Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206


КЗ "Палац культури "Титан"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014  № 1106

 

ЗВІТ 
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 2 від  20 січня 2016 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: Комунальний заклад «Палац культури «Титан».

1.2. Код за ЄДРПОУ: 32539530.

1.3. Місцезнаходження: Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс 69057.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса): Тімошек Світлана Геннадіївна, заступник директора, 69057, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд.131, тел. (061)-279-54-18, факс (061)-279-55-65, електронна адреса <timoshek67@ukr.net>

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування: згідно ДК 016:2010 «Енергія електрична » (35.11.1).

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 217770 кВт.год.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Комунальний заклад «Палац культури «Титан», м. Запоріжжя, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс 69057.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом січень - грудень 2016 року.

3. Інформація щодо інформування про застосування переговорної процедури закупівлі

3.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування переговорної  процедури закупівлі : www.meria.zp.ua.

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 15.12. 2015 року, оголошення  245916, ВДЗ № 400 (15.12.2015).

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування  застосування переговорної  процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 15.12.2015 року, № 15123FX741711.

3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 21.12.2015 року, оголошення 250984, ВДЗ № 404 (21.12.2015).

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 20.01.2016 року, оголошення  012709, ВДЗ № 12 (20.01.2016).

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні переговорної процедури закупівлі: 01.12.2015 р.

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 09.12.2015р. о 11.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги.131.

 6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):

_______397421,54  грн.____________ 
             (цифрами)

___триста дев’яносто сім тисяч чотириста двадцять одна грн. 54 коп_. 
             (словами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго»

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00130926.

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:  м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 25, пошт. індекс 69035, телефакс (061) 2863612.

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:  15.01.2016 року; 397421 грн. 54 коп. (триста дев’яносто сім тисяч чотириста двадцять одна   грн. 54 коп.)  з урахуванням  ПДВ.

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі. Відсутня.

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель". Відповідно пункту 2 частини 3 статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII  від 10.04.2014 року на закупівлю енергії електричної – замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасником інформацію про відповідність їх таким критеріям.

11. Інша інформація.

Обрана процедура закупівлі відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII (із змінами та доповненнями), а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

      Згідно пункту  61  Зведеного переліку суб’єктів природних монополій Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» займає монопольне становище на ринку  передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на території Запорізької області. Частиною  другою статті 5 Закону України «Про природні монополії» передбачено, що перелік суб’єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України. Зазначений перелік суб’єктів природних монополій розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету.

12. Склад комітету з конкурсних торгів: Тімошек С.Г. – заступник директора КЗ ПК «Титан», Вельможко Е.В. – головний інженер КЗ ПК «Титан», Нєйкова Г.М. – заступник головного бухгалтера КЗ ПК «Титан», Сірченко М.О.- інженер з охорони праці та безпеки КЗ ПК «Титан», Зінов’єва В.О.- завідуюча господарством КЗ ПК «Титан».

 

Голова комітету з конкурсних торгів
Заступник директора КЗ ПК «Титан»                                                             С.Г. Тімошек


 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

 ЗВІТ 
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 1 від  20 січня 2016 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: Комунальний заклад «Палац культури «Титан».

1.2. Код за ЄДРПОУ: 32539530.

1.3. Місцезнаходження: Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс 69057.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса): Тімошек Світлана Геннадіївна, заступник директора, 69057, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 131, тел. (061)-279-54-18, факс (061)-279-55-65, електронна адреса <timoshek67@ukr.net>

2. Предмет закупівлі:

2.1. Найменування: згідно ДК 016:2010 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води » (35.30.1).

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 610,9158 Гкал.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Комунальний заклад «Палац культури «Титан», м. Запоріжжя, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс 69057.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом січень - грудень 2016 року.

3. Інформація щодо інформування про застосування переговорної процедури закупівлі.

3.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування переговорної  процедури закупівлі : www.meria.zp.ua.

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 15.12. 2015 року, оголошення  245915, ВДЗ № 400 (15.12.2015).

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування  застосування переговорної  процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 15.12.2015 року, № 15123FX741847.

3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 21.12.2015 року, оголошення 250983, ВДЗ № 404 (21.12.2015).

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 20.01.2016 року, оголошення  012706, ВДЗ № 12 (20.01.2016).

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні переговорної процедури закупівлі: 01.12.2015 р.

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 09.12.2015р. о 12:00 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги.131.

 6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):

_______935023,74  грн.____________ 
             (цифрами)

___дев’ятсот тридцять п’ять тисяч двадцять три грн. 74 коп_________. 
             (словами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Концерн «Міські теплові мережі».

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32121458.

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:  м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський, 137, пошт. індекс 69091, телефакс (061) 222-22-29.

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:  15.01.2016 року; 935023 грн. 74 коп. (дев’ятсот тридцять п’ять тисяч двадцять три грн. 74 коп.)  з урахуванням ПДВ.

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі. Відсутня.

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель".  Відповідно пункту 2 частини 3 статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VII  від 10.04.2014 року на закупівлю пари та гарячої води, постачання пари та гарячої води (теплова енергія) – замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасником інформацію про відповідність їх таким критеріям.

11. Інша інформація.

Обрана процедура закупівлі відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII (із змінами та доповненнями), а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

      Згідно пункту  314  Зведеного переліку суб’єктів природних монополій Концерн «Міські теплові мережі» займає монопольне становище на ринку  постачання пари та гарячої води на території  міста Запоріжжя. Частиною  другою статті 5 Закону України «Про природні монополії» передбачено, що перелік суб’єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України. Зазначений перелік суб’єктів природних монополій розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету.

12. Склад комітету з конкурсних торгів: Тімошек С.Г. – заступник директора КЗ ПК «Титан», Вельможко Е.В. – головний інженер КЗ ПК «Титан», Нєйкова Г.М. – заступник головного бухгалтера КЗ ПК «Титан», Сірченко М.О.- інженер з охорони праці та безпеки КЗ ПК «Титан», Зінов’єва В.О.- завідуюча господарством КЗ ПК «Титан».

 

Голова комітету з конкурсних торгів
Заступник директора КЗ ПК «Титан»                                                             С.Г. Тімошек


 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

Інформація
        про результати проведення переговорної процедури закупівлі 

1. Замовник:

1.1. Найменування: Комунальний заклад «Палац культури «Титан».

1.2. Код за ЄДРПОУ: 32539530.

1.3. Місцезнаходження: Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс 69057.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: згідно ДК 016:2010 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води » (35.30.1).

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 610,9158 Гкал.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Комунальний заклад «Палац культури «Титан», м. Запоріжжя, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс 69057.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом січень - грудень 2016 року.

4. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі

4.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщено  інформацію про застосування переговорної процедури закупівлі: www.meria.zp.ua.

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 15.12. 2015 року, оголошення  245915, ВДЗ № 400 (15.12.2015).

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 15.12.2015 року, №  15123FX741847.

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 21.12.2015 року, оголошення 250983, ВДЗ № 404 (21.12.2015).

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі:01.12.2015 р.

6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі:

6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Концерн «Міські теплові мережі».

6.2.  Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32121458.

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс:  м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський, 137, поштовий індекс 69091, телефакс (061) 222-22-29.

7. Результат проведення процедури закупівлі.

7.1. Дата акцепту пропозиції  - 16.12.2015 р.

7.2. Дата укладення договору про закупівлю – 15.01.2016 р.

7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

 

_______935023,74__________________ 
                     (цифрами)

 

Дев’ятсот тридцять п’ять тисяч двадцять три грн. 74 коп.
                     (словами)

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару) – 1530,528 грн. за 1 Гкал.

8. Відміна процедури закупівлі. Відсутня

8.1. Дата прийняття рішення. Відсутня

8.2. Підстава. Відсутня.

 

Голова комітету з конкурсних торгів
Заступник директора КЗ ПК «Титан»                                                             С.Г. Тімошек


 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

Інформація
        про результати проведення переговорної процедури закупівлі

                                                                                       

1. Замовник:

1.1. Найменування: Комунальний заклад «Палац культури «Титан».

1.2. Код за ЄДРПОУ: 32539530.

1.3. Місцезнаходження: Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс 69057.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: згідно ДК 016:2010 «Енергія електрична» (35.11.1).

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 217770 кВт.год.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Комунальний заклад «Палац культури «Титан», м. Запоріжжя, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс 69057.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом січень - грудень 2016 року.

4. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі

4.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщено  інформацію про застосування переговорної процедури закупівлі: www.meria.zp.ua.

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 15.12. 2015 року, оголошення  245916, ВДЗ № 400 (15.12.2015).

4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 15.12.2015 року, №  15123FX741711.

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 21.12.2015 року, оголошення 250984, ВДЗ № 404 (21.12.2015).

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі:01.12.2015 р.

6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі:

6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго».

6.2.  Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00130926.

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс:  м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 25, поштовий індекс 69035,  тел. (061) 286-37-47, факс (061) 286-36-12.

7. Результат проведення процедури закупівлі.

7.1. Дата акцепту пропозиції  - 16.12.2015 р.

7.2. Дата укладення договору про закупівлю – 15.01.2016 р.

7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

 

_______397421,54__________________ 
                     (цифрами)

 

Триста дев’яносто сім тисяч чотириста двадцять одна грн. 54 коп.
                     (словами)

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару) – 1,82496 грн. за 1 кВт.год.

8. Відміна процедури закупівлі. Відсутня

8.1. Дата прийняття рішення. Відсутня

8.2. Підстава. Відсутня.

 

Голова комітету з конкурсних торгів
Заступник директора КЗ ПК «Титан»                                                             С.Г. Тімошек 


 

ПОВІДОМЛЕННЯ
 про акцепт пропозиції за результатами застосування
переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:
1.1. Найменування. Комунальний заклад «Палац культури «Титан».
1.2. Код за ЄДРПОУ.  32539530.
1.3. Місце знаходження: вулиця Перемоги, 131, Орджонікідзевський район, місто Запоріжжя, Запорізька область, 69057.
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі. ДК 016:2010 код 35.11.1 – енергія електрична.
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 217,770 кВт.год.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Комунальний заклад «Палац культури «Титан», місто Запоріжжя, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс - 69057.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом січень – грудень 2016 року.
3. Процедура закупівлі. Переговорна процедура закупівлі.
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. №245916, ВДЗ №400(15.12.2015) від 15.12.2015.
5. Учасник-переможець:
5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго».
5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00130926.
5.3. Місце знаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 25, поштовий індекс – 69035, тел. (061) 286-37-47, телефакс – (061) 286-36-12.
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
397 421,54  з урахуванням ПДВ
             (цифрами)
(триста дев’яносто сім  тисяч чотириста двадцять одна гривня, 54 коп.)  з урахуванням ПДВ
             (словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі). 16.12.2015р.
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю. 15.01.2016 р.
 
  
Голова комітету з конкурсних торгів,
заступник директора КЗ ПК «Титан»                                                             С.Г.Тімошек
ПОВІДОМЛЕННЯ
 про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі
 
1. Замовник:
1.1. Найменування. Комунальний заклад «Палац культури «Титан».
1.2. Код за ЄДРПОУ.  32539530.
1.3. Місце знаходження: вулиця Перемоги, 131, Орджонікідзевський район, місто Запоріжжя, Запорізька область, 69057.
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі. ДК 016:2010 код 35.30.1 - пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води.
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 610,9158 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Комунальний заклад «Палац культури «Титан», місто Запоріжжя, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс - 69057.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом січень – грудень 2016 року.
3. Процедура закупівлі: Переговорна процедура закупівлі.
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. №245915, ВДЗ №400(15.12.2015) від 15.12.2015.
5. Учасник-переможець:
5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Концерн «Міські теплові мережі».
5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 32121458.
5.3. Місце знаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. Концерн «Міські теплові мережі», м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський 137, тел. (061) 222-22-29
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
    935 023,74  з урахуванням ПДВ
             (цифрами)
    (дев’ятсот тридцять п’ять тисяч двадцять три гривні, 74 коп.)  з урахуванням ПДВ
             (словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі). 16.12.2015р.
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю. 15.01.2016 р.
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів,
заступник директора КЗ ПК «Титан»                                                             С.Г.Тімошек
 
 


Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

 

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування
переговорної процедури закупівлі

 

1. Замовник:

1.1. Найменування: Комунальний заклад «Палац культури «Титан».

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32539530.

1.3. Місцезнаходження: вулиця Перемоги, 131, м. Запоріжжя, 69057.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Тімошек Світлана Генадіївна, заступник директора, 69106, м. Запоріжжя, вул. Історична, буд. 20-Б, кв. 26, тел. (061) 274-54-18, факс (061) 279-55-65, e-mail  <timoshek67@ukr.net> .

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі : 09.12.2015 року. 

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі:  за державним класифікатором продукції та послуг код  ДК 016:2010, 35.11.1 –Енергія електрична.

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 217770  кВт.год.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Комунальний заклад «Палац культури «Титан», м. Запоріжжя, вулиця Перемоги,131, поштовий індекс – 69057.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом  січень – грудень  2016 року.

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго».

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00130926.

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14, тел. (061) 286-33-59, тел./факс (061) 286-33-80, e-mail:< contact@zoe.com.ua>

4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі.

      Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» надає послуги по постачанню  електричної енергії по Договору №3372 від 17.01.2015 року.

      Згідно пункту  61  Зведеного переліку суб’єктів природних монополій Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» займає монопольне становище на ринку  передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на території Запорізької області. Частиною  другою статті 5 Закону України «Про природні монополії» передбачено, що перелік суб’єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України. Зазначений перелік суб’єктів природних монополій розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету.

       Обрана процедура закупівлі відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII (із змінами та доповненнями), а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи. Комітет з конкурсних торгів КЗ «Палац культури «Титан» вважає, що є підстави для проведення переговорної процедури закупівлю послуг з постачання електричної енергії - Відкритому акціонерному товариству «Запоріжжяобленерго».

6.  Документи, що підтверджують  наявність  умов  застосування переговорної  процедури закупівлі:

                1. Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII (із змінами та доповненнями),

           2. Стаття 5 Закону України «Про природні монополії» від 20.04.2000 р. № 1682-III

           3. Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 №872-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій».

 

    Голова комітету з конкурсних торгів  

    Заступник директора комунального                                                                                                                                  

    закладу «Палац культури «Титан»                                                       С.Г. Тімошек                                                                                                                                                                                                         

 

                                 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 
про застосування переговорної процедури закупівлі

 

 

1. Замовник.

1.1. Найменування. Комунальний заклад «Палац культури «Титан».

1.2. Код за ЄДРПОУ. 32539530.

1.3. Місцезнаходження. вулиця Перемоги, 131, Орджонікідзевський район, м. Запоріжжя, Запорізька область, поштовий індекс 69057.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника. 35412001037984.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Тімошек Світлана Геннадіївна, заступник директора, 69106, м. Запоріжжя, вул. Історична, буд.20-Б, кв.26, тел. (061)-279-54-18, факс (061)-279-55-65, e-mail: <timoshek67@ukr.net>.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 935023,74 грн. (дев’ятсот тридцять п’ять тисяч двадцять три гривні 74 копійки) з ПДВ.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю www.meria.zp.ua

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі: згідно ДК 016:2010 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води» (35.30.1).   

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 610,9158 Гкал.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Комунальний заклад «Палац культури «Титан», м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 131, поштовий індекс – 69057.

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом січень – грудень 2016 року.

5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори. Концерн «Міські теплові мережі», адреса: бульвар Гвардійський, 137, м. Запоріжжя, 69091, тел.: (061) 222-22-29.

6. Інформація про ціну пропозиції. 935023,74 (дев’ятсот тридцять п’ять тисяч двадцять три гривні 74 копійки) з ПДВ, орієнтовна ціна за одиницю – 1530,528 грн. (одна тисяча п’ятсот тридцять гривень 52,8 копійки) з ПДВ.

7. Умова застосування переговорної процедури. Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

Частиною другою статті 5 Закону України «Про природні монополії» передбачено, що перелік суб’єктів природних монополій розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету.

8. Додаткова інформація: головний інженер – Сірченко Микола Олександрович, тел. робочий (061) 279-58-84.

 

Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник директора  КЗ ПК «Титан»                                                    С.Г.Тімошек

 


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

 

 ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування: Комунальний заклад «Палац культури «Титан»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32539530

1.3. Місцезнаходження:Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс- 69057

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35412001037984

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Тімошек Світлана Геннадіївна, заступник директора, 69106, м. Запоріжжя, вул. Історична, буд. 20-Б, кв. 26, тел. (061)-279-54-18, факс (061)-279-55-65, e-mail <timoshek67@ukr.net>

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 397421,54 грн. (триста дев’яносто сім тисяч чотириста двадцять одна грн. 54 коп.) з ПДВ.

3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.meria.zp.ua

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлi:  згідно ДК 016:2010  «Енергія електрична» (35.11.1)

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 217770 кВт.год.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Комунальний заклад «Палац культури «Титан», м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 131, поштовий індекс - 69057

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом  січень - грудень 2016 року

5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго», м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, буд. 25, індекс – 69035, тел. (061) 286-37-47, телефакс (061) 286-36-12.

6. Інформація про  ціну пропозиції: 397421,54 грн. (триста дев’яносто сім тисяч чотириста  двадцять одна грн. 54 коп.) з ПДВ.

7. Умова застосування переговорної процедури: Обрана процедура закупівлі відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII (із змінами та доповненнями), а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

      Згідно пункту  61  Зведеного переліку суб’єктів природних монополій Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» займає монопольне становище на ринку  передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на території Запорізької області. Частиною  другою статті 5 Закону України «Про природні монополії» передбачено, що перелік суб’єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України. Зазначений перелік суб’єктів природних монополій розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету.

 

8. Додаткова інформація: інженер з охорони праці та безпеки – Сірченко Микола Олександрович,тел. роб. (061) 279-58-84.

 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів 

                                                                                                 

Заступник директора комунального

закладу «Палац культури «Титан»                                                                        С.Г. Тімошек                                                    

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

ОБҐРУНТУВАННЯ 
застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.

1.1. Найменування. Комунальний заклад «Палац культури «Титан»

1.2. Код за ЄДРПОУ: 32539530.

1.3. Місцезнаходження: вулиця Перемоги, 131, м. Запоріжжя, 69057.

      1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса). Тімошек Світлана Геннадіївна, заступник директора, голова комітету з конкурсних торгів, м. Запоріжжя, вул. Історична, буд.20-Б, кв.26, тел. (061)-279-54-18, факс (061)-279-55-65, e-mail: <timoshek67@ukr.net>.

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі: 09.12.2015р.

2. Інформація про предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі: за Державним класифікатором продукції та послуг  код ДК 016:2010, 35.30.1 – пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води.

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 610,9158 Гкал

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Комунальний заклад «Палац культури «Титан», м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 131, поштовий індекс – 69057.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом січень - грудень 2016 року.

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.: Концерн «Міські теплові мережі».

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32121458.

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс. бульвар Гвардійський, 137, м. Запоріжжя, 69091 тел.: (061) 286-33-59, тел./факс: (061) 222 22 29.

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

             5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі.
                 Концерн «Міські теплові мережі» надає  послуги з постачання пари та гарячої води КЗ «Палац культури «Титан» по договору №200840 від 17.01.2015 року.
                 Концерн «Міські теплові мережі» займає монопольне (домінуюче) становище як суб’єкт природної монополії на ринку централізованого постачання теплової енергії в територіальних (географічних) межах м. Запоріжжя (в межах території, на якій розташовані діючі мережі).

       На підставі зазначеного, можна стверджувати, що послуги з постачання водяної пари та гарячої води (включно з холодоагентами) у 2016 році можуть бути виконані (надані) виключно Концерном «Міські теплові мережі», за відсутності при цьому альтернативи.

Таким чином, на підставі абзацу 2 пункту 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» – „відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи” комітет з конкурсних торгів КЗ «Палац культури «Титан» вважає, що є підстави для проведення переговорної процедури закупівлі послуги з постачання пари та гарячої води – Концерну «Міські теплові мережі».

       6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі.

      1. Стаття 5 Закону України «Про природні монополії» від 20.04.2000 № 1682-III;

2. Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій»

 

Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник директора комунального

 закладу «Палац культури «Титан»                                                               С.Г.Тімошек

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2016 рік 

Комунальний заклад «Палац культури «Титан», код за ЄДРПОУ 32539530
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для бюджетних коштів)

 

Очікувана вартість предмета закупівлі

 

Процедураraquo; вважає, що є підстави для проведення переговорної процедури закупівлю послуг з постачання електричної енергії - Відкритому акціонерному товариству закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

 

Примітки

1

2

3

4

5

6

35.11.1
Енергія електрична

2273

397421,54 (триста дев’яносто сім тисяч чотириста двадцять одна гривня 54 копійки) з ПДВ

 

Переговорна процедура закупівлі

 

Грудень 2015 року

Управління культури і мистецтв Запорізької міської ради

35.30.1
(35.30.12.00.00)
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

 

2271

935023,74 (дев’ятсот тридцять п`ять тисяч двадцять три гривні 74 копійки) з ПДВ

 

Переговорна процедура закупівлі

 

Грудень  2015 року

Управління культури і мистецтв Запорізької міської ради

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від   01.12.2015 року  №  17.

 

Голова комітету з конкурсних торгів

________________ 
(підпис)

С.Г.Тімошек
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

 

 

________________ 
(підпис)

М.О.Сірченко
(ініціали та прізвище)


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106


ЗВІТ 
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 2 від  22 січня 2015 року

1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальний заклад «Палац культури «Титан».
1.2. Код за ЄДРПОУ: 32539530.
1.3. Місцезнаходження: Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс 69057.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Тімошек Світлана Геннадіївна, заступник директора, 69106, м. Запоріжжя, вул. Історична, буд. 20-Б, кв. 26, тел. (061)-279-54-18, факс (061)-279-55-65, e-mail <timoshek67@ukr.net>
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування: згідно ДК 016-2010 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води » (35.30.1).
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 610,9158 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Комунальний заклад «Палац культури «Титан», м. Запоріжжя, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс 69057.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом січень - грудень 2015 року.
3. Інформація щодо інформування про застосування переговорної процедури закупівлі
3.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування переговорної  процедури закупівлі : www.meria.zp.ua.
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 16.12. 2014 року, оголошення  211547, ВДЗ № 151 (16.12.2014).
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування  застосування переговорної  процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 16.12.2014 року, № 211547/1.
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 24.12.2014 року, оголошення 220278, ВДЗ № 157 (24.12.2014).
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівкель: 22.01.2015 року, оголошення  017958, ВДЗ № 174 (22.01.2015).
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні переговорної процедури закупівлі: 28.11.2014 р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 09.12.2014 р. о 09:30 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги.131.
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):


_______689164,30  грн.____________ 
             (цифрами)

___шістсот вісімдесят дев’ять тисяч сто шістдесят чотири грн. 30 коп________________. 
             (словами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Концерн «Міські теплові мережі».
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32121458.
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:  м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський, 137, пошт. індекс 69091, телефакс (061) 222-22-29.
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:  17. 01. 2015 року; 689164 грн.30 коп. (шістсот вісімдесят дев’ять тисяч сто шістдесят чотири  грн. 30 коп.)  з урахуванням ПДВ.
9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі. Відсутня.
10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель": Відповідає.
11. Інша інформація.
Обрана процедура закупівлі відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII (із змінами та доповненнями), а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.
Згідно пункту  314  Зведеного переліку суб’єктів природних монополій Концерн «Міські теплові мережі» займає монопольне становище на ринку  постачання пари та гарячої води на території  міста Запоріжжя. Частиною  другою статті 5 timoshek67@ukr.netcenterЗакону України «Про природні монополії» передбачено, що перелік суб’єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України. Зазначений перелік суб’єктів природних монополій розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету.
12. Склад комітету з конкурсних торгів: Тімошек С.Г. – заступник директора КЗ ПК «Титан», Риженко С.А. – головний інженер КЗ ПК «Титан», Захарова М.В. - бухгалтер КЗ ПК «Титан», Березовська О.О.- секретар директора КЗ ПК «Титан», Поваляєва В.І.- завідуюча господарством КЗ ПК «Титан».

 

Голова комітету з конкурсних торгів
Заступник директора КЗ ПК «Титан»                                                             С.Г. Тімошек


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106


ЗВІТ 
про результати проведення переговорної процедури закупівлі
№ 1 від  22 січня 2015 року

1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальний заклад «Палац культури «Титан».
1.2. Код за ЄДРПОУ: 32539530.
1.3. Місцезнаходження: Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс 69057.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Тімошек Світлана Геннадіївна, заступник директора, 69106, м. Запоріжжя, вул. Історична, буд. 20-Б, кв. 26, тел. (061)-279-54-18, факс (061)-279-55-65, e-mail <timoshek67@ukr.net>
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування: згідно ДК 016-2010 «Енергія електрична » (35.11.1).
2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 209630 кВт.год.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Комунальний заклад «Палац культури «Титан», м. Запоріжжя, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс 69057.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом січень - грудень 2015 року.
3. Інформація щодо інформування про застосування переговорної процедури закупівлі
3.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування переговорної  процедури закупівлі : www.meria.zp.ua.
3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 17.12. 2014 року, оголошення  212181, ВДЗ № 152 (17.12.2014).
3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування  застосування переговорної  процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 17.12.2014 року, № 212181/1.
3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 24.12.2014 року, оголошення 220263, ВДЗ № 157 (24.12.2014).
3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 22.01.2015 року, оголошення  017947, ВДЗ № 174 (22.01.2015).
4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні переговорної процедури закупівлі: 28.11.2014 р.
5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 09.12.2014 р. о 11.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги.131.
6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість):


_______316508,41  грн.____________ 
             (цифрами)

___триста шістнадцять тисяч п’ятсот вісім грн. 41 коп________________. 
             (словами)

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго»
7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00130926.
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:  м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 25, пошт. індекс 69035 , телbr /td width=ефаnbsp;nbsp;кс (061) 2863612.
8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:  17. 01. 2015 року; 316508 грн. 41 коп. (триста шістнадцять тисяч п’ятсот вісім тисяч   грн. 41 коп.)  з урахуванням  ПДВ.
9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі. Відсутня.
10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель": Відповідає.
11. Інша інформація.
Обрана процедура закупівлі відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII (із змінами та доповненнями), а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.
Згідно пункту  61  Зведеного переліку суб’єктів природних монополій Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» займає монопольне становище на ринку  передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на території Запорізької області. Частиною  другою статті 5 Закону України «Про природні монополії» передбачено, що перелік суб’єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України. Зазначений перелік суб’єктів природних монополій розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету.
12. Склад комітету з конкурсних торгів: Тімошек С.Г. – заступник директора КЗ ПК «Титан», Риженко С.А. – головний інженер КЗ ПК «Титан», Захарова М.В. - бухгалтер КЗ ПК «Титан», Березовська О.О.- секретар директора КЗ ПК «Титан», Поваляєва В.І.- завідуюча господарством КЗ ПК «Титан».

 

Голова комітету з конкурсних торгів
Заступник директора КЗ ПК «Титан»                                                             С.Г. Тімошек


 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

Інформація
про результати проведення переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальний заклад «Палац культури «Титан».
1.2. Код за ЄДРПОУ: 32539530.
1.3. Місцезнаходження: Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс 69057.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету.
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: згідно ДК 016-2010 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води » (35.30.1).
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 610,9158 Гкал.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Комунальний заклад «Палац культури «Титан», м. Запоріжжя, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс 69057.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом січень - грудень 2015 року.
4. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі
4.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщено  інформацію про застосування переговорної процедури закупівлі: www.meria.zp.ua.
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 16.12. 2014 року, оголошення  211547, ВДЗ № 151 (16.12.2014).
4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 16.12.2014 року, №  211547/1.

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:24.12.2014 року, оголошення 220278, ВДЗ № 157 (24.12.2014).
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі:28.11.2014 р.
6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі:
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Концерн «Міські теплові мережі».
6.2.  Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32121458.
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс:  м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський, 137, пошт. індекс 69091, телефакс (061) 222-22-29.
7. Результат проведення процедури закупівлі.
7.1. Дата акцепту пропозиції  - 18.12.2014 р.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю – 17.01.2015 р.
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

_______689164,30__________________ 
                     (цифрами)

 

Шістсот вісімдесят дев’ять тисяч сто шістдесят чотри грн.. 30 коп. 
                     (словами)

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару) – 1128,084 грн. за 1 Гкал.
8. Відміна процедури закупівлі. Відсутня
8.1. Дата прийняття рішення. Відсутня
8.2. Підстава. Відсутня. 

 

Голова комітету з конкурсних торгів
 Заступник директора КЗ ПК «Титан»                                                             С.Г. Тімошек 


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106


ЗВІТ
про результати проведення переговорної процедури закупівлі1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальний заклад «Палац культури «Титан».
1.2. Код за ЄДРПОУ: 32539530.
1.3. Місцезнаходження: Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс 69057.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету.
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: згідно ДК 016-2010 «Енергія елbr //tbodyектрична » (35.11.1).
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 209630  кВт.год.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Комунальний заклад «Палац культури «Титан», м. Запоріжжя, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс 69057.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом січень-грудень 2015 року.
4. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі
4.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщено  інформацію про застосування переговорної процедури закупівлі: www.meria.zp.ua.
4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 17.12. 2014 року, оголошення  212181, ВДЗ № 152 (17.12.2014).
4.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 17.12.2014 року, №  212181/1.

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:24.12.2014 року, оголошення 220263, ВДЗ № 157 (24.12.2014).

5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі:28.11.2014 р.
6. Інформація про переможця переговорної процедури закупівлі:
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго».
6.2.  Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00130926.
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс:  м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 25, пошт. індекс 69035, тел. (061) 286-37-47,  телефакс (061) 2863612.
7. Результат проведення процедури закупівлі.
7.1. Дата акцепту пропозиції.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю – 17.01.2015 р.
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

_______316508,41__________________ 
                     (цифрами)

 

Триста шістнадцять тисяч п’ятсот вісім  грн.. 41 коп. 
                     (словами)

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару) –  1,50984 грн. за 1 кВт.год
8. Відміна процедури закупівлі. Відсутня
8.1. Дата прийняття рішення. Відсутня
8.2. Підстава. Відсутня.

Голова комітету з конкурсних торгів
Заступник директора КЗ ПК «Титан»                                                             С.Г. Тімошек


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальний заклад «Палац культури «Титан»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 32539530
1.3. Місцезнаходження:Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс- 69057
2. Предмет закупівлі: 
2.1. Найменування предмета закупівлі – енергія електрична (35.11.1)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг –  209630  кВт.год
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - Комунальний заклад «Палац культури «Титан», м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 131, пошт. індекс - 69057
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – січень-грудень 2015 року
3. Процедура закупівлі – переговорна процедура закупівлі
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель -  17.12.2014 р., № оголошення 212181,  ВДЗ № 152(17.12.2014)
5. Учасник-переможець:
5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові – Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго»
5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків – 00130926
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс – м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 25, пошт.індекс – 69035, тел. (061) 286-37-47, телефакс – (061) 286-36-12
6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):

 

    316508,41  грн.                             ;
             (цифрами)

 

  Триста шістнадцять тисяч п’ятсот вісім грн. 41 коп.
             (словами)

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі) – 18.12.2014  р.
8. Строк, протягом якого має бути  укладаний  договір про закупівлю –  18.01.2015 р.

 

Голова комітету
з конкурсних торгів                                                                 Тімошек С.Г.


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі


1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальний заклад «Палац культури «Титан»
1.2. Код за ЄДРПОУ: 32539530
1.3. Місцезнаходження: Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс- 69057
2. Предмет закупівлі: 
2.1. Найменування предмета закупівлі – пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (35.30.1)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг –  610,9158  Гкал
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - Комунальний заклад «Палац культури «Титан», м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 131, пошт. індекс - 69057
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – січень - грудень 2015 року
3. Процедура закупівлі – переговорна процедура закупівлі
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель -  16.12.2014 р., № оголошення 211547,  ВДЗ № 151 (16.12.2014)
5. Учасник-переможець:
5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові – Концерн «Міські теплові мережі»
5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків – 32121458
5.3. Місцnbsp;езнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс – м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 137, пошт.індекс – 69091, тел. (061) 222-22-29
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):

 

    689164,30 грн.                             ;
             (цифрами)

 

 Шістсот вісімдесят дев’ять тисяч сто шістдесят чотири  грн. 30 коп.
             (словами)

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі)nbsp; С.Г. Тімошек – 18.12.2014  р.
8. Строк, протягом якого має бути  укладаний  договір про закупівлю – 18.01.2015 р.

 

Голова комітету
з конкурсних торгів                                                                 Тімошек С.Г.


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

 ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі


1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальний заклад «Палац культури «Титан»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32539530
1.3. Місцезнаходження:Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс- 69057
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35427201037984
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Тімошек Світлана Геннадіївна, заступник директора, 69106, м. Запоріжжя, вул. Історична, буд. 20-Б, кв. 26, тел. (061)-279-54-18, факс (061)-279-55-65, e-mail <timoshek67@ukr.net>
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 316508,41 грн. (триста шістнадцять тисяч п’ятсот вісім грн.. 41 коп.)
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.meria.zp.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлi:  згідно ДК 016-2010  «Енергія електрична» (35.11.1)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 209630 кВт.год.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Комунальний заклад «Палац культури «Титан», м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 131, пошт. індекс - 69057
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом  січень - грудень 2015 року
5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго», м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, буд. 25, індекс – 69035, тел. (061) 286-37-47, телефакс (061) 286-36-12.
6. Інформація про  ціну пропозиції: 316508,41 грн. (триста шістнадцять тисяч п’ятсот вісім грн.. 41 коп.)
7. Умова застосування переговорної процедури: Обрана процедура закупівлі відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII (із змінами та доповненнями), а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.
Згідно пункту  61  Зведеного переліку суб’єктів природних монополій Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» займає монопольне становище на ринку  передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на території Запорізької області. Частиною  другою статті 5 Закону України «Про природні монополії» передбачено, що перелік суб’єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України. Зазначений перелік суб’єктів природних монополій розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету.

8. Додаткова інформація: головний інженер – Риженко Сергій Анатолійович,тел. роб. (061) 279-58-84.

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                                                                                                                                                    
Заступник директора комунального
закладу «Палац культури «Титан»                                                                        С.Г. Тімошек                                                    

 


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

 ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі


1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальний заклад «Палац культури «Титан»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32539530
1.3. Місцезнаходження:Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс- 69057
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35427201037984
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Тімошек Світлана Геннадіївна, заступник директора, 69106, м. Запоріжжя, вул. Історична, буд. 20-Б, кв. 26, тел. (061)-279-54-18, факс (061)-279-55-65, e-mail <timoshek67@ukr.net>
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 689164,30 грн. (шістсот вісімдесят дев’ять тисяч сто шістдесят чотири грн. 30 коп.)
3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.meria.zp.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлi:  згідно ДК 016-2010 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води» (35.30.1)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 610,9158 Гкал
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг border=: Комунальний заклад «Палац культури «Титан», м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 131, пошт. індекс - 69057
4.4. Строк_blank 3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 610,9158 Гкал.nbsp;lt; поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом  січень - грудень 2015 року
5. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Концерн «Міські теплові мережі», м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський, 137, пошт. індекс – 69091,тел. (061) 222-22-29
6. Інформація про ціну пропозиції: 689164,30 грн. (шістсот вісімдесят дев’ять тисяч сто шістдесят чотири грн. 30 коп.)
7. Умова застосування  переговорної процедури: Обрана процедура закупівлі відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII (із змінами та доповненнями), а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.
Згідно пункту  314  Зведеного переліку суб’єктів природних монополій Концерн «Міські теплові мережі» займає монопольне становище на ринку  постачання пари та гарячої води на території  міста Запоріжжя. Частиною  другою статті 5 Закону України «Про природні монополії» передбачено, що перелік суб’єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України. Зазначений перелік суб’єктів природних монополій розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету.

8. Додаткова інформація: головний інженер – Риженко Сергій Анатолійович ,тел. роб. (061) 279-58-84.

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                                                                                                                                                    
Заступник директора комунального
закладу «Палац культури «Титан»                                                                        С.Г. Тімошек                                                    


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
 і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106


ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальний заклад «Палац культури «Титан».
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32539530.
1.3. Місцезнаходження: вулиця Перемоги, 131, м. Запоріжжя, 69057.
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Тімошек Світлана Генадіївна, заступник директора, 69106, м. Запоріжжя, вул. Історична, буд. 20-Б, кв. 26, тел. (061) 274-54-18, факс (061) 279-55-65, e-mail  <timoshek67@ukr.net> .
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі : 10.12.2014 року. 
2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі:  за державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010 (код 35.11.1) – «Енергія електрична».
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 209630  кВт.год.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1241p1. Замовник:-14/paran8#n8послуг: Комунальний заклад «Палац культури «Титан», м. Запоріжжя, вулиця Перемоги,131, пошт. індекс – 69057.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом  січень – грудень  2015 року.
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: ВАТ «Запоріжжяобленерго».
3.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00130926.
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14, тел. (061) 286-33-59, тел./факс (061) 286-33-80, e-mail:< contact@zoe.com.ua>
4. Умови застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII(із змінами та доповненнями), стаття 5 Закону України «Про природні монополії» та Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 р. № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення переліку суб’єктів природних монополій».
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі:  Обрана процедура закупівлі відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII (із змінами та доповненнями), а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.
Згідно пункту  61  Зведеного переліку суб’єктів природних монополій Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» займає монопольне становище на ринку  передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на території Запорізької області. Частиною  другою статті 5 Закону України «Про природні монополії» передбачено, що перелік суб’єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України. Зазначений перелік суб’єктів природних монополій розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету.
6.  Документи, що підтверджують  наявність  умов  застосування переговорної  процедури закупівлі:
Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII (із змінами та доповненнями),
Закон України «Про природні монополії» від 20.04.2000 р. № 1682-III,
 Зведений перелік суб’єктів природних монополій станом на 10.12.2014 р. 

Голова комітету з конкурсних торгів   
Заступник директора комунального                                                                                                                                  
закладу «Палац культури «Титан»                                                       С.Г. Тімошек


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування  переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальний заклад «Палац культури «Титан».
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32539530.
1.3. Місцезнаходження: вулиця Перемоги, 131, м. Запоріжжя, 69057.
 1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Тімошек Світлана Геннадіївна, заступник директора, голова комітету з конкурсних торгів, тел.(061)279-54-18, факс (061)279-55-65,е-mail: <timoshek67@ukr.net>.
1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 10.12. 2014 року.
2. Інформація про предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010 (код 35.30.1) – «Пара та  гаряча вода; постачання пари, гарячої води».
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 610,9158 Гкал.
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Комунальний заклад «Палац культури «Титан», м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 131, пошт. індекс – 69057.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом  січень- грудень 2015 року.
3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:
3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Концерн  «Міські теплові мережі».
3.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32121458.
3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 137, тел. (061) 286-33-59, тел./факс: (061) 222-22-29
4. Умови застосування переговорної  процедури закупівлі: відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII(із змінами та доповненнями), стаття 5 Закону України «Про природні монополії» та Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 р. № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення переліку суб’єктів природних монополій».
5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання переговорної процедури закупівлі:  Обрана процедура закупівлі відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 р. № 1197-VII (із змінами та доповненнями), а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.
Згідно пункту  314  Зведеного переліку суб’єктів природних монополій Концерн «Міські теплові мережі» займає монопольне становище на ринку  постачання пари та гарячої води на території  міста Запоріжжя. Частиною  другою статті 5 Закону України «Про природні монополії» передбачено, що перелік суб’єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України. Зазначений перелік суб’єктів природних монополій розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету.

 6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної  процедури закупівлі:
Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014br //p р. № 1197-VII (із змінами та доповненнями),
Закон України «Про природні монополії» від 20.04.2000 р. № 1682-III,
 Зведений перелік суб’єктів природних монополій станом на 10.12.2014 р. 

 Голова комітету з конкурсних торгів                                                                                                                     
Заступник директора комунального
 закладу «Палац культури «Титан»                                                            С.Г. Тімошек 


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

 
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік 

Комунальний заклад «Палац культури «Титан», код за ЄДРПОУ 32539530
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ 
(для бюджетних коштів)

 

Очікувана вартість предмета закупівлі

 

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

 

Примітки

1

2

3

4

5

6

35.11.1
Енергія електрична

2273

316508,41 (триста шістнадцять тисяч п’ятсот вісім гривень 41 копійка)

 

Переговорна процедура закупівлі

 

Грудень 2014 року

Управління культури і мистецтв Запорізької міської ради

35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари, гарячої води

 

2271

689164,30 (шістсот вісімдесят дев’ять  тисяч сто шістдесят чотири гривні 30 копійок)

 

Переговорна процедура закупівлі

 

Грудень  2014 року

Управління культури і мистецтв Запорізької міської ради

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від   02.12.2014 року  №  1.

 

Голова комітету з конкурсних торгів

________________ 
(підпис)

С.Г.Тімошек
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

 

 

 

________________ 
(підпис)

С.А.Риженко
(ініціали та прізвище)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
  від 27.12.2011 N 428)

 

Проект річного плану закупівель на 2015 рік
Комунальний заклад «Палац культури «Титан»
Код ЄДРПОУ 325395308299

 

Предмет закупівель

 

Код КЕКВ (для бюд-
жетних коштів)

 

Джерело фінансу-
вання

 

Очікувана вартість предмета закупівель

 

Процедура закупівлі

Орієнтов-
ний початок проведен-
ня проце-
дури  закупівлі

Особи, яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів

 

 

При-мітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Енергія електрична
35.11.1

2273

Кошти місцевого бюджету

287411,00грн. у тому числі ПДВ 47901,83 грн.

Процедура закупівлі в одного учасника

Листопад  2014 р.

Віхляєва С.П. -
бухгалтер,
Риженко С.А. -
головний інженер

 

 Пара та гаряча вода; постачання пари, гарячої води
35.30.1

2271

Кошти місцевого бюджету

549984,00грн. у тому числі ПДВ 91664,00 грн.

Процедура закупівлі в одного учасника

Листопад  2014 р.

Віхляєва С.П. – бухгалтер, Риженко С.А. -
Головний інженер

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 27  серпня  2014 року № 1

 

  
Голова комітету з
конкурсних торгів                                                             Тімошек С.Г.

Секретар комітету з
конкурсних торгів                                                               Риженко С.А.


Інформація про проведені торги
Комунального закладу «Палац культури «Титан»

 

Замовник   торгів
Код КЕКВ

Назва предмета закупівлі відповідно до коду класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010

 

Запланована сума на закупівлю

Джерела фінансквання

Процедура закупівлі

Дата публікації оголошення,запрошення на участь в торгах

Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів

Кількість учасників торгів

Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів

Переможець конкурсних торгів

Дата публікації повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів

Дата укладання договору

Сума укладеного договору

Ціна одиниці товару, роботи, послуги

Причина відміни або призупинення торгів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Комуна-льний
заклад «Палац культури «Титан»
2273

           2271

 

 

 

35.11.1
Енергія електрична

 

35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

 

 

 

 

287411,00

 

549984,00

 

 

 

Кошти місце-вого бюджету

 

Кошти місце-вого бюджету

 

 

Процедура закупівлі  в одного учасника

 

Процедура закупівлі в одного учасника

 

 

 

16.12.2013
№ 210456

 

 

16.12.2013
№ 210436

 

 

 

 

---

 

 

---

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

17.12.2013

 

 

17.12.2013

 

 

 

ВАТ «Запоріжжяобленерго»

 

 

Концерн «Міські теплові мережі»

 

 

 

19.12.2013
№ 228383

 

 

19.12.2013
№ 228417

 

 

 

 

16.01.2014

 

 

16.01.2014

 

 

 

287411,00 грн.

 

 

433555,02 грн.

 

 

 

 

1,23888 грн. за 1 кВт.год

 

 

681,048 грн. за 1 Гкал

 

 

 

 

----

 

 

 

----

 

 

                   Підпис керівника замовника             _____________________     Камлик Г.І.

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)

ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі в  одного учасника
№ 1 від 23 січня 2014 року


1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальний заклад «Палац культури «Титан».
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32539530.
1.3. Місцезнаходження: Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс 69057.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Риженко Сергій Анатолійович – секретар комітету з конкурсних тогів, головний інженер Комунального закладу «Палац культури «Титан», вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс 69057; телефакс: (061) 279-55-65, e-mail rsan@ukr.net.
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління культури і мистецтв Запорізької міської ради, ЄДРПОУ 37573471.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету.
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: згідно ДК 016-2010 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води » (35.30.1).
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 636,5998 Гкал.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Комунальний заклад «Палац культури «Титан», м. Запоріжжя, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс 69057.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом січень - грудень 2014 року.
4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності): www.meria.zp.ua.
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 16.12. 2013 року, оголошення №  210436, ВДЗ № 99 (842).
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Відсутня.
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 16.12. 2013 року, оголошення №  210436/1, ВДЗ № 99 (842).
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 19.12.2013 року, оголошення № 228417, ВДЗ № 100(843).
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опуtop________________nbsp;блікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Мініnbsp; стерства економічного розвитку і торгівлі України: 27.01.2014 року, оголошення        №   029341, ВДЗ № 8(854).
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Відсутня.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі:26.11.2013 р.
6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 27.11.2013 р. о 09:30 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги.131.
7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ): 549984 грн.00 коп. (п`ятьсот сорок дев`ять тисяч дев`ятьсот вісімдесят чотири грн. 00 коп.)  з ПДВ, у тому числі ПДВ 91664 грн. 00 коп. (дев`яносто одна тисяча шістьсот шістдесят чотири грн.. 00 коп.).
8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Концерн «Міські теплові мережі».
8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32121458.
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:  м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський, 137, пошт. індекс 69091, телефакс (061) 222-22-29.
9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:  16. 01. 2014 року; 549984 грн.00 коп. (п`ятьсот сорок дев`ять тисяч дев`ятьсот вісімдесят чотири грн. 00 коп.)  з ПДВ, у тому числі ПДВ 91664 грн. 00 коп. (дев`яносто одна тисяча шістьсот шістдесят чотири грн.. 00 коп.).
10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 863,94 грн. з ПДВ за 1 Гкал, у тому числі ПДВ 143,99 грн.
11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце). Відсутня.
12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель": Відповідає.
13. Інша інформація.
14. Склад комітету з конкурсних торгів: Тімошек С.Г. – заступник директора КЗ ПК «Титан», Риженко С.А. – головний інженер КЗ ПК «Титан», Віхляєва С.П.- бухгалтер КЗ ПК «Титан», Березівська О.О.- секретар директора КЗ ПК «Титан», Поваляєва В.І.- завідуюча господарством КЗ ПК «Титан».

 

Голова комітету з конкурсних торгів
Заступник директора КЗ ПК «Титан»                                                             С.Г. Тімошек


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)


ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника
N 2 від 23 січня 2014 рок
у


1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальний заклад «Палац культури «Титан».
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32539530.
1.3. Місцезнаходження: Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс 69057.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Риженко Сергій Анатолійович – секретар комітету з конкурсних тогів, головний інженер Комунального закладу «Палац культури «Титан», вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс 69057; телефакс: (061) 279-55-65, e-mail rsan@ukr.net.
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління культури і мистецтв Запорізької міської ради, ЄДРПОУ 37573471.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету.
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: згідно ДК 016-2010 «Енергія електрична » (35.11.1).
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 232,0 тисяч кВт.год.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Комунальний заклад «Палац культури «Титан», м. Запоріжжя, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс 69057.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом січень-грудень 2014 року.
4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація прnbsp;о застосування прpоцедури закупівлі в одного учасника (pу разі наявності). www.meria.zp.ua.
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 16.12. 2013 року, оголошення  № 210456 ,ВДЗ № 99(842).
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Відсутня.
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 16.12. 2013 року, № 210456/1.
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 19.12.2013 року, оголошення № 228383, ВДЗ № 100(843).
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: 27.01.2014 року, оголошення        №   029334, ВДЗ № 8(854).
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Відсутня.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі:26.11.2013 р.
6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 27.11.2013 р. об 11:00 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги.131.
7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ):                                      
287411,00 грн. ( Двісті вісімдесят сім тисяч чотириста одинадцять грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ – 47901,83 грн. (сорок сім тисяч дев`ятьсот одна  грн. 83 коп.).                 
8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго».
8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00130926.
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 69035, м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 25 . телефакс (061) 286-37-47.
9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:  16 січня  2014 року;  287411,00 грн. ( Двісті вісімдесят сім тисяч чотириста одинадцять грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ – 47901,83 грн. (сорок сім тисяч дев`ятьсот одна  грн. 83 коп.).              
10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 1,23888 грн. з ПДВ (у тому числі ПДВ – 0,2065 грн.) за 1 кВт.год електроенергії.
11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце). Відсутня.
12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель": Відповідає.
13. Інша інформація.
14. Склад комітету з конкурсних торгів: Тімошек С.Г. – заступник директора КЗ ПК «Титан», Риженко С.А. – головний інженер КЗ ПК «Титан», Віхляєва С.П.- бухгалтер КЗ ПК «Титан», Березівська О.О.- секретар директора КЗ ПК «Титан», Поваляєва В.І.- завідуюча господарством КЗ ПК «Титан».

Голова комітету з конкурсних торгів
Заступник директора КЗ ПК «Титан»                                                             С.Г. Тімошек


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
  (у редакції наказу Міністерства

кономічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)


ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника


1. Замовник
1.1. Найменування: Комунальний заклад «Палац культури «Титан».
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32539530.
1.3. Місцезнаходження: Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс – 69057.
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління культури і мистецтв Запорізької міської ради, ЄДРПОУ: 37573471
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету.
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: згідно ДК  016-2010 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води» (35.30.1).
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 636,5998 Гкал.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Комунальний заклад «Палац культури «Титан», м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 131, поштовий індекс –69057
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом січень-грудень 2014 року.
4. Інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі розміщення).  www.meria.zp.ua.
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 16.12.2013 року, № оголошення 210436, ВДЗ № 99 (842).
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель"). Відсутня.
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:. 16.12.2013 року, № оголошення 210436/1, ВДЗ № 99 (842).
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 19.12.2013 року, № оголошення 228417, ВДЗ № 100 (843).
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 26.11.2013 року.
6. Інформація про переможця процедури закупівлі в одного учасника:
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Концерн «Міські теплові мережі».
6.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків – 32121458.
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телеф width=br /акс -  м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський, 137, пошт. індекс – 69091, тел. (061) 222-22-29.
7. Результат проведення процедури закупівлі:
7.1. Дата акцепту пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника: 17.12.2013 року.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 16.01.2014 року.
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
549984 грн. з ПДВ (у тому числі ПДВ – 91664 грн.)   
(цифрами)               
П`ятьсот сорок дев`ять тисяч дев’ятсот вісімдесят чотири грн. з ПДВ (у тому числі ПДВ – дев`яносто одна тисяча шістсот шістдесят чотири грн..)   
(словами)     

 

 

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 863,94 грн. з ПДВ (у тому числі ПДВ – 143,99 грн.) за 1 Гкал.

7.5. Процедура закупівлі в одного учасника відмінена:

7.5.1. Дата прийняття рішення. Відсутня.

7.5.2. Причини.  

Голова комітету
з конкурсних торгів                                                                        С.Г.   Тімошек                                                             


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)

 

 ІНФОРМАЦІЯ
  про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника


1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальний заклад «Палац культури «Титан».
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 35539530.
1.3. Місцезнаходження: Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс – 69057.
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління культури і мистецтв Запорізької області, Єдрпоу 37573471.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету.
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: згідно ДК 016-2010 «Енергія електрична» (35.11.1).
3.2  Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 232,0 тисяч кВт.год.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Комунальний заклад «Палац культури «Титан». М. Запоріжжя, вулиця Перемоги, 131, пошт. індекс 69057.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.: протягом січень-грудень 2014 року.
4. Інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства екtopономічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі розміщення): www.meria.zp.ua.
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 16.12. 2013 р., оголошення № 210456, ВДЗ № 99(842).
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель"). Не розміщувалась.
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:
16.12. 2013 р., оголошення № 210456/1, ВДЗ № 99(842).                 
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: 19.12.2013 р., оголошення № 228383, ВДЗ № 100(843).
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 26.11.2013 р.
6. Інформація про переможця процедури закупівлі в одного учасника:
6.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго».
6.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00130926.
6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: м. Запоріжжя, вул.. Волгоградська,25, пошт. індекс-69035, телефакс (061) 286-37-47
7. Результат проведення процедури закупівлі:
7.1. Дата акцепту пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника: 17.12.2013 р.
7.2. Дата укладення договору про закупівлю: 16.01.2014 р.
7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
287411,00 грн. з ПДВ (у тому числі ПДВ – 47901,83 грн.)   
(цифрами)            
Двісті вісімдесят сім тисяч чотириста одинадцять грн. 00 коп. з ПДВ (у тому числі ПДВ – сорок сім тисяч дев`ятьсот одна  грн. 00 коп.)   
(словами)     
7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 1,23888 грн. з ПДВ  (у тому числі ПДВ – 0,2065 грн.) за 1 кВт/год електроенергії.
7.5. Процедура закупівлі в одного учасника відмінена:
7.5.1. Дата прийняття рішення. Відсутня.
7.5.2. Причини. 
  Голова комітету  
  з конкурсних торгів                                                                                     С.Г. Тімошек


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
  (у редакції наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт за результатами застосування процедури закупівлі
в одного учасника

1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальний заклад «Палац культури «Титан»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32539530
1.3. Місцезнаходження:Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс- 69057
2. Предмет закупівлі: 
2.1. Найменування предмета закупівлі – електрична енергія (35.11.1)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг –  232,0 тисяч  кВт.год
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - Комунальний заклад «Палац культури «Титан», м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 131, пошт. індекс - 69057
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – січень-грудень 2014 року
3. Процедура закупівлі – закупівля в одного учасника
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель -  16.12.2013 р., № оголошення 210456,  ВДЗ № 99(842),
5. Учасник-переможець:
5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові – Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго»
5.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків – 00130926
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс – м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 25, пошт.індекс – 69035, тел. (061) 286-37-47, телефакс – (061) 286-36-12
6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за резу valign=nbsp;льтатами застосування процедури закупівлі в одного учасника):

 

    287411  грн.                             ;
             (цифрами)

 

  Двісті вісімдесят сім чотириста одинадцять грн..
             (словами)

6.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару) – 1,23888 грн. за 1 кВт.год (з ПДВ)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника) – 17.12.2013  р.
8. Кінцевий строк укладання договору про закупівлю &nlaquo;Палац культури dash; 16.01.2014 р.

Голова комітету
з конкурсних торгів                                                                 Тімошек С.Г.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт за результатами застосування процедури закупівлі
в одного учасника

1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальний заклад «Палац культури «Титан»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32539530
1.3. Місцезнаходження:Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс- 69057
2. Предмет закупівлі: 
2.1. Найменування предмета закупівлі – пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (35.30.1)
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг –  636,5998  Гкал
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - Комунальний заклад «Палац культури «Титан», м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 131, пошт. індекс - 69057
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – січень - грудень 2014 року
3. Процедура закупівлі – закупівля в одного учасника
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель -  16.12.2013 р., № оголошення 210436,  ВДЗ № 99(842),
5. Учасник-переможець:
5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові – Концерн «Міські теплові мережі»
5.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків – 32121458
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс – м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 137, пошт.індекс – 69091, тел. (061) 222-22-29
6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника):

 

    549984 грн.                             ;
             (цифрами)

 

 П’ятсот сорок дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят чотири грн..
             (словами)

6.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару) – 863,94 грн. за 1 Гкал.
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника) – 17.12.2013  р.
8. Кінцевий строк укладання договору про закупівлю – 16.01.2014 р.

 

Голова комітету
з конкурсних торгів                                                                 Тімошек С.Г.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)

ІНФОРМАЦІЯ
про застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальний заклад «Палац культури «Титан»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32539530
1.3. Місцезнаходження:Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс- 69057
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 3546001003754
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Тімошек Світлана Геннадіївна, заступник директора, 69106, м. Запоріжжя, вул. Історична, буд. 20-Б, кв. 26, тел. (061)-279-54-18, факс (061)-279-55-65, e-mail <timoshek67@ukr.net> Риженко Сергій Анатолійович, головний інженер, 69095, м. Запоріжжя, вул. Українська, буд. 8-А, кВ. 130, тел. (061)-279-58-84, факс (061)-279-55-65, e-mail < rsan@ukr.net>
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління культури і мистецтв Запорізької міської ради, ЄДРПОУ 37573471
2. Фінансування закупівлі: Державний бюджет
2.1. Джерело фінансування закупівлі: Кошти місцевого  бюджету
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення): 1,23888грн. за 1  кВт.год.
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.meria.zp.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлi:  згідно ДК 016-2010 «Електрична енергія» (35.11.1)
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 232,0 тис. кВт.год.
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Комунальний заклад «Палац культури «Титан», м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 131, пошт. індекс - 69057
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом  січень - грудень 2014 року
6. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго», м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, буд. 25, індекс – 69035, тел. (061) 286-37-47, телефакс (061) 286-36-12.
7. Ціна пропозиції: 287411,00 грн. (двісті вісімдесят сім тисяч чотириста одинадцять грн. 00 коп.)
7.1. Загальна ціна пропозиції: 287411,00 грн. (двісті вісімдесят сім тисяч чотириста одинадцять грн. 00 коп.)
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару):  1,23888 грн. за 1 кВт.год.
8. Додаткова інформація: бухгалтер – Віхляєва Світлана Павлівна,тел. роб. (061) 279-52-94.

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                                                                              &nnbsp; tr5%bsp;                                                                     
Заступник директора комунального
закладу «Палац культури «Титан»                                                                        С.Г. Тімошек                                                    


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)


ІНФОРМАЦІЯ
про застосування процедури закупівлі в одного учасника


1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальний заклад «Палац культури «Титан»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32539530
1.3. Місцезнаходження:Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вулиця Перемоги, 131, поштовий індекс- 69057
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 3546001003754
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Тімошек Світлана Геннадіївна, заступник директора, 69106, м. Запоріжжя, вул. Історична, буд. 20-Б, кв. 26, тел. (061)-279-54-18, факс (061)-279-55-65, e-mail <timoshek67@ukr.net> Риженко Сергій Анатолійович, головний інженер, 69095, м. Запоріжжя, вул. Українська, буд. 8-А, кВ. 130, тел. (061)-279-58-84, факс (061)-279-55-65, e-mail < rsan@ukr.net>
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління культури і мистецтв Запорізької міської ради, ЄДРПОУ 37573471
2. Фінансування закупівлі: Державний бюджет
2.1. Джерело фінансування закупівлі: Кошти місцевого  бюджету
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення): 863,94 грн. за 1  Гкал
3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.meria.zp.ua
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлi:  згідно ДК 016-2010 «Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води» (35.30.1)
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 636,5998 Гкал
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Комунальний заклад «Палац культури «Титан», м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 131, пошт. індекс - 69057
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом  січень - грудень 2014 року
6. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Концерн «Міські теплові мережі», м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський, 137, пошт. індекс – 69091,тел. (061) 222-22-29
7. Ціна пропозиції: 549984,00 грн. (п’ятсот сорок дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят чотири  грн. 00 коп.)
7.1. Загальна ціна пропозиції: 549984,00 грн. (п’ятсот сорок дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят чотири  грн. 00 коп.)
7.2. Ціна пропозиції за одиницю товару (у разі закупівлі товару): 863,94 грн. за 1 Гкал
8. Додаткова інформація: бухгалтер – Віхляєва Світлана Павлівна,тел. роб. (061) 279-52-94.

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                                                                                       &nnbsp;bsp;                                                            
Заступник директора комунального
закладу «Палац культури «Титан»                                                                        С.Г. Тімошек                                                    


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальний заклад «Палац культури «Титан».
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32539530.
1.3. Місцезнаходження: вулиця Перемоги, 131, м. Запоріжжя, 69057.
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Тімошек Світлана Генадіївна, заступник директора, 69106, м. Запоріжжя, вул. Історична, буд. 20-Б, кв. 26, тел. (061) 274-54-18, факс (061) 279-55-65, e-mail  <timoshek67@ukr.net> ,  Риженко Сергій Анатолійович, головний інженер, 69095, м. Запоріжжя, вул. Українська, буд. 8-А, кв. 130, тел. (061) 279-58-84, факс (061) 279-55-65, e-mail <rsan@ukr.net >.
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління культури і мистецтв Запорізької міської ради, ЄДРПОУ 37573471.
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 28.11.2013 року. 
2. Джерело фінансування закупівлі:  кошти місцевого бюджету.
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі:  за державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010 (код 35.11.1) – «Електрична енергія.».
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 232,0 тисяч кВт/год.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Комунальний заклад «Палац культури «Титан», м. Запоріжжя, вулиця Перемоги,131, пошт. індекс – 69057.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом  січень – грудень  2014 року.
4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: ВАТ «Запоріжжяобленерго».
4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00130926.
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 14, тел. (061) 286-33-59, тел./факс (061) 286-33-80, e-mail:< contact@zoe.com.ua>
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2012 р. № 2289-VI(із змінами та доповненнями), стаття 5 Закону України «Про природні монополії» та Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 р. № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення переліку суб’єктів природних монополій».

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника:  Обрана процедура закупівлі відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2012 р. № 2289-VI (із змінами та доповненнями), а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.
Згідно пункту  61  Зведеного переліку суб’єктів природних монополій Відкрите акціонерне товариство «Запоріжжяобленерго» займає монопольне становище на ринку  передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на території Запорізької області. Частиною  другою статті 5 Закону України «Про природні монополії» передбачено, що перелік суб’єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України. Зазначений перелік суб’єктів природних монополій розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету.
7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:
Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2012 р. № 2289-VI (із змінами та доповненнями),
Закон України «Про природні монополії» від 20.04.2000 р. № 1682-III,
Зведений перелік суб’єктів природних монополій станом на 25.11.2013 р.

 

Голова комітету з конкурсних торгів   
Заступник директора комунального                                                                                                                                   
  закладу «Палац культури «Титан»                                                      С.Г. Тімошек                                                                                                                                                                                                    


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)

ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:
1.1. Найменування: Комунальний заклад «Палац культури «Титан».
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32539530.
1.3. Місцезнаходження: вулиця Перемоги, 131, м. Запоріжжя, 69057.
1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Тімошек Світлана Геннадіївна, заступник директора, голова комітету з конкурсних торгів,          тел.(061)279-54-18, факс (061)279-55-65,е-mail: <timoshek67@ukr.net>.
1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління культури і мистецтв Запорізької міської ради, ЄДРПОУ 37573471.
1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 28.11. 2013 року.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету.
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-2010 (код 35.30.1) – «Пара та  гаряча вода; постачання пари, гарячої води».
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 636,5998 Гкал.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Комунальний заклад «Палац культури «Титан», м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 131, пошт. індекс – 69057.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: протягом  січень- грудень 2014 року.
4. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:
4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи: Концерн  «Міські теплові мережі».
4.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 32121458.
4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: 69091, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 137, тел. (061) 286-33-59, тел./факс: (061) 222-22-29
5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника: відповідно до пункту 2 частини 2 статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2012 р. № 2289-VI(із змінами та доповненнями), стаття 5 Закону України «Про природні монополії» та Розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2012 р. № 874-р «Про затвердження Порядку складання та ведення переліку суб’єктів природних монополій».
6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника:  Обрана процедура закупівлі відповідно до пункту 2 частини другої статті 39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2012 р. № 2289-VI (із змінами та доповненнями), а саме: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.
Згідно пункту  308  Зведеного переліку суб’єктів природних монополій Концерн «Міські теплові мережі» займає монопольне становище на ринку  постачання пари та гарячої води на території  міста Запоріжжя. Частиною  другою статті 5 Закону України «Про природні монополії» перnbsp; едбачено, що перелік суб’єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України. Зазначений перелік br /суб’єктів природних монополій розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету.

 7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі:
Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2012 р. № 2289-VI (із змінами та доповненнями),
Закон України «Про природні монополії» від 20.04.2000 р. № 1682-III,
Зведений перелік суб’єктів природних монополій станом на 25.11.2013 р.

 

 Голова комітету з конкурсних торгів                                                                                                                     
Заступник директора комунального

  закладу «Палац культури «Титан»                                                            С.Г. Тімошек
/stronggt; ,nbsp;laquo;Палац культуриnbsp;

Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet