Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206ДОВІДКА

про виконання бюджету м. Запоріжжя станом на 01.08.2014 року

Виконання бюджету міста за доходами
За січень-червень поточного року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року в цілому по Запорізькій області обсяги промислової продукції зменшились на 3,3 відсотка (індекс промислової продукції – 96,7%). Скорочення відбулось у металургії на 0,7 відсотка, галузі постачання електроенергії, газу, пари та води - на 3,8 відсотка та у машинобудуванні - на 7,7 відсотка. Має місце зростання обсягів виробництва лише у харчовій галузі на 11,6 відсотка.
Обсяг реалізованої промислової продукції по області складав 41 987,9 млн.грн., по м.Запоріжжя – 30 035,6 млн.грн. (71,5 відсотка до обласного показника та на 14,5 відсотка більше ніж у аналогічному періоді минулого року), з яких 49,2 відсотка припадає на металургію, 19,9 відсотка – на машинобудування, 10,1 відсотка – на виробництво та розподілення електроенергії, газу та води, 5,6 відсотка - на виробництво харчових продуктів, напоїв. Обсяги реалізації зросли у металургійній та харчовій галузях відповідно на 35,1 відсотка та на 19,4 відсотка. Скорочення відбулось у машинобудуванні на 5,0 відсотків та у галузі з постачання електроенергії, газу, пари та води – на 18,3 відсотка.
Доходна частина бюджету міста за 7 місяців поточного року становила 1 578,4 млн.грн., в тому числі доходи загального фонду – 968,1 млн.грн., спеціального – 158,5 млн.грн. та офіційні трансферти – 451,8 млн.грн. (субвенції – 445,8 млн.грн., додаткові дотації – 6,0 млн.грн.).
Без урахування офіційних трансфертів річний план по доходах загального фонду станом на 01.08.2014 року виконаний на 57,2 відсотка, надійшло 968,1 млн.грн. Динаміка зазначених доходів свідчить про відсутність значного зростання надходжень порівняно з минулорічними показниками (лише на 0,6 млн.грн.).

За звітний період обсяг доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, склав 734,4 млн.грн., виконання річного плану становить 58,6 відсотка. Міністерством фінансів України при розрахунках доходів I кошику на 2014 рік передбачено зростання на рівні 4,6 відсотка до фактичного виконання минулого року. За звітний період вдалося досягти приріст у розмірі 3,3 відсотка за рахунок збільшення податку на доходи фізичних осіб на 23,6 млн.грн., питома вага якого в цих доходах займає 99,9 відсотка. У зв’язку з цим, доведений ним план обсягу доходів за звітний період не виконаний на 6,6 млн.грн.

Обсяг власних доходів становив 233,6 млн.грн. (58,6 відсотка до річного планового показника). В порівнянні з відповідним періодом 2013 року зазначені доходи зменшились на 22,7 млн.грн. (на 8,9 відсотка).
Плата за землю є другим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста (питома вага – 20,9 відсотка). Надходження її склали 202,4 млн.грн., виконання річного плану – 58,6 відсотка. В порівнянні з минулорічним показником зменшення становить 6,3 млн.грн. або 3,0 відсотка. Зазначене зниження пояснюється надходженням у квітні 2013 року разового платежу по перерахунках за минулі роки по орендній платі за землю у сумі 9,4 млн.грн.
До бюджету міста надійшло податку на прибуток підприємств комунальної власності 7,6 млн.грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 16,4 млн.грн., що обумовлено наявністю переплат внаслідок запровадження в минулому році нового порядку перерахування податку із застосуванням сплати авансових внесків з податку на прибуток.
При плані на 2014 рік в сумі 7,3 млн.грн. до бюджету міста надійшло 3,3 млн.грн. плати за користування надрами. Зниження надходжень в порівнянні з січнем-липнем 2013 року складає 0,4 млн.грн. У зв’язку із зменшенням видобутку та реалізації будівельного каміння і щебеню скоротив перерахування зазначеної плати до бюджету міста ТОВ «Стройекспорт» на 0,6 млн.грн. та ПрАТ «Запорізьке кар’єроуправління» - на 0,2 млн.грн. Поряд з цим, збільшились надходження від ТОВ «Мокрянський кам’яний кар’єр №3» на 0,4 млн.грн. Крім того, в результаті внесених змін до Податкового кодексу України в частині порядку справляння зазначеної плати та зарахування її до державного і обласного бюджетів бюджет міста до кінця року не отримає 3,0 млн.грн.
За звітний період бюджет міста отримав 8,8 млн.грн. орендної плати за користування майном комунальної власності. В порівнянні з минулорічним показником надходження зменшились на 0,8 млн.грн. (на 8,8 відсотка), що пов’язано із відмовою орендарів від оренди 59 нежитлових приміщень (річні втрати – близько 0,5 млн.грн.). Також, негативно впливає на обсяг зазначених надходжень здійснення приватизації об’єктів права комунальної власності.
Обсяг доходів спеціального фонду бюджету міста (без урахування трансфертів) складав 158,5 млн.грн., що в порівнянні з минулорічним показником більше на 13,5 млн.грн. за рахунок збільшення єдиного та власних надходжень бюджетних установ (на 11,1 млн.грн. та на 3,3 млн.грн. відповідно). При річному плані в сумі 145,6 млн.грн. надходження доходів бюджету розвитку складали 88,3 млн.грн., в тому числі єдиний податок – 84,2 млн.грн., надходження від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності – 1,5 млн.грн., кошти від продажу землі – 1,7 млн.грн., кошти пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 0,4 млн.грн., податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 0,4 млн.грн. та інші.

Виконання бюджету міста за видатками
За 7 місяців 2014 року з бюджету міста проведено видатків на загальну суму 1545,2 млн.грн., в тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету 432,6 млн.грн., до державного бюджету перераховано 18,2 млн.грн.
Видатки загального фонду бюджету міста склали 1451,1 млн.грн., що становить 91,4 відсотка планових показників на відповідний період, спеціального фонду – 94,1 млн.грн.або 19,0 відсотків кошторисних призначень.
При проведені фінансування з бюджету міста першочергова увага приділялась захищеним статтям видатків, на які спрямовано 895,0 млн.грн. або 89,1 відсотка загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів. Так, видатки на заробітну плату з нарахуваннями склали 744,1 млн.грн., медикаменти – 14,2 млн.грн., продукти харчування – 30,2 млн.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 93,9 млн.грн., трансферти населенню – 12,5 млн.грн.
Протягом звітного періоду забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста та проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами комунальні послуги та енергоносії. Здійснено виплату відпускних педагогічним працівникам на загальну суму 85,3 млн.грн.
Для покриття тимчасових касових розривів загального фонду бюджету міста з метою проведення першочергових видатків було отримано  короткострокових позик з єдиного казначейського рахунку на загальну суму
134,2 млн.грн., які на звітну дату погашені у повному обсязі.
На утримання і розвиток установ соціально-культурної сфери міста спрямовано 910,9 млн.грн., в тому числі освіти – 509,3 млн.грн., охорони здоров’я – 323,6 млн.грн., культури і мистецтва – 48,8 млн.грн., фізичної культури і спорту – 16,2 млн.грн., територіальних відділень соціальної допомоги – 10,1 млн.грн., служби у справах сім’ї, дітей та молоді – 2,9 млн.грн.
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення склали 428,7 млн.грн., з яких за рахунок субвенцій з державного бюджету 406,4 млн.грн.
За рахунок субвенцій з державного бюджету проведені видатки на надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям у сумі
322,2 млн.грн., державної соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам – 0,6 млн.грн., пільг особам, які мають право на отримання пільг при оплаті електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, твердого палива та рідкого пічного побутового палива, а також інших, передбачених законодавством, пільг – 61,9 млн.грн., відшкодування додаткових виплат населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 21,7 млн.грн.
За 7 місяців поточного року понад 110 тис.чол. скористались пільгами на надання житлово-комунальних послуг, 23,7 тис.чол. – іншими,  передбаченими законодавством, пільгами; правом на отримання житлових субсидій – понад 10,2 тис. домогосподарств.
Видатки на компенсацію пільгового перевезення окремих категорій громадян автомобільним, водним та міським електротранспортом проведені у сумі 23,2 млн.грн. (в тому числі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 22,4 млн.грн.).
На виконання заходів міської комплексної програми соціального захисту населення та підтримку ветеранських організацій міста витрачено
4,9 млн. грн., надано матеріальної допомоги мешканцям міста за зверненнями депутатів міської ради на загальну суму 2,5 млн.грн. Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги проведено у сумі
1,4 млн.грн.
На забезпечення функціонування житлово-комунального господарства протягом року спрямовано 65,0 млн.грн., з яких на благоустрій міста спрямовано 35,1 млн.грн., капітальний ремонт житлового фонду – 5,7 млн.грн., житлово-експлуатаційні витрати – 1,2 млн.грн. За 7 місяців поточного року виконано роботи по експлуатації та утриманню 5334,944 тис.кв.м доріг, технічному обслуговуванню 430 одиниць засобів регулювання дорожнього руху, по догляду за 485,37 га зелених насаджень, вивезено 382,2 т сміття зі стихійних звалищ, нанесено 190,924 кв.м. дорожньої розмітки. На фінансову підтримку комунальних підприємств міста відповідної сфери виділено
23,0 млн.грн.
З початку року проведено робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг на суму 6,4 млн.грн., в тому числі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 3,8 млн.грн. Обсяг фінансової підтримки підприємствам транспорту склав 19,2 млн.грн., з яких ЗКПМЕП „Запоріжелектротранс” – 16,3 млн.грн., КП „Міжнародний аеропорт „Запоріжжя” – 2,9 млн.грн. 
На проведення заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів з бюджету міста виділено 1,9 млн.грн., заходи з грошової оцінки земель міста – 0,9 млн.грн.
Видатки цільового фонду міської ради склали 0,2 млн.грн.
На будівництво, реконструкцію та ліквідацію аварійного стану об’єктів комунальної власності витрачено 8,3 млн.грн., внески до статутних капіталів комунальних підприємств міста склали 3,7 млн.грн., на придбання спеціального обладнання для забезпечення проведення заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій спрямовано 3,2 млн.грн.
В складі витрат спеціального фонду бюджету видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ проведені в сумі 60,6 млн.грн. з яких спрямовано на захищені видатки – 31,3 млн.грн. (в т.ч. на оплату праці працівників – 11,2 млн.грн.), інше поточне утримання установ – 21,0 млн.грн., капітальні видатки – 8,3 млн.грн. Більше 55 відсотків видатків за рахунок власних надходжень бюджетних установ (33,7 млн.грн.) проведено за рахунок грантів, дарунків та коштів на виконання окремих доручень.
На звітну дату заборгованість бюджету міста в цілому складає
74,2 млн.грн., в тому числі за загальним фондом – 38,2 млн.грн., спеціальним –
36,0 млн.грн. В порівнянні з початком року обсяг кредиторської заборгованості за видатками загального фонду зменшився на 3,2 млн.грн., за спеціальним фондом відбулося зростання заборгованості на 16,2 млн.грн. Основними причинами заборгованості є несвоєчасне проведення органами державної казначейської служби платежів розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за незахищеними видатками відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань та наявності залишків коштів на рахунках та недостатнє перерахування коштів з державного бюджету. Так, заборгованість по нарахованих пільгах, субсидіях, допомогах за рахунок коштів відповідних субвенцій з державного бюджету на звітну дату становив 19,3 млн.грн. 


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet