Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206Оприлюднено у газеті "Запорозька Січ" 15.06.2013

Інформація
Деp style= valign=br / valign=партаменту комунальної власності та приваtoptd width=/p тизації Запорізь/p718p style=кої міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів права комунальної власності м. Запоріжжя:

1) Назва об’єкта: кіоск №1890 (інв.№1074) площею 3,0 кв.м; кіоск №1891 (інв.№1075) площею 3,0 кв.м; кіоск №1885 (інв.№1087) площею 3,0 кв.м; кіоск №1886 (інв.№1088) площею 3,0 кв.м; кіоск №1872 (інв.№1093) площею 3,0 кв.м; торговий павільйон №2077-20/p 1179 (інв.№1123) площею 9,3 кв.м; тентова палатка №242 (інв.№1365) площею 3,0 кв.м; тентова палатка №1857 (інв.№1272) площею 3,0 кв.м; тентова палатка №329 (інв.№1304) площею 3,0 кв.м; тентова палатка №352,1569 (інв.№1294) площею 6,0 кв.м; Місцезнаходження об’єкта: 69063, м. Запоріжжя, вул. Гоголя,32. Мета оцінки: оренда.
Запланована дата оцінки – 30.03.2013.
2) 2 роки valign=Назва об’єкта: кіоск №2182-2183 (інв.№1526) площею 8,00 кв.м; кіоск №2178-2179 (інв.№1528) площею 8,00 кв.м; кіоск №2206-2207 (інв.№1514) площею 8,00 кв.м;
Місцезнаходження об’єкта: 69035, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України / Сталеварів, 47-а/2
Метаtopp результати конкурсуtd width=pp оцінки: оренда.
Запланована дата оцінки – 30.06.2013.
3) Назp style=/td cellpadding= - споруда насосної станції (літ.В, інв.№10264 ) площею 6,20 кв.м до складу якої входять: електронасос центробіжний НЦВ 100 АГ 2231 (інв.№47238), електронасос центробіжний НЦВ 100 АГ 2231 (інв.№47239), електролічильник СА 4–У–196 (№035929).за адресоnbsp;Мета оцінки: оренда. ю: 69096, м. Запоріжжя, вул. Котельникова, 1. 240ва об’єtopbr / кта: нежитлове приміщення №168 будівлі (літ. К-5) першого поверху площ/p#xa;tetd width=pxt-align: center;2 роки 11 місяців45 ify; pею 11,6 кв.м
Місцезнаходження об’єкта: 69065, Запоріжжя, вул. Щаслива, 1
Мета оцінки: орp style=strongенда.
Заtext-align: justify;Запланована дата оцінки – 15.07.2013.переможц valign=ем конкурс valign=у визнано ПП «Зап/tdЗапорозька Січ valign=орізьке експертне агентство «Укрконсалт» /strongпланована дата оцінки – 30.06.2013.
4) Назва об’єкта: нежитлове приміщення №38 будівлі (літ. А-2) другого поверху загальною площею 21,/tr85td width=3 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69071, Запоріжжя, вул. Бочарова, 11.
Мета оцінки: оренда. 
Запланована дtable border=ptr/pата оцінки – 30.06.2013.
5) Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 58 цокольного поверху (літ.А-4) площею 77,20 кв.м, а саме: (частина кімнати 1-1 площею 24,60 кв.м., кімнати 1-2 площею 6,30 кв.м., кімната 1-3 площею 5,60 кв.м., кімната 2-1 площею 17,60 кв.м., кімната 2-2 площею 16,30 кв.м., кім ната 3-1 площею 6,80 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69063, м. Запоріжжя, вул. Горького, 32а.
Мета оцінки: передача в оренду.
Запланована дата оцінки – 315.06.2013.
6) Назва об’єкта: частини нежи тлового приміщення №145 цокольного поверху (літ. А-9) загальною площею 31,9 кв.м (місця загального користування), а с/p br /Запорозька Січbr /аме: частина коридору № 1 площtd width=балансоутtd width=римувачею 11,7 кв.м., частина коридору №5 площею 16,5 кв.м., ? туалета №13 площею 0,65 кв.м., ? вмивальника №14 площею 0,85 кв.м., допоміжна кі718 pмната №19 площею 2,2 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69002, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 11
Мета оцінки: передача в оренду.
Запланована дата оцінки – 15.06.2013.
7) Назв 91td width=а об’єкта: нежитлове приміщення №108 підвалу (літ. А-4-5) загальною площею 178,4 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69037, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, 49.
Мета оцінки: передача в оренду.
Запланована дата оцінки – 15.06.2013.
8) Назва об’єкта: будівля теплиці площею 160,5 кв.м td width=/td31151 - нежитлові приміщення №№1,3 (літ.Г-2) палацу культури ім.Дроб‘язка, а саме: нежитло190/td2 роки 11 місяцівbr /ве приміщення №1 підвалу, першого, друго text-align: center;p style= 134 nbsp;/td valign= З718strong1 br /апланована дата оцінки – 15.06.2013.го поверхів та надбудов (у складі кімнат №№1-21 підвалу, №№22-77 першого поверху, №№78-116 та двох балконів другого поверху, №№117-123 надбудов, загальною площею за внутрішніми замірами 3051,4 кв.м);нежитлове приміщення №3 підвалу (кімнати №№1,2 загальною площею за внутрішніми замірами 25,2 кв.м) за адресою: 69002, Запоріжжя, вул. Гоголя, 118.468з оранжерейними частинами теплиці (літ. Б) (лінійні розміри оранжерейних частин 6,20м х 20,20м та 6,30м х 20,20м загальною площею 252,5 кв.м)
/p Місцезна3) Назва об’єкта: нежитлове приміщення №12 першого поверху (літ. А-2) площею 15,2 кв.м окремо стояча будівля (споруда) площею 180,44 кв.м. за адресою: 69top035, Запоріжжя, вул. /td/tdp style= strong cellspacing=br /Правди, 32.topходження об’єкта: 69002, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 1а.
Балансоутримува text-align: center;/pnbsp; 190 cellpadding= 11 ч/p Запланована дата оцінки – 30.03.2013text-align: justify; «Пологовий будинок №3»0.: департамент освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради.
Орендар: громадська організація «Федерація дзюдо м. Запоріжжя».
Мета оцінки: визначення риtext-align: justify; /tdнкової вартос Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. /tdті оp style= ptoptd width=/p Мета оцінки: оренда. б’єкта з метою приватизації шляхом викупу.
Запланован - копію установчого документа претендента; а дата оцінки – 30.06.2013.
9) Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 1 підвалу (літ. А-5) площею 89,0 кв.м. Місцезнаходження об’єкта: 6905 9 p, м. Запоріжжя, вp style=/tdул. Північнокільцева,/td 5.
Балансоутримувач: МКП «ОС45 0/pНОВАНІЄ».
Орендар: ПП «Фірма Вінтер».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта#xa; 9. ПП «Дніпротех і Ко» по об’єкту: cellpadding=: justify; з метою приватизації шляхом викупу.
Запланована дата оцінки – 30.06.2013.
Наяність об’єктів, що містять державну таємницю, у складі вищенаведених об’єктів комунальної власності, відсутні.
Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до вимог Положення про конкрсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 12.06.2012 за № 206
Претендентам потрібно подати до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться у конверті (з поміткою: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»), а саме:
- заяву на участь у конкурсі за встановленою форtext-align: justify;/tr/p/td мою;
- копію установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі претендента та копії кваліфікаційних докумен top Мета оцінки: передача в оренду.тів оцінювачів, яких буде додатково залучено до Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів правtd width=134pОприлюднено у газеті br / а комунальної власності м. Запоріжжя:nbsp;85 проведення 3. ПП Добрун А.П. по об’єкту:9. ПП «Дніпротех і Ко» по об’єкту:/td/trоцінки, підписання звіту про 76оцінку майна та висновку про його вартість (кваліфікаційне посвідчення, свідоцтво про 2 роки орендиреєстрацію в Державному /p надання медичних послугbr / реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державно42му реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за відповідними напрямами);
- письмові згоди оціtext-align: justify;/ppbr /нювач#xa; 9. ПП «Дніпротех і Ко» по об’єкту: cellpadding=: justify;td width=table border=toptd width=top - заяву на br /участь у конкурсі за встановленою формою;ів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна, підписання звіту про оцінку та висновку про вартість майна, завірені їхніми особистими підписами;
- копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту pp/tbody108Фондом державного майна Украї ни;
- інформацію про претендента (документ, який повинен містити відомості про претендента щодо його досвіду з оці 11 місяцівtd width= cellspacing=нки подібного майна, кваліфікp style=ації та особиp style=p style=sup грн..br /Строк 0стого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі, проходження ними підвищення кваліфікації, та кваліфікації оцінюв/pptopачів, які додатково залучаються ним до проведення незалежної оцінки, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конв/sup/td cellppp adding=ерті і має містити пропозицію td width=щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
Під час обрання переможця ко td width= нкурсу комісією буде враховуватись запропонована учасником кон№курсу ціна виконання робіт в порівнянні із звичайною ціною послуг з оцінки подібного майна щодо окремих груп об’єктів, затверджених наказом ФДМУ від 18.01.2013 № 61.
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності:
- які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної ді p94яльності, виданих ФДМУ відповідно до Закону України “Про оці /p valign=text-align: right;/pnbsp;нку майна, майнових прав т9) Назва об’єкта: нежитлове приміщення № ХVІІІ першого поверху (літ. А-4) загальною площею 276,6 кв.м.pp style=br / style=а професійну оціночну діяльність в Україні”, якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямом - “Оцінка об’єктів у матеріtext-align: justify;/p valign= td width=trtd width= /pbr /br / Мета оцінки: оренда. а valign=td width=table border=льній формі” спеціалізації 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок”, мають практичний досвід у проведенні оцінки об’єктів нерухомості;
- у їх складі працюють оstrongtd width=76                                             p/td                                                                                    Табли valign=ptext-align: ritd width=ght;цяцінювачі, які будуть залучатись до /ptext-align: justify;ptop p style= виконання незалежної оцінки майна, мають чинні к134/p516валіфікаційні документи оцінювачів за напрямом - “Оцінка об’єктів у матеріальній формі” спеціалізації 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у то valign=му числі експертДо участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності:151на грошова оцінка земельних ділянок”, свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку рstrong valign=еєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її не своєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається до адміністрат 06.07.2013top85151 ивного відділу департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м. Запоріжж - нежитлове приміщення ХІ першого поверху (літ.А-5) загальною площею 601,70 кв.мp. за 31адресою: 69005, м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 64. pя, вул. 40-років Радянської України, 60-б, каб. № 105 до 15 45  25 червня 2013 року включно.
  Конкурс відбp /td valign=topудеться 02 липня 2013 року о 10-тій годині у примtopіщенні департаменту комунальної власності та приватbr /изації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. 40-років Радянської України, 60-б, каб. 413, телефон для довідок: 21 /p Запланована дата оцін718/pp ки – 30.06. 2013.32492.


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet