Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206Оприлюднено у газеті "Запорозька Січ" 04.06.2013

Інформація 

Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів права комунальної власносtd width= ті м. Запоріжжя:
1) Назва об’єкта: нежитлове приміщення профілакторію (інв. № 1000030),/p topp що знаходи td width=ться в будівлі депо № 2 загальною площею 963,30кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69009, м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 1.
Мета оцінки: оренда.
Заплан valign=ована дата оцінки – 30.03.2013.
2) Назва об’єкта: гараж №1 загальною p style= ТОВ «МАЛІКА ПЛtd width= br /strong ЮС»/pплощею 22,20 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69000, м. Запоріжжя, у дворі будинку по ву31л. top/p Генераторній, 7.
Мета оцінки: оренда.
Запланована дата оцінки – 30.06.2013.
3) Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення № 53 площею 123,0 кв.м підвалу будівлі (літ.А-5).
Місцезнаходження об’єкта: 69006, м. Запоріжжя, вул. Валерія Лобановського,21. Мета оцінки: оренда.
Запланована датаp style= p оцінки – 30.06.2013.
4) Назва об’єкта: нежитлове приміщення №8 першого поверху будівлі (літ. А-3) загальною пл valign= частина нежитлового приміщення цокольного поверху (літ. А-5) кімната №8 загальною площею 19,4 кв.м. за адресою: 69093, м. Запоріжжя, вул. Зестафонська, 18.ощею 69,1 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69121, Запоріжжя, вул. Маршала Чуйкова, 29.
Мета оцінки: оренда. 
Запланована дата оці valign=нк/trи – 30.06.2013.
5) Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 275 четвертого поверху будівлі (літ. Б-5) площею 27,5 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: top69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 34.
Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди.
Запланована дата оцінки – 30.06.2013.
6) Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 151 другого повеЗапорозька Січ108 cellpadding=pрху буд Строк івлі (літ.А-4) площею 11,9 кв.м.
Міhr /сцезbr / /tr108 valign=132 valign=tr находження об’єкта: 69120, м. Запоріжжя, вул. Авраменка, 4 Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди.
Запланована дата оцінки – 15.06.2013.
7) Наз96topва об’єкта: нежитлові приміщення №№ 1, 2, 3, 4 (літ. С) загальною площею 86,1 кв.м.
частина н/pпереможцемконкурс не відбувся у зв’язку з відсутністю заявниківbr / valign=/pp style= valign=/p31 конкурсу визнано ПП «Запорізьке експертне агентство «Укрконсалт» valign=topежитлового приміщення  ХХ першого поверху /p  (літ. /td strongА-9) у складі приміщень №№ 1,2,9-15 загальною площею 94,4 к Балансоутримувач: департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради.в.м. по вул. Новокузнецtop ька, 15а/p#xa;br /p style=topbr /pbr / Місцезнаходження об’єкта: 69014, м. Запоріжжя, вул. Харчова, 2.
Мета оцінки: оренда.
Запланована дата оцінки – 15.06/td.2013.
8) Назва об’єкта: нежитлове приміщення № strong46 першого поверху площею 18,0 кв.м та нежитлове приміщtd valign=text-align: td width=ення № 51 другого поверху площею 24,5 кв.м будівлі (літ. А-1 p style=0 0, А1 -2).
Місцезнаходження об’єкта: 69124, м ТОВ «МАЛІКА ПЛЮС» /p. Запоріжжя, вул. Рубана, 25.
Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди.
Запланована дата оцінки – 15.06.2013.
9) Назва об’єкта: /pstrong частина нежитлового пр /pbr /иміщення № 37 першого поверху будівлі (літ. А-4 площею 6,0 кв.м
Місцезнаходження об’єкта: 69097, м. Запоріжжя, вул. Запорізького козацтва, 25.
Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди.
Запланована дата оцінки – 15.06.2013.
10) Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення ХХІІ (літ.А-5), у складі санвузла № 2 площею 1,70 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69035, м. Запоріжжя,strong/td/p вул. Сталеварів, 19.
Мета оцінки: укладення договору оренди.
Заплан нежитлового приміщення №35 першого поверху (літ. А-2) площею 53,3 кв.м br /по вул./tbody Аматорській, 58 за ціною продажу 95334,00 грн. з ураху ванням ПДВ з фізичною особою.43/tdtd width=/pована дата оцінки – 15.06.2013.
11) Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення № 290 (літ.А-9) першого поверху (1/2 №td width=br //pbr /Дату проведення конкурсу призначити на 26 червня 2013 року об 14.00 годині, кі43 pbr /нцевий термін прийому документів 25 червня 2toptd width= 013 року з 9 00 до 10.00 години за адресою: м.Запоріжжя, вул.Сорок років Рад.України,60 б, каб.302, телtd width=. для довідок:213-24-91, 213-24-93, 32-65-34. valign=td width=/p№ 1,2 площею 2,80 кв.м) та цокольного поверху (№№ 3-17 площею 245,90 кв.м та ? № 20 площею 4 br /,55 кв.м) за/pbr /1гальною площею 253,25 кв.м. 
Місцезнаходження об’єкта: 69098, м. Запоріжжя, вул. Магістральна, 92.
Мета оцінки: укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки – 15.06.2013.
12) Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення підвалу (літ.А-4), у складі: кладової № 9 площею 18,42 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69057, Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, 84-а, м..
Мета оцінки: продовження строку дії договору оренди.
Орендар: ЧНСХУ Тарабанов А.Б.
Запланована датаp оцінки – 15.06.2013.
13) Назва об’єкта: нежитлове приміщення першого поверху (літ.А-5), у складі: вмивальника № 16 площею 2,90 кв.м, туалету/td № 17 площею 1,20 кв.мДепартамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради, як орган уповноважений управляти комунальним майном, повідомляє про намір передати в оренду зазначений у таблиці об’єкт права комунальної власності p cellspacing= text-align: right;територіаp style= ль /p/tdstrongної громади м.Запоріжжя 06.06.2013toptd width=190top, туалету № 18 площею 1,20 кв.м, загальною площею 5,30 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69002, м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 143.
Мета оцінки: укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки – 15.06.2013.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, у складі вищенаведених об’єктів комунальної власності, відсутні.
Конкурсний відбір буде p style=td width=br /здійснюватись відповідно до вимог Поло/td valign=Запорозька Січ реєстраційний 1000,00 грн.ження про конкурсний відбір об’єктів комунальної власності територіальної гром У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається. td width=ppСтрок 0br //p td width=topади м.Запоріжжя, які підлягають передачі в оренду на конкурсних засадах/p 4. ПП «Запорізьке експертне агентство «Укрконсалт» по об’єкту: суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 12.06.20/p12 за № 206
Претендентам потрібно подати до де 42партаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради конкурсну докуме/td нтацію у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться у конвертbr /і (з поміткою: «На конкурс з відбору top/p суб’єктів оціночної діяльності»), а саме:
- заяву cellspacing= 42 /p 7. ПФ «LKI» по об’єкту:на участь у конкурсі за p результати конкурсу valign=br /br /встановленою формою;
- копію установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі претендента та копії кв/tdhr /аліфікаційних документів оцінювачівbr /, яких /tdpp 1) Назва об’єкта: нежитлове приміщення профілакторію (інв. № 1000030), що знаходиться в будівлі депо № 2 загальною площею 963,30кв.м.буде додатково залучено до проведення оtd width= cellpadding=цінки, підписання звіту про оцінку майна та висновку про його вартість (кваліфікаційне посвp style=ідчення, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку№text-align: right;p реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за відповідними напрямами);
- письмові згоди valign=td width=оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна, підписання звіту про оцінку та висновку про вартість майна, завірені їхніми особистими підписами;
- копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
- інформацію проПриміткаtop/td претендента (документ, який повинен містити відомості про претендента щодо його досвіду з оцінки подібного майна, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі, проходження ними підвищення кваліфікації, та кваліфікації оцінювачів, які додатково залучаються ним до пр valign=text-align: right;оведення незалежної оцінки, у тому числі подібного майна тощо). Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному №top topp style= конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання.
нежитлового приміщення № 137 підвалу (літ. А-5) площею 74,8 кв.м по пр. Леніна, 155/вул. Миру, 13 за ціною продажу 146216,40 грн. з урахуванням ПДВ з юридичною особою.0/tdpbr / Пропозиції щодо ст року виконання рpобіт слід зазнача108 Запланована дата оцінки – 15.06.2013.ти в єдиній одиниці виміру – календа /tdbr //pрних днях.
Під час обрання переможця конкурсу комісією буде враховуватись запропонована учасником конкурсу ціна виконання робіт в по/p рівнянні із звичайною ціною послуг з оцінки подібного майна щодо окремих груп об’єктів, затверджених наказом ФДМУ від 18.01.2013 № 61.
До участі в конкурсі можуть бути 1допущені суб’єкти оціночної діяльності:
- які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,85/tdbr / виданих ФДМУ відповідно до Закону України “Про оціp style=br / td width=нкp style=у майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, якиОпис та адреса об’єкта права комунальної власності (приміщення, частина приміщення, будівля, площа) pp  нежитлові приміщення №№ 11,12 лабораторії ПМtdbr / width=М площею 30,60 кв.м та №№6,7,8 технічної бригади площею 43,90 br /240кв.м. за адресою: 69600, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4. ми передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямом - “Оцінbr /ка об’єктів у матеріальній формі” спеціалізації 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомо2000 грн.pсті), у тому числі експертна грошова оцінка земельних діляноp/pк”, мають практичний досвід у проведенні оцінки об’єктів/tr valign= 91 нерухомості;
- у їх складі працюютьp20p00 грн. оцінювачі, які будуть залучатись до виконання незалежної оцінки майна, м204strong26142td width=strongають чинні кваліфіка/pційні 134документи оцінювачів за напрямом - “Оцінка об’єктів у матеріальній формі” спеціалізації 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок”, свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповbr /ідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355.
У width= top190разі невідповідності, неповноти конкурсної br /документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у кон/ppкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається до адміністративного відділу департаменту комунальної власності та прива - у їх складі працюютьp20p00 грн. оцінювачі, які будуть залучатись до виконання незалежної оцінки майна, м204strong26142td width=strongають чинні кваліфіка/pційні 134документи оцінювачів за напрямом - “Оцінка об’єктів у матеріальній формі” спеціалізації 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок”, свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповbr /ідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355.тизації Запорізької міської ради за адресо pю: 69037, м. Запоріжжя, вул. 40-років Радянської України, 60-бp 6) Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 151 другого поверху буд Строк івлі (літ.А-4) площею 11,9 кв.м., каб. № 105 до 15 45  12 червня 2013 року вклю br /чно.
Конкурс відбудеться 18 червня 2013 р p style= оку о 10-тій годині у приміщенні департаменту комунальної власності таbr / приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. 40-років Радянської України, 60-б, каб. 413, телефон для довідок: 2132492.


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet