Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206 

Служба зайнятості інформує. До уваги роботодавців!

12липня 2013 року набув  чинності наказМіністерства соціальної політики України «Про затвердження форми звітності №3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та Порядку її подання»від 31.05.2013 № 316.

Формаподається юридичними особами, а також фізичними особами – підприємцями, яківикористовують працію найманих працівників, незалежно від місцезнаходження доцентрів зайнятості України.

ЗгідноПорядку подання звітності, Форма подається за наявності  у роботодавця попиту на робочу силу (вакансії)не пізніше 10-ти робочих днів з дати відкриття вакансії(й). Датою відкриттявакансії є наступний день після створення робочого місця чи припинення трудовихвідносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючиз якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.

Відповіднодо Порядку заповнення, у Формі вказується:

-загальна кількість вакансій, укомплектування яких передбачається за сприянняДержавної служби зайнятості;

-  кількість вакансій, на які можуть бутипрацевлаштовані громадяни, що мають додаткові гарантії у сприянніпрацевлаштуванню (відповідно до статті 14 Закону України «Про зайнятістьнаселення»), p2/ptoptop/pі за необхідності зазначаються категорії таких громадян;

-один із варіантів щодо режиму роботи: 5-денний робочий тиждень, 8 годинщоденно, 6-денний робочий тиждень, 7 годин щоденно, підсумковий облік робочогочасу - 40 годин на тиждень, 2 зміни, 3 зміни, ненормований робочий час,перервний робочий час, гнучкий графік роботи, вахтовий метод роботи або інше(зазначається, що саме).

Формазвітності № 3-ПН підписується керівником (власником) підприємства (установи,організації) або фізичною особою–підприємцем, яка використовує працю найманихпрацівників. Зазна/td У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на оtd width=/ptext-align: justify;pдному засіданні, ним робиться однакова  відмітка  на  конвертах  N 1  і  2,  які стосуються  одного  і  того  ж конкурсу,  що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному. чаються прізвище, ініціали та дата складання звіту.Вказуються номери телефону, факсу та адреса електронної пошти підприємства(організації, установи) або фізичної особи–підприємця.

Форма 3-ПН

Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet