Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206


Управління праці та соціального захисту населення по Шевченківському району

Додаток до річного плану закупівель на 2017рік 
Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району, ЄДРПОУ 37573780
Додаток до річного плану закупівель на 2017 рік. Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 23.01.2017 № 1.
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2017рік 
Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району, ЄДРПОУ 37573780

Річний план закупівель на 2017 рік. Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 23.01.2017 № 1.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися

1. Замовник (генеральний замовник).
1.1. Найменування. Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району
1.2. Код за ЄДРПОУ. 37573780
1.3. Місцезнаходження. вул .Чарівна, 16, м. Запоріжжя, Україна, 69068
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі. Послуга з капітального ремонту по заміні вікон у приміщенні управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району
За ДК 016:2010 22.23.14 «Двері, вікна й рами віконні та пороги для дверей, підвіконня, віконниці, жалюзі та подібні вироби і їх частини, пластмасові»
За ДК 021:2015 45421132-8 «Встановлення вікон»
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 31 вікно
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 16
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Травень – червень 2016 року
3. Процедура закупівлі. Запит цінових пропозицій
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. № 096695, «ВДЗ» № 66 (06.04.2016) від 06.04.2016
5. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися.
5.1. Дата прийняття рішення. 08 квітня 2016 року
5.2. Підстава.  Згідно ст. 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 № 1197-VII, а саме: відсутність подальшої потреби в закупівлі послуг.


Заступник начальника управління, голова комітету з конкурсних торгів                                                     

 

______________________ Супрун І.Б.


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ ЗІ ЗМІНАМИ
на 2016 рік
Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району, ЄДРПОУ 37573780
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

За ДК 016:2010 35.30.1 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води»
За ДК 021:2015 09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов»язана продукція»

2271

211804 грн., (двісті одинадцять тисяч вісімсот чотири грн.)., в т.ч. ПДВ 35300,67 грн. (тридцять пять тисяч триста грн. 67 коп.)

Переговорна процедура

Січень 2016 року

На підставі п.2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII від 10.04.2014 зі змінами

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 08.04.2016 № 9.


Голова комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

__І.Б.Супрун___
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

___І.Л.Акамсіна___
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 


ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

1. Замовник.
1.1. Найменування. Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району
1.2. Код за ЄДРПОУ. 37573780
1.3. Місцезнаходження. вул. Чарівна, 16, м. Запоріжжя, Україна, 69068
1.4. Реєстраційний рахунок замовника. № 35423110078395, УДКСУ у Шевченківському районі м. Запоріжжя, МФО 813015
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Супрун Ірина Борисівна, заступник начальника управління, тел./ факс 0612650151, shev_utszn2@mail.ru 
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі. 461 163,00 грн. (чотириста шістдесят одна тисяча сто шістдесят три грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ. До вартості робіт включені витрати на проведення експертизи кошторисної документації та здійснення технічного нагляду за виконанням робіт.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю. http://meriazp.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі.
Послуга з капітального ремонту по заміні вікон у приміщенні управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району
За ДК 016:2010 22.23.14 «Двері, вікна й рами віконні та пороги для дверей, підвіконня, віконниці, жалюзі та подібні вироби і їх частини, пластмасові»
За ДК 021:2015 45421132-8 «Встановлення вікон»
4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), у тому числі їх необхідні технічні та інші параметри.
* Пропонується виконання наступного комплексу робіт:
- демонтаж віконних коробок;
- зняття дерев»яних підвіконних дошок;
- встановлення металопластикових віконних блоків;
- встановлення пластикових підвіконних дошок;
- встановлення віконних зливів, улаштування відливів;
- штукатурка, шпаклівка, окраска відкосів;
- експертиза проектної документації;
- технагляд;
- авторський нагляд.
* Вікна повинні відкриватися повністю.
* На 1 поверсі всередині старих дерев»яних вікон вставлені металеві решетки, після встановлення нових металопластикових вікон їх треба закрепити з боку вулиці.
4.3. Місце поставки товарів або надання послуг. м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 16
4.4. Строк поставки товарів або надання послуг. Травень – червень 2016 року
5. Основні умови договору. Визначаються з урахуванням положень Цивільного і Господарського кодексів України та Закону України «Про здійснення державних закупівель». Проект Договору підряду приведен у Додатку 2.
6. Строк дії цінових пропозицій. 120 днів

7. Подання цінових пропозицій.
7.1. Місце та спосіб подання. вул. Чарівна, 16, каб. 2, м. Запоріжжя, 69068. Особисто або поштою у запечатаному конверті з маркуванням згідно додатку 3. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом учасника, прошита та пронумерована.
7.2. Строк. 20.04.2016 до 11:00 год. (за київським часом)
8. Розкриття цінових пропозицій.
8.1. Місце. вул. Чарівна, 16, каб. 2, м. Запоріжжя, 69068
8.2. Дата. 20.04.2016
8.3. Час. 11:15 год.
9. Додаткова інформація.
Учасники у відповідності до вимог цього запиту цінових пропозицій заповнюють форму «Цінова пропозиція» (Додаток 1) і подають її у складі своєї цінової пропозиції.
Разом з ціновою пропозицією надати документи згідно списку, доведеному у Додатку 4.

Заступник начальника управління, голова комітету
з конкурсних торгів                                                      ______________________ Супрун І.Б.


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ ЗІ ЗМІНАМИ
на 2016 рік
Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району, ЄДРПОУ 37573780
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

За ДК 016:2010 35.30.1 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води»
За ДК 021:2015 09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов»язана продукція»

2271

211804 грн., (двісті одинадцять тисяч вісімсот чотири грн.)., в т.ч. ПДВ 35300,67 грн. (тридцять пять тисяч триста грн. 67 коп.)

Переговорна процедура

Січень 2016 року

На підставі п.2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII від 10.04.2014 зі змінами

За ДК 016:2010 22.23.14 «Двері, вікна й рами віконні та пороги для дверей, підвіконня, віконниці, жалюзі та подібні вироби і іхні частини, пластмасові»
За ДК 021:2015 45421132-8 «Встановлення вікон»

3132

461163,00 грн., (чотириста шістдесят одна тисяча сто шістдесят три грн.)., в т.ч. ПДВ 75328,00 грн. (сімдесят пять тисяч триста двадцять вісім грн. 00 коп.)

Запит цінових пропозицій

Квітень- травень 2016 року

На підставі п.1 ст. 35 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII від 10.04.2014 зі змінами

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 21.03.2016 № 7.


Голова комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

__І.Б.Супрун___
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

___І.Л.Акамсіна___
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 


ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 1 від 12 лютого 2016 року

1. Замовник.
1.1. Найменування: Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району
1.2. Код за ЄДРПОУ: 37573780
1.3. Місцезнаходження: вул. Чарівна, 16, м. Запоріжжя, Україна, 69068
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):
Супрун Ірина Борисівна, Заступник начальника управління, голова комітету конкурсних торгів, 69068 м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 16, тел. (0612)650151, Кудрявцева Наталія Іванівна, Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - заступник головного бухгалтера управління, 69068 м.Запоріжжя, вул. Чарівна, 16, тел. (0612)654083, shev_utszn2@mail.ru 
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування: 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води  (09320000-8 Пара, гаряча вода та пов»язана продукція)
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 138,386 23  гкал
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 16
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 січня 2016 р. – 31 грудня 2016 р.
3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі. meriazp.gov.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №023357, "ВДЗ" №19(29.01.2016) від 29.01.2016
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №023357, "ВДЗ" №19(29.01.2016) від 29.01.2016
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №031781, "ВДЗ" №24(05.02.2016) від 05.02.2016
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 16.02.2016 № 043626, «ВДЗ» № 31 (16.02.2016)
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 26.01.2016
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):
27.01.2016 , 10-00, м.Запоріжжя, б-р Гвардійський, 137
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):

 

_____211804,00 грн __________________________________________________________
             (цифрами)

 

___ двісті одинадцять тисяч вісімсот чотири грн. 00 коп ___________________.
             (словами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Концерн «Міські теплові мережі»
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 32121458
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. б-р Гвардійський, 137, м. Запоріжжя, 69091, тел.. 0612240855
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 
11.02.2016 року, 211804,00 грн. ( двісті одинадцять тисяч вісімсот чотири грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ
9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі.
10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель".
11. Інша інформація. 
Існує нагальна потреба у проведенні закупівлі послуг з постачання теплової енергії для безперебійного функціонування будівлі управління. Концерн “Міські теплові мережі” є організацією, яка забезпечує тепловою енергією по єдиних існуючих та підведених до  управління теплокомунікаціях, чим забезпечується безперебійне опалювання.
Умови застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до ч. 2 п. 2 ст. 39 Закону України “Про здійснення державних закупівель”, а саме: відсутність конкуренції (в тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи

12. Склад комітету з конкурсних торгів:
_________________________________________________________.
        (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)
Голова тендерного комітету:   _________   Супрун І.Б. (заступник начальника управління)
Члени тендерного комітету:    _________   Кудрявцева Н.І. (заступник начальника відділу)
_________  Бабешко В.І (начальник відділу)
_________  Полянська С.А. (начальник відділу)
Секретар тендерного комітету:  _________ Акамсіна І.Л. (начальник відділу)


ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування: Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району
1.2. Код за ЄДРПОУ: 37573780
1.3. Місцезнаходження: вул. Чарівна, 16, м. Запоріжжя, Україна, 69068
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: № 35415010078395, УДКСУ у Шевченківському районі м. Запоріжжя, МФО 813015
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Супрун Ірина Борисівна, заступник начальника управління, тел./ факс 0612650151, shev_utszn2@mail.ru  
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 211804 грн. 00 коп.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: meriazp.gov.ua
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі: 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води  (09320000-8 Пара, гаряча вода та пов»язана продукція)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 138,386 гкал
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 16
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 січня 2016 р. – 31 грудня 2016 р.
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Заступник генерального директора з питань роботи зі споживачами Концерну «Міські теплові мережі» Т.І.Цегельник, б-р Грардійський, 137, м. Запоріжжя, 69091, тел.. 0612240855
6. Інформація про ціну пропозиції: 211804 грн. 00 коп.
7. Умова застосування переговорної процедури: ч.2 п.2 ст.39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутність конкуренції (в тому числі з технічних причин)на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи
8. Додаткова інформація.
Заступник начальника управління, голова комітету
з конкурсних торгів                                                      ______________________ Супрун І.Б.
(підпис, М.П.)


ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі


1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району
1.2. Код за ЄДРПОУ: 37573780
1.3. Місцезнаходження: вул. Чарівна, 16, м. Запоріжжя, Україна, 69068
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Супрун Ірина Борисівна,  заступник начальника управління, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 16, тел. (0612) 65-01-51, т/ф. (0612) 65-01-51, e-mail: shev_utszn2@mail.ru
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі: 26.01.2016 року
2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (09320000-8 Пара, гаряча вода та пов»язана продукція)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконаних робіт чи надання послуг: 138,386 гкал на суму 211804 грн.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 16
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 січня 2016р. – 31 грудня 2016р.
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Концерн „Міські теплові мережі”
3.2. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків: код  за ЄДРПОУ 32121458
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: 69091, м. Запоріжжя, б. Гвардійський, 137,  тел. (061) 224-08-55
4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до ч. 2 п. 2 ст. 39 Закону України “Про здійснення державних закупівель”, а саме: відсутність конкуренції (в тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання переговорної процедури закупівлі: існує нагальна потреба у проведенні закупівлі послуг з постачання теплової енергії для безперебійного функціонування будівлі управління. Концерн “Міські теплові мережі” є організацією, яка забезпечує тепловою енергією по єдиних існуючих та підведених до  управління теплокомунікаціях, чим забезпечується безперебійне опалювання.
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:
Закон України «Про природні монополії»
Концерн “Міські теплові мережі ” входить до зведеного переліку суб’єктів природних монополій (станом на 22.01.2016 під № 349) (сайт Антимонопольного комітету України www.amc.gov.ua).

 

Голова комітету з конкурсних торгів,
заступник  начальника управління_________________ Супрун І.Б.
(підпис, М. П.)


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2016 рік
_Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району, ЄДРПОУ 37573780_
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

За ДК 016:2010 35.30.1 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води»
За ДК 021:2015 09320000-8 «Пара, гаряча вода та пов»язана продукція»

2271

211804 грн., (двісті одинадцять тисяч вісімсот чотири грн.)., в т.ч. ПДВ 35300,67 грн. (тридцять пять тисяч триста грн. 67 коп.)

Переговорна процедура

Січень 2016 року

На підставі п.2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII від 10.04.2014 зі змінами

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 25.01.2015 № 1.


Голова комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

__І.Б.Супрун___
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

___І.Л.Акамсіна___
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
що здійснюється без проведення процедури закупівель
на 2016 рік
_Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району, ЄДРПОУ 37573780_


Додаток до річного плану закупівель (25.01.2016 №1)

 


 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106
ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій
№ 2 від 07 серпня 2015 року
1. Замовник.
1.1. Найменування. Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району
1.2. Код за ЄДРПОУ. 37573780
1.3. Місцезнаходження. вул. Чарівна, 16, м. Запоріжжя, 69068
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Супрун Ірина Борисівна, заступник начальника управління,голова комітету конкурсних торгів, 69068, м. Запоріжжя, вул.. Чарівна, 16, 0612650151, shev_utszn2@mail.ru
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування.
26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них
Лот № 1. 26.20.13-00.00 «Машини автоматичного обробляння інформації цифрові, що мають в одному корпусі принаймні центральний блок обробляння інформації, пристрої введення та виведення, комбіновані чи ні»;
Лот № 2. 26.20.18-00.00 «Пристрої, що  виконують дві чи більше з таких  функції: друкування,сканування,  копіювання, факсимільний зв»язок»..
2.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг. 19
2.3. Місце поставки товарів, надання послуг. м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 16
2.4. Строк поставки товарів, надання послуг. серпень – вересень 2015 року
3. Інформація про процедуру закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій.
3.2. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
 

Номер оголошення, номер і дата бюллетня
№163231, "ВДЗ" №292(14.07.2015) від 14.07.2015
3.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

Номер оголошення, номер і дата бюллетня
№173551, "ВДЗ" №306(03.08.2015) від 03.08.2015
3.4. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
Номер оголошення, номер і дата бюллетня
№178012, "ВДЗ" №312(11.08.2015) від 11.08.2015
4. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.
4.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 4
4.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

Найменування/прізвище, ім»я, по батькові
1
ФОП Межгородський Григорій Сергійович
2
ТОВ «ІН-ВЕРСІЯ»,
3
ТОВ «ТОП-РЕСУРС»,
4
ФОП Черкасова Олена Анатоліївна
4.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
1
ІПП 3156704478
2
ЄДРПОУ 37129488
3
ЄДРПОУ 35345611
4
ІПП 2735411981
4.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).

Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).
1
69041 м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 81-А, кв. 90,тел. 0634747037
2
пр. Леніна, 109, прим. 33, тел. 0617080507
3
Запоріжжя, бул. Вінтера, 46, тел. 0617080507
4
69120 м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 3, кв. 49, тел. 0676162045
5. Інформація про цінові пропозиції.
5.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час).  24.07.2015 10:00
5.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час). 24.07.2015 10:15
5.3. Кількість отриманих цінових пропозицій. 4
5.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, підстави їх відхилення.
1. Цінова пропозиція ТОВ «ІН-ВЕРСІЯ» - На підставі пп.2 п.2 ст.17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
2. Цінова пропозиція ТОВ «ТОП-РЕСУРС» - На підставі пп.2 п.2 ст.17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
В результаті розгляду документів, поданих учасниками закупівель виявлено, що ТОВ «ІН-ВЕРСІЯ» та ТОВ «ТОП-РЕСУРС» не надали дані щодо права провадити діяльність по торгівлі комп»ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням. В телефонному режимі було сказано, що в Статуті прописано цей вид діяльності, але на прохання надати копію Статуту, вона на час оцінки пропозицій не надана

5.5. Ціна кожної цінової пропозиції.

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи), код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків* учасника процедури закупівлі
Критерії оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)
Значення показників
згідно з пропозиціями конкурсних торгів (ціновими пропозиціями) за критеріями оцінки
ФОП Межгородський Григорій Сергійович, ІПП 3156704478,
вул. Кремлівська, 81-А, кв. 90, м. Запоріжжя, 69041
тел. 0634747037
Лот № 1. Ціна за одиницю, грн.
Лот № 2. Ціна за одиницю, грн.
7502,00
 
3280,00
ФОП Черкасова Олена Анатоліївна,
ІПП 2735411981,
вул. Вороніна, 3, кв. 49, м. Запоріжжя, 69120
тел. 0676162045
Лот № 1. Ціна за одиницю, грн.
Лот № 2. Ціна за одиницю, грн.
7181,00
 
3300,00
5.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з податком на додану вартість):
Лот № 1
 
__7181,00 грн. за одиницю Товару_________________
             (цифрами)
 
___сім тисяч сто вісімдесят одна грн. 00 коп..________________.
             (словами)
Лот № 2
 
___3280,00 грн. за одиницю Товару________________
             (цифрами)
 
___три тисячі двісті вісімдесят грн.. 00 коп.________________.
             (словами)
5.7. Дата акцепту пропозиції. 28.07.2015
6. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
6.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
Лот № 1 - ФОП Черкасова Олена Анатоліївна
Лот № 2 - ФОП Межгородський Григорій Сергійович,
6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Лот № 1 - ІПН 2735411981
Лот № 2 - ІПН 3156704478
6.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.
Лот № 1 - вул. Вороніна, 3, кв. 49, м. Запоріжжя, 69120, тел. 0676162045
Лот № 2 - вул. Кремлівська, 81-А, кв. 90, м. Запоріжжя, 69041, тел. 0634747037
7. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.
07 серпня 2015 року
Лот № 1 – 93353,00 грн.(дев’яносто три тисячі триста п’ятдесят три грн.. 00 коп.) без ПДВ;
Лот № 2 – 19680,00 грн.(дев’ятнадцять тисяч шістсот вісімдесят грн.. 00 коп.) без ПДВ
8. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.
9. Відміна або визнання такою, що не відбулася, процедури запиту цінових пропозицій.
9.1. Дата прийняття рішення.
9.2. Підстава.
10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон), із зазначенням відповідних підстав.
10.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону.
ФОП Черкасова Олена Анатоліївна
ФОП Межгородський Григорій Сергійович, ,
10.2. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.
1.  ТОВ «ІН-ВЕРСІЯ» - На підставі пп.2 п.2 ст.17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
2.  ТОВ «ТОП-РЕСУРС» - На підставі пп.2 п.2 ст.17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
В результаті розгляду документів, поданих учасниками закупівель виявлено, що ТОВ «ІН-ВЕРСІЯ» та ТОВ «ТОП-РЕСУРС» не надали дані щодо права провадити діяльність по торгівлі комп»ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням. В телефонному режимі було сказано, що в Статуті прописано цей вид діяльності, але на прохання надати копію Статуту, вона на час оцінки пропозицій не надана
11. Інша інформація.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
Заступник начальника управління                    Супрун І.Б                      ________________
Заступник начальника управління                    Бабешко В.І.                   ________________
Заступник начальника відділу
бух. обліку та звітності – заступник
головного бухгалтера                                     Кудрявцева Н.І.              ________________
Начальник відділу державних
соціальних інспекторів                                    Полянська С.А.               ________________
Начальник відділу з організації
соціально-побутового обслуговування
інвалідів та ветеранів                                     Акамсіна І.Л.                   ________________
_____________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)
      ________________
(підпис)
Голова комітету з конкурсних торгів _______________  ___І.Б.Супрун_______
                                                             (підпис)                      (ініціали та прізвище)

М. П.  
Секретар комітету з конкурсних торгів _____________   ___І.Л.Акамсіна______
                                                              (підпис)                  (ініціали та прізвище)        

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ ЗІ ЗМІНАМИ
на 2015 рік
_Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району, ЄДРПОУ 37573780_
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

35.30.1 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води»
35.30.11-00.00 «Пара та гаряча вода»

2271

168 573,00 грн., (сто шістдесят вісім тисяч п’ятсот сімдесят три грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 28095,50 грн. (двадцять вісім тисяч дев’яносто п’ять грн. 50 коп.)

Переговорна процедура

Січень 2015 року

На підставі п.2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII від 10.04.2014 зі змінами

26.20.1 «Машини обчислювальні, частини та приладдя до них»

3110

113 608,00 грн. (сто тринадцять тисяч шістсот вісім грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 0,00 грн. (нуль грн. 00 коп.)

Запит цінових пропозицій

Липень 2015 року

На підставі п. 1 ст. 35 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII від 10.04.2014 зі змінами

Лот № 1 Комп»ютер в зборі
26.20.13-00.00 «Машини автоматичного обробляння інформації цифрові, що мають в одному корпусі принаймні центральний блок обробляння інформації, пристрої введення та виведення, комбіновані чи ні»

93600,00 грн. (дев’яносто три тисячі шістосот грн.. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 0,00 грн. (нуль грн. 00 коп.)

Лот № 2 МФУ лазерное ч/б  
26.20.18-00.00 «Пристрої, що  виконують дві чи більше з таких  функції: друкування,сканування,  копіювання, факсимільний зв»язок»

20008,00 грн. (двадцять тисяч вісім грн.. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 0,00 грн. (нуль грн. 00 коп.)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 03.07.2015 № 7.


Голова комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

__І.Б.Супрун___
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

___І.Л.Акамсіна___
(ініціали та прізвище)


ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 1 від 14 лютого 2015 року

1. Замовник.

1.1. Найменування: Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району

1.2. Код за ЄДРПОУ: 37573780

1.3. Місцезнаходження: вул. Чарівна, 16, м. Запоріжжя, Україна, 69068

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):
Супрун Ірина Борисівна, Заступник начальника управління, голова комітету конкурсних торгів, 69068 м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 16, тел. (0612)650151,  Кудрявцева Наталія Іванівна, Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - заступник головного бухгалтера управління, 69068 м.Запоріжжя, вул. Чарівна, 16, тел. (0612)654083, shev_utszn2@mail.ru 

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування: 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води  (35.30.11-00.00 Пара та гаряча вода)

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 124,74027 гкал

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 16

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 січня 2015 р. – 31 грудня 2015 р.

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 30.01.2015 № 028596, «ВДЗ» № 180 (30.01.2015)

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 30.01.2015 № 028596, «ВДЗ» № 180 (30.01.2015)

3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 05.02.2015 № 036626, «ВДЗ» № 185 (05.02.2015)
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 14.02.2015 № 051193, «ВДЗ» № 192 (14.02.2015)

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 22.01.2015

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):
26.01.2015 , 10-00, м.Запоріжжя, вул.Чарівна, 16, кімната 2

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):

 

_____168573,00 грн __________________________________________________________
             (цифрами)

 

___ сто шістдесят вісім тисяч п’ятсот сімдесят три грн. 00 коп ___________________.
             (словами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Концерн «Міські теплові мережі»

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 32121458

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. б-р Гвардійський, 137, м. Запоріжжя, 69091, тел.. 0612240855

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 

11.02.2015 року, 168573,00 грн. (сто шістдесят вісім тисяч п’ятсот сімдесят три грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі.

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

11. Інша інформація. 

Існує нагальна потреба у проведенні закупівлі послуг з постачання теплової енергії для безперебійного функціонування будівлі управління. Концерн “Міські теплові мережі” є організацією, яка забезпечує тепловою енергією по єдиних існуючих та підведених до  управління теплокомунікаціях, чим забезпечується безперебійне опалювання.
Умови застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до ч. 2 п. 2 ст. 39 Закону України “Про здійснення державних закупівель”, а саме: відсутність конкуренції (в тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

12. Склад комітету з конкурсних торгів:
_________________________________________________________.
        (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)

Голова тендерного комітету:    _________   Супрун І.Б. (заступник начальника управління)

Члени тендерного комітету:     _________   Кудрявцева Н.І. (заступник начальника відділу)

                                                   _________  Бабешко В.І (начальник відділу)

                                                   _________  Полянська С.А. (начальник відділу)

Секретар тендерного комітету:  _________ Акамсіна І.Л. (начальник відділу)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ,
що здійснюються без проведення процедур закупівель
на 2015 рік
_Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району, ЄДРПОУ 37573780
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

nbsp;

5

6

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові

2210

50948,00 грн. (п’ятдесят тисяч дев’ятсот сорок вісім грн. 00 коп.)

 

 

 

18.11.1 Друкування газет

2210

3264,00 грн.(три тисячі двісті шістдесят чотири грн. 00 коп.)

 

 

 

18.12.1 Послуги щодо друкування, інші

2210

16297,00 грн. (шістнадцять тисяч двісті вісімдесят сім грн.. 00 коп.)

 

 

 

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2210

28705,00 грн.(двадцять вісім тисяч сімсот п’ять грн. 00 коп.)

 

 

 

20.30.2 Фарби та лаки, інші, та пов»язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила

2210

3484,00 грн.(три тисячі чотириста вісімдесят чотири грн. 00 коп.)

 

 

 

20.41.2 Речовини поверхнево-активні органічні, крім мила

2210

608,00 грн.(шістсот вісім грн. 00 коп.)

 

 

 

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення

2210

837,00 грн.(вісімсот тридцять сім грн. 00 коп.)

 

 

 

20.52.1 Клеї

2210

508,00 грн. (П’ятсот вісім грн.. 00 коп.)

 

 

 

22.19.6 Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої гуми

2210

85,00 грн. (вісімдесят п’ять грн. 00 коп.)

 

 

 

22.29.2 Вироби пластмасові інші

2210

1605,00 грн. (Одна тисяча шістсот п’ять грн. 00 коп.)

 

 

 

23.99.1 Вироби мінеральні неметалеві, інші

2210

360,00 грн. (триста шістдесят грн.. 00 коп.)

 

 

 

25.92.1 Вмістини металеві легкі

2210

55,00 грн. (П’ятдесят п’ять грн.. 00 коп.)

 

 

 

25.99.1 Вироби для ванн і кухні, металеві

2210

540,00 грн. (П’ятсот сорок грн.. 00 коп.)

 

 

 

25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші

2210

584,00 грн. (П’ятсот вісімдесят чотири грн.. 00 коп.)

 

 

 

26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них

2210
3210

440,00 грн. (Чотириста сорок грн.. 00 коп.)
65000,00 грн. (Шістдесят п’ять тисяч грн.. 00 коп.)

 

 

 

26.20.4 Частини та приладдя до обчислювальних машин

2210

1772,00 грн. (Одна тисяча сімсот сімдесят дві грн.. 00 коп.)

 

 

 

26.80.1 Носії інформації магнитні й оптичні

2210

240,00 грн.( двісті сорок грн.. 00 коп.)

 

 

 

27.40.1 Лампи розжарювання та газоразрядні електричні; лампи дугові

2210

1571,00 грн.(Одна тисяча п’ятсот сімдесят одна грн. 00 коп.)

 

 

 

29.32.3 Частини та приладдя до моторних транспортних засобів

2210

1923,00 грн. (Одна тисяча дев’ятсот двадцять три грн.. 00 коп.)

 

 

 

32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки:

2210

310,00 грн.(триста десять грн. 00 коп.)

 

 

 

35.11.1 Енергія електрична

2273

51383,00 грн.( п’ятдесят одна тисяча триста вісімдесят три грн. 00 коп.)

 

 

 

36.00.1 Вода питна

2272

5633,00 грн.( п’ять тисяч шістсот тридцять три грн. 00 коп.)

 

 

 

38.11.2 Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування:

2240

1567,00 грн.( одна тисяча п’ятсот шістдесят сім грн. 00 коп.)

 

 

 

49.31.2 Послуги міського та приміського пасажирського наземного транспорту

2250

4518,00 грн. (Чотири тисячі п’ятсот вісімнадцять грн.. 00 коп.)

 

 

 

53.10.1  Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних послуг:

2240

600,00 грн.(шістсот грн. 00 коп.)

 

 

 

61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень

2240

7555,00 грн.( сім тисяч п’ятсот п’ятдесят п’ять грн. 00 коп.)

 

 

 

62.09.2 Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н. в. і. у.:

2240

14883,00 грн.( чотирнадцять тисяч вісімсот вісімдесят три грн. 00 коп.)

 

 

 

65.12.1 Послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров»я

2240

195,00 грн. (Сто дев’яносто п’ять грн.. 00 коп.)

 

 

 

65.12.5 Послуги щодо страхування загальної відповідальності

2240

464,00 грн. (Чотириста шістдесят чотири грн.. 00 коп.)

 

 

 

71.20.1 Послуги щодо технічного випробування й аналізування

2240

3613,00 грн. (Три тисячі шістсот тринадцять грн.. 00 коп.)

 

 

 

86.10.1 Послуги лікувальних закладів

2730

97752,00 грн. (Дев’яносто сім тисяч сімсот п’ятдесят дві грн.. 00 коп.)

 

 

 

86.90.1 Послуги у сфері охорони здоров'я, інші:

2240

180,00 грн.(сто вісімдесят грн. 00 коп.)

 

 

 

95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання:

2240

7765,00 грн.(сім тисяч сімсот шістдесят п’ять грн. 00 коп.)

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 19.01.2015 № 1.


Голова комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

__І.Б.Супрун___
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

___І.Л.Акамсіна___
(ініціали та прізвище)ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106


РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
_Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району, ЄДРПОУ 37573780_
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

35.30.1 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води»
35.30.11-00,00 «Пара та гаряча вода»

2271

168573 грн., (сто шістдесят вісім тисяч п’ятсот сімдесят три грн.)., в т.ч. ПДВ 28095,50 грн. (двадцять вісім тисяч дев’яносто п’ять грн. 50 коп.)

Переговорна процедура

Січень 2015 року

На підставі п.2 ч.2 ст. 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII від 10.04.2014 зі змінами

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 19.01.2015 № 1.


Голова комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

__І.Б.Супрун___
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

___І.Л.Акамсіна___
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106


ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ,
що здійснюються без проведення процедур закупівель
на 2015 рік
_Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району, ЄДРПОУ 37573780_
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

17.23.1 Вироби канцелярські, паперові

2210

6835,00 грн. (шість тисяч вісімсот тридцять п’ять грн..)

 

 

 

18.12.1 Послуги щодо друкування, інші

2210

1889,00 грн.(одна тисяча вісімсот вісімдесят девять грн.)

 

 

 

19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2210

4295,00 грн.(чотири тисячі двісті дев’яносто п’ять грн.)

 

 

 

20.30.2 Фарби та лаки, інші, та пов»язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила

2210

494,00 грн.(чотириста дев’яносто чотири грн..)

 

 

 

20.41.2 Речовини поверхнево-активні органічні, крім мила

2210

6,00 грн.(шість грн..)

 

 

 

20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення

2210

95,00 грн.(дев’яносто п’ять грн.)

 

 

 

22.19.6 Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої гуми

2210

42,00 грн (сорок дві грн..)

 

 

 

22.29.2 Вироби пластмасові інші

2210

189,00 грн. (Сто вісімдесят девять грн.)

 

 

 

25.99.2 Вироби з недорогоцінних металів, інші

2210

187,00 грн.( сто вісімдесят сім грн..)

 

 

 

26.80.1 Носії інформації магнитні й оптичні

2210

80,00 грн.( вісімдесят грн.)

 

 

 

27.40.1 Лампи розжарювання та газоразрядні електричні; лампи дугові

2210

72,00 грн.(сімдесят дві грн.)

 

 

 

32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки:

2210

13,00 грн.(тринадцять грн..)

 

 

 

35.11.1 Енергія електрична

2273

13536,00 грн.( тринадцять тисяч п’ятсот тридцять шість грн..)

 

 

 

36.00.1 Вода питна

2272

1238,00 грн.( одна тисяча двісті тридцять вісім грн..)

 

 

 

38.11.2 Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування:

2240

392,00 грн.( триста дев’яносто дві грн..)

 

 

 

53.10.1  Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних послуг:

2240

175,00 грн.(сто сімдесят п’ять грн.)

 

 

 

61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень

2240

1941,00 грн.( одна тисяча девятносот сорок одна грн..)

 

 

 

62.09.2 Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н. в. і. у.:

2240

7435,00 грн.( сім тисяч чотириста тридцять п’ять грн.)

 

 

 

86.90.1 Послуги у сфері охорони здоров'я, інші:

2240

45,00 грн.(сорок п’ять грн.)

 

 

 

95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання:

2240

1950,00 грн.(одна тисяча дев’ятсот п’ятдесят грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 19.01.2015 № 1.


Голова комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

__І.Б.Супрун___
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

___І.Л.Акамсіна___
(ініціали та прізвище)


ПРОЕКТ РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ*
на  2015  рік

Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради
по Шевченківському району ЄДРПОУ 37573780
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансу-вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтований початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

* Відповідно до листа департаменту економічного розвитку Запорізької міської ради від 22.08.2014 № 1186Голова комітету
з конкурсних торгів

 

_Супрун І.Б.

 

_______________

 

(прізвище, ініціали)

(підпис)

 

 

М. П.

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 

_Акамсіна І.Л.

 

_______________

 

(прізвище, ініціали)

(підпис)


ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника
N _1_ від _04.02.2013 року_

1. Замовник:
1.1. Найменування Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37573780
1.3. Місцезнаходження 69068 м.Запоріжжя, вул..Чарівна, 16
1.4. Посадові  особи  замовника,   уповноважені   здійснювати зв'язок  з  учасниками  (прізвище,  ім'я,  по батькові,  посада та адреса,  номер  телефону  та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail)
Супрун Ірина Борисівна, Заступник начальника управління, голова комітету конкурсних торгів, 69068 м.Запоріжжя, вул..Чарівна, 16, тел. (0612)650151,
Кудрявцева Наталія Іванівна, Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - заступник головного бухгалтера управління, 69068 м.Запоріжжя, вул..Чарівна, 16, тел. (0612)654083, shev_utszn2@mail.ru  
1.5. Головний   розпо/ptd width=рядник  коштів&np/pbsp; (повне  найменування  та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради, 37573438
2. Джерело фінансування закупівлі міський бюджет
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування  код 35.30.1 – пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води  
3.2. Кількість товару або обсяг виконання  робіт  чи  надання послуг 181,45 гкал  
3.3. Місце  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 16
3.4. Строк  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг протягом  2014 року.
4. Інформація  щодо  інформування  про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку  і торгівлі України, на якому розміщувалась   інформація  про застосування    процедури    закупівлі    в    одного    учасника: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса   веб-сайту,   на   якому   замовником  додатково розміщувалась інформація про застосування  процедури  закупівлі  в одного учасника www.meria.zp.ua
4.3. Дата  оприлюднення  і  номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника,  опублікованої в державному офіційному  друкованому  виданні  з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі  Міністерства  економічного  розвитку  і торгівлі України №234049, ВДЗ №103 (846) від 30.12.2013 р.
4.4. Дата  оприлюднення  і  номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника,   опублікованої   в міжнародному  інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
4.5. Дата оприлюднення  і  номер  обґрунтування  застосування процедури закупівлі в одного учасника,  розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №234049/1 від 30.12.2013р.
4.6. Дата  оприлюднення  та  номер  повідомлення  про  акцепт пропозиції  за  результатами  застосування  процедури  закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель №006890, ВДЗ №2 (848) від 06.01.2014 р.
4.7. Дата  оприлюднення  і  номер  інформації  про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника,  яка була (буде) опублікована  в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель  та  розміщена  на  веб-порталі  Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №045354, ВДЗ №12 (858) від 10.02.2014 р.
4.8. Дата  оприлюднення  і  номер  інформації  про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника,  яка була (буде) опублікована   в  міжнародному  інформаційному  виданні  з  питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
5. Дата   відправлення  запрошення  до  участі  в  проведенні процедури закупівлі 19.12.2013 р.
6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце) 23.12.2013 року, 10-00, м.Запоріжжя, вул.Чарівна, 16, кімната 2
7. Кінцева ціна,  погоджена в результаті переговорів (з ПДВ)
_____ 156761,92 грн. __; _сто п’ятдесят шість тисяч сімсот шістдесят одна грн.92 коп.
(цифрами)                                                             (словами)
8. Інформація про  учасника,  з  яким  укладено  договір  про закупівлю:
8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові Концерн "Міські теплові мережі"
8.2. Ідентифікаційний   код/реєстраційний   номер   облікової картки платника податків 32121458
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс бульв.Гвардійський, 137, м.Запоріжжя, 69091, (0612) 67-84-12
9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю 03.02.2013, 156761,92 грн.(з ПДВ)
10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
11. Дата  та  причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце)
12. Зведена   інформація   замовника   про    наявність    та відповідність  установленим законодавством вимогам документів,  що підтверджують  відповідність  учасника  кваліфікаційним  критеріям відповідно  до  статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель"
13. Інша інформація існує нагальна потреба у проведенні закупівлі у одного учасника послуг з постачання теплової енергії для безперебійного функціонування будівлі управління. Концерн “Міські теплові мережі” є організацією, яка забезпечує тепловою енергією по єдиних існуючих та підведених до  управління теплокомунікаціях, чим забезпечується безперебійне опалювання
14. Склад  комітету  конкурсних  торгів
__________________________________________________________________
(прізвища, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів).
Супрун І.Б. – заступник начальника управління, голова комітету;
Кудрявцева Н.І.. – заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – заступник головного бухгалтера управління, член комітету;
Бабешко В.І. – заступник начальника управління - начальник відділу грошових виплат та компенсацій, член комітету;
Чорна Л.В.- головний спеціаліст відділу державних соціальних інспекторів, член комітету;
Акамсіна І.Л. – начальник відділу з організації соціально-побутового обслуговування інвалідів та ветеранів, секретар комітету


РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на  2014  рік

Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради
по Шевченківському району ЄДРПОУ 37573780

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансу-вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтований початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

КЕКВ 2271

місцевий бюджет

-

Процедура закупівлі в одного учасника

грудень 2013

-

-

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 17.12.2013 N 8.Голова комітету
з конкурсних торгів

 

_Супрун І.Б.

 

_______________

 

(прізвище, ініціали)

(підпис)

 

 

М. П.

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 

_Акамсіна І.Л.

 

_______________


РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на  2013  рік
зі змінами

Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради
по Шевченківському району ЄДРПОУ 37573780
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансу-вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтований початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Оплата за теплопостачання та приєднане теплове навантаження

КЕКВ 2271
КФК 010116

місцевий бюджет

105500,00грн

Процедура закупівлі в одного учасника

Січень 2013

Відділ бухгал-терського обліку та звітності

-

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ___31.10.2013____ N __7__.Голова комітету
з конкурсних торгів

 

_Супрун І.Б.

 

_______________

 

(прізвище, ініціали)

(підпис)

 

 

М. П.

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 

_Акамсіна І.Л.

 

_______________

 

(прізвище, ініціали)

(підпис)


ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника
N _1_ від _08.02.2013 року_     1. Замовник:
     1.1. Найменування Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району
     1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37573780
     1.3. Місцезнаходження 69068 м.Запоріжжя, вул..Чарівна, 16
     1.4. Посадові  особи  замовника,   уповноважені   здійснювати зв'язок  з  учасниками  (прізвище,  ім'я,  по батькові,  посада та адреса,  номер  телефону  та   телефаксу   із   зазначенням   коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail)
Супрун Ірина Борисівна, Заступник начальника управління, голова комітету конкурсних торгів, 69068 м.Запоріжжя, вул..Чарівна, 16, тел. (0612)650151,
Тихонова Оксана Вікторівна, Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - заступник головного бухгалтера управління, 69068 м.Запоріжжя, вул..Чарівна, 16, тел. (0612)654083, shev_utszn2@mail.ru  
     1.5. Головний   розпорядник  коштів  (повне  найменування  та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району, 37573780
     2. Джерело фінансування закупівлі міський бюджет
     3. Предмет закупівлі:
     3.1. Найменування  код 40.30.1 - послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами)
     3.2. Кількість товару або обсяг виконання  робіт  чи  надання послуг 141,4149 гкал  
     3.3. Місце  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг за адресою замовника
     3.4. Строк  поставки  товарів,  виконання  робіт  чи  надання послуг 1 січня - 31 грудня 2013р.
     4. Інформація  щодо  інформування  про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
     4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку  і торгівлі   України,   на   якому   розміщувалась   інформація  про застосування    процедури    закупівлі    в    одного    учасника: www.tender.me.gov.ua.
     4.2. Адреса   веб-сайту,   на   якому   замовником  додатково розміщувалась інформація про застосування  процедури  закупівлі  в одного учасника (у разі наявності)
     4.3. Дата  оприлюднення  і  номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника,  опублікованої в державному офіційному  друкованому  виданні  з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі  Міністерства  економічного  розвитку  і
торгівлі України №026742, ВДЗ №8 (751) від 28.01.2013
     4.4. Дата  оприлюднення  і  номер інформації про застосування процедури   закупівлі   в   одного   учасника,   опублікованої   в міжнародному  інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
     4.5. Дата оприлюднення  і  номер  обґрунтування  застосування процедури закупівлі в одного учасника,  розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №026742/1, ВДЗ №8 (751) від 28.01.2013
     4.6. Дата  оприлюднення  та  номер  повідомлення  про  акцепт пропозиції  за  результатами  застосування  процедури  закупівлі в одного   учасника,   опублікованого   в   державному    офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель №039588, ВДЗ №9 (752) від 31.01.2013
     4.7. Дата  оприлюднення  і  номер  інформації  про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника,  яка була (буде) опублікована  в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель  та  розміщена  на  веб-порталі  Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №057224, ВДЗ №13 (756) від 14.02.2013
     4.8. Дата  оприлюднення  і  номер  інформації  про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника,  яка була (буде) опублікована   в  міжнародному  інформаційному  виданні  з  питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
     5. Дата   відправлення  запрошення  до  участі  в  проведенні процедури закупівлі 09.01.2013
     6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце) 14.01.2013 року, 10-00, м.Запоріжжя, вул.Чарівна, 16, кімната 2
     7. Кінцева ціна,  погоджена в результаті переговорів (з ПДВ)
_____ 122174 грн. _____; _сто двадцять дві тисячі сто сімдесят чотири грн.___.
(цифрами)                                                             (словами)
     8. Інформація про  учасника,  з  яким  укладено  договір  про закупівлю:
     8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові Концерн "Міські теплові мережі"
     8.2. Ідентифікаційний   код/реєстраційний   номер   облікової картки платника податків 32121458
     8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс бульв.Гвардійський, 137, м.Запоріжжя, 69091, (0612) 67-84-12
     9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю 08.02.2013, 122174 грн.(з ПДВ)
     10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
     11. Дата  та  причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце)
     12. Зведена   інформація   замовника   про    наявність    та відповідність  установленим законодавством вимогам документів,  що підтверджують  відповідність  учасника  кваліфікаційним  критеріям відповідно  до  статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель"
     13. Інша інформація існує нагальна потреба у проведенні закупівлі у одного учасника послуг з постачання теплової енергії для безперебійного функціонування будівлі управління. Концерн “Міські теплові мережі” є організацією, яка забезпечує тепловою енергією по єдиних існуючих та підведених до  управління теплокомунікаціях, чим забезпечується безперебійне опалювання
     14. Склад  комітету  конкурсних  торгів
__________________________________________________________________
(прізвища, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів).
Супрун І.Б. – заступник начальника управління, голова комітету;
Тихонова О.В. – заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – заступник головного бухгалтера управління, член комітету;
Бабешко В.І. – заступник начальника управління - начальник відділу грошових виплат та компенсацій, член комітету;
Чорна Л.В.- головний спеціаліст відділу державних соціальних інспекторів, член комітету;
Акамсіна І.Л. – начальник відділу з організації соціально-побутового обслуговування інвалідів та ветеранів, секретар комітету


РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на  2013  рік


Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради
по Шевченківському району ЄДРПОУ 37573780


(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансу-вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтований початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Послуги с постачання водяної пари і горячої води (включно з холодоагентами)

КЕКВ 2271
КФК 010116

місцевий бюджет

122174 грн.

Процедура закупівлі в одного учасника

Січень 2013 р.

-

-

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  08.01.2013   N 1Голова комітету
з конкурсних торгів

 

_Супрун І.Б.

 

_______________

 

(прізвище, ініціали)

(підпис)

 

 

М. П.

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 

_Чорна Л.В.

 

_______________

 

(прізвище, ініціали)

(підпис)

br /div/tdnbsp;


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet