Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206Оголошення

              Комунальне підприємство «Центральний парк культури та віpдпочинку  «Дубовий гай», як орендодавець комунального майна, повідомляє про намір передати в оренду зазначені у таблиці об'єкти права кtd width=омунальної вла108/tr408text-align: center; сності

територіальної громади  м.Запоріжжя

&n/td valign=bsp;

                                                                                                                                                                                                Тtext-align: right;аблиця

Гілея/tdtd width= /tdtop

 

        Протягом 10 робочих днів після розміщення цього оголошення заяви про намір взяти в оренду  вищевказаних об'єктів права  комунаtd width=/anbsp;льної власн td width=ості направляються до КП ЦПКтаВ «Дубовий гай»  за адресою: 69063, м.Запоріжжя, вул.Глісерна,1.

 

Директо113р                                                                                                        1015                                    valign=312p/tdtext-align: c enter;              В.О.Захаров

Інформація

 

p

Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів права комунальної власності м. Запоріжжя:

 

1) Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення № VІІ першого поверху (літ. А-5, А-7) площею 68,75 кв. м.

Місцезнаходження об’єкта: 69006, м. Запоріжжя, пр. Леніна,193.

Орендар: ЗБФ «Єдність за майбутнє».

Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди.

Запланована дата оцінки – 31.12.2012.

2)/td/p Назва toptd width=об’єкОпис та адреса об’єкту права комунальної власності (приміщення, частина приміщення, будівля, площа) /p/p та: частина нежитлового приміщення підвалу (літ. А-16) площею 70,0 кв. м.

Місцезнаходження об’єкта: 69095, Запоріжжя, вул.76 valign= valign=/p Українська, 2-б.

Орендар: ПП Ященко С.В.

Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди.

Запланована дата оцінки – 31.12.2012.

3) Назва оp          Приміткаб’єкта: нежитлове приміщення першого поверху, (літ. А-9)  площею 273,50 кв. м.

Місцеbr / 2 ро cellpadding= Таблицяки valign=2) Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення підвалу (літ. А-16) площею 70,0 кв. м.знахоp style=p1003/ptd width= дження об’єкта: 69006, Запоріжжя, вул. Мала, 3.

Оре/ptext-align: right;144td valign= valign=Департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради на виконання рішень сесії Запорізької міської ради від 23.04.20p08 № 16 valign=/td(в редакції рішення міської ради від 26.06.2012 № 21), від 27.0strong td width= cellpadding=td width=p4.2012 №47, від 26.06.2td width=strong012 № 21 інформує про укладання договорів купівлі-продажу об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя, приватизація яких здійснювалась шляхом викупу, а саме:ндар: БФ «Джерbr / cellpadding= valign= valign=pело допомоги».

Мета оцінки: продовження строку дії догов valign=ору оренди.

Запланована дата оцінки – 31.12.2012.

4) Назва об’єкта: неж/ptopитлове приміщення цокольного поверху № 98 (літ. А-5 )  площею 139,8 кв. м.

Місцезнаходження об’єкта: 69002, Запоріжжя, вул. Червоногвардійська, 38.

Оренда: table border= /trУправління пенсійного фонду України в Жовтневому районі.

Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди. 

Запланована дата оцінк valign=и – 31.12.2012.

5) p width=3 Опис та  адреbr /trp са об'єкту права комунальн оїНазва об’єкта: нежитлове приміщення першого поверху (літ. А-5) площею 148,td width=p0 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: 69006, Запоріжжя, Північне шосе, 3-в.

Орендар: Перша Запорізька державна нотаріальна контор108 144td width=/pа.

Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди.

Запланован valign=/tdа датp valign=toptd width=/ptext-align: justify;text-align: justify;а оцінки – 31.12.2012.

6) Назва об’єкта: нежитлове 113valign=#xa;/pp приміщення ХХVІ підвалу (літ. А-5) площею 163 valign=td width=,2 кв. м.

Місцезнаходження об’єкта: 69006, м. Запоріжжя,/td Північне шосе, 2а.

Орендар: КП «Запорізьке міське інвестиційне агентство».

Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди.

Запланована дата оцінки – 31.12.2012.

7) Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення першого поверху (літ. А-5)  площею 155,8 кв. м.

Місцезнаходження об’єкта: 69006,table border=p Запоріжжя, вул. Добролюбова, 13.

Орендар: ТОВ «Формат».

Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди.

Запланована дата оцінки – 31.12.2012

            8) Назва об’єкта: нежитлове приміщення ІІІ підвалу (літ.А-5) загальною площею 28,50 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: 69005, м. Запоріжжя,вул. Патріотична, 61.

Орендар: Т ОголошенняІнформація Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення неза лежної оцінки оtd width=б’єктів права комунальної власності м. ЗапоріжжяОВ «Акватехінвест».

Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди.

Запланована дата оцінки – 31.12.2012.

            9) Назва об’єкта: нежитлове приміщення І підвалу (літ.А-5) загальною площею 159,40 кв. м.

Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 158-а.

Орендар: Запорізький обласний ц/ptd width=/td topентр з гідрометеорології.

Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди.

Запланована дата оцінки – 31.12.2012.

10) Назва об’єкта: части valign=на нежитлового приміщення площею 7,1 кв. м одн valign=pоповерхової будівлі. 

Місцезнаходження об’єкта: 6900Департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міськоїp style= Консультації з питань проведення а/p valign=p31 288укціону та подання Початкова ціна продажу об’єкта без ПДВ: 669607,29 грн. width=pзаяв на участь в аукціоні можна отримати у відділі з питань приватизації управлі/td/pння приватизації департаменту комунальної в 10./tdласності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м.Зап оріжжя, вул. Сорок років Радянської України, буд.60-б, каб. № 412 або за телефонами 213-24-95; 213-24-98.384 ради, як орган уповноважений управляти комунальним майном, повідомляє про намір пtopередати в оренду зазначені у таблиці об’єкти права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя погодинно5, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 80.

Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди.

Запланована дата оцінки – 15.01.2013.

11) Назва об’єкта: нежитлове приміщення №53 площею 17,6 кв.м другого поверху будівлі (літ. А-2).

Мі Гілея/tdtd width= /tdtop text-align: justify;сцезнаходження об’єкта: 69071, м. Запоріжжя, вул. Бочарова, 11.

Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди.

Запланована дата оцінки – 15.01.2013.

12) Назва об’єкта: частина нежитлового приміщ650nbsp;108ення площею 6,0 кв.м першого поверх /pу поліклініки. 

Місцезнаходження об’єкта: 69097, м. Запоріжжя, вул. Запорізького pp козацтва, 25.

Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди.

Запланована дата оцінки – 15.12.2012.

13) Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення №XIV першогоtoЗапорозька Січ pp поверху (літ. А-10) у складі: коридору №1 площею 5,5 кв.м, кіtop valign=td width=132мнати №2площею 13,0 кв.м, кімнати №12 площею 34,2 кв.м, загальною площею 52,7 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: text-align: right;/p 69104, м. Запоріжжя, вул. Космічна,87.

/ap style=

Мета оцінки: оренда.

Запланована дата оцінки – 31.12.2012.

14) Назва об’єкта: Частину нежитлового приміщення №XI першого поверху (літ. А-10) у складі: ? частини коридору №1 площею 5,65 кв.м, 1/3 частини коридору №2 площею 20,9 кв.м, коридору №16 площею 8,0 кв.м, кімнати №17 площею 11,2 кв.м, кімнати №18 площею 14,1 кв.м, кладової №19 площею 4,3 кв.м загальною площею 64,15 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: 69104, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 87.

Мета оцінки: оренда.

Запланована дата оцінки – 31.12.2012.

15) Назва об’єкта: нежитлові будівлі: (літ. частина нежитлового приміщення №42 першого поверху будівлі (літ. А?-2) площею 6,8 кв.м, оренди А) площею 151,2 кв.м, (літ. Б) площею 170,0 кв.м, (літ.В) площею 49,9 кв.м, вбиральня (літ. Ж), навіс (літ.З), паркан №1, ворота №2, замощення I.

Місцезнаходження об’єкта: 69104, м. Запоріжжя, вул.td valign=МКП «ОСНОВ cellpadding=br /АНІЄ»Опубліковано у газеті text-align: justify;p style= Космічна, 63а.

Мета оцінки: оренда.

Запланована дата оцінки – 31.12.2012.

16) Назва об’єкта:                                                                                                                                                                                                 Тtext-align: right;аблицяp style=частина нежитлового приміщення №69  першого Опубліковано у газеті /td cellspacing=312p/tdp style=поверхbr / Таблиця/strong/pу ( літ. А-9) у складі: кімнати №22 площею 17,7 кв.м, ? частини коридору №1 площею 4,1 кв.м, ? частини коридору №2 площею 5,p style=1 кв.м, загальною площею 24,9 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, 3.

Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди.

Запланована дата оцінки – 31.12.2012.

17) Назва об’єкта: нежитлове приміщення першого поверху  загальною плbr /31 valign=p st mce_style=yle=ощею 76,7 кв. м.

Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Новгородська, 4а.

Мета оцінки: продовження строку дії договору topоренди.

Запланована дата оцінки – 31.12.2012.

18) Назва об’єкта: нежитлове приміщення підвbr /topалу ( літ. А-5) у загальною площею 108,75 кв. м.

Місцезнаходження об’єкта: 69005, м. Запоріжжя, бул. Вінтера, 2text-align: justify;4.

Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди.

Запланована дата оцінки – 31.12.2012.

19)       Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення напівпідвалу (літ. А-5ttd width=6) Назва об’єкта: нежитлове приміщення ХХVІ підвалу (літ. А-5) площею 163,2 кв. м.ext-align: justify;312p p style=16) Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення №69  першого Опубліковано у газеті /td cellspacing=312p/tdp style=поверхbr / Таблиця/strong/pу ( літ. А-9) у складі: кімнати №22 площею 017,7 кв.м, ? частини коридору №1 площею 4,1 кв.м, ? частини коридору №2 площею 5,p style=1 кв.м, загальною площею 24,9 кв.м.по вул. Олімпійській, 26-Б будівля, площа)text-align: center;) загальною площею 52,8 кв. м. 113 valign=/td/td valign= p style=p style=text-align: justify;

Місцезнаходження об’єкта: м. Запо408ріжжя, Дослідна станція, 80.

Мета оцінки: продовженнbr /             я строку дії договору оренди.

Запланована дата оцінки – 31.12.2012.

20) Назва об’єкта: нежитлове приміщення першого поверху (літ. А-9) загальною площею 11,1 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, бул. Будівельників, 21.

Меptext-align: justify;та оцінки: продовження стр/pоку дії договору оренди.

Запланована дата оц tbody text-align: justify;інки – 31.12.2012.

21) Назва об’єкта: нежитлове valign=td width= приміщення першого поверху ( літ. Аpp1td width= -5) загp style=альною площею 52,7 кв. м.

Місцезнаходження об’єкта: м./pbr /p Запоріptd width=td width= /p/p style=жжя, Дослідна станці (приміщення, частина приміщення, будівля, повtoptd width=ерх, площа) valign=Опис та адреса об’єкту права комунальної власності (приміщення, частина приміщення, будівлстрок1/p td width= valign=/p я, площа)204table border= Запланhr /td width=text-align: just valign=text-align: center;pify;ована дата оцінки – 31.12.2012.Міс/tdtext-align: justify;цезнаходження об’єкта: 69104, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 63а.я, 76.

Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди.

Запланована дата оцінки – 31.12.2012.

22) Назва об’єкта: нежитлове приміщення першого поверху (літ. А-5) загальною площею 14,8 кв. м.

Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Рубана,21.

Мета оцін ки: продовження строку дії договору оренди.

Запланована дата оцінки – 31.12.2012.

            23) Назва об’єкта: нежитлове примі щення загальною площею 123,24 кв. м.

Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Медична, 24.

Мета оцінки: продовження строку дії догtd width=top/ptopовору оренди.

Запланована дата оцінки – 31.12.2012.

24) Назва об’єкта: нежитлові приміщення №№ 3 – 15 будівлі сtext-align: justify;text236br /-align: justify;Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, бул. Будівельників, 21.кладу-стайні (літ.П1) загальною площею 123,4 кв.м та будівля побутовки  (літ.П2) у складі приміщень №№1,2 зnbsp;pагальною площею 26,0 кв. м. 

Місцезнаходження об’єкта: 69063, м. Запоріжжя,вул. Глісерна p style=, 1.

Мета оцінки: оренда.

Запланована дата оцінки – 30.01.2013.

25) Назва об’єкта: частини підвалу (літ. Л) площ /tbody/pp style=p style=p style=p style=ею 23,3 кв. м; 5,8 кв. м; 23,7кв. м; 5,06кв. м;

Павільйони (ліdiv style=data/file/Konkurs1801.doc valign=p style=т.Ц2) №№1729, 1727, 1703, 1688, 1720, 1725, 1699, 1691, 1721,3195Дату проведення конкурсу призначити на 06 лютого 2013 року об 12.00 годині, кінцевий термін прийому документів 05 лютого 2013 року до 12.00 години за адресою: м.Запоріжжя, вул.Сорок років Рад.України,60 б, каб.302, тел. для дові/tr640br /7631 контактний телефониpдок: 213-24-91, 213-24-93, 32-65-34./ptop/ptext-align: justify; 1735, 1740, 1719, nbsp;/tr1736, 1730, 1694, 1723, 1724, 1685, 1722, 1717, 1743, 1738, 1731, 1704, 1752 по 2,0 кв.м кожен; №№1/tdptop/p650, 1651, 1654, 1655, 1677, 1678 загальною площею 12,0 кв.м; №№ 1718, 1745, 1746 загальною площею 6,0кв.м; №№1753 – 1759,1763 – 1765, 1771, 1772 загальною площею 48,0 кв.м; №№1698td width=p style=, 1702 загальною площею 4,0 кв.м; №№1656, 1657, 1658 – 1661, 1665, 1670, 1672, 1675, 1676 загальною площею 22,0 кв.м; №№1662 – 1664, 1666 – 1669, 1671, 1673 – 1674 загальною площею 20,0 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: 69063, м. Запоріжжя, вул. Гого2000 valign= /pля,32.

Мета оцінки: продовження оренди.

Запланована дата оцінки – 15.01.2013.

p style=

26) Назва об’єкта: нежитлові приміщення №1-8 першого поверху будівлі (літ.В-4) загальною площею 370,12 кв. м.

Місцезнаходження об’єкта: 69095, м. Запоріжжя, вул. Героїв Сталінграду, 2.

Мета оцінки: оренда.topp cellspacing=p style=

Запланована дата оцінки – 15.01.2013.

27) Назва об’єкта: скла td width=p stylПримітp style=каe=Запланована дата оцінки – 31.12.2012.дське приміщення адміністративної будівлі (літ.В-3) площеtext-align: justify; 24) Назва об’єкта: нежитлові приміщення №№ 3 – 15 будівлі сtext-align: justify;text236br /-align: justify;Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, бул. Будівельників, 21.кладу-стайні (літ.Пю 800,00 кв.м та чаtbody 1стина складського приміщення (літ.Е) площею 528,0 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: 69032 м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 50.

МеМета оцінки: продовження строку дії договор /p/pІнформаціяу оренди. та оцінки: оренда.

Запланована дата оцінки – 15.01.2013.

28) Назва об’єкта: сарай (літ. Е) інв.№10198, площею 22,8 кв.м; сарай (літ. К) інв.№102000 nbsp;199, площею 34 text-align: jus ,0 кв.м; гараж (літ1nbsp;tbody Мета оцінки: продstrong style= width=овження строку дії договору оренди.. Ж) p/tdtop інв.№10196, площею 30,0 кв.м; гараж (літ. З) інв.№1/ptd width=topпродовжено перерву в засіданні контактний телефони конкурсної комісії до 07.02.20130197, площею 32,2 кв.м; гараж (літ. И) інв.№10204, площею 32,2 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: 69096, м. Запоріжжя, вул. Котельнbr /td text-align: justify;Запланована дата оцінки – 15.01.2013.width=br //td икова, 1.

Мtext-align: right; нежитлове приміщення № 109 другого поверху будівлі (літ. А-4) площею 284,7 кв. м.td width= ета оцінки: оренда.

Запланована дата оцінки – 15.01.2013.

29) Назва об’єкта: к19 valign=p style=іоск №402-405 інв№ 1пр. Леніна, 43 Балансоутриму/p            9) Назва об’єкта: нежитлове приміщення І підвалу (літ.А-5) загальною площею 159,40 кв. м.вач 601 площею 16text-align: center;,0 кв.м.

Місцезнаходження обp valign=Запланова на дата оцінки – 31.12.2012’єкта: 69076, м. Запоріжжя, вул. Лахтинська, 12-а.

Мета оцінки: оренда.

Запланована дата оц  text-align: justify;/pінки – 15.01.2013.

30) Назва об’єкта: торгове місце №1747,1749 п15) Назва об’єкта: нежитлові будівлі: (літ. оренди А) площею 151,2 кв.м, (літ. Б) площею 170,0 кв.м, (літ.В) площею 49,9 кв.м, вбиральня (літ. Ж), навіс (літ.З), паркан №1, ворота №2, замощення I.p style=авільйону (літ. Ц) площею 4,0 кв. м.

Місцезнаходження об’єкта: 69063, м. Запоріжжя,вул. Г valign=оголя, 32.

/p/pp style=

Мета оцінки: оренда.

Запланована дата оцінки – 15.01.2013.

31) Назва об’єкта: нежитлове приміщення №62(50) першого поверху будівлі (літ.А-4) площею 13,8 кв. м.

Місцезнаходження об’єкта: 69068 м. Запоріжжя, вул. Моторобудівників, 34.

Мета оцінки: оренда.

Запланована дата оцінки – 15.01.2013.

32) Назва об’єкта: нежиp td valign=Запланована дата оцінки – 31.12.2012.132p style=тлові приміщення першого поверху №№/tr td width= p style=text-align: justify;text-align: justify; 74 – 91 та підвалу №№ 13 – 24 загальною площею 350,20 кв.м (літ.Р-3).

Місцезн valign=визнано переможцем конкурсу ТОВ td width=1«Золотий Ме/pstrongркурій»5) Назва об’єкта: нежитлове 019)       Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення напівпідвалу (літ. А-5ttd width=6) Назва об’єкта: нежитлове приміщення ХХVІ підвалу (літ. А-5) площею 163,2 кв. м.ext-align: justify;312p по вул. Олімпійській, 26-Б будівля, площа)text-align: center;) загальною площею 52,8 кв. м. 113 valign=/td/td valign= p style=p style=text-align: justify; приміщення першого поверху (літ. А-5) площею 148,0 кв.м./p15) Назва об’єкта: нежитлові будівлі: (літ. оренди А) площею 151,2 кв.м, (літ. Б) площею 170,0 кв.м, (літ.В) площею 49,9 кв.м, вбиральня (літ. Ж), навіс (літ.З), паркан №1, ворота №2, замощеp style=text- valign=ння I.p style=аходження об’єкта: 69035, м. Запоріжжя, вул. Правди, 32.

Мета оцінки: оренда.

Запланована дата оцінки – 30.01.2013.

33) Назва об’єкта: нежитлові приміщення №№37, 38 пеtext-align: justify;Павільйони (ліdiv style=data/file/Konkurs1801.doc valign=p style=т.Цршого поверху будівлі (літ. А-2,А1-2) загальною площею 15,7 кв. м.

строк оренди p style=text-align: justify;

Місцезнаходження об’єкта: 69076, Запоріжжя, вул. Задніпровська, 48-а.

Мета оцінки: оренда.

Запланована дата оцінки – 15.01.2013.

34) Назва об’єкта: нежитnbsp;Департамент комунальної власності та приватизаці/td/t d /td/tdї Запорізької міської ради, як орган уповноважений управляти комунальним майном, повідомляє про намір передати в оренду зазначені у таблиці об’єкти правptext-align: justify;p style=а комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя ОФІЦІЙНОлове приміщення №110 (спортивна зала) другого поверху будівлі (літ. А-4) загальною площею 284,9 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: 69123, Запоріжжя, вул. 14 Жовтня, 15.

Мета оцінки: оренда.

Запланована дата оцінки – 15.01.2013.

            35) Назва об’єкта: нежитлове приміщення №92, першого поверху будівлі

(літ. А-3) ЗБЛ №99 з ОФІЦІЙНОp style=) у складі приміщень №№1,2 зnbsp;pагальною площею 26,0 кв. м.  агальною площею 14,2 кв.м.

Місцезнаp style=p style=p style=ходження об’єкта: 69076, Запоріжжя, вул. Гудименка, 13-а.

Мета оцінки: продовження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки – 15.01.2013.

            36) Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення №1, у складі приміщень №№13, 14 загальною p style=площею 54,2 кв.м першого поверху будівлі (літ. Б).

Запланована дата оцінк valign=и – 31.12.2012.

Місцезнаходження об’єкта: 69041, Запоріжжя, вул. Трегубова, 18.

Мета оцінки: оренда.

 

Запланована дата оцінки – 15.01.2013.

            37) Назва об’єкта: нежитлові приміщення №88 та частини нежитлових приміщеtr нь №№89, 90 першого пptopЗапланована дата оцінки – 31.12.2012.30) Назва об’єкта: торгове місце №1747,1749 п15) Назва об’єкта: нежитлові будівлі: (літ. оренди А) площею 151,2 кв.м, (літ. Б) площею 170,0 кв.м, (літ.В) площею 49,9 кв.м, вбиральня (літ. Ж), навіс (літ.З), паркан /tr/p№1, ворtd width= ота №2, замощення I.p style=авільйону (літ. Ц) площею 4,0 кв. м.оверху будівлі (ліtext-align: justify;#xa;tbodytext-align: justify;p style=gn: justify;/pт. А-4) загальною площею 18,4 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: 69097, м. Запоріжжя, вул. Запорізькtext-align: justify;ого козацтва, буд. 25.

Мета оцінки: оренда.

Заплановtop p style= /pана дата оцінки – 15.01.2013.

            38) Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення №81 першого поверху будівлі (літ. Е-7) площею 20 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: 69005,td width=31p№ /pp style=text-align: justify; м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 80.

Мета оцінки: оренда.

Запланована дата оцінки – 15.01.2013.

            39) Назва об’єкта: нежитлове приміщення №67 першого поверху (літ. А-4, А-1) площею 29,0 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: 69104, м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, буд. 21.

Мета оцінки: оренда.

З valign= p sttr valign=text-a1p valign=/pp style=lign: justify;/pyle=апланована дата оцінки – 15.01.2013.

            40) Назва об’єкта: частина нежитлового приміщенbr / valign=288pня №34 пtbody/td/p ptrtable border=3) Назва об’єкта: нежитлове приміщення першого поверху, (літ. А-9)  площею 273,50 кв. м.Місцезнах/tdtext-align: justify;2 роки p style=одження об’єкта: 69005, м. Запоріжжя,вул. Патріотична, 61.ершого поверху (літ. А-9) площею 20 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: 69121, м. Запоріжжя, вул. Чуйкова, буд. 32.

Мета оцінки: оренда.

Запланована дата оцінки – 15.01.2013.

            41) Назва об’єкта: нежитлове приміщення №215 другого поверху (літ. А-3) площею 13,6p style=p style= кв.м.

М/pp style=Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди.ісцезнаходження об’єкта: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 34.

384

Мета оц text-align: justify;інки: оренда.

Запланована дата оцінки – 15.01.2013.

            42) Назва об’єкта: нежитлове приміщення №41 першого поверху (літ. А-1, 2) площею 12,0 кв. м.

Місцезнаходження об’єкта: 69014, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 2.

Мета оцінки: оренда.

Запланована дата оцінки – 15.01.2013.

            43) Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення №63 першого поверху (літ. А-4) площею 14,0 кв. м.

Місцез/pОпубліковано у газеті находження об’єкта: 69102, м. Запоріжжя, вул. Авраменкаp , буд. 4.

Мета оцінки: оренда.

Запланована дата оцінки – 15.01p style=.2013.

            44) Назва об’єкта: нежитлове приміщення №250 першого поверху будівлі (літ. А-5) площею 16,4 кв. м. width=topbr /0 /pМета оцінки: продовження строку дії договору оренди.

Місцезнаходження /strongtext-align: justify; texquot;top(цільове використання)p style=t-align: justify;об’єкта: 69076, м. Запоріжжя, вул. Новгородська, буд. 28-а.

Мета оцінки: оренда.

Запланована дата оцінки – 15.01.2013.

            45) Назва об’єкта: нежитлові приміщення №6, 7 першого поверху (літ. А-10, А1-2) загальною площею 35 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: 69124, 110text-align: justify;p style= м. Запоріжжя, вул. Рубана, буд. 25.

" text-align: center;text-align: justify;

Мета оцінки: оренда. p style=

Запланована дата о /pОголошенняpp style= цінки – 15.01.20адреса об’єкту, опис об’єкту /pp style= /p13.

/p76/pp style=/p p style=

            46) Назва об’єкта: нежитлове приміщення №81 другого поверху (літ. Б-4) площею 10,6 квnbsp;td width= .м.

Місцезнаходження об’єкта: 69071, м. Запоріжжя, вул. Бочарова, буд. 11.

Мета оцінки: оренда.

Запланована дата оцінки – 15.01.2013.

text-align: justify;Меptext-align: justify;та оцінки: продовження строку дії договору оренди.text/trp/td-align: justify;/p

         p   47) Назва об’єкта: нежитлове приміщення №126 третього поверху будівлі (літ. А-3) площею 19,3 кв.м.

Місцезнаходж/pp style=ення об’єкта: 69009, м. Запоріжж/ptext-alitext-align: jtop/tdustify;text-atext-align: justify;text-align: justify;lign: justify;gn: justify;p style=p style=я, вул. Перспективна, буд. 35-а.

Мета оцінк/p p style= valign=top   Строк             23) Назва об’єкта: нежитлове приміщення зага p style=льною площею 123,24 кв. м.p style=Запланована дата оцінки – 15.01.2013.и: оренда.

Запланована дата/p оцінки – 15.01.2013.

            48) Н/pМета оцінки: оренда.азва об’єкта: частина нежитлового приміщення288/ptext-align: justify;/p/p №44 першого поверху будівлі (літ. Б-4) площею 23 кв.p style= м.

Місцезнаходження об’єкта: 69106, м. Запоріжжя, вул. Соціалістична, буд. 1.

Мета оцінки: text-align: justify;text-align: justify; оренда.

Запланована датаtext-align: justify; оцінки – 15text-alignДепартаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів права комунальної власності м. Запоріжжя:p style=: justify;/p.01.2013.

            49) Назва об’єкта: нежитлові приміщення №20, 21 першого 113/ptext-align: justify;p style=поверху будівлі (літ. А-2) загальною площею 38,5 кв. м.

Місцезнаходження об’єктtopа: 69067text-align: ju/ptext-align: justify;stify;, top м. Запоріжжя, вул. Вроцлавська, буд. 11-а.

Мета оцінки: оренда.

Запланована дата оці/tdнки – 15.01.2013.

            50) Назва об’єкта: Нежитлове приміщення № ІV,ІІІ підвалу  (літ. А-4)  площею 169,83 кв.м.

Місцезp style=находження об’єкта: 69037, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Ра p style=p style=дянської України, 52.

Орендар: ТОВ Фірма «Вітадент, ЛТД».

Мета оцінки: продовж ення строку дії договору оренди.

Запланована дата оцінки – 31.12.2012.

51) Назва об’єкта: Нежитлове приміщення  підвалу  (л Запланована дата оцінки – 31.12.2012.Місцезнаходження об’єкта: 69063, м. Запоріжжя, вул. Гого2000 valtext-align: justify;ign= /pля,32.30) Назва об’єкта: торгове місце №1747,1749 п15) Назва об’єкта: нежитлові будівлі: (літ. оренди АМета оцінки: оренда.topp cellspacing=p style= ) площею 151,2 кв.м, (літ. Б) площею 170,0 кв.мp style=text-align: justify;, (літ.В) площею 49,9 кв.м, вбиральня (літ. Ж), навіс (літ.З), паркан №1p style=, ворота №2, замощення I.p style=авільйону (літ. Ц) пtext-align: justify; лощею 4,0 кв. м.іт. А-5)  площею 109,20 кв.м.

Мbrtd width=/p/pісцезнаходження об’єкта: 69037, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, 6.

Орендар: Автом/td/pp style= обільна школа Зап110/pорізького міського об’єднання учасників дорожнього руху.

Мета оцінки: продовження строку p style=/pдії договору оренди.

Заплан/pstrongМісцезнаходження об’єкта: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 34.ована дата оцінки – 31.1p style=/p12.2012.

52) Назва об’єкта: чаДепартамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради на виконаp style=ння рішень сесії Запорізької міської ради від 23.04.2008 № 16 (в редакції рішення міської ради від 26.06.2012 № 21), від 27.04.2012 №47, від 26.06.2td width=strong012 № 21 інформує про укладання договорів купівлі-прода#xa; valign=/p/pustify;/td 02.02.2013 valign=td width=pn: justify;Місцезнаходження об’єкта: 69063, м. Запоріжжя, вул. Гого2000 valign= /pля,32.жу об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя, приватизація яких здійснювалась шляхом викупу, а саtext-align: justif/tabledata/filtext-align: justify;ме:Місцезнаходження об’єкта: 69006, м. Запоріжжя, пр. Леніна,193./pp style=стина нежитлового приміщення №8 площею /td18,5 кв.м та приміщення №9 площею 3,5 кв.м, загальною площею 22,0 кв.м будівлі (літ. Л).

Місцезнаходження об’єкта: 69068, м. Запоріжж             text-align: justify;p style=text-aligЗапорозька Січtp style=d width=я, вул. Брюллова, 6.

Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди.

 

Запланована дата оцінки – 15.01.2013.

53) Назва об’єкта: нежитлове приміщення №74 площею 16,30 кв. м першого поверху будівлі (літ.В-5).

Місцезнаходження об’єкта: 69065, м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 1.

Мета оцінки: оренда.

Запланована дата оцінки – 30.01/pp style=.2013.

54) Назва76 p style=p style=p style=об’єкта: нежитлові приміщення №№7,8 загальною площею 14,0 кв.м першого поверху будівлі (літ.С-2).

Місцезнаходження об’єкта: 69063, м. Запоріжжя, вул. Артема, 27.

Мета оцінки: оренда.

Запланованtext-align: justify; а дата оцін ки – 30.01.2013.

55) Назва об’єкта: нежитлове приміщення №95 та частина нежитлового приміщення №94 загальною площею 36,20 кв.м першого поверху будівлі (літ.А-3,А1-2,А2-5).

Місцезнах p style=/pодження об’єкта: 69051, м. Запоріжжя, бул. Шевчp style=/pенка,25.

Мета оцінки: оренда.

Запланована дата оцінки – 30.01.2013.

56) Назва об’єкта: нежитлове приміщення №9 першого поверху (літ.А-5) площею 14,1 кв. м.

Місцезнаходження об’єкта: 69006, Запланована дата оцp style=p style=і text-align: justify;нки – 31.12.2012. м. Запоріжжя, пр. Леніна, 228.

Мета оцінки: оренд/pа.

Запланована дата оцінки – 15.01.2013.

57) Назва об’єкта: нежитлові приміщення №№1-1            23) Назва об’єкта: нежитлове примі щення загальною площею 123,24 кв. м. , 1-2, 1-3, 1-4 підвалу (літ. А-4) загальною площею 82,49 кв. м.

Місцезнаходження об’єкта: 69002, м. Запоріжжя, вул. Грязнова, 68.

 

Мета оцінки: оренда.

Запланована дата оцінки – 30.01.2013.

            Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, у складі вищенаведених об’єктів комунальної власності, відсутні.

            Конкурсний відбір буде здійМета оцінки: оренда.снюватись відповідно до вимог Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, зат p style=вердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 12.06.2012 за № 206

            Претендентам потрібно подати до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради конкp style=урсну документацію у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться у конверті (з поміткою: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»), а саме:

 - заяву на участь у конкурс0text-alip style=gn: justify;p style=і за встановленою формою;

 - копію установчого документа претендента;

 - копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному /tdtext-align: justify;/pскладі претендента та копії кваліфp style=/pікаційних дМісцезнаходження об’єкта: 69006, Запоріжжя, вул. Добролюбова, 13. окументів оцінювачів, яких буде додатково залучено до проведення оцінки, підписання звіту про оцінку майна та висновку про його вартість (кваp/strongліфікаційне посвідчення, свідоцтво про реєстра/pp style=цію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого нp/pаказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за відповідними напрямами);

4) Назва об’єкта: нежитлове приміp style=щення цокольного поверху № 98 (літ. А-5 )  площею 139,8 кв. м.p style=#xa;273,50 кв. м.Місцезнаходження об’єкта: 69005, м. Запоріжжя, text-align: justify;вул. Патріотична, 61./pершого поверху (літ. А-9) площею 20 к/pв.м. p style=n: jsuptext-align: justify;ustify;

 - письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна, підписання звіту про оцінку та висновку про вартість майна, завірені їхніми особистими підписами;

 - копію сертифіката суб’єкта оціночної діяль          Примітка/pМета оцінки: оренда.ності, виданого претенденту Фондом державного майна України;

 - інформацію про претендента (документ, який повинен містити відомості прtext-ali95 о претендента щодо його досвіду з/p оцінки подібного майна, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штаp style=тному складі, проходження ними підвищення кваліфікації, та кваліp style=фікації оцінювачів, які додатково залучаються ним до проведення незалежної оцінки, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання ро/supбіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строкp style=p style=text-align: justify; виконання.

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.

Під час обрання переможця конкурсу комісією буде враховуватись запропонована учасником конкурсу ціна виконаннtext-align: justif/tabledaОпубліковано у газеті ta/filя робіт в пp style=орівнянні із звичайною ціною послуг з оцінки подібного майна щодо окремих груп об’єкті/pв, затверджених наp style=казом ФДМУ від 20.07.2012 № 3152.

До участі в конкурсі можуть б/pути допущені суб’єкти оціночної діяльності:

- які діють на підставtext-align: justify;(літ. А-3) ЗБЛ №99 загальною площею 14,2 кв.м.і сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих ФДМ220У відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, якими передбачено здійснення практичної діяльності з18) Назва об’єкта: нежитлове приміщення підвbr /topалу ( літ. А-5) у загальною площею 108,75 кв. м. оцінки майна за напрямом /p- “Оцінка об’єктів у матеріальній формі” спеці Місцезнаходження text-align: justify;/pоб’єкта: м. Запоріжжя, вул. Новгородська, 4а. text-align: justify;text-align: justify;p style=#xa; 11 місяцівptext-align: justify;ustify;/pалізації 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нер/pp style=ухомого майна, нерухомості), /p/ptext-align: justify; у тому числі ексtext-align: justify;Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди.пертна грошова оцінка земельних ділянок”, мають практичний досвід у п/ptext-align: justify;роведенні оцінки об’єктів нерухомості;

- у їх складі працюють оцінювачі, які будуть залучатись до виконання незалежної оцінки майна, мають чинні кваліфікаційні документи оцінювачів за напрямом - “Оцінка об’єктів у матеріальній формі” спеціалізації 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нерух омого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельнp style=/p их ділянок”, свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному рtext-align: justify;p style=p style=text-align: justify;еєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до уtext-align: justify;часті у конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається до адміністративнp style=/pого відділу департаменту комунальної власності p style=Запланована дата оцінки – 31.12.2012.text-align: justify;/pp style=та приватизації ЗапоЗапланована дата оцінки – 15.01.2013.різької міської ради Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди.за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. 40-років Радянської України, 60-б, кабМет                                                                                                                                        p style=                                                         Таблицяtext-align: justify;p style=а оцінки: оренда sup.p style=. № 105 до 15 45  22 січня 2013 року включно.

Конкурс відбудеться 28 січня 2013 року о 10-тій годині у приміщенні департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. 40-років Радянської України, 60-б, каб. 413, телефон для довідок: 2132492.

 


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet