Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206Основні вимоги щодо зберігання та продажу побутових піротехнічних виробів
(Витяг з наказу Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2003 № 1649 „Про затвердження Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів”)

6.3. Зберігання в умовах торговель 160p class=UK p 47ної мережі
6.3.1. Дозволяється зберігання побутових піротехнічних виро width= width= ptd width=бів у підсобних приміщеннях торговельних підприємств у кількості не більше ні46 width= ж по одному заводському пакуванню кожного найменування побутових піротехнічних виробів, що реалізуються, але не більше 500 кг, при цьому загальна вага піротехнічного складу в піротехнічних виробах не має перевищувати 100 кг.
У торговельних залах торговельних підприємств дозволяється зберігання побутових піротехнічних виробів у кількості не більше ніж по одному заводськоMsoNormal p class=/tbody valign=28466му пакуванню кожного найменування виробів, що реалізуються, але не більше 50 кг, при цьому загальна вага піротехнічного складу в піротехнічних виробах не має перевищувати 10 кг.
6.3.2. Усі операції, пов'язані з розкриттям тари, перевіркою її справності, розфасуванням або перепакуванням продукції, мають проводитись у приміщеннях, ізольованих від місця зберігання.
6.3.3. Вироби, що залишилися після реалізації, мають бути повернуті на склади постійного та тимчасового зберігання в упакованому вигляді.
6.3.4. Не дозволяється зберігати в місцях продажу побутові піротехніtd style=margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 12pt; text-align: justitd style=fytrtd width=/ptd width=td width=чні вироби неякісні (забраковані), з простроченими термінами придатності або простроченими гарантійними термінами.
7. Особливості продажу побутових піротехнічних виробів
7.1. Продаж побутових піротехнічних виробів здійснюється через спеціалізовані підприємства торгівлі та спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом непродовольчих товарів, приміщення яких обладнані згідно з вимогами охорони праці, пожежної безпеки та відповіда-ють технічним, санітарно-гігієнічним, технологічним нормам і правилам.
7.2. Продаж побутових піротехнічних виробів у спеціалізованих відділах (секціях) підприємств з універсальним асортиментом товарів дозволяється тільки на верхніх поверхах торговельних приміщень за умови виконання Правил пожежної безпеки в Ук73 width=td width=раїні ( z0219-95 ). На нижніх поверхах таких торговельних підприємств у вітринах і на стендах можуть розташовуватися муляжі побутових піротехнічних виробів, які не мають усередині піротехнічного складу.
7.4. У виключних випадках можливе відхилення від норм, передбачених у пункті 7.2 та підпункті 7.3.2 цих Тимчасових правил за узгодженням з органами держпожнагляду згідно з Положенням про порядок td width=узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлені норми і правила, та обґрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних докумен-p class=86UK width= top/pпро valign=/td дуктів для здоров'я тів ( /pp style= 7.4. У виключних випадках можливе відхилення від норм, передбачених у пункті 7.2 та підпункті 7.3.2 цих Тимчасових правил за узгодженням з органами держпожнагляду згідно з Положенням про порядок узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлені норми і правила, та обґрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних докумен-тів ( z0392-98 ) та за умови виконання інших положень цих Тимчасових правил.
7.5. Приміщення для продажу побутових піротехнічних виробів мають бути обладнані системами пожежної автоматики згідно з вимогами Переліку однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежегасіння та пожежної сигналізації та забезпечені первинними засобами пожежегасіння ( z0567-97 ). Технічне утримування установок пожежної автоматики необхідно здійснювати згідно з вимогами Правил пожежної безпеки в Україні ( z0219-95 ) та Правил технічного утримування установок пожежної автом /td атики ( z0662-00 ).
7.6. Побутові піротехнічні вироби, що надходять у продаж, мають бути з паспортом (формуляром, інструкцієюborder-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #e0dfe3; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #e0dfe3; width: 223.75pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent;font-size: 12pttrspan style=3.   463p з застосування), який засвідчує відповідність побутового піротехнічного виробу вимогам нормативної документації, а також із супровідними докуме 284нтами, передбаченими законодавством України: накладними, товарно-транспортними накладними, сертифікатами відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО або свідоцтвами про визнання чи їх копіяfont-family: Times New Romanми на бланках установленого зразка.
Продаж побутових піротехнічних виробів здійснюється за наявності інструкції із застосування (експлуатації), розташованій на споживчому пакуванні. Якщо текст інструкції не вміщується на споживчому пакуванні, то аркуш з текстом інструкції має додаватись до кожного побутового піротехнічного виробу або до кожної упаковки з виробами, якщо вироби продаються споживачу упаковками.
Текст інструкції має містити:
- обмеження щодо поводження та застосування;
- способи і методи безпечної підготовки,160font-family: Times New Roman190 запускання та утилізації (у разі необхідності); термін придатності /p valign= valign= valign=або гарантійний термін та дату виготовлення;
- попередження про небезпечність побутового піротехнічного виробу;
- відомості про виробника; - ідентифікаційні ознаки побутового піротехнічного виробу; - інші відомості, які зумовлені специфікою піротехнічного виробу.
Зазначена інформація має бути викладена українською мовою.
Дозволено її додатково викладати іншими мовами. Текст має бути чітким і добре/tbody помітним. Застережні написи мають бути виділені жирним шрифтом.
7.7. До основних ідентифікаційних ознак побутових піротехнічних виробів належать: назва або умовний код виробу, позначення ТУ (технічних умов), артикул або каталожний номер, відомості про виробника або імпортера, номер партії, дата виробництва, гарантійний термін або термін придатності.
7.8. Забороняється продаж побутових піротехнічних виробів, які не мають або втратили ідентифікаційні ознаки, з простроченим терміном придатності або з простроченим гарантійним терміном, а також неякісних (забракованих) та без інструкції із застосування (експлуатації).
Забороняється продаж побутових піротехнічних виробів за відсутності сертифікатів відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО або свідоцтв про визнання чи їх копій на бланках установленого зразка.
7.9. Продаж побутових піротехнічних виробів на ринках забороняється.  
7.10. Побутові піротехнічні вироби для к56td width= valign=омісійного продажу не приймаються.
7.11. У штаті суб'єкта господарювання, який здійснює реалізацію побутових піротехнічних виробів, має бути співробітник, що пройшов спеціальну підготовку з питань продажу піротехнічних виробів у навчальних закладах МВС України, які мають затверджену програму підготовки, td style= vali/trtrgn=/p#xa;47/intway.com/ru/products/тематичний план та ліцензі”/tdp/pю на навчання фахівців з піротехніки а136font-size: 12pttop table border=бо вибухотехніки. Цей співробітник повинен раз на місяць проводити інструктаж продавців побутових піротехнічних виробів, про що робиться позначення в журналі проведення інструктажів. При цьому продавцеві на робоче місце видається довідка про проходження інструктажу.
7.12. Працівники суб'єкта господарювання, які зд ійснюють продаж виробів піротехнічних побутових, повинні знати інструкції із застосування (експлуатації) та вимоги безпеки при зберіганні наявних у продажу виробів, проходити спеціальне навчання, перевірку знань та інструктажі з питань пожежної безпеки (Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України) ( z1148-03 ), охорони праці (Типове положення про навчання з питань охорони праці ( z0248-99 ) та специфічних питань з реалізації, зберігання та поводження з побутовими піротехнічними виробами, про що робиться позначення у відповідних журналах.
Реалізацію побутових піротехнічних виробів споживачам мають право здійснювати суб'єкти господарювання, діяльність яких пов'язана з обіp class=text-align: center; /p/pгом побутових піротехнічних виробів за наявності наступних text-align: center;документів:
-   свідоцтво про реєстрацію;
-   статут (для юридичних осіб);
-   дозвіл на початок роботи, виданий органами державного пожежного нагляду;
- копії свідоцтв (довідок) про проходження спеціальної підготовки та допуску до роботи з font-family: Time/tdspan style=Ю.В.Каптю width=хpp td width=td width=td width=s New RomanUKВідділи з реалізації непродовольчих товарів у відділеннях поштового зв'язку 47topпіротехнічними виробами працівників, які мають такі допуски;
-   ліцензія МВС на торгівлю піротехнічними засобами;-   дозвіл на розміщення об'єкту торгівлі.

Про ліквідацію стихійної торгівлі

Одним із важливих напрямків роботи виконкому міської ради є впорядкування стихійної торгівлі в місті.
Триває робота з ліквідації стихійних ринків в місцях, де їх розташування та функціонування заважає мешканцям мікрорайонів, де відсу border-left: #e0dfe3; width: 102pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent;MsoNormal150 284тні технічні можливості для створення відповідних санітарних умов збереження і реалізації продуктів харчування.
Спільними зусиллями працівників органів внутрішніх справ та районних адміністрацій вже досягнуто певних рtext-align: center;/pезультатівMsoNormalMsoNormal/p/p /a: у 2008 році ліквідовано UKp style= - попередження про небезпечність побутового піротехнічного виробу; 4 місця стихійної торгівлі. Однак, зазначена /trtd width=/td valign=проблема залишається актуальною та викликає масу дорікань жителів міста, керівників підприємств торгівлі та підприємців, що здійснюють торговельну діяльність на ринках.
Як свідчать проведені епідрозслідуванspan style=top /trЗ прийняттям цього Урядового рішення права фізичних осіб – платників єдиного податку відновлено. За зверненням підприємця податкова адміністрація зобов'язана відновити його попередній статус без будь-яких адміністративних чи фінансових застережень.ня, 28,4% від загальної кількості випадків харчових отруєнь пов'язані з вживанням молочних, 28% - м'ясних, 12,5% - рибних продуктів, більшість з яких була придбана громадянами на стихійних ринках, де продукти /p246харчування реалізуються в антисанітарних умовах, без дотримання належних правил зберігання та реалізації, без документів, які б засвідчували їх якість. У зв'язку з вищевикладеним вважаємо за необхідне настійно рекомендувати громадянам уникати купівлі товарів в місцях стихійної торгівлі. Приймаючи до уваги, що місця розповсюдження стихійної торгівлі є осередками злочинів – крадіжок, обманів споживачів, а незаконна торгівля несе загрозу здоров'ю громадян та є причиною значних ненадходжень до бюджету, рішенням міськвиконкому від 8.12.2008 № 539 затверджено комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію незаконної торгівлі.
Ад 56міністративним кодексом України передбачено покарання за торгівлю з рук у невстановлених місцях (ст. 160) у вигляді штрафу у розмірі від 1 до 7 неоподатковуваних /tdмінімумів прибутку громадян з конфіскацією предметів торгівborder-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #e0dfe3; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #e0dfe3; width: 102pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; 650лі, а у випадку торгівлі промисловими товарами – штраф від 6 до 15 неоподатковуваних мінімумів прибутку громадян з конфіскацією предметів торгівлі.
Крім того, згідно зі ст. 160 lang=) та Правил технічного утримування установок пожежної автом /td атики ( 2 незаконна торгове#xa;/spanfont-family: Times New Romanbr /льна діяльність, тобто здійснення угоди купівлі-продажу без реєстрації в установленому порядку з метою вилучення неконтролюємого державою прибутку (якщо розмір наживи не перевищує 7 неоподатковуваних мінімумів прибутку громадян) спричинює за собою накладання штрафу від 5 до 25 неоподатковуваних мінімумів прибутку громадян з конфіскацією товарів та виручених грошових коштів.
Для здійснення торговельної діяльності у правовому полі фізичні особи, які мають намір провадити підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, повинні подати державному реєстратору міськвиконкому, який веде прийом у райадміністрації відповідно до реєстрації (прописки) підприємця, реєстраційну картку суб'єкта підприємницької ді text-align: center; valign=topяльності, довідку (чи її копію) про включення до Державного реєстру фізичних осіб-платниfont-size: 12ptОspan style=птові бази, склади-магазини, які здійснюють торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та іншими продовольчими товарами ків податків та інших обов'язкових платежів і документ, що підтверджує/tr внесення плати за державну реєстрацію, а також пред'явити документ, що посвідчує особу.
Згідно з п.1 ст. 10 Закону „Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців” за державну реєстрацію фізичної особи-підприємця встановлено плату у розмірі 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 34 грн. Строк державної реєстрації фізичної особи – підприємця не перевищує 2 робочі дні з дати надходження документів.
Бажаючі торгувати на ринках повинні також придбати фіксований патент в районній податковій інспекції.
Всім бажаючим пропонуються торговельні місця на міських ринках, наповнюваність яких сягає 50-90%. Малозабезпеченим г ромадянам згідно з рішенням міської ради надаються пільгові місця без сплати ринкового збору (за направленнями відділів соціальної допомоги райадміністрацій за місцем проживання громадян). Впорядкування стихійної торгівлі в місті дозволить збільшити надходження грошових коштів в бюджет, які буде спрямовано на вирішення нагальних проблем городян.


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet