Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А
від 9 лютого 2011 р. N 168

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань ціноутворення на окремі види продовольчих товарів

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

1. Внести до постанов Кабінету  Міністрів  України  з  питань ціноутворення  на  окремі  види  продовольчих  товарів  зміни,  що додаються.

2. Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,   обласним, Київській  та  Севастопольській  міським  державним адміністраціям забезпечити у тижневий строк виконання вимог цієї постанови.

 

Прем'єр-міністр України                                         М.АЗАРОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету
Міністрів України
від 9 лютого 2011 р. N 168 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань ціноутворення нtext-align: justify;Продовжували свою роботу Громадська рада при Запорізькій митниці, консультативні пункти з актуальних питань оподаткування та митного регулюваtext-align: justify;/pння.ptext-align: center;а окремі види продовольnbsp;чих товарів

1. У  пункті  12  додатка  до  постанови  Кабінету  Міністрів України від   25  грудня  1996  р.  N  1548  (  1548-96-п  )  "Про встановлення повноважень органів виконавчої  влади  та  виконавчих органів  міських  рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р.,  N 21,  ст. 596; Офіційний вісник України, 2002 р., N 11, ст. 511; 2004 р., N 52, ст. 3452; 2005 р., N 17, ст. 903; 2006 р., N 20,  ст. 1463; 2007 р., N 46, ст. 1882, N 73, ст. 2718; 2008 р.,

N 25, ст. 795; 2009 р., N 23, ст. 758, N 37, ст. 1256):

абзац тридцять  восьмий  після  слів "борошно житнє обдирне," доповнити словами "крупи  гречані,",  а  після  слова  "молоко"  - словами "коров'яче питне (пастеризоване, фасоване у плівspan style=ку)";

доповнити пункт абзацом такого змісту: "граничні рівні рентабельності пакування (фасування) продовольчих товарів,  щодо яких запроваджено державне регулювання цін, без урахування вартості сировини не вище ніж 10 відсотків.".

2. У  пункті  1 text-align: justify; Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін  на продовольчі  товари,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України  від /p11. Секретаріат Координаційної ради: style=/span 17  жовтня 2007 р.  N 1222 ( 1222-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 79, ст. 2940; 2008 р., N 61, ст.  2072),  після слів "борошно житнє обдирне," доповнити словами "крупи гречані,", а слова і цифри "з вмістом жиру до 2,5 відсотка" замінити словами "(пастеризоване, фасоване у плівку)".

3. Розділ  I  Порядку  формування  цін на продовольчі p style=p style=span style=товари, щодо  яких  запроваджено   державне   регулювання,   затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р.  N 373 ( 373-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 31, ст. 983), доповнити пунктом 5-1 такого змісту:

"5-1. Суб'єкти  господарювання,  що  провадять  діяльність  з оптової реалізації продовольчих товарів,  у  первинних  документах під час визначення  одиниці  виміру  господарської  операції у вартісному  виразі  зазнаСтимулювання і підтримка інновацій є однією із найважливіших функцій державного регулювання економіки, яка спрямована на підвищення конкурентоспроможності вітчизняних суб’єктів господарювання на внутрішньому та зовнішньому ринках. Для малого підприємництва це одна з умов виживання у сучасних складних економічних умовах. Програмні заходи із розвитку інноваційної діяльності були спрямовані на створення умов для активного використання інновацій у широкому спектрі напрямів – технологіях, менеджменті, маркетингу та ін. чають  також  розмір  застосованої ними постачальницько-збутової надбавки."


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet