Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206ДОВІДКА

про виконання бюджету м. Запоріжжя станом на 01.06.2014 року

 

За 4 місяці поточного року обсяги промислової продукції по Запорізькій області у порівнянні з відповідним періодом 2013 року зменшились на 3,6 відсотка. Обсяг реалізованої промислової продукції по області складав 26 070,5 млн.грн., по м.Запоріжжю – 18 402,9 млн.грн. (70,6 відсотка до обласного показника та на 6,0 відсотків більше ніж у аналогічному періоді минулого року). Так, по галузі металургії реалізовано 47,7 відсотка виробленої продукції (збільшення проти минулого року на 20,8 відсотка), машинобудуванні - 20,4 відсотка (зменшення на 8,7 відсотка), на виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води - 12,1 відсотка (зменшення на 17,1 відсотка), виробництві харчових продуктів - 5,5 відсотка (збільшення на 29,7 відсотка).

Порівняно з минулорічними показниками відбулось зростання обсягів виробництва у харчовій галузі (на 7,6 відсотка), але має місце їх зменшення у металургії (на 1,6 відсотка), галузі постачання електроенергії, газу, пари та води (на 1,4 відсотка), у машинобудуванні (на 8,7 відсотка).

За 5 місяців поточного року до бюджету міста надійшло 1 130,4 млн.грн., в тому числі доходів загального фонду – 674,7 млн.грн., спеціального – 120,9 млн.грн. та офіційних трансфертів – 334,8 млн.грн. (субвенцій – 333,1 млн.грн., додаткових дотацій – 1,7 млн.грн.). Без урахування офіційних трансфертів план по доходах загального фонду виконаний на 102,4 відсотка.

За звітний період обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, склав 506,6 млн.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 2,2 відсотка за рахунок збільшення податку на доходи фізичних осіб, питома вага якого в цих доходах займає 99,9 відсотка (в цілому у доходах загального фонду – 75,0 відсотків, на 11,3 млн.грн.). Помісячний розпис, доведений в установленому порядку Міністерством фінансів України, не виконаний на 15 799,1 тис.грн. Містом отримана середньострокова позика лише за результатами невиконання розрахункового обсягу доходів за січень у сумі 12 293,1 тис.грн. На початку червня поточного року підготовлені матеріали на отримання позики на суму 3 506,0 тис.грн.

Невиконання планового показника та уповільнення темпу надходжень податку на доходи фізичних осіб пояснюється складним фінансово-економічним станом низки провідних підприємств міста (через несприятливу економічну ситуацію в країні), який супроводжується частковим призупиненням виробництва, простоями устаткування, недостатністю обігових коштів, низьким рівнем конкурентоспроможності продукції, роботою в умовах неповного робочого тижня, скороченням чисельності працюючих та, як наслідок, зменшенням фонду оплати праці.

В порівнянні з відповідним періодом 2013 року обсяг власних доходів бюджету міста зменшився на 20,7 млн.грн. (на 10,9 відсотка) та становив 168,1 млн.грн. Зазначене обумовлено зниженням надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності на 13,0 млн.грн. та плати за землю - на 7,1 млн.грн.

Плата за землю є другим після податку на доходи фізичних осіб джерелом загального фонду бюджету міста (питома вага – 21,4 відсотка). Надходження її склали 144,2 млн.грн. або 102,0 відсотки до плану. Зменшення надходжень проти минулорічних пояснюється перерахуванням за попередні роки орендної плати за землю ПАТ «Запоріжтрансформатор», в результаті чого в квітні 2013 року бюджет міста отримав додатково 9,4 млн.грн.

За звітний період до бюджету надійшло податку на прибуток підприємств комунальної власності в сумі 6,9 млн.грн., в тому числі авансових внесків – 4,8 млн.грн. Скорочення надходжень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року пов’язано із наявністю переплат внаслідок запровадження в минулому році нового порядку перерахування податку із застосуванням сплати авансових внесків з податку на прибуток.

Надходження місцевих податків і зборів склали 5,0 млн.грн. (102,7 відсотка до плану), з яких збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 4,9 млн.грн. та туристичного збору – 0,1 млн.грн.

Обсяг доходів спеціального фонду бюджету міста (без урахування трансфертів) склав 120,9 млн.грн., що на 10,4 млн.грн. більше минулорічного показника в основному за рахунок збільшення надходжень єдиного податку та власних надходжень бюджетних установ (на 9,2 млн.грн. та на 2,6 млн.грн. відповідно). Поряд з цим, зменшились надходження збору за першу реєстрацію транспортних засобів (на 0,8 млн.грн.), коштів від відчуження майна комунальної власності (на 1,0 млн.грн.) та пайової участі у розвитку інфраструктури міста (на 0,2 млн.грн.).

Виконання бюджету міста за видатками

За 5 місяців 2014 року з бюджету міста проведено видатків на загальну суму 1144,0 млн.грн., в тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету 326,4 млн.грн., до державного бюджету перераховано 18,2 млн.грн.

Видатки загального фонду бюджету міста склали 1074,6 млн.грн., що становить 88,8 відсотка планових показників на відповідний період.

При проведені фінансування з бюджету міста першочергова увага приділялась захищеним статтям видатків, на які спрямовано 654,6 млн.грн. або 89,2 відсотка загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів. Так, видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 527,3 млн.грн., медикаменти – 8,6 млн.грн., продукти харчування – 24,9 млн.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 85,4 млн.грн., трансферти населенню – 8,4 млн.грн.

Протягом звітного періоду забезпечено своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста та проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами комунальні послуги та енергоносії. В травні здійснені перші виплати відпускних педагогічним працівникам на загальну суму 33,9 млн.грн.

Для покриття тимчасових касових розривів загального фонду бюджету міста з метою проведення першочергових видатків була отримана короткострокова позика з єдиного казначейського рахунку у сумі 30,9 млн.грн., яка на звітну дату погашена у повному обсязі.

На утримання і розвиток установ соціально-культурної сфери міста спрямовано 671,2 млн.грн., в тому числі освіти – 389,5 млн.грн., охорони здоров’я – 228,2 млн.грн., культури і мистецтва – 32,2 млн.грн., фізичної культури і спорту – 11,9 млн.грн., територіальних відділень соціальної допомоги – 7,2 млн.грн., служби у справах сім’ї, дітей та молоді – 2,2 млн.грн.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення склали 312,0 млн.грн., з яких за рахунок субвенцій з державного бюджету 305,8 млн.грн.

За рахунок субвенцій з державного бюджету проведені видатки на надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та державної соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам у сумі 231,6 млн.грн., пільг особам, які мають право на отримання пільг при оплаті електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, твердого палива та рідкого пічного побутового палива, а також інших передбачених законодавством пільг – 53,9 млн.грн., відшкодування додаткових виплат населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 20,3 млн.грн.

За 5 місяців поточного року понад 110,7 тис.чол. скористались пільгами на надання житлово-комунальних витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 24,2 тис.чол. – іншими, передбаченими законодавством пільгами; правом отримання житлових субсидій – близько 17,8 тисяч домогосподарств.

Видатки на компенсацію пільгового перевезення окремих категорій громадян різними видами транспорту проведені у сумі 17,1 млн.грн. (в тому числі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 16,7 млн.грн.).

На виконання заходів міської комплексної програми соціального захисту населення та підтримку ветеранських організацій міста витрачено 4,0 млн. грн., надано матеріальної допомоги мешканцям міста за зверненнями депутатів міської ради на загальну суму 1,5 млн.грн. Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги проведено у сумі 1,0 млн.грн.

На забезпечення функціонування житлово-комунального господарства спрямовано 30,4 млн.грн., з яких на заходи з благоустрою міста – 27,8 млн.грн., капітальний ремонт житлового фонду – 2,3 млн.грн., житлово-експлуатаційні витрати – 0,3 млн.грн. Виконано роботи по експлуатації та утриманню 4997 тис.кв.м доріг, поточному ремонту 7,6 тис.кв.м доріг, технічному обслуговуванню 430 одиниць засобів регулювання дорожнього руху, поточному ремонту 3,38 км мереж зовнішнього освітлення. Проведено роботи з освітлення міста, з енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху, з енергопостачання парків тощо.

Для забезпечення безперебійної роботи комунальних підприємств з бюджету міста виділена фінансова підтримка в сумі 28,8 млн.грн.

З початку року проведено робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг на суму 4,6 млн.грн., в тому числі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 3,9 млн.грн. 

На заходи з охорони та раціонального використання природних ресурсів з бюджету міста виділено 0,7 млн.грн., заходи з грошової оцінки земель – 0,9 млн.грн.

В цілому за рахунок коштів бюджету розвитку проведено видатки у сумі 17,1 млн.грн., з яких на будівництво і реконструкцію об’єктів спрямовано 6,6 млн.грн., внески до статутних капіталів комунальних підприємств міста для придбання спеціальної техніки, обладнання склали 3,7 млн.грн.

Станом на 01.06.2014 року обсяг кредиторської заборгованості бюджету міста, без урахування трансфертів з державного бюджету, становить 54,2 млн.грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 16,4 млн.грн., спеціальному – 37,8 млн.грн. В порівнянні з початком року обсяг заборгованості зменшився на 41,2 млн.грн. (по загальному фонду – на 15,4 млн.грн., спеціальному – на 25,8 млн.грн.). Крім того, за 5 місяців поточного року по нарахованих пільгах, субсидіях, допомогах за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету має місце кредиторська заборгованість в сумі 15,7 млн.грн. з якої прострочена – 1,9 млн.грн.


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet