Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206


КП "ЕЛУАШ"

Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік зі змінами
Комунальне підприємство «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

Розчинники та розріджувачі складні неорганічні для лаків і подібних речовин – за кодом ДК 016:2010 – 20.59.59-30.00 (Розчинники лаків і фарб – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 44832100-2) – (Розчинник для фарб)

2610

9000,00 грн.

(дев’ять тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 1500,00 грн.

 

Лютий-березень

 

Вироби скляні, інші, н. в. і. у. – за кодом ДК 016:2010 – 23.19.26-90.00 (Скляні кульки для дорожньої розмітки – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 34922110-0) (Скляні світловідбиваючі мікрокульки для розмітки доріг)

2610

182 000,00 грн.

(сто вісімдесят дві тисячі гривні),

в тому числі ПДВ – 30333,33 грн.

 

Лютий-березень

 

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні – за кодом ДК 016:2010 – 19.20.2 (Паливо – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 09100000-0) – (Бензин автомобільний неетильований А-95, А-92)

2610

195 000,00 грн.      

(сто дев’яносто п’ять тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 32500,00 грн.

 

Лютий-березень

 

Акумулятори електричні та частини до них – за кодом ДК 016:2010 – 27.20.2 (Акумуляторні батареї – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 31440000-2) – (Акумуляторні батареї марки 6ст-100, 6ст-190 для поточного ремонту транспортних засобів)                                                                                                                                                    

 

2610

 

96 000,00 грн. (дев’яносто шість тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 16 000,00 грн.

 

 

 

Березень-квітень

 

Дріт холодноволочильний – за кодом ДК 016:2010 – 24.34.1 (Дріт – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 44333000-3 – (Дріт (проволока металева вуглецева пружинна)

 

2610

 

117 850,00 грн. (сто сімнадцять тисяч вісімсот п’ятдесят гривень), в тому числі ПДВ – 19 641,67 грн.

 

 

Березень - грудень

 

Волокна синтетичні – за кодом ДК 016:2010 – 20.60.1 (Синтетичні волокна – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 19720000-9 – (Ворс поліпропіленовий)

 

2610

 

108 480,00 грн. (сто вісім тисяч чотириста вісімдесят гривень), в тому числі ПДВ – 18 080,00 грн.

 

 

Березень-грудень

 

Вироби з вулканізованої ґуми, н.в.і.у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми - за кодом ДК 016:2010 – 22.19.7 (Гумові вироби – за кодом CPV за ДК 021:2015 –19510000-4) – (Технічні пластини)

 

2610

 

45 432,00 грн. (сорок п’ять тисяч чотириста тридцять дві гривні), в тому числі ПДВ – 7572,00 грн.

 

 

 

Березень-грудень

 

Мітли та щітки – за кодом ДК 016:2010 – 32.91.1 (Мітли, щітки та інше прибиральне приладдя – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 39224300-1) – (Щітки технічні для підмітальних машин)

 

2610

 

199 417,00 грн. (сто дев’яносто дев’ять тисяч чотириста сімнадцять гривень), в тому числі

ПДВ – 33 236,17 грн.

 

 

 

Березень-грудень

 

Гази промислові – за кодом ДК 016:2010 – 20.11.1 (Кисень – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 24111900-4) – (Кисень технічний газоподібний)

 

2610

 

6532,00 грн. (шість тисяч п’ятсот тридцять дві гривні), в тому числі ПДВ – 1088,67 грн.

 

 

Березень - квітень

 

Газ нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, крім природного газу – за кодом ДК 016:2010 – 19.20.3 (Пропан – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 09122100-1) – (Газ скраплений)

 

 

2610

 

24 103,00 грн. (двадцять чотири тисячі сто три гривні), в тому числі ПДВ – 4017,17 грн.

 

 

Березень - квітень

 

Газ нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, крім природного газу – за кодом ДК 016:2010 – 19.20.3 (Ацетилен – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 24321115-9) – (Ацетилен)

 

 

2610

 

6532,00 грн. (шість тисяч п’ятсот тридцять дві гривні), в тому числі ПДВ – 1088,67 грн.

 

 

Березень-грудень

 

Мило, засоби мийні та засоби для чищення – за кодом ДК 016:2010 – 20.41.3 (Мило – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 33711900-6) – (Мило господарське тверде)

 

2610

 

8000,00 грн. (вісім тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 1333,33 грн.

 

 

Березень-грудень

 

Засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові газу – за кодом ДК 016:2010 – 20.59.4 (Антифризні речовини– за кодом CPV за ДК 021:2015 -24951311-8) – (Охолоджуюча рідина) 

 

 

2610

 

16 800,00 грн. (шістнадцять тисяч вісімсот гривень), в тому числі ПДВ – 2800,00 грн.

 

 

 

Березень-грудень

 

Засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові газу – за кодом ДК 016:2010 – 20.59.4 (Гальмівні рідини – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 09211650-2) – (Гальмівна рідина) 

 

 

2610

 

4200,00 грн. (чотири тисячі двісті гривень), в тому числі ПДВ –

700 грн.

 

 

 

Березень-грудень

 

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води – за кодом ДК 016:2010 – 35.30.1 (Електрична, теплова, сонячна та атомна енергія – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 09300000-2) – (Теплопостачання)

2610

31 524,00 грн. (тридцять одна тисяча п’ятсот двадцять чотири гривні), в тому числі ПДВ – 5254,00 грн.

 

 

 

Березень-грудень

 

Обробляння та розподіляння води трубопроводами – за кодом ДК 016:2010 –36.00.20-00.00 (експлуатування систем водопостачання - за кодом CPV за ДК 021:2015 – 65130000-3) – (водопостачання)

Послуги каналізаційні - за кодом ДК 016:2010 –37.00.1, 37.00.11-00.00 видаляння та обробляння стічних вод (послуги у сфері водовідведення - 90400000-1) – (водовідведення)

2610

100 002,00 грн. (сто тисяч дві гривні), в тому числі ПДВ –16667,00 грн.

 

 

 

 

Березень-грудень

 

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані – за кодом ДК 016:2010 – 06.20.1 (Природний газ – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 09123000-7) – (Природний газ)

2610

163 362,00 грн. (сто шістдесят три тисячі триста шістдесят дві гривні), в тому числі

ПДВ – 27 227,00 грн.

 

Березень-грудень

 

Розподіляння газоподібного палива трубопроводами – за кодом ДК 016:2010 – 35.22.1 (Розподіл газу – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 65210000-8) – (Транспортування природного газу розподільчими газопроводами)

2610

9727,00 грн. (дев'ять тисяч сімсот двадцять сім гривень), в тому числі ПДВ – 1621,17 грн.

 

 

 

Березень-грудень

 

Ремонтування комп’ютерів і периферійного устатковання

– за кодом ДК 016:2010 – 95.11.1 (Технічне обслуговування і ремонт комп’ютерного обладнання – за кодом CPV за ДК 021:2015 - 50312000-5) – (Поточний ремонт і технічне обслуговування комп’ютерної та копіювальної техніки та заправка картриджів)

2610

72 000,00 грн. (сімдесят дві тисячі гривень), в тому числі ПДВ –12000,00 грн.

 

Березень-квітень

 

Програмне забезпечення як завантажні файли – за кодом ДК 016:2010 – 58.29.3 (Пакети програмного забезпечення різного призначення та різні комп’ютерні системи – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 48900000-7) – (Оновлення комп’ютерних програм)

2610

28 800,00 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот), в тому числі ПДВ – 4800,00 грн.

 

Березень-грудень

 

Послуги щодо технічного випробування й аналізування – за кодом ДК 016:2010 – 71.20.1 (Послуги з технічного огляду автомобілів – за кодом CPV за ДК 021:2015 –71631200-2) – Технічний огляд дорожньо-транспортних засобів

 

2610

 

 

36 000,00 грн. (тридцять шість тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 6000,00 грн.

 

 

Березень - квітень

 

 

Послуги мобільного зв’язку й послуги приватних мереж для систем безпроводового зв’язку – за кодом ДК 016:2010 – 61.20.1 (Послуги мобільного телефонного зв’язку – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 64212000-5) – (Послуги мобільного зв’язку)

2610

92 400,00 грн. (дев’яносто дві тисячі чотириста гривень), в тому числі ПДВ – 15400,00 грн.

 

Березень-грудень

 

Послуги щодо передавання даних і повідомлень – за кодом ДК 016:2010 – 61.10.1 (Послуги телефонного зв’язку та передачі даних – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 64210000-1) – (Послуги стаціонарного зв’язку)

2610

33 600,00 грн. (тридцять три тисячі шістсот гривень), в тому числі ПДВ – 5600,00 грн.

 

Березень-грудень

 

Вироби канцелярські, паперові – за кодом ДК 016:2010 – 17.23.1 (Конверти – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 30199230-1) – (Конверти)

 

2610

2210,00 (дві тисячі двісті десять гривень), в тому числі ПДВ – 368,33 грн.

 

 

Березень-квітень

 

Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші – за кодом ДК 016:2010 – 58.19.1 (Марки – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 22410000-7) – (Марки поштові)

2610

7390,00 (сім тисяч триста дев’яносто гривень) без ПДВ

 

Березень-квітень

 

Інструменти ручні для використання в сільському господарстві, садівництві чи лісовому господарстві – за кодом ДК 016:2010 – 25.73.1 (Штикові та совкові лопати – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 44511100-6) – (Лопати)

 

 

2610

 

49 000,00 грн. (сорок дев’ять тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 8166,67 грн.

 

 

 

Квітень

 

 

Мітли та щітки – за кодом ДК 016:2010 – 32.91.1 (Мітли, щітки та інше господарське приладдя – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 39224000-8) – (Віники та мітли)

 

 

2610

 

49 000,00 грн. (сорок дев’ять тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 8166,67 грн.

 

 

 

Квітень

 

 

Устатковання електричне, інше, до моторних транспортних засобів і його частин – за кодом ДК 016:2010 – 29.31.2 (Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів - за кодом CPV за ДК 021:2015 – 31610000-5) – (Стартери, генератори, розподільник запалювання, реле поворотів, комплектуючі стартера, лампи різні для поточного ремонту транспортних засобів)

 

 

2610

 

 

49 880,00 грн. (сорок дев’ять тисяч вісімсот вісімдесят гривень), в тому числі ПДВ – 8313,33 грн.

 

 

 

Квітень

 

 

Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н.в.і.у. за кодом ДК 016:2010 – 29.32.3 (Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 34320000-6) – (Комплектуючі для тракторів та автомобілів для поточного ремонту транспортних засобів)

 

 

2610

 

 

48 686,00 грн. (сорок вісім тисяч шістсот вісімдесят шість гривень), в тому числі ПДВ – 8114,33 грн.

 

 

 

Квітень

 

 

Труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми) – за кодом ДК 016:2010 – 22.19.3 (Шланги, стояки та рукави – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 44165000-4) – (Рукав висого тиску, різні)

 

 

 

2610

 

49 884,00 грн. (сорок дев’ять тисяч вісімсот вісімдесят чотири гривні), в тому числі ПДВ – 8314,00 грн.

 

 

 

Квітень

 

 

Стрічки конвеєрні чи урухомлювальні / приводні паси з вулканізованої ґуми – за кодом ДК 016:2010 – 22.19.4 (Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів - за кодом CPV за ДК 021:2015 – 34330000-9) – (Ремені різні)

 

 

 

2610

 

 

7 957,00 грн. (сім тисяч дев’ятсот п’ятдесят сім гривень), в тому числі ПДВ – 1326,17 грн.

 

 

 

          Квітень 

 

 

Вироби з недорогоцінних металів, інші – за кодом ДК 016:2010 – 25.99.2 (Частини кранів –  за кодом CPV за ДК 021:2015 – 42132200-5) – (Комплект для заміни зливного крану)

 

  

   2610

               

2904,00 (дві тисячі дев’ятсот чотири гривні), в тому числі

ПДВ – 484,00 грн.

 

 

Квітень

 

Вода природна – за кодом ДК 016-2010 – 36.00.1 – (Вода для технічних потреб – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 41120000-6) – (Вода технічна)

2610

198 000,00 грн. (сто дев’яносто вісім тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 33 000,00 грн.

 

Квітень - грудень

 

Одяг робочий, інший – за кодом ДК 016:2010 – 14.12.3 (Формений одяг, спеціальний робочий одяг та аксесуари – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 18100000-0) – (Спецодяг)

2610

126 000,00 грн. (сто двадцять шість тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 21 000,00 грн.

 

 

Квітень - грудень

 

Взуття захисне та іншої призначеності, н.в.і.у. – за кодом ДК 016:2010 – 15.20.3 (Спеціальне взуття – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 18832000-0) – (Спеціальне взуття)

2610

20 000,00 грн. (двадцять тисяч  гривень), в тому числі ПДВ – 3333,33 грн.

 

 

Квітень - грудень

 

Одяг дитячий, спортивні костюми та інший одяг, аксесуари та деталі одягу, трикотажні – за кодом ДК 016:2010 – 14.19.1 (Рукавички – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 18424000-7) – (Рукавички з ПВХ крапкою)

2610

12 360,00 грн. (дванадцять тисяч триста шістдесят гривень), в тому числі ПДВ – 2060,00 грн.

 

 

Квітень - грудень

 

Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н.в.і.у. - за кодом ДК 016:2010 – 29.32.3 (Двигуни та їх частини – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 34310000-3) – (Запасні частини для поточного ремонту автомобіля)

2610

1183 000,00 грн. (одна тисяча сто вісімдесят три гривні), в тому числі ПДВ – 197,17 грн.

 

 

 

Травень

 

Журнали та періодичні видання друковані – за кодом ДК 016:2010 – 58.14.1 (Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 22200000-2) – (Періодичні та інформаційні видання)

 

2610

 

36 000,00 грн. (тридцять шість тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 6000,00 грн.

 

 

Квітень - грудень

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 15.04.2016 року № 32/1.

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                               В.А. Чижик

Секретар комітету з конкурсних торгів                                             А.О. Колодій


Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік зі змінами
Комунальне підприємство «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

Розчинники та розріджувачі складні неорганічні для лаків і подібних речовин – за кодом ДК 016:2010 – 20.59.59-30.00 (Розчинники лаків і фарб – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 44832100-2) – (Розчинник для фарб)

2610

9000,00 грн.
(дев’ять тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 1500,00 грн.

 

Лютий-березень

 

Вироби скляні, інші, н. в. і. у. – за кодом ДК 016:2010 – 23.19.26-90.00 (Скляні кульки для дорожньої розмітки – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 34922110-0)  (Скляні світловідбиваючі мікрокульки для розмітки доріг)

2610

182 000,00 грн.
(сто вісімдесят дві тисячі гривні),
в тому числі ПДВ – 30333,33 грн.

 

Лютий-березень

 

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні – за кодом ДК 016:2010 – 19.20.2 (Паливо – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 09100000-0) – (Бензин автомобільний неетильований А-95, А-92)

2610

195 000,00 грн.      
(сто дев’яносто п’ять тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 32500,00 грн.

 

Лютий-березень

 

Акумулятори електричні та частини до них – за кодом ДК 016:2010 – 27.20.2 (Акумуляторні батареї – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 31440000-2) – (Акумуляторні батареї)

 

2610

 

96 000,00 грн. (дев’яносто шість тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 16 000,00 грн.

 

 

Березень-квітень

 

Дріт холодноволочильний – за кодом ДК 016:2010 – 24.34.1 (Дріт – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 44333000-3 – (Дріт (проволока металева вуглецева пружинна)

 

2610

 

117 850,00 грн. (сто сімнадцять тисяч вісімсот п’ятдесят гривень), в тому числі ПДВ – 19 641,67 грн.

 

 

Березень-квітень

 

Волокна синтетичні – за кодом ДК 016:2010 – 20.60.1 (Синтетичні волокна – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 19720000-9 – (Ворс поліпропіленовий)

 

2610

 

108 480,00 грн. (сто вісім тисяч чотириста вісімдесят гривень), в тому числі ПДВ – 18 080,00 грн.

 

 

Березень-квітень

 

Вироби з вулканізованої ґуми, н.в.і.у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми - за кодом ДК 016:2010 – 22.19.7 (Гумові вироби – за кодом CPV за ДК 021:2015 –19510000-4) – (Технічні пластини)

 

2610

 

45 432,00 грн. (сорок п’ять тисяч чотириста тридцять дві гривні), в тому числі ПДВ – 7572,00 грн.

 

 

Березень-квітень

 

Мітли та щітки – за кодом ДК 016:2010 – 32.91.1 (Мітли, щітки та інше прибиральне приладдя – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 39224300-1) – (Щітки технічні для підмітальних машин)

 

2610

 

199 417,00 грн. (сто дев’яносто дев’ять тисяч чотириста сімнадцять гривень), в тому числі
ПДВ – 33 236,17 грн.

 

 

Березень-квітень

 

Гази промислові – за кодом ДК 016:2010 – 20.11.1 (Кисень – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 24111900-4) – (Кисень технічний газоподібний)

 

2610

 

6532,00 грн. (шість тисяч п’ятсот тридцять дві гривні), в тому числі ПДВ – 1088,67 грн.

 

 

Березень - квітень

 

Газ нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, крім природного газу – за кодом ДК 016:2010 – 19.20.3 (Пропан – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 09122100-1) – (Газ скраплений)

 

2610

 

24 103,00 грн. (двадцять чотири тисячі сто три гривні), в тому числі ПДВ – 4017,17 грн.

 

 

Березень - квітень

 

Газ нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, крім природного газу – за кодом ДК 016:2010 – 19.20.3 (Ацетилен – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 24321115-9) – (Ацетилен)

 

2610

 

6532,00 грн. (шість тисяч п’ятсот тридцять дві гривні), в тому числі ПДВ – 1088,67 грн.

 

 

Березень - квітень

 

Мило, засоби мийні та засоби для чищення – за кодом ДК 016:2010 – 20.41.3 (Мило – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 33711900-6) – (Мило господарське тверде)

 

2610

 

8000,00 грн. (вісім тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 1333,33 грн.

 

 

Березень - квітень

 

Одяг робочий, інший – за кодом ДК 016:2010 – 14.12.3 (Формений одяг, спеціальний робочий одяг та аксесуари – за кодом CPV за ДК 021:2015 –  18100000-0) – (Спецодяг)

2610

152 800,00 грн. (сто п’ятдесят дві тисячі вісімсот гривень), в тому числі ПДВ – 25 466,67 грн.

 

 

Березень-квітень

 

Засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові газу – за кодом ДК 016:2010 – 20.59.4 (Антифризні речовини– за кодом CPV за ДК 021:2015 -24951311-8) – (Охолоджуюча рідина) 

 

2610

 

16 800,00 грн. (шістнадцять тисяч вісімсот гривень), в тому числі ПДВ – 2800,00 грн.

 

 

Березень - квітень

 

Засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові газу – за кодом ДК 016:2010 – 20.59.4 (Гальмівні рідини – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 09211650-2) – (Гальмівна рідина) 

 

2610

 

4200,00 грн. (чотири тисячі двісті гривень), в тому числі ПДВ –
700 грн.

 

 

Березень - квітень

 

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води – за кодом ДК 016:2010 – 35.30.1 (Електрична, теплова, сонячна та атомна енергія – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 09300000-2) – (Теплопостачання)

2610

31 524,00 грн. (тридцять одна тисяча п’ятсот двадцять чотири гривні), в тому числі ПДВ – 5254,00 грн.

 

 

Березень-квітень

 

Обробляння та розподіляння води трубопроводами – за кодом ДК 016:2010 –36.00.20-00.00 (експлуатування систем водопостачання - за кодом CPV за ДК 021:2015 – 65130000-3) – (водопостачання)
Послуги каналізаційні - за кодом ДК 016:2010 –37.00.1, 37.00.11-00.00 видаляння та обробляння стічних вод (послуги у сфері водовідведення - 90400000-1) – (водовідведення)

2610

100 002,00 грн. (сто тисяч дві гривні), в тому числі ПДВ –16667,00 грн.

 

 

 

Березень-квітень

 

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані – за кодом ДК 016:2010 – 06.20.1 (Природний газ – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 09123000-7) – (Природний газ)

2610

163 362,00 грн. (сто шістдесят три тисячі триста шістдесят дві гривні), в тому числі
ПДВ – 27 227,00 грн.

 

Березень-квітень

 

Розподіляння газоподібного палива трубопроводами – за кодом ДК 016:2010 – 35.22.1 (Розподіл газу – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 65210000-8) – (Транспортування природного газу розподільчими газопроводами)

2610

9727,00 грн. (дев'ять тисяч сімсот двадцять сім гривень), в тому числі ПДВ – 1621,17 грн.

 

 

Березень-квітень

 

Ремонтування комп’ютерів і периферійного устатковання
– за кодом ДК 016:2010 – 95.11.1 (Технічне обслуговування і ремонт комп’ютерного обладнання – за кодом CPV за ДК 021:2015 - 50312000-5) –  (Поточний ремонт і технічне обслуговування комп’ютерної та копіювальної техніки та заправка картриджів)

2610

72 000,00 грн. (сімдесят дві тисячі гривень), в тому числі ПДВ –12000,00 грн.

 

Березень-квітень

 

Програмне забезпечення як завантажні файли – за кодом ДК 016:2010 – 58.29.3 (Пакети програмного забезпечення різного призначення та різні комп’ютерні системи – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 48900000-7) – (Оновлення комп’ютерних програм)

2610

28 800,00 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот), в тому числі ПДВ –4800,00 грн.

 

Протягом 2016 року

 

Послуги щодо технічного випробування й аналізування – за кодом ДК 016:2010 – 71.20.1 (Послуги з технічного огляду автомобілів – за кодом CPV за ДК 021:2015 –71631200-2) – Технічний огляд дорожньо-транспортних засобів

 

2610

 

36 000,00 грн. (тридцять шість тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 6000,00 грн.

 

 

Березень - квітень

 

Послуги мобільного зв’язку й послуги приватних мереж для систем безпроводового зв’язку – за кодом ДК 016:2010 – 61.20.1 (Послуги мобільного телефонного зв’язку – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 64212000-5) – (Послуги мобільного зв’язку)

2610

92 400,00 грн. (дев’яносто дві тисячі чотириста гривень), в тому числі ПДВ – 15400,00 грн.

 

Березень-квітень

 

Послуги щодо передавання даних і повідомлень – за кодом ДК 016:2010 – 61.10.1 (Послуги телефонного зв’язку та передачі даних – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 64210000-1) – (Послуги стаціонарного зв’язку)

2610

33 600,00 грн. (тридцять три тисячі шістсот гривень), в тому числі ПДВ – 5600,00 грн.

 

Березень-квітень

 

Вироби канцелярські, паперові – за кодом ДК 016:2010 – 17.23.1 (Конверти – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 30199230-1) – (Конверти)

 

2610

 

2210,00 (дві тисячі двісті десять гривень), в тому числі ПДВ – 368,33 грн.

 

 

Березень-квітень

 

Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші – за кодом ДК 016:2010 – 58.19.1 (Марки – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 22410000-7) – (Марки поштові)

2610

7390,00 (сім тисяч триста дев’яносто гривень) без ПДВ

 

Березень-квітень

 

Інструменти ручні для використання в сільському господарстві, садівництві чи лісовому господарстві – за кодом ДК 016:2010 – 25.73.1 (Штикові та совкові лопати – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 44511100-6) – (Лопати)

 

2610

 

49 000,00 грн. (сорок дев’ять тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 8166,67 грн.

 

 

Квітень

 

Мітли та щітки – за кодом ДК 016:2010 – 32.91.1 (Мітли, щітки та інше господарське приладдя – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 39224000-8) – (Віники та мітли)

 

2610

 

49 000,00 грн. (сорок дев’ять тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 8166,67 грн.

 

 

Квітень

 

Устатковання електричне, інше, до моторних транспортних засобів і його частин – за кодом ДК 016:2010 – 29.31.2 (Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів - за кодом CPV за ДК 021:2015 – 31610000-5) – (Стартери, генератори, розподільник запалювання, реле поворотів, комплектуючі стартера, лампи різні)

 

2610

 

49 880,00 грн. (сорок дев’ять тисяч вісімсот вісімдесят гривень), в тому числі ПДВ – 8313,33 грн.

 

 

Квітень

 

Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н.в.і.у. за кодом ДК 016:2010 – 29.32.3 (Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 34320000-6) – (Комплектуючі для тракторів та автомобілів)

 

2610

 

48 686,00 грн. (сорок вісім тисяч шістсот вісімдесят шість гривень), в тому числі ПДВ – 8114,33 грн.

 

 

Квітень

 

Труби, трубки та шланги з вулканізованої ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми) – за кодом ДК 016:2010 – 22.19.3 (Шланги, стояки та рукави – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 44165000-4) – (Рукав висого тиску, різні)

 

2610

 

49 884,00 грн. (сорок дев’ять тисяч вісімсот вісімдесят чотири гривні), в тому числі ПДВ – 8314,00 грн.

 

 

Квітень

 

Стрічки конвеєрні чи урухомлювальні / приводні паси з вулканізованої ґуми – за кодом ДК 016:2010 – 22.19.4 (Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів - за кодом CPV за ДК 021:2015 – 34330000-9) – (Ремені різні)

 

2610

 

7 957,00 грн. (сім тисяч дев’ятсот п’ятдесят сім гривень), в тому числі ПДВ – 1326,17 грн.

 

 

Квітень

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 31.03.2016 року № 23/1.


Голова комітету
з конкурсних торгів

В.А. Чижик
(прізвище, ініціали)

______________
(підпис)
М. П.

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 

А.О. Колодій

 

_______________

 

(прізвище, ініціали)

(підпис)

 

 

 

 


Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік зі змінами
Комунальне підприємство «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

Розчинники та розріджувачі складні неорганічні для лаків і подібних речовин – за кодом ДК 016:2010 – 20.59.59-30.00 (Розчинники лаків і фарб – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 44832100-2) – (Розчинник для фарб)

2610

9000,00 грн.
(дев’ять тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 1500,00 грн.

 

Лютий-березень

300 л

Вироби скляні, інші, н. в. і. у. – за кодом ДК 016:2010 – 23.19.26-90.00 (Скляні кульки для дорожньої розмітки – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 34922110-0)  (Скляні світловідбиваючі мікрокульки для розмітки доріг)

2610

182 000,00 грн.
(сто вісімдесят дві тисячі гривні),
в тому числі ПДВ – 30333,33 грн.

 

Лютий-березень

 

4175 кг

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні – за кодом ДК 016:2010 – 19.20.2 (Паливо – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 09100000-0) – (Бензин автомобільний неетильований А-95, А-92)

2610

195 000,00 грн.      
(сто дев’яносто п’ять тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 32500,00 грн.

 

Лютий-березень

 

А-92 – 3990 л
А-95 – 6950 л

Акумулятори електричні та частини до них – за кодом ДК 016:2010 – 27.20.2 (Акумуляторні батареї – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 31440000-2) – (Акумуляторні батареї)

 

2610

 

96 000,00 грн. (дев’яносто шість тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 16 000,00 грн.

 

 

Березень-квітень

 

20 шт.

Дріт холодноволочильний – за кодом ДК 016:2010 – 24.34.1 (Дріт – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 44333000-3 – (Дріт (проволока металева вуглецева пружинна)

 

2610

 

117 850,00 грн. (сто сімнадцять тисяч вісімсот п’ятдесят гривень), в тому числі ПДВ – 19 641,67 грн.

 

 

Березень-квітень

 

3 тони

Волокна синтетичні – за кодом ДК 016:2010 – 20.60.1 (Синтетичні волокна – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 19720000-9 – (Ворс поліпропіленовий)

 

2610

 

108 480,00 грн. (сто вісім тисяч чотириста вісімдесят гривень), в тому числі ПДВ – 18 080,00 грн.

 

 

Березень-квітень

 

2 тони

Вироби з вулканізованої ґуми, н.в.і.у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми - за кодом ДК 016:2010 – 22.19.7 (Гумові вироби – за кодом CPV за ДК 021:2015 –19510000-4) – (Технічні пластини)

 

2610

 

45 432,00 грн. (сорок п’ять тисяч чотириста тридцять дві гривні), в тому числі ПДВ – 7572,00 грн.

 

 

Березень-квітень

 

60 од.

Мітли та щітки – за кодом ДК 016:2010 – 32.91.1 (Мітли, щітки та інше прибиральне приладдя – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 39224300-1) – (Щітки технічні для підмітальних машин)

 

2610

 

199 417,00 грн. (сто дев’яносто дев’ять тисяч чотириста сімнадцять гривень), в тому числі
ПДВ – 33 236,17 грн.

 

 

Березень-квітень

 

114 од.

/strong

Гази промислові – за кодом ДК 016:2010 – 20.11.1 (Кисень – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 24111900-4) – (Кисень технічний газоподібний)

 

2610

 

6532,00 грн. (шість тисяч п’ятсот тридцять дві гривні), в тому числі ПДВ – 1088,67 грн.

 

 

Березень - квітень

 

90 балонів

Газ нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, крім природного газу – за кодом ДК 016:2010 – 19.20.3 (Пропан – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 09122100-1) – (Газ скраплений)

 

2610

 

24 103,00 грн. (двадцять чотири тисячі сто три гривні), в тому числі ПДВ – 4017,17 грн.

 

 

Березень - квітень

 

50 балонів

Газ нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, крім природного газу – за кодом ДК 016:2010 – 19.20.3 (Ацетилен – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 24321115-9) – (Ацетилен)

 

2610

 

6532,00 грн. (шість тисяч п’ятсот тридцять дві гривні), в тому числі ПДВ – 1088,67 грн.

 

 

Березень - квітень

 

9 балонів

Мило, засоби мийні та засоби для чищення – за кодом ДК 016:2010 – 20.41.3 (Мило – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 33711900-6) – (Мило господарське тверде)

 

2610

 

8000,00 грн. (вісім тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 1333,33 грн.

 

 

Березень - квітень

 

1248 шматків вагою 200 гр

Одяг робочий, інший – за кодом ДК 016:2010 – 14.12.3 (Формений одяг, спеціальний робочий одяг та аксесуари – за кодом CPV за ДК 021:2015 –  18100000-0) – (Спецодяг)

2610

152 800,00 грн. (сто п’ятдесят дві тисячі вісімсот гривень), в тому числі ПДВ – 25 466,67 грн.

 

 

Березень-квітень

 

1410 од.

Засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові газу – за кодом ДК 016:2010 – 20.59.4 (Антифризні речовини– за кодом CPV за ДК 021:2015 -24951311-8) – (Охолоджуюча рідина) 

 

2610

 

16 800,00 грн. (шістнадцять тисяч вісімсот гривень), в тому числі ПДВ – 2800,00 грн.

 

 

Березень - квітень

 

800 л

Засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові газу – за кодом ДК 016:2010 – 20.59.4 (Гальмівні рідини – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 09211650-2) – (Гальмівна рідина) 

 

2610

 

4200,00 грн. (чотири тисячі двісті гривень), в тому числі ПДВ –
700 грн.

 

 

Березень - квітень

 

40 кг

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води – за кодом ДК 016:2010 – 35.30.1 (Електрична, теплова, сонячна та атомна енергія – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 09300000-2) – (Теплопостачання)

2610

31 524,00 грн. (тридцять одна тисяча п’ятсот двадцять чотири гривні), в тому числі ПДВ – 5254,00 грн.

 

 

Березень-квітень

 

20,081 Гкал

Обробляння та розподіляння води трубопроводами – за кодом ДК 016:2010 –36.00.20-00.00 (експлуатування систем водопостачання - за кодом CPV за ДК 021:2015 – 65130000-3) – (водопостачання)
Послуги каналізаційні - за кодом ДК 016:2010 –37.00.1, 37.00.11-00.00 видаляння та обробляння стічних вод (послуги у сфері водовідведення - 90400000-1) – (водовідведення)

2610

100 002,00 грн. (сто тисяч дві гривні), в тому числі ПДВ –16667,00 грн.

 

 

 

Березень-квітень

 

 

8944,74 м³

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані – за кодом ДК 016:2010 – 06.20.1 (Природний газ – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 09123000-7) – (Природний газ)

2610

163 362,00 грн. (сто шістдесят три тисячі триста шістдесят дві гривні), в тому числі
ПДВ – 27 227,00 грн.

 

Березень-квітень

 

20,228 тис. куб.м.

Розподіляння газоподібного палива трубопроводами – за кодом ДК 016:2010 – 35.22.1 (Розподіл газу – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 65210000-8) – (Транспортування природного газу розподільчими газопроводами)

2610

9727,00 грн. (дев'ять тисяч сімсот двадцять сім гривень), в тому числі ПДВ – 1621,17 грн.

 

 

Березень-квітень

 

20,228 тис. куб.м.

Ремонтування комп’ютерів і периферійного устатковання
– за кодом ДК 016:2010 – 95.11.1 (Технічне обслуговування і ремонт комп’ютерного обладнання – за кодом CPV за ДК 021:2015 - 50312000-5) –  (Ремонт і технічне обслуговування комп’ютерної та копіювальної техніки та заправка картриджів)

2610

72 000,00 грн. (сімдесят дві тисячі гривень), в тому числі ПДВ –12000,00 грн.

 

Березень-квітень

 

Комп’ютерна техніка – 37 од., периферійні пристрої – 23 од.

Програмне забезпечення як завантажні файли – за кодом ДК 016:2010 – 58.29.3 (Пакети програмного забезпечення різного призначення та різні комп’ютерні системи – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 48900000-7) – (Оновлення комп’ютерних програм)

2610

28 800,00 грн. (двадцять вісім тисяч вісімсот), в тому числі ПДВ –4800,00 грн.

 

Протягом 2016 року

 

Комп’ютерна техніка – 37 од.

Послуги щодо технічного випробування й аналізування – за кодом ДК 016:2010 – 71.20.1 (Послуги з технічного огляду автомобілів – за кодом CPV за ДК 021:2015 –71631200-2) – Технічний огляд дорожньо-транспортних засобів

 

2610

 

36 000,00 грн. (тридцять шість тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 6000,00 грн.

 

 

Березень - квітень

 

149 од.

Послуги мобільного зв’язку й послуги приватних мереж для систем безпроводового зв’язку – за кодом ДК 016:2010 – 61.20.1 (Послуги мобільного телефонного зв’язку – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 64212000-5) – (Послуги мобільного зв’язку)

2610

92 400,00 грн. (дев’яносто дві тисячі чотириста гривень), в тому числі ПДВ – 15400,00 грн.

 

Березень-квітень

 

 

50 абонентських номерів

Послуги щодо передавання даних і повідомлень – за кодом ДК 016:2010 – 61.10.1 (Послуги телефонного зв’язку та передачі даних – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 64210000-1) – (Послуги стаціонарного зв’язку)

2610

33 600,00 грн. (тридцять три тисячі шістсот гривень), в тому числі ПДВ – 5600,00 грн.

 

Березень-квітень

 

31 абонентських номерів

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 14.03.2016 року № 18.

Голова комітету
з конкурсних торгів

В.А. Чижик
(прізвище, ініціали)

______________
(підпис)
М. П.

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 

А.О. Колодій

 

_______________

 

(прізвище, ініціали)

(підпис)

 

 

 

 


Річний план закупівель на 2016 рік (зі змінами)
Комунальне підприємство «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Енергія електрична – за кодом ДК 016:2010-35.11.1 (Електрична енергія – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 09310000-5) – (електрична енергія), у тому числі по лотах:

Лот 1: поставка електричної енергії за адресами у м. Запоріжжя: вул.Волгоградська, 23, вул. Зачиняєва, 4, вул. Північне шосе, 70, вул. Горького, 139б, вул. Хортицьке шосе, 6, вул. Чкалова, 101, вул. Цимлянська, 25, вул.Садівництва, 15

Лот 2: поставка електричної енергії за адресою: вул. Теплична, 33, м. Запоріжжя

2610

1 221 873,00  грн. (один мільйон двісті двадцять одна тисяча вісімсот сімдесят три гривні 00 коп.), в тому числі ПДВ – 203 645,50 грн.

Лот 1:
1 046 977,34  грн. (один мільйон сорок шість тисяч дев’ятсот сімдесят сім гривень 34 коп.), в тому числі ПДВ – 174 496,22 грн.

Лот 2:
174 895,66 грн. (сто сімдесят чотири тисячі вісімсот дев’яносто п’ять гривень        66 коп.), в тому числі ПДВ – 29 149,28 грн.

Переговорна процедура закупівлі

Березень

 

Розміщування безпечних відходів - за кодом ДК 016:2010 – 38.21.2 (Послуги з поводження із безпечними сміттям і відходами та їх утилізація - за кодом CPV за ДК 021:2015 - 90513000-6) – (утилізація відходів)

2610

912 000,00 грн. (дев’ятсот дванадцять тисяч гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ –
152 000,00 грн.

Відкриті торги

Березень

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 04.03.2016 року № 17.

 Голова комітету
з конкурсних торгів

 __________
(підпис)

М. П.

В.А. Чижик
(ініціали та прізвище)

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 

_______________
(підпис)

 

А.О. Колодій
(ініціали та прізвище)


Річний план закупівель на 2016 рік (зі змінами)
Комунальне підприємство «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Фарби та лаки на основі полімерів – за кодом ДК 016:2010 - 20.30.1 (Фарби для дорожньої розмітки – за кодом CPV за ДК 021:2015 - 44811000-8) – (фарба для розмітки доріг)

2610

638 000,00 грн.                        (шістсот тридцять вісім тисяч гривень), в тому числі ПДВ –  106 333,33 грн.

Відкриті торги

Лютий

Відмінені
абз.3 ч.1 ст.30 Закону

Фарби та лаки на основі акрилових і вінілових полімерів, інші – за кодом ДК 016:2010 - 20.30.12-50.00 (Фарби для дорожньої розмітки – за кодом CPV за ДК 021:2015 - 44811000-8) – (фарба для розмітки доріг)

2610

740 000,00 грн.                        (сімсот сорок тисяч гривень),
в тому числі ПДВ –
123 333,33 грн.

Відкриті торги

Лютий

 

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні - за кодом ДК 016:2010 - 19.20.2 (Паливо - за кодом CPV за ДК 021:2015 - 09100000-0) – (бензин А-92, бензин А-95, дизельне паливо)

2610

3 900 000,00 грн.      
(три мільйони дев’ятсот тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 650 000,00 грн.

Відкриті торги

Лютий

 

Розміщування безпечних відходів - за кодом ДК 016:2010 – 38.21.2 (Послуги з поводження із безпечними сміттям і відходами та їх утилізація - за кодом CPV за ДК 021:2015 - 90513000-6) – (утилізація відходів)

2610

760 000,00 грн. (сімсот шістдесят тисяч гривень), в тому числі ПДВ –
126 666,67 грн.

Відкриті торги

Березень

 

Енергія електрична – за кодом ДК 016:2010-35.11.1 (Електрична енергія – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 09310000-5) – (електрична енергія)

2610

1 092 890,00 грн. (один мільйон дев’яносто дві тисячі вісімсот дев’яносто гривень), в тому числі ПДВ – 182 148,33 грн.

Переговорна процедура закупівлі

Березень

 

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані - за кодом ДК 016:2010 – 06.20.1 (Природний газ - за кодом CPV за ДК 021:2015 –  09123000-7) – (природний газ)

2610

413 454,00 грн. (чотириста тринадцять тисяч чотириста п’ятдесят чотири гривні), в тому числі ПДВ –
68 909,00 грн.

Переговорна процедура закупівлі

Березень

 

Машини й устатковання для сортування, подрібнювання, змішування та подібного обробляння ґрунту, каміння, руд та інших мінеральних речовин – за кодом ДК 016-2010 – 28.92.4 – (Машини для термічної обробки матеріалів – за кодом CPV за ДК 021:2015 –42940000-7 - (установка для переробки асфальтобетонної крихти)

3210

4 580 000,00 грн.      
(чотири мільйони п’ятсот вісімдесят тисяч гривень), в тому числі ПДВ –
763 333,33 грн.

Відкриті торги

Березень

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 01.03.2016 року № 13.

 

Голова комітету
з конкурсних торгів

 

__________
(підпис)

М. П.

В.А. Чижик
(ініціали та прізвище)

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 

_______________
(підпис)

 

А.О. Колодій
(ініціали та прізвище)


Річний план закупівель на 2016 рік (зі змінами)
Комунальне підприємство «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Фарби та лаки на основі полімерів – за кодом ДК 016:2010 - 20.30.1 (фарби для дорожньої розмітки – за кодом CPV за ДК 021:2015 - 44811000-8 – (фарба для розмітки доріг)

2610

638 000,00 грн.                        (шістсот тридцять вісім тисяч гривень), в тому числі ПДВ –  106 333,33 грн.

Відкриті торги

Лютий

Відмінені
абз.3 ч.1 ст.30 Закону

Фарби та лаки на основі акрилових і вінілових полімерів, інші – за кодом ДК 016:2010 - 20.30.12-50.00 (фарби для дорожньої розмітки – за кодом CPV за ДК 021:2015 - 44811000-8 – (фарба для розмітки доріг)

2610

740 000,00 грн.                        (сімсот сорок тисяч гривень),
в тому числі ПДВ –
123 333,33 грн.

Відкриті торги

Лютий

 

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні - за кодом ДК 016:2010 - 19.20.2 (паливо - за кодом CPV за ДК 021:2015 - 09100000-0 – (бензин А-92, бензин А-95, дизельне паливо)

2610

3 900 000,00 грн.      
(три мільйони дев’ятсот тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 650 000,00 грн.

Відкриті торги

Лютий

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 18.02.2016 року № 10.

 

Голова комітету
з конкурсних торгів

 

__________
(підпис)

М. П.

В.А. Чижик
(ініціали та прізвище)

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 

_______________
(підпис)

 

А.О. Колодій
(ініціали та прізвище)


 Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік (І квартал) зі змінами
Комунальне підприємство «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

Розчинники та розріджувачі складні неорганічні для лаків і подібних речовин – за кодом ДК 016:2010 - 20.59.59-30.00 (розчинники лаків і фарб – за кодом CPV за ДК 021:2015 - 44832100-2) – (розчинник для фарб)

2610

9000,00 грн.
(дев’ять тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 1500,00 грн.

 

Лютий-березень

300 л

Вироби скляні, інші, н. в. і. у. – за кодом ДК 016:2010 - 23.19.26-90.00 (скляні кульки для дорожньої розмітки - за кодом CPV за ДК 021:2015 - 34922110-0) (скляні світловідбиваючі мікрокульки для розмітки доріг)

2610

182000,00 грн.
(сто вісімдесят дві тисячі гривні),
в тому числі ПДВ – 30333,33 грн.

 

Лютий-березень

 

4175 кг

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні - за кодом ДК 016:2010 - 19.20.2 (паливо - за кодом CPV за ДК 021:2015 - 09100000-0 (бензин автомобільний неетильований А-95, А-92)

2610

195000,00 грн.      
(сто дев’яносто п’ять тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 32500,00 грн.

 

Лютий-березень

 

А-92 – 3990 л
А-95 – 6950 л

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 16.02.2016 року № 7.


Голова комітету
з конкурсних торгів

В.А. Чижик
(прізвище, ініціали)

______________
(підпис)
М. П.

 

Секретар комітету
22%32%nbsp; з конкурсних торгів

 

А.О. Колодій

 

_______________

 

(прізвище, ініціали)

(підпис)

 


Річний план закупівель на 2016 рік (зі змінами)
Комунальне підприємство «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Фарби та лаки на основі полімерів – за кодом ДК 016:2010 - 20.30.1 (фарби для дорожньої розмітки – за кодом CPV за ДК 021:2015 - 44811000-8 – (фарба для розмітки доріг)

2610

638 000,00 грн.                        (шістсот тридцять вісім тисяч гривень), в тому числі ПДВ –  106 333,33 грн.

Відкриті торги

Лютий

Відмінені
абз.3 ч.1 ст.30 Закону

Фарби та лаки на основі акрилових і вінілових полімерів, інші – за кодом ДК 016:2010 - 20.30.12-50.00 (фарби для дорожньої розмітки – за кодом CPV за ДК 021:2015 - 44811000-8 – (фарба для розмітки доріг)

2610

740 000,00 грн.                        (сімсот сорок тисяч гривень),
в тому числі ПДВ –
123 333,33 грн.

Відкриті торги

Лютий

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 16.02.2016 року № 6.


Голова комітету
з конкурсних торгів

______________
(підпис)

М. П.

В.А. Чижик
(ініціали та прізвище)

 

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 

_______________
(підпис)

 

А.О. Колодій
(ініціали та прізвище)

 

 

 


 

Річний план закупівель на 2016 рік
Комунальне підприємство «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Фарби та лаки на основі полімерів – за кодом ДК 016:2010 - 20.30.1 (фарби для дорожньої розмітки – за кодом CPV за ДК 021:2015 - 44811000-8 – (фарба для розмітки доріг)

2610

638 000,00 грн.                        (шістсот тридцять вісім тисяч гривень) в тому числі ПДВ –  106 333,33 грн.

Відкриті торги

Лютий

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 03.02.2016 року № 1.

Голова комітету
з конкурсних торгів

______________
(підпис)

М. П.

В.А. Чижик
(ініціали та прізвище)

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 _______________
(підпис)

 А.О. Колодій
(ініціали та прізвище)

 

 

 


Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік (І квартал)
Комунальне підприємство «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Розчинники та розріджувачі складні неорганічні для лаків і подібних речовин – за кодом ДК 016:2010 - 20.59.59-30.00 (розчинники лаків і фарб – за кодом CPV за ДК 021:2015 - 44832100-2) – (розчинник для фарб)

2610

8000,00 грн.
(вісім тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 1333,33 грн.

 

Лютий-березень

310 л

Вироби скляні, інші, н. в. і. у. – за кодом ДК 016:2010 - 23.19.26-90.00 (скляні кульки для дорожньої розмітки - за кодом CPV за ДК 021:2015 - 34922110-0) (скляні світловідбиваючі мікрокульки для розмітки доріг)

2610

157000,00 грн.
(сто п’ятдесят сім тисяч гривень) в тому числі ПДВ – 26166,67 грн.

 

Лютий-березень

 

4225 кг

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні - за кодом ДК 016:2010 - 19.20.2 (паливо - за кодом CPV за ДК 021:2015 - 09100000-0 (бензин автомобільний неетильований А-95, А-92)

2610

195000,00 грн.      
(сто дев’яносто п’ять тисяч гривень), в тому числі ПДВ – 32500,00 грн.

 

Лютий-березень

 

А-92 – 3990 л
А-95 - 6950

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 03.02.2016 року № 2.


Голова комітету
з конкурсних торгів

В.А. Чижик
(прізвище, ініціали)

______________
(підпис)
М. П.

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 А.О. Колодій

 _______________

 

(прізвище, ініціали)

(підпис)


Річний план закупівель на 2015 рік (зі змінами)
КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Фарби та лаки на основі полімерів (код 20.30.1) -  фарба для розмітки доріг

2610

535 092,00 грн. (п’ятсот тридцять п’ять тисяч дев’яносто дві гривні) в тому числі ПДВ –  89 182,00 грн.

Відкриті
торги

грудень

Закінчились, за визначенням переможця

Машини й устаткування для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності (код 28.92.30-90.00) - асфальтоукладач на гусеничному ходу з комплектацією

3210

8 300 000,00 грн. (вісім мільйонів триста гривень)  в тому числі ПДВ – 1 383 333,33 грн.

Відкриті
торги

лютий

Відмінено п.1 ст.30 ЗУ

28.92.2 - Машини інші для переміщування, планування, профілювання, розробляння, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, механічні лопати та дорожні котки) (28.92.25-50.00 Навантажувачі одноківшеві колесні, навантажувачі одноківшові гусеничні, навантажувачі ківшові фронтальні) - фронтальний навантажувач

3210

1 610 000,00 грн.
(один мільйон шістсот десять тисяч гривень) в тому числі ПДВ – 268 333,33 грн.

Відкриті торги

квітень

Закінчились, за визначенням переможця

28.92.3 – Машини й устаткування землерийні, інші (28.92.30-90.00 Машини й устаткування для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності) - дорожньо-розміточна машина з самохідним приводом руху

3210

600 000,00 грн.
(шістсот тисяч гривень) в тому числі ПДВ –  100 000,00 грн.

Відкриті торги

квітень

Відмінені п.1 ст.30 ЗУ

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – самоскид вантажопідйомністю до 20 т з поворотним відвалом

3210

2 198 750,00 грн. (два мільйон двісті тисяч  гривень) в тому числі ПДВ – 366 458,33 грн.

Відкриті торги

квітень

Закінчились, за визначенням переможця

Автомобілі спеціальної призначеності (29.10.5) – автомобільний кран вантажопідйомністю  до 25 т   

3210

4 117 500,00 грн.
(чотири мільйони сто сімнадцять тисяч п’ятсот гривень)
в тому числі ПДВ – 686 250,00 грн.

Відкриті торги

квітень

Відмінені п.1 ст.30 ЗУ

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – Газель вантажопасажирська або еквівалент

3210

800 000,00 грн.
(вісімсот тисяч гривень) в тому числі ПДВ 133 333,33 грн.

Відкриті торги

квітень

Відмінені п.1 ст.30 ЗУ

28.92.3 – Машини й устаткування землерийні, інші (28.92.30-90.00 Машини й устаткування для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності) - асфальтоукладач на гусеничному ходу з комплектацією

3210

10 342 456,00 грн.
(десять мільйонів триста сорок дві тисячі чотириста п’ятдесят шість гривень) в тому числі ПДВ – 1 723 742,67 грн.

Відкриті торги

квітень

Закінчились, за визначенням переможця

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – Газель вантажопасажирська або еквівалент

3210

1 088 740,00 грн.
(один мільйон вісімдесят вісім тисяч сімсот сорок гривень) в тому числі ПДВ – 181 456,67 грн.

Відкриті торги

червень

Відмінені п.1 ст.30 ЗУ

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – самоскид

до 30 т

3210

5 500 000,00 грн.
(п’ять мільйонів п’ятсот тисяч гривень) в тому числі ПДВ – 916 666,67 грн.

Відкриті торги

червень

Закінчились, за визначенням переможця

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – Газель вантажопасажирська або еквівалент

3210

1 088 740,00 грн.
(один мільйон вісімдесят вісім тисяч сімсот сорок гривень) в тому числі ПДВ – 181 456,67 грн.

Відкриті торги

серпень

 

Код 28.92.3 – Машини й устаткування землерийні, інші (28.92.30-90.00 Машини й устаткування для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності) - дорожньо-розміточна машина з самохідним приводом руху

3210

600 000,00 грн.
(шістсот тисяч гривень) в тому числі ПДВ –  100 000,00 грн.

Відкриті торги

вересень

 

Код 28.92.2 - Машини інші для переміщування, планування, профілювання, розробляння, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, механічні лопати та дорожні котки) - коток вібраційний до 3 тон

3210

970 000,00 грн.
(дев’ятсот сімдесят тисяч гривень) в тому числі ПДВ – 161 666,67 грн.

Відкриті торги

вересень

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 01.09.2015 року  №49.
 

Голова комітету
з конкурсних торгів

______________
(підпис)

М. П.

В.А. Чижик
(ініціали та прізвище)

Секретар комітету
з конкурсних торгів

_______________
(підпис)

С.С. Ващенко
(ініціали та прізвище)Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік (ІІІ квартал) зі змінами
КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

20.59.59-30.00 – розчинники та розріджувачі складні неорганічні для лаків і подібних речовин

2610

20 000,00 грн.   (двадцять тисяч  гривень)

 

липень-вересень

 

23.19.26-90.00 - Вироби скляні, інші, н. в. і. у. – (мікрокульки скляні для дорожньої розмітки)

2610

83100,00 грн. (вісімдесят три тисячі сто гривень)

 

липень-вересень

 

28.29.83-40.00 - частини механічних пристроїв для розкидування, розпилювання чи розбризкування рідин і порошків; частини вогнегасників, пульверизаторів, пароструминних і піскоструминних апаратів

2610

20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

19.20.21 - Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин (бензин А-95, А-92, дизпаливо)

2610

99 800,00 грн.      
(дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот гривень)

 

липень-вересень

 

20.30.1 – Фарби та лаки на основі полімерів (краска ПФ-115)

Власні кошти

70 000,00 грн. (сімдесят тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

29.32.3 – Частини та приладдя до моторних транспортних засобів.н.в.і.у.

Власні кошти

100 000,00 (сто тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

22.11.1 – Шини та камери гумові нові

Власні кошти

110 000,00 грн.  (сто десять тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

45.20.1 - Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

Власні кошти

110000,00 грн. 
(сто десять тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

17.12.76-00.00 - Папір копіювальний, самокопіювальний папір та інший папір для виготовляння копій і відбитків, у рулонах або в аркушах

Власні кошти

6000,00 грн.
(шість тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

49.41.20-00.00 - Послуги щодо оренди вантажних автомобілів з водієм

Власні кошти

110000,00 грн.
(сто десять тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

23.51.1 – Цемент

Власні кошти

30000,00 грн.
(тридцять тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

08.99.1 - Бітум і асфальт природні; асфальтити та асфальтові породи - асфальт

Власні кошти

110000,00
(сто десять тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

23.61.11-50.00 - Плитка, плити та подібні вироби з цементу, бетону або штучного каменю (крім будівельних блоків і цегли) – брущатка

Власні кошти

100000,00 грн.
(сто тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

36.00.11 – Вода питна

Власні кошти

1500,00 грн.
(одна тисяча п’ятсот гривень)

 

липень-вересень

 

35.30.11 – Пара та гаряча вода

Власні кошти

10000,00 грн.
(десять тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

06.20.1 - Газ природний, скраплений або в газоподібному стані

Власні кошти

115000,00
(сто п’ятнадцять тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

61.10.11 - Послуги стаціонарного телефонного зв'язку – доступ і користування

Власні кошти

10000,00 грн.
(десять тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

61.20.1 – Послуги мобільного зв’язку й послуги приватних мереж для систем безпроводового звязку

Власні кошти

12000,00 грн.
(дванадцять тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

17.23.12-30.00 - Конверти паперові чи картонні

Власні кошти

400,00 грн. (чотириста гривень)

 

липень-вересень

 

58.19.14 - Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані

Власні кошти

1000,00 грн. (одна тисяча гривень)

 

липень-вересень

 

20.41.3 – Мило та мийні засоби та засоби для чищення

Власні кошти

1000,00 грн. (одна тисяча гривень)

 

липень-вересень

 

33.12.1 – Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності

Власні кошти

100000,00 грн.
(сто тисяч гривень)

 

липень-вересеньnbsp;механічних пристроїв для розкидування, розпилювання чи розбризкування рідин і порошків; частини

 

22.19.3 – Труби, трубки та шланги з вулканізованої гуми (крім виготовлених з твердої гуми) - Шланг з фітингами 230 BAR, 1/4 ", 1,8м (245798) 3917390090

2610

1998,00 грн. (одна тисяча дев’ятсот дев’яносто вісім гривень)

 

липень-вересень

 

20.59.4 – Засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові - TSL мастило для горлових ущільнень помпи Extreme1л (206995) 3403999090

2610

1368,00 грн. (одна тисяча триста шістдесят вісім гривень)

 

липень-вересень

 

28.29.1 – Газогенератори, дистиляційні та фільтрувальні апарати – Фільтр гідравлічний, довгий (451-220)

2610

1326,00 грн.
(одна тисяча триста
двадцять шість гривень)

 

липень-вересень

 

85.59.13 – послуги у сфері професійної освіти,н.в.і.у.

Власні кошти

5000,00 грн. (п’ять тисяч гривень)

 

липень-вересень

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ­27.07.2015 року  № 41.

Голова комітету
з конкурсних торгів

______________
(підпис)

М. П.

В.А. Чижик
(ініціали та прізвище)

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 

_______________
(підпис)

 

С.С. Ващенко
(ініціали та прізвище)


Річний план закупівель на 2015 рік (зі змінами)
КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
 
Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Примітки
1
2
3
4
5
6
Фарби та лаки на основі полімерів  код 20.30.1) -  фарба для розмітки доріг
2610
535 092,00 грн.
(п’ятсот тридцять п’ять тисяч дев’яносто дві гривні) в тому числі ПДВ –  89 182,00 грн.
Відкриті торги
грудень
Закінчились, за визначенням переможця
Машини й устаткування для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності (код 28.92.30-90.00) - асфальтоукладач на гусеничному ходу з комплектацією
3210
8 300 000,00 грн.
(вісім мільйонів триста гривень)  в тому числі ПДВ – 1 383 333,33 грн.
Відкриті торги
лютий
Відмінено п.1 ст.30 ЗУ
28.92.2 - Машини інші для переміщування, планування, профілювання, розробляння, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, механічні лопати та дорожні котки) (28.92.25-50.00 Навантажувачі одноківшеві колесні, навантажувачі одноківшові гусеничні, навантажувачі ківшові фронтальні) - фронтальний навантажувач
3210
1 610 000,00 грн.
(один мільйон шістсот десять тисяч гривень) в тому числі ПДВ – 268 333,33 грн.
Відкриті торги
квітень
Закінчились, за визначенням переможця
28.92.3 – Машини й устаткування землерийні, інші (28.92.30-90.00 Машини й устаткування для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності) - дорожньо-розміточна машина з самохідним приводом руху
3210
600 000,00 грн.
(шістсот тисяч гривень)
в тому числі ПДВ –  100 000,00 грн.
Відкриті торги
квітень
Відмінені п.1 ст.30 ЗУ
Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – самоскид вантажопідйомністю до 20 т з поворотним відвалом
3210
2 198 750,00 грн. 
два мільйон двісті тисяч  гривень) в тому числі ПДВ – 366 458,33 грн.
Відкриті торги
квітень
Закінчились, за визначенням переможця
Автомобілі спеціальної призначеності (29.10.5) – автомобільний кран вантажопідйомністю  до 25 т   
3210
4 117 500,00 грн.
(чотири мільйони сто сімнадцять тисяч п’ятсот гривень)
в тому числі ПДВ – 686 250,00 грн.
Відкриті торги
квітень
Відмінені п.1 ст.30 ЗУ
Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – Газель вантажопасажирська або еквівалент
3210
800 000,00 грн.
(вісімсот тисяч гривень) в тому числі ПДВ 133 333,33 грн.
Відкриті торги
квітень
Відмінені п.1 ст.30 ЗУ
28.92.3 – Машини й устаткування землерийні, інші (28.92.30-90.00 Машини й устаткування для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності) - асфальтоукладач на гусеничному ходу з комплектацією
3210
10 342 456,00 грн.
(десять мільйонів триста сорок дві тисячі чотириста п’ятдесят шість гривень) в тому числі ПДВ – 1 723 742,67 грн.
Відкриті торги
квітень
Закінчились, за визначенням переможця
Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – Газель вантажопасажирська або еквівалент
3210
1 088 740,00 грн.
(один мільйон вісімдесят вісім тисяч сімсот сорок гривень) в тому числі ПДВ – 181 456,67 грн.
Відкриті торги
червень
Відмінені п.1 ст.30 ЗУ
Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – самоскид до 30 т
3210
5 500 000,00 грн.
(п’ять мільйонів п’ятсот тисяч гривень) в тому числі ПДВ – 916 666,67 грн.
Відкриті торги
червень
 
Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – Газель вантажопасажирська або еквівалент
3210
1 088 740,00 грн.
(один мільйон вісімдесят вісім тисяч сімсот сорок гривень)
в тому числі ПДВ – 181 456,67 грн.
Відкриті торги
серпень
 
 
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ____.____.2015 року  №____.
 
Голова комітету
з конкурсних торгів
______________
(підпис)
 
М. П.
В.А. Чижик
(ініціали та прізвище)
 
 
Секретар комітету
з конкурсних торгів
 
_______________
(підпис)
 
С.С. Ващенко
(ініціали та прізвище)

 


Річний план закупівель на 2015 рік (зі змінами)
КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Фарби та лаки на основі полімерів              (код 20.30.1) -  фарба для розмітки доріг

2610

535 092,00 грн.                        (п’ятсот тридцять п’ять тисяч дев’яносто дві гривні) в тому числі ПДВ –  89 182,00 грн.

Відкриті торги

грудень

Закінчились, за визначенням переможця

Машини й устаткування для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності (код 28.92.30-90.00) - асфальтоукладач на гусеничному ходу з комплектацією

3210

8 300 000,00 грн.                        (вісім мільйонів триста гривень)                      в тому числі ПДВ – 1 383 333,33 грн.

Відкриті торги

лютий

Відмінено п.1 ст.30 ЗУ

28.92.2 - Машини інші для переміщування, планування, профілювання, розробляння, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, механічні лопати та дорожні котки) (28.92.25-50.00 Навантажувачі одноківшеві колесні, навантажувачі одноківшові гусеничні, навантажувачі ківшові фронтальні) - фронтальний навантажувач

3210

1 610 000,00 грн.
(один мільйон шістсот десять тисяч гривень) в тому числі ПДВ – 268 333,33 грн.

Відкриті торги

квітень

Закінчились, за визначенням переможця

28.92.3 – Машини й устаткування землерийні, інші (28.92.30-90.00 Машини й устаткування для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності) - дорожньо-розміточна машина з самохідним приводом руху

3210

600 000,00 грн.
(шістсот тисяч гривень) в тому числі ПДВ –  100 000,00 грн.

Відкриті торги

квітень

Відмінені п.1 ст.30 ЗУ

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – самоскид вантажопідйомністю до 20 т з поворотним відвалом

3210

2 198 750,00 грн.                          (два мільйон двісті тисяч  гривень) в тому числі ПДВ – 366 458,33 грн.

Відкриті торги

квітень

Закінчились, за визначенням переможця

Автомобілі спеціальної призначеності (29.10.5) – автомобільний кран вантажопідйомністю  до 25 т   

3210

4 117 500,00 грн.
(чотири мільйони сто сімнадцять тисяч п’ятсот гривень)
в тому числі ПДВ – 686 250,00 грн.

Відкриті торги

квітень

Відмінені п.1 ст.30 ЗУ

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – Газель вантажопасажирська або еквівалент

3210

800 000,00 грн.
(вісімсот тисяч гривень) в тому числі ПДВ 133 333,33 грн.

Відкриті торги

квітень

Відмінені п.1 ст.30 ЗУ

28.92.3 – Машини й устаткування землерийні, інші (28.92.30-90.00 Машини й устаткування для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності) - асфальтоукладач на гусеничному ходу з комплектацією

3210

10 342 456,00 грн.
(десять мільйонів триста сорок дві тисячі чотириста п’ятдесят шість гривень) в тому числі ПДВ – 1 723 742,67 грн.

Відкриті торги

квітень

Закінчились, за визначенням переможця

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – Газель вантажопасажирська або еквівалент

3210

1 088 740,00 грн.
(один мільйон вісімдесят вісім тисяч сімсот сорок гривень) в тому числі ПДВ – 181 456,67 грн.

Відкриті торги

червень

 

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – самоскид до 30 т

3210

5 500 000,00 грн.
(п’ять мільйонів п’ятсот тисяч гривень) в тому числі ПДВ – 916 666,67 грн.

Відкриті торги

червень

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ____.____.2015 року  №____.


Голова комітету
з конкурсних торгів

______________
(підпис)

М. П.

В.А. Чижик
(ініціали та прізвище)

 

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 

_______________
(підпис)

 

С.С. Ващенко
(ініціали та прізвище)

 

 

 


Річний план закупівель на 2015 рік
КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Фарби та лаки на основі полімерів              (код 20.30.1) -  фарба для розмітки доріг

2610

535 092,00 грн.                        (п’ятсот тридцять п’ять тисяч дев’яносто дві гривні) в тому числі ПДВ –  89 182,00 грн.

Відкриті торги

грудень

Закінчились, за визначенням переможця

Машини й устаткування для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності (код 28.92.30-90.00) - асфальтоукладач на гусеничному ходу з комплектацією

3210

8 300 000,00 грн.                        (вісім мільйонів триста гривень)                      в тому числі ПДВ – 1 383 333,33 грн.

Відкриті торги

лютий

Відмінено п.1 ст.30

28.92.2 - Машини інші для переміщування, планування, профілювання, розробляння, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, механічні лопати та дорожні котки) (28.92.25-50.00 Навантажувачі одноківшеві колесні, навантажувачі одноківшові гусеничні, навантажувачі ківшові фронтальні) - фронтальний навантажувач

3210

1 610 000,00 грн.
(один мільйон шістсот десять тисяч гривень) в тому числі ПДВ – 268 333,33 грн.

Відкриті торги

квітень

 

28.92.3 – Машини й устаткування землерийні, інші (28.92.30-90.00 Машини й устаткування для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності) - дорожньо-розміточна машина з самохідним приводом руху

3210

600 000,00 грн.
(шістсот тисяч гривень) в тому числі ПДВ –  100 000,00 грн.

Відкриті торги

квітень

 

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – самоскид вантажопідйомністю до 20 т з поворотним відвалом

3210

2 198 750,00 грн.                          (два мільйон двісті тисяч  гривень) в тому числі ПДВ – 366 458,33 грн.

Відкриті торги

квітень

 

Автомобілі спеціальної призначеності (29.10.5) – автомобільний кран вантажопідйомністю  до 25 т   

3210

4 117 500,00 грн.
(чотири мільйони сто сімнадцять тисяч п’ятсот гривень)
в тому числі ПДВ – 686 250,00 грн.

Відкриті торги

квітень

 

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) – Газель вантажопасажирська або еквівалент

3210

800 000,00 грн.
(вісімсот тисяч гривень) в тому числі ПДВ 133 333,33 грн.

Відкриті торги

квітень

 

28.92.3 – Машини й устаткування землерийні, інші (28.92.30-90.00 Машини й устаткування для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності) - асфальтоукладач на гусеничному ходу з комплектацією

3210

10 342 456,00 грн.
(десять мільйонів триста сорок дві тисячі чотириста п’ятдесят шість гривень) в тому числі ПДВ – 1 723 742,67 грн.

Відкриті торги

квітень

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ____.____.2015 року  №____.


Голова комітету
з конкурсних торгів

______________
(підпис)

М. П.

В.А. Чижик
(ініціали та прізвище)

 

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 

_______________
(підпис)

 

С.С. Ващенко
(ініціали та прізвище)

 

 

 


Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік (ІІ квартал)
КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

20.59.59-30.00 – розчинники та розріджувачі складні неорганічні для лаків і подібних речовин

2610

6520,00 грн. (шість тисяч п’ятсот двадцять гривень)

 

квітень-червень

 

23.19.26-90.00 - Вироби скляні, інші, н. в. і. у. – (мікрокульки скляні для дорожньої розмітки)

2610

83100,00 грн. (вісімдесят три тисячі сто гривень)

 

квітень-червень

 

28.29.83-40.00 - частини механічних пристроїв для розкидування, розпилювання чи розбризкування рідин і порошків; частини вогнегасників, пульверизаторів, пароструминних і піскоструминних апаратів

2610

20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень)

 

квітень-червень

 

19.20.21 - Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин (бензин А-95, А-92, дизпаливо)

2610

99 800,00 грн.      
(дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот гривень)

 

квітень-червень

 

27.90.31-18.00 – Машини й апарати електричні для зварювання чи паяння (крім паяльників і паяльних пістолетів) – зварювальний апарат - інвектор Енергомаш СА-97И21Б 1од. або еквівалент

3210

3423,00 (три тисячі чотириста двадцять три гривні)

 

квітень-червень

 

28.24.11-15.00 – Дрилі ручні електропневматичні (зокрема верстати свердлильні, для нарwidth: 24.22%; height: 96px;td width=/strongtd width=ізання нарізі, для розгортання отворів, бурильні молотки та перфоратори) – відбійний молоток Bosch GBN 16-30 1 од. або еквівалент

3210

23 096,00 (двадцять три тисячі дев’яносто шість гривень)

 

квітень-червень

 

28.24.11-15.00 – Дрилі ручні електропневматичні (зокрема верстати свердлильні, для нарізання нарізі, для розгортання отворів, бурильні молотки та перфоратори) – перфоратор Bosch GBN 4 – 32DFR 1 од. або еквівалент

3210

9733,00 (дев’ять тисяч сімсот тридцять три гривні)

 

квітень-червень

 

45.20.1 - Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів

Власні кошти

110000,00 грн. 
(сто десять тисяч гривень)

 

квітень-червень

 

17.12.76-00.00 - Папір копіювальний, самокопіювальний папір та інший папір для виготовляння копій і відбитків, у рулонах або в аркушах

Власні кошти

6000,00 грн.
(шість тисяч гривень)

 

квітень-червень

 

49.41.20-00.00 - Послуги щодо оренди вантажних автомобілів з водієм

Власні кошти

110000,00 грн.
(сто десять тисяч гривень)

 

квітень-червень

 

23.51.1 – Цемент

Власні кошти

30000,00 грн.
(тридцять тисяч гривень)

 

квітень-червень

 

08.99.1 - Бітум і асфальт природні; асфальтити та асфальтові породи - асфальт

Власні кошти

110000,00
(сто десять тисяч гривень)

 

квітень-червень

 

23.61.11-50.00 - Плитка, плити та подібні вироби з цементу, бетону або штучного каменю (крім будівельних блоків і цегли) – брущатка

Власні кошти

100000,00 грн.
(сто тисяч гривень)

 

квітень-червень

 

36.00.11 – Вода питна

Власні кошти

1500,00 грн.
(одна тисяча п’ятсот гривень)

 

квітень-червень

 

35.30.11 – Пара та гаряча вода

Власні кошти

10000,00 грн.
(десять тисяч гривень)

 

квітень-червень

 

06.20.1 - Газ природний, скраплений або в газоподібному стані

Власні кошти

115000,00
(сто п’ятнадцять тисяч гривень)

 

квітень-червень

 

61.10.11 - Послуги стаціонарного телефонного зв'язку – доступ і користування

Власні кошти

10000,00 грн.
(десять тисяч гривень)

 

квітень-червень

 

61.20.1 – Послуги мобільного зв’язку й послуги приватних мереж для систем безпроводового звязку

Власні кошти

12000,00 грн.
(дванадцять тисяч гривень)

 

квітень-червень

 

17.23.12-30.00 - Конверти паперові чи картонні

Власні кошти

400,00 грн. (чотириста гривень)

 

квітень-червень

 

58.19.14 - Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані

Власні кошти

1000,00 грн. (одна тисяча гривень)

 

квітень-червень

 

20.41.3 – Мило та мийні засоби та засоби для чищення

Власні кошти

500,00 грн. (п’ятсот гривень)

 

квітень-червень

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ­09.04.2015 року  №___.

Голова комітету
з конкурсних торгів

______________
(підпис)

М. П.

В.А. Чижик
(ініціали та прізвище)

 

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 

_______________
(підпис)

 

С.С. Ващенко
(ініціали та прізвище)


Річний план закупівель на 2015 рік
КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Фарби та лаки на основі полімерів              (код 20.30.1) -  фарба для розмітки доріг

2610

535 092,00 грн.                        (п’ятсот тридцять п’ять тисячі дев’яносто дві гривні) в тому числі ПДВ –  89 182,00 грн.

Відкриті торги

грудень

 

Навантажувачі одноківшеві колесні, навантажувачі одноківшові гусеничні, навантажувачі ківшові фронтальні (код 28.92.25-50.00) - навантажувач фронтальний В-130 або еквівалент

3210

2 076 600,00 грн.
(два мільйони сімдесят шість тисяч шістсот гривень) в тому числі ПДВ – 346 100,00 грн.

Відкриті торги

лютий

 

Машини й устатковання для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності (код 28.29.30-90.00) - дорожньо-розміточна машина з самохідним приводом руху

3210

328 174,00 грн.
(триста двадцять вісім тисяч сто сімдесят чотири гривні) в тому числі ПДВ –  54 695,67 грн.

Відкриті торги

лютий

 

Автомобілі спеціальної призначеності, інші, н. в. і. у. (29.10.59-90.00) – машина дорожня МДКЗ-10 на шасі самоскида МАЗ-555102-220 (з щітковим, піскорозкидувальним обладнанням з відвалом) або еквівалент

3210

2 200 000,00 грн.                          (два мільйон двісті тисяч  гривень) в тому числі ПДВ – 366 666,67 грн.

Відкриті торги

лютий

 

Машини й устатковання для громадських робіт, будівництва чи подібних робіт, цільової призначеності (код 28.29.30-90.00) - асфальтоукладач на гусеничному ходу з комплектацією

3210

8 300 000,00 грн.                        (вісім мільйонів триста гривень)                      в тому числі ПДВ – 1 383 333,33 грн.

Відкриті торги

лютий

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 22.01.2015 року  №1.


Голова комітету
з конкурсних торгів

В.А. Чижик
(прізвище, ініціали)

______________
(підпис)
М. П.

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 

С.С. Ващенко

 

_______________

 

(прізвище, ініціали)

(підпис)


Річний план закупівель на 2014 рік (зі змінами)
КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Фарби та лаки на основі полімерів (код 20.30.1) -  фарба для розмітки доріг

2610

кошти місцевих бюджетів

662 150,00 грн. (шістсот шістдесят дві тисячі сто п’ятдесят гривень) в тому числі ПДВ –   110 358,33 грн.

Відкриті торги

серпень

Кушніренко Д.В.
Малахов В.Д.
Ващенко С.С.

Відмінені п.1 ст.30

Машини інші для переміщування, планування, профілювання, розробляння, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, механічні лопати та дорожні котки) (код 28.92.2) -навантажувач фронтальний В-130 або еквівалент

3210

кошти місцевих бюджетів

1 038 340,00 грн.
(один мільйон тридцять вісім тисяч триста сорок гривень) в тому числі ПДВ – 173 056,67 грн.

Відкриті торги

жовтень

Рой В.А.
Якутін А.Є.
Ващенко С.С.

Відмінені п.1 ст.30

Автомобілі для перевезення не менше ніж 10 людей (код 29.10.3) - автобус Богдан А 20110 або еквівалент

3210

кошти місцевих бюджетів

500 000,00 грн.
(п’ятсот тисяч гривень) в тому числі ПДВ – 83 333,33 грн.

Відкриті торги

жовтень

Рой В.А.
Якутін А.Є.
Ващенко С.С.

Відмінені п.1 ст.30

 

Машини й устаткування землерийні, інші (код 28.92.3) - дорожньо-розмічальна машина з самохідним приводом руху

3210

кошти місцевих бюджетів

328 000,00 грн.
(триста двадцять вісім тисяч гривень) в тому числі ПДВ –   54 666,67 грн.

Відкриті торги

жовтень

Кушніренко Д.В.      Ващенко С.С.

Відмінені п.1 ст.30

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) - Газель вантажопасажирська AC–G 27057-388 ВП6 (4*4) або еквівалент

3210

кошти місцевих бюджетів

711 000,00 грн.
(сімсот одинадцять тисяч гривень) в тому числі ПДВ – 118 500,00 грн.

Відкриті торги

жовтень

Рой В.А.
Якутін А.Є.
Ващенко С.С.

Відмінені п.1 ст.30

Автомобілі для перевезення вантажів (29.10.4) - самоскид на шасі FOTON AUMAN 30т або еквівалент

3210

кошти місцевих бюджетів

1 872 000,00 грн.                  (один мільйон вісімсот сімдесят дві тисячі  гривень) в тому числі ПДВ – 312 000,00 грн.

Відкриті торги

жовтень

Рой В.А.
Якутін А.Є.
Ващенко С.С.

Відмінені п.1 ст.30

Фарби та лаки на основі полімерів (код 20.30.1) -  фарба для розмітки доріг

2610

кошти місцевих бюджетів

662 855,00 грн.            (шістсот шістдесят дві тисячі вісімсот п’ятдесят п’ять гривень)                      в тому числі ПДВ – 110 475,83 грн.

Відкриті торги

грудень

Кушніренко Д.В.
Малахов В.Д.           Ващенко С.С.

На потреби в 2015 році

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ­22.12.2014 року  №31.


Голова комітету
з конкурсних торгів

В.А. Чижик
(прізвище, ініціали)

______________
(підпис)
М. П.

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 

С.С. Ващенко

 

_______________

 

(прізвище, ініціали)

(підпис)


Річний план закупівель на 2014 рік (зі змінами)
КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Фарби та лаки на основі полімерів (код 20.30.1) -  фарба для розмітки доріг

2610

кошти місцевих бюджетів

 

Відкриті торги

серпень

 

Відмінені п.1 ст.30

Машини інші для переміщування, планування, профілювання, розробляння, вирівнювання, трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, механічні лопати та дорожні котки) (код 28.92.2) -навантажувач фронтальний В-130 або еквівалент

3210

кошти місцевих бюджетів

 

Відкриті торги

жовтень

 

 

Автомобілі для перевезення не менше ніж 10 людей (код 29.10.3) - автобус Богдан А 20110 або еквівалент

3210

кошти місцевих бюджетів

 

Відкриті торги

жовтень

 

 

Машини й устаткування землерийні, інші (код 28.92.3) - дорожньо-розмічальна машина з самохідним приводом руху

3210

кошти місцевих бюджетів

 

Відкриті торги

жовтень

 

 

Автомобілі для перевезення вантажів (код 29.10.4) - Газель вантажопасажирська AC–G 27057-388 ВП6 (4*4) або еквівалент

3210

кошти місцевих бюджетів

 

Відкриті торги

жовтень

 

 

Автомобілі для перевезення вантажів (29.10.4) - самоскид на шасі FOTON AUMAN 30т або еквівалент

3210

кошти місцевих бюджетів

 

Відкриті торги

жовтень

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 08.10.2014 року  № 7.


Заступник голови комітету
з конкурсних торгів

Т.В. Ісаєва
(прізвище, ініціали)

______________
(підпис)
М. П.

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 

С.С. Ващенко

 

_______________

 

(прізвище, ініціали)

(підпис)


Проект річного плану закупівель на 2015 рік
КП «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»; 03345018
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі
з ПДВ

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Фарби та лаки на основі полімерів (код 20.30.1) -  фарба для розмітки доріг

2610

кошти місцевих бюджетів

 

Відкриті торги

січень

 

 

Навантажувач фронтальний В-130 або аналог

28.22.1

кошти місцевих бюджетів

 

Відкриті торги

січень

 

 

Автобус Богдан А 06908 або аналог

29.10.2

кошти місцевих бюджетів

 

Відкриті торги

січень

 

 

Дорожньо-розміточна машина з самохідним приводом руху

29.52.3

кошти місцевих бюджетів

 

Відкриті торги

січень

 

 

Газель грузопассажирская       АС-G 27057-388 ВП6(4*4) або аналог

29.10.2

кошти місцевих бюджетів

 

Відкриті торги

січень

 

 

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі
з ПДВ

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Самоскид на шасі FOTON AUMAN 30т або аналог

29.10.4

кошти місцевих бюджетів

 

Відкриті торги

січень

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  _______.2014 року  №4.

Голова комітету
з конкурсних торгів

 

В.А. Чижик

 

____________

 

(прізвище, ініціали)

(підпис)

 

 

М. П.

 

 

 

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 

С.С. Ващенко

 

_______________

 

(прізвище, ініціали)

(підпис)


Річний план закупівель на 2014 рік КП "ЕЛУАШ"


 


Комунальне підприємство «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів»

  Затверджено:
Рішенням тендерного комітету
Коммунального підприємства
«Експлуатаційне лінійне
управління автомобільних шляхів»
від «08» жовтня 2009р. № 04
______________________О.С. Клімов

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГ, ПОДАНИХ УЧАСНИКАМИ ДО МОМЕНТУ УКЛАДЕННЯ
ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

Зміст  


з/п

Найменування розділу

 

1.

Загальні положення

 

2.

Порядок подання скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю

 

3.

Порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю

 

4.

Відповідальність тендерного комітету КП «ЕЛУАШ» за порушення законодавства у сфері державних закупівель

 

 

 

 

  Дане положення складено на 6 аркушах в одному оригінальному примірнику.
Кількість копій – не обмежена. Копія Положення дійсна тільки при наявності відбитку відповідної мокрої печатки КП «ЕЛУАШ» та підпису секретаря тендерного комітету КП «ЕЛУАШ», на кожній сторінці Положення.  

I. Загальні положення

Цей порядок розроблено на підставі Положення «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 №921 (зі змінами), відповідно до Наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Типоp/td вого положення про тендерний комітет» від 20.05.2009 №470 та іншого чинного законодавства України, що діє у сфері державних закупівель.
Положення визначає дії тендерного комітету комунального підприємства «Експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів» при розгляді скарг, поданих учасниками процедур закупівель до моменту укладання договору про закупівлю.

II. Порядок ПОДАННЯ скарг, ПОДАНИХ УЧАСНИКАМИ ДО МОМЕНТУ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ 

1. Скарга повинна бути викладена українською мовою і оформлюється:
•  учасником - юридичною особою: на бланку, за підписом уповноваженої особи, та скріплюється печаткою юридичної особи;
•  учасником - фізичною особою: за підписом учасника або уповноваженої ним особи.
2. Скарга повинна містити:
•  відомості про учасника: найменування, місцезнаходження, телефони - для юридичних осіб; прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання - для фізичних осіб;
•  відомості про КП «ЕЛУАШ» : найменування, місцезнаходження, телефони, телефакс, прізвище, ім'я та по батькові особи, відповідальної за здійснення процедур державних закупівель;
•  відомості про процедуру закупівлі: вид процедури, предмет закупівлі, місце проведення процедури закупівлі;
•  викладення змісту підстав, у зв'язку з якими вона подається;
•  інформацію, у тому числі документи (за наявності), що підтверджують порушення КП «ЕЛУАШ» процедур закупівель;
•  номер оголошення та номер інформаційного бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі відповідно до законодавства;
•  копію довідки про включення учасника до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - для юридичних осіб - резидентів (для нерезидентів указується країна реєстрації, а замість ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України указується ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи);
•  підтвердження надання скарги до КП «ЕЛУАШ» (за наявності);
•  документ, що підтверджує подання учасником тендерної (цінової) пропозиції;
•  вимоги скарги;
•  найменування органу казначейства (обслуговуючого банку) за наявності інформації про нього в учасника, який подає скаргу.
Учасник процедур державних закупівель має право включати до скарги й іншу інформацію, що стосується предмета скарги.
Оформлена скарга скріплюється швидкозшивачем з нанесенням на титульному аркуші дати та вихідного номера скарги (у разі його присвоєння). Усі копії документів, що додаються до скарги, завіряються печаткою учасника, який подав скаргу, якщо учасник є юридичною особою.

III. Порядок розгляду скарг, ПОДАНИХ УЧАСНИКАМИ ДО МОМЕНТУ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
ПРО ЗАКУПІВЛЮ

1. Будь-який учасник, який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків внаслідок порушення замовником процедур закупівель, встановлених Положенням «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 17.10.2008 № 921 (зі змінами) ( далі – Положення), може оскаржити дії, рішення, бездіяльність тендерного комітету КП «ЕЛУАШ».
Об'єктом оскарження не може бути:
•  зроблений тендерним комітетом КП «ЕЛУАШ» вибір процедури закупівлі;
•  рішення тендерного комітету КП «ЕЛУАШ» про відхилення всіх тендерних пропозицій.
2. Координацію закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти здійснює Мінекономіки - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади (далі - уповноважений орган)
3. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення КП «ЕЛУАШ» процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності подається учасником, що бере в ній участь, КП «ЕЛУАШ» або уповноваженому органу. У разі надходження скарги протягом трьох робочих днів з дня її отримання уповноважений орган інформує про це КП «ЕЛУАШ».
Посадові особи структурного підрозділу з питань державних закупівель уповноваженого органу, які безпосередньо розглядають скарги, не можуть виконувати обов'язки щодо здійснення інших функцій уповноваженого органу, передбачених Положенням.
КП «ЕЛУАШ» або уповноважений орган можуть не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.
Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення КП «ЕЛУАШ» порушення процедури закупівлі.
4. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Положення КП «ЕЛУАШ» або уповноважений орган зупиняє процедуру закупівлі на строк, що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги КП «ЕЛУАШ» або уповноваженим органом, про що повідомляється протягом одного робочого дня Державне казначейство (обслуговуючий банк). Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття КП «ЕЛУАШ» або уповноваженим органом рішення про зупинення процедури закупівлі. Після закінчення зазначен /tdого строку КП «ЕЛУАШ» має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли уповноважений орган прийняв в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.
5. КП «ЕЛУАШ» або уповноважений орган повинні не пізніше п'яти робочих днів після отримання скарги повідомити учасника, який подав скаргу, учасника - переможця процедури закупівлі та КП «ЕЛУАШ» про її зміст, час і місце розгляду. Під час розгляду скарги зазначені особи мають право взяти участь у її розгляді.
6. КП «ЕЛУАШ» або уповноважений орган приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:
•  у разі, коли скаргу не задоволено, - причини прийняття такого рішення;
•  у разі, коли скаргу задоволено повністю або частково, - заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту, зокрема зобов'язання замовника прийняти рішення та/або вчинити дії, необхідні для усунення порушень, виявлених при проведенні відповідної процедури закупівлі, та/або вжити заходів, необхідних для врегулювання спірного питання.
У разі звернення Мінекономіки до органів державної влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, експертних організацій (експертів) тощо для отримання інформації, у тому числі документів, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення за скаргою, перебіг строку розгляду скарги зупиняється з дати відправлення відповідного звернення.
Про зупинення перебігу строку розгляду скарги Мінекономіки повідомляє листом замовника та учасника.
Мінекономіки поновлює перебіг строку розгляду скарги листом, що надсилається замовнику і учаснику в п'ятиденний строк.
Якщо скаргу розглядає КП «ЕЛУАШ», рішення про розгляд скарги надсилається уповноваженому органу протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
7. У разі виявлення за скаргою учасників порушень установленого порядку проведення процедури закупівлі, які впливають на об'єктивність визначення переможця процедури закупівлі або призводять до дискримінації учасників, уповноважений орган має право відмінити процедуру закупівлі, визнати результати такої процедури закупівлі недійсними, зобов'язати КП «ЕЛУАШ» розпочати нову процедуру закупівлі.
Рішення уповноваженого органу про визнання результатів процедури закупівлі недійсними є обов'язковим як для КП «ЕЛУАШ», так і для учасників.
8. Примірник рішення за результатами розгляду скарги КП «ЕЛУАШ» або уповноважений орган протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття надсилає учаснику, який подав скаргу, і Державному казначейству (обслуговуючому банку).
Державне казначейство (обслуговуючий банк) після отримання рішення за результатами розгляду скарги здійснює видатки:
•  у разі відміни процедури закупівлі, визнання результатів процедури закупівлі недійсними, зобов'язання замовника провести нову процедуру закупівлі - поновлення платежів з рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов'язанням здійснюється після надання замовником документів, що підтверджують результати проведення нової процедури закупівлі;
•  у разі, коли рішення уповноваженого органу не передбачає відміни процедури закупівлі, визнання результатів процедури закупівлі недійсними, в рішенні відсутнє зобов'язання замовника провести нову процедуру закупівлі, - поновлення платежів з рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов'язанням здійснюється відповідно до документів, що підтверджують результати проведення процедури закупівлі.
9. Скарга залишається без розгляду у разі, якщо:
•  а) подана з порушенням вимог пункту 1 розділу II цього Порядку;
•  б) зміст не відповідає пункту 2 розділу II цього Порядку;
•  об'єктом оскарження є зроблений замовником вибір процедури закупівлі або рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій;
•  у разі відкликання скарги учасником.
10. У разі залишення скарги без розгляду Мінекономіки повідомляє про це учасника, який подав скаргу, та замовника в десятиденний строк.
Рішення Мінекономіки про залишення скарги без розгляду оформляється листом.
11. Під час розгляду скарги Мінекономіки має право вимагати від учасника, який подав скаргу, замовника та інших учасників процедури закупівлі інформацію, у тому числі документи, які необхідні для її розгляду, та встановлювати строк надання такої інформації.
14. Мінекономіки приймає рішення на підставі скарги та в межах інформації, зазначеної в скарзі, а також в додатково витребуваній інформації.
При підготовці рішення Мінекономіки має право врахувати порушення, що не були зазначені в скарзі учасника, але виявлені під час її розгляду.
У разі коли КП «ЕЛУАШ» не надав в установлений строк інформації, в тому числі документів щодо проведення процедури закупівлі, зокрема щодо підтвердження дати укладення договору про закупівлю, Мінекономіки розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі та в межах отриманої від учасника інформації.
15. Учасник процедури закупівлі може письмово відкликати скаргу, подану до Мінекономіки.
У разі відкликання учасником скарги будь-які наступні скарги того самого учасника до КП «ЕЛУАШ» з того самого предмета оскарження в подальшому до розгляду не приймаються.
16. У разі виявлення за скаргою учасників порушень установленого порядку проведення процедури закупівлі, що впливають на об'єктивність визначення переможця процедури закупівлі або призводять до дискримінації учасників, Мінекономіки має право відмінити процедуру закупівлі, визнати результати такої процедури закупівлі недійсними, зобов'язати КП «ЕЛУАШ» розпочати нову процедуру закупівлі.
Рішення Мінекономіки про визнання результатів процедури закупівлі недійсними є обов'язковим як для КП «ЕЛУАШ», так і для учасників.
Рішення Мінекономіки про відміну процедури закупівлі, визнання результатів процедури закупівлі недійсними є підставою для звернення до суду з приводу відшкодування витрат, пов'язаних з участю в процедурі закупівлі. Відшкодування таких витрат здійснюється на підставі рішення суду.

IV . Відповідальність ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ КП «ЕЛУАШ» за порушення законодавства у сфері ДЕРЖАВНИХ закупівель

За порушення вимог, установлених Положенням та іншими нормативно-правовими актами, розробленими на його виконання, тендерний комітет КП «ЕЛУАШ» та учасники несуть адміністративну чи кримінальну відповідальність відповідно до законів.

 


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet