Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206


Інформаційний матеріал щодо Музею історії запорозького козацтва Національного заповідника "Хортиця"

У 1983 р. на території Державного історико-культурного заповідника на о. Хортиці (з 1993 р. Національний заповідник "Хортиця") був відкритий Музей історії міста Запоріжжя при сприянні М.П. Киценка, П.Т. Тронька та за підтримки громадських організацій, зокрема, письменників М. Рильського, П. Тичини, О. Гончара та ін. Авторами проекту музейного приміщення є група архітекторів під керівництвом М.А. Жаркова та В.Г. Стефанчука. Над оформленням експозиції музею працював український радянський художник-монументалист, заслужений діяч мистецтв УРСР А.В. Гайдамака. 3 часу створення музею в експозицій показувалась історія краю від найдавніших часів до сучасної доби. При цьому icторії запорозького козацтва був присвячений один розділ експозицій.

Національне відродження та посилення інтересу до вивчення запорозької тематики у 1980-х рр. обумовило перепрофцповання музею в Музей історії запорозького козацтва (1988 р.). Внаслідок цього, з його експозиції була вилучена значна частина матеріалів радянської доби. Звшьнені площі використовуються для проведення різноманітних виставок, присвячених козацькій тематиці.

На сьогодні в експозицй Музею існують наступні розділи: "Запорізький край у найдавніші, часи", "Запоріжжя в період Київської Pyci", "Запоріжжя в козацькі часи", "Заселення Запорозького краю в к. XVIII-ХХ ст.", діють чотири діорами: "Битва київського князя Святослава", "Військова рада на Ciчі", "Будівництво Дніпрогесу iм. Леніна", "Визволення м. Запоріжжя 14 жовтня 1943 р.".

В результаті багаторічної роботи співробітниками заповідника на сьогодні розроблений тематико-експозиційний план нової експозиції Музею icторії запорозького козацтва, головною метою якою є створення об'єктивного образу запорозького козацтва як символа незалежності украінського народу; прикладу самобутності процесів розвитку державотворення, економіки, військового мистецтва та духовної культури; виховання через це самосвідомості та національної гідності.

Музей активно веде виставочну роботу. В експозиції Музею на сьогодні створено такі виставки: "Запорозьке козацтво в історичній та художній литературі", "350-річчя Визвольній війни під проводом Б.Хмельницького", "Природа о. Хортиця", "Православ'я на запорозьких землях", "Кам'янській Ciчі - 290 років", "Hosв археологічні знахідки Національного заповідника "Хортиця", "Хвилями Дніпра крізь століття. До 70-ї річниці Дніпрогесу".

До найбільш цінних зібрань музейних фондів належать:
- колекція кам'яної скульптури доби бронзи та середньовіччя,
- колекція культових предметів: одяг православних священників, церковне начиння (потири, підсвічники, хрести та ікони натільні, ікони-склад, надбанні хрести ХІІІ - XIX ст.), козацкі надгробні хрести;
- колекція стародруків XVII - XVVI ст., серед яких найбільш цікавими є Чинопослідування (1757 р.) з церкви Покровської Ciчі та Атлас Російський (1745 р.) з докладною картою "Малої Татарії з межуючими Киівською та Білогородською губерніями", на якій позначена Запорозька Січ,
- колекція іконопису XVIII - поч. ХХ ст.
- колекція одягу та ужиткових ткания XVІІI - поч. ХХ ст.,
- колекція посуду від доби бронзи до ХХ ст.,
- колекція кахель XVII - XIX ст. (в т.ч. з Кам'янської та Покровської Січей, Кодацької фортеці XVІІ ст.),
- колекція монет XVI - ХХ ст.,
- колекція листовок XIX - поч. ХХ ст.,
- колекція зброї XVII - XVIII ст. (порохівниці, шаблі, ятагани, гармати, рушниці, в тому числі затинна пищаль XVI ст.),
- колекція самоварів XIX - поч. XX ст.
- колекція шкіряних виробів, знайдених на місці Берестецької битви (17 ст.): ольстер, чоботи, футляри для ложок, торбинки для куль, ходак;
- комплекс предметів з укріплення на о. Байда (16 ст.): рідкісного типу шабля, ручна пищаль з жагровим замком, колекція бойових сокир та кулелійок, кам'яні гарматні ядра та вістря списів;
- комплекс речей переду існування Запорозької верфі 1736-1739 рр.
- колекція якорів, гармат, cyдові бомби, зброя й особисті речі козаків та російських солдат.

Ценим експонатом музейних фондів є судно I пол. XVIII ст. надзвичайно доброе збереженості, підняте у руслі Старого Дніпра. За типом це судно належить до морських козацьких човнів або лодій, відомих під назвою чайок. Довжина корпусу судна сягае понад 17,5 м, ширина - 3,6 м. Зараз проводяться роботи по реставрації, консервації та музеефікації цієї знахідки. Унікальність пам'ятки полягіє в тому, що вона залишилась майже непошкодженою, чим представляє велику історичну, культурну та наукову цінність.

Культурно-просвітницька діяльність заповідника включає в себе екскурсійне та лекційне обслуговування, проведення масових заходів. Відвідувачам музею запропоновано наступні екскурсії:
- оглядова екскурсія по Музею історії запорозького козацтва,
- оглядова екскурсія по відкритих фондах музею,
- тематична екскурся для обираючих шлюб,
- пішохідна екскурсія по північно-східному узбережжю о.Хортиця,
- пішохідна екскурсія по північно-західному узбережжю о.Хортиця,
- екологічна пішохідна екскурсія "Оленій Ріг".

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ВІДПОЧИНКУ ДЕТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
- гра-екскурсія "Знайомство з музеем",
- гpa-екскурсія "Знайомство з козацтвом",
- пішохідна екскурсія "Природа о. Хортиця",
- ігровий тематичний ранок "Джури - юні козаки".

В майбутньому планується представити увазі відвідувачів тематичні екскурсії по експозиції музею: "Військова справа" та "Найдавніша історія о.Хортиця", по о. Хортиця: "Вартові тисячоліть".

На територіі о. Хортиця щорічно проводяться масові заходи:
- Шевченківські дні,
- День охорони історичних та пам'ятних місць,
- Міжнародний день музеїв,
- Всесвітнй день охорони навколишнього середовиіда,
- День козацтва, та інші, які плануються на конкретний рік.

Пропонуються лекції по наступних темах:
- "Історія запорозького козацтва",
- "О.Хортиця - національна святиня України",
- "Історичні пам'ятки о. Хортиця",
- "Природа о. Хортиця",
- "Минувшина запорозького краю в дослідженнях Я.П.Новицького",
- "Освіта на Запоріжжі",
- "Запорозьке козацтво в думах та піснях народу",
- "Український народний та церковний cпів",
- "Становлення укранського іконопису",
- "Вбрання української жінки доби козацтва XVI-XVIII ст.",
- "Козак-Мамай - безсмертний образ України",
- "Традиційні свята України /зимовий цикл/",
- "Традиційні свята України /весняний цикл/".

Реалізуємі проекта:

1) Відновлення історико-культурного комплексу "Запорозька Ciі", 20.11.2000 р. Запорізька обласна державна адміністрація прийняла рішення "Про будівництво історико-культурного комплексу "Запорозька Січ" на території Національного заповідника "Хортиця".

Історико-культурний комплекс "Запорозька Січ" покликаний стати науково обгрунтованою моделлю військового та адміністративно-політичного центру запорозького козацтва, який разом з тим буде давати повну уяву про матеріальну і духовну культуру запорозького козацтва на всьому історичному періоді його існування.

Комплекс "Запорозька Січ" поєднає в своєму складі музейно- експозицйні та рекреаційні об'єкти.

Головними функціями музейно-експозиційних об'єктів будуть організація i проведення тематичних екскурсій, творчих виставок по козацькій тематиці та народних промислах, проведення наукових конференцій, симпозіуми та семинаре з питань icтopiї запорозького козацтва.

Призначення рекреаційних об'єктів - створити найкращі умови для прийому туристів та забезпечити культурний відпочинок відвідувачів.

Створення комплексу "Запорозька Ciч" передбачається на основі наукового аналізу описав восьми основних запорозьких ciчей Вони різнилися плануванням, системою укріплень, типами церкви, конструкцією та розмірами куренів, наявністю та функціональним призначенням інших будівель. Однак, при всіх зовннішніх відмінностях, зберігався установлений порядок формування укріпленого поселення, характерний для козацьких січей, з центральном майданом для рад, церквою i козацькими куренями навколо. Cіч оточуволась укріпленим земляним валом, ровом та засекою. Згідно з даними историко-архівних джерел, починаючи з Чортомлицької Ciчі, вже існувало торгово-ремісниче передмістя. Виходячи з цього, структурно комплекс складатиметься з внутрішнього Кошу та Передмістя.

Будівництво історико-культурний комплексу "Запорозька Січ" на о. Хортиця буде сприяти розвитку туризму та відпочинку відвідувачів заповідника.

2) Проект "Запорозька чайка" включає в себе реставрацію корпусу та деталей човна I пол. XVIII ст. - "Запорозька чайка", яке було піднято з дна р. Дніпро, комплектацію наукового обладнання та спорядження для проведення дослідницьких та реставраційних робіт, залучення до співпраці відомих фахівців, які мають досвід в галузі реставрації та музеєфікації мокрого дерева, розборку тимчасового стапелю та траверси, зборку та встановлення стаціонарної ложементної конструкції під корпусом судна, реконструкцію корпусу, підготовку експозиційного обладнання та знахідок до експонування, створення Музею судноплавства по р. Дніпро.


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet