Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206Про Всеукраїнський конкурс «Безпека праці-2014»

Видавничий дім «МЕДІА-ПРО», редакція професійногожурналу «Охорона праці та пожежна безпека» ініціюють проведення щорічногопрофесійного Всеукраїнського конкуру «Безпека праці-2014», який відбудетьсявперше. Термін проведення конкурсу з 1 лютого до 15 вересня 2014 року.

До участі в конкурсі запрошуються фахівці з охоронипраці та пожежної безпеки всіх підприємств і установ України. Участь у конкурсібезкоштовна.

ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський конкурс спеціалістів зохорони праці га пожежної безпеки «БЕЗПЕКА ПРАЩ - 2014»

 1.      МЕТА КОНКУРСУ

Підвищенняпрофесійного рівня спеціалістів з охорони праці та пожежної безпеки

У процесі підготовки відповідей на завдання Конкурсуздобувачі звання «Кращий фахівець з охорони праці та пожежної безпеки», «Кращийексперт з охорони праці - 2014» та «Кращий спеціаліст з пожежної безпеки -2014» більш оперативно стежать за змінами у законодавстві та новітнімитенденціями в сфері охорони праці та пожежної безпеки. Учасники конкурсу удосконалюютьпрактичне застосування норм безпеки праці, запобігання аваріям грунтуючись навиробничому досвіді практиків.

 

Об''єднанняпрофесіоналів з усіх регіонів України

Учасники Конкурсу отримають широкі можливості дляподальшого професійного розвитку, для спілкування з колегами, для професійногообговорення актуальних тем.

 2.      ОРГАНІЗАТОР, УЧАСНИКИ таЖУРІ КОНКУРСУ

ОрганізаторКонкурсу

Організатором Конкурсу є журнал «Охорона праці іпожежна безпека» (далі — Організатор).

Організатор:

-         Єкерівним органом Конкурсу, здійснює загальне управління та контроль за йогопроведенням відповідно до цього Положення;

-         затверджуєсклад журі Конкурсу (далі — Журі), яке визначає переможців;

-         забезпечуєроботу Журі;

-         здійснюєорганізаційно-технічне забезпечення проведення конкурсу, підбиття підсумків івизначення переможців Конкурсу;

розміщує інформацію про Конкурс насайті-Організатора:

www.oppb.com.ua (далі — сайт Конкурсу),у журналах ВД «МЕДІА-ПРО» («Охорона праці і пожежна безпека», «Зкологияпредприятия», «Секретарь-референт», «Справочник економиста») та в інших засобахмасової інформації;

організовує та проводить нагородження лауреатів іпереможців Конкурсу;

-         здійснює інші функції, необхідні для успішного проведення Конкурсу.

 

Учасники (здобувачі звання «Кращий експерт з охорони праці-2014» та «Кращий спеціаліст з пожежної безпски-2014»)

Учасником Конкурсу може статибудь-який фахівець, який має досвід роботи в сфері охорони праці та пожежноїбезпеки на території України. Учасниками не можуть бути працівники ТОВ«МЕДІА-ІІРО» і компаній — партнерів Конкурсу.

Для участів Конкурсі необхідно пройти реєстрацію та виконати тестові завдання, опублікованіна сайті Конкурсу www.oppb.com.ua чи вжурналі «Охорона праці і пожежна безпека».

Реєструючисвої персональні дані, учасник тим самим погоджується на їхню обробку, а такожна публікацію прізвища, імені та посади в разі перемоги.

Розпочатиучасть у Конкурсі можна з будь-якого туру, надіславши до редакції журналувиконані завдання попередніх турів.

До участі уфіналі допускаються тільки ті кандидати, які виконали всі конкурсні завданнядвох турів і набрали певну кількість балів за їхніми результатами.

 

Журі

З метоюоб''єктивного визначення лауреатів і переможців Конкурсу Організаторомстворюється Журі. До складу Журі запрошуються представники профільних державнихустанов, фахівці високої кваліфікації в сфері охорони праці та пожежноїбезпеки, а також представники Організатора Конкурсу. Голова Журі призначаєтьсяОрганізатором Конкурсу.

Журі:

-         здійснює наукову та консультаційну допомогу у формуванні завдань дляучасників Конкурсу;

-         бере участь у перевірці завдань і підбитті підсумків Конкурсу;

- бере участь у нагородженні переможців Конкурсу.

 

3.ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ПОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Етапивідбору претендентів на перемогу в Конкурсі і терміни проведення

Конкурспроходитиме з 1 лютого 2014 до 1 серпня 2014 року в два тур valign=и і фіналь94ний етап:

-     тур 1 —1 лютого — ЗО квітня 2014 року;

-    тур II — 1 травня 2014 року — 1серпня 2014 року;

-     фінал — 1 сstrongв управлінні соціальногозахисту населення Запорізької міської радиtoptd width=ерпня 2014-15 вересня 2014 року; Підбиття підсуp style=td width=toptext-align: center;Звертатись з 09.00 до 12.00 та з 13.00 до 16.00 за телефонами:мків — 15 вересня- 15 жовтня 2014 року.

Церемоніянагородження переможців і лауреатів Конкурсу проводиться у жовтні 2014 року вприміщенні ВД «МЕДІА-ПРО».

Завдання

Завданнядвох турів та фіналу публікуються на сайті Конкурсу www.oppb.com.ua, у журналі «Охорона праці і пожежна безпека» та надаються Організатором удрукованому чи електронному вигляді всім, хто зробить відповідний запит.

Завданнятурів представлено у вигляді тестових запитань. Завдання фіналу складається здвох частин: 1) тестове завдання; 2) практичне завдання. Головним переможцемстає учасник, який набрав найбільшу кількість балів за результатами двох туріві фінального етапу разом.

 

Відповідіна завдання Конкурсу

УчасникиКонкурсу відповідають на завдання турів, заповнюючи відповідну електронну формуна сайті www.oppb.com.ua або заповнюючи друкованіформуляри із завданнями. Відповіді на завдання турів та фіналу надсилаються: наe-mail:prono@mediapro.com.ua (тема — «Безпека праці-2014»)чи факсом: (44) 507-2227 (з поміткою — «відділ маркетингу»)

Конкурснізавдання двох турів публікуються на сайті Конкурсу, у журналі «Охорона праці тапожежна безпека» № І, 5, у 2014 році. Правильні відповідіна завдання турів публікуються після завершення конкурсу — у жовтні 2014 року вжурналі «Охорона праці і пожежна безпека».

Умовидопуску до фіналу

Прохіднийбал для допуску до фінального туру встановлюється Оргкомітетом Конкурсу.

4. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Порядокприсудження балів

Кожен іздвох турів складається з 30 тестових запитань.

Системаоцінювання кожного завдання публікується разом з умовами завдання, вирішення спірних моментів

Усіпитання, пов''язані з отриманням завдань турів і відповідей на них, приймаютьсячерез

формузворотного зв''язку на сайті www.oppb.com.ua.

Питаннярозглядає Оргкомітет протягом тижня з дня його надходження.

Оргкомітетне вступає в листування з учасниками Конкурсу.

Підбиття підсумків

Остаточніпідсумки підбиваються після виконання учасниками фінальних завдань. Іменапереможців і лауреатів Конкурсу оголошуються на урочистій церемоніїнагородження, а потім публікуються на сайті Конкурсу і в журналі «Охорона праціі пожежна безпека».

НОМІНАЦІЇ КонкурсуГРАН-ПРІ -«Кращий фахівець з охорони праці та пожежної безпеки» «Кращий експерт з охоронипраці - 2014» «Кращий спеціаліст з пожежної безпеки - 2014» «Кращий експерт зохорони праці - 2014» - II місце «Кращий експерт з охорони праці - 2014» - IIIмісце «Кращий спеціаліст з пожежної безпеки - 2014» - II місце «Кращийспеціаліст з пожежної безпеки - 2014» - III місце

6.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Організаторзалишає за собою право змінювати не більше ніж на три робочих дні термінипроведення турів Конкурсу, повідомляючи про це учасників.


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet