Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206


Управління праці та соціального захисту населення по Хортицькому району

                                                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                                             Наказ Міністерства економічного
                                                                                                                                                                             розвитку і торгівлі України
                                                                                                                                                                             15 вересня 2014 року № 1106
                                                                                                                                                                            
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2016 рік
управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району, 37573817
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет
закупівлі

Код КЕКВ (для бюд
жет
них кош
тів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Проце
дура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція, послуга з централізованого опалення)

 

 

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція, послуга з централізованого постачання гарячої води)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.1 Меблі конторські/офісні та меблі для підприємств торгівлі (39130000-2 Офісні меблі, офісні меблі)

 

 

 

 

86.10.1 Послуги лікувальних закладів (85111000-0 Послуги лікувальних закладів, послуги лікувальних закладів з санаторно-курортного лікування інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства (крім інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку))

2271

 

 

 

 

2272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210

 

 

 

 

 

 

2730

265416,01грн. (Двісті шістдесят п'ять тисяч чотириста шістнадцять грн. 01 коп.) у тому числі ПДВ
44236,00 грн. (Сорок чотири тисячі двісті тридцять шість грн.           00 коп.)

 

2397,95грн. (Дві тисячі триста дев'яносто сім грн. 95 коп.) у тому числі ПДВ 399,66 грн. (Триста дев'яносто дев'ять грн. 

66 коп.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 150400,00 грн.(Сто п'ятдесят тисяч чотириста грн. 00 коп.) у тому числі ПДВ 25066,67 грн. (Двадцять п'ять тисяч шістдесят шість грн. 

67 коп.)

 

 

 

337375,00 грн. (Триста тридцять сім тисяч триста сімдесят п’ять грн. 00 коп.) без ПДВ

Перего
вор
на процедура закупівлі

 

 

Переговорна процедура закупівлі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запит цінових пропозицій

 

 

 

 

 

Запит цінових пропозицій

 

лютий

 

 

 

 

лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

травень

 

 

 

 

 

 

червень

     Головний розпорядник коштів – управління соціального захисту населення Запорізької міської ради.
Обґрунтування вибору процедур закупівлі - відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку за відсутності альтернативи:

 

 

Система опалення та гарячого водопостачання будівлі управління приєднанні до розподільчих теплових мереж філії Концерну «Міські теплові мережі» Хортицького району (ФК «МТМ» Хортицького району). Зовнішня теплова мережа перебуває на балансі теплопостачальної організації - ФК «МТМ» Хортицького району. Вузлом приєднання до мережі є теплова камера ТК-18, яка обслуговується ФК «МТМ» Хортицького району, що підтверджується схемою межі поділу теплової мережі.
З незалежних від замовника технічних причин відсутні альтернативи закупівлі теплової енергії в іншого постачальника ніж ФК «МТМ» Хортицького району. Зміна управлінням постачальника вищезазначених послуг призведе до додаткових витрат бюджетних коштів, що є недоцільним, як з фінансових так і з технічних причин.
Ч. 2 ст. 5 Закону України «Про природні монополії» визначено, що зведений перелік суб'єктів природних монополій ведеться Антимонопольним комітетом України на підставі реєстрів суб'єктів природних монополій.
В зведеному переліку суб'єктів природних монополій станом на 10.12.2015 міститься за порядковим номером 355 суб'єкт господарювання - КОНЦЕРН «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» щодо транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами з територією діяльності – Запорізька область  (ЄДРПОУ 32121458).
Тобто, КОНЦЕРН «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» є суб'єктом природних монополій щодо транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами з територією діяльності – Запорізька область.
Виконавцем послуг з централізованого постачання гарячої води для об'єктів усіх форм власності є суб'єкт господарювання з постачання теплової енергії згідно із ч. 4 ст. 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

 

 Головний розпорядник коштів - управління соціального захисту населення Запорізької міської ради, КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» - (міський бюджет)
Відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про здійснення державних закупівель» застосовується процедура запиту цінових пропозицій щодо товарів, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що їх вартість не перевищує 500 тисяч гривень. Підтвердженням існування постійно діючого ринку товарів (офісні меблі) є проведений у квітні 2016р. комітетом з конкурсних торгів управління моніторинг суб'єктів ринку щодо продажу офісних меблів.

 

Головний розпорядник коштів – Запорізьке обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів, КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів» - (державний бюджет)
Відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про здійснення державних закупівель» застосовується процедура запиту цінових пропозицій щодо товарів, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що їх вартість не перевищує 500 тисяч гривень. Підтвердженням існування постійно діючого ринку послуг є проведений у червні 2016р. комітетом з конкурсних торгів управління моніторинг суб'єктів ринку щодо надання послуг лікувальних закладів з санаторно-курортного лікування інвалідів.

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 22.06.2016 № 46.
Голова комітету з конкурсних торгів        _______________     Л.В. Коренєва___
                                                                     (підпис)                   (ініціали та прізвище)
М.П. 
Секретар комітету з конкурсних торгів     _______________      О.С. Макаренко_____
                                                                   (підпис)                      (ініціали та прізвище)

                                                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                                             Наказ Міністерства                                                                                                                                                                                                 економічного
                                                                                                                                                                             розвитку і торгівлі України
                                                                                                                                                                             15 вересня 2014 року №                                                                                                                                                                                       1106
                                                                                                                                                                            
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2016 рік
управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району, 37573817
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет
закупівлі

Код КЕКВ (для бюд
жет
них кош
тів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Проце
дура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція, послуга з централізованого опалення)

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція, послуга з централізованого постачання гарячої води)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.1 Меблі конторські/офісні та меблі для підприємств торгівлі (39130000-2 Офісні меблі, офісні меблі)

 

 

 

2271

 

 

 

 

2272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210

265416,01грн. (Двісті шістдесят п'ять тисяч чотириста шістнадцять грн. 01 коп.) у тому числі ПДВ
44236,00 грн. (Сорок чотири тисячі двісті тридцять шість грн.           00 коп.)

2397,95грн. (Дві тисячі триста дев'яносто сім грн.
95 коп.) у тому числі ПДВ 399,66 грн. (Триста дев'яносто дев'ять грн.
66 коп.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150400,00 грн.(Сто п'ятдесят тисяч чотириста грн. 00 коп.) у тому числі ПДВ 25066,67 грн. (Двадцять п'ять тисяч шістдесят шість грн.
67 коп.)

Перего
вор
на процедура закупівлі

 

Перего
вор
на процедура закупівлі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запит цінових пропозицій

 

лютий

 

 

 

 

лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

травень

     Головний розпорядник коштів – управління соціального захисту населення Запорізької міської ради.
Обґрунтування вибору процедур закупівлі - відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку за відсутності альтернативи:
Система опалення та гарячого водопостачання будівлі управління приєднанні до розподільчих теплових мереж філії Концерну «Міські теплові мережі» Хортицького району (ФК «МТМ» Хортицького району). Зовнішня теплова мережа перебуває на балансі теплопостачальної організації - ФК «МТМ» Хортицького району. Вузлом приєднання до мережі є теплова камера ТК-18, яка обслуговується ФК «МТМ» Хортицького району, що підтверджується схемою межі поділу теплової мережі.
З незалежних від замовника технічних причин відсутні альтернативи закупівлі теплової енергії в іншого постачальника ніж ФК «МТМ» Хортицького району. Зміна управлінням постачальника вищезазначених послуг призведе до додаткових витрат бюджетних коштів, що є недоцільним, як з фінансових так і з технічних причин.
Ч. 2 ст. 5 Закону України «Про природні монополії» визначено, що зведений перелік суб'єктів природних монополій ведеться Антимонопольним комітетом України на підставі реєстрів суб'єктів природних монополій.
В зведеному переліку суб'єктів природних монополій станом на 10.12.2015 міститься за порядковим номером 355 суб'єкт господарювання - КОНЦЕРН «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» щодо транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами з територією діяльності – Запорізька область  (ЄДРПОУ 32121458).
Тобто, КОНЦЕРН «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» є суб'єктом природних монополій щодо транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами з територією діяльності – Запорізька область.
Виконавцем послуг з централізованого постачання гарячої води для об'єктів усіх форм власності є суб'єкт господарювання з постачання теплової енергії згідно із ч. 4 ст. 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

        Головний розпорядник коштів - управління соціального захисту населення Запорізької міської ради, КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» - (міський бюджет)
Відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про здійснення державних закупівель» застосовується процедура запиту цінових пропозицій щодо товарів, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що їх вартість не перевищує 300 тисяч гривень. Підтвердженням існування постійно діючого ринку товарів (офісні меблі) є проведений у квітні 2016р. комітетом з конкурсних торгів управління моніторинг суб'єктів ринку щодо продажу офісних меблів.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.04.2016 № 37.
Голова комітету з конкурсних торгів                      _______________     Л.В. Коренєва___
(підпис)                      (ініціали та прізвище)
М.П. 
Секретар комітету з конкурсних торгів                  _______________      В.В. Шульц_____
(підпис)                      (ініціали та прізвище)

  Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік
(рішення ККТ від 12.04.2016 №35)

управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району, ЕДРПОУ 37573817

 

Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік (рішення ККТ від 12.04.2016 №35)


Додаток до річного плану закупівель
на 2016 рік
управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району, ЕДРПОУ 37573817

 

Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік УПСЗН ЗМР по Хортицькому району


ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2016 рік
управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району, 37573817
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет
закупівлі

Код КЕКВ (для бюд
жет
них кош
тів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Проце
дура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція, послуга з централізованого опалення)

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана продукція, послуга з централізованого постачання гарячої води)

 

2271

 

 

 

 

2272

 

 

 

 

 

265416,01грн. (Двісті шістдесят п'ять тисяч чотириста шістнадцять грн. 01 коп.) у тому числі ПДВ
44236,00 грн. (Сорок чотири тисячі двісті тридцять шість грн.           00 коп.)

2397,95грн. (Дві тисячі триста дев'яносто сім грн.
95 коп.) у тому числі ПДВ 399,66 грн. (Триста дев'яносто дев'ять грн.
66 коп.)

 

 

 

 

 

 

Перего
вор
на процедура закупівлі

 

Перего
вор
на процедура закупівлі

 

 

 

 

 

 

лютий

 

 

 

 

лютий

 

 

 

 

 

 

     Головний розпорядник коштів – управління соціального захисту населення Запорізької міської ради.
Обґрунтування вибору процедур закупівлі - відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку за відсутності альтернативи:
Система опалення та гарячого водопостачання будівлі управління приєднанні до розподільчих теплових мереж філії Концерну «Міські теплові мережі» Хортицького району (ФК «МТМ» Хортицького району). Зовнішня теплова мережа перебуває на балансі теплопостачальної організації - ФК «МТМ» Хортицького району. Вузлом приєднання до мережі є теплова камера ТК-18, яка обслуговується ФК «МТМ» Хортицького району, що підтверджується схемою межі поділу теплової мережі.
З незалежних від замовника технічних причин відсутні альтернативи закупівлі теплової енергії в іншого постачальника ніж ФК «МТМ» Хортицького району. Зміна управлінням постачальника вищезазначених послуг призведе до додаткових витрат бюджетних коштів, що є недоцільним, як з фінансових так і з технічних причин.
Ч. 2 ст. 5 Закону України «Про природні монополії» визначено, що зведений перелік суб'єктів природних монополій ведеться Антимонопольним комітетом України на підставі реєстрів суб'єктів природних монополій.
В зведеному переліку суб'єктів природних монополій станом на 10.12.2015 міститься за порядковим номером 355 суб'єкт господарювання - КОНЦЕРН «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» щодо транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами з територією діяльності – Запорізька область  (ЄДРПОУ 32121458).
Тобто, КОНЦЕРН «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» є суб'єктом природних монополій щодо транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами з територією діяльності – Запорізька область.
Виконавцем послуг з централізованого постачання гарячої води для об'єктів усіх форм власності є суб'єкт господарювання з постачання теплової енергії згідно із ч. 4 ст. 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 26.01.2016 № 24.

Голова комітету з конкурсних торгів                      _______________     Л.В. Коренєва___
(підпис)                      (ініціали та прізвище)
М.П. 
Секретар комітету з конкурсних торгів                  _______________      В.В. Шульц_____
(підпис)                      (ініціали та прізвище)


РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2016 рік
управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району, 37573817
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет
закупівлі

Код КЕКВ (для бюд
жет
них кош
тів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Проце
дура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (послуга з централізованого постачання гарячої води, теплова енергія)

 

Лот 1 – 35.30.11 Пара та гаряча вода (послуга з централізованого постачання гарячої води)

 

Лот 2 – 35.30.12 Постачання пари та гарячої води трубопроводами
(теплова енергія)

 

 

 

 

 

2272

 

 

 

2271

 

 

267814,00 грн. (Двісті шістдесят сім тисяч вісімсот чотирнадцять грн.
00 коп.) у тому числі ПДВ 44635,67 грн. (Сорок чотири тисячі шістсот тридцять п'ять грн. 67 коп.)

 

2397,99грн. (Дві тисячі триста дев'яносто сім грн.
99 коп.) у тому числі ПДВ 399,67 грн. (Триста дев'яносто дев'ять грн.
67 коп.)

265416,01грн. (Двісті шістдесят п'ять тисяч чотириста шістнадцять грн. 01 коп.) у тому числі ПДВ
44236,00 грн. (Сорок чотири тисячі двісті тридцять шість грн.           00 коп.)

Перего
вор
на процедура закупівлі

 

 

 

 

 

 

 

лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Головний розпорядник коштів – управління соціального захисту населення Запорізької міської ради.
Обґрунтування вибору процедури закупівлі - відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку за відсутності альтернативи:
Система опалення та гарячого водопостачання будівлі управління приєднанні до розподільчих теплових мереж філії Концерну «Міські теплові мережі» Хортицького району (ФК «МТМ» Хортицького району). Зовнішня теплова мережа перебуває на балансі теплопостачальної організації - ФК «МТМ» Хортицького району. Вузлом приєднання до мережі є теплова камера ТК-18, яка обслуговується ФК «МТМ» Хортицького району, що підтверджується схемою межі поділу теплової мережі.
З незалежних від замовника технічних причин відсутні альтернативи закупівлі теплової енергії в іншого постачальника ніж ФК «МТМ» Хортицького району. Зміна управлінням постачальника вищезазначених послуг призведе до додаткових витрат бюджетних коштів, що є недоцільним, як з фінансових так і з технічних причин.
Ч. 2 ст. 5 Закону України «Про природні монополії» визначено, що зведений перелік суб'єктів природних монополій ведеться Антимонопольним комітетом України на підставі реєстрів суб'єктів природних монополій.
В зведеному переліку суб'єктів природних монополій станом на 10.12.2015 міститься за порядковим номером 355 суб'єкт господарювання - КОНЦЕРН «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» щодо транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами з територією діяльності – Запорізька область  (ЄДРПОУ 32121458).
Тобто, КОНЦЕРН «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» є суб'єктом природних монополій щодо транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами з територією діяльності – Запорізька область.
Виконавцем послуг з централізованого постачання гарячої води для об'єктів усіх форм власності є суб'єкт господарювання з постачання теплової енергії згідно із ч. 4 ст. 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 28.12.2015 № 21.

Голова комітету з конкурсних торгів                      _______________     Л.В. Коренєва___
(підпис)                      (ініціали та прізвище)
М.П. 
Секретар комітету з конкурсних торгів                  _______________      В.В. Шульц_____
(підпис)                      (ініціали та прізвище)


РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік (зміни)
управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району, 37573817
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет
закупівлі

Код КЕКВ (для бюд
жет
них кош
тів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Проце
дура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (послуга з централізованого постачання гарячої води, теплова енергія)

 

Лот 1 – 35.30.11 Пара та гаряча вода (послуга з централізованого постачання гарячої води)

 

Лот 2 – 35.30.12 Постачання пари та гарячої води трубопроводами
(теплова енергія)

 

26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (персональні комп'ютери, багатофункціональні пристрої, принтери)

 

Лот 1 – 26.20.11-00.00 персональні комп'ютери

 

 

Лот 2 – 26.20.18-00.00 багатофункціональні пристрої

 

 

Лот 3 – 26.20.16-40.00 принтери

 

 

 

 

 

2272

 

 

 

2271

 

 

 

3110

 

 

 

3110

 

 

3110

 

 

 

3110

249376,92 грн. (двісті сорок дев'ять тисяч триста сімдесят шість грн.
92 коп.) у тому числі ПДВ 41562,82 грн. (сорок одна тисяча п'ятсот шістдесят дві грн. 82 коп.)
5454,72грн. (п'ять тисяч чотириста п'ятдесят чотири грн.
72 коп.) у тому числі ПДВ 909,12 грн. (дев'ятсот дев'ять грн.
12 коп.)
243922,20грн. (двісті сорок три тисячі дев'ятсот двадцять дві грн. 20 коп.) у тому Виконавцем послуг з централізованого постачання гарячої води для об'єктів усіх форм власності є суб'єкт господарювання з постачання теплової енергії згідно із ч. 4 ст. 19 Закону України числі ПДВ
40653,70 грн. (сорок тисяч шістсот п'ятдесят три грн. 70 коп.)

 

173124,00 грн. (сто сімдесят три тисячі сто двадцять чотири грн.    00 коп.) у т.ч. ПДВ 28854,00 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот п'ятдесят чотири грн.     00 коп.)

93600,00 грн. (дев'яносто три тисячі шістсот грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 15600,00 грн. (п'ятнадцять тисяч шістсот грн. 00 коп.)

32885,00 грн. (тридцять дві тисячі вісімсот вісімдесят п'ять грн.     00 коп.) у т.ч. ПДВ 5480,83 грн. (п'ять тисяч чотириста вісімдесят грн. 83 коп.)

46639,00 грн. (сорок шість тисяч шістсот тридцять дев'ять грн.    00 коп.) у т. ч. ПДВ 7773,17 грн. (сім тисяч сімсот сімдесят три грн. 17 коп.)

Перего
вор
на процедура закупівлі

 

 

 

 

 

 

 

 

Запит цінових пропозицій

лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

липень

 

Головний розпорядник коштів – управління соціального захисту населення Запорізької міської ради.
Обґрунтування вибору процедури закупівлі - відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку за відсутності альтернативи – транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами з територією діяльності - Запорізька область - здійснюється суб'єктом природних монополій.  Виконавцем послуг з централізованого постачання гарячої води для об'єктів усіх форм власності є суб'єкт господарювання з постачання теплової енергії згідно із ч. 4 ст. 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

 

 

 

 

Головні розпорядники коштів:
Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації КПКВК 2501090 «Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту» - 93600,00 грн.(державний бюджет).
Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради  КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» - 79524,00 грн.(міський бюджет)*
Відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про здійснення державних закупівель» застосовується процедура запиту цінових пропозицій щодо товарів, для яких існує постійно діючий ринок, за умови, що їх вартість не перевищує 300 тисяч гривень. Підтвердженням існування постійно діючого ринку товарів (персональні комп'ютери, багатофункціональні пристрої, принтери) є лист Головного управління статистики у Запорізькій області від 06.07.2015 № 11.1-07/134 щодо переліку підприємств, які здійснювали роздрібну торгівлю комп'ютерами, периферійним устаткуванням, програмним забезпеченням у м. Запоріжжі в І кварталі 2015 року.
* За КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» укладено:
договір на суму 30315,06 грн. (тридцять тисяч триста п'ятнадцять грн. 06 коп.) у т.ч. ПДВ 5052,51 грн. (п'ять тисяч п'ятдесят дві грн. 51 коп.) – лот 2;
договір на суму 45222,48 грн. (сорок п'ять тисяч двісті двадцять дві грн. 48 коп.) у т. ч. ПДВ 7537,08 грн. (сім тисяч п'ятсот тридцять сім грн. 08 коп.) – лот 3;
залишок коштів у сумі 3986,46 грн. (три тисячі дев'ятсот вісімдесят шість грн. 46 коп.) у т.ч. ПДВ 664,41 грн. (шістсот шістдесят чотири грн. 41 коп.).

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 22.09.2015 № 14.

Голова комітету з конкурсних торгів                      _______________     Л.В. Коренєва___
(підпис)                      (ініціали та прізвище)
М.П. 
Секретар комітету з конкурсних торгів                  _______________      В.В. Шульц_____
(підпис)                      (ініціали та прізвище)

 

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік

 


Річний план закупівель на 2015 зі змінами

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік


Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району, 37573817


 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району, 37573817
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет
закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет
них коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітка

1

2

3

4

5

6

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (послуга з централізованого постачання гарячої води, теплова енергія)

 

 

 

Лот 1 – 35.30.11 Пара та гаряча вода (послуга з централізованого постачання гарячої води)

 

 

 

 

Лот 2 – 35.30.12 Постачання пари та гарячої води трубопроводами
(теплова енергія)

 

 

 

 

 

 

 

2272

 

 

 

 

 

 

2271

 

 

249376,92 грн. (двісті сорок дев'ять тисяч триста сімдесят шість грн.
92 коп.) у тому числі ПДВ 41562,82 грн. (сорок одна тисяча п'ятсот шістдесят дві грн. 82 коп.)

5454,72грн. (п'ять тисяч чотириста п'ятдесят чотири грн.
72 коп.) у тому числі ПДВ 909,12 грн. (дев'ятсот дев'ять грн.
12 коп.)

 

243922,20грн. (двісті сорок три тисячі дев'ятсот двадцять дві грн. 20 коп.) у тому числі ПДВ
40653,70 грн. (сорок тисяч шістсот п'ятдесят три грн. 70 коп.)

 

Переговорна процедура закупівлі

лютий

 

 

     Головний розпорядник коштів – управління соціального захисту населення Запорізької міської ради.
Обґрунтування вибору процедури закупівлі - відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку за відсутності альтернативи – транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами з територією діяльності - Запорізька область - здійснюється суб'єктом природних монополій.  Виконавцем послуг з централізованого постачання гарячої води для об'єктів усіх форм власності є суб'єкт господарювання з постачання теплової енергії згідно із ч. 4 ст. 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 27.01.2015 № 3.

Заступник голови комітету з конкурсних торгів    _______________     О.Г. Кваскова___
Секретар комітету з конкурсних торгів                  _______________      В.В. Шульц_____
 

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2015 РІК УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПО ХОРТИЦБКОМУ РАЙОНУ ЕДРПОУ 37573817


                                                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 № 922
(у редакції наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України від 27.12.2011 № 428)

ПРОЕКТ РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району,37573817
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет
них кош
тів)

Джерело фінансу
вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтов
ний початок проведен
ня процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и), яких планується
залучити до підготовки документації конкурс
них торгів (запиту цінових
пропозицій, кваліфіка
ційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (теплова енергія)

 

 

 

86.10.1 послуги лікувальних закладів (послуги лікувальних закладів з оздоровлення)

2271

 

 

 

 

2730

 

 

 

Місь
кий бюд
жет

 

 

 

Місь
кий бюд
жет

 

 

 

Закупівля в одного учасника

 

 

 

Відкриті торги

 

 

грудень
2014р.

 

 

 

 

березень 2015р.

 

 

 

Відсутність конкурен
ції (у тому числі з технічних причин) на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником, за відсутності альтернативи

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 01.09.2014 № 19.

 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів                                     О.Г.Кваскова

 

Секретар комітету з конкурсних торгів                                                    В.В.Шульц


                                                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 № 922
(у редакції наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України від 27.12.2011 № 428)

ПРОЕКТ РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району,37573817
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет
них кош
тів)

Джерело фінансу
вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтов
ний початок проведен
ня процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и), яких планується
залучити до підготовки документації конкурс
них торгів (запиту цінових
пропозицій, кваліфіка
ційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (теплова енергія)

 

 

 

86.10.1 послуги лікувальних закладів (послуги лікувальних закладів з оздоровлення)

2271

 

 

 

 

2730

 

 

 

Місь
кий бюд
жет

 

 

 

Місь
кий бюд
жет

 

 

 

Закупівля в одного учасника

 

 

 

Відкриті торги

 

 

грудень
2014р.

 

 

 

 

березень 2015р.

 

 

 

Відсутність конкурен
ції (у тому числі з технічних причин) на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачальником, за відсутності альтернативи

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 01.09.2014 № 19.

 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів                                     О.Г.Кваскова

 

Секретар комітету з конкурсних торгів                                                    В.В.Шульц


                                                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 № 922
(у редакції наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України від 27.12.2011 № 428)

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2014 рік
управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району,37573817
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет
них кош
тів)

Джерело фінансу
вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтов
ний початок проведен
ня процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и), яких планується
залучити до підготовки документації конкурс
них торгів (запиту цінових
пропозицій, кваліфіка
ційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

35.30.1 Пара та гаряча вода: постачання пари та гарячої води (теплова енергія)

 

 

 

86.10.1 послуги лікувальних закладів (86.10.1 Послуги лікувальних закладів (послуги лікувальних закладів з оздоровлення))

2271

 

 

 

 

 

2730

Місь
кий
бюд
жет

 

 

 

Місь
кий
бюд
жет

 

 

 

 

Закупівля в одного учасника

 

 

 

 

Відкриті торги

лютий
2014р.

 

 

 

 

квітень 2014р.

 

Відсутність конкурен
ції (у тому числі з технічних причин) на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачаль
ником, за відсутності альтернативи

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 04.04.2014 № 10.

Голова комітету з конкурсних торгів                                                       С.У.Гібатова

 

Секретар комітету з конкурсних торгів                                                    В.В.Шульц


                                                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 № 922
(у редакції наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України від 27.12.2011 № 428)

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2014 рік
управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району,37573817
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет
них кош
тів)

Джерело фінансу
вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтов
ний початок проведен
ня процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и), яких планується
залучити до підготовки документації конкурс
них торгів (запиту цінових
пропозицій, кваліфіка
ційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

35.30.1 Пара та гаряча вода: постачання пари та гарячої води (теплова енергія)

 

 

 

86.10.1 Послуги лікувальних закладів (послуги лікувальних закладів з оздоровлення)

2271

 

 

 

 

 

2730

Місь
кий
бюд
жет

 

 

 

Місь
кий
бюд
жет

 

 

 

 

Закупівля в одного учасника

 

 

 

 

Відкриті торги

лютий
2014р.

 

 

 

 

квітень 2014р.

 

Відсутність конкурен
ції (у тому числі з технічних причин) на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачаль
ником, за відсутності альтернативи

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 31.03.2014 № 9.

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                       С.У.Гібатова

 

Секретар комітету з конкурсних торгів                                                    В.В.Шульц


                                                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 № 922
(у редакції наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України від 27.12.2011 № 428)

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2014 рік
управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району,37573817
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет
них кош
тів)

Джерело фінансу
вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтов
ний початок проведен
ня процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и), яких планується
залучити до підготовки документації конкурс
них торгів (запиту цінових
пропозицій, кваліфіка
ційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

35.30.1 Пара та гаряча вода: постачання пари та гарячої води (теплова енергія)

 

 

 

86.10.1 Послуги лікувальних закладів (послуги лікувальних закладів з оздоровлення)

2271

 

 

 

 

 

2730

Місь
кий
бюд
жет

 

 

 

Місь
3кий
бюд
жет

 

 

 

 

Закупівля в одного учасника

 

 

 

 

Відкриті торги

лютий
2014р.

 

 

 

 

березень 2014р.

 

Відсутність конкурен
ції (у тому числі з технічних причин) на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачаль
ником, за відсутності альтернативи

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 05.03.2014 № 8.

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                       С.У.Гібатова

 

Секретар комітету з конкурсних торгів                                                    В.В.Шульц


                                                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 № 922
(у редакції наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України від 27.12.2011 № 428)

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2014 рік
управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району,37573817
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет
них кош
тів)

Джерело фінансу
вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтов
ний початок проведен
ня процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и), яких планується
залучити до підготовки документації конкурс
них торгів (запиту цінових
пропозицій, кваліфіка
ційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

35.30.1 Пара та гаряча вода: постачання пари та гарячої води (теплова енергія)

2271

Місь
кий бюд
жет

 

 

Закупівля в одного учасника

лютий
2014р.

 

 

 

 

 

Відсутність конкурен
ції (у тому числі з технічних причин) на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачаль
ником, за відсутності альтернативи

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.02.2014 № 3.

Голова комітету з конкурсних торгів                                                       С.У.Гібатова

 

Секретар комітету з конкурсних торгів                                                    В.В.Шульц


                                                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 № 922
(у редакції наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України від 27.12.2011 № 428)

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2014 рік
управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району,37573817
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет
них кош
тів)

Джерело фінансу
вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтов
ний початок проведен
ня процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и), яких планується
залучити до підготовки документації конкурс
них торгів (запиту цінових
пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

35.30.1 Пара та гаряча вода: постачання пари та гарячої води (теплова енергія)

2271

Місь
кий бюд
жет

 

 

 

Закупівля в одного учасника

лютий
2014р.

 

 

 

 

 

Відсутність конкурен
ції (у тому числі з технічних причин) на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачаль
ником, за відсутності альтернативи

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 30.01.2014 № 2.

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                       С.У.Гібатова

 

Секретар комітету з конкурсних торгів                                                    В.В.Шульц


                                                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 № 922
(у редакції наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України від 27.12.2011 № 428)

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2013 рік
управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району,

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37573817

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет
них кош
тів)

Джерело фінансу
вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтов
ний початок проведен
ня процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и), яких планується
залучити до підготовки документації конкурс
них торгів (запиту цінових
пропозицій, кваліфіка
ційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

40.30.1 послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами)

2271*

Місь
кий бюд
жет

 

Закупівля в одного учасника

грудень
2012р.

 

 

 

 

 

Відсутність конкурен
ції (у тому числі з технічних причин) на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачаль
ником, за відсутності альтернативи

*Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 (із змінами).
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 25.01.2013 № 2.

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                       С.У.Гібатова

 

Секретар комітету з конкурсних торгів                                                    В.В.Шульц


                                                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 № 922
(у редакції наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України від 27.12.2011 № 428)

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2013 рік
управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37573817

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет
них кош
тів)

Джерело фінансу
вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтов
ний початок проведен
ня процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и), яких планується
залучити до підготовки документації конкурс
них торгів (запиту цінових
пропозицій, кваліфіка
ційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

40.30.1 послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами)

1161

Місь
кий бюд
жет

 

 

 

Закупівля в одного учасника

грудень
2012р.

 

 

 

 

 

Відсутність конкурен
ції (у тому числі з технічних причин) на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачаль
ником, за відсутності альтернативи

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 05.12.2012 № 21.

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                       С.У.Гібатова

 

Секретар комітету з конкурсних торгів                                                    В.В.Шульц


                                                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 № 922
(у редакції наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України від 27.12.2011 № 428)

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2012 рік

управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37573817


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних кош
тів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтов
ний початок проведен
ня процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и), яких плануєть
ся залучити до підготов
ки документації конкурс
них торгів (запиту цінових
пропозицій, кваліфіка
ційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

85.11.1 послуги лікувальних  закладів (санаторіїв та інших оздоровчих закладів з відновлення здоров'я):
1 лот &? в межах м. Запоріжжя та Запорізької області;
2 лот -  поза межами
Запорізької області

40.30.1 послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами)

1343

 

 

 

 

 

1161

Місь
кий бюд
жет

 

 

 

Місь
кий бюд
жет

 

Відкриті торги

 

 

 

 

Закупів
ля в одного учасника

Лютий
2012р.

 

 

 

 

вересень 2012р.

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 03.12.2012 № 20.

Голова комітету з конкурсних торгів                                                       С.У.Гібатова

Секретар комітету з конкурсних торгів                                                    В.В.Шульц

top/ptd width= cellspacing=/p

nbsp;nbsp;nbsp;?

Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet