Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206Довідка про виконання бюджету міста Запоріжжя за 2013 рік

 

Доходи

 

Доходна частина бюджету міста за звітний рік склала 2 687,6 млн.грн., в тому числі за загальним фондом – 1 668,6 млн.грн., спеціальним – 264,9 млн.грн. та офіційні трансферти – 754,1 млн.грн. (субвенції – 703,2 млн.грн., додаткові дотації – 50,9 млн.грн.).

План по доходах загального фонду виконаний на 89,0 відсотків, сума невиконання становить 205,7 млн.грн. У порівнянні з 2012 роком доходи зросли на 34,1 млн.грн. або на 2,1 відсотка.

Надходження податку на доходи фізичних осіб, який в доходах загального фонду займає 74,0 відсотка, за рік склали 1 235,2 млн.грн. В порівнянні з 2012 роком надходження цього податку зросли на 24,0 млн.грн. або на 2,0 відсотка. Повільні темпи зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб обумовлено складним фінансово-економічним станом низки провідних підприємств міста, який супроводжується частковим призупиненням виробництва, простоями устаткування, недостатністю обігових коштів, низьким рівнем конкурентоспроможності продукції, роботою в умовах неповного робочого тижня, скороченням чисельності працюючих та, як наслідок, зменшенням фонду оплати праці. Орієнтовне скорочення кількості штатних працівників підприємств міста у 2013 році становить 15,1 тис.чол. (на початок року середньооблікова кількість штатних працівників складала 265,1 тис.чол., очікувана на кінець року – 250,0 тис.чол.). Очікуваний фонд оплати праці штатних працівників за рік складе 10 908,7 млн.грн. або 100,8 відсотка до минулорічного показника.

Плата за землю є другим після податку на доходи фізичних осіб джерелом наповнення загального фонду бюджету міста (питома вага – 21,2 відсотка). Надходження її склали 353,3 млн.грн., виконання плану – 103,9 відсотка. В порівнянні з минулорічним показником зростання становить 18,4 млн.грн. або 5,5 відсотка. Зазначеному збільшенню сприяли надходження по перерахунках за минулі роки по орендній платі за землю від ПАТ «Запоріжтрансформатор» у сумі 9,4 млн.грн., від ВАТ «Запоріжжяобленерго» у сумі 0,1 млн.грн., від ПАТ «Запоріжабразив» у сумі 0,2 млн.грн. (стягнення у порядку виконавчого впровадження), по земельному податку від ТОВ «ТЕРРА-ФОРУМ» у сумі 2,0 млн.грн. та проведення роботи з землекористувачами щодо необхідності здійснення перерахунків вартості землі та збільшення ставок.

До бюджету надійшло податку на прибуток підприємств комунальної власності в сумі 35,5 млн.грн. (в тому числі авансові внески - 22,0 млн.грн.), що на 4,0 млн.грн. більше ніж у попередньому році.

За звітний рік бюджет міста отримав 16,6 млн.грн. орендної плати за користування майном комунальної власності, план виконаний на 110,9 відсотка.

Надходження місцевих податків і зборів склали 11,5 млн.грн. (100,2 відсотки до плану), з яких збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 11,3 млн.грн. (100,2 відсотки) та туристичного збору – 0,2 млн.грн. (99,1 відсотка). Протягом року туристичний збір сплатили 48 податкових агентів – суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб - 26, фізичних осіб - 22), що порівняно з 2012 роком більше на 6 податкових агентів.

При плані в сумі 8,1 млн.грн. до бюджету міста надійшло 8,6 млн.грн. плати за користування надрами. У зв’язку із зменшенням видобутку та реалізації будівельного каміння і щебеню ТОВ «Мокрянський кам’яний кар’єр №3» скоротив перерахування зазначеної плати до бюджету міста в порівнянні з 2012 роком на 0,4 млн.грн., ТОВ «Стройекспорт» - на 0,9 млн.грн. та ПрАТ «Запорізьке кар’єроуправління» - на 0,9 млн.грн.

До спеціального фонду бюджету міста отримано 264,9 млн.грн., план виконаний на 124,3 відсотка. В порівнянні з попереднім роком доходи зросли на 36,9 млн.грн.

В складі цих надходжень, доходи бюджету розвитку склали 135,3 млн.грн., в тому числі по єдиному податку – 129,4 млн.грн., надходження від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності – 4,7 млн.грн. та інші.

 

Видатки

 

За звітний період видатки бюджету міста проведені в обсязі 2 789,3 млн.грн., в тому числі за загальним фондом бюджету – 2570,7 млн.грн. або 97,9 відсотка річного плану, за спеціальним фондом – 218,7 млн.грн., що становить 53,4 відсотка річних кошторисних призначень. До державного бюджету перераховано 196,9 млн.грн. або 98,4 відсотка планових показників.

Пріоритетним напрямком викори/pстання бюджетних коштів за загальним фондом були захищені статті видатків, їх частка склала 90,4 відсотка. Так, на зазначені цілі видатки склали 2 145,1 млн.грн., з яких на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 1 277,9 млн.грн., соціальні виплати населенню – 655,4 млн.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 176,9 млн.грн., на придбання продуктів харчування – 47,4 млн.грн., медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 25,2 млн.грн., обслуговування боргових зобов’язань – 12,3 млн.грн.

З метою забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ міста та проведення розрахунків за спожиті комунальні послуги і енергоносії протягом звітного року до бюджету міста залучались короткострокові безвідсоткові позички з Єдиного казначейського рахунку на загальну суму 625,4 млн.грн., які погашено в повному обсязі.

За функціональною структурою порівняно з минулим бюджетним періодом питома вага видатків на забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери міста та соціальний захист і соціальне забезпечення зросла на 3,1 відсотка та становить 80,4 відсотки.

Так видатки на освіту проведені в сумі 833,5 млн.грн., з яких видатки капітального характеру - 12,0 млн.грн. (на придбання обладнання використано 9,7 млн.грн. (комп’ютерна та побутова техніка, меблі та інше), на проведення першочергових капітальних ремонтів в 20-ти установах освіти та улаштування дитячих майданчиків в 2-х закладах – 2,3 млн.грн.).

За рахунок субвенції з державного бюджету 15 прийомним сім’ям надано допомоги та коштів грошового забезпечення прийомним батькам на загальну суму 0,7 млн.грн.

На культуру і мистецтво з бюджету міста спрямовано 79,8 млн.грн., фізичну культуру і спорт - 27,0 млн.грн.

Видатки на охорону здоров’я склали 571,0 млн.грн. На придбання обладнання та медичної техніки спрямовано 8,5 млн.грн., капітальний ремонт закладів – 1,3 млн.грн. За рахунок коштів бюджету розвитку проводились ремонтні роботи в 7-ми лікувально-профілактичних закладах, в тому числі ремонт покрівлі терапевтичного та кардіологічного корпусів КУ «Запорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9», першого поверху хірургічного корпусу КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги», відділення патології новонароджених в дитячій лікарні №1, мереж тепло-водопостачання центральних лікарень Орджонікідзевського і Заводського районів, поліклініки Жовтневого району та пологового будинку №1. Також придбано понад 50 одиниць медичної техніки (електрокардіографи, стерилізатори, гематологічні аналізатори тощо), а також побутова і комп’ютерна техніка.

Видатки на соціальний захист, соціальне забезпечення та компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян склали 730,7 млн.грн., з яких за рахунок субвенцій з державного бюджету 688,7 млн.грн.

Кошти субвенцій соціального характеру спрямовані на:

- надання допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам та тимчасової державної допомоги – 501,5 млн.грн.;

- надання пільг особам, які мають право на отримання пільг при оплаті електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, твердого палива та рідкого пічного побутового палива, а також інших, передбачених законодавством пільг – 103,4 млн.грн. За звітний період скористались пільгами на надання житлово-комунальних послуг – 111,8 тис.чол., придбання твердого палива та скрапленого газу – 0,3 тис.чол., надання інших пільг, передбачених чинним законодавством, послуг зв’язку – 28,1 тис.чол.

- відшкодування додаткових виплат населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 27,9 млн.грн. Правом отримання житлових субсидій скористувалось понад 12 тисяч домогосподарств.

Видатки на компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян в міському авто- та електротранспорті, на водному і залізничному транспорті становлять 58,5 млн.грн. (в тому числі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 43,8 млн.грн.).

За рахунок коштів бюджету міста проведені видатки на виконання Міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя в сумі 9,7 млн.грн., Програми по похованню померлих безрідних та невідомих громадян міста – 0,1 млн.грн. Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги проведені в сумі 2,3 млн.грн. На фінансову підтримку громадських організацій ветеранів та інвалідів міста спрямовано 0,9 млн.грн. В літній період оздоровлено 1435 дітей на суму 3,5 млн.грн.

На виконання заходів молодіжних програм та на утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано 6,0 млн.грн., Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) - 17,0 млн.грн.

На житлово-комунальне господарство витрачено 101,2 млн.грн. В складі цих видатків на виконання заходів з благоустрою міста спрямовано 69,2 млн.грн. Проведено поточний ремонт доріг та тротуарів (15,799 тис.кв.м); експлуатація та утримання доріг (4998,8 тис.кв.м); поточний ремонт та технічне обслуговування засобів регулювання дорожнього руху (166 од.); поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення (16,86 км) та світлоточок (8070 од.); догляд за зеленими насадженнями (391,2 га); поточний ремонт та утримання фонтанів (36 шт.); утримання і благоустрій міських пляжів (4,79 га) та інше.

На капітальний ремонт житлового фонду міста використано 24,7 млн.грн. Виділені кошти спрямовані на проведення наступних робіт: вибірковий капітальний ремонт 9 будинків житлового фонду комунальної власності, 33 будинків житлово-будівельних кооперативів, двох будинків ОСББ і 3-х гуртожитків, капітальний ремонт 15,2 тис.кв.м покрівлі, модернізацію, заміну, капітальний ремонт та експертиза ліфтового господарства, 4,5 тис.м/п інженерних мереж водо-, теплопостачання та інші.

Витрати на житлово-експлуатаційне господарство склали 7,4 млн.грн., за рахунок яких виконані роботи по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів (15,4 тис.кв.м), забезпечено безперебійне функціонування архітектурно-декоративного обладнання, проведено технічну інвентаризацію гуртожитків комунальної власності міста, поточний ремонт покрівель, міжпанельних швів житлових будинків тощо. Також надана фінансова підтримка комунальним підприємствам житлово-комунального господарства на загальну суму 21,5 млн.грн.

На виконання Програми реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг спрямовано 16,5 млн.грн. (в тому числі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 13,3 млн.грн.). Проведена оплата виконаних робіт по поточному ремонту доріг (41,5 тис.кв.м), нанесенню дорожньої розмітки (7,7 тис.кв.м), ліквідації аварійного стану на дорожній насипі проїзної частини дороги по вул.Перемоги (в районі міської лікарні №6), реконструкції дороги по вул.Глісерній з автомобільною стоянкою в районі парку «Дубовий гай», експлуатації та утриманню доріг (9,998 тис.кв.м) тощо.

З48 метою забезпечення безперебійної роботи міського електротранспорту протягом року з бюджету міста надано фінансову допомогу ЗКП МЕТ «Запоріжелектротранс» на загальну суму 24,5 млн.грн.

На виконання робіт по об’єктах, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку, використано 85,1 млн.грн., в тому числі на капітальні видатки бюджетних установ - 12,7 млн.грн., житлово-комунальне господарство – 27,1 млн.грн. Видатки на будівництво, реконструкцію та ліквідацію аварійного стану об’єктів проведені в сумі 39,0 млн.грн., в тому числі на об`єкти житлового господарства – 10,8 млн.грн., комунального господарства – 8,9 млн.грн., освіти – 9,2 млн.грн., охорони здоров`я – 6,3 млн.грн., культури – 0,1 млн.грн., соціальної сфери – 3,2 млн.грн. та інші об`єкти. Внески до статутних капіталів комунальних підприємств міста на придбання спеціальної техніки склали 6,3 млн.грн.

Видатки на виконання природоохоронних заходів проведені в сумі 10,4 млн.грн. За рахунок зазначених коштів продовжено проведення робіт з реконструкції каналізаційного колектору та очисних споруд – 1,4 млн.грн., будівництва притулку для бездоглядних тварин – 3,3 млн.грн., спрямовано на заходи з озеленення міста – 0,5 млн.грн., погашена заборгованість минулого року – 5,6 млн.грн. тощо.

В звітному періоді здійснено в передбачений проспектом емісії строк погашення облігацій серії І внутрішньої місцевої позики VII випуску на суму 10,0 млн.грн. та достроковий викуп облігацій VII та VIIІ випусків на суму 65,0 млн.грн. Таким чином, на кінець року боргові зобов’язання за місцевими запозиченнями відсутні.


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet