Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206ДОВІДКА
про виконання бюджету м. Запоріжжя за 9 місяців 2012 року
Доходи

 За січень-серпень 2012 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року вp style= цілому по Запорізькій області обсяги промислової продукції зменшились на 1,6 відсотка (індекс промислової продукції – 98,4%). За обсягами реалізованої промислової продукції область посідає 4 місто серед регіонів України. Майже дві третини у зазначеному обсязі належить місту – 38 483,6 млн.грн., з яких 41,7 відсотка припадає на металургію, 26,5 відсотка – машинобудування, 15,0 відсотків – виробництво та розподілення електроенергії, газу та води.
Порівняно з минулорічними показниками відбулось зростання у машинобудуванні на 13,7 відсотка, в галузі виробництва електроенергії, газу та води – на 24,0 відсотка та харчової продукції – на 0,5 відсотка. Дещо погіршилась ситуація у металургійній галузі в зв’язку із нестабільним становищем на зовнішньому світовому ринку (падіння обсягів виробництва на 3,8 відсотка та реалізації – на 14,3 відсотки). Зниження показників в цій галузі відбувається і в цілому по країні. Наразі зазначена галузь знаходиться у стадії рецесії.
Рівень зареєстрованого безробіття станом на 01.10.2012 складав 0,84 відсотки проти 0,97 відсотка на відповідну дату 2011 року. Показник працевлаштування становив 51,0 відсоток порівняно з 40,2 відсотками у минулому році. За звітний період у місті створено 11 682 нових робочих місця.
Надходження доходів бюджету міста на 01.10.2012 становлять 1 881,8 млн.грн., в тому числі загального фонду – 1 217,3 млн.грн., спеціального – 159,7 млн.грн. та трансферти з державного бюджету – 504,8 млн.грн. (субвенції – 483,5 млн.грн., додаткові дотації – 21,3 млн.грн.).
План по доходах загального фонду виконаний на 100,4 відсотка. У порівнянні з минулорічними показниками доходи зросли на 105,8 млн.грн. або на 9,5 відсотка.
Податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом наповнення бюджету міста, його частка в обсязі доходів загального фонду становить 73,7 відсотка. До бюджету надійшло зазначеного податку 896,8 млн.грн., порівняно з січнем-вереснем 2011 року зростання становить 9,1 відсотка.
Плата за землю є другим після податку на доходи фізичних осіб джерелом наповнення загального фонду бюджету міста. Надходження її склали 252,1 млн.грн., що на 18,7 млн.грн. або на 8,0 відсотків більше ніж за відповідний період минулого року. Зазначене зростання обумовлено укладанням нових договорів оренди та проведенням роботи з землекористувачами щодо необхідності здійснення перерахунків вартості землі у відповідності до нормативно-грошової оцінки та перегляду діючих договорів з урахуванням трикратного збільшення ставок.
Також загальний фонд бюджету міста отримав податку на прибуток підприємств комунальної власності – 27,3 млн.грн., орендної плати за користування майном комунальної власності – 13,4 млн.грн., місцевих податків і зборів – 8,9 млн.грн., плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення – 7,6 та інші.
До спеціального фонду бюджету міста надійшло 159,7 млн.грн., в тому числі власних надходжень бюджетних установ – 73,2 млн.грн., збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 2,1 млн.грн., податку з власників транспортних засобів (сплата боргів минулих років) – 0,5 млн.грн., екологічного податку – 12,9 млн.грн., надходжень до цільового фонду міської ради – 0,6 млн.грн., бюджету розвитку - 69,7 млн.грн. (в тому числі єдиного податку – 62,9 млн.грн., надходжень від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності – 6,1 млн.грн., коштів від продажу землі – 0,7 млн.грн.) та інші.

Видатки

За 9 місяців 2012 року з бюджету міста проведено видатків на загальну суму 1 912,7 млн.грн., в тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету 480,4 млн.грн., до державного бюджету перераховано 90,9 млн.грн.
Видатки загального фонду бюджету міста склали 1 744,4 млн.грн., а  без урахування витрат за рахунок субвенцій з державного бюджету та вилучення - 1 195,3 млн.грн., що становить 95,7 відсотка планових показників на відповідний період. В структурі зазначених видатків 92,5 відсотки складають захищені статті, на їх фінансування спрямовано 1107,1 млн.грн.
Найбільша питома вага серед захищених статей видатків припадає на заробітну плату з нарахуваннями, які проведені в сумі 882,6 млн.грн. На оплату за медикаменти та продукти харчування – 45,1 млн.грн., поточні трансферти населенню – 10,6 млн.грн., видатки на обслуговування боргу склали 3,4 млн.грн. На розрахунки за спожиті бюджетними установами комунальні послуги та енергоносії спрямовано 160,6 млн.грн.
Протягом звітного періоду забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста та проведені стовідсоткові розрахунки за спожиті бюджетними установами комунальні послуги та енергоносії. Для фінансування захищених статей видатків до бюджету міста залучались короткотермінові безвідсоткові позики з єдиного казначейського рахунку. За звітний період отримано та погашено позик на загальну суму 498,7 млн.грн.
За функціональною структурою видатки загального фонду бюджету спрямовані на забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери міста – 1 028,3 млн.грн., в тому числі по установах освіти – 537,5 млн.грн., охорони здоров’я – 411,7 млн.грн., культури - 49,5 млн.грн., фізичної культури і спорту – 17,3 млн.грн., службі у справах сім’ї та молоді та територіальному центру соціального обслуговування – 12,3 млн.грн.
Видатки на виконання міських заходів та програм соціального захисту населення склали 10,0 млн.грн. За рахунок зазначених коштів оздоровлено 1500 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей та дітей, що потребують особливої соціальної уваги, отримали допомогу 3166 учасників бойових дій та інвалідів Великої Вітчизняної війни, надана допомога 636 дітям, 860 інвалідам, 6292 пенсіонерам, ветеранам та іншим категоріям громадян, надана підтримка обдарованій молоді, тощо.
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, проведені в сумі 1,4 млн.грн.
Видатки на соціальний захист населення за рахунок субвенції з державного бюджету склали 421,4 млн.грн., в тому числі на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 312,9 млн.грн, державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 0,3 млн.грн. на розрахунки по наданих пільгах та житлових субсидіях населенню – 108,2 млн.грн.
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян усіма видами транспорту проведені на суму 42,9 млн.грн., з яких за рахунок субвенції з державного бюджету – 36,8 млн.грн. Для забезпечення безперебійної роботи ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» за рахунок коштів бюджету міста виділена фінансова підтримка в сумі 11,3 млн.грн.
На виконання поточних робіт по благоустрою міста витрачено 51,6 млн.грн., на поточний ремонт житлових будинків та об’єктів благоустрою в житловому фонді міста - 0,8 млн.грн., ремонт внутрішньоквартальних доріг - 1,3 млн.грн. На фінансову допомогу підприємствам житлово-комунального господарства спрямовано 8,9 млн.грн.
Видатки спеціального фонду бюджету проведені в сумі 168,3 млн.грн. В їх складі найбільшу питому вагу займають видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 42,7 відсотка.
За рахунок надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища проведені природоохоронні заходи на 15,8 млн.грн., з яких на реконструкцію самопливного каналізаційного колектору від вул. Новгородської до ЦОС-2 (ділянка колектору від вул.Новгородської до дюкеру) використано 6,7 млн.грн., заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок (розчистка русла р.Мокра Московка) – 1,4 млн.грн., заходи з озеленення міста – 0,6 млн.грн., погашена кредиторська заборгованість минулого року 5,2 млн.грн. тощо.
На будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг витрачено 18,8 млн.грн., з яких за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 17,4 млн.грн. За звітний період здійснені роботи по поточному ремонту доріг, поточному ремонту та технічному обслуговуванню світлофорних об’єктів та дорожніх знаків, реконструкції пр.Леніна від вул.Кірова до вул.Космічної, тощо.
За рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведені видатки на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію в сумі 4,7 млн.грн.
Видатки бюджету розвитку склали 56,8 млн.грн., з яких капітальні видатки по установах соціально-культурної сфери міста - 5,4 млн.грн., капітальний ремонт житлового фонду міста - 11,1 млн.грн., видатки на реконструкцію та ліквідацію аварійного стану об’єктів соціально-культурної сфери - 8,2 млн.грн., будівництво, реконструкцію та ліквідацію аварійного стану житлових будинків та гуртожитків міста – 1,8 млн.грн., реконструкцію котелень, теплових мереж, систем теплопостачання житлових будинків міста – 0,6 млн.грн., мереж зовнішнього освітлення – 0,1 млн.грн., будівництво, реконструкцію вулиць, парків, тротуарів, ліквідацію аварійного стану автодоріг, зливової та побутової каналізації міста – 1,5 млн.грн., будівництво водогону по вул.Сапожнікова, реконструкцію хлораторної ДВС 2, розширення і реконструкцію центральних каналізаційних очисних споруд Лівого берега (ЦОС-1) – 2,0 млн.грн. та інші.
На внески у статутні фонди комунальних підприємств міста спрямовано 7,9 млн.грн., з яких на придбання спеціальної техніки та мобільних туалетних кабін – 5,7 млн.грн.
У вересні поточного року міська рада здійснила випуск та розміщення облігацій внутрішньої місцевої позики у сумі 50,0 млн.грн. Зазначені кошти в повному обсязі надійшли на рахунок бюджету міста та будуть спрямовані на фінансування об’єктів бюджету розвитку.


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet