Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206 

ДОВІДКА

про виконання бюджету м. Запоріжжя за І квартал 2012 року

Обсяг доходної частини бюджету міста за січень - березень 2012 року склав 599,7 млн.грн., в тому числі доходи загального фонду – 388,4 млн.грн., спеціального фонду – 42,2 млн.грн. та субвенції з державного бюджету – 169,1 млн.грн.

Без врахування офіційних трансфертів план по доходах загального фонду виконаний на 103,8 відсотка. До бюджету міста надійшло доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, в сумі 281,6 млн.грн. або 100,1 відсотка до плану. В порівнянні з жовтнем-груднем минулого року зазначені доходи зменшились на 23,1 млн.грн. або на 7,6 відсотка.

Власні доходи, навпаки, зросли на 1,3 млн.грн., надходження по них за звітний період склали 106,8 млн.грн. Виконання плану становить 114,9 відсотка.

Основні надходження до загального фонду бюджету міста забезпечені за рахунок податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, податку на прибуток підприємств комунальної власності та плати за оренду майна комунальної власності.

Найбільшим джерелом бюджету міста залишається податок на доходи фізичних осіб, його питома вага в доходах І кошику становить 99,9 відсотка, загального фонду – 72,4 відсотка. Станом на 01.04.2012 до бюджету міста надійшло зазначеного податку в сумі 281,4 млн.грн., план виконаний на 100,1 відсотка. Порівняно з жовтнем-груднем минулого року відбулось зменшення на 22,5 млн.грн. або на 7,4 відсотка.

На надходження зазначеного податку негативно позначилось зменшення рівня середньомісячної заробітtext-align: center;ної плати та фонду оплати праці. Так, за обласними показниками середньомісячна заробітна плата за січень, лютий поточного року в порівнянні з груднем 2011 року /pскоротилась на 10,2 та 5,7 відсотка відповідно. Фонд оплати праці штатних працівників по місту Запоріжжя станом на 01.03.2012 року склав 1689,9 млн.грн., що на 8,9 відсотка менше показника листопада-грудня минулого року.

У структурі доходів загального фонду плата за землю займає 21,2 відсотка. За січень-березень поточного року надійшло 82,5 млн.грн., що За функціональною ознакою найбільшу питому вагу у загальному обсязі видатків займають витрати на забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери міста та соціальний захист і соціальне забезпечення – 81,6 відсотка.на 4,6 млн.грн. або на 5,8 відсотка більше, ніж у ІV кварталі 2011 року.

Станом на 01.04.2012 до бюджету надійшло податку на прибуток підприємств комунальної власності в сумі 10,8 млн.грн. при плані 1,9 млн.грн. Найбільші суми податку надійшли від КП «Водоканал» (4,6 млн.грн.), Концерн «Міські теплові мережі» (4,5 млн.грн.), КП «ЕЛУАШ» (1,0 млн.грн.), КП «Запоріжринок» (0,2 млн.грн.) та інших.

План по надходженнях від орендної плати за користування майном комунальної власності виконаний на 91,9 відсотка. До бюджету міста надійшло 4,8 млн.грн., що на 0,5 млн.грн. менше ніж у жовтні-грудні 2011 року. По даному джерелу позначилась тенденція до зменшення надходжень. Так, середньомісячні надходження в 2011 році становили 1,8 млн.грн., в поточному – 1,6 млн.грн. Негативний вплив на ці надходження мають незадовільні розрахунки орендарів.

Надходження місцевих податків і зборів склали 3,1 млн.грн. або 103,5 відсотка до плану. Найбільша питома вага в загальній сумі місцевих податків і зборів належить збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 95,6 відсотка. Сума зазначеного збору становить 3,0 млн.грн. або 108,3 відсотка до планового показника.

До спеціального фонду бюджету міста надійшло доходів в сумі 42,2 млн.грн., в тому числі власні надходження бюджетних установ – 23,6 млн.грн., єдиний податок – 13,1 млн.грн., збір за першу реєстрацію транспортного засобу – 0,4 млн.грн., податок з власників транспортних засобів (сплата боргів минулих років) – 0,3 млн.грн., екологічний податок – 2,2 млн.грн., надходження до Єдиного цільового фонду міської ради – 0,4 млн.грн. та інші. План доходів бюджету розвитку виконаний на 105,4 відсотка. Надходження склали 15,1 млн.грн., в тому числі єдиний податок – 13,1  млн.грн. (119,1 відсотка до плану), надходження від відчуження майна, що перебуває у к омуна На виконання поточних робіт по благоустрою міста витрачено 51,6 млн.грн., на поточний ремонт житлових будинків та об’єктів благоустрою в житловому фонді міста - 0,8 млн.грн., ремонт внутрішньоквартальних доріг - 1,3 млн.грн. На фінансову допомогу підприємствам житлово-комунального господарства спрямовано 8,9 млн.грн.льній власності – 1,4 млн. грн. (69,0 відсотка) та кошти від продажу землі – 0,6 млн.грн. (46,2 відсотка).

 

Видатки

 

За І квартал поточного року з бюджету міста проведено видатків на загальну суму 622,3 млн.грн., в тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету – 160,9 млн.грн., до державного бюджету перераховано 27,1 млн.грн.

Видатки загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів склали 412,2 млн.грн., що становить 91,2 відсотка планових показників на відповідний період. В структурі зазначених видатків 93,8 відсотка складають захищені статті, на їх фінансування спрямовано 386,6 млн.грн.

Найбільшу питому вагу займають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 67,2 відсотка та проведені в сумі 277,0 млн.грн. На оплату за спожиті бюджетними установами комунальні послуги та енергоносії спрямовано 90,6 млн.грн., медикаменти та продукти харчування – 14,9 млн.грн., поточні трансферти населенню – 2,4 млн.грн., видатки на обслуговування боргу склали 1,7 млн.грн.

Порівняно з відповідним періодом минулого року питома вага видатків на оплату за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги зросла на 3,6 відсотка, обсяг видатків на зазначені цілі збільшився в 1,5 рази., що пов’язано із значним зростанням тарифів на енергоносії.

В січні – березні поточного року забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ міста. Для покриття тимчасових касових розривів бюджету з метою проведення першочергових видатків залучались короткотермінові безвідсоткові позики з єдиного казначейського рахунку на загальну суму 52,4 млн.грн., заборгованість по яких на звітну дату склала 9,0 млн.грн.

За функціональною структурою склад видатків загального фонду бюджету міста не зазнав суттєвих змін. Отже, і надалі залишається досить високий рівень соціальних видатків й, відповідно, незначний обсяг коштів на виконання власних повноважень.

Так, на забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери міста спрямовано 362,6 млн.грн., в тому числі по установах освіти – 199,0 млн.грн., охорони здоров’я – 137,7 млн.грн., культури 15,9 млн.грн., фізичної культури і спорту – 5,8 млн.грн. служб у справах сім’ї та /p/strongмолоді та територіального центру соціального обслуговування – 4,0 млн.грн.

Видатки на виконання заходів міської комплексної програми соціального захисту населення та підтримку ветеранських організацій міста склали 1,3 млн.грн. Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги проведені в сумі 0,5 млн.грн.

Видатки на соціальний захист населення за рахунок субвенції з державного бюджету склали 160,9 млн.грн., в тому числі на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям- інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 99,6 млн.грн, державної соціальної допомги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 0,1 млн.грн. на розрахунки по наданих пільгах та житлових субсидіях населенню – 52,1 млн.грн., компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян усіма видами транспорту проведені на суму 9,2 млн.грн., з яких електротранспортом – 8,0 млн.грн.

На виконання поточних робіт по благоустрою міста витрачено 15,0 млн.грн., в тому числі на погашення кредиторської заборгованості за роботами, виконаними у минулому році – 2,7 млн.грн. Надано фінансову допомогу комунальним підприємствам – 7,9 млн.грн.

У звітному періоді здійснено погашення заборгованості за середньостроковими безвідсотковими позиками, отриманими протягом 2009-2010 років в результаті невиконання доведених розрахункових показників доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, в сумі 37,9 млн.грн.

Видатки спеціального фонду бюджету проведені в сумі 49,1 млн.грн. В їх складі найбільшу питому вагу займають видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 45,2 відсотка або 22,2 млн.грн., із яких на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано – 4,5 млн.грн., медикаменти – 3,3 млн.грн., продукти харчування – 4,1 млн.грн., енергоносії та комунальні послуги - 0,5 млн.грн., капітальні видатки – 3,1 млн.грн., інші видатки – 6,7 млн.грн.

За рахунок надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища проведено видатків у сумі 8,1 млн.грн., цільового фонду міської ради – 0,1 млн.грн. На будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг витрачено 0,3 млн.грн.

Видатки бюджету розвитку склали 18,5 млн.грн. та спрямовані переважно на погашення заборгованості за виконані у минулому році роботи, в тому числі на капітальні ремонти та придбання обладнання для бюджетних установ міста - 1,4 млн.грн., капітальні видатки по благоустрою міста – 0,4 млн.грн., капітальний ремонт житлового фонду – 4,0 млн.грн., будівництво і реконструкцію – 11,1 млн.грн., внески в уставні фонди комунальних підприємств – 1,3 млн.грн. та інші.

Протягом звітного періоду забезпечено погашення заборгованості, що мала місце на початок поточного року. Відповідно до звітності про виконання бюджету міста кредиторська заборгованість без врахування видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету зменшилась на 16,4 млн.грstrongн. та на кінець звітного періоду становить 3,1 млн.грн.

 


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet