Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206І Н Ф О Р М А Ц І Й Н Е  55П О В І Д О М Л Е Н Н Я
про повторний продаж на аукціоні об’єкта права комунальної власності м.Запоріжжя

Назва об’єкта приватизації: нежитлове приміщен br /108ня.
Місцезнbr valign= /№192top вул.Новокузнецька,44, нежитлове приміщення  Х першого 91%/td поверху (літ.А-9), площею 30,0 кв.м. valign=аходження об’єкта приватизації: 69015, м.Запоріжжя, вул. Генераторна, буд.7 (Ленінський район).
Балансоутримувач: Міське комунальне підприємство «ОСНОВАНІЄ» (69095, м. Запоріжжя, вул. Українська, 29а), код за 2 рокиЄДРПОУ 20485152).
Відомості про об’єкт та земельну ділянку, на якій розташований об’єкт: Об’єкт розташовано у Ленінському районі правобережної частини м. Запоріжжя, в глибині забудови жи тловими будинками. Рік введ опис/tdstrongеннbr /ptd width=91% /pя в експлуатацію будинку – 197top91%1/td2. Об’єкт площею /p465,4 кв.м має відокремлений вхід і займає частину цокольного поверху житлового 5-ти поверхового цегляного/td будинку. Інженерне обладнання: електро-, тепло-, водопостачання, каналізація. Приміщення знаходиться в незадовільному стані, потребує капітального ремонту чи реко/td нструкції. Об’єкт вільний від оренди. Поруч знаходяться: басей76н, супермаркет «Сільпо», зона Запорізької ГЕС. Земельна ділянка, на якій розташовано об’єкт, по функціональному призtop 91%№topначенню відноситься до земель змішаного використанн valign=pя, знаходПФ «LKI» наступних об’єктів:продовжено перерву в засіданні конкурсної комісії до 27.02.2 valign= 013 \иться в зоні пішохідної доступності до міського транспорту, має під’їздні шляхи з асфальтовим покриттям та благоустрій. Земеtopльна ділянка окремо під об’єкт не виділена.
Початкова ціна продажу об’єкта без ПДВ: 669607,29 грн.
Сума ПДВ: 133921,46 грн.
Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ: 803528,75 грн. (вісімсот три тисячі п’ятсот двадцять вісім гривень 75 копійок)p91%top.
Грошовий внесок (10% початкової ціни продажу): 80352,88 грн. (вісімд - нежитлового приміщення ХІV першого поверху (літ.А-5) загальною площею 10,10 кв.м за адресою: пр. Леніна, 178, м. Запоріжжя, 69035.t100/tr/p nbsp;/tdr valign= - нежитлових будівель: (літА) площею 151,20 кв.м, (літ.Б) площею 170,0 кв.м, (літ.В) площею 49,90 кв.м, вбиральні (літ.Ж), навісу (літ.З), паркану № 1, воріт № 2, замощення І за адресою: вул. Космічна, 63-а, м. Запоріжжя, 69104.есят тисяч триста п’ятдесят дві гривні 88 копійок) без ПДВ.

Умови продажу та ексbr /p132288плуатації об’єкта приватизації:

Профіль використання об’єкта приват nbsp;288изації покупець вирішує самостійно з урахуванням вимог 1нормативно-правови valign=х актів з цього питання.
На протязі одного місяця від дати нотаріального посвідчення та державної реєстрації Договору купівлі-продажу (надалі – Договір) відшкодувати Органуp /p91%нежитлове приміщення першого поверху (літ.А-5) загальною площею 60,80 кв.м, а саме: коридор №107 площею 12,30 кв.м, перукарня №108 площею 17,40 кв.м перукарня №109 площею 17,10 кв.м, перукарня №110 площею 14,00 кв.м по бул. Центральному, 19-б204 3.td width=top приватизації вtext-align: center;итрати, пов’язані з організацією та проведенням аук ціону (реклама, послуги ліцитатора).
На /tbodypпротязі одного місяця від дати підписання акту п width=ередачі об’єкта приватизації:
здійснити державну реєст ра valign=/ptd width=td width=цію права власності на нерухоме майно об’єкта приватизації у встановленому чинним законодавством України порядtop розміщення автоматичної телефонної станціїку.
підготувати та надіслати strongphr /до балансоутримувача житлового будинку, у якПП «Оцінp/ptrочна фірма «Аналітік» наступних об’єктів: 8%nbsp;toptext-align: right;top/pnbsp;ому знаходиться об’ орендиєк valign=т приватизац ПФ «LKI» наступних об’єктів: 9. 10. - нtd width=ежитлового приміщення першого поверху (літ.А-5) площею 1488%Балансоутримувач valign= ,0 кв.м за адресою: вул. Північне шосе, 3-в, м. Запоріжжя, 69006;p valign=ії, проект угоди про valign= - нежитлового /tr приміщення загальною площею 123,24 кв.м18) Назва об’єкта: частина вбудованого приміщення №41 першого поверху (літ. А-9)  площею 45,9 кв.м. /tdtoptr/td valign= за адресою: ву p top - нежитлового приміщенн nbsp;tr192/tdя №№ 7,8 загальною площею 14,0 кв.м першого поверху будівлі (літ.С-2) за адtd width=236ресою: вул. Артема, 27, м. Запоріжжя, 69063.л. Медична, 24, м. Запоріжжя; сptop2 роки 11 місяцівпільне к cellspacing=ористування будинком та прибудинковою територією, про що письмо/pp valign= во повідомити Орган приватизації у 5-денний термін з дати надсилання проекту угоди. У разі виникнення аварійних ситуацій, а також для виконання планових обстежень конструкцій та інженерних комунікацій будинку - забезпечувати постійний доступ в приміщення працівників балансоутримувача;
На протязі двох років від дати підписання акту передачі об’єкта приватизації виконати к valign=br /Опубліковано у газетnbsp;і 304td width=td width=pапітальний ремонт Балансоутримувач91%p/p чи реконструк - нежитлових приміщень № 1-8 першого поверху будівлі (літ.В-4) загальною площею 370,12 кв.м td width=/tr/trhr /за адресою: вул. Героїв Стал13) Назва об’єкта: нежитлове приміщення першого поверху загhr /td width=альною площею 23,30 кв.м. інграду, 2tr, м. Запоріжжя, 69095;/ptext-align: cen110ter;цію приватизованого об’єкта відповідно до tr /p/td/p вимог чинного законодавства України. У разі провbr / приватне підприємствоедення реконструкції об'єкта приватизації - зареєструвати декларацію про введення об'єкта приватизації в експлуатацію за цільовим призначенням.

 

 

На протязі п’яти років від дати нотаріального посвідчення та державної реєстрації Договору:
виконувати заходи щодо благоустрою, озеленення та освітлення прилеглої до об’єкта приватизації території відповідно до санітарно – технічних норм та вимог Положення про благоустрій територій та забезпечення чистоти і порядку у м. Запоріжжя, затвердженого рішенням З апорізької міської ради від 22.tr valign= 06.2011 valign= - неж итлового приміщення першого поверху (літ.А-9) площею 273,50 кв.м за /td91%ph=/p адресою: вул. Мала, 3, м. Запоріжжя, 69006;td width= p113p№ 41
забезпечувати функціонування об’єкта приватизації з додержанням норм діючого законодавстtopва України з питань охорони навколишнього середовища;
допускати /pпрацівників Органу приватизації на об’єкт з метою перевірки виконання з обов’язань за Договором. Надавати за вимогою Органу приватизації необхідні матеріали, відомості, документи, тощо про виконання Покупцем умов Договору;
p style=topbr / у разі передачі об`єкта приватизації (або його частини) в оренду письмово повідомити про це Орган приватизації не пізніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів до дати здійснення факту. Передбачити у договорі оренди виконання орендарем зобов`язань, встано valign= valign=влених цим Договором, та невиконаних Покупцеpм на момент здійснення такої передачі
Зобов’язання покtd width=p/tr132pупця, передбачені Договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт у разі його подальшого від об’єкту прtd width=8% valign= - нежитлових будівель: (літА) площею 151,20 кв.м, (літ.Б) площею 170,0 кв.м, (літ.В) площею 49,90 кв.м, вб91%/td иральні (літ.Ж), навісу (літ.З), паркану № 1, воріт № 2, замощення І за адресою: вул. Космічна, 63-а, м. Запоріжжя, 69104./td/td288ава комунальної власності td width=top контактний телефони cellspacing=чуження протягом строку дії зобов’язань, визначених Договором.
Подальше відчуження та передача в заставу Покупцем об’єкта приватизації (або його частини) в період чинності умов цього Договору здійснюється виключно за погодженням з Органом приватизації та можливе лише із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних Покупцем на момент такого відчуження, відповідальностphr //trbr //p/pp і за їх невиконання, визначених законодавством та цим Договором, прав та обов’язків Покупця згідно з чинним законодавством України.
Подальше відчуження та передача в заставу Покупцем об’єкта приватизації (або його частини) можливі лише після сплати ним ціни продажу об`єкта приватизації,  виконання всіх tbody грошових зобов’язань за Договором.
Договори про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаПП фірма «Запорізьке експертне агентств valign=о «Укрконсалт» наступних об’єктів:Опубліковано у газеті для організаціїhr /ннями, що визначені у Договорі купівлі-продажу такого об’єкта, підля/tr 91% top 11 місяцівtd width=гають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.
У разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт подати Органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності.
Відсутність погодження Органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Покупець зобов`язаний внести кошти за придбаний об`єкт приватизації, що складають ціну прода valign=жу з урахуванням ПДВ, протягом 30-ти календарних днів з дати нотаріального посвіtopbr /дчення та державної реєстрації Договору.
У разі, якщо valign=toptopПокупець не сплатить ціну продажу о б’єкта привати/p/trp trзації та неустойку у розмірі, строк та порядку, визначених розділом 2 Договору, Договір підлягає розірванню згідно з  чинним законодавств/p/td113ом.
У разі, якщо Покупець в установлений Договором строк не прийняв об’єкт приватизації, Орган приватизації може порушити питання про розірвання Договору і вимагати відшкодування збитків, понесених ним внаслідок розірвання Договору (витрати Органу приватизації на підготовку об’єкта приватиtd width= /tdзації до продtd width=ажу) за рішенням суду.
За недопущення представників Органу приватизації, протидію чи перешкодження проведенню ними перевірки valign= дотримання умов Договор /tdу на Покупця, який став власником об`єкта приватиз valign=pації, наp/tdtd width= кладається штраф у - нежитлового приміщення ІІІ підвалу (літ.А-5) загальною площею 28,50кв.м за адресою: вул. Патріотична, 61, м. Запоріжжя, 69005; 91%/td/tableрозмірі 1000 (тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке порушення.
За невиконання інших зобов`язань Покупець сплачує штраф у розмірі 10 (десяти) неоподат8%td width=ковуваних мінімумів доходів громадян за кожне порушення.
У разі порушення термінів valign= ПП- Коржову Т.М./p#xa;виконання вищевказаних зобов`язань Покупець сплачує штраф у розмірі 5 (п'яти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне порушення.

 br /;

Сплата штрафних санкцій не звільняє Покупця від виконання зобов'язань за Д91%toptoptd width=оговором.
Зміни та доповнення до догоtopстрок td width= br /вору купівлі-продажу об’єкта  приватизації вносяться відповідно до вимог чинного законодавства України з питань приватизації.
У ціну проbr /дажу об’єкта включаються витрати органу приватизації на підготПП Бітяков Д.М. наступних об’єктів: грн..p/tdовку об’єкта до продажу.
Учасник аукціонp у, визнаний переможцем, якийbr / відмовиp style=вся від підписання протоколу аукціону (якщо це підтверджено відповідним документом, підписаним трьома незацікавленими особами) або укладення договору купівлі-продажу на об’єкт приватизації, відшкодовує Оргp style=td width= ану приватизації вартість робіт, пов’язаних з valign= br /toppp підготовкою pоб’єкта до продажу і проведення аукціону. При цьому,55br p/ 31 грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об/p91%top/p’єкта, внесені учасником для учаtopbr /сті в аукціоні, у цьом valign=/trp style= у випадку йому не повертаються та не зараховуються при визначенні та сплаті суми витрат органtoptd width=у приватизації на підготовку об’єкта до продажу.
Пе76 valign=реможець аукціону протягом 5-ти календарних днів від дати затвердження органом приватизації результатів аукціону повинен підписати та нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу на при91% valign= 09.02.2013 На /tbodypпротязі одного місяця від дати підписання акту п width=ередачі об’єкта приватизації:дбаний об’єкт. Всі 3288 витрати, пов’язані з укладанням цього договору, бере на себе Покупець.

Додаткова інформація для покупців.

            Юридичні таp/p фізичні особи подають заяву на участь в аукціоні за встановленою законодавством України формою з відповідним пакетом документів. Ознайомитись з об’єктом приватизації можна в робочі дні з 10-00 до 16-00 за місцем його розташування, час ознайомлення з об’єктом узгоджується додатково з Органом приватизації.
ПлатіжПП Бітяков Д.М. наступних об’єктів:/tbodyні засоби: грошові кошти.
Реєстраційний внесок: у розмірі одного не text-align: right; оподаткованого мінімуму доходів громадян України – 17,00 грн. без ПДВ.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’єкта повертаються всім учасникам аукціону, які не стали переможцями, в 10-ти дbr / valign= valign=енний термін після його проведення. Переможцю аукціона зазначені грошові кошти зараховуються в ціну продажу об’єкта.
У випадках перерахування грошових коштів через банківські установи, комісійний збір сплачується платником.
Реєстраційний внесок td width= у сумі 17,00 грн. перераховується на рахунок Органу приватизації № 37186004004293 в ГУДСКУ у Запорізькій області, МФО 813015, код за ЄДРПОУ 37/tr br /573068.
Грошові кошти у розмірі 10% початкової ціни продажу об’єкта перераховуються на рахунок Органу приватизації № 37323005004293 у ГУДСКУ у Запорізькій області, МФО 813015, код за  19. ЄДРПОУ 37573068.
До початку проведення аукціону кожний його учасник повинен пройти реєстрацію та ознайомитися з правилами проведення аукціону.
Фізична та юридична особа, яка бажає зареєструватися як учасник аукціону, повинна мати при собі:
документ, що посвідчує фізичну особу або представника юридичної особи, їх повноваження;
заяву на участь в аукціоні, зареєстровану в Органі приватизації.
Реєстрація учасників аукціону проводиться в день проведення торгів з 10-00 до 10-45.
На публічних торгах можуть бути присутні й інші особи, якщо вони внесуть в хідну плату у розмірі 12,00toptop Подальше відчуження та передача в заставу Покупцем об’єкта приватизації (або його частини) можливі лише після сплати ним ціни продажу об`єкта приватизації,  виконанняtop 09.02.2013tr всіх грошових зобов’язань за Дого/tdtopПП Добрун А.П. наступних об’єктів:Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці 17. виміру – календарних днях. valign=8%pвором. грн. з ПДВ на рахунок Органу приватизації № 37186004004293 в ГУДСКУ у Запорізькій області, М19 ФО 813015, код за ЄДРПОУ 37573068. Підтверджувальний платіжний документ повинні мати при td width=собі.

 

Пере забезпечувати функціонування об’єкта приватизації з додержанням норм діючого законодавства України з питань охорони навколишнього середовища;br /можцем аукціону стає покупець, що запропонував у ході торгів найви/td щу ціну.         Заяви на участь в аукціоні подавати до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради з Реєстрація учасників аукціону проводиться в день проведення торгів з 10-00 до 10-45.а адресою: /tr для організації/td p69037, м.Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, 60-б, каб. № 105, щоденно з 9-00 до 16-00, крім вихідних днів.
Кінцевий термін прийняття заяв (за три дні до початку аукціону) – 25 лютого 2091% td width=76p style=13 року. Покупець зобов`язаний внести кошти за придбаний об`єкт приватизації, що складають ціну продажу з урахуванням ПДВ, протягом 30-ти календарних днів з дати нотаріального посвідчення та державної реєстрації Дог овору.
Аукціон відбудеться 01 березня 2013 ро1015ку об 11-тій годині за адресою: 69037, м.Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської Украї ни, 41 (торгівельна зала Запорізької товарної біржи "Гілея"). Консультації з питань проведення аукціону та подання заяв на участь в аукціоні можна отримати у відділі з питань приватизації управлі/td/pння приватизації департаменту комунальної в 10./tdласності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037 /p, м.Зап оріжжя, вул. Сорок років Радянської Україtopни, буд.60-б, каб. № 412 або за телефонаbr /110ми 213-24-95; 213-24-98.

 

ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ ТА0 ПРИВАТИЗАЦІЇ
  ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet