Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206 

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н Е П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про повторний продаж на аукціоні об’єкта права комунальної власнос317#xa; власності Приміткаer;Строк  Директор деп top/pартаменту                                                        td width=#xa;text-align: center;p                                               valign=text-align: justify;       С.В. Стецюкті м.Запоріжжя

Назва об’єкта приватизації: нежитлове приміщення.
Місцезнаходження об’єкта приватизації: 69015, м. Запоріжжя, вул. Генераторна, буд.7 (Ленінськ/strong108p valign=td width=ий район). Бала Строк /ptoptext-align: center; pнсоутримувnbsp;td width= nbsp;ач va nbsp; вул.Північнокільцева,6, lign=topПротягом 10 робочих дtd width=12,0trtext-align: center; td w /tdtd width= p style=p style=idth=36//td p156нів після розміщення цього оголошення заяви про намір взяти в оренду 991 вищеперелічені об’єкти права комунальної власності направляються до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м.Запоріжжя, вул.Со /pрок років p Рад.України,60б, каб.318.: Міське комунальне підприємство «ОСНОВАНІЄ» (69035, м. МКП «ОСНОВАНІЄ»Запоріжжя, вул. Сталеварів, 13), код за ЄДРПОУ 20485152).
Відомоign= nbsp;td width=сті про об’єкт та земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: Обєкт розташовано у Ленінському районі правобережної частини м. Запоріжжя, в глибині забудови житловими будинками. Рік введення в/p експлуатацію будинку – 197 td width=21562. Об’єкт площею td width=384 /p /p465,4 кв.м має відокремлений вхід і займає частину цокольно/pПримітка/td72 252/tdtd width=го поверху житлово valign= toptext-align: center; го 5-ти поверхового цегляного будинку. Інженерне обладнання: електро-, тепло-, водопостачання, каналізація. Приміщення знаходиться в незадовільному стані, потребує капітального ремонту чи реконструкції. Об’єкт вільний від оренди. Поруч знаходяться: ба/td31pвул. П/tdtext-align: center;text-align: cen valign= ter;ортова, 13б, нежитлове приміщення (кімнати №№1-13) підвалу (літ. А-5) площею 388,2 кв.м. p/ptable border= valign=ссейн, супермаркет      Оголошення valign=/tdtoptd width= p st2 роки 11 місяцівТаблицяnbsp;yle=                                       valign=td width= 288p/td                  td width= /p/table41td width=br /                                                                                                                          Таблиця p style=вул. Кремлівськ#xa;а, 39, нежитл/p2 рокиове приміщення №1/tdpr 1 /p text-align: center; підвалу (літ. А-3) площею 51,83 кв.м., а саме: (кімната 1-1 площею 14,2p style= цільове використання3 кв.м., кімната 1-2 площею 37 кв.м.,6td width=/p /p0 кв.м.)toptd width= «Сільпо», зона Запорізької ГЕС. Земельна ділянка, на якій розташовано об’єкт, widstrongth= p style=td width=/strong по функ2, /strong valign=ptext-align: right; width=nbsp; text-align: center;/td text-align: center; ціоtext-align: center; valign=нальному призначенню відноситься до земель змішаноtopІ Н Ф О Р М А Ц І Яоб’єктів комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя, які підлягають передачі в оренду на31667topЗапо valign= cellspacing= розька Січ/p/tdtd width=/td конкурсних засадах valign=top0text-align: center;text-align: center;5 років го p style= МКП „ОСНОВАНІЄ”31№cellpadding=строк th= КП «Комбінат комунальних підприємств Жовтневого району»1/tdstrongвикористання, знаходиться в зоні пішеходної досtext-align: center; pтупності до міського транспорту, має підїздні шляхи з асфальтовим покриттям та благоустрій. Земельна ділянка окремо під об’єкт не виділена.
td width=/td 4 Початкова ціна продажу обєкта без ПДВp style=p style= #xa;pgn: rightbr / valign=61p style=: 669607,29 грн.
Сума ПДВ: 133921,46 грн.
Початкова ціна п 500,02 рокиродажу об’єкта з урахуваннямчастина нежитлового приміщення №22 цокольного поверху будівлі (л td width=іт. А (грн..)trnbsp; valign= /tdТаблиця-3, А table border= pp style=top ПДВ: 803528,75 грн. (вісімсот три тисячі п’ятсот valign= valign=двадцять вісім гривень 75 копійок).

Грошовий внес td width=toptext-align: center;288t/strongext-alignПримітка /td/pp style=: right;p style=td width=ок (10% початp style= кової ціни продажу): 80352,88 г/p 1 рн. (вісімдесят тисяч триста п’ятдесят дві гр /p384384 p style= вул.Космічна,79а, будівля кіно/tdтеатрwidth= nter;td width=pу «Космос» площею 1384,1 кв.м, замощення І.ІІивні 88 копійоІНФОРМАЦІЯк) без ПДВ.

Умови продажу та експлуаtable border=/p тації об’єкта приватизації:Прtop офіль використання обєкта приватизації покупець вирішує самостійно з урахуванням вимоОпис та адреса об’єкту права комунальної власності (приміщення, частина приміщення, будівля, площа)p /p/ td /ptopstrong Початкова ці valign=text-align: center; valign=на продажу обг нормативно-право №p style=p style=td width=вих актів з цього питання.
На протязі одного місяця від дати нотаріальног384Департамент освіти і науки, молоді та спорту width=запорізької міської ради valign=/tdtop /pо посвідчення та державної реєстрації Договору купівлі-продажу (надалі – Договір) відшкодувати Органу приватизації витрати, пов’язані з організацією та проведенням аукціону (реклама, послуги ліцитатора).
/ppp style= /pстрок орендиpp valign=/pцільове використанняtrstrong На протязі одного місяця від дати підписання акту пе text-toptd width=96p style=align: center;рp style=topp style=td width=#xa;td width=td style=едачі об’єкта приватизації:
підготувати та надіслати до балансоутр valign=texttd width=-align: justify;имувача житлового будинку, у якому знаходиться об’єtd width=/p/strongкт приватизації, проект угоди про спільне користування будинком та пр ибудинковою територією, про що письмово повідомити Орган приватизації у 5-денний термін з дати надсилання проекту угоди. У раtd width=/pзі виникнення аварійних ситуацій, а також для виконання планови p384236х обстежень конструкцій та інженерних комунікацій будинку - забезпечувати постійний доступ в приміщення працівників балансоутримувача;
здійснити державну реєстрацію права власності на нерухоме майно об’єкта приватизації в ТОВ “Запорізьке міжміp style=pвнесок,/p/trp style=p style=ське бюро технічн valign=text-align: c valign=p style= valign= enter;ої інвентаризації”.
На протязі двох років від дати підписання акту пе td width=/ptext-p style=/tdtext-align: center;td width=p style=p strongalign: center; cellspacing=/tdредачі об’єкта приватизації виконати капітальний ремонт ч и реконструкцію приватизованого об’єк hr /pта відповідно до “Прtext-align: center; td width=Департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради, як орган уповноважений управляти комунальним майном, повідомляє про намір переда/td/p ти в оренду зазначені уДепартамент освіти і науки, молоді та спорту за цільове використання характеристика  об’єкту порізької міської ради valign=28831p/td/strongbr / таблиці об’єкти права комунальної власності те384/tdtopstrongриторіальної громади м.Запоріжжя p style=авил забудови м. /td2 роки Запоріжжя”, затверджених valign=top/td p/pp style= ріp style=шенням Заp style=td width=порізької міської ради від 30.11.2007 №24, та «Правил оформлення докуbr /ментів на проектування та p будівництво об’єктів містобудування в місті Запоріжжя», затверджених рішенням Запорізької міської ради від 19.05.2010 №8/tdp/tdp style=5. У разі проведення реконструкції об'єкта приватизації -
br / td width= зареєструвати декларацію про введення об'єкта приватизаp style=ції в експлуатаціюДепартамент освіти і науки, молоді та спорту запорізької міської ради/tdem за цільовим призначенням.
На протязі п’яти роківtd width=top від датиtop/p nbsp; нотаріального посвідчення та деtop.ржавної реєстptoptd wip style=dth=p рації Договору:
виконувати заходи щодо благоустрою, озеленення та td width=/td3131p style=p style=p style= 384/pnbsp; td width=освітлення прилеглої до об’єкта приватизації територ /p strongії відповідно до санітарно –td width= /tr технічних норм та вимог Положення про благоустрій територій та забезпечення чистоти і порядку у м. Запоріжжя, затвердженого рішенням p style= Перелік nbsp; width=text-al valign= 15.09.2012 кімн. №№ 1-12pp/pign: center;Запорізької міської ради від 22.06.2011 № 41
забезпечувати функціонування об’єкта приватизації з додержанням норм діючого законодавства України з питань охорони навколишнього сере180 strongдовища;
допускати працівнМКП „ОСНОВАНІЄ”#xa;p style=иків Органу приватизації на об’єкт з метою перевірки виконання зобов’язань за Договором. Надавати за вимогою Оtext-td width=p style=align: center;ргану приватизації необхідні матеріали, відомо /td valign=/pсті, документи, тощо про/p /p width= cellspacing=p виконання Покупцем умов Договору;
у разі передачі об`єкта приваtd width= text-align: center;/tdтизації (або його частинbr / и) в оренду письмово повідомити про це Орг31td valign=ан пbr /риватизації не пізніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів до дати здійснення факту. ППримітка#xa;ередбачити у договорі оренди виконання орендарем зобов`язань, встановлених цим Догово Перелік p style=156td width= ром, та невиконаних Покупцем на момент здійснення такої передачі
Зобов’язання покупця, передбачені Договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом строку дії зобов’язань, визначених Договором.
Подальше відчуження та переда/td ча в заставу Покупцем об’єкта приватизації (або його частини) в період чинності умов цьоtop/ppго Договору здійснюється виключно за погодженням з Органом приватизації та можливе лише із забезпеченням переходу до нового власника всіх об’єкту права ко мунальної власності ttable border=240/p108ext-align: center; valign=td width=зобов’язань31 , не виконаних Покупцем на момент такого відчуження, в vtd width=/pp style=\#xa; Таблиця/tr valign=/p/pstify;/palign=p style= topідповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та цим Договором, прав та обов’язкі/td valign= valign= /ptoptd width=Початкова ціна продажу об’єкта з урахуваннямчастина нежитлового приміщеннp я №22 цокольного поверху будівлі (літ. А (грн..)trnbsp; va/ptext-align: center;lign= /tdТаблиця-3, А table border= pp style=top ПДВ: 803528,75в Покупця згідно з чинним законодавством України. td width= p style=нежитлове прtd width=table border=иміщення Подальше відчуження та переда/td ча в заставу Покупцем об’єкта приватизації (або його частини) в період чинності умов цього Договору nbsp;здійснюється ви/p/pstrongbr /br /ключно за погод valign= valign=женням з Органом приватизації та можлив 168е лише із забезпеченням p style=Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:переходу до нового власника p style=/tdвсіх зобов’язань, не виконаних Покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання, визначених законодавством та цим Договором, прав та обов’язків Покупця згідно з чинним законодавством України.
Подальше відчуження та передача в заставу Покупцем об’єкта приватизації (або його частини) можливі лише після сплати ним ціни продажу об`єкта приватизації, виконання всіх грошових зобов’язань за Договором. 
Договори про подальше відч108 tr/tdуження об’єк/p та приватизації, обтяженого зо /ptext-align: center;/trtd width=бов’язаннями, що виtop/tdtext-align: center;значені у Договорі купівлі-продажу такого об’єкта, підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.
У ра/tbodytext-align: center; зі пода об’єкту права комунальної власності p/trльшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу/p valign=td width=/pp/strong до нього права власності на об’єкт п/tdодати Органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності.
Відсутність погодження Органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
valign=p style=Покупець зобо в`язаний внести /ptop/tdp style= nbsp;кошти за придбаний об`єкт приватизації, що складають цін ptr96 у продажу з урахуванням ПДВ, протягом 30-ти календарних днів з дати нотаріального посвідчення та державної реєстрації Договору.
У 31 разі, якщо Покупець не сплатить ціну проp text-align: center;pbr /дажу об’єкта приват text-align: center;изації та неустойку у td width=text-align: center; розмірі, строк та порядку, визначених розділом 2 Договору, Договір підлягає розірванню згідно з чинним законодДиректор департаменту                                    1 valign=trtable border=/strongtext-align: center;                                                                                                   С.В. Стецюк/ptext-align: center;авством.
p У разі, якщо Покупець в установлений Догtd width= valign=/p виконувати заходи щодstrong valign=о благоустрою, озеленення та освітлення прилеглої до об’єкта приватизації території відповідно до санітарно – тp Дату проведення конкурсу призначено на ехнічних норм та вимог Положення про благоустрstrongій територій та забезпечеhr / cellspacing=/p156tr2 рокиПротягом 10 робочих днів після розміщення/td цього оголошення заяви про намір взяти в оренду вищевказан ий об’єкт права комунальної власності направляют ься до департаменту ptd width=td width=/ptd width= комунальної в156strong valign=/td/pp style= valign=ласності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м.Запоріжжя, вул.Сорок років Рад.України,60б, каб.318.text-align: center; /strongння чистоти і порядку у м. Запоріжжя, затверджОпис та адtopреса об’єкту права комунальної власності (приміщення, частина приміщення, будівля, площа)240strongеного рішенням Запорізької міської ради від 22.06.2011 № 41овором строк не прийняв об’єкт приватизації, Орган приватизації може порушити питання про розірвання Договору і вимагати відшкодування збитків, понесених ним внаслідок розірвання Договору (витрати Органу приватизації на підготовку об’єкта приватизації до продажу) за рішенням суду.
За недопущення представників Органу приватизації, протидію чи перешкодження проведенню ними перевірки дотримання умов Договору на Покупця,2 роки/td який став власнp31иком об`єкта приватизації, накладаєtext-align: justify;td width= /pstrong На протязі п’яти років від дати нотаріального посвідч204ptext-align: ju/tdення та державної реєстptoptd width=p рації Договору:br /ться штраф у розмірі 1000 (тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке порушення.
За невиконання інших зобов`язань Покупець сплачує штраф у роp style=змірі 10 (десяти) неоподатковуваних мінімумів дохp style= одів громадян за кожне порушptext-align: center;/p toppе valign=ння.
У разі порушення термінів виконання вищевказаних зобов`язанp/tdь Покупець сплачує штраф у розмірі 5 (п'яти) неоподатковуваних мінімумів доходів гром/td19 років/ptext-align: center; адян за кожне порушення.
Сплата штрафних санкцій неСтрок Протягом 10 робочих днів після розміщення цього оголошення заяви про намір взяти в оренду вищевказан ий об’єкт права комунальної власності направляються до департаменту ptd width=td width=/ptd width= комунальної в156strontext-align: center;td width=quot;252top’єкт площею td width=384 /p /p465,4 кв.м має відокремлений вхід і займає частину цокольно/pПримітка/td72 252/tdtd width=го поверху житлово valign= toptext-align: center; го 5-ти поверхового цегляного будинку. Інженерне обладнання: електро-, тепло-, водопостачання, каналізація. Приміщення знаходиться в незадовільному стані, потребує капітального ремонту чи реконструкції. Об/strongg valign=/td/pp style= valign=ласності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м.Запоріжжя, вул. valign=text-align: center;/pСороtopПримітка valign=к років Рад.України,60б, каб.318./strong звільняє Покупця від виконання зобов'язань за Договором.
Зміни та /td/p/pдоповнення до договору купівлі-продажу об’єкта приватизації вносяться відповідно до вимог чинного законодавства України з питань приватизації.
У ціну продажуtd width=/p об’єкта включаються витрати орган valign=Приміткаptext-align: center;toppу приватизації на підготовку об’єкта до продажу.
Учасник аукціону, визн/pаний переможце topbr /м, який відмо/p/tbody cellspacing=td width= цільове використанняtop вився від під500,0писання протоколу аукціону (якщо це підтверджено відповідним документом, підписаним трьома незацікавленими ос/tdобам/trtd width=text-align: center;/p240br /ptd width=p/pвул.Задніпровська,23,нежитлове приміщення №212 першого пове td width=text-align: right;/tr/ptext-align /pпримітка top108384td width= valign=/td: center; valign=/pрху (літ.А-9) площею 52,0 кв.м и) або укладення договору купівлі-про168дажу на об’єкт приватизації, відшкодовує Органу приватизації вартість робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу і проведення аукорендиціону. При цьому, г288 /p168td width=156рошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, у цьому випадку йому не повертаються та не зараховуються при визначенні та сп31td width=nbsp;латі суми витрат органу приватизаці text-align:/strong justify;ї на пі108p style=emtd width=дготовку об’єкта до продажу.
/p valign= /td/tdПереможец nbsp;text-align: center;/pь аукціону протягом 5-ти td width=реєстраційниІнформація84 Договори про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зо /ptext-align: center;/trtd width=бов’язаннями, що виtop/tdtext-align: center;значе/tdні у Договорі купівлі-продажу такого об’єкта, підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації./td31й календарних днів від дати затвердження органом приватизації результатів аукціону повинен підписати та нотаріал/pьно посвідчити договір купівлі-проtd width=strongдажу на придбаний об’єкт. Всі витрати, пов’язані з укладанням цього договору, бере на себе Покупець.

Додаткова td width=1 valign=96 strong інформація для покупців.

 

Юридичні та фізичні особи подають заяву на участь в аукціоні за встановленою законодавством Україниtopp style=№p style= формою з відповідним пакетом документів. Оз168 val/pstrongign=найомитись з об’єк том приватизації можна в робочі дні з 10-00 до 16-00 за місцем його розташування, час ознайомлення з об’єктом узгоджується додатково з Органом приватизації.
Платіжні засоби: грошові кошти.
Реєстраційний внесок: у розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян Укtop valign=p style=об’єкту права комунальної власності td width=/strong top раїни – 17,00 грн text-aliptd width=Балансоутримувач cell top spacin піp style=nbsp; підготувати та надіслати до балансоутр valign=text-align: justify;имувача житлового будинку, у якому ptd width= знаходиться об’єtd width=/p/strongкт приватизації, проект угоди /ppt/strongext-align: right; про спі льне користування будинком та прtd width= ибудинковою територією, про що письмово повідомити Орган приватизації у 5-денний термін з дати надсилання проекту угоди. У раtd width=/pзі виникнення аварійних ситуацій, а також для виконання планови p384236х обстежень конструкцій та інженерних комунікацій буp style=динку - забезпечувати постійний доступ в приміщення працівників балансоутримувача;дготувати та надіслати до балансоутр valign=text-align: justify;имувача житлового будинку, у якому знаходиться об’єtd width=/p/strongкт приватизації, проект угоди про/p спільне користування будинком та пр ибудинковою територією, про що письмово повідомити Орган приватизації у 5-денний термін з дати надсилання проекту угоди. У раtd width=/pзі виникнення аварійнистрок ptext-align:/strong justify;br /х ситуацій, а також для виконання планови p384236х обстежень конструкцій та інженерних комунікацій будинку - забезпечувати постійний доступ в примtext-align: center;br /іщення працівників балансоутримувача;g= valign=/p180/tdstrong. без ПДВ.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’єкта повертаються всім учасникам аукціону, які не стали переможцями, в 10-ти денний термін після його проведення. Переможцю аукціона зазначені грошові кошти зараховуються в ціну продажу об’єкта.
У випадках перерахування грошових коштів через банківські установи, комісійний збір сплачується платником.
ptoppstrong Учасник аукціону, визнаний переможцем, якtop ий відмо/p/tbody cellspacing=td width= цільове використанняtop вився від підписання протоколу аукціону (якщо це підтверджено відповідним документом, підписаним трьома незацікавленими ос/tdобами) або укладення договору купівлі-про168дtext-align: center; Зобов’язання покупця, передбачені Договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом строку дії зобов’язань, визначених Договором.ажу на об’єкт приватизації, відшкодовує Органу приватизації вартість робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу і проведення аукціону. При цьому, грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни topпродажу об’єкта, внесені учасником для участі в аукціоні, у цьому випадку йому не повертаються та не заp style=td width=108 /tr6 p style=strongраховуються при визначенні та сп31td width=nbsp;латі суми витрат органу приватизації на підготовку об’єкта до продажу. Реєстраційний внесок у сумі252 p style=text-align: center; 17,00 грн. перераховується на рахtd width= valign=br / за адресою: м.Запоріжжя, вул.Сtd width= орок років Рад.України,60б, каб.302,  тел. для  довідок: 213-24-91, 213-24-93, 32-65-34. pунок Органу приватизації № 37186004004293 в ГУДСКУ у Запорізькій області, МФО 813015, код за ЄДРПОУ 375/tdp3673068.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової цp text-align: center; іни продажу об’єкта перерахову ються на рахунок Органу приватизації № 37323005004293 у ГУДСКУ у Запорізькій області, МФО 813015, код за ЄДРПОУ 37573068.
До початку проведення аукціону кожний йо valign=br /го учасник повинен прtext-align: justify;11 місяців strongойти реєстрацію та ознайомитися з правилами проведення аукціону.
36Продовжено перерву в засіданні конкурсної комісії до 05.09.2012 Фізична та юридична особа, яка бажає зареєструватися як учасник аукціону, повинна мати при собі:
документ, що посвідчує фізи 1#xa;чну особу або представника юридичної особи, їх повноваження;
заяву на участь в аукціоні, зареєстровану 168 valign=Місцезнаходження об’єкта приватизації:в Органі приватизації.
Реєстрація учасників аукціону проводиться в день проведення торгів з 10-00 до 10-45.

На публічних то156Приміткаргах можуть бути присутні й інші особи, якщо вони внесуть вхідну плату у розмірі 12,00 грн. з text-align: center;td width= cellpadding=top цільове використан/ptd width=/trняtop valign=ПДВ на рахунок Органу приватизації № 37186004004293 в ГУДСКУ/strongРеєстраційний внесок: у Запорізьк/tdbr /ій області, МФО 813015, код за ЄДРПОУ 37573068. Підтверджувальний платіжний документ повинн valign= і мати при собі.
Переможцем аукціону с#xa;т/td /td width= вул.Грязнова,76, нежитлове приміщення №126 підвалу (літ.А-9) площею 104,8 кв.мОпубліковано у газеті /strongp2524 valign=ає покупець, що запропонував у ході торгів найвищу ціну. Заяви на участь в аукціоні подавати до департаменту комунальної власнос/td/p ті tdtd width=та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м.Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, 60-б, каб. № 105, щоденно з 9-00 до/td 16-00, крім вихідних днів.
Кінцевий термін прийняття заяв (за три дні до початк valign= у аукціону) – 21 вересня 2012 року.
Аукціstrongbr /он відбудеться 25 вересня 2012 року о valign=б 11-тій годині за адресою: 69037, м.Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, 41 (торгівельна зала Запорізької товарної біржи "Гілея").МКП «ОСНОВАНІЄ»p style=
Консультації з питань проведення аукціону та подання заяв на участь в аукціоні можна отримати у відділі з питань приватизації управління приватизації департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м.Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, буд.60-б, каб. №№ 412, 415 або за телефонами 213-24-95; 213-24-92.

 

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet