Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206ДОВІДКА
про виконання бюджету м. Запоріжжя станом на 01.07.2014 року

Виконання бюджету міста за доходами
За січень-травень поточного року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року в цілому по Запорізькій області обсяги промислової продукції зменшились на 3,4 відсотка (індекс промислової продукції – 96,6%). Зменшення відбулось у металургії на 0,2 відсотка, галузі постачання електроенергії, газу, пари та води - на 4,3 відсотка та у машинобудуванні - на 7,7 відсотка. Має місце зростання обсягів виробництва лише у харчовій галузі на 9,6 відсотка.
Обсяг реалізованої промислової продукції по області складав 33 965,2 млн.грн., по м.Запоріжжю – 24 274,9 млн.грн. (71,5 відсотка до обласного показника та на 11,1 відсотка більше ніж у аналогічному періоді минулого року), з яких 48,8 відсотка припадає на металургію, 20,1 відсотка – на машинобудування, 10,8 відсотка – на виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, 5,4 відсотка - на виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів. Обсяги реалізації зросли у металургійній та харчовій галузях відповідно на 29,3 відсотка та на 21,7 відсотка. Скорочення відбулось у машинобудуванні на 6,5 відсотка та у галузі з постачання електроенергії, газу, пари та води – на 18,2 відсотка.
За I півріччя поточного року до бюджету міста надійшло 1 350,4 млн.грн., в тому числі доходів загального фонду – 821,2 млн.грн., спеціального – 136,0 млн.грн. та офіційних трансфертів – 393,2 млн.грн. (субвенції – 391,1 млн.грн., додаткові дотації – 2,1 млн.грн.). Без урахування офіційних трансфертів план по доходах загального фонду виконаний на 102,3 відсотка.
За звітний період обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, склав 621,8 млн.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 2,7 відсотка за рахунок збільшення податку на доходи фізичних осіб, питома вага якого в цих доходах займає 99,9 відсотка. Помісячний розпис доходів, що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів, доведений в установленому порядку Міністерством фінансів України, не виконаний на 11,0 млн.грн. Містом отримана середньострокова позика лише за результатами невиконання розрахункового обсягу доходів за січень у сумі 12,3 млн.грн.
Невиконання планового показника та уповільнення темпу надходжень податку на доходи фізичних осіб податку пояснюється складним фінансово-економічним станом низки провідних підприємств міста (через несприятливу економічну ситуацію в країні), який супроводжується частковим призупиненням виробництва, простоями устаткування, недостатністю обігових коштів, низьким рівнем конкурентоспроможності продукції, роботою в умовах неповного робочого тижня, скороченням чисельності працюючих та, як наслідок, зменшенням фонду оплати праці.
Обсяг доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів становив 199,4 млн.грн. або 101,2 відсотка до плану. Порівняно з відповідними минулорічними показниками зазначені доходи зменшились на 22,6 млн.грн. (на 10,2 відсотка), що обумовлено зниженням надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності на 14,7 млн.грн. та плати за землю - на 6,8 млн.грн.
Плата за землю є другим після податку на доходи фізичних осіб джерелом загального фонду бюджету міста (питома вага – 21,0 відсоток). Надходження її склали 172,6 млн.грн. або 101,4 відсотка до плану. Зменшення надходжень проти минулорічних пояснюється перерахуванням за попередні роки орендної плати за землю ПАТ «Запоріжтрансформатор», в результаті чого в квітні 2013 року бюджет міста отримав додатково 9,4 млн.грн.
За звітний період до бюджету надійшло податку на прибуток підприємств комунальної власності в сумі 7,2 млн.грн., в тому числі авансових внесків – 5,1 млн.грн. Скорочення надходжень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року пов’язано із наявністю переплат внаслідок запровадження в минулому році нового порядку перерахування податку із застосуванням сплати авансових внесків з податку на прибуток.
Надходження місцевих податків і зборів склали 6,0 млн.грн. (103,2 відсотка до плану), з яких збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 5,9 млн.грн. та туристичного збору – 0,1 млн.грн.
Обсяг доходів спеціального фонду бюджету міста (без урахування трансфертів) склав 136,0 млн.грн., що на 11,6 млн.грн. більше минулорічного показника в основному за рахунок збільшення надходжень єдиного податку та власних надходжень бюджетних установ (на 9,9 млн.грн. та на 3,4 млн.грн. відповідно). Поряд з цим, зменшились надходження збору за першу реєстрацію транспортних засобів (на 0,9 млн.грн.), коштів від відчуження майна комунальної власності (на 1,4 млн.грн.) та екологічного податку (на 0,1 млн.грн.).

Виконання бюджету міста за видатками
За І півріччя 2014 року з бюджету міста проведено видатків на загальну суму 1375,1 млн.грн., в тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету соціального характеру – 377,8 млн.грн., до державного бюджету перераховано 18,2 млн.грн.
Видатки загального фонду бюджету міста склали 1296,5 млн.грн., що становить 89,8 відсотка планових показників на відповідний період, спеціального фонду – 78,5 млн.грн. або 15,9 відсотка річних кошторисних призначень.
При проведені фінансування з бюджету міста першочергова увага приділялась захищеним статтям видатків, на які спрямовано 811,8 млн.грн. або 90,1 відсотка загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів. Так, видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 672,3 млн.грн., медикаменти – 11,2 млн.грн., продукти харчування – 28,2 млн.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 90,1 млн.грн., трансферти населенню – 10,0 млн.грн.
Протягом звітного періоду забезпечені своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста та проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами комунальні послуги та енергоносії. Здійснено виплату відпускних педагогічним працівникам на загальну суму 80,9 млн.грн.
З метою проведення видатків за захищеними статтями в поточному році отримано короткострокових позик з єдиного казначейського рахунку на загальну суму 128,2 млн.грн., заборгованість по яких станом на 01.07.2014 року становила 25,8 млн.грн.
На утримання і розвиток установ соціально-культурної сфери міста спрямовано 828,8 млн.грн. або 84,6 відсотка загального обсягу видатків без врахування міжбюджетних трансфертів. Так, по установах освіти проведено видатків на суму 481,4 млн.грн., охорони здоров’я – 275,7 млн.грн., культури і мистецтва – 45,8 млн.грн., фізичної культури і спорту – 14,6 млн.грн., територіальних відділень соціальної допомоги – 8,7 млн.грн., служби у справах сім’ї, дітей та молоді – 2,6 млн.грн.
Видатки на соціальний захист, соціальне забезпечення склали 366,0 млн.грн., з яких за рахунок субвенцій з державного бюджету – 358,1 млн.грн.
За рахунок субвенцій з державного бюджету проведені видатки на надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та державної соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам у сумі 279,3 млн.грн., пільг особам, які мають право на отримання пільг при оплаті електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, твердого палива та рідкого пічного побутового палива, а також інших передбачених законодавством пільг – 57,7 млн.грн., відшкодування додаткових виплат населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 21,0 млн.грн. За 6 місяців поточного року понад 110,3 тис.чол. скористались пільгами на надання житлово-комунальних послуг, 24,0 тис.чол. – іншими, передбаченими законодавством пільгами; правом отримання житлових субсидій – близько 18,1 тисяч домогосподарств.
Видатки на компенсацію пільгового перевезення окремих категорій громадян різними видами транспорту склали 20,2 млн.грн. (в тому числі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 19,7 млн.грн.).
На виконання заходів міської комплексної програми соціального захисту населення та підтримку ветеранських організацій міста витрачено 4,7 млн.грн., надано матеріальної допомоги мешканцям міста за зверненнями депутатів міської ради на загальну суму 2,1 млн.грн. Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги проведені на суму 1,2 млн.грн.
На функціонування житлово-комунального господарства спрямовано 34,3 млн.грн., з яких на заходи з благоустрою міста – 31,6 млн.грн., капітальний ремонт житлового фонду – 2,4 млн.грн., житлово-експлуатаційні витрати – 0,3 млн.грн. Виконані роботи по експлуатації та утриманню 4997,8 тис.кв.м доріг, поточному ремонту 9,42 тис.кв.м доріг, технічному обслуговуванню 430 одиниць засобів регулювання дорожнього руху, поточному ремонту 3,85 км мереж зовнішнього освітлення. Проведені роботи з освітлення міста, з енергопостачання засобів регулювання дорожнього руху, парків тощо.
Для забезпечення безперебійної роботи комунальних підприємств з бюджету міста виділена фінансова підтримка в сумі 31,3 млн.грн.
З початку року проведено робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг на суму 4,9 млн.грн., в тому числі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2,8 млн.грн.
На заходи з охорони та раціонального використання природних ресурсів з бюджету міста виділено 0,8 млн.грн., заходи з грошової оцінки земель – 0,9 млн.грн.
В цілому за рахунок коштів бюджету розвитку проведено видатки у сумі 17,4 млн.грн., з яких на будівництво і реконструкцію об’єктів спрямовано 6,1 млн.грн., внески до статутних капіталів комунальних підприємств міста для придбання спеціальної техніки, обладнання склали 3,7 млн.грн.
В складі витрат спеціального фонду бюджету видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ проведені в сумі 54,3 млн.грн. з яких спрямовано на захищені видатки - 28,2 млн.грн. (в т.ч. на оплату праці працівників – 10,2 млн.грн.), інше поточне утримання установ – 18,2 млн.грн., капітальні видатки – 7,9 млн.грн. Майже 55 відсотків видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ (29,6 млн.грн.) проведено у вигляді переданих грантів, дарунків та коштів на виконання окремих доручень.
За оперативними даними заборгованість бюджету міста за незахищеними статтями видатків станом на 01.07.2014 року складає 76,3 млн.грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 14,1 млн.грн., спеціальному фонду – 62,3 млн.грн. Крім того, за 6 місяців поточного року по нарахованих пільгах, субсидіях, допомогах за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету має місце кредиторська заборгованість в сумі 20,9 млн.грн.
Основними причинами кредиторської заборгованості є непроведення органами державної казначейської служби платежів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за незахищеними видатками відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань та наявності залишків коштів на рахунках, та недостатнє перерахування коштів субвенції з державного бюджету.


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet