Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206 Опубліковано у газеті "Запорозька Січ" 03.01.2013

Оголошення

Департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради, як орган уповноважений управляти комунальним майном, повідомляє про намір передати в оренду зазначені у таблиці об’єкти text-align: center;права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя

Запланована дата оцінки – 30.01/pp style=.2013.

Таблиця text-align: justify; Запланована дата оцінки – 31.12.2012./p

8

20 років


Опис та адреса об’єкту права комунальної власності (приміщення, частина приміщення, будівля, площа)

Строк
оренди

Балансоутримувач
об’єкту права комунальної власності

Примітка
/цільове використання/

1

нежитлові приміщення №20, 21 першого поверху будівлі (літ. А-2) по вул. Вроцлавській, буд. 11-а, загал p style=ьною площею 38,5 кв.м

20 років

 

комунальна установа
«Центральна клінічна лікарня №4 Заводського району»

 

2

частина нежитлового приміщення №44 першого поверху будівлі (літ. Б-4) по вул. Соціалістичній, буд. 1 площею 23,0 кв.м

20 років

p style=top/p

&nbs(літ. А-3) ЗБЛ №99 загальною площею 14,2 кв.м./ptetd width=312 valign=xt-align: justify; 432p;

комунальна установа
«Центральна клінічна лікарняtext-#xa;p style=justify;tralign: justify;p style=/ptext-aligp style=n: center;text-align: center;об’єкту права комунальної власності nbsp; valign= №p style=p style=«За /trпорізька міська багатопрофільна клінічна лікарня №9»4 За156водського району»

 

3

нежитлове приміщення №1strong26 третього поверху будівлі (літ. А-3) по вул. Перспективній, буд. 35-а,
площею 19,3 кв.м

20 років

 

комунальна valign=установа
«Центральна клінічна лікарня №4 Завод ського району»

 

140 valign=

4

нежитлове приміщення №81 другого поверху будівлі (text-align:/pp style= justify;Мета оцінки: оренда.text-align: justify; /pліт. Б-4) вул. Бочарова, буд. 11, площею 1text-align: justify;top0,6 кв.м

20 років

  td width=

заклад охорони здоров’я
text-align: justify; valign= «Пологовий будинок №3»

 

5

нежитлові приміщення №6, 7 першого поверху (літ. А-10, А1-2) по вул. Рубана, буд. 25, загальною площею 35,0 кв.м

20 років

 

комунальна установа
«Пологовий будинок №9»

 

6

valign=td width=td width=

частина нежитлового приміщення №81 першого поверху будівлі (літ. Е-7) площею 20,0 кв.м по вул. Перемоги, буд. 80

20 років

комунальна установи
«Міська клінічна лікар ppня екстреної та швидкої медичної допомоги міста Запоріжжя»

 

7

нежитлове приміщення №25text-align: jtd width=p style=ustify;/strong /td0 першого поверху будівлі (літ. А-5Запланована дата оцінки – 1572pp.01.2013.) площею 16,4 кв.м по вул. Новгородській, буд. 28-а

20 років

комунал topьна установа
«Запорізька міська
багатопрофільна дитяча
лікарня №5»

 

нежитлове приміщення №88 та частина нежитлових приміщ/pень №№89, 90 першого поверху будівлі
(літ. А-4) загальною пл/pощею supМісцезнаходження об’єкта: 69037, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, 52. 18,4 кв.м по вул. Запорізького козацтва, буд. 25

20 років

 

комунальна установа
text-align:/tr#xa;273,50 justify;text-align: center; «Центральна поліклініка №1 Хортицького району»

 

9

частина нежитлового приміщення №63 першого пp style=topоверху будtd width= valign= івлі (літ. А-4) площею 14,0 кв.м по вул. Авраменка, буд. 4

20 років

комунальна установа
div style=p style=/ptd width= valign= «Центральна районна
поліклініка Шевченківського
району»

 

 

10

 

нежитлове приміщення №41 першого поверху
будівлі (літ. А-1, 2) площею 12,0 кв.м по вул. Харчовій, буд. 2

20 років

 

комунальна установа
«Мі54) Назва76 об’єкта: нежитлові приміщення №№7,8 загальною площею 14,0 кв.м першого поверху будівлі (літ.С-2). text-align: justifytd width= /td#xa;text-align: jtext-align: justify;ustify;ріжжя, вул. Задніпровська, 48-а./popp style= valign=td width=td width=br /ська лікарня №8»

 

1p style=/td 1

нежитлове приміщення №215 другого поверху
будівлі (літ. А-3) площею 13,6 кв.м по вул. Сталеварів, буд. 34

комунальна установа
«6-та міська клінp style=text-align: justify; /tdtd width=ічна лікарня»

 

12

нежитлові приміщення №№37,38 першого поверху будівлі (літ. А-2, А1-2) площею 15,7 кв.м по вул. До участі в конкурсі можуть б/pути допущені суб’єкти оціночної діяльності:text-align: center; Задніпровській, 48-а

2 роки
11 місяців

Де /td264 valign=партdiv style=/p амент освіти і науки,
молоді та спорту
Запорізької міської ради

 

13

нежитлове приміщення №110 (спортивна зала) другого поверху будівлі (літ. А-4) площею 284,9 кв.м по вул. 14 Жовтня, 15

погодинно
2 роки
11 місяців

Департамент освіти і науки,
молоді та спорту
Запорізьк/pої міської ради

 

14

частина нежитлового примp style= p style=td width=іщення №34 пе156hr / valign=ршого поверху (літ. А-9) площею 20 кв.м по вул. вул. Чуйкова, буд. 32,

20 років

 

кому/p 28) Назва об’єкта: сарай (літ. Е) інв.№10198, площею 22,8 кв.м; сарай (літ. К) інв.№text-align: center;br /10199, площею 34,0 кв.м; гараж (літ. Ж) інв.№10196, площею 30,0 кв.м; гараж (літ. З) і valign=#xa;ення строку дії договору оренди. - заяву на участь у ко/pp style= нкурс0text-align: justify;p style=нв.№10197, площею 32,2 кв.м; гараж (літ. И) інtext-align: justify;p style=в.№10204, площею 32,2 кв.м.text-align: justify;/pнальний заклаnbsp;p/p/td valign= д
«Пологовий будинок №4»

&nКомунальна установа «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої мtext-align: justify;1комунальна установаедичної допомоги /p #xa;text-align: justify;p style=n: center;Комунальна установа «М/pіська клінічна лікарня ек стреної та швидp style=/pp style=кої мtext-align: justify;1комунальна установаедичної допомоги valign=bsp;

15

нежитлове приміщення №67 першоМісцезнаходження об’єкт valign=а: 69009, м. Запоріжжя, вул. Перспективна, буд. 35-а.p style=/p/p264го поверху
(літ. А-4, А-1) площею 29,0 кв.м по вул. Чумаченка, буд. 21,

20 років

комунальна установа
«Міська поліклінtext-align: justify;іка
ім. 8 Березня»

 

16

нежитлові приміщення top/trпершого поверху №№74-91 та  підвалtext-align: justify;p style=/p264у №№13-24 загальsuptext-align: center;Таблиця ною площею 350,20 кв.м#xa;tify;#xa;text-align: jtext-align: justify;ustify;ріжжя, вул. Задніпровська, 48-а./poptext-align: center;p style= valign= td width= (літ. Р-3) вул. Правди, буд. 32

20 років

комунальна установа
«Міська дитяча клінічна
valign=1/p56p Запорізької міської ради поліклініка №2»

 

П/p td width=/pротягом 10 робочих днів після розміщення цього оголошення заяви про намір взяти в оренду вищевказаних об’єктів права комунальної власності направляються до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м.Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, буд. 60-б, каб. 301.

p style1nbsp; Наступне засідання постійно діючої комісії на правtext-align: justify;text-align: center;/pДепартdiv style=/p амент освіти і науки, о оренди об’єктів права комунальної власності призначено на 09.01 2013. pnbsp;td width=1#xa;gn: center;56=p style=

 

Директор департаменту                        p                 /tdp                        text-align: justifytext-align: justify;;/p/td264/p43                                                96                                  С.В. Стецюк

&n cellpadding=p style= 43 /tdbsp;

Оголошення


КП "У2правління капітального будівництва", як орендодавець комунальp style=pного майна, повідомляє про намір td width=top передати в оренд valign=у зазначений у таблиці об’єкт права комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя

                               valign=/ptext-align:                                                                                                               Таблиця

Опис та адреса об'єкту права ко valign= td width=Департамент освіти і науки, мунальної власності (приміщення, частина приміщення, будівля, площа)

Строк оренди

Балансоутримувач
об'єкту права
комунальної
власності

Примітка / цільове призначення

1

Складське приміщення адміністративної будівлі (літ. В-3) площею 800кв.м та частини складського приміщення (літ. Е) площею 528 кв.м по вул. Південне шосе, 50

10 років

КП "Управління капітального будівництва"

Для розміщення складу та торг об’єкту права комунальної власності 11 місяцівtop ового об'єкту з продажу будівельних матеріалів

 toptd wp style=tr 3td width=td width=pidth=нежитлове приміщення №110 (спортивна зала) другого поверху будівлі (літ. А-4) площею 284,9 кв.м по вул. 14 /tablestrongpЖовтня, 15;

 

Начальник КП "Управління/p valign=/p
капітального будівництва"                                          top              В.С.Харламов


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet