Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206Оприлюднено у газеті "Запорозька Січ" 11.07.2013

Інформація
Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів права комунальної власності м. Запоріжжя:

  

1) Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення № 47 першого поверху будівлі (літ. А-3) площею 6,0 кв.м

Місцезнаходженнtopbr /я об’єкта: 69009, м. Запоріжжя, вул. Фільтрова, 1.

Мета оцінки: продовження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки – 31.07.2013.

            2) На151 зва об’єкта: нежитлові приміщення №№57-62 будівлі (літ. А-2, А1-2) першого поверху загальною площею 96,3 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: 69076, м. Запоріжжя, вул. Задніпровська, 48а.

Мета оцінки: оренда.

Запланована датtd width=p style=        Розташування  об'є7) Назва об’єкта: Стойка барна чорного кольо Дату проведення конкурсу призначити на 28 серпня 2013 року об 14.00 годині, кінцевий термін прийому документів 27 серпня 2013 року з 9 00 до 11.00 годин 13.08.2013td width= и за адресою: м.Запоріжжя, вул. Сорок років Рад. України, 60б, каб.302, тел. для довідок: 213-24-91, 213-24-93.p style=руp - частина нежитлового приміщення ХХІІ (літ.А-5), у складі с cellspacing=анвузла № 2 площею 1,70 кв.м. за адресою: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 19.br /p/td/p інв.№ 10640235; мийка трьохсекційна інв.№10640008; стіл дерев’яний (2 од.) інв.№№ 10641031, 10641032; мийка інв.№1136084. valign= valign= ктау(адреса)br //pа оцінки – 31.07.2013.

3) Назва об’єкта: нежитлове приміщення №12 першого поверху (літ. А-2) площею 15,2 кв.м

М valip style=(приміщення, частина приміщення, будівля, площа)top департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який відбувся 02 липня 2013 року:/tr/p gn= valign=ісцезнаходження об’єкта: 69050, Запоріжжя, вул. Космічна, 124/1.

Мета оцінки: продовження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки – 31.07.2013.

4) Назва об’єкта: будівля (літ. А-2) загальною площею 262,10 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: 69017, Запоріжжя, вул. Наукове містечко, 55.

Мета оцінки: передача в позичку. 

Запланована дата оцінки – 30.06.2013.

5) Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 33 площею 41,20 кв.м першог85/pp style=о поверху будівлі (літ. А-6, А1).

Місцезнаходжен/strongtext-align: center;ня об’єкта: 69095, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 91.

Мета оцінки: перерахунок орендної плати.

Запланована дата оцінки – 31.07.2013.

6) Назва об’єкта: нежитлові приміщення №№ 73, 74, 75 першого поверху будівлі (літ. А-4) загальною площею 81,70 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: 69104, м. Запоріжжя, вул. Чумаченка, 32.

Мета оцінки: оренда.

№ п/пbr /br /nbsp;p style=

Запланована дата оцінки – 31.07.2013.

7) Назва об’єкта: частина будівлі (літ. А-5), уbr //цільове використання/100 складі: valign=/tdbr / toptext-align: center;/ptopІ та ІІІ поверхів площею 880,0 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: 69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 180-а.

Орендар: департамент з питань цивільного за br /br /p style=хисту населення Запорізької обласної державної адміністрації.

Мета оцінки: продовження строку дії /p55 договору оренди.

Запланована дата оцінки – 31.07.2013.

8) Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 57 першого поверху будівлі (літ. Б-3) загальною площею 17,6 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: 69068, м. Запоріжжя, вул. Брюллова, 6.

Мета оцінки: оренда.

Запланована дата оцінки – 30.07.2013.

9) Назва об’єкта: нежитлове приміщення № ХVІІІ першого поверху (літ. А-4) загальною площею 276,6 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: 69032, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, 36.

Мета оцінки: укл 10) Н 2. text-align: justify;Строк topазва об’єкта: нежитлові приміщення: № ХVІІІ площею 38,0 кв.м, № ХІХ площею 107,40 кв.м, № ХХ 42 151topТОВ «Еліт-Експерт»br / 9) Наp style=strong/tr valign= valign=/td br /зва об’єкта: нежитлове приміщення підвалу (літ.А-5) площею 63,36 кв.мплощею 37,70 кв.м, сходова клітина ІV площею 14,80 кв.м  підвалу (літ.А-5)Запорозька Січ valign=toptext-align: center; КП «Запоріжринок», повідомляє про намір передати нижченаведений об'єкт права комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя в оренду:   /tbodyp style=td width= td width=td width= загальною площею 197,90 кв.м/ptdадання договору оренди.

Запланована дата оцінки – 15.07.2013.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, у складі вищенаведених об’єктів комунальної власності, відсутні.

            Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до вимог Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної дія/strong льності, затвердженого рішенням виконавчого комітету2000,00 грн.p style= міської ради від 12.06.2012 за № 206

            Претендентам потрібно подати до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради конкурсну документацію у запечатаному конверті з 10) Назва об’єкта: нежитлові приміщення: № ХVІІІ площею 38,0 кв.м, № ХІХ площею 107,40 кв.м, № ХХ 42 151topТОВ «Еліт-Експерт»br / 9) Наp style=strongtext-align: center;td width=/tr valign= valign=/td br /зва об’єкта: нежитлове приміщення підвалу (літ.А-5) ПП «Дніпротех і Ко» по об’єкту:td width= площею 63,36 кв.мплощею 37,70 кв.м, сходова клітина ІV площею 14,80 кв.м  підвалу (літ.А-5)Запорозька Січ valign=toptext-aligntd width= p style=: center; КП «Запоріжринок», повідомляє про намір передати нижченаведений об'єкт права комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя в оренду:   /tbodyp style=td width= td width=td width= загальною площею 197,90 кв.м описом підтвердних документів, що містяться у конверті (з поміткою: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»), а саме:

 - заяву на участь у к підпірp style= /p281на стінка (літ.№3) інв.№20656;онкурсі за встановленою формою;

 - копію установчого документа претендента;

 - копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі претендента та копії кваліфікаційних докумен 9. /p/tbodyтів оцінювачМКП «ОСНОВАНІЄ»ФОП Сватьєваbr / - у їх/pp/p281 складі працюють оцінювачі, які будуть залучатись до виконання незалежної оцінки майна, мають чинні кваліфікаційні документи оцінювачів за напрямом - “Оцінка об’єктів у матеріальній формі” спе 3. ПП «Запорізьке експертне агентство «Укрконсалт» по об’єкту:ціалізації 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок”, свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Поря дку реєстраці valign=p style=ї фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, зат Конкурс відбудеться 08 серпня 2013 року о 10-тій годині у приміщенні департаменту комунальної власності та приватизаці ї Запорізької міської ради за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. 40-років Радянської України, 60-б, каб. 413, телефон для довtoptopідок: 2132498.p style=вердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355.96/p/pp style=ів, яких буде додатково залучено до проведення оцінки, підписання звіту про оцінку м Частина нежитлового приміщення будівлі (літ. Л)p style=айна та в ко250ридору №207 площею 10,70 кв.м;br /p style=исновку про його вартість (кваліфік p style=аційне посвідчення, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за відповідними напрямами);

 - письмові згоди оцінюв/strong/p/p508ачів, якихtop508Мета оцінки: передача в позичку.  буде додатково залучено претендентоbr / valign=toptext-align: center; КП «Запоріжринок», повідомляє про намір передати нижченаведений о/pб'єкт права комуналp style=ьної власності територіальної громади м. Запоріжжя в оренду:   p style=text-align: justify;hr /м до проведення робіт з оцінки майна, підписання звіту про оцінp style=ку та висновку про вартість майна, завірені їхніми особистими підписами;

 - копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;

 - інформацію про претендента (документ, який повинен містити відомості про претендент /tdа щодо його досвідуp style= з оцінки подібного майна, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі, проходження ними підвищення кваліфікації, та кваліфікації оцінювачів, які додатково залучаються ним до проведення незалежної оцінки, у тому числі подібtext-align: center;ного майна тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання.

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.

 

Під час обрання переможця конкурсу комісією буде враховуватись запропонована учасником конкурсу ціна виконанНасосна станція №7 загальною площею 48,50 на о.1015 01.08.2013top br /Хортиця у складі:ня робіт в порівнянні із звичайною ціною послуг з оцінки подібного майна щодо окремих груп об’єктів, затверджених наказом ФДМУ в top ід 18.0br /1.2013 № 61.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності:

- які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльностіp style=Балансоутримувач, виданих ФДМУ відповідно до Закону України “Пbr /43strong ро оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, як 55ими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямом - 9. p “Оцінка об’єктів у матеріальній формі” спеціалізації 1.1 “Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок”, мають практичний досвід у проведенні оцінки об’єктів нерухомості;

- у їх складі працюють оцінювачі, які будуть залучатись до виконанн Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях. я незалежної оцінки майна, мають чинні кваліф0p style=ікаційні документи оцінювачів за напрямом - “Оцінка об’єктів у матеріальній формі” спеціалізації 1.1 “Оц інка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок”, свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державнp style=ому реєстрі оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається до адміністративного відділу департаменту комунальної власності та приватизації Зап/p орізької міської ради за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул . 40-років Радянської України, 60-б, каб. № 105 до 15 45  23 липня 2013 року включно.

Конкурс відбудеться 29 липня 2013 року о 10-тій годині у приміщенні департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької місько 8) Назва об’єкта: p style=text-align: justify;300 topнежитлове приміщення першого поверх об’єкту права комунальної власності valign= у (літ.А-9text-align: justify;nbsp; hr / ) площею 32,06 кв.м ї ради за адресою: 69037, м.Запоріжжя, вул. 40-років Радянської України, 60-б, каб. 413, телефон для довідок: 2132492.


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet