Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206


КЗ "Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106
 

РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ І ЗМІНАМИ)
на   2016   рік
КЗ « ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5» , 38969547
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

3

4

6

35.30.1(09320000-8) Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води

 

1163122,00 грн. (Один мільйон сто шістдесят три тисячі сто двадцять дві грн.00 коп.) у т.ч. ПДВ 193853, 67 грн. (Сто дев’яносто три тисячі вісімсот п’ятдесят три грн. 67 коп.)

 

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 1 35.30.12-00.00 (09320000-8) Постачання пари та гарячої води трубопроводами (теплова енергія)

2271

990697,00 грн. (Дев’ятсот дев’яносто тисяч шістсот дев’яносто сім грн. 00 коп.), у т.ч.  ПДВ 165116,17 грн. (Сто шістдесят п’ять тисяч сто шістнадцять грн.17 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2016

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода № 10 від 31.12.2015 року до дог.№ 400100 від 24.02.2015 року на суму 107057, 33 грн

ЛОТ 2 35.30.11-00.00 (09321000-5) Пара та гаряча вода (централізоване постачання гарячої води)

2272

172425,00 грн. (Сто сімдесят дві тисячі чотириста двадцять п?ять грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 28737,50 грн. (Двадцять вісім тисяч сімсот тридцять сім грн. 50 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2016

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода № 5 від 31.12.2015 року до дог.№ 400101 від 24.02.2015 року на суму 8532,55 грн.

35.11.1 (09310000-5) Енергія електрична (35.11.10-00.00 - енергія електрична)

2273

352522,00 грн. (Триста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот двадцять дві грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 58753,67 грн. (Пятдесят вісім тисяч сімсот п’ятдесят три грн. 67 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2016

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода № 1 від 31.12.2015 року до дог.№ 185 від 24.02.2015 р. на суму 42157,20 грн.

19.20.2 (09100000-0) Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2210

396948,00 грн. (Триста дев’яносто шість тисяч дев’ятсот сорок вісім грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 66158,00 грн. (Шістдесят шість тисяч сто п’ятдесят  вісім грн. 00 коп. )

 

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 1 19.20.2 (09132000-3) Паливо рідинне та газ (бензин А-92, бензин А-95)

2210

389268,00 грн. (Триста вісімдесят дев’ять тисяч двісті шістдесят вісім грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 64878,00 грн. (Шістдесят чотири тисячі вісімсот сімдесят вісім грн. 00 коп.).

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 2 19.20.2 (09211000-1) Оливи  мастильні (тосол А-40М або "еквівалент", гальмівна рідина  DOT-4 або"еквівалент", трансмісійне масло ТАД-17 або"еквівалент" )

2210

7680,00 грн. (Сім тисяч шістсот вісімдесят  грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 1280,00 грн. (Одна тисяча двісті вісімдесят  грн. 00 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

10.86.1 (15880000-0) Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування

2230

355461,00грн. (Триста п’ятдесят п’ять тисяч чотириста шістдесят одна грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 59243,50 грн. (П’ятдесят дев’ять тисяч двісті сорок три грн. 50 коп.)

Запит цінових

Березень 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 1 10.86.1 (15882000-4) Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування (дієтичне харчування для хворих на фенілкетонурію )

2230

291145,00 грн. (Двісті дев’яносто одна тисяча сто сорок п’ять грн.00 коп.) у т.ч. ПДВ - 48524,16 грн. (сорок вісім тисяч п’ятсот двадцять чотири грн. 16 коп.)

Запит цінових

Березень 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 2 10.86.1 (15884000-8) Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування (Дитяча молочна суміш  «Малюк» або"еквівалент")

2230

64316,00 грн. (Шістдесят чотири тисячі триста шістнадцять грн.. 00 коп. ) у т.ч. 10719,33 грн. (Десять тисяч сімсот дев’ятнадцять грн.. 33 коп.)

Запит цінових

Березень 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

17.22.1 (33751000-9) Папір побутовий і туалетний та паперова продукція (підгузники)

2220

357121,00 грн. (Триста п’ятдесят сім тисяч сто двадцять один грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 59520,17 грн. (П,ятдесят дев,ять тисяч п,ятсот двадцять грн. 17 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

32.50.5 (33141620-2) Вироби  медичної та хірургічної призначеності, інші

2220

348880,00 грн. (Триста сорок вісім тисяч вісімсот вісімдесят грн. 00 коп.) у т.ч .ПДВ 22823,93 грн. (Двадцять дві тисячі вісімсот двадцять три грн.. 93 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 1 32.50.5 (33141620-2) Вироби  медичної та хірургічної призначеності, інші (засоби по догляду за стомою (калоприймачі))

2220

265559,00 грн. (Двісті шістдесят п,ять тисяч п,ятсот п,ятдесят дев,ять грн.00 коп.) у т.ч. ПДВ – 17373,02 грн. (Сімнадцять тисяч триста сімдесят три  грн.. 02 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 2 32.50.5 (33141620-2) Вироби  медичної та хірургічної призначеності, інші (сечоприймачі)

2220

83321,00 грн. (Вісімдесят три тисячі триста двадцять одна грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 5450,91 грн. (П.ять тисяч чотириста п,ятдесят грн.. 91 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

21.10.5 (33661200-3) Провітаміни, вітаміни й гормони; глюкози та алкоїди рослинного походження та  їхні похідні; антибіотики (МОРФІНУ ГІДРОХЛОРИД розчин для ін'єкцій 1 % по 1 мл в ампулах)

2220

208762,25 грн. (Двісті вісім тисяч сімсот шістдесят  дві грн.. 25 коп.) у т.ч. ПДВ – 13657,34 грн. (Тринадцять тисяч шістсот п,ятдесят сім грн.. 34 коп.)

Запит цінових

Березень 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

10.86.1 (15880000-0) Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування

 

 

2230

352383,00 грн. (Триста п,ятдесят дві тисячі триста вісімдесят три грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 58730,50 грн. (П’ятдесят вісім тисяч сімсот тридцять грн. 50 коп.)

 

 

Запит цінових

Травень 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Згідно ч.1 ст.30 Закону України №1197 VІІ від 10 квітня 2014 року «замовник відміняє торги в разі: подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів»

ЛОТ 1 10.86.1 (15882000-4) Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування (MD мил ФКУ 3 або «еквівалент»)

2230

291145,00 грн. (Двісті дев’яносто одна тисяча сто сорок п’ять грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ - 48524,16 грн. (Сорок вісім тисяч п’ятсот двадцять чотири грн. 16 коп.)

Запит цінових

Травень 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 2 10.86.1 (15884000-8) Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування (Суміш суха молочна "Малютка "  для харчування дітей від 6-ти до 12-ти місяців  або «еквівалент», Каша швидкого приготування  для дитячого та дієтичного харчування «Малышка» молочна, гречана - продукт прикорму з 4-х місячного віку дитини. або «еквівалент»)

 

 

2230

61238,00 грн. (Шістдесят одна тисяча двісті тридцять вісім грн.. 00 коп. ) у т.ч. 10206,33 грн. (Десять тисяч двісті шість грн.. 33 коп.)

 

 

Запит цінових

Травень 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

10.86.1 (15880000-0) Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування

2230

352383,00 грн. (Триста п,ятдесят дві тисячі триста вісімдесят три грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 58730,50 грн. (П’ятдесят вісім тисяч сімсот тридцять грн. 50 коп.)

Запит цінових

Травень 2016

Головний розпорядник коштів – Департамент з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 1 10.86.1 (15882000-4) Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування (MD мил ФКУ 3 або «еквівалент»)

2230

344733,00 грн. (Триста сорок чотири тисячі сімсот тридцять три грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 57455,50 (П`ятдесят сім тисяч чотириста п`ятдесят  п`ять грн.. 50 коп.)

Запит цінових

Травень 2016

 

ЛОТ 2 10.86.1 (15884000-8) Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування (Суміш суха молочна "Малютка "  для харчування дітей від 6-ти до 12-ти місяців  або «еквівалент», Каша швидкого приготування  для дитячого та дієтичного харчування «Малышка» молочна, гречана - продукт прикорму з 4-х місячного віку дитини. або «еквівалент»)

 

 

2230

7650,00 грн. (Сім тисяч шістсот п`ятдесят грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 1275,00 грн. (Одна тисяча двісті сімдесят п`ять грн.. 00 коп.)

 

 

Запит цінових

Травень 2016

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 24.05.2016 року №   23.
Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________                Лемешева Л.І.
                                                                   (підпис)                    (ініціали та прізвище)  
                  М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________              __Зубачова О.М.
                                                                   (підпис)                   (ініціали та прізвище)        


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ І ЗМІНАМИ)
на   2016   рік
КЗ « ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5» , 38969547
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

3

4

6

35.30.1(09320000-8) Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води

 

1163122,00 грн. (Один мільйон сто шістдесят три тисячі сто двадцять дві грн.00 коп.) у т.ч. ПДВ 193853, 67 грн. (Сто дев’яносто три тисячі вісімсот п’ятдесят три грн. 67 коп.)

 

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 1 35.30.12-00.00 (09320000-8) Постачання пари та гарячої води трубопроводами (теплова енергія)

2271

990697,00 грн. (Дев’ятсот дев’яносто тисяч шістсот дев’яносто сім грн. 00 коп.), у т.ч.  ПДВ 165116,17 грн. (Сто шістдесят п’ять тисяч сто шістнадцять грн.17 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2016

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода № 10 від 31.12.2015 року до дог.№ 400100 від 24.02.2015 року на суму 107057, 33 грн

ЛОТ 2 35.30.11-00.00 (09321000-5) Пара та гаряча вода (централізоване постачання гарячої води)

2272

172425,00 грн. (Сто сімдесят дві тисячі чотириста двадцять п?ять грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 28737,50 грн. (Двадцять вісім тисяч сімсот тридцять сім грн. 50 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2016

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода № 5 від 31.12.2015 року до дог.№ 400101 від 24.02.2015 року на суму 8532,55 грн.

35.11.1 (09310000-5) Енергія електрична (35.11.10-00.00 - енергія електрична)

2273

352522,00 грн. (Триста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот двадцять дві грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 58753,67 грн. (Пятдесят вісім тисяч сімсот п’ятдесят три грн. 67 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2016

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода № 1 від 31.12.2015 року до дог.№ 185 від 24.02.2015 р. на суму 42157,20 грн.

19.20.2 (09100000-0) Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2210

396948,00 грн. (Триста дев’яносто шість тисяч дев’ятсот сорок вісім грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 66158,00 грн. (Шістдесят шість тисяч сто п’ятдесят  вісім грн. 00 коп. )

 

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 1 19.20.2 (09132000-3) Паливо рідинне та газ (бензин А-92, бензин А-95)

2210

389268,00 грн. (Триста вісімдесят дев’ять тисяч двісті шістдесят вісім грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 64878,00 грн. (Шістдесят чотири тисячі вісімсот сімдесят вісім грн. 00 коп.).

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 2 19.20.2 (09211000-1) Оливи  мастильні (тосол А-40М або "еквівалент", гальмівна рідина  DOT-4 або"еквівалент", трансмісійне масло ТАД-17 або"еквівалент" )

2210

7680,00 грн. (Сім тисяч шістсот вісімдесят  грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 1280,00 грн. (Одна тисяча двісті вісімдесят  грн. 00 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

10.86.1 (15880000-0) Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування

2230

355461,00грн. (Триста п’ятдесят п’ять тисяч чотириста шістдесят одна грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 59243,50 грн. (П’ятдесят дев’ять тисяч двісті сорок три грн. 50 коп.)

Запит цінових

Березень 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 1 10.86.1 (15882000-4) Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування (дієтичне харчування для хворих на фенілкетонурію )

2230

291145,00 грн. (Двісті дев’яносто одна тисяча сто сорок п’ять грн.00 коп.) у т.ч. ПДВ - 48524,16 грн. (сорок вісім тисяч п’ятсот двадцять чотири грн. 16 коп.)

Запит цінових

Березень 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 2 10.86.1 (15884000-8) Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування (Дитяча молочна суміш  «Малюк» або"еквівалент")

2230

64316,00 грн. (Шістдесят чотири тисячі триста шістнадцять грн.. 00 коп. ) у т.ч. 10719,33 грн. (Десять тисяч сімсот дев’ятнадцять грн.. 33 коп.)

Запит цінових

Березень 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

17.22.1 (33751000-9) Папір побутовий і туалетний та паперова продукція (підгузники)

2220

357121,00 грн. (Триста п’ятдесят сім тисяч сто двадцять один грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 59520,17 грн. (П,ятдесят дев,ять тисяч п,ятсот двадцять грн. 17 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

32.50.5 (33141620-2) Вироби  медичної та хірургічної призначеності, інші

2220

348880,00 грн. (Триста сорок вісім тисяч вісімсот вісімдесят грн. 00 коп.) у т.ч .ПДВ 22823,93 грн. (Двадцять дві тисячі вісімсот двадцять три грн.. 93 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 1 32.50.5 (33141620-2) Вироби  медичної та хірургічної призначеності, інші (засоби по догляду за стомою (калоприймачі))

2220

265559,00 грн. (Двісті шістдесят п,ять тисяч п,ятсот п,ятдесят дев,ять грн.00 коп.) у т.ч. ПДВ – 17373,02 грн. (Сімнадцять тисяч триста сімдесят три  грн.. 02 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 2 32.50.5 (33141620-2) Вироби  медичної та хірургічної призначеності, інші (сечоприймачі)

2220

83321,00 грн. (Вісімдесят три тисячі триста двадцять одна грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 5450,91 грн. (П.ять тисяч чотириста п,ятдесят грн.. 91 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

21.10.5 (33661200-3) Провітаміни, вітаміни й гормони; глюкози та алкоїди рослинного походження та  їхні похідні; антибіотики (МОРФІНУ ГІДРОХЛОРИД розчин для ін'єкцій 1 % по 1 мл в ампулах)

2220

208762,25 грн. (Двісті вісім тисяч сімсот шістдесят  дві грн.. 25 коп.) у т.ч. ПДВ – 13657,34 грн. (Тринадцять тисяч шістсот п,ятдесят сім грн.. 34 коп.)

Запит цінових

Березень 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

10.86.1 (15880000-0) Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування

2230

352383,00 грн. (Триста п,ятдесят дві тисячі триста вісімдесят три грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 58730,50 грн. (П’ятдесят вісім тисяч сімсот тридцять грн. 50 коп.)

Запит цінових

Травень 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 1 10.86.1 (15882000-4) Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування (MD мил ФКУ 3 або «еквівалент»)

2230

291145,00 грн. (Двісті дев’яносто одна тисяча сто сорок п’ять грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ - 48524,16 грн. (Сорок вісім тисяч п’ятсот двадцять чотири грн. 16 коп.)

Запит цінових

Травень 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 2 10.86.1 (15884000-8) Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування (Суміш суха молочна "Малютка "  для харчування дітей від 6-ти до 12-ти місяців  або «еквівалент», Каша швидкого приготування  для дитячого та дієтичного харчування «Малышка» молочна, гречана - продукт прикорму з 4-х місячного віку дитини. або «еквівалент»)

2230

61238,00 грн. (Шістдесят одна тисяча двісті тридцять вісім грн.. 00 коп. ) у т.ч. 10206,33 грн. (Десять тисяч двісті шість грн.. 33 коп.)

Запит цінових

Травень 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 05.05.2016 року №   20.
Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________                Лемешева Л.І.
                                                             (підпис)                         (ініціали та прізвище)  
М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________          ___Зубачова О.М.
                                                             (підпис)                         (ініціали та прізвище)        


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

 

ДОДАТОК  ДО РІЧНОГО  ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2016 рік, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
КЗ « ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5» , 38969547
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

2

3

4

6

Код 17.23.1 (30199000-0) Паперові канцелярське приладдя та інші паперові вироби

2210

58372 грн. 00 коп.  (П`ятдесят вісім тисяч триста сімдесят дві грн.00 коп.) у т.ч ПДВ 9728 грн. 67 коп. (Дев`ять тисяч сімсот двадцять вісім грн. 67 коп.)

 

 

 

Код 19.20.2 (09100000-0) Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2210

135643 грн. 00 коп. (Сто тридцять п`ять тисяч шістсот сорок три грн.00 коп.) у т. ч. ПДВ 22607 грн.17 коп. (Двадцять дві тисячі шістсот сім грн. 17 коп.)

 

 

 

Код 20.30.1 (44111400-5) Фарби та лаки на основі полімерів

2210

24515 грн. 12 коп. (Двадцять чотири тисячі п`ятсот п`ятнадцять грн. 12 коп.)  у т. ч. ПДВ 4085 грн. 85 коп. (Чотири тисячі вісімдесят п`ять грн. 85 коп.)

 

 

 

Код 22.21.3 (19520000-7) Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки пластмасові, неармовані чи не з'єднані з іншими матеріалам

2210

462 грн. 00 коп. (Чотириста шістдесят дві грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 77 грн. 00 коп. (Сімдесят сім грн. 00 коп.)

 

 

 

Код 22.29.2 (39515400-9) Вироби пластмасові інші, н. в. і. у.

2210

2652 грн. 11 коп. (Дві тисячі шістсот п`ятдесят дві грн. 11 коп.) у т.ч. ПДВ 442 грн. 02 коп. (Чотириста сорок дві грн. 02 коп.)

 

 

 

Код  20.41.3 (39800000-0) мило, засоби мийні та засоби для чищення

2210

30970 грн. 00 коп. (Тридцять тисяч дев`ятсот сімдесят грн. 00 коп.) у т. ч. ПДВ 5161 грн. 67 коп. (П`ять тисяч сто шістдесят одна грн. 67 коп.)

 

 

 

Код 32.99.1 (30192153-8) Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та

2210

250 грн.00 коп. (Двісті п`ятдесят грн.00 коп.) у т.ч.  ПДВ 41 грн. 67 коп. (Сорок одна грн.67 коп.)

 

 

 

Код 45.32.1 (34300000-0)  Роздрібна торгівля приладдя до автотранспортних засобів у спеціалізованих магазинах (колодки тормозні передні та задні, акумуляторна батарея, наконечник рулевих, авто шини зимні та літні та інше)

2210

47639 грн. 10 коп. (Сорок сім тисяч шістсот   тридцять дев`ять грн. 10 коп.) у т.ч. ПДВ 7939 грн 85 коп. (Сім тисяч дев`ятсот тридцять дев`ять грн. 85 коп.)

 

 

 

Код 47.00.4 (44167300-1) Роздрібна торгівля будівельними матеріалами та металевими виробами

 

2210

64435 грн. 69 коп. (Шістдесят чотири тисячі чотириста тридцять п`ять грн. 69 коп.) у т.ч. ПДВ 10739грн. 28 коп. (Десять тисяч сімсот тридцять дев`ять грн. 28 коп.)

 

 

 

Код 58.14.1 (2212000-9, 22820000-4) Періодичне видання, друкована продукція, виготовлення бланків

2210

15798 грн. 80 коп. ( П`ятнадцять тисяч сімсот дев’яносто вісім грн. 80коп. ) у т.ч. ПДВ 2633 грн. 13коп. (Дві тисячі шістсот тридцять три грн. 13 коп.)

 

 

 

Код 17.22.1 (33751000-9) Папір побутовий і туалетний та паперова продукція (підгузники)

2220

136081 грн. 00 коп. (Сто тридцять шість тисяч вісімдесят одна грн. 00 коп.  у т.ч. ПДВ 22680 грн. 17 коп. (Двадцять дві тисячі шістсот вісімдесят грн. 17 коп.)

 

 

 

 Код 20.14.7 (33680000-0) Спирт етиловий та напої спиртні денатуровані, інші будь-якої міцності (септил плюс спирт 96%, септил плюс спирт 70% )

2220

20603 грн. 00 коп. (Двадцять тисяч шістсот три грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 1347 грн. 86 коп. (Одна тисяча триста сорок сім грн. 86 коп).

 

 

 

Код 20.20.1(33631600-8) Засоби дезінфекційні (дезактин, мікробак, хлорантоїн, стріліум класік та інші)

2220

61140 грн. 29 коп. (Шістдесят одна тисяча сто сорок грн. 29 коп.) у т.ч. ПДВ 10190 грн. 05 коп. (Десять тисяч сто дев`яносто грн. 05 коп.)

 

 

 

Код 20.59.1 (32354110-3) Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого друку; фотохімікати та фотографічні незмішані речов

2220

19385 грн. 00 коп. (Дев`ятнадцять тисяч триста вісімдесят п`ять грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 3230 грн. 83 коп. (Три тисячі двісті тридцять грн.. 83 коп.)

 

 

 

Код 21.10.2 (33652300-8) Лізин, глютамінова кислота та їхні солі; солі та гідроксиди амонію четвертинні; фосфоаміноліліди; аміди та їхні похідні й солі з цих речовин ( сандимун Неорал)

2220

17384 грн. 00 коп. (Сімнадцять тисяч триста вісімдесят чотири грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 1137 грн. 27 коп. (Одна тисяча сто тридцять сім грн. 27 коп.)

 

 

 

Код 21.10.3 (33652300-8) Лактонити,н.в.і.у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро-стомом(-ами) азту, що мають у структурі неконденсоване піразинове кільце,піримідинове кільце чи фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; гідантоїн та його похідні  (мифортик, адваграф, прогарф)

2220

120880 грн. 00 коп. (Сто двадцять тисяч вісімсот вісімдесят грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 7908 грн. 04 коп. (Сім тисяч дев`ятсот вісім грн. 04 коп.)

 

 

 

 

Код 21.10.5 (33661200-3) Провітаміни,вітамини й гормони;глюкози та алкоїди рослинного походження та їхні похідні;антибіотики (сибазон розчин для ін’єкції,5мг/мл по 2мл в ампулах,морфін гідрохлорід розчин для інєкції 1% по 1мл в ампулах)

2220

29237 грн. 75 коп. (Двадцять дев`ять тисяч двісті тридцять сім грн. 75коп.)  у т.ч. ПДВ 1912 грн. 75 коп. (Одна тисяча дев`ятсот дванадцять грн..75 коп.)

 

 

20 % - 29237,75 грн.

Код 21.20.1(33690000-3) Ліки (амізон, димедрол 1%, кальций глюконат 10%, преднізолон амп.30мг, хлорідпирамин, вітамін С та інші )

2220

176838 грн. 78 коп. (Сто сімдесят шість тисяч вісімсот тридцять вісім грн. 78 коп.) у т.ч. ПДВ 11568 грн. 89 коп. (Одинадцять тисяч п`ятсот шістдесят вісім грн. 89 коп.)

 

 

 

Код 21.20.2 (33692100-8, 33651600-4, 33696300-8, 33141100-4) Препарати лікарські інші, які містять змішані чи незмішані продукти) Вакцина для лікування людини   (БІОЛІК Туберкулін ППД-Л, розчин для інє?кції по 1мл з активністю 2ТО/доза, вакцина БЦЖ), Реактиви діагностичні та інші фармацевтичні препарати. Перев`язу вальні матеріали

2220

186981 грн. 08 коп. (Сто вісімдесят шість тисяч дев`ятсот вісімдесят одна грн. 08 коп.) у т.ч. ПДВ 12232 грн. 41 коп. (Дванадцять тисяч двісті тридцять дві грн. 41коп.)

 

 

 

 

 Код 22.19.6 (33141420-0) Предмети одягу та аксесуари одягу вулканізованої гуми (рукавички медичні)

2220

10500 грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 972 грн. 67 коп. (Дев`ятсот сімдесят дві грн. 67 коп.)

 

 

 

 Код 22.22.1 (33141600-6) Тара пластмасова (пластиковий контейнер  ємкостю 500мл )

2220

1000,00 грн. (Одна тисяча 00 коп.)  у т.ч. ПДВ 166,67 грн. (Сто шістдесят шість грн. 67 коп.)

 

 

 

Код 28.29.3 (33100000-1) Устаткування для  зважування  та вимірювання , інше ваги медичні

2220

7500,00 грн. (Сім тисяч п’ятсот 00 коп.) у т.ч. ПДВ 1250,00 грн. ( Одна тисяча двісті  п`ятдесят грн. 00 коп.)

 

 

 

 Код 32.50.1 (33141620-2, 33141310-6) Інструменти та прилади терапевтичні; протези та ортопедичні пристрої інші (медичний інструментарій, індикатори, тест-полоски, гінеколог. пакети  та інше, шприц 1,0, 2,0, 5,0, 10,0, 20,0, одноразові системи )

2220

103164 грн. 00 коп. (Сто три тисячі сто шістдесят  чотири грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 17194 грн. 00 коп. (Сімнадцять тисяч сто дев`яносто чотири грн. 00 коп.)

 

 

 

Код 32.50.3 (33192000-2) Меблі медичні, хірургічні та ветеринарні та їхні частини (крім столів, стільців призначених спеціально для рентгена), інші

2220

17500,00 грн. (Сімнадцять п’ятсот грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 2916,67 грн. (Дві тисячі дев’ятсот шістнадцять грн. 67 коп.).

 

 

 

Код 28.22.1 (50750000-7) Устаткування підіймальне та обслуговування підіймального та вантажного устаткування (технічне обслуговування ліфтів)

2240

6343 грн. 68 коп. (Шість тисяч триста сорок три грн.. 68 коп.) у т.ч. ПДВ 1057 грн. 28 коп. (Одна тисяча п`ятдесят сім грн.. 28 коп.)

 

 

 

Код 33.12.1 (50730000-1) Ремонтування та технічне обслуговування машин

2240

2732 грн. 13 коп. (Дві тисячі сімсот тридцять дві грн.. 13 коп.) у т.ч. ПДВ  455 грн. 36 коп. (Чотириста п’ятдесят п`ять грн.. 36 коп.)

 

 

 

Код 33.13.1 (50420000-5) Ремонтування та технічне обслуговування електричного й оптичного устаткування

2240

 

5000 грн. 00 коп. (П?ять тисяч грн. 84 коп.) у т.ч. ПДВ 833 грн. 33 коп. (Вісімсот тридцать три  грн. 33 коп.)

 

 

 

Код 38.11.3 (90513000-6) Відходи безпечні, непридатні для вторинного ви користування, зібрані (збір неорганічних та органічних хімічних  матеріалів)

2240

10000 грн. 00 коп.  (Десять тисяч грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ  1666 грн. 67 коп. (Одна тисяча шістсот шістдесят шість грн.. 67 коп.)

 

 

 

Код 38.11.6 (90512000-9, 90513100-7) Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів (вивіз, захоронення  ТПВ, використання контейнерів)

2240

13132 грн. 56 коп.  (Тринадцять тисяч сто тридцять дві грн.. 56 коп.) у т.ч. ПДВ 2188 грн. 76 коп. (Дві тисячі сто вісімдесят вісім грн.. 76 коп.)

 

 

Відшкодування (позика) 585,84 грн.

Код 58.14.1 (50312000-5, 50323200-7) Ремонтування копмп?ютерів і перефірійного устаткування (поточний ремонт та технічне обслуговування комп’ютерів принтерів )

2240

2139 грн. 00 коп. (Дві тисячі сто тридцять дев`ять грн.. 00 коп. ) у т.ч. ПДВ  356 грн. 50 коп. (Триста п`ятдесят шість грн.. 50 коп.)

 

 

 

Код 61.10.1(50334000-5,64211000-8) Послуги стаціонарного зв’язку-доступ і користування ( оплата зв’язку )

2240

27912 грн. 00 коп. (Двадцять сім тисяч дев`ятсот дванадцять грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 4652 грн. 00 коп. (Чотири тисячі шістсот п`ятдесят дві грн. 00 коп.)

 

 

 

Код 62.02.2 (72200000-7) Послуги щодо консультування стосовно систем і програмн

2240

1800 грн. 00 коп.  (Одна тисяча вісімсот грн. 00 коп. ) у т.ч. ПДВ 300 грн. 00 коп. (Триста грн. 00 коп.)

 

 

 

Код 62.02.3 (72261000-2) Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій

2240

9800 грн. 00 коп.  (Дев`ять тисяч вісімсот грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 1633 грн. 33 коп. (Одна тисяча шістсот тридцять три грн.. 33 коп.)

 

 

 

Код 71.20.1 (50720000-5) Послуги щодо технічного обслуговування й аналізування, інші (гідропневматичне та гідравлічне випробування внутрішньої системи опалення приміщення вимірювання  та поверка монометрів та інше)

2240

6000 грн. 00 коп. (Шість тисяч грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 1000 грн.00 коп. (Одна тисяча грн. 00 коп.)

 

 

 

Код 74.90.1 (73100000-3) Послуги щодо надання професійної та технічної допомоги та консультаційні, н. в. і. у.

2240

455 грн. 88 коп.  (Чотириста п`ятдесят п`ять грн. 88 коп.) у т.ч. ПДВ 75 грн. 98 коп. (Сімдесят п`ять грн.. 98 коп.)

 

 

 

Код 74.90.2 (73100000-3) Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. і. у.

2240

600 грн.  00 коп.  (Шістсот грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 100 грн. 00 коп. (Сто грн. 00 коп.)

 

 

 

Код 80.20.1 (79714000-2) Послуги з систем безпеки (відомча охорона )

2240

20301 грн. 60 грн. (Двадцять тисяч триста одна грн. 60 коп.) у т.ч. ПДВ 3383 грн. 60 коп. (Три тисячі триста вісімдесят три грн.. 60 коп.)

 

 

 

Код 81.29.1 (90920000-2, 85111820-4) Послуги щодо санітарного оброблення, інші (дератизація, дезінсекція в приміщенні)

2240

2233 грн. 76 коп.  (Дві тисячі двісті тридцять три грн.. 76 коп.)  у т.ч. ПДВ 372 грн. 29 коп. (Триста сімдесят дві грн.. 29 коп.)

 

 

 

Код 81.30.1 (77314000-4) Послуги щодо благоустрою території

2240

661 грн. 44 коп. (Шістсот шістдесят одна грн.. 44 коп.) у т.ч. ПДВ 110 грн. 24 коп. (Сто десять грн.. 00 коп.)

 

 

 

Код 84.25.1 (71317200-5) Послуги систем безпеки (заправка та перевірка вогнегасників )

2240

986 грн. 00 коп. (Дев’ятсот вісімдесят шість грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 164 грн. 33 коп. (Сто шістдесят чотири грн.33 коп.)

 

 

 

Код 85.59.1 (80530000-8) Послуги освітянські, інші, н. в. і. у.

2240

811 грн. 15 коп. (Вісімсот однинадцять грн. 15 коп.) у т.ч. ПДВ 135 грн. 19 коп. (Сто тридцять п`ять грн.. 19 коп.)

 

 

 

Код 86.90.1 (85111820-4) Послуги у сфері охорони здоров'я, інші

2240

12286 грн. 80 коп. (Дванадцять тисяч двісті вісімдесят шість грн. 80 коп.) у т.ч. ПДВ 2047 грн. 80 коп. (Дві тисячі сорок сім грн.. 80 коп.)

 

 

 

Код 95.11.1 (50312000-5, 50323200-7) Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання

2240

8000 грн. 00 коп. (Вісім тисяч грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 1333 грн. 33 коп. (Одна тисяча триста тридцять три грн.. 33 коп.)

 

 

 

Код 96.01.1(98310000-9) Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів (прання білизні )

2240

2075 грн. 00 коп (Дві тисячі сімдесят п?ять грн.00 коп.) у т.ч. ПДВ. 345 грн. 83 коп.  (Триста сорок п,ять грн. 83 коп.)

 

 

 

ДСТУ-НБД.1.-2013  поточний ремонт об’єкту  КЗ «ЗЦПСМД№5» (пожежна сигналізація) за адресою: вул.Запорозького козацтва, 25

2240

70000 грн. 00 коп.  (Сімдесят тисяч грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 11666 грн. 67 коп. (Одинадцять тисяч шістсот шістдесят шість грн.. 67 коп.)

 

 

 

 

ДСТУ-НБД.1.-2013  поточний ремонт об’єктів  КЗ «ЗЦПСМД№5» за адресою: вул..Новгородська,28А

2240

21531 грн. 00 коп. (Двадцять одна тисяча п’ятсот тридцять одна грн. 00 коп. ) у т.ч. ПДВ 3588 грн. 50 коп. (Три тисячі п`ятсот вісімдесят вісім грн. 50 коп.)

 

 

 

 

Код 35.30.12-00.00 (09320000-8) Постачання пари та гарячої води трубопроводами (теплова енергія)

2271

199841 грн. 23 коп. (Сто дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот сорок одна грн.. 23 коп.) у т.ч. ПДВ 33306 грн. 87 коп. (Тридцять три тисячі триста шість грн.. 87 коп.)

 

 

20% - 107057,00 грн. Відшкодування (позика) 92783,90 грн.

 

Код 36.00.20-00.00 (65111000-4) Оброблення та розподіляння води трубопроводам (постачання холодної води)

2272

41784 грн. 65 коп.  (Сорок одна тисяча сімсот вісімдесят чотири грн.. 65 коп.) у т.ч. ПДВ 6964 грн. 11 коп. (Шість тисяч дев`ятсот шістдесят чотири грн.. 11 коп.)

 

 

Відшкодування (позика) 4408,65 грн.

 

 Код 37.00.11-00.00 (90430000-0) Видаляння та оброблення стічних вод (стоки)

2272

41019 грн. 94 коп.  (Сорок одна тисяча дев`ятнадцять грн.. 94 коп.) у т.ч. 6836 грн. 66 коп. (Шість тисяч вісімсот тридцять шість грн.. 66 коп.)

 

 

 Відшкодування (позика) 6006,94 грн.

 

Код 35.30.11-00.00.(09321000-5) Пара та гаряча вода(централізоване постачання гарячої води)

2272

47465 грн. 35 коп. (Сорок сім тисяч чотириста шістдесят п,ять грн.. 35 коп.) у т.ч. ПДВ 7910 грн. 89 коп. (Сім тисяч дев`ятсот десять грн.. 89 коп.)

 

 

20 %. – 8532,55 грн. Відшкодування (позика) – 38932,80 грн.

 

Код 35.11.10-00.00  (09310000-5) Енергія електрична

2273

67080 грн. 50 коп. (Шістдесят сім тисяч вісімдесят грн.. 50 коп.) у т.ч. ПДВ 11180 грн. 08 коп. (Одинадцять тисяч сто вісімдесят грн.. 08 коп.)

 

 

20% -  42157,20 грн. Відшкодування (позика) 24923,30 грн.

 

Код 74.90.1 (80531200-7) Послуги щодо надання професійні та технічні допомоги та консультації (підвищення кваліфікації)

2282

2968,00 грн. (Дві тисячі дев’ятсот шістдесят вісім грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ - 494 грн. 67 коп. (Чотириста дев’яносто чотири грн. 67 коп.

 

 

.

 

                 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.03.2016 р. № 15 .

Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________ __Лемешева Л.І.
                                                                      (підпис)                         (ініціали та прізвище)   

Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________ ___Зубачова О.М.
                                                (підпис)                         (ініціали та прізвище)           


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106
РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ І ЗМІНАМИ) 
на 2016 рік
КЗ « ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5» , 38969547
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

3

4

6

35.30.1(09320000-8) Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води

 

1163122,00 грн. (Один мільйон сто шістдесят три тисячі сто двадцять дві грн.00 коп.) у т.ч. ПДВ 193853, 67 грн. (Сто дев’яносто три тисячі вісімсот п’ятдесят три грн. 67 коп.)

 

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 1 35.30.12-00.00 (09320000-8) Постачання пари та гарячої води трубопроводами (теплова енергія)

2271

990697,00 грн. (Дев’ятсот дев’яносто тисяч шістсот дев’яносто сім грн. 00 коп.), у т.ч.  ПДВ 165116,17 грн. (Сто шістдесят п’ять тисяч сто шістнадцять грн.17 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2016

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода № 10 від 31.12.2015 року до дог.№ 400100 від 24.02.2015 року на суму 107057, 33 грн

ЛОТ 2 35.30.11-00.00 (09321000-5) Пара та гаряча вода (централізоване постачання гарячої води)

2272

172425,00 грн. (Сто сімдесят дві тисячі чотириста двадцять п?ять грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 28737,50 грн. (Двадцять вісім тисяч сімсот тридцять сім грн. 50 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2016

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода № 5 від 31.12.2015 року до дог.№ 400101 від 24.02.2015 року на суму 8532,55 грн.

35.11.1 (09310000-5) Енергія електрична (35.11.10-00.00 - енергія електрична)

2273

352522,00 грн. (Триста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот двадцять дві грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 58753,67 грн. (Пятдесят вісім тисяч сімсот п’ятдесят три грн. 67 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2016

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода № 1 від 31.12.2015 року до дог.№ 185 від 24.02.2015 р. на суму 42157,20 грн.

19.20.2 (09100000-0) Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2210

396948,00 грн. (Триста дев’яносто шість тисяч дев’ятсот сорок вісім грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 66158,00 грн. (Шістдесят шість тисяч сто п’ятдесят  вісім грн. 00 коп. )

 

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 1 19.20.2 (09132000-3) Паливо рідинне та газ (бензин А-92, бензин А-95)

2210

389268,00 грн. (Триста вісімдесят дев’ять тисяч двісті шістдесят вісім грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 64878,00 грн. (Шістдесят чотири тисячі вісімсот сімдесят вісім грн. 00 коп.).

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 2 19.20.2 (09211000-1) Оливи  мастильні (тосол А-40М або "еквівалент", гальмівна рідина  DOT-4 або"еквівалент", трансмісійне масло ТАД-17 або"еквівалент" )

2210

7680,00 грн. (Сім тисяч шістсот вісімдесят  грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 1280,00 грн. (Одна тисяча двісті вісімдесят  грн. 00 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

10.86.1 (15880000-0) Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування

2230

355461,00грн. (Триста п’ятдесят п’ять тисяч чотириста шістдесят одна грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 59243,50 грн. (П’ятдесят дев’ять тисяч двісті сорок три грн. 50 коп.)

Запит цінових

Березень 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 1 10.86.1 (15882000-4) Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування (дієтичне харчування для хворих на фенілкетонурію )

2230

291145,00 грн. (Двісті дев’яносто одна тисяча сто сорок п’ять грн.00 коп.) у т.ч. ПДВ - 48524,16 грн. (сорок вісім тисяч п’ятсот двадцять чотири грн. 16 коп.)

Запит цінових

Березень 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 2 10.86.1 (15884000-8) Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування (Дитяча молочна суміш  «Малюк» або"еквівалент")

2230

64316,00 грн. (Шістдесят чотири тисячі триста шістнадцять грн.. 00 коп. ) у т.ч. 10719,33 грн. (Десять тисяч сімсот дев’ятнадцять грн.. 33 коп.)

Запит цінових

Березень 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

17.22.1 (33751000-9) Папір побутовий і туалетний та паперова продукція (підгузники)

2220

357121,00 грн. (Триста п’ятдесят сім тисяч сто двадцять один грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 59520,17 грн. (П,ятдесят дев,ять тисяч п,ятсот двадцять грн. 17 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

32.50.5 (33141620-2) Вироби  медичної та хірургічної призначеності, інші

2220

348880,00 грн. (Триста сорок вісім тисяч вісімсот вісімдесят грн. 00 коп.) у т.ч .ПДВ 22823,93 грн. (Двадцять дві тисячі вісімсот двадцять три грн.. 93 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 1 32.50.5 (33141620-2) Вироби  медичної та хірургічної призначеності, інші (засоби по догляду за стомою (калоприймачі))

2220

265559,00 грн. (Двісті шістдесят п,ять тисяч п,ятсот п,ятдесят дев,ять грн.00 коп.) у т.ч. ПДВ – 17373,02 грн. (Сімнадцять тисяч триста сімдесят три  грн.. 02 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 2 32.50.5 (33141620-2) Вироби  медичної та хірургічної призначеності, інші (сечоприймачі)

2220

83321,00 грн. (Вісімдесят три тисячі триста двадцять одна грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 5450,91 грн. (П.ять тисяч чотириста п,ятдесят грн.. 91 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

21.10.5 (33661200-3) Провітаміни, вітаміни й гормони; глюкози та алкоїди рослинного походження та  їхні похідні; антибіотики (МОРФІНУ ГІДРОХЛОРИД розчин для ін'єкцій 1 % по 1 мл в ампулах)

2220

208762,25 грн. (Двісті вісім тисяч сімсот шістдесят  дві грн.. 25 коп.) у т.ч. ПДВ – 13657,34 грн. (Тринадцять тисяч шістсот п,ятдесят сім грн.. 34 коп.)

Запит цінових

Березень 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 25.02.2016 року №   9.
Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________                Лемешева Л.І.
                                                            (підпис)                         (ініціали та прізвище)  
           М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________          ___Зубачова О.М.
                                                            (підпис)                         (ініціали та прізвище)        


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

  РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ І ЗМІНАМИ)
на 2016 рік
КЗ « ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5» , 38969547
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

3

4

6

35.30.1(09320000-8) Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води

 

1163122,00 грн. (Один мільйон сто шістдесят три тисячі сто двадцять дві грн.00 коп.) у т.ч. ПДВ 193853, 67 грн. (Сто дев’яносто три тисячі вісімсот п’ятдесят три грн. 67 коп.)

 

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 1 35.30.12-00.00 (09320000-8) Постачання пари та гарячої води трубопроводами (теплова енергія)

2271

990697,00 грн. (Дев’ятсот дев’яносто тисяч шістсот дев’яносто сім грн. 00 коп.), у т.ч.  ПДВ 165116,17 грн. (Сто шістдесят п’ять тисяч сто шістнадцять грн.17 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2016

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода № 10 від 31.12.2015 року до дог.№ 400100 від 24.02.2015 року на суму 107057, 33 грн

ЛОТ 2 35.30.11-00.00 (09321000-5) Пара та гаряча вода (централізоване постачання гарячої води)

2272

172425,00 грн. (Сто сімдесят дві тисячі чотириста двадцять п?ять грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 28737,50 грн. (Двадцять вісім тисяч сімсот тридцять сім грн. 50 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2016

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода № 5 від 31.12.2015 року до дог.№ 400101 від 24.02.2015 року на суму 8532,55 грн.

35.11.1 (09310000-5) Енергія електрична (35.11.10-00.00 - енергія електрична)

2273

352522,00 грн. (Триста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот двадцять дві грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 58753,67 грн. (Пятдесят вісім тисяч сімсот п’ятдесят три грн. 67 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2016

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода № 1 від 31.12.2015 року до дог.№ 185 від 24.02.2015 р. на суму 42157,20 грн.

19.20.2 (09100000-0) Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2210

396948,00 грн. (Триста дев’яносто шість тисяч дев’ятсот сорок вісім грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 66158,00 грн. (Шістдесят шість тисяч сто п’ятдесят  вісім грн. 00 коп. )

 

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 1 19.20.2 (09132000-3) Паливо рідинне та газ (бензин А-92, бензин А-95)

2210

389268,00 грн. (Триста вісімдесят дев’ять тисяч двісті шістдесят вісім грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 64878,00 грн. (Шістдесят чотири тисячі вісімсот сімдесят вісім грн. 00 коп.).

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 2 19.20.2 (09211000-1) Оливи  мастильні (тосол А-40М або "еквівалент", гальмівна рідина  DOT-4 або"еквівалент", трансмісійне масло ТАД-17 або"еквівалент" )

2210

7680,00 грн. (Сім тисяч шістсот вісімдесят  грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 1280,00 грн. (Одна тисяча двісті вісімдесят  грн. 00 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

10.86.1 (15880000-0) Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування

2230

355461,00грн. (Триста п’ятдесят п’ять тисяч чотириста шістдесят одна грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 59243,50 грн. (П’ятдесят дев’ять тисяч двісті сорок три грн. 50 коп.)

Запит цінових

Березень 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 1 10.86.1 (15882000-4) Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування (дієтичне харчування для хворих на фенілкетонурію )

2230

291145,00 грн. (Двісті дев’яносто одна тисяча сто сорок п’ять грн.00 коп.) у т.ч. ПДВ - 48524,16 грн. (сорок вісім тисяч п’ятсот двадцять чотири грн. 16 коп.)

Запит цінових

Березень 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 2 10.86.1 (15884000-8) Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування (Дитяча молочна суміш  «Малюк» або"еквівалент")

2230

64316,00 грн. (Шістдесят чотири тисячі триста шістнадцять грн.. 00 коп. ) у т.ч. 10719,33 грн. (Десять тисяч сімсот дев’ятнадцять грн.. 33 коп.)

Запит цінових

Березень 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

17.22.1 (33751000-9) Папір побутовий і туалетний та паперова продукція (підгузки)

2220

357121,00 грн. (Триста п’ятдесят сім тисяч сто двадцять один грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 23363,06 грн. (Двадцять три тисячі триста шістдесят три грн. 06 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

32.50.5 (33141620-2) Вироби  медичної та хірургічної призначеності, інші

2220

348880,00 грн. (Триста сорок вісім тисяч вісімсот вісімдесят грн. 00 коп.) у т.ч .ПДВ 58146,67 грн. (П’ятдесят вісім тисяч сто сорок шість грн.. 67 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 1 32.50.5 (33141620-2) Вироби  медичної та хірургічної призначеності, інші (засоби по догляду за стомою)

2220

265559,00 грн. (Двісті шістдесят п,ять тисяч п,ятсот п,ятдесят дев,ять грн.00 коп.) у т.ч. ПДВ - 44259,83 грн. (Сорок чотири тисячі двісті п,ятдесят дев,ять грн.. 83 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 2 32.50.5 (33141620-2) Вироби  медичної та хірургічної призначеності, інші (сечоприймачі)

2220

83321,00 грн. (Вісімдесят три тисячі триста двадцять одна грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 13886,83 грн. (Тринадцять тисяч вісімсот вісімдесят шість грн.. 83)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

21.10.5 (33661200-3) Провітаміни, вітаміни й гормони; глюкози та алкоїди рослинного походження та  їхні похідні; антибіотики (МОРФІНУ ГІДРОХЛОРИД розчин для ін'єкцій 1 % по 1 мл в ампулах)

2220

208762,25 грн. (Двісті вісім тисяч сімсот шістдесят  дві грн.. 25 коп.) у т.ч. ПДВ – 13657,34 грн. (Тринадцять тисяч шістсот п,ятдесят сім грн.. 34 коп.)

Запит цінових

Березень 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 17.02.2016 року №   8.
Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________                Лемешева Л.І.
                                                                                                                           (підпис)                         (ініціали та прізвище)  
М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________            ___Зубачова О.М.
                                                                                                                             (підпис)                         (ініціали та прізвище)        


РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ І ЗМІНАМИ)
на   2016   рік
КЗ « ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5» , 38969547
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

3

4

6

35.30.1(09320000-8) Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води

 

1163122,00 грн. (Один мільйон сто шістдесят три тисячі сто двадцять дві грн.00 коп.) у т.ч. ПДВ 193853, 67 грн. (Сто дев’яносто три тисячі вісімсот п’ятдесят три грн. 67 коп.)

 

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 1 35.30.12-00.00 (09320000-8) Постачання пари та гарячої води трубопроводами (теплова енергія)

2271

990697,00 грн. (Дев’ятсот дев’яносто тисяч шістсот дев’яносто сім грн. 00 коп.), у т.ч.  ПДВ 165116,17 грн. (Сто шістдесят п’ять тисяч сто шістнадцять грн.17 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2016

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода № 10 від 31.12.2015 року до дог.№ 400100 від 24.02.2015 року на суму 107057, 33 грн

ЛОТ 2 35.30.11-00.00 (09321000-5) Пара та гаряча вода (централізоване постачання гарячої води)

2272

172425,00 грн. (Сто сімдесят дві тисячі чотириста двадцять п?ять грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 28737,50 грн. (Двадцять вісім тисяч сімсот тридцять сім грн. 50 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2016

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода № 5 від 31.12.2015 року до дог.№ 400101 від 24.02.2015 року на суму 8532,55 грн.

35.11.1 (09310000-5) Енергія електрична (35.11.10-00.00 - енергія електрична)

2273

352522,00 грн. (Триста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот двадцять дві грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 58753,67 грн. (Пятдесят вісім тисяч сімсот п’ятдесят три грн. 67 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2016

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода № 1 від 31.12.2015 року до дог.№ 185 від 24.02.2015 р. на суму 42157,20 грн.

19.20.2 (09100000-0) Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2210

396948,00 грн. (Триста дев’яносто шість тисяч дев’ятсот сорок вісім грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 66158,00 грн. (Шістдесят шість тисяч сто п’ятдесят  вісім грн. 00 коп. )

 

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 1 19.20.2 (09132000-3) Паливо рідинне та газ (бензин А-92, бензин А-95)

2210

389268,00 грн. (Триста вісімдесят дев’ять тисяч двісті шістдесят вісім грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 64878,00 грн. (Шістдесят чотири тисячі вісімсот сімдесят вісім грн. 00 коп.).

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 2 19.20.2 (09211000-1) Оливи  мастильні (тосол А-40М або "еквівалент", гальмівна рідина  DOT-4 або"еквівалент", трансмісійне масло ТАД-17 або"еквівалент" )

2210

7680,00 грн. (Сім тисяч шістсот вісімдесят  грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 1280,00 грн. (Одна тисяча двісті вісімдесят  грн. 00 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

10.86.1 (15880000-0) Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування

2230

355461,00грн. (Триста п’ятдесят п’ять тисяч чотириста шістдесят одна грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 59243,50 грн. (П’ятдесят дев’ять тисяч двісті сорок три грн. 50 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 1 10.86.1 (15882000-4) Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування (дієтичне харчування для хворих на фенілкетонурію )

2230

291145,00 грн. (Двісті дев’яносто одна тисяча сто сорок п’ять грн.00 коп.) у т.ч. ПДВ - 48524,16 грн. (сорок вісім тисяч п’ятсот двадцять чотири грн. 16 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 2 10.86.1 (15884000-8) Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування (Дитяча молочна суміш  «Малюк»)

2230

64316,00 грн. (Шістдесят чотири тисячі триста шістнадцять грн.. 00 коп. ) у т.ч. 10719,33 грн. (Десять тисяч сімсот дев’ятнадцять грн.. 33 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

17.22.1 (33751000-9) Папір побутовий і туалетний та паперова продукція (підгузки)

2220

357121,00 грн. (Триста п’ятдесят сім тисяч сто двадцять один грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 23363,06 грн. (Двадцять три тисячі триста шістдесят три грн. 06 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

32.50.5 (33141620-2) Вироби  медичної та хірургічної призначеності, інші (засоби по догляду за стомою)

2220

348880,00 грн. (Триста сорок вісім тисяч вісімсот вісімдесят грн. 00 коп.) у т.ч .ПДВ 58146,67 грн. (П’ятдесят вісім тисяч сто сорок шість грн.. 67 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 04.02.2016 року №  3 .
Заст.голови комітету з конкурсних торгів     ____________________        Е.В. Серпокрил
                                                                                                                           (підпис)                         (ініціали та прізвище)  
М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________            _ О.М. Зубачова
                                                                                                                             (підпис)                         (ініціали та прізвище)        


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106
 

РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на   2016   рік
КЗ « ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5» , 38969547
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

3

4

6

35.30.1(09320000-8) Пара та гаряча вода, постачання пари та гарячої води

 

1163122,00 грн. (Один мільйон сто шістдесят три тисячі сто двадцять дві грн.00 коп.) у т.ч. ПДВ 193853, 67 грн. (Сто дев’яносто три тисячі вісімсот п’ятдесят три грн. 67 коп.)

 

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 1 35.30.12-00.00 (09320000-8) Постачання пари та гарячої води трубопроводами (теплова енергія)

2271

990697,00 грн. (Дев’ятсот дев’яносто тисяч шістсот дев’яносто сім грн. 00 коп.), у т.ч.  ПДВ 165116,17 грн. (Сто шістдесят п’ять тисяч сто шістнадцять грн.17 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2016

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода № 10 від 31.12.2015 року до дог.№ 400100 від 24.02.2015 року на суму 107057, 33 грн

ЛОТ 2 35.30.11-00.00 (09321000-5) Пара та гаряча вода (централізоване постачання гарячої води)

2272

172425,00 грн. (Сто сімдесят дві тисячі чотириста двадцять п?ять грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 28737,50 грн. (Двадцять вісім тисяч сімсот тридцять сім грн. 50 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2016

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода № 5 від 31.12.2015 року до дог.№ 400101 від 24.02.2015 року на суму 8532,55 грн.

35.11.1 (09310000-5) Енергія електрична (енергія електрична)

2273

352522,00 грн. (Триста п’ятдесят дві тисячі п’ятсот двадцять дві грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 58753,67 грн. (Пятдесят вісім тисяч сімсот п’ятдесят три грн. 67 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2016

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода № 1 від 31.12.2015 року до дог.№ 185 від 24.02.2015 р. на суму 42157,20 грн.

19.20.2 (09100000-0) Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

 

396948,00 грн. (Триста дев’яносто шість тисяч дев’ятсот сорок вісім грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 66158,00 грн. (Шістдесят шість тисяч сто п’ятдесят  вісім грн. 00 коп. )

 

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 1 19.20.2 (09132000-3) Паливо рідинне та газ (бензин А-92, бензин А-95)

2210

389268,00 грн. (Триста вісімдесят дев’ять тисяч двісті шістдесят вісім грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 64878,00 грн. (Шістдесят чотири тисячі вісімсот сімдесят вісім грн. 00 коп.).

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 2 19.20.2 (09211000-1) Оливи  мастильні (тосол А-40М або "еквівалент", гальмівна рідина  DOT-4 або"еквівалент", трансмісійне масло або"еквівалент" )

2210

7680,00 грн. (Сім тисяч шістсот вісімдесят  грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 1280,00 грн. (Одна тисяча двісті вісімдесят  грн. 00 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

10.86.1 (15880000-0) Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування

2230

355461,00грн. (Триста п’ятдесят п’ять тисяч чотириста шістдесят одна грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 59243,50 грн. (П’ятдесят дев’ять тисяч двісті сорок три грн. 50 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 1 10.86.1 (15882000-4) Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування (дієтичне харчування для хворих на фенілкетонурію )

2230

291145,00 грн. (Двісті дев’яносто одна тисяча сто сорок п’ять грн.00 коп.) у т.ч. ПДВ - 48524,16 грн. (сорок вісім тисяч п’ятсот двадцять чотири грн. 16 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

ЛОТ 2 10.86.1 (15884000-8) Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування (Дитяча молочна суміш  «Малюк»)

2230

64316,00 грн. (Шістдесят чотири тисячі триста шістнадцять грн.. 00 коп. ) у т.ч. 10719,33 грн. (Десять тисяч сімсот дев’ятнадцять грн.. 33 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

17.22.1 (33751000-9) Папір побутовий і туалетний та паперова продукція (підгузки)

2220

357121,00 грн. (Триста п’ятдесят сім тисяч сто двадцять один грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 23363,06 грн. (Двадцять три тисячі триста шістдесят три грн. 06 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

32.50.5 (33141620-2) Вироби  медичної та хірургічної призначеності, інші (засоби по догляду за стомою)

2220

348880,00 грн. (Триста сорок вісім тисяч вісімсот вісімдесят грн. 00 коп.) у т.ч .ПДВ 58146,67 грн. (П’ятдесят вісім тисяч сто сорок шість грн.. 67 коп.)

Запит цінових

Лютий 2016

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 28.01.2016 року №  1.
Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________                Лемешева Л.І.
                                                                                                                           (підпис)                         (ініціали та прізвище)  
М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________            ___Зубачова О.М.
                                                                                                                             (підпис)                         (ініціали та прізвище)        


Додаток до річного плану закупівель (зі змінами) на 2015 рік,
що здійснюються без проведення процедур закупівель
 КЗ « ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5» , 38969547
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
Додаток до річного плану закупівель (зі змінами). Затверджено рішенням ККТ від 29.12.2015 № 54

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (ЗІ ЗМІНАМИ)
на   2015   рік
КЗ « ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5» , 38969547
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

3

4

6

Код 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

 

 

 

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

ЛОТ 1 35.30.12-00.00 Постачання пари та гарячої води трубопроводами (теплова енергія)

2271

601243грн. 55 коп. (Шістсот одна тисяча двісті сорок три грн. 55 коп.), у тому числі ПДВ  100207грн.26 коп. (Сто  тисяч двісті сім грн. 26 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2015

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода№ 8 від 31.12.2014 року до дог.№42100 від 18.03.2014 року на суму 63805,40 грн.

ЛОТ 2  35.30.11-00.00 Пара та гаряча вода (централізоване постачання гарячої води)

2272

43136 грн. 86 коп.  (Сорок три тисячі сто тридцять шість 86 коп.), у тому числі ПДВ 7189 грн.48 коп. (Сім тисяч сто вісімдесят дев`ять грн. 48 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2015

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода№ 2 від 31.12.2014 року до дог.№42101 від 28.11.2014 року на суму 2708,90 грн.

Код 35.11.1 Енергія електрична (35.11.10-00.00- Енергія електрична)

2273

210786 грн. 00 коп. (Двісті десять тисяч сімсот вісімдесят шість грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 35131 грн. 00 коп. (Тридцять п`ять тисяч сто тридцять одна грн.00 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2015

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода № 1 від 31.12.2014 року до дог.№ 185 від 18.03.2014 р. На суму 36149,00 грн.

21.10.5 Провітаміни, вітаміни й гормони; глюкози та алкоїди рослинного походження та  їхні похідні; антибіотики

2220

154067 грн. 94 коп. (Сто п`ятдесят чотири тисячі шістдесят сім грн.. 94 коп.) у тому числі  ПДВ 10079 грн. 21коп. (Десять тисяч сімдесят дев`ять грн.. 21 коп.)

Запит цінових

Лютий 2015

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

ЛОТ 1 21.10.5 Провітаміни, вітаміни й гормони; глюкози та алкоїди рослинного походження та  їхні похідні; антибіотики (СИБАЗОН розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулах)

2220

25796 грн. 34 коп. (Двадцять п`ять тисяч сімсот дев`яносто шість грн.. 34 коп.) у  тому числі ПДВ  1687 грн. 61 коп.(Одна тисяча шістсот вісімдесят сім грн.. 61 коп.)

Запит цінових

Лютий 2015

 

ЛОТ 2  21.10.5 Провітаміни, вітаміни й гормони; глюкози та алкоїди рослинного походження та  їхні похідні; антибіотики (МОРФІНУ ГІДРОХЛОРИД розчин для ін'єкцій 1 % по 1 мл в ампулах)

2220

128271 грн. 60 коп. (Сто двадцять вісім тисяч двісті сімдесят одна грн.. 60 коп.) у тому числі  ПДВ 8391грн. 60 коп. (Вісім тисяч триста дев`яносто одна грн.. 60 коп.)

Запит цінових

Лютий 2015

 

19.20.2  Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2210

332328, грн.. 30 коп. (Триста тридцять дві тисячі триста двадцять вісім грн.. 30 коп.)  у тому числі  ПДВ  55388 грн. 05 коп. (П`ятдесят п`ять тисяч триста вісімдесят вісім грн.. 05 коп.)

Відкриті торги

Лютий 2015

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» Зг.тимчасового кошторису на 1 квартал укладено договір № МТДЗОГ-150115 від 15.01.2015 року на суму 42102,00 грн.

ЛОТ 1 19.20.2  Паливо рідинне та газ (Бензин А-92, Бензин А-95) 

2210

317356 грн. 30 коп. (Триста сімнадцять тисяч триста п`ятдесят шість грн.. 30 коп.)  у тому числі  ПДВ   52892 грн. 72 коп. (П`ятдесят дві тисячі вісімсот дев`яносто дві грн.. 72 коп.)

Відкриті торги

Лютий 2015

 

ЛОТ 2 19.20.2  Оливи мастильні (тосол, масло моторне 10W40 або "еквівалент",  гальмівна рідина)

2210

14972 грн. 00 коп. (Чотирнадцять тисяч дев`ятсот сімдесят дві грн. 00 коп.)  у тому числі  ПДВ 2495грн. 33 коп. (Дві тисячі чотириста дев`яносто п`ять грн.. 33 коп.)

Відкриті торги

Лютий 2015

 

Код 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

 

 

 

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

ЛОТ 1 35.30.12-00.00 Постачання пари та гарячої води трубопроводами (теплова енергія)

2271

65316 грн. 05 коп. (Шістдесят п`ять тисяч триста шістнадцять грн.. 05 коп.)  у тому числі ПДВ 10886 грн. 01 коп. (Десять тисяч вісімсот вісімдесят шість грн.. 01 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Березень 2015

 

ЛОТ 2  35.30.11-00.00 Пара та гаряча вода (централізоване постачання гарячої води)

2272

15326 грн. 24 коп. (П`ятнадцять тисяч триста двадцять шість грн.. 24 коп.) у тому числі ПДВ 2554 грн. 37 коп. (Дві тисячі п`ятсот п`ятдесят чотири грн.. 37 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Березень 2015

 

Код  29.10.59 Автомобілі спеціальної призначеності, інші, н. в. і. у. ( 29.10.59-90.00 Спеціалізований санітарний автомобіль)

3110

604800 грн. 00 коп. (Шістсот чотири тисячі вісімсот грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 100800 грн. 00 коп. (Сто тисяч вісімсот грн. 00 коп.)

Відкриті торги

Липень 2015

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» Відмінені на підставі ч.1ст.30 Закону України №1197 VІІ від 10 квітня 2014 року «замовник відміняє торги в разі: подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів»

Код  29.10.59 Автомобілі спеціальної призначеності, інші, н. в. і. у. ( 29.10.59-90.00 Спеціалізований санітарний автомобіль)

3110

604800 грн. 00 коп. (Шістсот чотири тисячі вісімсот грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 100800 грн. 00 коп. (Сто тисяч вісімсот грн. 00 коп.)

Відкриті торги

Вересень 2015

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» Відмінені на підставі ч.1ст.30 Закону України №1197 VІІ від 10 квітня 2014 року «замовник відміняє торги в разі: подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів»

Код  29.10.59 Автомобілі спеціальної призначеності, інші, н. в. і. у. ( 29.10.59-90.00 Спеціалізований санітарний автомобіль)

3110

604800 грн. 00 коп. (Шістсот чотири тисячі вісімсот грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 100800 грн. 00 коп. (Сто тисяч вісімсот грн. 00 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Листопад 2015

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

Код  29.10.59 Автомобілі спеціальної призначеності, інші, н. в. і. у. ( 29.10.59-90.00 Спеціалізований санітарний автомобіль)

3110

597000 грн. 00 коп. (П,ятсот дев,яносто сім тисяч грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 99500 грн. 00 коп. (Дев,яносто дев,ять тисяч п,ятсот  грн. 00 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Листопад 2015

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10.11.2015 року №  50 .
Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________         Лемешева Л.І.
                                                                 (підпис)                 (ініціали та прізвище)  
М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________          Зубачова О.М.
                                                                (підпис)                  (ініціали та прізвище)           


Додаток до річного плану закупівель (зі змінами) на 2015 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель  

Додаток до річного плану закупівель (зі змінами) на 2015 рік,що здійснються без проведення процедур закупівель (затверджено рішенням ККТ від 09.11.2015 № 49)

 


РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (ЗІ ЗМІНАМИ)
на   2015   рік
КЗ « ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5» , 38969547
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

3

4

6

Код 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

 

 

 

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

ЛОТ 1 35.30.12-00.00 Постачання пари та гарячої води трубопроводами (теплова енергія)

2271

601243грн. 55 коп. (Шістсот одна тисяча двісті сорок три грн. 55 коп.), у тому числі ПДВ  100207грн.26 коп. (Сто  тисяч двісті сім грн. 26 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2015

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода№ 8 від 31.12.2014 року до дог.№42100 від 18.03.2014 року на суму 63805,40 грн.

ЛОТ 2  35.30.11-00.00 Пара та гаряча вода (централізоване постачання гарячої води)

2272

43136 грн. 86 коп.  (Сорок три тисячі сто тридцять шість 86 коп.), у тому числі ПДВ 7189 грн.48 коп. (Сім тисяч сто вісімдесят дев`ять грн. 48 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2015

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода№ 2 від 31.12.2014 року до дог.№42101 від 28.11.2014 року на суму 2708,90 грн.

Код 35.11.1 Енергія електрична (35.11.10-00.00- Енергія електрична)

2273

210786 грн. 00 коп. (Двісті десять тисяч сімсот вісімдесят шість грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 35131 грн. 00 коп. (Тридцять п`ять тисяч сто тридцять одна грн.00 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2015

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода № 1 від 31.12.2014 року до дог.№ 185 від 18.03.2014 р. На суму 36149,00 грн.

21.10.5 Провітаміни, вітаміни й гормони; глюкози та алкоїди рослинного походження та  їхні похідні; антибіотики

2220

154067 грн. 94 коп. (Сто п`ятдесят чотири тисячі шістдесят сім грн.. 94 коп.) у тому числі  ПДВ 10079 грн. 21коп. (Десять тисяч сімдесят дев`ять грн.. 21 коп.)

Запит цінових

Лютий 2015

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

ЛОТ 1 21.10.5 Провітаміни, вітаміни й гормони; глюкози та алкоїди рослинного походження та  їхні похідні; антибіотики (СИБАЗОН розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулах)

2220

25796 грн. 34 коп. (Двадцять п`ять тисяч сімсот дев`яносто шість грн.. 34 коп.) у  тому числі ПДВ  1687 грн. 61 коп.(Одна тисяча шістсот вісімдесят сім грн.. 61 коп.)

Запит цінових

Лютий 2015

 

ЛОТ 2  21.10.5 Провітаміни, вітаміни й гормони; глюкози та алкоїди рослинного походження та  їхні похідні; антибіотики (МОРФІНУ ГІДРОХЛОРИД розчин для ін'єкцій 1 % по 1 мл в ампулах)

2220

128271 грн. 60 коп. (Сто двадцять вісім тисяч двісті сімдесят одна грн.. 60 коп.) у тому числі  ПДВ 8391грн. 60 коп. (Вісім тисяч триста дев`яносто одна грн.. 60 коп.)

Запит цінових

Лютий 2015

 

19.20.2  Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2210

332328, грн.. 30 коп. (Триста тридцять дві тисячі триста двадцять вісім грн.. 30 коп.)  у тому числі  ПДВ  55388 грн. 05 коп. (П`ятдесят п`ять тисяч триста вісімдесят вісім грн.. 05 коп.)

Відкриті торги

Лютий 2015

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» Зг.тимчасового кошторису на 1 квартал укладено договір № МТДЗОГ-150115 від 15.01.2015 року на суму 42102,00 грн.

ЛОТ 1 19.20.2  Паливо рідинне та газ (Бензин А-92, Бензин А-95) 

2210

317356 грн. 30 коп. (Триста сімнадцять тисяч триста п`ятдесят шість грн.. 30 коп.)  у тому числі  ПДВ   52892 грн. 72 коп. (П`ятдесят дві тисячі вісімсот дев`яносто дві грн.. 72 коп.)

Відкриті торги

Лютий 2015

 

ЛОТ 2 19.20.2  Оливи мастильні (тосол, масло моторне 10W40 або "еквівалент",  гальмівна рідина)

2210

14972 грн. 00 коп. (Чотирнадцять тисяч дев`ятсот сімдесят дві грн. 00 коп.)  у тому числі  ПДВ 2495грн. 33 коп. (Дві тисячі чотириста дев`яносто п`ять грн.. 33 коп.)

Відкриті торги

Лютий 2015

 

Код 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

 

 

 

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

ЛОТ 1 35.30.12-00.00 Постачання пари та гарячої води трубопроводами (теплова енергія)

2271

65316 грн. 05 коп. (Шістдесят п`ять тисяч триста шістнадцять грн.. 05 коп.)  у тому числі ПДВ 10886 грн. 01 коп. (Десять тисяч вісімсот вісімдесят шість грн.. 01 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Березень 2015

 

ЛОТ 2  35.30.11-00.00 Пара та гаряча вода (централізоване постачання гарячої води)

2272

15326 грн. 24 коп. (П`ятнадцять тисяч триста двадцять шість грн.. 24 коп.) у тому числі ПДВ 2554 грн. 37 коп. (Дві тисячі п`ятсот п`ятдесят чотири грн.. 37 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Березень 2015

 

Код  29.10.59 Автомобілі спеціальної призначеності, інші, н. в. і. у. ( 29.10.59-90.00 Спеціалізований санітарний автомобіль)

3110

604800 грн. 00 коп. (Шістсот чотири тисячі вісімсот грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 100800 грн. 00 коп. (Сто тисяч вісімсот грн. 00 коп.)

Відкриті торги

Липень 2015

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» Відмінені на підставі ч.1ст.30 Закону України №1197 VІІ від 10 квітня 2014 року «замовник відміняє торги в разі: подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів»

Код  29.10.59 Автомобілі спеціальної призначеності, інші, н. в. і. у. ( 29.10.59-90.00 Спеціалізований санітарний автомобіль)

3110

604800 грн. 00 коп. (Шістсот чотири тисячі вісімсот грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 100800 грн. 00 коп. (Сто тисяч вісімсот грн. 00 коп.)

Відкриті торги

Вересень 2015

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» Відмінені на підставі ч.1ст.30 Закону України №1197 VІІ від 10 квітня 2014 року «замовник відміняє торги в разі: подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів»

Код  29.10.59 Автомобілі спеціальної призначеності, інші, н. в. і. у. ( 29.10.59-90.00 Спеціалізований санітарний автомобіль)

3110

604800 грн. 00 коп. (Шістсот чотири тисячі вісімсот грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 100800 грн. 00 коп. (Сто тисяч вісімсот грн. 00 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Листопад 2015

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.10.2015 року №  47 .
Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________ __Лемешева Л.І.
(підпис)                         (ініціали та прізвище)  
М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________ ___Зубачова О.М.
(підпис)                         (ініціали та прізвище)           


Додаток до річного плану закупівель (зі змінами) на 2015 рік, що здійснюються без прведення процедер закупівель

Додаток до річного плану закупівель (зі змінами) на 2015 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель (затверджено рішенням ККТ № 09.10.2015 № 44) .

 


РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (ЗІ ЗМІНАМИ)
на 2015   рік
КЗ « ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5» , 38969547
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Примітки
3
4
6
Код 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
 
 
 
 
Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»
ЛОТ 1 35.30.12-00.00 Постачання пари та гарячої води трубопроводами (теплова енергія)
2271
601243грн. 55 коп. (Шістсот одна тисяча двісті сорок три грн. 55 коп.), у тому числі ПДВ  100207грн.26 коп. (Сто  тисяч двісті сім грн. 26 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
Лютий 2015
Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода№ 8 від 31.12.2014 року до дог.№42100 від 18.03.2014 року на суму 63805,40 грн.
ЛОТ 2  35.30.11-00.00 Пара та гаряча вода (централізоване постачання гарячої води)
2272
43136 грн. 86 коп.  (Сорок три тисячі сто тридцять шість 86 коп.), у тому числі ПДВ 7189 грн.48 коп. (Сім тисяч сто вісімдесят дев`ять грн. 48 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
Лютий 2015
Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода№ 2 від 31.12.2014 року до дог.№42101 від 28.11.2014 року на суму 2708,90 грн.
Код 35.11.1 Енергія електрична (35.11.10-00.00- Енергія електрична)
2273
210786 грн. 00 коп. (Двісті десять тисяч сімсот вісімдесят шість грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 35131 грн. 00 коп. (Тридцять п`ять тисяч сто тридцять одна грн.00 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
Лютий 2015
Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода № 1 від 31.12.2014 року до дог.№ 185 від 18.03.2014 р. На суму 36149,00 грн.
21.10.5 Провітаміни, вітаміни й гормони; глюкози та алкоїди рослинного походження та  їхні похідні; антибіотики
2220
154067 грн. 94 коп. (Сто п`ятдесят чотири тисячі шістдесят сім грн.. 94 коп.) у тому числі  ПДВ 10079 грн. 21коп. (Десять тисяч сімдесят дев`ять грн.. 21 коп.)
Запит цінових
Лютий 2015
Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»
ЛОТ 1 21.10.5 Провітаміни, вітаміни й гормони; глюкози та алкоїди рослинного походження та  їхні похідні; антибіотики (СИБАЗОН розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулах)
2220
25796 грн. 34 коп. (Двадцять п`ять тисяч сімсот дев`яносто шість грн.. 34 коп.) у  тому числі ПДВ  1687 грн. 61 коп.(Одна тисяча шістсот вісімдесят сім грн.. 61 коп.)
Запит цінових
Лютий 2015
 
ЛОТ 2  21.10.5 Провітаміни, вітаміни й гормони; глюкози та алкоїди рослинного походження та  їхні похідні; антибіотики (МОРФІНУ ГІДРОХЛОРИД розчин для ін'єкцій 1 % по 1 мл в ампулах)
2220
128271 грн. 60 коп. (Сто двадцять вісім тисяч двісті сімдесят одна грн.. 60 коп.) у тому числі  ПДВ 8391грн. 60 коп. (Вісім тисяч триста дев`яносто одна грн.. 60 коп.)
Запит цінових
Лютий 2015
 
19.20.2  Паливо рідинне та газ; оливи мастильні
2210
332328, грн.. 30 коп. (Триста тридцять дві тисячі триста двадцять вісім грн.. 30 коп.)  у тому числі  ПДВ  55388 грн. 05 коп. (П`ятдесят п`ять тисяч триста вісімдесят вісім грн.. 05 коп.)
Відкриті торги
Лютий 2015
Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» Зг.тимчасового кошторису на 1 квартал укладено договір № МТДЗОГ-150115 від 15.01.2015 року на суму 42102,00 грн.
ЛОТ 1 19.20.2  Паливо рідинне та газ (Бензин А-92, Бензин А-95) 
2210
317356 грн. 30 коп. (Триста сімнадцять тисяч триста п`ятдесят шість грн.. 30 коп.)  у тому числі  ПДВ   52892 грн. 72 коп. (П`ятдесят дві тисячі вісімсот дев`яносто дві грн.. 72 коп.)
Відкриті торги
Лютий 2015
 
ЛОТ 2 19.20.2  Оливи мастильні (тосол, масло моторне 10W40 або "еквівалент",  гальмівна рідина)
2210
14972 грн. 00 коп. (Чотирнадцять тисяч дев`ятсот сімдесят дві грн. 00 коп.)  у тому числі  ПДВ 2495грн. 33 коп. (Дві тисячі чотириста дев`яносто п`ять грн.. 33 коп.)
Відкриті торги
Лютий 2015
 
Код 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
 
 
 
 
Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»
ЛОТ 1 35.30.12-00.00 Постачання пари та гарячої води трубопроводами (теплова енергія)
2271
65316 грн. 05 коп. (Шістдесят п`ять тисяч триста шістнадцять грн.. 05 коп.)  у тому числі ПДВ 10886 грн. 01 коп. (Десять тисяч вісімсот вісімдесят шість грн.. 01 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
Березень 2015
 
ЛОТ 2  35.30.11-00.00 Пара та гаряча вода (централізоване постачання гарячої води)
2272
15326 грн. 24 коп. (П`ятнадцять тисяч триста двадцять шість грн.. 24 коп.) у тому числі ПДВ 2554 грн. 37 коп. (Дві тисячі п`ятсот п`ятдесят чотири грн.. 37 коп.)
Переговорна процедура закупівлі
Березень 2015
 
Код  29.10.59 Автомобілі спеціальної призначеності, інші, н. в. і. у. ( 29.10.59-90.00 Спеціалізований санітарний автомобіль)
3110
604800 грн. 00 коп. (Шістсот чотири тисячі вісімсот грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 100800 грн. 00 коп. (Сто тисяч вісімсот грн. 00 коп.)
Відкриті торги
Липень 2015
Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» Відмінені на підставі ч.1ст.30 Закону України №1197 VІІ від 10 квітня 2014 року «замовник відміняє торги в разі: подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів»
Код  29.10.59 Автомобілі спеціальної призначеності, інші, н. в. і. у. ( 29.10.59-90.00 Спеціалізований санітарний автомобіль)
3110
604800 грн. 00 коп. (Шістсот чотири тисячі вісімсот грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 100800 грн. 00 коп. (Сто тисяч вісімсот грн. 00 коп.)
Відкриті торги
Вересень 2015
Головний розпорядник коштів – top/strongУправління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 11.09.2015 року №  41 .
Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________            __Лемешева Л.І.
                                                                              (підпис)                         (ініціали та прізвище)  
М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________            ___Зубачова О.М.
                                                                              (підпис)                         (ініціали та прізвище)           


ДОДАТОК  ДО РІЧНОГО  ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ (ЗІ ЗМІНАМИ)
на 2015 рік, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
КЗ « ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5» , 38969547
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі
Код КЕКВ (для бюджетних коштів)
Очікувана вартість предмета закупівлі
Процедура закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Примітки
2
3
4
6
Код 45.32.1 Журнали   реєстраційні,  бухгалтерські книги,швидкозшивачі,формуляри та інші канцелярські вироби чи картонні (бланки медичні, файли, швидкозшивач, бланки, лікарське свідоцтво,повідомлення персональні данні,згода пацієнта та інше )
2210
18715,79 грн.(вісімнадцять тисяч сімсот  п?ятнадцять грн.79коп.) у т.ч.ПДВ 3119,30 грн.(три тисячі сто дев’ятнадцять грн..30 коп.) 
 
Березень, квітень – 4548,00грн., дог .№ 25 від 02.03.15,дог.44 від 01.04.15, дог.№51-б  від 03.04.15
 
Код 17.12.7 Папір і картон для списання, друкування чи іншої графічної крейдовані каоліном або іншими неорганічними речовинами (папір офсетний, газетний та інше),
2210
21032,52 грн.(Двадцять одна тисяча тридцять дві грн. 52 коп.) у т.ч. ПДВ 3505,42 грн.(Три тисячі п’ятсот п’ять грн.42 коп.)
 
Березень, травень, червень, 11230,01грн. дог.№58 від 06.05.15, №76 від 22.06.15 від02.03.15,№58 від 06.05.15,№76 від 22.06.15
 
Код 17.23.1 Вироби канцелярські,паперові (ручка кулькова, олівці , скріпкі ,клей, скотч, скоби для стиплера,коректор та інше)
2?210
18574,96 грн. ( Вісімнадцять тисяч п’ятсот сімдесят чотири грн.96 коп.) у т.ч.ПДВ 3095,83 грн.(три тисячі дев?яносто п’ять грн.83 коп.)
 
Лютий, березень, квітень, травень, червень – 10090,60грн, дог.№11 від 11.02.15, №№25,35,34 від 17.03.15, дог.№42 від 23.03.15, дог.№43 від 01.04.15, дог.№37 від06.04.15, №№54,53 від 14.04.15 , №60 від 12.05.15, №64 від 03.06., 05.06, дог.№71 09.06.15, дог.№50 від09.04.15, дог.№72 від 09.06.14 .
 
Код 45.32.1 Роздрібна торгівля іншими частинами та приладдям до автотранспортних засобів у спеціалізованих магазинах ( колодки тормозні передні та задні, акумуляторна  батарея,наконечник рулевих,автошини зимні та літні та інше)
2210
15000,00 грн. (П?ятнадцять тисяч грн.00 коп.) у т.ч. ПДВ 2500,00 грн.(Дві тисячі п’ятсот грн. 00коп.)
 
Лютий,  березень  ,квітень,  червень , 12933,50 грн., дог.№№13,14 від.25.02.15, №12 від 02.03.15, №48 від  20.03.15, №51 від 10.04.15, №62 від  03.06.15,  №63 від 04.06.15, №73 від 11.06.15
 
Код 20.41.4 Пасти та порошки та інші засоби для чищення (мило, сода кальцинована та інше )
2210
5905,00 грн. ( Пять тисяч дев’ятсот п’ять грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 984 грн.17 коп.(Дев?ятсот вісімдесят чотири грн.17 коп.)
 
Липень  - 974,86 грн., дог.№ТБ-НЛ10/86/07-Б від 03.07.15
 
Код 22.13.1 Видання періодичні (підписка газет,журналів)
2210
2748,89 грн.(Дві тисячі сімсот сорок вісім грн.89 коп.)  без ПДВ
 
Квітень,травень 2478,89 грн. , дог  № 18-8-392 від 06.04.15,дог. №18-8-565 від 12.05.15
 
Код 25.73.3 Інструменти для малярів, формувальників,бетонярів, штукатурів (мітла,щітки та інше )
2210
500,00 (П?ятсот грн.00коп.) у т.ч. ПДВ 83,33 грн.(вісімдесят три грн.33 коп.)
 
 
 
Код 27.40.1  Лампи розжарювання та газорозрядні електричні, лампи  дугові
2210
3231,12 грн. ( Три тисячі двісті тридцять одна грн. 12 коп.) у т.ч. ПДВ 538,52 грн. ( П?ятсот тридцять вісім грн.52 коп.)
 
Лютий,  березень, червень -  3231,12 грн.  дог.ТБ-НЛ10/04/15 від 09.02.15, дог. ТБ-НЛ10/21/01-Б від 03.03.15  дог.Б-НЛ10/71/06 від 03.06.15
.

 

Код 20.30.1 Фарби та лаки не основні полімерів
2210
2968,00 грн. ( Дві тисячі дев’ятсот шістдесят вісім грн. 00 коп. ) у т.ч. ПДВ  494,67 грн. (Чотириста дев’яносто чотири грн. 67 коп.)
 
Квітень , травень – 355,22 грн.  дог.№ Б-НЛ/10/05-10 від 14.04.15, дог. ТБ-НЛ10/06/10-Б від 14.04.2015
.

 

Код 47.00.4 Роздрібна торгівля санітарно-технічним устаткуванням
2210
1846,20 грн. ( Одна тисяча вісімсот сорок шість грн. 20 коп.)  у т.ч. ПДВ 307,70 грн. ( Триста сім грн. 70 коп.)
 
Березень, квітень ,  1403,20  грн.,дог.№НЛ10/22/01-Б , дог.№ТБ-НЛ10/02/15 від 02.03.15 ,дог.№56 від 21.04.15
 

 

Код 27.33.1 Вилки штемпельні,розетки та інша апаратура для комутації захисту електричних кил
2210
420,39 грн. ( Чотириста двадцять грн. 39 коп.) у т.ч. ПДВ 70,07 грн. ( Сімдесят грн. 07 коп.)
 
Квітень 420,39 грн. дог.№ТБ*НЛ10/04/10-Б від 14.04.15
 

 

Код 27.51.2 Прилади електричні,інші
2210
3000,00 грн. ( Три тисячі грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 500,00 грн. (П?ятсот грн.00коп.)
 
Квітень-1199,00 грн. дог. №ТБ-НЛ10/07/10-Б від 14.04.15
 

 

Код 20.30.2 Шпаклівки малярські
2210
2680,00 грн.( Дві тисячі шістсот  вісімдесят  грн. 00 коп.)  у т.ч.  ПДВ  446,67 грн.  ( Чотириста сорок шість грн. 67 коп.)
 
Квітень-  80,91  грн. дог. №ТБ-НЛ/05/10-Б від 14.04.2015
 

 

Код 17.12.7  Вироби пластмасові для будівництва, лінолеум і покриви на підлогу, не платикові
2210
10688,34 грн ( Десять тисяч шістсот вісімдесят вісім грн. 34 коп. ) у т.ч. ПДВ 1781,39 грн. (Одна тисяча сімсот вісімдесят одна грн. 39 коп. )
 
Березень, травень , липень 2015 року -10688,34 грн. дог.ТБ-НЛ10/89/07-Б  від 02.03.15, дог.№58 від 06.05.15, дог.№76 від 22.06.15, дог.№25 від 02.03.15
.

 

Код 14.12.3 Одяг робочий,інший
2210
1158,36 грн. ( Одна тисяча сто п’ятдесят вісім грн.36 коп.) у т.ч. ПДВ193,06 грн.(Сто дев’яносто три грн.06 коп.)
 
Червень 1158,36 грн. дог. №171 від 11.06.15
 

 

Код 27.40.2 Знаки та талички з назвами світлові та подібні вироби
2210
2520,00 грн.( Дві тисячі п’ятсот двадцять грн.00коп.) у т.ч. ПДВ 420,00 грн. ( Чотириста двадцять грн.00коп.)
 
Червень, дог.№77 від 16.06.15 -2520,00 грн.
 

 

Код 28.29.2 Вогнегасники
2210
402,00 грн.(Чотириста дві грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 67,00 грн. (Шістдесят сім грн. 00 коп.)
 
Червень, дог.№17 від 18.06.15 – 402,00грн.
 

 

Код 22.13.1 Видання періодичні ( передплата газет, журналів)
2210
4067,09 грн ( Чотири тисячі шістдесят сім грн.09 коп.)  без ПДВ
 
Квітень, травень -4067,09 грн. дог. №СП004842 від 06.04.15., дог.№18-8-392 від 06.04.15 , від 12.05.15
 

 

Код 19.20.2 Паливо рідинне та газ ; оливи мастильні ( Бензин А-92,Бензин А-95)
2210
42065,00 грн. ( Сорок дві тисячі шістдесят п’ять грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 7010,83 грн. ( Сім тисяч десять грн. 83 коп.)
 
Березень, додат угода №1 від 25.03.15 до  дог.№МТДЗОГ від 15.01.15-42065,00 грн.
 

 

Код 27.32.1 Проводи та кабелі електронні й електричні, інші
2210
2994,00 грн.( Дві тисячі дев’ятсот дев?яносто  чотири грн.00коп.)  у т.ч. ПДВ 499,00 грн. (Чотириста  дев’яносто дев?ять грн 00 коп.)
 
Квітень – 2994,00 грн. ,дог.№150098 від 15.04.15
 

 

Код 22.23.1 Вироби пластмасові для будивництва,лінол1234,83 грн. ( ліноліум і покриви на підлогу,тверді,не пластикові
2210
7409,00 грн. (Сім тисяч чотириста дев?ять грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ  1234,83 грн.( Одна тисяча двісті тридцять чотири грн. 83 коп.)
 
 
 

 

Код 27.40.3 Лампи та светільники електрічні, виговлені з пластику та інших матеріалів
2210
3252,00 грн. (Три тисячі двісті п’ятдесят дві грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 542,00 грн. ( П?ятсот сорок дві грн. 00 коп.)
 
Червень -3185,00 грн., дог.№ТБ-НЛ10/62/05-Б від 03.06.15
 

 

Код 21.20.1 Ліки ( амізон, димедрол 1%, кальций глюконат10%, преднізолон амп. 30 мг., хлорідпирамин, вітамін С №12 та інші)
2220
10000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 654,21 грн. (Шістсот п’ятдесят чотири грн. 21 коп.)
 
 
 

 

Код 24.42.1 Препарати лікарські інші, які мфістяь змішані чи незмішані продукти для роздрібного продажу ( стерильні: розчин перекису водню, розчин оцтової , олія вазелінова, розчин фурациліну, фарба для тонометрії)
2220
12000,00 грн. ( Дванадцять тисяч 00 коп.) у т.ч. ПДВ 785,05 грн. (Сімсот вісімдесят п’ять грн. 05 коп.)
 
 
 

 

Код 21.20.2 Вакцина для лікування людини (БІОЛІК туберкулін ППД-Л,розчин для ін’єкції по 1мл з активністю 2ТО/доза )
2220
59457,00 грн. (П?ятдесят  дев?ять тисяч чотириста п’ятдесят сім грн.00 коп.) у т.ч. ПДВ 3889,71 грн. (Три тисячі вісімсот вісімдесят дев?ять грн. 71 коп. )
 
 
 

 

Код 20.20.1 Засоби дезінфекційні (дезактин, мікробак, хлорантоїн, стіріліум класік та інші)
2220
55000,00 грн.(П?ятдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ  3598,13 грн. ( Три тисячі п’ятсот дев’яносто вісім грн. 13 коп.)
 
Квітень -815,09 грн. дог.№46 від 06.04.15
 

 

Код 21.20.2 Лізин,глютамінова кислота та їхні солі; солі та гідроксиди амонію  четверитнні; фосфоаміноліліди; аміди та їхні похідні й солі з цих речовин
2220
105467,39 грн. (Сто п’ять тисяч чотириста шістдесят сім грн.39 коп.) у т.ч. ПДВ  6899,74 грн. (Шість тисяч вісімсот дев’яносто дев?ять грн.74 коп.)
 
Березень,квітень,червень -96318,28 грн дог. № 30/14КП/ЗП від 13.03.15,  дог.№37 від 18.03.15, дог 68 від 03.06.15,
 

 

Код 21.10.3 Лактони,н.в.і.у.,гетероциклічні сполуки лише з гетеро-атомом(-ами) азоту,що мають у структурі неконденсоване піразинове кільце,піримідинове кільце,піперазольне кільце чи фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; гідантоїн та його похідні
2220
51694,91 грн. (П?ятдесят одна тисяча шістсот дев?яносто чотири грн. 91 коп.) у т.ч. ПДВ 3381,91 грн.(Три тисячі триста вісімдесят одна грн.. 91 коп.)
 
 
 

 

 Код 17.12.7 Папір і картон для писання,друкування чи іншої графічної призначеності, крейдовані каоліном або іншими неорганічними речовинами (папір ЕК- термобумага 57х18, 110х250, 50х50, 112х150х300,80х23)
2220
5000,00 грн. (П?ять тисяч грн 00 коп.) у т.ч. ПДВ 327,10 грн.(Триста двадцять сім грн. 10 коп.)
с
Березень 2500,00 грн., дог.№28 від 13.03.15
 

 

 Код 22.19.6 Предмети одягу та аксесуари одягу вулканізованої гуми (рукавички медичні)
2220
15000,00 грн.(П?ятнадцять тисяч грн 00коп.) у т.ч. ПДВ 981,31 грн. (Дев?ятсот вісімдесят одна грн. 31 коп.)
 
 
 

 

Код  32.50.1 Інструменти та прилади терапевтичні; протези та ортопедичні пристрої інші (вакутайнери)
2220
39006,00 грн (Тридцять дев?ять тисяч  шість грн. 00 коп.) ,без ПДВ
 
Червень- 2040,00 грн.,  дог. №70 від 08.06.15
 

 

 Код 35.50.1 Шприци з голками чи без голок, призначені для ви користування в медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії (шприц 1,0, 2,0, 5,0, 10,0, 20,0, одноразові системи)
2220
15000,00 грн (П?ятнадцять тисяч грн.00 коп.) у т.ч. ПДВ 981,31 грн. (Дев?ятсот вісімдесят одна грн. 31 коп.
 
Червень 1203,64 грн., дог. №75/15-КП/ЗП від 15.06.15
 

 

Код 21.20.2 Матеріали перев’язувальні клейкі, кетгут і подібні матеріали,аптечки першої допомоги ( бинти,марля та інші)
2220
2000,00 грн.( Дві тисячі грн.00 коп.) у т.ч. ПДВ 130,84 грн.(Сто тридцять грн. 84 коп.)
 
 
 

 

Код 20.14.7 Спирт етиловий та напої спиртні денатуровані,інші будь-якої  міцності( септил плюс спирт 96%  ,септил плюс спирт 70%)
2220
35864,76 грн.(Тридцять п’ять тисяч вісімсот шістдесят чотири грн.76 коп.) у т.ч.ПДВ 2346,29 грн. ( Дві тисячі триста сорок  шість грн. 29 коп.)
 
 
 

 

Код 20.59.1 Фотопластинки й фотоплівка,плівка для миттєвого друку;фотохімікати фотографічні  незмішані речовини (ренгенплівка 30х40,проявник,фіксаж)
2220
12350,00 грн.( Дванадцять тисяч триста п?ятдесят грн.00 коп.) без ПДВ
 
Червень-1900,0 грн, дог.56 від 19.06.15
 

 

Код 10.51.1 Молоко рідинне,оброблено (молоко суміщу)
2230
11172,00 грн. (Одинадцять тисяч сто сімдесят дві грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ  1862,00грн. (Одна тисяча вісімсот шістдесят дві грн. 00 коп.)
 
 
 

 

Код 10.86.1 Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування (тетрафен)
2230
82306,00 грн. ( Вісімдесят дві грн. триста шість грн.00 коп.) у т.ч. ПДВ 13717,67 грн. (Тринадцять тисяч сімсот сімнадцять грн 67 коп.)
 
 
 

 

Код 96.01.1 Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів( прання білізні)
2240
2280,00 грн. (Дві тисячі двісті вісімдесят грн.00 коп.)  без ПДВ
 
Лютий,травень 2015-2070,00 грн.,дог.№2 від 16.02.15, №12 від 12.05.15
 

 

Код 61.10.4 Послуги стаціонарного зв’язку –доступ і користування (оплата зв’язку )
2240
25840,00 грн.(Двадцять п’ять тисяч вісімсот сорок грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ  4306,67 грн. (Чотири тисячі триста шість грн. 67 коп.)
 
Березень, травень,червень 2015 – 12367,10 грн., дог.№30000847 від 20.03.14, від 22.05.15
 

 

Код 29.22.1  Устаткування підіймальне та такелажне (технічне обслуговування ліфтів)
2240
6084,00 грн. (Шість тисяч вісімдесят чотири грн. 00 коп.) у т.ч.ПДВ  1014,00 грн. (Одна тисяча чотирнадцять грн. 00 коп.)
 
Лютий 2015 -2597,28 грн. , дог.№1051/15 від 09.02.15
 

 

Код 38.11.6 Послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів(вивіз,захоронення ТПВ, використання контейнерів )
2240
12308,00 грн.( Дванадцять тисяч триста вісім грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 2051,33 грн. ( Дві тисячі п’ятдесят одна грн. 33 коп.)
 
Лютий, травень - 6214,96 грн,. дог.  №20140064 від 011.01.15,дог.№1/14 від 07.05.15
 

 

Код 38.11.3 Видходи безпечні,непридатні для вторинного ви користування,зібрані (збір неорганічних та органічних хімічних матеріалів)
2240
10000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 1666,67 грн. (Одна тисяча шістсот шістдесят шість грн. 67 коп.)
 
 
 

 

Код 80.20.1 Послуги з систем безпеки (заправка та поверка вогнегасників)
2240
986,00 грн.(Дев?ятсот вісімдесят шість грн.00 коп.) у т.ч. ПДВ  164,33 грн. ( Сто шістдесят чотири грн.33 коп.
 
 
 

 

Код 80.20.1 Послуги з систем безпеки (відомча охорона)
2240
14918,40 грн. ( Чотирнадцять тисяч дев’ятсот вісімнадцять грн. 40 коп.) у т.ч. ПДВ2486,40 грн. (Дві тисячі чотириста вісімдесят шість грн. 40 коп.)
 
Лютий 2015 -10150,80 грн., дог.№ 02-44928/232, додат угод №1 від01.01.15
 

 

Код 81.29.1 Послуги щодо санітарного оброблення, інші (дератизація, дезінсекція в приміщенні)
2240
3618,00 грн. (Три тисячі шістсот вісімнадцять грн.00 коп.) у т.ч. ПДВ 603,00 грн. (Шістсот три грн.00коп.)
 
Квітень, червень 2015 -2843,13 грн.,дог.№62/106 від 11.06.15, №62/181 від 15.04.15
 

 

Код 58.14.1 Ремонтування комп’ютерів і перефірійного устаткування (поточний ремонт та технічне обслуговування компютерів,принтерів)
2240
7389,10 грн.(Сім тисяч триста вісімдесят дев?ять грн. 10 коп.) у т.ч. ПДВ  1231,52 грн. (Одна тисяча двісті тридцять одна грн. 52 коп.).
 
 
 

 

Код 69.20.1 Послуги щодо  бухгалтерського обліку, введення бухгалтерських книг і аудиту, послуги щодо податкового консультування(обслуговування про грам бухгалтерського обліку,основних засобів,заробітної плати та інше)
2240
11400,00 грн.(Одинадцять тисяч чотириста грн 00 коп.) у т.ч. ПДВ 1900,00 грн. (Одна тисяча дев’ятсот грн.00коп.)
 
Січень , квітень 2015 -4842,00 грн. дог. №38969547 від 02.04.15, дог. №01 від 15.01.15., дог.№ 52 від 14.04.15.
 

 

Код 33.13.1 Ремонтування та технічне обслуговування радіологічного,електромедичного і електротерапевтичного устаткування, ремонтування та технічне обслуговування оптичних приладів і фотографічних устаткування професійної призначеності (поточний ремонт електромедичного медичного устаткування та технічне обслуговування)
2240
5606,00 грн.(П?ять тисяч шістсот шість грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ  934,33 грн.(Дев?ятсот тридцять чотири грн. 33 коп.)
 
Лютий,червень -2401,40 грн., дог.145 від 16.02.15, дог.№145/1 від 16.06.15
 

 

Код 33.12.1 Ремонтування  та  технічне  обслуговування  не  побутового  холодильного  та вентиляційного устаткування (холодильники, вентиляції)
2240
2000,00 грн. (Дві тисячі грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 333,33 грн. (Триста тридцять три грн 33 коп.)
 
Березень 2015, дог.№3049 від 13.03.15 -1092,00грн.
 

 

Код 86.90.1 Послуги щодо діагностичної візуалізації без інтерпретації (дослідження санепідеміологічною службою: бак. Посів,стафілокок, сальмонелу, дифтерію та інші)
2240
10000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 1666,67 грн. (Одна тисяча шістсот  шістдесят шість грн. 67 коп.)
,
Травень 2015 -738,30 грн. , дог.№48 від 07.05.15
 

 

Код 33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування конторських офісних машин та устаткування (послуги розрахунково – касове обслуговування)
2240
1968,00 грн. (Одна тисяча дев’ятсот шістдесят вісім грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 328,00 грн. (триста двадцять вісім грн.00 коп.)
 
 
 

 

Код 71.20.1 Послуги щодо технічного обслуговування й аналізування, інші (гідропневматичне та гідравлічне випробування внутрішньої системи опалення приміщення)
2240
5000,00 грн. (П?ять тисяч грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 833,33 грн.(Вісімсот тридцять три грн. 33 коп.)
 
Червень 2015 - 4951,00 грн., дог №001 від 02.06.15
 

 

Код 71.20.1 Послуги щодо технічних випробування й аналізування, інші (вимірювання  та поверка монометрів та інше)
2240
5000,00 (Пять тисяч грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 833,33 грн.(Вісісот тридцять три грн. 33 коп.)
 
Березень, травень 2015 – 3690,88грн. дог.№65 від 22.05.15 -406,86 грн., дог.№2634 від 12.05.15, дог.№829-м-2015 від24.03.15
 

 

Код 95.11.1 Ремонтування комп’ютерів та перефірійного устаткування
2240
5658,00 грн. (П?ять тисяч шістсот п’ятдесят вісім грн. 00 коп.) у т.ч .ПДВ 943,00грн.(Дев?ятсот сорок три грн.00коп.)
 
Січень, лютий,  березень  2015 5658,00 грн., дог. 02 від 19.01.15, дог.№41 від 23.03.15, дог.№18 від 23.02.15
 

 

Код 65.12.2 Послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту
2240
3060,26 грн. (Три тисячі шістдесят грн. 26 коп.) без ПДВ
 
Квітень 2015  3060,26 грн. дог.№5-14/1615 від 01.04.15
 

 

Код 33.20.5 Монтування електричного устаткування
2240
2850,00 грн.(Дві тисячі вісімсот п’ятдесят грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 475,00 грн. (Чотириста сімдесят п’ять грн. 00 коп.)
 
Квітень 2015 2850,00 грн., дог.№2004/2015 від 20.04.15 .
 

 

Код 65.12.1 Послуги щодо страхування від нещасних випадків
2240
714,00 грн.(сімсот чотирнадцять грн. 00 коп.) без ПДВ
 
Квітень 2015 -714,00грн. дог.№5-12/07/15в від 01.04.15
 

 

Код 84.25.1 Послуги пожежних служб
2240
825,30 грн. (Вісімсот двадцять п’ять грн. 30 коп.) у т.ч. ПДВ 137,55 грн. ( Сто тридцять сім грн. 55 коп.)
,
Червень 2015 -825,30 грн. дог.№ПКК-2/15 від 18.06.15
 

 

Код 22.29.9 Послуги з виготовлення інших пластмасових виробів
2240
8000,00 грн.(Вісім тисяч грн. 00 коп. ) у т.ч. ПДВ 1333,33 грн. (Одна тисяча триста тридцять три грн. 33 коп.)
 
 
 

 

Код 62.02.2  Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення
2240
1800,00 грн.( Одна тисяча вісімсот грн.00 коп.)  без ПДВ
 
Лютий 2015, дог. №16,№71 від 16.02.15 – 1800,00 грн.
 

 

Код 35.30.12 Постачання пари та гарячої води трубопроводами (теплова енергія)
2271
141014,48 грн.(Сто сорок одна тисяча чотирнадцять грн. 48 коп.) у т.ч. ПДВ 23502,41 грн. (Двадцять три тисячі  п,ятсот дві грн.41 грн.)
 
Січень, березень, травень 2015 дог. 420100 від 18.03.2014 -63805,40 грн., дог. 1/14 від 07.05.15-77209,08 грн.(відшкодування комун.послуг)
 

 

Код 35.30.11 Пара та гаряча вода(централізоване постачання гарячої води)
2272
12800,65 грн.(Дванадцять тисяч вісімсот грн. 65 коп.) у т.ч. ПДВ 2133,44грн. (Дві тисячі сто тридцять тригрн. 44 коп.)
 
Січень 2015 -2708,00грн., дог.№420101 від 28.11.14, дог.№1/14 від 07.05.151/14 від 07.05.15-10092,65 грн.(відшкодування комун.послуг)
 

 

Код 36.00.20 Оброблення та розподілення води трубопроводам (постачання холодної води)
2272
37052,00 грн.(Тридцять сім тисяч п’ятдесят дві грн. 00 коп.) у т.ч. ПДВ 6175,33 грн. ( Шість тисяч сто сімдесят п’ять грн. 33 коп.)
 
Січень, березень 2015 -26339,26 грн., дог.№6103/1 від 20.03.14,
 

 

Код 37.00.11 Видаляння та оброблення стічних вод (стоки)
2272
25157,92 грн. ( Двадцять п’ять тисяч сто п?ятдесят сім грн. 92 коп.) у т.ч. ПДВ  4192,99 грн. (Чотири тисячі сто дев?яносто два грн.99 коп.)
 
 
 

 

Код 35.11.10 Елекрична енергія(енергія електрична )
2273
56158,55 грн. (П’ятдесят шість тисяч сто п,ятдесят вісім грн.55 коп.) у т.ч. ПДВ 9359,76 грн. (Дев,ять тисяч триста п,ятдесят дев,ять грн. 76 коп.)
 
Лютий, березень, травень дог.№185 від 18.03.14 36149,00 грн., дог№1/14 від 07.05.15 – 20009,55 грн. (відшкодування комун.послуг)
 

 

Код 74.90.1 Послуги щодо надання професійні та технічні допомоги та консультації
2282
640,00 грн. (Шістсот сорок грн. 00 коп.) без ПДВ
 
Лютий, березень 2015 -640,00 грн., дог.№22 від 24.02.15, дог.№№39,40 від 23.03.15
 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 07.08.201535.
Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________ __Лемешева Л.І.
(підпис)                         (ініціали та прізвище)  
М. П.

Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________ ___Зубачова О.М.
(підпис)                         (ініціали та прізвище)            


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

 

  РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (ЗІ ЗМІНАМИ)
на   2015   рік
КЗ « ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5» , 38969547
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

3

4

6

Код 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

 

 

 

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

ЛОТ 1 35.30.12-00.00 Постачання пари та гарячої води трубопроводами (теплова енергія)

2271

601243грн. 55 коп. (Шістсот одна тисяча двісті сорок три грн. 55 коп.), у тому числі ПДВ  100207грн.26 коп. (Сто  тисяч двісті сім грн. 26 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2015

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода№ 8 від 31.12.2014 року до дог.№42100 від 18.03.2014 року на суму 63805,40 грн.

ЛОТ 2  35.30.11-00.00 Пара та гаряча вода (централізоване постачання гарячої води)

2272

43136 грн. 86 коп.  (Сорок три тисячі сто тридцять шість 86 коп.), у тому числі ПДВ 7189 грн.48 коп. (Сім тисяч сто вісімдесят дев`ять грн. 48 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2015

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода№ 2 від 31.12.2014 року до дог.№42101 від 28.11.2014 року на суму 2708,90 грн.

Код 35.11.1 Енергія електрична (35.11.10-00.00- Енергія електрична)

2273

210786 грн. 00 коп. (Двісті десять тисяч сімсот вісімдесят шість грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 35131 грн. 00 коп. (Тридцять п`ять тисяч сто тридцять одна грн.00 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2015

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода № 1 від 31.12.2014 року до дог.№ 185 від 18.03.2014 р. На суму 36149,00 грн.

21.10.5 Провітаміни, вітаміни й гормони; глюкози та алкоїди рослинного походження та  їхні похідні; антибіотики

2220

154067 грн. 94 коп. (Сто п`ятдесят чотири тисячі шістдесят сім грн.. 94 коп.) у тому числі  ПДВ 10079 грн. 21коп. (Десять тисяч сімдесят дев`ять грн.. 21 коп.)

Запит цінових

Лютий 2015

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

ЛОТ 1 21.10.5 Провітаміни, вітаміни й гормони; глюкози та алкоїди рослинного походження та  їхні похідні; антибіотики (СИБАЗОН розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулах)

2220

25796 грн. 34 коп. (Двадцять п`ять тисяч сімсот дев`яносто шість грн.. 34 коп.) у  тому числі ПДВ  1687 грн. 61 коп.(Одна тисяча шістсот вісімдесят сім грн.. 61 коп.)

Запит цінових

Лютий 2015

 

ЛОТ 2  21.10.5 Провітаміни, вітаміни й гормони; глюкози та алкоїди рослинного походження та  їхні похідні; антибіотики (МОРФІНУ ГІДРОХЛОРИД розчин для ін'єкцій 1 % по 1 мл в ампулах)

2220

128271 грн. 60 коп. (Сто двадцять вісім тисяч двісті сімдесят одна грн.. 60 коп.) у тому числі  ПДВ 8391грн. 60 коп. (Вісім тисяч триста дев`яносто одна грн.. 60 коп.)

Запит цінових

Лютий 2015

 

19.20.2  Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2210

332328, грн.. 30 коп. (Триста тридцять дві тисячі триста двадцять вісім грн.. 30 коп.)  у тому числі  ПДВ  55388 грн. 05 коп. (П`ятдесят п`ять тисяч триста вісімдесят вісім грн.. 05 коп.)

Відкриті торги

Лютий 2015

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» Зг.тимчасового кошторису на 1 квартал укладено договір № МТДЗОГ-150115 від 15.01.2015 року на суму 42102,00 грн.

ЛОТ 1 19.20.2  Паливо рідинне та газ (Бензин А-92, Бензин А-95) 

2210

317356 грн. 30 коп. (Триста сімнадцять тисяч триста п`ятдесят шість грн.. 30 коп.)  у тому числі  ПДВ   52892 грн. 72 коп. (П`ятдесят дві тисячі вісімсот дев`яносто дві грн.. 72 коп.)

Відкриті торги

Лютий 2015

 

ЛОТ 2 19.20.2  Оливи мастильні (тосол, масло моторне 10W40 або "еквівалент",  гальмівна рідина)

2210

14972 грн. 00 коп. (Чотирнадцять тисяч дев`ятсот сімдесят дві грн. 00 коп.)  у тому числі  ПДВ 2495грн. 33 коп. (Дві тисячі чотириста дев`яносто п`ять грн.. 33 коп.)

Відкриті торги

Лютий 2015

 

Код 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

 

 

 

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

ЛОТ 1 35.30.12-00.00 Постачання пари та гарячої води трубопроводами (теплова енергія)

2271

65316 грн. 05 коп. (Шістдесят п`ять тисяч триста шістнадцять грн.. 05 коп.)  у тому числі ПДВ 10886 грн. 01 коп. (Десять тисяч вісімсот вісімдесят шість грн.. 01 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Березень 2015

 

ЛОТ 2  35.30.11-00.00 Пара та гаряча вода (централізоване постачання гарячої води)

2272

15326 грн. 24 коп. (П`ятнадцять тисяч триста двадцять шість грн.. 24 коп.) у тому числі ПДВ 2554 грн. 37 коп. (Дві тисячі п`ятсот п`ятдесят чотири грн.. 37 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Березень 2015

 

Код  29.10.59-90.00 Автомобілі спеціальної призначеності, інші, н. в. і. у. (Спеціалізований санітарний автомобіль)

3110

604800 грн. 00 коп. (Шістсот чотири тисячі вісімсот грн.. 00 коп.) у т.ч. ПДВ – 100800 грн. 00 коп. (Сто тисяч вісімсот грн. 00 коп.)

Відкриті торги

Липень 2015

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 14.07.2015 року № 30 .
Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________ __Лемешева Л.І.
(підпис)                         (ініціали та прізвище)  
М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________ ___Зубачова О.М.
(підпис)                         (ініціали та прізвище)            


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

 

  РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (ЗІ ЗМІНАМИ)
на   2015   рік
КЗ « ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5» , 38969547
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

3

4

6

Код 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

 

 

 

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

ЛОТ 1 35.30.12-00.00 Постачання пари та гарячої води трубопроводами (теплова енергія)

2271

601243грн. 55 коп. (Шістсот одна тисяча двісті сорок три грн. 55 коп.), у тому числі ПДВ  100207грн.26 коп. (Сто  тисяч двісті сім грн. 26 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2015

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода№ 8 від 31.12.2014 року до дог.№42100 від 18.03.2014 року на суму 63805,40 грн.

ЛОТ 2  35.30.11-00.00 Пара та гаряча вода (централізоване постачання гарячої води)

2272

43136 грн. 86 коп.  (Сорок три тисячі сто тридцять шість 86 коп.), у тому числі ПДВ 7189 грн.48 коп. (Сім тисяч сто вісімдесят дев`ять грн. 48 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2015

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода№ 2 від 31.12.2014 року до дог.№42101 від 28.11.2014 року на суму 2708,90 грн.

Код 35.11.1 Енергія електрична (35.11.10-00.00- Енергія електрична)

2273

210786 грн. 00 коп. (Двісті десять тисяч сімсот вісімдесят шість грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 35131 грн. 00 коп. (Тридцять п`ять тисяч сто тридцять одна грн.00 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2015

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»
Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода № 1 від 31.12.2014 року до дог.№ 185 від 18.03.2014 р. На суму 36149,00 грн.

21.10.5 Провітаміни, вітаміни й гормони; глюкози та алкоїди рослинного походження та  їхні похідні; антибіотики (СИБАЗОН розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулах, МОРФІНУ ГІДРОХЛОРИД розчин для ін'єкцій 1 % по 1 мл в ампулах)

2220

154067 грн. 94 коп. (Сто п`ятдесят чотири тисячі шістдесят сім грн.. 94 коп.) у тому числі  ПДВ 10079 грн. 21коп. (Десять тисяч сімдесят дев`ять грн.. 21 коп.)

Запит цінових

Лютий 2015

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

ЛОТ 1 21.10.5 Провітаміни, вітаміни й гормони; глюкози та алкоїди рослинного походження та  їхні похідні; антибіотики (СИБАЗОН розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулах)

2220

25796 грн. 34 коп. (Двадцять п`ять тисяч сімсот дев`яносто шість грн.. 34 коп.) у  тому числі ПДВ  1687 грн. 61 коп.(Одна тисяча шістсот вісімдесят сім грн.. 61 коп.)

Запит цінових

Лютий 2015

 

ЛОТ 2  21.10.5 Провітаміни, вітаміни й гормони; глюкози та алкоїди рослинного походження та  їхні похідні; антибіотики (МОРФІНУ ГІДРОХЛОРИД розчин для ін'єкцій 1 % по 1 мл в ампулах)

2220

128271 грн. 60 коп. (Сто двадцять вісім тисяч двісті сімдесят одна грн.. 60 коп.) у тому числі  ПДВ 8391грн. 60 коп. (Вісім тисяч триста дев`яносто одна грн.. 60 коп.)

Запит цінових

Лютий 2015

 

19.20.2  Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

2210

332328, грн.. 30 коп. (Триста тридцять дві тисячі триста двадцять вісім грн.. 30 коп.)  у тому числі  ПДВ  55388 грн. 05 коп. (П`ятдесят п`ять тисяч триста вісімдесят вісім грн.. 05 коп.)

Відкриті торги

Лютий 2015

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» Зг.тимчасового кошторису на 1 квартал укладено договір № МТДЗОГ-150115 від 15.01.2015 року на суму 42102,00 грн.

ЛОТ 1 19.20.2  Паливо рідинне та газ (Бензин А-92, Бензин А-95) 

2210

317356 грн. 30 коп. (Триста сімнадцять тисяч триста п`ятдесят шість грн.. 30 коп.)  у тому числі  ПДВ   52892 грн. 72 коп. (П`ятдесят дві тисячі вісімсот дев`яносто дві грн.. 72 коп.)

Відкриті торги

Лютий 2015

 

ЛОТ 2 19.20.2  Оливи мастильні (тосол, масло моторне 10W40 або "еквівалент",  гальмівна рідина)

2210

14972 грн. 00 коп. (Чотирнадцять тисяч дев`ятсот сімдесят дві грн. 00 коп.)  у тому числі  ПДВ 2495грн. 33 коп. (Дві тисячі чотириста дев`яносто п`ять грн.. 33 коп.)

Відкриті торги

Лютий 2015

 

Код 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

 

 

 

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

ЛОТ 1 35.30.12-00.00 Постачання пари та гарячої води трубопроводами (теплова енергія)

2271

65316 грн. 05 коп. (Шістдесят п`ять тисяч триста шістнадцять грн.. 05 коп.)  у тому числі ПДВ 10886 грн. 01 коп. (Десять тисяч вісімсот вісімдесят шість грн.. 01 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Березень 2015

 

ЛОТ 2  35.30.11-00.00 Пара та гаряча вода (централізоване постачання гарячої води)

2272

15326 грн. 24 коп. (П`ятнадцять тисяч триста двадцять шість грн.. 24 коп.) у тому числі ПДВ 2554 грн. 37 коп. (Дві тисячі п`ятсот п`ятдесят чотири грн.. 37 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Березень 2015

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 04.03.2015 року №  14 .
Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________ __Лемешева Л.І.
 

Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________ ___Зубачова О.М.
          

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік, що здійснюються без проведення процедур закупівель КЗ "Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5", 38969547


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

 

  РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (ЗІ ЗМІНАМИ)
на   2015   рік
КЗ « ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5» , 38969547
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

3

4

6

Код 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (теплова енергія, централізоване постачання гарячої води)

 

 

 

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

ЛОТ 1 35.30.12-00.00 Постачання пари та гарячої води трубопроводами (теплова енергія)

2271

666559 грн. 60 коп. (Шістсот шістдесят шість тисяч п`ятсот п`ятдесят дев`ять грн. 60 коп.), тому числі ПДВ  111093грн.27 коп. (Сто  одинадцять тисяч дев`яносто три грн. 27 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2015

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода№ 8 від 31.12.2014 року до дог.№42100 від 18.03.2014 року на суму 63805,40 грн.

ЛОТ 2  35.30.11-00.00 Пара та гаряча вода (централізоване постачання гарячої води)

2272

58463 грн. 10 коп.  (П`ятдесят вісім тисяч чотириста шістдесят три грн. 10 коп.), у тому числі ПДВ 9743 грн.85 коп. (Дев`ять тисяч сімсот сорок три грн. 85 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2015

Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода№ 2 від 31.12.2014 року до дог.№42101 від 28.11.2014 року на суму 2708,90 грн.

Код 35.11.1 Енергія електрична (35.11.10-00.00- Енергія електрична)

2273

210786 грн. 00 коп. (Двісті десять тисяч сімсот вісімдесят шість грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 35131 грн. 00 коп. (Тридцять п`ять тисяч сто тридцять одна грн.00 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2015

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»
Зг.п.6 ст.40 укладена додаткова угода № 1 від 31.12.2014 року до дог.№ 185 від 18.03.2014 р. На суму 36149,00 грн.

21.10.5 Провітаміни, вітаміни й гормони; глюкози та алкоїди рослинного походження та  їхні похідні; антибіотики (СИБАЗОН розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулах, МОРФІНУ ГІДРОХЛОРИД розчин для ін'єкцій 1 % по 1 мл в ампулах)

2220

154067 грн. 94 коп. (Сто п`ятдесят чотири тисячі шістдесят сім грн.. 94 коп.) у тому числі  ПДВ 10079 грн. 21коп. (Десять тисяч сімдесят дев`ять грн.. 21 коп.)

Запит цінових

Лютий 2015

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

ЛОТ 1 21.10.5 Провітаміни, вітаміни й гормони; глюкози та алкоїди рослинного походження та  їхні похідні; антибіотики (СИБАЗОН розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулах)

2220

25796 грн. 34 коп. (Двадцять п`ять тисяч сімсот дев`яносто шість грн.. 34 коп.) у  тому числі ПДВ  1687 грн. 61 коп.(Одна тисяча шістсот вісімдесят сім грн.. 61 коп.)

Запит цінових

Лютий 2015

 

ЛОТ 2  21.10.5 Провітаміни, вітаміни й гормони; глюкози та алкоїди рослинного походження та  їхні похідні; антибіотики (МОРФІНУ ГІДРОХЛОРИД розчин для ін'єкцій 1 % по 1 мл в ампулах)

2220

128271 грн. 60 коп. (Сто двадцять вісім тисяч двісті сімдесят одна грн.. 60 коп.) у тому числі  ПДВ 8391грн. 60 коп. (Вісім тисяч триста дев`яносто одна грн.. 60 коп.)

Запит цінових

Лютий 2015

 

19.20.2  Паливо рідинне та газ; оливи матисльні

2210

332328, грн.. 30 коп. (Триста тридцять дві тисячі триста двадцять вісім грн.. 30 коп.)  у тому числі  ПДВ  55388 грн. 05 коп. (П`ятдесят п`ять тисяч триста вісімдесят вісім грн.. 05 коп.)

Відкриті торги

Лютий 2015

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»
Зг.тимчасового кошторису на 1 квартал укладено договір № МТДЗОГ-150115 від 15.01.2015 року на суму 42102,00 грн.

ЛОТ 1 19.20.2  Паливо рідинне та газ (Бензин А-92, Бензин А-95) 

2210

317356 грн. 30 коп. (Триста сімнадцять тисяч триста п`ятдесят шість грн.. 30 коп.)  у тому числі  ПДВ   52892 грн. 72 коп. (П`ятдесят дві тисячі вісімсот дев`яносто дві грн.. 72 коп.)

Відкриті торги

Лютий 2015

 

ЛОТ 2 19.20.2  Оливи мастильні (тосол, масло моторне 10W40 або "еквівалент",  гальмівна рідина)

2210

14972 грн. 00 коп. (Чотирнадцять тисяч дев`ятсот сімдесят дві грн. 00 коп.)  у тому числі  ПДВ 2495грн. 33 коп. (Дві тисячі чотириста дев`яносто п`ять грн.. 33 коп.)

Відкриті торги

Лютий 2015

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 02.02.2015 року №  5 .
Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________ __Лемешева Л.І.
 

Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________ ___Зубачова О.М.
 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

 

РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на   2015   рік
КЗ « ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5» , 38969547
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

3

4

6

Код 35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (теплова енергія, централізоване постачання гарячої води)

 

 

 

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

ЛОТ 1 35.30.12-00.00 Постачання пари та гарячої води трубопроводами (теплова енергія)

2271

878404,80коп. (Вісімсот сімдесят вісім тисяч  чотириста чотири грн. 80 коп.), тому числі ПДВ  146400 грн.80 коп. (Сто  сорок  шість тисяч  чотириста грн. 80 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Січень 2015

 

ЛОТ 2  35.30.12-00.00 Постачання пари та гарячої води трубопроводами (централізоване постачання гарячої води)

2272

61200,00  (Шістдесят одна тисяча двісті грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 10200грн.00коп. (Десять тисяч двісті грн. 00 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Січень 2015

-

Код 35.11.1 Енергія електрична (35.11.10-00.00- Енергія електрична)

2273

285537,60 (Двісті вісімдесят п?ять тисяч п’ятсот тридцять сім грн. 60 коп.), у тому числі ПДВ 47589 грн. 60 коп.(Сорок сім тисяч п’ятсот вісімдесят дев?ять грн.60 коп.)

Переговорна процедура закупівлі

Січень 2015

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради Кошти місцевого бюджету Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 20.01.2015 року №  2 .
 Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________ __Лемешева Л.І. 

Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________ ___Зубачова О.М.
        


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15 вересня 2014 року № 1106

 

ДОДАТОК  ДО РІЧНОГО  ПЛАН А ЗАКУПІВЕЛЬ/
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
на   2014   рік
КЗ « ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 5» , 38969547
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

3

4

6

25.12.1 Двері,  вікно й рамки до них і пороги до дверей металеві

2210

3800,00

 

Листопад 2014

придбання пластикового вікна

27.51.2 Електроприлади для обігрівання приміщень, інші

2210

540,00

 

Листопад 2014

Придбання авто вимикача А3124 100А

45.32.1 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, швидкозшивачи формуляри та інші канцелярські вироби чи картонні

2210

917,43

 

Грудень  2014

Бланки медичні

27.51.2 Електроприлади для обігрівання приміщень, інші

2210

1863,18

 

Листопад 2014

Придбання електрорадіатора опалювального побутового ЕРГН-0,74уд.

21.20.2 Вакцини для лікування людини

2220

-28794,00

 

Листопад 2014

Придбання туберкуліну

21.20.2 Антисироватка та вакцина,сироватка столбнячна та вакцина АС,ПС,АДМ,АДСМ та ініші для лікування людини

2220

25545,00

 

Листопад 2014

Придбання кріоприципітату

32.50.5 Вироби медичної та хірургічної призначеності, інші

2220

196,00

 

Листопад 2014

Гільза картонна

21.20.2 Антисироватка та вакцини, сироватка столбнячна та вакцини АС,ПС,АДМАДМСМ та інші для лікування людини

2220

51090,00

 

Грудень 2014

Придбання кріоприципітату

86.21.1 Послуги у сфері загальної лікарської практики

2730

28794,00

 

Листопад 2014

Відшкодування пільгових рецептів

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання  пари та горячої води

2271

87288,00

 

Листопад 2014

Оплата теплопостачання

35.30.1 Пара та гаряча вода ; постачання пари та гарячої води

2272

10905,00

 

Листопад 2014

Надання послуг гарячого водопосточання

35.11.1Енергія електрична

2273

48610,00

 

Листопад 2014

Оплата електричної енергії

10.51.1 Молоко рідинне, оброблене

2230

-10931,00

 

Грудень 2014

Молочні суміші

33.12.1 Ремонтування та технічне обслуговування конторських офісних машин та устаткування

2240

90,00

 

Листопад 2014

Оплата за послуги з абонентської плати за користування сервісом «Кабінет замовника»

33.12.1Ремонтування та технічне обслуговування  конторських офісних машин та устаткування

2240

90,00

 

Грудень 2014

Оплата за послуги з абонентної плати

45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і мало вантажних автотранспортних засобів

2240

1100,00

 

Листопад 2014

Технічне обслуговування автомобіля

84.11.1 Послуги загальнодержавного характеру, інші

2800

-196,00

 

Листопад 2014

Перерахування ПДВ

84.11.1 Послуги загальнодержавного характеру

2800

219,31

 

Грудень 2014

Подадок на дорогоцінні метали

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 19.12.2014 № 28.
Голова комітету з конкурсних торгів     ____________________ __Лемешева Л.І.
 

Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________ ___Зубачова О.М.
 


ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ  ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2014 рік
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ №5»,  38969547
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

Предмет
закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансу-вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Код 19.20.2

Паливо рідинне та газ, оливи мастильні

2210

Кошти місцевих бюджетів

 

Запит цінових пропозицій

Березень  2014

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

ЛОТ 1
Паливо рідинне та газ (бензин А-95, А-92)

 

 

 

 

 

 

Зміни річного плану закупівель на 2014 рік проведені за рахунок затвердженого річного кошторису на 2014 рік
від 19.02.2014

ЛОТ 2
Оливи мастильні (мастило моторне 10W40, тосол, мастило ТАД-17, гальмівна рідина)

 

 

 

 

 

 

16.01.2014 було укладено договір №43-0000073 на суму 42206,20 грн. (тимчасовий кошторис на І квартал 2014 року)


Код 35.30.1

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (тепло-
постачання, гаряча вода)

2271

Кошти місцевих бюджетів

 

Закупівля в одного учасника

Лютий 2014

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

Підстава обрання процедури: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин), на товари, роботи чи послуги, які можуть бути  поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи

Код 35.11.1

Енергія електрична (електрична енергія)

2273

Кошти місцевих бюджетів

 

Закупівля в одного учасника

Лютий 2014

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

Підстава обрання процедури: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин), на товари, роботи чи послуги, які можуть бути  поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи

Код 32.50.1

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні

3110

Кошти місцевих бюджетів

 

Запит цінових пропозицій

Жовтень  2014

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

 

ЛОТ 1
Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (сумка-укладка лікаря, набір інструментарію для надання невідкладної допомоги, цільові укладки для надання невідкладної допомоги)

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ 2
Стерилізатори медичні, хірургічні чи лабораторні (стерилізатор повітряний ГП-40)

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ 3
Інструменти та прилади офтальмологічні (індикатор внутрішньо-очного тиску портативний ИГД-02 «ПРА» Diathera тм)

 

 

 

 

 

 

 

Код 35.30.1

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (тепло-
постачання, гаряча вода)

 

Кошти місцевих бюджетів

 

Переговорна процедура закупівлі

Листопад  2014

 

 

ЛОТ 1
Закупівля теплової енергії

2271

 

 

 

 

 

 


ЛОТ 2
Надання послуг з централізованого постачання гарячої води

2272

 

 

 

 

 

 

 

Затвердженим рішенням комітету з конкурсних торгів від 06.11.2014 № 18.

 

Голова комітету з
  конкурсних торгів                                                                                                   &nb191 sp;                                                           Л.І.  Лемешева                                                             


Секретар комітету з
  конкурсних торгів                                                                                                                                                                О.М. Зубачова                                              


ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ  ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2014 рік
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ №5»,  38969547
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

Предмет
закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансу-вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Код 19.20.2

Паливо рідинне та газ, оливи мастильні

2210

Кошти місцевих бюджетів

 

Запит цінових пропозицій

Березень  2014

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

ЛОТ 1
Паливо рідинне та газ (бензин А-95, А-92)

 

 

 

 

 

 

Зміни річного плану закупівель на 2014 рік проведені за рахунок затвердженого річного кошторису на 2014 рік
від 19.02.2014

ЛОТ 2
Оливи мастильні (мастило моторне 10W40, тосол, мастило ТАД-17, гальмівна рідина)

 

 

 

 

 

 

16.01.2014 було укладено договір №43-0000073 на суму 42206,20 грн. (тимчасовий кошторис на І квартал 2014 року)


Код 35.30.1

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (тепло-
постачання, гаряча вода)

2271

Кошти місцевих бюджетів

 

Закупівля в одного учасника

Лютий 2014

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

Підстава обрання процедури: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин), на товари, роботи чи послуги, які можуть бути  поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи

Код 35.11.1

Енергія електрична (електрична енергія)

2273

Кошти місцевих бюджетів

 

Закупівля в одного учасника

Лютий 2014

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

Підстава обрання процедури: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин), на товари, роботи чи послуги, які можуть бути  поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи

Код 32.50.1

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні

3110

Кошти місцевих бюджетів

 

Запит цінових пропозицій

Жовтень  2014

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

 

ЛОТ 1
Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (сумка-укладка лікаря, набір інструментарію для надання невідкладної допомоги, цільові укладки для надання невідкладної допомоги)

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ 2
Стерилізатори медичні, хірургічні чи лабораторні (стерилізатор повітряний ГП-40)

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ 3
Інструменти та прилади офтальмологічні (індикатор внутрішньо-очного тиску портативний ИГД-02 «ПРА» Diathera тм)

 

 

 

 

 

 

 

Код 35.30.1

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (тепло-
постачання, гаряча вода)

 

Кошти місцевих бюджетів

 

Переговорна процедура закупівлі

Листопад  2014

 

 

ЛОТ 1
Закупівля теплової енергії

2271

 

 

 

 

 

 


ЛОТ 2
Надання послуг гарячого водопостачання

2272

 

 

 

 

 

 

 

Затвердженим рішенням комітету з конкурсних торгів від 30.10.2014 № 17.

 

Голова комітету з
конкурсних торгів                                                                                                                                                               Л.І.  Лемешева                                                             

Секретар комітету з
  конкурсних торгів                                                                                                                                                                О.М. Зубачова                                              


ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ  ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2014 рік
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ №5»,  38969547
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

Предмет
закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансу-вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Код 19.20.2

Паливо рідинне та газ, оливи мастильні

2210

Кошти місцевих бюджетів

 

Запит цінових пропозицій

Березень  2014

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

ЛОТ 1
Паливо рідинне та газ (бензин А-95, А-92)

 

 

 

 

 

 

Зміни річного плану закупівель на 2014 рік проведені за рахунок затвердженого річного кошторису на 2014 рік
від 19.02.2014

ЛОТ 2
Оливи мастильні (мастило моторне 10W40, тосол, мастило ТАД-17, гальмівна рідина)

 

 

 

 

 

 

16.01.2014 було укладено договір №43-0000073 на суму 42206,20 грн. (тимчасовий кошторис на І квартал 2014 року)


Код 35.30.1

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (тепло-
постачання, гаряча вода)

2271

Кошти місцевих бюджетів

 

Закупівля в одного учасника

Лютий 2014

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

Підстава обрання процедури: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин), на товари, роботи чи послуги, які можуть бути  поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи

Код 35.11.1

Енергія електрична (електрична енергія)

2273

Кошти місцевих бюджетів

 

Закупівля в одного учасника

Лютий 2014

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

Підстава обрання процедури: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин), на товари, роботи чи послуги, які можуть бути  поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи

Код 32.50.1

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні

3110

Кошти місцевих бюджетів

 

Запит цінових пропозицій

Жовтень  2014

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

 

ЛОТ 1
Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (сумка-укладка лікаря, набір інструментарію для надання невідкладної допомоги, цільові укладки для надання невідкладної допомоги)

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ 2
Стерилізатори медичні, хірургічні чи лабораторні (стерилізатор повітряний ГП-40)

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ 3
Інструменти та прилади офтальмологічні (індикатор внутрішньо-очного тиску портативний ИГД-02 «ПРА»Diathera тм)

 

 

 

 

 

 

 

 

Затвердженим рішенням комітету з конкурсних торгів від 21.10.2014 року № 16 .

 

Голова комітету з
  конкурсних торгів                                                                                                                                                               Л.І.  Лемешева                                                             


Секретар комітету з
  конкурсних торгів                                                                                                                                                                 О.М. Зубачова                                              


ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ  ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2014 рік
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ №5»,  38969547
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

Предмет
закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансу-вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Код 19.20.2

Паливо рідинне та газ, оливи мастильні

2210

Кошти місцевих бюджетів

 

Запит цінових пропозицій

Березень  2014

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

ЛОТ 1
Паливо рідинне та газ (бензин А-95, А-92)

 

 

 

 

 

 

Зміни річного плану закупівель на 2014 рік проведені за рахунок затвердженого річного кошторису на 2014 рік
від 19.02.2014

ЛОТ 2
Оливи мастильні (мастило моторне 10W40, тосол, мастило ТАД-17, гальмівна рідина)

 

 

 

 

 

 

16.01.2014 було укладено договір №43-0000073 на суму 42206,20 грн. (тимчасовий кошторис на І квартал 2014 року)


Код 35.30.1

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (тепло-
постачання, гаряча вода)

2271

Кошти місцевих бюджетів

 

Закупівля в одного учасника

Лютий 2014

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

Підстава обрання процедури: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин), на товари, роботи чи послуги, які можуть бути  поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи

Код 35.11.1

Енергія електрична (електрична енергія)

2273

Кошти місцевих бюджетів

 

Закупівля в одного учасника

Лютий 2014

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

Підстава обрання процедури: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин), на товари, роботи чи послуги, які можуть бути  поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи

Код 32.50.1

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні

3110

Кошти місцевих бюджетів

 

Запит цінових пропозицій

Жовтень  2014

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

 

ЛОТ 1
Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (сумка-укладка лікаря, набір інструментарію для надання невідкладної допомоги, цільові укладки для надання невідкладної допомоги)

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ 2
Стерилізатори медичні, хірургічні чи лабораторні (стерилізатор повітряний ГП-40)

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ 3
Інструменти та прилади офтальмологічні (безконтактний індикатор для вимірювання внутрішньо-очного тиску)

 

 

 

 

 

 

 

 

Затвердженим рішенням комітету з конкурсних торгів від 02.10.2014 року № 15 .

 

Голова комітету з
конкурсних торгів                                                                                                                                                               Л.І.  Лемешева                                                                                                                                                             

Секретар комітету з
конкурсних торгів                                                                                                                                                                О.М. Зубачова                                                                                                                                   


ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ  ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2014 рік
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ №5»,  38969547
(найменування замовника, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ)

 

Предмет
закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансу-вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Код 19.20.2

Паливо рідинне та газ, оливи мастильні

2210

Кошти місцевих бюджетів

 

Запит цінових пропозицій

Березень  2014

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

ЛОТ 1
Паливо рідинне та газ (бензин А-95, А-92)

 

 

 

 

 

 

Зміни річного плану закупівель на 2014 рік проведені за рахунок затвердженого річного кошторису на 2014 рік
від 19.02.2014

ЛОТ 2
Оливи мастильні (мастило моторне 10W40, тосол, мастило ТАД-17, гальмівна рідина)

 

 

 

 

 

 

16.01.2014 було укладено договір №43-0000073 на суму 42206,20 грн. (тимчасовий кошторис на І квартал 2014 року)


Код 35.30.1

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (тепло-
пост Оливи мастильні (мастило моторне 10W40, тосол, мастило ТАД-17, гальмівна рідина)topnbsp; nbsp; ачання, гаряча вода)

2271

Кошти місцевих бюджетів

 

Закупівля в одного учасника

Лютий 2014

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

Підстава обрання процедури: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин), на товари, роботи чи послуги, які можуть бути  поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи

Код 35.11.1

Енергія електрична (електрична енергія)

2273

Кошти місцевих бюджетів

 

Закупівля в одного учасника

Лютий 2014

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

Підстава обрання процедури: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин), на товари, роботи чи послуги, які можуть бути  поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи

Код 32.50.1

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні

3110

Кошти місцевих бюджетів

 

Запит цінових пропозицій

Жовтень  2014

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

 

ЛОТ 1
Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (сумка-укладка лікаря)

 

 

 

 

 

 

 


ЛОТ 2
Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (набір інструментарію для надання невідкладної допомоги)

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ 3
Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (цільові укладки для надання невідкладної допомоги)

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ 4
Стерилізатори медичні, хірургічні чи лабораторні (стерилізатор повітряний ГП-40)

 

 

 

 

 

 

 


ЛОТ 5
Інструменти та прилади офтальмологічні (безконтактний індикатор для вимірювання внутрішньо-очного тиску)

 

 

 

 

 

 

 

 

Затвердженим рішенням комітету з конкурсних торгів від 26.09.2014 №14 .

Голова комітету з
 конкурсних торгів                                                                                                                                                               Л.І.  Лемешева                                                                                                                            


Секретар комітету з
  конкурсних торгів                                                                                                                                                                О.М. Зубачова                                                                                                         

 


ПРОЕКТ РІЧНОГО ПЛАНУ  ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ №5»,  38969547
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет
закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансу-вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Код 19.20.2

Паливо рідинне та газ, оливи мастильні

2210

Кошти місцевих бюджетів

 

Запит цінових пропозицій

Лютий 2015

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

ЛОТ 1
Паливо рідинне та газ (бензин А-95, А-92)

 

 

 

 

 

 

 

ЛОТ 2
Оливи мастильні (мастило моторне 10W40, тосол, мастило ТАД-17, гальмівна рідина)

 

 

 

 

 

 

 

Код 35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води( Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води)

2271

Кошти місцевих бюджетів

 

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2015

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради
Підстава обрання процедури: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин), на товари, роботи чи послуги, які можуть бути  поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи

Код 35.11.1

Енергія електрична (Енергія електрична)

2273

Кошти місцевих бюджетів

 

Переговорна процедура закупівлі

Лютий 2015

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

Підстава обрання процедури: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин), на товари, роботи чи послуги, які можуть бути  поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи

Код 21.10.3
Лактони,н.в.і.у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро-атомом (-ами) азоту, що мають у структурі неконденсоване піразинове кільце, піримідинове кільце, піперазольне кільце чи фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; гідантоїн та його похідні; сульфонаміди

2220

Кошти місцевих бюджетів

 

Відкриті торги

Лютий 2015

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

Код 21.10.2
Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; солі та гідроксиди амонію четвертинні; фосфоаміноліліди; аміди та їхні похідні й солі з цих речовин

2220

Кошти місцевих бюджетів

 

Відкриті торги

Лютий 2015

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

Код 21.10.5
Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та алкалоїди рослинного походження та їхні похідні; антибіотики

2220

Кошти місцевих бюджетів

 

Відкриті торги

Лютий 2015

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

Код 21.20.2
Препарати фармацевтичні, інші

2220

Кошти місцевих бюджетів

 

Відкриті торги

Лютий 2015

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

 

Затвердженим рішенням комітету з конкурсних торгів від ______________________
Голова комітету з
  конкурсних торгів                                                                                                                                                               Л.І.  Лемешева                                                                                                                                                                                                                             (прізвище, ініціали)


Секретар комітету з
  конкурсних торгів                                                                                                                                                                О.М. Зубачова                                                                                                                            )                                                                               (прізвище, ініціали)

 


ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2014 рік
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ №5»,  38969547
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

Предмет
закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансу-вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Код 19.20.2

Паливо рідинне та газ, оливи мастильні

2210

Кошти місцевих бюджетів

 

Запит цінових пропозицій

Березень 2014

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

ЛОТ 1
Паливо рідинне та газ (бензин А-95, А-92)

 

 

 

 

 

 

Зміни річного плану закупівель на 2014 рік проведені за рахунок затвердженого річного кошторису на 2014 рік
від 19.02.2014

ЛОТ 2
Оливи мастильні (мастило моторне 10W40, тосол, мастило ТАД-17, гальмівна рідина)

 

 

 

 

 

 

17.01.2014 було укладено договір №43-0000073 на суму 42206,20 грн. (тимчасовий кошторис на І квартал 2014 року)


Код 35.30.1

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (тепло-
постачання, гаряча вода)

2271

Кошти місцевих бюджетів

 

Закупівля в одного учасника

Лютий 2014

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

Підстава обрання процедури: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин), на товари, роботи чи послуги, які можуть бути  поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи

Код 35.11.1

Енергія електрична (електрична енергія)

2273

Кошти місцевих бюджетів

 

Закупівля в одного учасника

Лютий 2014

 

Головний розпорядник коштів – Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

Підстава обрання процедури: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин), на товари, роботи чи послуги, які можуть бути  поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи

 

Затвердженим рішенням комітету з конкурсних торгів від 21.03.2014 р. № 7   .

 

Голова комітету з
конкурсних торгів                                                                                                                                                               Л.І.  Лемешева                                                                                                                                                   


Секретар комітету з
конкурсних торгів                                                                                                                                                                О.М. Зубачова                                                                                                                                             

 

nbsp;Код 21.10.5/p

Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet