Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206


КЗ "Палац культури "Орбіта"

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
НА 2016 РІК( зі змінами)
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ «ОРБІТА»,ЄДРПОУ 31260739
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води( 35.30.1)

 

2271

750 000 (сімсот п’ятдесят тисяч) грн.

Переговорна процедура закупівлі

 
Грудень 2015 р.

 

код за ДК 016:2010 (26.40.3 апаратура для записування та відтворювання звуку й зображення) код за ДК 021:2015 (38600000-1 оптичні прилади) (світловий екран, прожектор повноповоротний )

 

3110

 

1177500,00 (один мільйон сто сімдесят сім тисяч п’ятсот) грн.

 

Відкриті торги

 

 Березень –квітень

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 31.03.2016 р. № 10


Голова комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

Є.Ж. Макаренко
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

Т.В. Гальчанська
(ініціали та прізвище)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічногорозвитку
і торгівліУкраїни
15.09.2014  N 1106

ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
N 1від 26.01.2016р.

1. Замовник.
1.1. Найменування. Комунальний заклад «Палац культури «Орбіта»
1.2. Код за ЄДРПОУ. 31260739
1.3. Місцезнаходження. вул. Лермонтова, 9, м.Запоріжжя, 69035
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Макаренко Євгеній Жоржович
Посада: головний інженер, голова комітету конкурсних торгів
Адреса: вул. Лермонтова, 9, м. Запоріжжя, 69035
Телефон: (061)36-20-56
Тел./факс: (061)233-30-29
Е-mail: komitet12@ukr.net

2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування. Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води ДК 016:2010-35.30.1
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг.490,0269 Гкал
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. за адресою замовника
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.січень – грудень  2016р.

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.www.meria.zp.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.16.12.2015р. №401(16.12.2015), номер інформації 247142.
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.16.12.2015р. номер 247142/1.
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.23.12.2015р.№406(23.12.2015), номер повідомлення253327.
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питаньзакупівель. 26.01.2016р. №16(26.01.2016), номер інформації 017805.

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 07.12.2015р.

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 09.12.2015р., 11год. 00хв., бул. Гвардійський, 137, м. Запоріжжя 69091

6. Кінцеваціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):

750000,00 грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)

(сімсот п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.з ПДВ) .
(словами)

 

 

 

 

 

 

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Концерн «Міські теплові мережі»
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. ЄДРПОУ-32121458
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.бул. Гвардійський, 137, м.Запоріжжя, 69091, тел.: (061) 222-22-22, тел./факс.: (061)224-08-55.

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 21.01.2016 р., 750000 (сімсот п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп.(з ПДВ)

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі.

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

11. Інша інформація. Обрана процедура закупівлі відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. № 1197-VІІ, а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.
Згідно пункту 314 Зведеного переліку суб’єктів природних монополій Антимонопольного комітету України, Концерн «Міські теплові мережі» займає монопольне становище на ринку транспортування теплової енергії в територіальних (географічних)межах м. Запоріжжя (в межах території, на якій розташовані діючі мережі), здійснює централізоване постачання теплової енергії у м. Запоріжжі всім категоріям споживачів, у тому числі установам і організаціям, що фінансуються з державного і місцевого бюджетів. Частиною другою статті 5 Закону України «Про природні монополії» передбачено, що перелік суб’єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України. Зазначений перелік суб’єктів природних монополій розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету.

12. Склад комітету з конкурсних торгів:
- Макаренко Є.Ж. - Голова комітету з конкурсних торгів, головний інженер комунального закладу «Палац культури «Орбіта»;
- Остапенко І. В. - Заступник голови комітету з конкурсних торгів, заступник головного бухгалтера комунального закладу «Палац культури «Орбіта»;
- Рибітва Т.О. - Член комітету з конкурсних торгів, головний бухгалтер комунального закладу «Палац культури «Орбіта»;
- Зайцев П.М. - Член комітету з конкурсних торгів, інженер з техніки безпеки комунального закладу «Палац культури «Орбіта»;
- Гальчанська Т.В. - Секретар комітету з конкурсних торгів, художній керівник комунального закладу «Палац культури «Орбіта».
(прізвища, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів)

 

Головний інженер,
голова комітету конкурсних торгів Макаренко Євгеній Жоржович
                                                                                                         _________________________
                                                                                                             (підпис, М. П.)


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічногорозвитку
і торгівліУкраїни
15.09.2014  № 1106

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
НА 2016 РІК
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ «ОРБІТА»,ЄДРПОУ 31260739
(найменуваннязамовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетнихкоштів)

Очікуванавартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведенняпроцедуризакупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

ДК 016:2010 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
( 35.30.1)
ДК 021-2015
Пара, гаряча вода та пов’язана продукція
(0932)

 

2271

 

667 669 (шістсот шістдесят сім тисяч шістсот шістдесят дев’ять) грн.

 

Переговорна процедура закупівлі

 

Грудень 2015 р.

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 25.01.2016 р. № 7


Голова комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

Є.Ж. Макаренко
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

Т.В. Гальчанська
(ініціали та прізвище)


16014WX171667

№ 16(26.01.2016)
26.01.2016

017805

ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:
1.1. Найменування: КЗ “Палац культури “Орбіта” м.Запоріжжя
1.2. Код за ЄДРПОУ: 31260739
1.3. Місцезнаходження: вул.Лермонтова,9, м.Запоріжжя, 69035
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води) - 490,0269
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 490,0269
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень - грудень 2016
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі:
4.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної процедури закупівлі
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №247142, “ВДЗ” №401(16.12.2015) від 16.12.2015р.
4.3. Дата оприлюднення та номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 247142/1 від 16.12.2015р.
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №253327, “ВДЗ” №406(23.12.2015) від 23.12.2015р.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 07.12.2015р.
6. Іформація про переможця переговорної процедури закупівлі:
Концерн “Міські теплові Мережі”, бул. Гвардійський 137м. Запоріжжя 69091,
7. Результат проведення процедури закупівлі:
7.1. Дата акцепту пропозиції:
Концерн “Міські теплові Мережі” - 18.12.2015р.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю:
Концерн “Міські теплові Мережі” - 21.01.2016р.
7.3 Сума, визначена в договорі про закупівлю:
Концерн “Міські теплові Мережі”


750000грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)

сімсот п’ятдесят тисяч грн.(з ПДВ) .
(словами)

8. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
_________________________
(підпис, М. П.)


ЗВІТ
про виконання договору

1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 17.12.2014р. №152(17.12.2014), номер інформації 212459.
2. Договір про закупівлю.
2.1. Номер договору.№210036
2.2. Дата укладення договору.22.01.2015 р.
2.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю. 650 000,00( шістсот п’ятдесят тисяч) грн. (з податком на додану вартість)
3. Замовник.
3.1. Найменування. Комунальний заклад «Палац культури «Орбіта»
3.2. Код за ЄДРПОУ.  31260739
3.3. Місцезнаходження. вул. Лермонтова, 9, м. Запоріжжя, 69035
4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Концерн «Міські теплові мережі»
4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 32121458
4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. бул. Гвардійський, 137, м. Запоріжжя, 69091, тел.: (061) 222-22-22, тел./факс.: (061)224-08-55.
5. Предмет закупівлі.
5.1. Найменування. Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води ДК 016:2010-35.30.1
5.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором. 480,985532 Гкал
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. за адресою замовника
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором. протягом 2015р.
6. Строк дії договору.2015 рік
7. Сума оплати за договором.493 781, 26 (чотириста девяносто три тисячі сімсот вісімдесят одна) грн.26 коп. (з податком на додану вартість)

 

Головний інженер,
голова комітету з конкурсних торгів                      Макаренко Євгеній Жоржович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       _________________________
(підпис, М. П.)


ЗВІТ
про виконання договору

1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. 11.02.2015р. №189/1/1(11.02.2015), номер інформації 049832.
2. Договір про закупівлю.
2.1. Номер договору.№3121
2.2. Дата укладення договору.19.02.2015 р.
2.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю.  208427,00 грн. (двісті вісім тисяч чотириста двадцять сім) грн. (з податком на додану вартість)
3. Замовник.
3.1. Найменування. Комунальний заклад «Палац культури «Орбіта»
3.2. Код за ЄДРПОУ. 31260739
3.3. Місцезнаходження. вул. Лермонтова, 9 м. Запоріжжя, 69035
4. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго»
4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 00130926
4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.
Юридична адреса: вул. Сталеварів, 14,м. Запоріжжя, 69005
Поштова адреса: вул. Каховська, 26,  м. Запоріжжя,69096
Телефон: (061)286-33-59
Тел./факс: (061)286-33-67
5. Предмет закупівлі.
5.1. Найменування. Енергія електрична ДК 016:2010 – 35.11.1
5.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг за договором. 131473кВт.год
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. за адресою замовника
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг за договором.січень - грудень 2015 р
6. Строк дії договору. 2015 рік
7. Сума оплати за договором. 126046,64 (сто двадцять шість тисяч сорок шість) грн. 64 коп. (з податком на додану вартість)

Головний інженер,
голова комітету з конкурсних торгів                      Макаренко Євгеній Жоржович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              _________________________
(підпис, М. П.)


.

15123WX753457

№ 406(23.12.2015)

23.12.2015

253327

Повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції
1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: КЗ “Палац культури “Орбіта” м.Запоріжжя
1.2. Код за ЄДРПОУ: 31260739
1.3. Місцезнаходження: вул.Лермонтова,9, м.Запоріжжя, 69035
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води) - 490,0269
2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг: 490,0269
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень - грудень 2016
3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура закупівлі
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №247142, “ВДЗ” №401(16.12.2015) від 16.12.2015р.
5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
Концерн “Міські теплові Мережі”, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: , місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи): бул. Гвардійський 137 м. Запоріжжя 69091.
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиціїї, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):

750000грн.(з ПДВ) ;

(цифрами)

750000 (сімсот п’ятдесят тисяч) грн.(з ПДВ) .

(словами)

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
18.12.2015р.
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода):
грудень 2015 р. - січень 2016 р.
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:           _________________________
                                                                                                                (підпис, М. П.)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування. Комунальний заклад "Палац культури "Орбіта"
1.2. Код за ЄДРПОУ. 31260739
1.3. Місцезнаходження. вул. Лермонтва,9,м. Запоріжжя, 69035
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).Макаренко Євгеній Жоржович, головний інженер, вул. Лермонтова, 9 м. Запоріжжя 69035 тел.. (061)236-20-56, komitet12@ukr.net
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі. 10.12.2015 р.

2. Інформація про предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі. 35.30.1 пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 490,0269 Гкал
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Лермонтова,9 м. Запоріжжя
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. січень-грудень 2015 р.

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи. Концерн «Міські теплові мережі».
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 32121458
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс. Юридична адреса: бул. Гвардійський,137, м. Запоріжжя, 69091,

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. п. 2, ч. 2, ст. 39 ЗУ "Про здійснення державних закупівель" – відсутність конкуренції.

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі. монопольне становище Концерну «Міські теплові мережі», № 314 у зведеному переліку природних монополій станом на 14.11.2014 р.  http://www.amc.gov.ua

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.
- копія довідки з державного реєстру підприємств та організацій України;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи концерн «Міські теплові мережі»;
- копія довідки про взяття на облік платника податків;
- копія статуту Концерну «Міські теплові мережі».

 

Голова ККТ КЗ "ПК "Орбіта"                                                                              Є.Ж. Макаренко

 


 

15122WX736859

№ 401(16.12.2015)

16.12.2015

247142

Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування: КЗ “Палац культури “Орбіта” м.Запоріжжя
1.2. Код за ЄДРПОУ: 31260739
1.3. Місцезнаходження: вул.Лермонтова,9, м.Запоріжжя, 69035
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35425201039360,35410001039360
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електрона адреса).

Прізвище, ім’я, по батькові: Макаренко Євгеній Жоржович

Телефон: (061)236-20-56

Тел./факс: (061)233-30-29

Е-mail: komitet12@ukr.net

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 750000 (сімсот п’ятдесят тисяч) грн.

3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води) - 490,0269

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: за адресою замовника

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: січень - грудень 2016

5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.

- Концерн “Міські теплові Мережі”, місцезнаходження: бул. Гвардійський 137м. Запоріжжя 69091.

6. Інформація про ціну пропозиції:

- 750000  грн.

7. Умова застосування переговорної процедури:

8. Додаткова інформація:

9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення: _________________________ (підпис, М. П.)


РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
НА 2016 РІК
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ «ОРБІТА»,ЄДРПОУ 31260739
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
( 35.30.1)

 

2271

 

750 00 (сімсот п’ятдесят тисяч)

 

Переговорна процедура закупівлі

 

Грудень 2015 р.

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 07.12.2015 р. № 1


Голова комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

Є.Ж. Макаренко
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________
(підпис)

Т.В. Гальчанська
(ініціали та прізвище)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічногорозвитку
і торгівліУкраїни
15.09.2014  N 1106


ЗВІТ
про результатипроведенняпереговорноїпроцедуризакупівлі
N 3від23.02.2015р.


1. Замовник.
1.1. Найменування. Комунальний заклад «Палац культури «Орбіта»
1.2. Код за ЄДРПОУ.31260739
1.3. Місцезнаходження. вул.Лермонтова, 9, м.Запоріжжя, 69035
1.4. Посадові особи замовника, уповноваженіздійснюватизв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу іззазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Макаренко Євгеній Жоржович
Посада: головний інженер, голова комітету конкурсних торгів
Адреса: вул.Лермонтова, 9, м. Запоріжжя, 69035
Телефон: (061)36-20-56
Тел./факс: (061)233-30-29
Е-mail: komitet12@ukr.net
2. Предметзакупівлі.
2.1. Найменування. Електричнаенергія ДК 016:2010-35.11.1
2.2. Кількістьтоваруабообсягвиконанняробітчинаданняпослуг.131473кВт.год
2.3. Місце поставки товарів, виконанняробітчинаданняпослуг. за адресою замовника
2.4. Строк поставки товарів, виконанняробітчинаданняпослуг.протягом 2015р.
3. Інформація про застосуванняпереговорноїпроцедуризакупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якомузамовникомдодатковорозміщуваласяінформація про застосуванняпереговорноїпроцедуризакупівлі.www.meria.zp.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосуванняпереговорноїпроцедуризакупівлі, розміщеної на веб-порталіУповноваженого органу з питаньзакупівель.11.02.2015р. №189/1/1(11.02.2015), номер інформації049832.
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтуваннязастосуванняпереговорноїпроцедуризакупівлі, розміщеного на веб-порталіУповноваженого органу з питаньзакупівель.11.02.2015р. номер049832/1.
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосуванняпереговорноїпроцедуризакупівлі, розміщеного на веб-порталіУповноваженого органу з питаньзакупівель.12.02.2015р. №190/1/1(12.02.2015), номер повідомлення051770.
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результатипроведенняпереговорноїпроцедуризакупівлі, розміщеної на веб-порталіУповноваженого органу з питаньзакупівель. 20.02.2015р. №197/1/1(20.02.2015), номер інформації 064127.
4. Дата відправленнязапрошення до участі в проведенніпроцедуризакупівлі. 02.02.2015р.
5. Інформаціящодопроведенняпереговорів (дата, час, місце). 03.02.2015р., 11год. 00хв., вул. Каховська, 26, м. Запоріжжя69096
6. Кінцеваціна, погоджена в результатіпереговорів (з податком на доданувартість):


208427,00 грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)

(двісті вісім тисяч чотириста двадцять сім грн. 00коп.з ПДВ) .
(словами)

 

 

 

 

 

 

7. Інформація про учасника, з якимукладенодоговір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго»
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. ЄДРПОУ-00130926
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс
Юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів , 14, 69035
Поштова адреса: м. Запоріжжя , вул. Каховська, 26, 69096
Тел..(061)286-33-59 факс (061)286-33-67
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 19.02.2015р., 208427 (двісті вісім тисяч чотириста двадцять сім) грн. 00 коп.(з ПДВ)
9. Дата та причина прийняттярішення про відмінупереговорноїпроцедуризакупівлі.
10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель".
11. Інша інформація. Обрана процедура закупівлі відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. № 1197-VІІ, а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.
Згідно пункту 61 Зведеного переліку суб’єктів природних монополій Антимонопольного комітету України, Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» займає монопольне становище на ринку передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами у Запорізькій області. Частиною другою статті 5 Закону України «Про природні монополії» передбачено, що перелік суб’єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України. Зазначений перелік суб’єктів природних монополій розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
- МакаренкоЄ.Ж. - Голова комітету з конкурсних торгів, головний інженер комунального закладу «Палац культури «Орбіта»;
- Остапенко І. В. - Заступник голови комітету з конкурсних торгів, заступник головного бухгалтера комунального закладу «Палац культури «Орбіта»;
- Рибітва Т.О. - Член комітету з конкурсних торгів, головний бухгалтер комунального закладу «Палац культури «Орбіта»;
- Зайцев П.М. - Член комітету з конкурсних торгів, інженер з техніки безпеки комунального закладу «Палац культури «Орбіта»;
- Гальчанська Т.В. - Секретар комітету з конкурсних торгів, завідувач масовим відділомкомунального закладу «Палац культури «Орбіта».
 (прізвища, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів)

 

 

 

Головний інженер,
голова комітетуконкурснихторгівМакаренко Євгеній Жоржович
_________________________
(підпис, М. П.)

 


15024WM247753

№ 197/1/1(20.02.2015)
20.02.2015

064127

ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі


1. Замовник:
1.1. Найменування: КЗ “Палац культури “Орбіта” м.Запоріжжя
1.2. Код за ЄДРПОУ: 31260739
1.3. Місцезнаходження: вул.Лермонтова,9, м.Запоріжжя, 69035
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.11.1 - енергія електрична (Енергія електрична)
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015 року
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі:
4.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної процедури закупівлі
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №049832, “ВДЗ” №189/1/1(11.02.2015) від 11.02.2015р.
4.3. Дата оприлюднення та номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 049832/1 від 11.02.2015р.
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №051770, “ВДЗ” №190/1/1(12.02.2015) від 12.02.2015р.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 02.02.2015р.
6. Іформація про переможця переговорної процедури закупівлі:
Відкрите акціонерне товариство “Запоріжжяобленерго”, вул. Сталеварів,14 м. Запоріжжя 69035,
7. Результат проведення процедури закупівлі:
7.1. Дата акцепту пропозиції:
Відкрите акціонерне товариство “Запоріжжяобленерго” - 12.02.2015р.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю:
Відкрите акціонерне товариство “Запоріжжяобленерго” - 19.02.2015р.
7.3 Сума, визначена в договорі про закупівлю:
Відкрите акціонерне товариство “Запоріжжяобленерго”


208427грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)

двісті вісім тисяч чотириста двадцять сім грн.(з ПДВ) .
(словами)

8. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
_________________________
(підпис, М. П.)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічногорозвитку
і торгівліУкраїни
15.09.2014  N 1106

ЗВІТ
про результатипроведенняпереговорноїпроцедуризакупівлі
N 2від18.02.2015р.

1. Замовник.
1.1. Найменування. Комунальний заклад «Палац культури «Орбіта»
1.2. Код за ЄДРПОУ.31260739
1.3. Місцезнаходження. вул.Лермонтова, 9, м.Запоріжжя, 69035
1.4. Посадові особи замовника, уповноваженіздійснюватизв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу іззазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Макаренко Євгеній Жоржович
Посада: головний інженер, голова комітету конкурсних торгів
Адреса: вул.Лермонтова, 9, м. Запоріжжя, 69035
Телефон: (061)36-20-56
Тел./факс: (061)233-30-29
Е-mail: komitet12@ukr.net
2. Предметзакупівлі.
2.1. Найменування. Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води ДК 016:2010-35.30.1
2.2. Кількістьтоваруабообсягвиконанняробітчинаданняпослуг.480,985532 Гкал
2.3. Місце поставки товарів, виконанняробітчинаданняпослуг. за адресою замовника
2.4. Строк поставки товарів, виконанняробітчинаданняпослуг.протягом 2015р.
3. Інформація про застосуванняпереговорноїпроцедуризакупівлі.
3.1. Адреса веб-сайта, на якомузамовникомдодатковорозміщуваласяінформація про застосуванняпереговорноїпроцедуризакупівлі.www.meria.zp.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосуванняпереговорноїпроцедуризакупівлі, розміщеної на веб-порталіУповноваженого органу з питаньзакупівель.17.12.2014р. №152(17.12.2014), номер інформації 212459.
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтуваннязастосуванняпереговорноїпроцедуризакупівлі, розміщеного на веб-порталіУповноваженого органу з питаньзакупівель.17.12.2014р. номер212459/1.
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосуванняпереговорноїпроцедуризакупівлі, розміщеного на веб-порталіУповноваженого органу з питаньзакупівель.24.12.2014р. №157(24.12.2014), номер повідомлення220053.
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результатипроведенняпереговорноїпроцедуризакупівлі, розміщеної на веб-порталіУповноваженого органу з питаньзакупівель. 28.01.2015р. №178(28.01.2015), номер інформації 024709.
4. Дата відправленнязапрошення до участі в проведенніпроцедуризакупівлі. 05.12.2014р.
5. Інформаціящодопроведенняпереговорів (дата, час, місце). 12.12.2014р., 11год. 00хв., бул. Гвардійський, 137, м. Запоріжжя69091
6. Кінцеваціна, погоджена в результатіпереговорів (з податком на доданувартість):


650000,00 грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)

(шістсотп’ятдесяттисяч грн. 00коп.з ПДВ) .
(словами)

 

 

 

 

 

 

7. Інформація про учасника, з якимукладенодоговір про закупівлю.
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Концерн «Міські теплові мережі»
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. ЄДРПОУ-32121458
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.бул. Гвардійський, 137, м.Запоріжжя, 69091, тел.: (061) 222-22-22, тел./факс.: (061)224-08-55.
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 22.01.2015р., 650000 (шістсот п’ятдесят тисяч) грн. 00 коп.(з ПДВ)
9. Дата та причина прийняттярішення про відмінупереговорноїпроцедуризакупівлі.
10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель".
11. Інша інформація. Обрана процедура закупівлі відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. № 1197-VІІ, а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.
Згідно пункту 314 Зведеного переліку суб’єктів природних монополій Антимонопольного комітету України, Концерн «Міські теплові мережі» займає монопольне становище на ринку транспортуваннятеплової енергії в територіальних (географічних)межах м. Запоріжжя (в межах території, на якій розташовані діючі мережі), здійснює централізоване постачання теплової енергії у м. Запоріжжі всім категоріям споживачів, у тому числі установам і організаціям, що фінансуються з державного і місцевого бюджетів. Частиною другою статті 5 Закону України «Про природні монополії» передбачено, що перелік суб’єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України. Зазначений перелік суб’єктів природних монополій розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету.
12. Склад комітету з конкурсних торгів:
- МакаренкоЄ.Ж. - Голова комітету з конкурсних торгів, головний інженер комунального закладу «Палац культури «Орбіта»;
- Остапенко І. В. - Заступник голови комітету з конкурсних торгів, заступник головного бухгалтера комунального закладу «Палац культури «Орбіта»;
- Рибітва Т.О. - Член комітету з конкурсних торгів, головний бухгалтер комунального закладу «Палац культури «Орбіта»;
- Зайцев П.М. - Член комітету з конкурсних торгів, інженер з техніки безпеки комунального закладу «Палац культури «Орбіта»;
- Гальчанська Т.В. - Секретар комітету з конкурсних торгів, завідувач масовим відділомкомунального закладу «Палац культури «Орбіта».
(прізвища, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів)

 

 

 

Головний інженер,
голова комітетуконкурснихторгівМакаренко Євгеній Жоржович
_________________________
(підпис, М. П.) 111hj`/ ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічногорозвитку
і торгівліУкраїни
15.09.2014  № 1106

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесеннязміндо договору


Дата оприлюднення та номер оголошення про проведенняпроцедуризакупівлі, розміщеного на веб-порталіУповноваженого органу з питаньзакупівель. № 152 (17.12.2014) выд 17.12.2014 р. Номер оголошення 212459

2. Договір про закупівлю.
2.1. Номер договору.№ 210036
2.2. Дата укладення договору.22.01.2015 р.
3. Замовник.
3.1. Найменування. Комунальний заклад «Палац культури «Орбіта»
3.2. Код за ЄДРПОУ. 31260739
3.3. Місцезнаходження. вул. Лермонтова,9, м. Запоріжжя, 69035
4. Інформація про учасника, з якимукладенодоговір про закупівлю.
4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Концерн «Міські теплові мережі»
4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер обліковоїкарткиплатникаподатків. 32121458
4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.
бул. Гвардійський,137, м. Запоріжжя, 69091
Тел.. (061)222-22-22, телефакс (061)224-08-55
5. Змінидо договору про закупівлю.
5.1. Дата внесеннязміндо договору.17.02.2015
5.2. Зміни, щовнесені до істотних умов договору.зменшення обсягів закупівлі,зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника
5.3. Випадки для внесеннязмін до істотних умов договору.п.1ч. 5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
-зменшення обсягів закупівлі , зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
Головний інженер,
голова комітету з конкурсних торгів Макаренко Євгеній Жоржович                                                                                                                                                                           _________________________
(підпис, М. П.)


15023WG221753

№ 190/1/1(12.02.2015)
12.02.2015

051770

Повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції

1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: КЗ “Палац культури “Орбіта” м.Запоріжжя
1.2. Код за ЄДРПОУ: 31260739
1.3. Місцезнаходження: вул.Лермонтова,9, м.Запоріжжя, 69035
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.11.1 - енергія електрична (Енергія електрична)
2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг:
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом 2015 року
3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура закупівлі
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №049832, “ВДЗ” №189/1/1(11.02.2015) від 11.02.2015р.
5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
Відкрите акціонерне товариство “Запоріжжяобленерго”, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: , місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи): вул. Сталеварів,14 м. Запоріжжя 69035.
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиціїї, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):


208427грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)

208427 (двісті вісім тисяч чотириста двадцять сім) грн.(з ПДВ) .
(словами)

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
12.02.2015р.
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода):
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Головний інженер, Макаренко Євгеній Жоржович
                                                                                               ________________________
                                                                                          2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Лермонтова,9 м. Запоріжжя                (підпис, М. П.)


15023WG217564

№ 189/1/1(11.02.2015)
11.02.2015

049832

Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі


1. Замовник:
1.1. Найменування: КЗ “Палац культури “Орбіта” м.Запоріжжя
1.2. Код за ЄДРПОУ: 31260739
1.3. Місцезнаходження: вул.Лермонтова,9, м.Запоріжжя, 69035
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35410001039360, 35425201039360 в ГУДКСУ у Запорізькій області
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електрона адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Макаренко Євгеній Жоржович
Телефон: (0612)36-20-56
Тел./факс: (061)233-30-29
Е-mail: komitet12@ukr.net
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 208427 (двісті вісім тисяч чотириста двадцять сім) грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.11.1 - енергія електрична (Енергія електрична)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: за адресою замовника
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: протягом 2015 року
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
- Відкрите акціонерне товариство “Запоріжжяобленерго”, місцезнаходження: вул. Сталеварів,14 м. Запоріжжя 69035.
6. Інформація про ціну пропозиції:
- 208427  грн.
Ціна пропозиції за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого електронного документу.
7. Умова застосування переговорної процедури:
8. Додаткова інформація:
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Головний інженер, Макаренко Євгеній Жоржович
                                                                                                     _________________________
                                                                                                                  (підпис, М. П.)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування. Комунальний заклад «Палац культури «Орбіта»
1.2. Код за ЄДРПОУ. 31260739
1.3. Місцезнаходження. Вул.. Лермонтова, 9, м. Запоріжжя, 69035
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Макаренко Євгеній Жоржович
Посада: головний інженер, голова комітету конкурсних торгів
Адреса: вул. Лермонтова, 9, м. Запоріжжя, 69035
Телефон: (061)36-20-56
Тел./факс: (061)233-30-29
Е-mail: komitet12@ukr.net
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі.10.02.2015 р.
2. Інформація про предмет закупівлі. 
2.1. Найменування предмета закупівлі. Енергія електрична ДК 016:2010-35.11.1
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.131473 кВт.год
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. за адресою замовника
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. протягом 2015 року
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи. Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго»
3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 00130926
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефонbr /nbsp; , телефакс. 
Юридична адреса: вул. Сталеварів,14, м. Запоріжжя, 69035
Поштова адреса: вул.. Каховська, 26, м. Запоріжжя, 69096
Телефон: (061)286-33-59
Тел./факс: (061)286-33-67
4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі. п. 2, ч. 2, ст. 39 ЗУ "Про здійснення державних закупівель" – відсутність конкуренції.
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі. монопольне становище Відкритого акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго», № 61 у зведеному переліку природних монополій http://www.amc.gov.ua
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.  Не вимагаються під час проведення переговорів з учасником (у разі застосування переговорної процедури закупівлі), згідно ч. 4 ст.16 Закону України «про здійснення державних закупівель».

Головний інженер, 
голова комітету конкурсних торгів Макаренко Євгеній Жоржович

                                                                                                                                _________________________
                                                                                                                                              (підпис, М. П.)                                   ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України
15.09.2014 № 1106


ЗВІТ
про виконання договору


1. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведенняпроцедуризакупівлі, розміщеного на веб-порталіУповноваженого органу з питаньзакупівель.12.12.2014 р. № 149 (12.12.2014), номер інформації 208698
2. Договір про закупівлю.
2.1. Номер договору.№3121
2.2. Дата укладення договору.23.12.2014р.
2.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю.250000(двісті п’ятдесят тисяч) грн. (з податком на додану вартість)
3. Замовник.
3.1. Найменування. Комунальний заклад «Палац культури «Орбіта»
3.2. Код за ЄДРПОУ. 31260739
3.3. Місцезнаходження. вул. Лермонтова, 9 м. Запоріжжя, 69035
4. Інформація про учасника, з якимукладенодоговір про закупівлю.
4.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго»
4.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер обліковоїкарткиплатникаподатків. 00130926
4.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс.
Юридична адреса: вул. Сталеварів, 14,м. Запоріжжя, 69005
Поштова адреса: вул. Каховська, 26,  м. Запоріжжя,69096
Телефон: (061)286-33-59
Тел./факс: (061)286-33-67
5. Предмет закупівлі.
5.1. Найменування. Енергія електрична ДК 016:2010 – 35.11.1
5.2. Кількість товару абообсягвиконанняробітчинаданняпослуг за договором.165580 кВт/год
5.3. Місце поставки товарів, виконанняробітчинаданняпослуг. за адресою замовника
5.4. Строк поставки товарів, виконанняробітчинаданняпослуг за договором.січень - грудень 2015 р
6. Строк дії договору.достроково розірваний
7. Сума оплати за договором.оплата не проводилась

Головний інженер,
голова комітету з конкурсних торгів Макаренко Євгеній Жоржович                                                                                                                                                                     _________________________
(підпис, М. П.)


15014WX160616

№ 178(28.01.2015)
28.01.2015

024709

ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі


1. Замовник:
1.1. Найменування: КЗ “Палац культури “Орбіта” м.Запоріжжя
1.2. Код за ЄДРПОУ: 31260739
1.3. Місцезнаходження: вул.Лермонтова,9, м.Запоріжжя, 69035
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води)
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2015 рік
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі:
4.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної процедури закупівлі
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №212459, “ВДЗ” №152(17.12.2014) від 17.12.2014р.
4.3. Дата оприлюднення та номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 212459/1 від 17.12.2014р.
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №220053, “ВДЗ” №157(24.12.2014) від 24.12.2014р.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 05.12.2014р.
6. Іформація про переможця переговорної процедури закупівлі:
Концерн “Міські теплові Мережі”, бул. Гвардійський 137м. Запоріжжя 69091,
7. Результат проведення процедури закупівлі:
7.1. Дата акцепту пропозиції:
Концерн “Міські теплові Мережі” - 19.12.2014р.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю:
Концерн “Міські теплові Мережі” - 22.01.2015р.
7.3 Сума, визначена в договорі про закупівлю:
Концерн “Міські теплові Мережі”


650000грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)

шістсот п’ятдесят тисяч грн.(з ПДВ) .
(словами)

7.4. Ціна за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого електронного документу.
8. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
_________________________
(підпис, М. П.)


                                                Звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі № 1  від  21.01.2015 р.

 

1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальний заклад «Палац культури «ОРБІТА»
1.2.  Код за ЄДРПОУ :31260739
1.3. Місцезнаходження:  вул.Лермонтова,9м. Запоріжжя, 69035
1.4.  Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса):Макаренко Євгеній Жоржович, головний інженер, голова комітету з конкурсних торгів
тел.(061) 236-20-56
E-mail:komitet12@ukr.net
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування: електрична енергія (код ДК 016-2010 - 35.11.1)
2.2. Кількість товару абообсягвиконанняробітчинаданняпослуг: 165580кВт.год
2.3. Місце поставки товарів, виконанняробітчинаданняпослуг: за адресою замовника
2.4. Строк поставки товарів, виконанняробітчинаданняпослуг: січень-грудень 2015 р.
3. Інформація про застосування переговорної процедури
3.1 Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі:www.meria.zp.ua
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорноїпроцедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №208698  ВДЗ №149 від 12.12.2014 р.
3.3 Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №208698 /1 від 12.12.2014 р.
3.4Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосуванняпереговорної процедуризакупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель № 216961 ВДЗ № 155 від 22.12.2014 р
3.5 Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 224867 ВДЗ № 160 від 29.12.2014 р.
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 03.12.2014 р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце):05.12.2014.,14.00 год.,
м.Запоріжжя, вул. Каховська, 26
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів ( з ПДВ):


250 000, 00 грн. зПДВ;
(цифрами)

(Двісті п’ятдесят тисяч гривень нуль копійок) з ПДВ
(словами)

7.Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго»
7.2. Код за ЄДРПОУ /реєстраційний номер обліковоїкарткиплатникаподатків: код ЄДРПОУ 00130926
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:
Юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів , 14, 69035
Поштова адреса: м. Запоріжжя , вул. Каховська, 26, 69096
Тел..(061)286-33-59 факс (061)286-33-67
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума визначена в договорі про закупівлю: 23.12.2014 р., Двісті п’ятдесят тисяч гривень, у тому числі ПДВ сорок одна тисяча шістсот шістдесят шість гривень шістдесят сім копійок.
9. Дата та причина прийняттярішення про відмінупроцедуризакупівлі в одного учасника (якщотаке мало місце).
10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель"
- Копія Статуту або іншого установчого документа
- Копія Довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб)
- Копія документу, що підтверджує право особи на укладання договору про закупівлю від імені Учасника на Замовника (доручення, протокол або наказ про призначення директором тощо)
- Копія Ліцензії (дозволу) на провадження певного виду господарської діяльності,  необхідного  для  виконання  договору  про закупівлю,
11. Інша інформація:Відкрите акціонернетовариство «Запоріжжяобленерго"займає монопольне (домінуюче) становище, як суб’єкт природної монополії на ринку транспортування електроенергії в територіальних (географічних) межах м. Запоріжжя (в межах території, на якій розташовані діючі мережі), здійснює централізоване постачання електроенергії у м. Запоріжжя всім категоріям споживачів, в тому числі установам і організаціям, що фінансується з державного і місцевого бюджетів. Дане підприємство включене до Переліку суб’єктів природних монополій Запорізької області.Частиною другою статті 5 Закону України «Про природні монополії» передбачено, що перелік суб’єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України. Зазначений перелік суб’єктів природних монополій розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету.
Електромережа Комунальний заклад  «Палац культури  «Орбіта» підключена до загальної мережі відкритого акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго".
Отже Комунальний заклад  «Палац культури  «Орбіта»  з технічних причин не має можливості забезпечуватись електричною енергією іншими організаціями енергопостачання. Дані послуги можуть бути надані лише певним постачальником – Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго" Інша альтернатива відсутня.
Неукладання або несвоєчасне укладання договору з Відкритимакціонерним товариством «Запоріжжяобленерго"  на закупівлю електричної енергії призведе до припинення/обмеження її постачання. Це поставить під загрозу здоров’я та життя громадян України, які працюють в Комунальному закладі  «Палац культури  «Орбіта»
На підставі вищевикладеного, проведено закупівлю електричної енергії (код за ДК 016-2010 – 35.11.1) шляхом застосування переговорної процедури закупівлі з Відкритим акціонерним товариством «Запоріжжяобленерго" згідно вимог п.2 ч. 2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме – відсутності конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником(виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.
12.  Склад комітету з конкурсних торгів:
- Макаренко Є.Ж. - Голова комітету з конкурсних торгів, головний інженер КЗ «ПК «Орбіта»;
- Остапенко І.В. - Заступник голови комітету з конкурсних торгів, заступник головного бухгалтера КЗ «ПК «Орбіта»;
- Зайцев П.М. - Член комітету з конкурсних торгів, інженер з техніки безпеки  КЗ «ПК «Орбіта»;
- Рибітва Т.О. - Член комітету з конкурсних торгів, головний бухгалтер КЗ «ПК «Орбіта»
- Гальчанська Т.В. - Секретар комітету з конкурсних торгів, завідувач масовим відділом КЗ «ПК «Орбіта».
 (прізвища, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів) 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                      Є.Ж.Макаренко 


14124WX851775

№ 160(29.12.2014)
29.12.2014

224867

ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі


1. Замовник:
1.1. Найменування: КЗ “Палац культури “Орбіта” м.Запоріжжя
1.2. Код за ЄДРПОУ: 31260739
1.3. Місцезнаходження: вул.Лермонтова,9, м.Запоріжжя, 69035
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.11.1 - енергія електрична (Електрична енергія)
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2015 рік
4. Інформування про застосування переговорної процедури закупівлі:
4.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної процедури закупівлі www.meria.zp.ua
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №208698, “ВДЗ” №149(12.12.2014) від 12.12.2014р.
4.3. Дата оприлюднення та номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 208698/1 від 12.12.2014р.
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №216961, “ВДЗ” №155(22.12.2014) від 22.12.2014р.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 03.12.2014р.
6. Іформація про переможця переговорної процедури закупівлі:
Відкрите акціонерне товариство “Запоріжжяобленерго”, вул. Сталеварів,14 м. Запоріжжя 69035,
7. Результат проведення процедури закупівлі:
7.1. Дата акцепту пропозиції:
Відкрите акціонерне товариство “Запоріжжяобленерго” - 17.12.2014р.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю:
Відкрите акціонерне товариство “Запоріжжяобленерго” - 23.12.2014р.
7.3 Сума, визначена в договорі про закупівлю:
Відкрите акціонерне товариство “Запоріжжяобленерго”


250000грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)

двісті п’ятдесят тисяч грн.(з ПДВ) .
(словами)

7.4. Ціна за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого електронного документу.
8. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
_________________________
(підпис, М. П.)


14123WX833228

№ 155(22.12.2014)
22.12.2014

216961

Повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції


1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: КЗ “Палац культури “Орбіта” м.Запоріжжя
1.2. Код за ЄДРПОУ: 31260739
1.3. Місцезнаходження: вул.Лермонтова,9, м.Запоріжжя, 69035
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.11.1 - енергія електрична (Електрична енергія)
2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг:
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2015 рік
3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура закупівлі
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №208698, “ВДЗ” №149(12.12.2014) від 12.12.2014р.
5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
Відкрите акціонерне товариство “Запоріжжяобленерго”, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: , місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи): вул. Сталеварів,14 м. Запоріжжя 69035.
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиціїї, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):


250000грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)

250000 (двісті п’ятдесят тисяч) грн.(з ПДВ) .
(словами)

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
17.12.2014р.
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода):
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Головний інжинер, Макаренко Євгеній Жоржович
_________________________
(підпис, М. П.)


14123WX840545

№ 157(24.12.2014)
24.12.2014

220053

Повідомлення про акцепт
пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції


1. Замовник (генеральний замовник):
1.1. Найменування: КЗ “Палац культури “Орбіта” м.Запоріжжя
1.2. Код за ЄДРПОУ: 31260739
1.3. Місцезнаходження: вул.Лермонтова,9, м.Запоріжжя, 69035
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води)
2.2. Кількість товарів, обсяг виконання робіт або надання послуг:
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: за адресою замовника
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2015 рік
3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура закупівлі
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №212459, “ВДЗ” №152(17.12.2014) від 17.12.2014р.
5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
Концерн “Міські теплові Мережі”, ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: , місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи): бул. Гвардійський 137м. Запоріжжя 69091.
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиціїї, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):


650000грн.(з ПДВ) ;
(цифрами)

650000 (шістсот п’ятдесят тисяч) грн.(з ПДВ) .
(словами)

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
19.12.2014р.
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода):
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
Головний інжинер, Макаренко Євгеній Жоржович
_________________________
(підпис, М. П.)


14122WX822443

№ 152(17.12.2014)
17.12.2014

212459

 

Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі


1. Замовник:
1.1. Найменування: КЗ “Палац культури “Орбіта” м.Запоріжжя
1.2. Код за ЄДРПОУ: 31260739
1.3. Місцезнаходження: вул.Лермонтова,9, м.Запоріжжя, 69035
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35425003001433,35413004001433 в ГУДКСУ у Запорізькій області
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові,br / посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електрона адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Макаренко Євгеній Жоржович
Телефон: (061)236-20-56
Тел./факс: (061)233-30-29
Е-mail: komitet12@ukr.net
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 650000 (шістсот п’ятдесят тисяч) грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: за адресою замовника
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 2015 рік
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
- Концерн “Міські теплові Мережі”, місцезнаходження: бул. Гвардійський 137м. Запоріжжя 69091.
6. Інформація про ціну пропозиції:
- 650000  грн.
Ціна пропозиції за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого електронного документу.
7. Умова застосування переговорної процедури: згідно Закону України “Про здійснення державних закупівель”ст.39 п.2 ч.2
8. Додаткова інформація:
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
_________________________
(підпис, М. П.)


ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальний заклад "Палац культури "Орбіта"
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31260739
1.3. Місцезнаходження: 69035,м. Запоріжжя, вул. Лермонтва,9
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Голова комітету з конкурсних торгів, головний інженер Макаренко Є.Ж. тел.. (061)236-20-56; e-mail: komitet12@ukr.net
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування  процедури закупівлі в одного учасника: 12.12.2014 р.
2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: 35.30.1 пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
2.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: 480,9860 Гкал., пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: м. Запоріжжя, вул.. Лермонтова,9
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: січень-грудень 2015 р.
3. Інформація про учасника(учасників) процедури закупівлі:
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Концерн «Міські теплові мережі».
3.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 32121458
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: Юридична адреса: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський,137
4. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: п. 2, ч. 2, ст. 39 ЗУ "Про здійснення державних закупівель" – відсутність конкуренції.
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника: монопольне становище Концерну «Міські теплові мережі», № 314 у зведеному переліку природних монополій станом на 14.11.2014 р. http://www.amc.gov.ua
6. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:
- копія довідки з державного реєстру підприємств та організацій України;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи концерн «Міські теплові мережі»;
- копія ліцензії на транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
- копія ліцензії на виробництво теплової енергії;
- копія ліцензії на постачання теплової енергії;
- копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;
- копія довідки про взяття на облік платника податків;
- копія статуту Концерну «Міські теплові мережі».

Голова ККТ
 КЗ "ПК "Орбіта"                                                                             Є.Ж.Макаренко 


ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальний заклад "Палац культури "Орбіта"
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31260739
1.3. Місцезнаходження: 69035,м. Запоріжжя, вул.. Лермонтва,9
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Голова комітету з конкурсних торгів, головний інженер Макаренко Є.Ж. тел.. (061)236-20-56; e-mail:komitet12@ukr.net
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування  процедури закупівлі в одного учасника: 08.12.2014 р.
2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: 35.11.1 електрична енергія (що постачається на об’єкти замовника)
2.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: 165580кВт, електрична енергія
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: м. Запоріжжя, вул.. Лермонтова,9
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 2015 рік
3. Інформація про учасника процедури закупівлі:
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго»
3.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: Код ЄДПРОУ:00130926
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: Юридична адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул.. Сталеварів,14. Поштова адреса:69096, м. Запоріжжя, вул.. Каховська, 26.
4. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: п. 2, ч. 2, ст. 39 ЗУ "Про здійснення державних закупівель" – відсутність конкуренції.
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання переговорної процедури закупівлі: монопольне становище ВАТ «Запоріжжяобленерго», № 61 у зведеному переліку природних монополій станом на 14.10.2014 р.http://www.amc.gov.ua
6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:
- Копія Статуту або іншого установчого документа  (остання редакція)
- Копія Довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб)
-Копія Ліцензії (дозволу) на провадження певного виду господарської діяльності,  необхідного  для  виконання  договору  про закупівлю
- проект договору на постачання електричної енергії

Голова ККТ
КЗ "ПК "Орбіта"                                                                             Є.Ж.Макаренко

14122WX813442

№ 149(12.12.2014)
12.12.2014

208698

Інформація
про застосування переговорної процедури закупівлі


1. Замовник:
1.1. Найменування: КЗ “Палац культури “Орбіта” м.Запоріжжя
1.2. Код за ЄДРПОУ: 31260739
1.3. Місцезнаходження: вул.Лермонтова,9, м.Запоріжжя, 69035
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35425003001433,35413004001433 в ГУДКСУ у Запорізькій області
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електрона адреса).
Прізвище, ім’я, по батькові: Макаренко Євгеній Жоржович
Телефон: (061)236-20-56
Тел./факс: (061)233-30-29
Е-mail: komitet12@ukr.net
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 250000 (двісті п’ятдесят тисяч) грн.
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю:
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: код 35.11.1 - енергія електрична (Електрична енергія)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: за адресою замовника
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: 2015 рік
5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника(учасників), з яким (якими) проведено переговори.
- Відкрите акціонерне товариство “Запоріжжяобленерго”, місцезнаходження: вул. Сталеварів,14 м. Запоріжжя 69035.
6. Інформація про ціну пропозиції:
- 250000  грн.
Ціна пропозиції за одиницю товару(у разі закупівлі товару): інформація надається у вигляді окремого електронного документу.
7. Умова застосування переговорної процедури:
8. Додаткова інформація:
9. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:
_________________________
(підпис, М. П.)

 


РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
НА 2015РІК
Комунального закладу «Палац культури «Орбіта», ЄДРПОУ 31260739
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі
грн.

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

 

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
(35.30.1)

 

2271

 

650000 (шістсот п’ятдесят тисяч)

 

Переговорна процедура

 

Грудень 2014

 

Електрична енергія (35.11.1)

2273

250000 (двісті п’ятдесят тисяч)

Переговорна процедура

Грудень 2014

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 3 грудня 2014 р,. протокол № 2

Голова комітету
з конкурсних торгів                         _____Макаренко Є.Ж.____          _________________________
  Секретар комітету
з конкурсних торгів                         ______Гальчанська Т.В._______               _________________________
 


ПРОЕКТ РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
НА 2015РІК

Комунального закладу «Палац культури «Орбіта», ЄДРПОУ 31260739
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и)
(особа (и), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
(35.30.1)

 

2271

 

Міський бюджет

 

246356

 

Переговорна процедура закупівлі

 

Листопад 2014

Макаренко Є.Ж.
Гальчанська Т.В.
Остапенко І.В.
Буднік Д.О.
Зайцев П.М.

 

 

Електрична енергія
(35.11.1)

 

2273

 

Міський бюджет

 

125606

 

Переговорна процедура закупівлі

 

Листопад 2014

Макаренко Є.Ж.
Гальчанська Т.В.
Остапенко І.В..
Буднік Д.О.
Зайцев П.М.

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 27серпня 2014 р,. протокол № 1

Голова комітету
з конкурсних торгів             _____Макаренко Є.Ж.____ _________________________
Секретар комітету
  з конкурсних торгів                        ______Гальчанська Т.В._______    _________________________


ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
НА 2014 РІК

Комунального закладу «Палац культури «Орбіта», ЄДРПОУ 31260739
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и)
(особа (и), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води
(35.30.1)

 

2271

 

Міський бюджет

 

246356

 

Закупівля у одного учасника

 

Листопад 2013

Макаренко Є.Ж.
Гальчанська Т.В.
Остапенко І.В.
Циганок І.А.
Зайцев П.М.

 

 

Електрична енергія
(35.11.1)

 

2273

 

Міський бюджет

 

125606

 

Закупівля у одного учасника

 

Листопад 2013

Макаренко Є.Ж.
Гальчанська Т.В.
Остапенко І.В..
Циганок І.А.
Зайцев П.М.

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 26лютого 2014 р,. протокол № 1

Голова комітету
з конкурсних торгів             _____Макаренко Є.Ж.____

Секретар комітету
з конкурсних торгів                        ______Гальчанська Т.В._______

 

 


РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
НА 2014 РІК

Комунального закладу «Палац культури «Орбіта», ЄДРПОУ 31260739
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и)
(особа (и), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води
(35.30.1)

 

2271

 

Міський бюджет

 

329658

 

Закупівля у одного учасника

 

Листопад 2013

Макаренко Є.Ж.
Гальчанська Т.В.
Остапенко І.В.
Циганок І.А.
Зайцев П.М.

 

 

Електрична енергія
(35.11.1)

 

2273

 

Міський бюджет

 

151222

 

Закупівля у одного учасника

 

Листопад 2013

Макаренко Є.Ж.
Гальчанська Т.В.
Остапенко І.В..
Циганок І.А.
Зайцев П.М.

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 27 листопада 2013 р,. протокол № 9

Голова комітету
з конкурсних торгів                         _____Макаренко Є.Ж.____          _________________________

Секретар комітету
з конкурсних торгів                         ______Гальчанська Т.В._______               _________________________

 


 ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
НА 2013 РІК

Комунального закладу «Палац культури «Орбіта», ЄДРПОУ 31260739
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и)
(особа (и), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води
(40.30.1)

 

2271

 

Міський бюджет

 

 

 

Закупівля у одного учасника

 

Листопад 2012

 

 

 

Електрична енергія
(40.10.1)

 

2273

 

Міський бюджет

 

 

 

Закупівля у одного учасника

 

Листопад 2012

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 09 січня 2013 р., протокол № 1

Голова комітету
з конкурсних торгів             _____Макаренко Є.Ж.____ _________________________

Секретар комітету
з конкурсних торгів                        ______Гальчанська Т.В._______    _________________________


 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
НА 2013 РІК

Комунального закладу «Палац культури «Орбіта», ЄДРПОУ 31260739
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и)
(особа (и), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води
(40.30.1)

 

1161

 

Міський бюджет

 

 

 

Закупівля у одного учасника

 

Листопад 2012

 

 

 

Електрична енергія
(40.10.1)

 

1163

 

Міський бюджет

 

 

 

Закупівля у одного учасника

 

Листопад 2012

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 09 листопада 2012 р,. протокол № 8.1

Голова комітету
з конкурсних торгів             _____Макаренко Є.Ж.____ _________________________

Секретар комітету
з конкурсних торгів                        ______Гальчанська Т.В._______    _________________________

/ptd width=nbsp;

Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet