Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206 ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

23.12.2009 №40

Про затвердження Положення про порядок і умовиmso-spacerun: yes; надання пільг щодо орендної плати орендарям об'єктів права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, Цивільного та Господарського кодексів України, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок і умови надання пільг щодо орендної плати орендарям об'єктів права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя (додається).
2. Управлінню з питань внутрішньої політики міської ради забезпечити оприлюднення рішення у засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступників міського голови з питаньUKMsoNormal діяльності виконавчих органів ради Гриценка В.В/strong., Дорофеєва О.М. та постійну комісію з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин /Таран Р.О./, постійну комісію з питань життєзабезпечення міста (робота галузей міського господарства) /Саатов Д.М./.

Міський голова Є.Г.Карташов

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
23.12.2009 № 40

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок і умови надання пільг щодо орендної плати орендарям об'єктів права
комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок і умови надання пільг щодо орендної плати орендарям об'єктів/p/spanUK/spanМіський голова комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя розроблено у відповіlt;/ptext-align: justrongstify;MsoNormal/tdдності до За конів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, Цивільного та Господарського кодексів України, чинн lang=их законодавчих, нормативно-правових актів, з метою врегулювання організаційних та майнових відносини між суб'єктами права комунальної власності та орендарями комунального майна, які пов'язані з наданням пільг щодо орендної плати.
1.2. Це Положення затверджується з метою здійснення регулювання порядку та умов надання пільг щодо орендної плати орендарям об'єктів, які належать на праві комунальної власності територіальній громаді м.Запоріжжя.
1.3. Рішення про надання пільг щодо орендної плати орендарям об'єктів права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя приймається міською радою.


2. Визначення порядку та умов надання пільг щодо орендної плати орендарям об'єктів права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя


2.1. Відповідно до цього Положення пільги в розмірі від 20-25% від орендної плати надаються орендарям комунального майна при наявності у суб'єкта господарювання збитків за попередній звітний період.
2.2. Пільги могуть бути надані на строк, що не перевищує одного року.
2.3. Для отримання пільг орендар (юридична особа) подає до орендодавця заяву та такі документи і матеріали:
- пояснення причин збитковості;
- бухгалтерський звіт (в обсязі форм річного);
- розшифрування дебіторської та кредиторської заборгованості;
- копію довідки з банку про наявність коштів на рахунках, у тому числі валютних;
- відомості про техніко-економічні показники, що їх планується досягти;
- пропозиції та обґрунтування строку,p style=span style=mso-bidi-font-weight: normal;  на який орендареві необхідна пільга;
- довідку про відсутність заборгованості з орендної плати або ж проект договору про реструктуризацію існуючої заборгованості з орендної плати (у випадку наявності заборгованості).
2.4. Для отримання пільг орендар (фізична особа) подає до орендодавця заяву та такі документи і матеріали:
- декларацію про доходи;
- звіт платника єдиного податку (платникам єдиного податку);
- розшифровку дебіторської та кредиторської заборгованості.
2.5. У разі якщо заяву подано без додержання вимог, викладених
у пунктах 2.3., 2.4. цього Положення, орендодавець зобов'язаний у тижневий термін з дня її отримання повідомити заявника про необхідність подання у встановлений термін додаткових матеріалів.
2.5.1. У разі якщо заяву подано з додержанням усіх умов, викладених у пунктах 2.3., 2.4. цього Положення, орендодавець зобов'язаний у тижневий термін з дня її отримання направити до фінансового управління Запорізької міської ради відповідні заяву та надані до неї документи, а також інформацію про нарахування, сплату та заборгованість з орендної плати суб'єктів підприємницької діяльності (фізичних, юридичних осіб).
2.6. Фінансове управління Запорізькp style=span style=span style=ої міської ради у 15-денний термін з дня одержання відповідних заяви, документів та матеріалів надсилає орендодавцеві свої висновки щодо можливості надання пільг.
2.7. Орендодавець протягом 15 днів після отримання відповідного висновку фінансового управління Запорізької міської ради готує власний висновок щодо можливості надання пільги орендареві:
- надання пільг на умовах, зазначених орендарем;
- відмову у наданні пільг;
-text-align: justify;/p відмову у наданні пільг із зазначенням умов, за яких такі пільги можуть бути надані.
2.8. На підставі вищевказаних документів Орендодавцем готується два проекти рішення Запорізької міської ради: 1) про надання пільги з орендної плати; 2) про відмову в наданні пільги з орендної Порядку декларування зміни оптово-відпускних цінплати. Вказані проекти вносяться на розгляд чергової сесії Запорізької міської ради.
2.9. Якщо орендар не погоджується з прийнятим рішенням, клопотання про п 4.10. Сприяння розвитку підприємницької ініціативи, популяризація ефективної громадсько-корисної підприємницької діяльності, відродження кращих традицій та етичних принципів вітчизняного підприємництва та вивчення досвіду підприємців зарубіжних країн; ерегляд такого рішення може бути подано орендодавцеві не раніше як через півроку з дня його прийняття.
2.10. Перегляд рішення про відмову у наданні пільг здійснюється у порядку, пеspan style=редбаченому цим Положенням.

Секретар ради Ю.В.Каптюх

Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet