Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206 Оприлюднено у газеті "Запорозька Січ" 08.05 strong/p.2013

valign=

Інформація
Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки

об’єктів права комунальної власності м. Запоріжжя:
1) Назва об’єкта: нежитлове приміщення №75 першого поверху будівлі (літ. В-5) площею 10,9 кв.м.
Місц/pезнаходження об’єкта: 69065, м. Запоріжжя,text-align: justify; Протягом 10 робочих днів cellspacing=ptop/pp/pp style=після width=внесок,розміщення цього оголошення заяви про намір взяти в оренду вищевказані об’єкти права комунальної власності направляються до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресоbr //tdtd width=/tdю: 69037, м.Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, буд. 60б, каб. 301, 318. вул. Щаслива, 1/вул. Дудикіна, 6.
Мnbsp;br //ptd width=ета оцінки: оренда.
Запланована дата оцінки – 30.04.2013.
2) Назва об’єкта: нежитлове приміщенн я № 37 другого поверху valign= valign=p style=100будівлі (літ. А-2) площею toptd width=0/pТаблиця/td18,2 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69071, м. Запоріжжя, вул. Бочарова, буд. 11.
Мета оці text-align: justify;td width=br /нки: оренда.
Запланована дата оцінки – 30.04.2013.
3) Назва об’єкта: нежиpтлове приміщення цокольного поверху (літ. А-5) площею 267,7кв.м.
Місцезна top /strong  нежитлове приміщення №175 першого поверху будівлі (літ. К-5) площею 21,8 кв.м. за адресою: 69065, м. Запоріжжя, вул.13.  нежитлові приміщення №№143,173 будівлі (літ. А-4) ЗЗНВК №106 площею 66,1 кв.м. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Рубана, 9;/td Щаслива, 1;/td p492ходження об’єкта: 69093, м. Запоріжжя, вул. Ряtopреєстраційний департаp style=nbsp;toptopменту                                                    ptop/td                                                                                   Претендентам потрібно подати до департаментtd width= valign= cellpadding=td width=td width=/pу комунальної власності та приватизації Запорізької /ptoptd width=/tdbr /міської ради конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться у конверті (з поміткою: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»), а саме: valign= /p/strong           В.Я. Теслюк занська, 11.
Мета оцінки: оренда.
Запланована дата оцінки – 30.04.2013.
4) Наstrongtd width=br / 0зва об’єкта: частина нежитлового приміщення напівпідвалу (літ. А-4) загальною площею 37,27 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69096, м. Запоріжжя, вул. Ві нтера, 24.
Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди. 
Запланована дата оцінки – 30.04.2013.
5) Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення цоко/td textВул. Наукового містечка, 29, частина нежитлового приміщення V першого поверху (літ.А-3) загальною площею 65,43 кв.мльного поверху  (літ. А-5) кімната №8 загальною площею 19,4text-align: justify;управління комунальної власності кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69093, м. Запоріжжя, вул. Зестафонська, 18.
br /trМета оцінки: оренда.
Запланована дата оцінки – 30.04.2013.
text-align: right; toptop 6) Назва об’єкта: частина Пропо p/p зиції щодо строку виконання робіт с/p71лід зазначати в єдиній pp style=topодиниці виміру – календарних днях. valign=top - які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих ФДМУ відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямом - “Оцінка об’єктів у матеріальній формі” спеціалізації 1.1 “Оцінка нерухомих реnbsp;71чей (нерухомого майна, нерухомості), у тому 18.05.2013/td числі експертна грошова оцінка земельних ділянок”, мають практичний досвід у проведенні оцінки об’єктів нерухомості;top/p valign=/tdtd Мета оцінки: оренда./strongtext-align: center;nbsp; width= нежитлового приміщення VI першого поверху (літ.А-5), а саме: кладова № 5 площею 0,70 кв.м, кабінет № 6 площею/pnbsp;td width=492td width= 58,50 кв.м, кабінет № 7 площею 57,30 кв.м, туалет № 8 площею 5,90 кв.м, коридор № 9 п valign=лощtop text-align: center;ею 31,20 кв.м, кабінет № 10 площею1027/p top 17,80 кв.м, кабінет № 11 площею 20,10 кв.м, кладова text-align: center;top td valign= p style=tr width/p p=№ 12 площею 6,60 кв.м/td, архp ів № 13 площею 20,50 кв.м, коридор № 14 площею 2,60 кв.м, коридор № 15 площею 8,20 кв.м, коридор № 16 площею 5,20 кв.м, туалет № 17 площею 2,10 кв.м, душ № 18 площею 3,60 кв.м, каса № 19 площею 3,80 кв.м, коридор №td width=Балансоутримувач 20 площею 1,50 кв.м, кабінет № /tdtd width= text-align: center;p style=text-abr //plign: center;Протягом 10 робочих днів після розміщення цього оголошеp style=td width=ння заяви про намір взяти в оренду вищевказаних об’єктів права комунальної власності направляються до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м.ptop valign= Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України,60б /tdbr / Конкурсна документація подається до адміністративного відділу департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської рад \ и за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. 40-років Радянської України, 60-б, каб. № 105 до 15 45  4 червня 2013 року включно. div style= цільове використанняУчасникам конкурсу необхідно надавати матеріали щодо виконання умов конкурсу у запечатаному вигляді на розгляд комісії в день проведення конкурсу , ка Запланована дата оцінки – 15.06.2013. - копію установчого документа претендента; td width= val № /pp style=text-align: justify;ign=288 б.322.21 площею 14,40 кв.м, кладова № 22 br /td width=204p style=площею 6,20 td width=nbsp;кв.м,  загальною площею 266,20 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69001, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, 66
Орендар: ЗМГО «Вознесенівка».
Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди508 /tr.
Запланована дата оцінки – 30.04.2013.
7) Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 34 першого поверху (літ.А-5) загальною площею 47,40 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69005, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 117-б.
Мета оцінки: укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки – 30.04.2013.
8) Назва об’єкта: br /toppp style= valign=нежитлове приміщення № 81-а напівпідвалу (літ.А-5) загальною площею 43, Оприлюдне/ptext-align: p center;Балансоутримувач0 nbsp;но у газеті 60 кв.м.
Місцезнаходжbr /topення об’єкта: 69005, м. Запоріжжя, вул. Лермонтова/ вул. Перемоги, 23/67.
Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди.
Запланована дата оцінки – 30.04.2013. 9) Назва об’єкта: нежитлові приміщення цокольного поверху (літ.А-5) у складі: тамбуру І площею 3,90 кв.м, вестибюлю № 1 площею 50,0 кв.text-al172ign: cente/ptop204 cellpadding=/tdtext-align: center;r;topstrong2. м, кабінету № 2 площею 10,80 кв.м, кабінету № 3 площею 12,90 кв.м, кабінету № 4 площею 13,10 кв.м, кабінету № 5 площею 13,0 кв.м, кабінету № 6 площею 12,70 кв.м, кабінету № 7 площею 5,80 кв.м, туалету № 8 площею 2,70 кв.м, корМКП «ОСНОВАНІЄ»идору № 9 площею 8,60 кв.м, коридору № 10 площею 2,30 кв.м, коридору № 1br /br /top/p1011172Вул. Гоголя, 143, нежитлове приміщення першого поверху (літ.А-5), у складі: вмивальника № 16 площею 2,90 кв.м, туалету № 17 площею 1,20 кв.м, туалету № 18 площею 1,20 кв.м, загальною площею 5,30 кв.м /td /tdtop/pp/tdtd width=1 площею 7,90 кв.м, туалету № 12 площею 2,60 кв.м, кабінету № 13 площею 6,0 кв.м, кабінету № 14 площею 12,30 кв.м, кабінету № 15 площею 10,10 кв.м, кабінету № 16 площею 13,70 кв.м, кабінету № 17 площею 9,30 кв.м, кладової № 18 площею 1,10 кв.м, коридору № 19 площею 7,50 кв.м, кабінету № 2 Мета оціtd width= нки: оренда. Під час обрання переможця конкурсу комісією будЗапорозька Січtop p е враховуватись запропонована учасником конкурсу ціна виконання робіт в порі/trвул. Гоголя, 32 (Центральний ринок)/pвнянні із звичайною ціною послуг з оцінки подібного майна щодо окремих груп об’єктів, затверджених наказом ФДМУ від 18.01.2013 № 61. br //pоб’єкту/p права комунальної власності 0 площею 31,10 кв.м, кабінету № 21 площею 9,40 кв.м, кладової № 22 площею 1,90 кв.м, загальною площею 248,70 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69014, м. Запоріжжя, вул. Карпенка – Карого, 5-в.
Мета оцінки: укладення договору оренди . Запланована дата оцінки – 30.04.2013.
10) Назва об’єкта: нежитлове приміщення напівпідвалу площею 63,66 кв.м.               (літ. А-5).
Місцезнаходження об’єкта: 69095, м. Запоріжжя, вул. Горького, 171.
Орендар: ПП Шварц Л.А.
Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди.
Запланована дата оцінки – 30.04.2013.
11) Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення № 52 площею 72,0 кв.м підвалу будівлі (літ.А-5). 
Місцезнаходження об’єкта: valign=69006, м. Запоріжжя, вул. Валерія Лобановського, 210.
Мета оцінки: оренда.
Запланована дата оцінки – 15.05.2013.
12) Назва об’єкта: нежитлові приміщення №№ 11, 12 лабораторії ПММ площею 30,60 кв.м та №№ 6,7,8 технічної бригади площею 43,90 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69600, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4.
Мета оцінки: оренда.
Запланована дата оцінки – 15.05.2013. 13) Назва об’єкта: нежитлове приміщення valign=text-align: center; XX першого поверху (літ. А-9) загальною площею 94,4  кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69118, м. Запоріжжя, вул. Новокузнецькій, 15а.
Мета оцінки: оренда.
Запланована дата оцінки – 30.04.2013.
14) Назва об’єкта: нежитлове приміщення №24 першого поверху будівлі /p/p0(літ. А-9, А1) площею 9,3 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69096, м. Запоріжжя, вул. Ладозька, 17.
Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди.
Запланована дата оцінки – 15.05.2013.
15) Назва об’єкта: нежитлове приміщення №31 першого поверху будівлі (літ. А-2) площею 11,8 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69120, м. Запоріжжя, вул. Авраменка, 14-а.
Мета 28.05.20 strongbr /13 valign= оцінки: продов/ptd width=Протягом 10 робочих днів після розміщення цього оголошення заяви про намір взяти в о ренду вищ 0Місцезнаходження td valign=/pоб’єкта: 69096, м. Запоріжжя, вул. Котельникова, 1.евказані об’єкти права комунальної власності направляються до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ра1br / top71ди за адресою: 69037, м.Запоріжжя, вул.Сорок років Рад.nbsp;Примітка39/t d6України,60б, каб.321.ження строку дії договору оренди.
Запланована дата оцінки – 15.05.2013.
16) Назва об’єкта: нежитлові приміщення №№ 1, 2 другого поверху будівлі аеровокзалу загальною площею 28,95 кв.м.
Місцезнаходжеtd width=topння об’єкта: 69600, м. Запоріжжя, вул. Блакитна,4.
Мета оцінки: продов ження оренди.
Запланована дата оцінки – 15.05.2013.
17) Назва об’єкта: будівля дитячого садку (літ. А-2) площею 635,3 кв.td width=м та замощення І.
Місцезна2 роки 11 місяцівtext-align: center; valign=/ptopходження об’єкта: 69095, м. Запоріжжя, вул. Гоголяp style=, 157.
Мета оцінки: продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки – 30.05.2013.
18) Назва о/tdб’єкта: частина нежитлового при td width=topміщення №63 першого п0оверху (літ. А-4) площею 10,6 кв31.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69102, м. Запоріжжя, вул. Авраменка, 4.
Мета оцінки: оренда.
Запланована дата оцінки – 30.04.2013.
Наявність об’єктів, що містять державну таєм valign=td width=ницю, у склаbr /p/p Мета оцінки: оренда. ді вищенаведених об’єктів комунальної власності, відсутні.
Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до вимог Положення про конкурсний віtext-align: center;дбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 12.06.2012 за № 206
Претендентам потрібно подати до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться у конверті (з поміткою: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»), а саме:
- заяву на участь у конкурсі за/td встановленою формою;
- копію установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному ск описp style=pладі претендента та копії кваліфікаційних докумеСтрок br /нтів оцінСтрок /pювачів, яких буде додатково залучено до проведення оцінки, підписання звіту про оцінку майна та висновку про його вартість (кваліфікаційне посвідчення, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого tr valign=p31p style=31 valign=br /наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355, 14.05.2013 посtop55 Місцезнаходження об’єкта: 69095, м. Запоріжжя, вул. Горького, 171.відчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за відповідними напрямами);
- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна, підписання звіту про оцінку та висновку про Мета оцінки: продовження оренди. вартість майна, завірені їхніми особистими підписами;
- копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданогоtop/td претенденту Фондом державного майна України;
- інформацію про претендента (документ, який повинен містити відомості про претендента щодо його досвіду з оцінки подібного майна, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі, проходження ними підвищення кваліфікації, та кваліфікації оцінювачів, які додатково залучаються ним до проведення незалежної оцінки, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
Під час обрання переможця конкурсу коміс valign=/pією буде враховуватись запропонована учасником конкуp style=рсу ціна виконання робіт в порівнянні із звичайною ціною послуг з оцінки подібного майна щодо окремих груп об’єктів, затверджених наказом ФДМУ від 18.01.2013 № 61.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти о text-align: center;ціночної діяльності:
- які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих ФДМУ відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійн pp style=у оціночну діяльність в Україні”, якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямом - “Оцінка об’єктів у матерbr /іальній формі” спеціалізації 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ді/p/p Запланована дата оцінки – 30.04.2013.лянок”, мають практичний досвід у проведенні оцінки об’єктів нерухомості;
- у їх складі працюють оцінювачі, які будуть залучатись до виконання незалежної оцінки майна, мають чинні кваліфікаційні документи оцінювачів за напрямом - “Оцінка об’єктів у матеріальній формі” спеціалізації 1p cellspacing= td width= topbr /.1 “Оцінка нерухомих речей (н3131ерухомого майна, нерухомості), у тому числі експеstrong Орендар: ПП Шварц Л.А.ртна грошова оцінка земельних ділянок”, свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затве13/td2рдженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документац/p valign=text-align: center; valign=td width=toptr ії або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається до адміністративного відділу департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. 40-років Радянської України, 60-б, каб. № 105 до 15 45  8 травня 2013 року включно.
Конкурс відбудеться 15 травня 2013 року о 10-тій годині у приміщенні департаменту комунальної власності та приватизації Зp style=апорізької міської ради за адресою: 69037, м. Запоріжжя, в Місцезнаходження об’єкта: 69120, м. Запоріжжя, вул. Авраменка, 14-а.ул. 40-років Радянської України, 60-б, каб. 413, телефон для довідок: 2132492.


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet