Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

18.09.2009 № 666 р

Про галузеві ради підприємців у м. Запоріжжі

На підставі ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 518 «Про утворення місцевих та регіональних гал/td396/td /p valign=topstrongузевих рад підприємців», враховуючи звернення підприємств, об'єднань підприємців щодо створення галузевих рад підприємців за н valign= top/ptopприватний підприємець Критого ринку КП «Запоріжринок» (за згодою) апрямком діяльності в одній галузі та, беручи до уваги протоколи їх зборів, з метою залучення суб'єктів пtd width=p ідприємницької діяльності до участі у формуванні державної політики у сфері підприємництва:
1. Створити наступні місцеві галузеві ради підприємців (далі – ради):
- з питань торгівлі;
- з питань виробництва та переробки продуктів харчування;
- з питань промисловості;
- з питань по242даткової та митної політики;
- з питань реклами, поліграфії та видавничої діяльності.
2. Затвердити склади рад згідно з п.1 (додаються).
3. Радам у своїй роботі керуватися Типовим положенням про місцеву галузеву раду підприємців у м.Запоріжжі, затвердженим розпорядженням міського голови від 11.09.2009 № 650р.
4. Визначити:
4.1. приміщення для проведення засідань рад – мала зала міськвиконкому;
4.2. координатором співпраці з рад ptopами заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гриценка В.В.;
4.3. відповідальними посадов valign=td width=Рубан Марія Іванівна /pp style=приватний підприємець ринку ТОВ «Універсал-Маркет» (за згодою) /pими особами за організацію роботи рад:
- з питань торгівлі – Суркову Тетяну Валентинівну, головного спеціаліста відділу регуляторної політики та організації сфери обслуговування управління розвитку підприємництва, торгівлі та послуг міської ради;
- з питань виробництва та переробки продуктів харчування – Обухову Ілону Володимирівну, головного спеціаліста відділу розвитку та контролю торгівлі управління розвитку підприємництва, торгівлі та 396 послуг міської ради;
- з питань промисловості – Качинську   650 проектів регуляторних актів на 200 valign=Ірину Петрівну, заступника начальника головного економічного управління міської ради, начальника управління промислової політики та соціально-економічного розвитку головного економічного управління міської ради та Павленко Валентину Іванівну, начальника аналітичного відділу з питань соціально-еp valign= кономічного розвитку, планування та енергоресурсів упраtopприватний підприємець (за згодою) 16td width=вління промислової політики та соціально-економічного розвитку головного економічного управління міської ради;
- з питань податкової та митної політики – Мамай Людмилу Вікторівну, першого заступника начальника фінансового управління міської ради;
- з питань надання послуг та діяльності ринків – Гурко Наталію Іванівну, головного спеціаліста відділу розвитку та контролю торгівлі управління розвитку підприємництва, торгівлі та послуг місь p p valign= valign=кої ради;
- з питань реклами, поліграфії та видавничої діяльності – Головешка Володимира Володимировича, начальника КП «Муніципальна телевізійна мережа», керівника робочого органу з питань розміp щення зовнішньої реклами в м. Запоріжжі.
5. Управлінню з питань внутрішньої політики міської ради забезпечити розміщення інформації про роботу рад на офіційному порталі Запорізької міської влади та у газеті «Запорозька Січ».
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гриценка В.В.

Міський голова Є.Г.Карташов

16
  ЗАТВЕРДЖЕНО
Розtbodyпорядження міського голови
18.09.2009 _№_666р_____

Склад
місцевої галузевої ради підприємців з питань торгівлі

Васильєв Роман Володимирович

-

координатор по зв'язкам з органами державної влади та місц16td width=td width= td width=/pstrongевого самоврядування ТОВ «Торговельний будинок «Мегаполіс», голова ради (за згодою)

Яковенко Леонід Олексійович

-

президент Гільдії підприємців Запорізької області, директор ЗАТ «Веста», заступник голови ради (за згодоюtop/tr)

Хоменко Наталія Петрівна

-

гtext-align: justify;td width=p td width= p396 p valign=/tbody- з питань реклами, поліграфії та видавничої діяльності.- з питань промисловості – Качинську   650 проектів регуляторних актів на 2 valign=650td 00 valign=Ірину Петрівну, заступника начальника головного економічного управління міської ради, начальника управління промислової політики та соціально-економічного розвитку головного економічного управління міської ради та Павленко Валентину Іванівну, начальника аналітичного відділу з питань соціально-еp valign= кономічного розвитку, планування та енергоресурсів упраtopприватний підприємець (за згодою) 16td width=вління промислової політики та соціально-економічного розвитку головного економічного управління міської ради; олова правління громадського об'єднання «Асоціація підприємців за легальний ринок», заступник голови ради (за згодою)

Красотін Леонід Іванович

-

віце-президент Гільдії підприємців Запорізької області, голова обласної організації Всеукраїнської профспілки торгівлі, секретар ради (за згодою)

Члени місцевої галузевої ради підприємців з питань торгівлі:

/td

директор ВАТ «Культорг» (за згодою)

Бендерський Юрій Леонідович

-

директор ТОВ «Сладко» (за згодою)

Букало Ніна Олескандрівна

-

директор ТОВ «Житниця» (за згодою)

Горський Олександр Борисович

-

директор ТОВ «Торговий дім «Фенікс ЛТД» (за згодою)

Гребенщикова Олена Василівна

-

приватний підприємець (за згодою)

Демченко Лариса Іванівна

-

приватний підприємець (за згодою)

Клестов Володимир Іванович

-

директор ВАТ «Укртекстиль» (за згодою)

Кравчун Олексій Степанович

-

голова правління ТОВ «Компанія «Прогрес» (за згодою)

Кудрявцева Антоніна Яківна

-

директор ЗАТ «Юність» (за згодою)

Ліхобаба Валентина Миколаївна

-

директор ВАТ «Мебліторг» (за згодою)

Макаренкова Тетяна Миколаївна

-

приватний підприємець (за згодою)

Ніколаєнко Олександр Віталійович

-

комерційний директор ТОВ «Економ Плюс» (за згодою)

Петракова Олена Володимирівна

-

приватний підприємець (за згодою)

Псьол Тетяна Кимівна

-

директор ТОВ «Торговий дім «АК Ритм» (за згодою)

/strongtbodytd width=td width= td width=

Савіна Люб valign=ов Василівна

-

директор ЗАТ «Лахті» (за згодою)

Сергієнко Олександр Григорович

-

Тараненко Володимир Дем'янович

-

генера650 valign=/p valign=topСкороход Григорій Миколайович p style=/tdbr / льний директор ВАТ «Фірма «Взуття» (за згодою)

Чорний Ігор Леонідович

-

директор ТОВ «Лік» (за згодою)


Керуючий справами
виконкому ради
Є.О.Семенков

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
18.09.2009 _№_666р_____

Склад
місцевої галузевої ради підприємців з питань виробництва
та переробки продуктів харчування 

Пучков Олексій Володимирович

-

директор українсько-іспанського ТОВ «Урожай», (торговельні марки «Урожай», «Пан Круасан»), голова ради (за згодою)

Дрига Олексій Васильович

-

комерційний директор ТОВ «Дельта», заступник голови ради (за згодою)

Безмагоричних Андрій Вікторович

-

генеральний директорtd width=text-align: justify;Букало Ніна Олескандрівна СП «Балта» (trtop торговельна марка «Криниця»), заступник голови ради (за згодою)

Абрамова Тетяна Олександрівна

-

приватний підприємець (торговельна марка «Добра хата»), секретар ради (за згодою)

Члени місцевої гал valign= td width=/td узевої ради підприємців з питань виробництва
та переробки продуктів харчування:

Грибенщикова Олена Василівна

-

власник торговельної мережі «Вкусняшка» (за згодою)

Дрозд Ярослав Іванович

-

директор приватного підприємства «Атлантида» (за p/p 392згодою)

Лєх Ірина Іванівна

-

віце-президент ЗОСПП(Р) «Потенціал», голова спілки підприємців Хортицького району «Порада» (за згодою)

Остапчук Геннадій Костянтинович

-

генеральний директор ТОВ «Крем-розет» (за згодою)

Петракова Олена Володимирівна

-

приватний підприємець (торговельна марка «Добра хата») (за згодою)

Пікалова Галина Миколаївна

-

приватний підприємець (торговельна марка «Лускунчик») (за згодою)

Пічкур Наталія Василівна

-

координатор проекту «Купуй Запорізьке» від спілки підприємців Хортицького району «Порада» (за згодою)

П'ятирік Станіслав Єгорович

-

гене/trptd width=396 valign=Северін Леонід Вікторович /tdtd width=ральний директор ТОВ «АЙС Запоріжжя» (за згодою)

Шулєпіна Маргарита Миколаївна </p>

-

адміністратор торговельного дому «Бородинський» (за згодою)


Керуючий справами
виконкому ради
Є.О.Семенков

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
18.09.2009 _№_666р_____

Склад
місцевої галузевої ради підприємців з питань промисловості  

Стрілець Ігор Юрійович

-

начальник юридичного відділу дочірнього підприємства «Імідж Холдинг» акціонерної компанії «Імідж Холдинг АпС», голова ради (за згодою)

Калінкін Володимир Михайлович

-

генеральний директор ВАТ «Виробнича торгівельна фірма «Селена», заступник голови ради (за згодою)

Міхеєв Вадим Володимирович

-

провідний менеджер по зовнішній та зовнішньоекономічній діяльності відділу зовнішньоекономічної діяльності ВАТ «Запорізький завод кольорових сплавів», заступник голови ради, секретар ради (за згодою)

Члени місцевої галузевої ради підприємців з питань промисловості:

Зімін Микола Павлович

-

директор Запорі trp/ptop valign=/tr/p valign= valign=/p valign=зької будівельно-ремонтно-наладжувальної колективної фірми «Механізатор» (за згодою)

Нікітін Євген Володимирович

-

генеральний директор ТОВ «Нікс Трейд Компані» (за згодою)

генеральний директор ВАТ «Виробнича торгівельна фірма «Селена», заступник голови ради (за згодою) td width=
Керуючий справами
виконкому ради
Є.О.Семенков

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
18.09.2009 _№_666р_____

Склад місцевої галузевої ради підприємців з питань
податкової та митної політики  

Хоменко Наталія Петрівна

-

голова правління громадського об'єднання «Асоціація підприємців за легальний ринок», голова ради (за згодою)

Сакун Сергій Олександрович

-

директор з питань економіки та фінансів ВАТ «Виробнича торгівельна фірма «Селена», заступник голови ради (за згодою)

Пономаренко Олексій Вікторович

-

заступник голови правління громадської організації «Споживчий контроль», заступник голови ради, секретар ради (за згодою)

Члени місцевої галузевої ради підприємців з питань податкової та митної політики:

Хацаревич Роман Михайлович

p/tdголова Спілки приватних підприємців та ринків м. Запоріжжя, приватний підприємець ринку ТОВ «Аверс», заступник голови ради (за згодою) table border=16/td16/ptop td style=401br /

-

директор ТОВ «Міжнародна правова група» (за згодою)


Керуючий справами
виконкому ради
Є.О.Семенков

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
18.09.2009 _№_666р_____

Склад
місцевої галузевої ради підприємців з питань реклами, поліграфії та видавничої діяльності  

/td/tbody

Чикалова Вікторія В'ячеславівна

-

директор творчої групи «Майстер», голова ради (за згодою)

Галустова Наталія Віталіївна

-

головний редактор відділу інформації ТОВ «Великий Луг», заступник голови ради (за згодою)

Татаринов Антон Володимиров valign=/tbodytd width=Савіна Люб valign=ов Василівна top ич

-

директор ПП «ВКФ «Калина», заступник голови ради (за згодою)

Глазунов Сергій Олександрович

-

видавець, секретар ради (за згодою)

Члени місцевої галузевої ради підприємців з питань реклами, поліграфії та видавничої діяльності

Гапоненко Олексій Володимирович

-

приватний підприємець, студія телебачення «Разом» (за згодою)

Плеханов Дмитро Володимирович

-

технічний директор ТОВ «Видавничий будинок «Кераміст» (за згодою)


Керую16strongСклад 220/tdbr /2200top valign=/trtdчий справами
виконкому ради
Є.О.Семенков

Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet