Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206ДОВІДКА
про виконання бюджету м. Запоріжжя за І квартал 2014 року

За січень-березень поточного року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року в цілому по Запорізькій області обсяги промислової продукції зменшились на 1,5 відсотка. Обсяг реалізованої промислової продукції по області складав 18 577,7 млн.грн., по м.Запоріжжя – 13 023,1 млн.грн. (70,1 відсотка обласного показника та на 3,2 відсотка більше ніж в аналогічному періоді минулого року), з яких 48,1 відсотка припадає на металургію, 18,9 відсотка – на машинобудування, 13,8 відсотка – на виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, 5,2 відсотки - на виробництво харчових продуктів.
Порівняно з минулорічними показниками відбулось зростання обсягів виробництва у харчовій галузі – на 5,8 відсотка та галузі постачання електроенергії, газу, пари та води - на 0,3 відсотки, має місце їх зменшення у металургії на 1,7 відсотка та у машинобудуванні - на 3,2 відсотки. За обсягами реалізованої продукції відбулось скорочення у машинобудуванні на 13,8 відсотка, з постачання електроенергії, газу, пари та води – на 15,0 відсотків. У металургійній та харчовій галузях обсяги реалізації зросли на 18,2 відсотки та на 26,1 відсотка відповідно.
Доходна частина бюджету міста у І кварталі поточного року становила 661,4 млн.грн., в тому числі доходи загального фонду – 397,2 млн.грн., спеціального – 68,0 млн.грн. та офіційні трансферти – 196,2 млн.грн. (субвенції – 195,3 млн.грн., додаткові дотації – 0,9 млн.грн.).
Без урахування офіційних трансфертів план по доходах загального фонду виконаний на 103,0 відсотка.
За звітний період обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, склав 295,6 млн.грн. В порівнянні з січнем-березнем 2013 року зазначені доходи зросли на 2,5 відсотка за рахунок збільшення податку на доходи фізичних осіб, питома вага якого в цих доходах займає 99,9 відсотка (в цілому у доходах загального фонду – 74,4 відсотка, на 7,4 млн.грн.).
Обсяг власних доходів становив 101,6 млн.грн. (102,1 відсотка до планового показника). Однак, в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зазначені доходи зменшились на 10,0 млн.грн. (на 8,9 відсотка), що обумовлено зниженням надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності на 10,0 млн.грн. у зв’язку із наявністю переплат внаслідок запровадження в минулому році нового порядку перерахування податку із застосуванням сплати авансових внесків з податку на прибуток.
Плата за землю є другим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста (питома вага – 21,7 відсотка). Надходження її склали 86,1 млн.грн., або 102,0 відсотка до плану. В порівнянні з минулорічним показником зростання становить 1,4 млн.грн. або 1,7 відсотка. Збільшенню надходжень та перевиконанню планового показника сприяла робота з підприємствами щодо стягнення заборгованості з орендної плати за землю за минулі роки та приведення договорів оренди землі у відповідність до норм чинного законодавства.
Надходження місцевих податків і зборів склали 3,1 млн.грн. (104,4 відсотки до плану), з яких збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 3,0 млн.грн. та туристичного збору – 0,1 млн.грн.
Обсяг доходів спеціального фонду бюджету міста (без урахування трансфертів) складав 68,0 млн.грн., що в порівнянні з минулорічним показником більше на 5,4 млн.грн. за рахунок збільшення єдиного та екологічного податків (на 6,1 млн.грн. та на 0,2 млн.грн. відповідно). При плані в сумі 32,8 млн.грн. надходження доходів бюджету розвитку складали 37,4 млн.грн., в тому числі єдиний податок – 36,7 млн.грн., надходження від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності – 0,6 млн.грн. та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 0,1 млн.грн.
За І квартал 2014 року з бюджету міста проведено видатків на загальну суму 661,4 млн.грн., в тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету 190,6 млн.грн., до державного бюджету перераховано 18,9 млн.грн.
Видатки загального фонду бюджету міста склали 617,7 млн.грн., що становить 85,9 відсотків планових показників на відповідний період.
В структурі видатків загального фонду бюджету без врахування видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету 90,7 відсотків складають захищені статті, на їх фінансування спрямовано 370,4 млн.грн.
Структура видатків загального фонду бюджету міста без врахування видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету та вилучення до державного бюджету станом на 01.04.2014 року
Найбільшу питому вагу в бюджеті міста займають видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 72,2 відсотки або 294,9 млн.грн. Протягом звітного періоду на оплату за спожиті бюджетними установами комунальні послуги та енергоносії спрямовано 54,0 млн.грн., медикаменти та продукти харчування – 17,9 млн.грн., соціальні виплати населенню – 3,6 млн.грн.
За функціональною ознакою 88 відсотків витрат бюджету складають видатки на забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери міста та соціальний захист і соціальне забезпечення.
Структура видатків бюджету міста за функціональною ознакою станом на 01.04.2014 року
Так, на утримання і розвиток установ соціально-культурної сфери використано 373,8 млн.грн., у тому числі освіти – 212,2 млн.грн., охорони здоров'я – 132,0 млн.грн., культури і мистецтв – 18,0 млн.грн., фізичної культури і спорту – 6,3 млн.грн., міських соціальних служб – 5,3 млн.грн.
Видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення проведені в сумі 193,2 млн.грн., з яких за рахунок субвенцій з державного бюджету – 185,2 млн.грн. Кошти субвенцій спрямовані на надання допомоги сім'ям  з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги в сумі 136,5 млн.грн., пільг на оплату житлово-комунальних послуг та енергоносіїв, а також інших, передбачених законодавством пільг, – 35,6 млн.грн., відшкодування додаткових виплат населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 13,1 млн.грн. Понад 110,7 тис.чол. скористались пільгами на надання житлово-комунальних послуг, 24,2 тис.чол. – іншими, передбаченими законодавством пільгами; правом отримання житлових субсидій – близько 17,8 тисяч домогосподарств.
На компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян в міському автомобільному та електротранспорті, на водному і залізничному транспорті витрачено 5,0 млн.грн., у тому числі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 4,8 млн.грн. Крім того, з метою забезпечення стабільної роботи підприємств транспорту міста з бюджету виділена фінансова підтримка ЗКП МЕТ «Запоріжелектротранс» в сумі 8,0 млн.грн., КП «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» - 1,8 млн.грн.
На виконання заходів міської комплексної програми соціального захисту населення та підтримку ветеранських організацій міста спрямовано 1,6 млн. грн., надано матеріальної допомоги мешканцям міста за зверненнями депутатів міської ради на загальну суму 0,4 млн.грн. Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги, проведено в сумі 0,6 млн.грн.
На житлово-комунальне господарство спрямовано 22,7 млн.грн., з яких на заходи з благоустрою міста – 13,7 млн.грн., капітальний ремонт житлового фонду – 1,0 млн.грн., фінансову допомогу комунальним підприємствам міста - 8,0 млн.грн.
Виконані роботи по експлуатації та утриманню 5 тис.кв.м. доріг, поточному ремонту 1,3 тис.кв.м доріг, технічному обслуговуванню 430 одиниць засобів регулювання дорожнього руху, поточному ремонту 2,75 км мереж зовнішнього освітлення. Проведено роботи з освітлення міста (3805,3 тис. кВт/год), з енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху (165,6 тис. кВт/год), з енергопостачання парків (1750 кВт) та інше.
Фінансова допомога комунальним підприємствам міста надана на загальну суму 8,0 млн.грн.
У звітному періоді забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста. Відповідно до зареєстрованих зобов’язань розпорядників бюджетних коштів за загальним фондом бюджету міста проведені розрахунки за спожиті комунальні послуги і енергоносії, медикаменти та продукти харчування.
Однак, залишається значним обсяг кредиторської заборгованості за незахищеними статтями видатків через відсутність виділення коштів з єдиного казначейського рахунку. Так, станом на 01.04.2014 року заборгованість за цими видатками сягає 82,1 млн.грн.


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet