Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206 

Інформація

Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта права комунальної власності м. Запоріжжя:

 

Здійснити конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для визначення вартості об'єкта права комунальної власності м. Запоріжжя:

Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс комунального спортивно-видовищного підприємства «Юність».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69005 м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 66.

Балансоутримувач – Комунальне спортивно-видовищне підприємство «Юність» (тел. 233-50-81, 233-42-15).

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для приватизації шляхом прода/tdжу за конкурсом з відкритістю пропонування цін и за принципом аукціону.

Основні види продукції (послуг), що виробляються: організація та проведення виставкових, культурно-видовищних, спортивних заходів, надання оздоровчих послуг населенню.

Кількість об’єктів неОприлюднено у газеті div style=оборотних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фіна/strongнсових інвестицій, нематеріальних активів: до складу ЄМК входять – будівля палацу спорту «Юність» з фонтаном, майданчиком, підпірною стінкою, замощенням І, ІІ, ІІІ; зовнішні теплові мережі (353м); 2 гаражі; 1 транспортний засіб, інших основних засобів - 48 од., МШП строком експлуатації понад 1 рік - 2285 од.

Розмір статутного фонду (власного капіталу) підприємства: 984,5 (12662,6) тис. грн. станом на 30.06.2014.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: 12565,9 тис. грн. станом на 30.06.2014.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: 2,6999 га (вул. Перемоги, 66); 0,0200 га (вул. Перемоги, 68).

Місце розташування земельної ділянки (ділянок) м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 66 (палац спорту «Юність»); м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 68 (гаражі).

Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) 07.02 (для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту).

Правовий режим земельної ділянки (ділянок): категорія земель - землі рекреаційного призначення.

Наявність об’єкта, що містить державну таємницю: відсутні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2014.

Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до вимог Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 12.06.2012 за № 206

Претендентам потрібно подати до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради конкурсну документацію у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться у конверті (з поміткою: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»), а саме:

 - заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;

 - копію установчого документа претендента;

 - копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі претендента та копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде додатково залучено до проведення оцінки, підписання звіту про оцінку майна та висновку про його вартість (кваліфікаційне посвідчення, свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796, посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за відповідними напрямами);

 - письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна, підписання звіту про оцінку та висновку про вартість майна, завірені їхніми особистими підписами;

 - копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;

 - інформацію про претендента (документ, який повинен містити відомості про претендента щодо його досвіду з оцінки подібного майна, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі, проходження ними підвищення кваліфікації, та кваліфікації оцінювачів, які додатково залучаються ним до проведення незалежної оцінки, у тому числі подібного майна тощо);

 - перелік оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання. Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.

Під час обрання переможця конкурсу комісією буде враховуватись запропонована учасником конкурсу ціна виконання робіт в порівнянні із звичайною ціною послуг з оцінки подібного майна щодо окремих груп об’єктів, затверджених наказом ФДМУ від 30.01.2014 № 420.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності:

- які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих ФДМУ відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні ”, якими передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямом - “Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності ” спеціалізації 2.1 “Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, (крім оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності), мають практичний досвід у проведенні оцінки подібних об’єктів;

- у їх складі працюють оцінювачі, які будуть залучатись до виконання незалежної оцінки майна, мають чинні кваліфікаційні документи оцінювачів за напрямом - “Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності ” спеціалізації 2.1 “Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, (крім оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності)”, свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається до адміністративного відділу департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. 40-років Радянської України, 60-б, каб. № 105 до 15 45  11 серпня 2014 року включно.

Конкурс відбудеться 18 серпня 2014 року о 10-тій годині у приміщенні департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. 40-років Радянської України, 60-б, каб. 413, телефон для довідок: 2132492.

 


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet