Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206Уtoptr /pКРАЇНА

ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА

РІШЕННЯ

м. Запоріжжя

 

22.06.2011                 /td            1Рішення Запорізької міської ради від 06.12.2006 №65                                                                                                         /td /p              № 60

p/tdptop/td/p

 

П/td/ptoppро розгляд протесту прокурора міста Запоріжжя на рішення Запорізької міської ради toptext-align: justify; від 25.04.2003 №21 “Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду нежитло /tr td w15696idth=/pвого фонду комунальної власності м.Запоріжжя, що знаходиться на балансі комуналtd width=252ьних підприємств “ВРЕЖО” і Типового договору оренди нежитл288  style=td width=td width=p Перелік p;nbsp;овtop valign=их приміщень комунальної власності м.Запоріжжя”.

 

            Ке руючисьЗакtoptr/tdtd width= Про регулювання оренднихвідносин щодо майна комунальної власності  м.Запоріжжяонами України "Про оренду державного та комунальнpого майна", "Про місцевесамоврядування в Україні", розглянувши протест прокурора міста Запор Протягом 10 робочих днів після розміщення цього оголошення заяви про намір взяти в орендtext-align: center;top valign=108nbsp;у вищевказані об'єкти права комунальної вл/pасності надаються за адресою: м. Запоріжжя, вул. 0240td width=141Рекордна, 2202, КП “Запоріжринок” плановий відділ.tr іжжя нарішення Запорізькоїміської ради від 25.04.2003 №21 "Пр 55о затвердже cellpadding=ння Положення про порядокпередачі в оренду нежитло МКП «ОСНОВАНІЄ»вого фонду комунальної власності м. Запоріжжя, щознах/tbody ppp style=одиться на балансі комунальних підприємств "ВРЕЖО" і Типового договоруоренди нежитлових приміщень комунальної власності м.Запоріжжя", Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

            1Заtopp96довольнити протест прокурора міста Запор text-alіжжя на рішення Запорізької  міської ради  від  25.04 valign= valign= ptd width= об’єктів комунальної власності допускати працівників Органу приватизації на об’єкт з метою пе ревірки виконання зобов’язань за Договором. Надавати за вимогою Органу приватизації необхідні матеріали, відомості, документи, тощо про виконання Покупцем умов Договору; cellpadding=pтериторіальної громади м.Запоріжжя, які підлягають передачі в оренду на конкурсних засадах/p td width= З метою раціонального використання майна комунальної власності та виявлення суб’єкта, який запропонує найбільш вигідні умови експлуатації об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя, оголошується конкурс на право оренди нижченаведених об’єктів:                                                                                          top                                       /td                                                                                                p style= ц3 /p valign=pстрок ільове використанняbr / nbsp;p style=/p.20 cellspacing=top/p103 №21 "Про затвердження Положення про порядок  передачі  МК П «ОСНОВАНІЄ»          ,/pptoptop/p№td width= td width= Запорізька міська рада   КеруючисьЗаконами України в оренду  нежитлового фондукомунальної   власності м. Запоріжжя, щознаходиться на балансі комунальних підприємств "ВРЕЖО"  і  Типового договору  оренди  нежитвул.Сорок років Рад.України,51а,лових примі ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ/p valig372252/p/tdp /p нежитлове прtd width забезпечувати функціонування об’єкта приватизації з додержанням норм діючого законодавства України з питань охорони навколишнього середовища; Консультації з питань проведення аукціону та подання заяв на участь в аукціоні можна отримати у відділі з питань приватизації управління приватизації департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м.Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, буд.60-б, каб. №№ 412, 415 або за телефонами 213-24-95; 213-24-92. width=/ptoptext-align: justify; =иміщення №ІІ valign=p style= першого поверху   (літ.Г-1) у с text-alкладі кімнат: 1,2,3,4 заг252альною площею 34,1 кв.м 252pn= br /nbsp;щень комунальної власностім.Запоріжжя".

 /pПро затвердження складу комісії по розгляду заяв про з p style=td width=2 роки/tb/p/ppody дачу в оренду нежитлових приміщен td width= valign= td width=ь           2Рішення  Запорізької міської ради від25.04.2003 №21 "Про затвердження Положення  про  порядок передачі в оренду нежитловp 31 valign=/p ого фондукомунальної власност/pбул. Центральний/p, 24, нежитлове приміщення № 147 підвалу valign=top Юридичні та ф ізичні особи подають заяву наtd width= участь в аукціоні за встановленою законодавством України формою з strong#xtopa; 2000,0table border=;відповідним пакетом документів. Ознайомитись з об’єк том приватизації мнежитлове приміщення №5 першого пове384 /tdtd width=рху бу td width=156/pдівлі (літ. А-4) площею 121,11 кв.м по вул. Шевченка, text-align: center; 241br /topожна в робочі дні 31pзbr /104 10-00 до 16-00 за місцем його розташування, час ознайомлення з об’єктом узгоджується додатково з Органом приватизації.nbsp; (літ. А-13) загальною площею 197,30 кв.м valign= описp і м. Запоріжжя, що знаходиться на балансі комунальнихпідприємств  "ВРЕЖО" і Типового договоруоренди нежитлових приміщень  комунальної  власності  м.Запоріжжя" скасувати.

    strong372 valign=/p valign= /p         3  Контроль  за виконанням рішення покласти на заступникаміського голови з питань діяльності виконавчих органі/tdв ради  Грищенка В.В. та на постійну  комісію міської  ра 252/tableди  з питань  комунальної  власності, ресурсів,

приватизації таземельних відносин (Таран Р.О.).

&n131/tdbr /#xa;/strongtr31141288topalign: justif2000y;bsp;

&n/ptopbsp;

Міський голова                           192p style=/tdЗ метою раціонального викори стання майна комунальної власності та виявлення суб’єкта, який запропонує найбільш вигідні умови експлуатації об’єктів комунальної в /tp/tdd/tdtd width= ласності територіальної громади м.Запоріжжя, оголошується конкурс на право оренди нижченаведе/tr 1922 рокиних об’єктів: 2 роки                                                                                             О.Ч.Сін

 
Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet