Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206Управління з питань екологічної безпеки міської ради

Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік
управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради (зі змінами)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівель
(грн.)

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітка

 

1

2

3

4

5

6

 

Місцевий бюджет

 

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (продукти нафто перероблення рідкі), код згідно ДК 016:2010 - 19.20.2

2210

36799,00
(Тридцять шість тисяч сімсот дев’яносто дев’ять грн. 00 коп.

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове, код згідно ДК 016:2010 -  22.29.25

2210

243,00
(Двісті сорок три грн. 00коп.)

Без процедури

 

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Вироби канцелярські, паперові (папір, марки поштові та марковані конверти), код згідно ДК 016:2010 - 17.23.1

2210

8190,04
(Дев’ять тисяч чотириста тридцять грн. 10 коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (принтери) код згідно ДК 016:2010 - 26.20.1

2210

5940,06
(чотири тисячі сімсот грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (комп’ютерна техніка) код згідно ДК 016:2010 - 26.20.1

3110

39000,00
(тридцять дев’ять тисяч грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Оригінали програмного забезпечення (ліцензійний Windows), код згідно ДК 016:2010 - 58.29.11

2240

32099,00
(тридцять дві тисячі дев’яносто дев’ять грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Газети друковані (спецвипуск до газети), код згідно ДК 016:2010 - 58.13.1

2240

80000,00
(вісімдесят тисяч грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання (заправка картриджів для принтерів), код згідно ДК 016:2010 - 95.11.1

2240

9012,00
(Дев’ять тисяч дванадцять грн. 00коп)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Устаткування для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні; прокладки (заправка вогнегасників), код згідно ДК 016:2010 - 28.29.2

2240

276,87
(Двісті сімдесят шість грн. 87коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів (послуги з ремонту автомобіля), код згідно ДК 016:2010 - 45.20.1

2240

6957,15
(Шість тисяч дев’ятсот п’ятдесят сім грн. 15 коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Послуги щодо страхування життя (страхування водія від нещасних випадків), код згідно ДК 016:2010 - 65.11.1

2240

102,00
(Сто дві грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Послуги щодо страхування загальної відповідальності (страхування цивільно-правової відповідальності водія), код згідно ДК 016:2010 - 65.12.5

2240

629,00
(Шістсот двадцять дев’ять грн. 00коп)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Утримання у належному стані кранів клапанів і систем водо забезпечення та водопостачання

2240

1465,00
(Одна тисяча чотириста шістдесят п’ять грн. 00 коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Утримання у належному стані регулювальних систем центрального опалення будівлі

2240

1396,45
(Одна тисяча триста дев’яносто шість грн. 45 коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Технічне обслуговування та утримання в належному стані електромереж будівлі

2240

1596,61
(Одна тисяча п’ятсот дев’яносто шість грн. 61 коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування, зібрані (послуги щодо збирання безпечних відходів), код згідно ДК 016:2010 - 38.11.3

2240

600,88
(Шістсот грн. 88 коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Послуги щодо передавання даних і повідомлень (послуги зв’язку), код згідно ДК 016:2010 - 61.10.1

2240

3803,04
(Три тисячі вісімсот три грн. 04коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення, код згідно ДК 016:2010 - 62.02.2

2240

11016,00
(Одинадцять тисяч шістнадцять грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Послуги щодо керування комп’ютерними засобами, код згідно ДК 016:2010 - 62.03.1

2240

12240,00
(Дванадцять тисяч двісті сорок грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Послуги щодо видання ліцензії на право використання об'єктів інтелектуальної власності та подібних об'єктів, крім творів, захищених авторським правом (подовження ліцензії на антивірусну програмне забезпечення Kaspersky Anti-Virus), код згідно ДК 016:2010 - 77.40.1

2240

4500,00
(Чотири тисячі п’ятсот грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Видатки на відрядження

2250

2040,00
(Дві тисячі сорок грн. 00 коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» 

 

Навчання,курси, код згідно ДК 016:2010 - 85.59.1

2282

3000,00
(Три тисячі грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами), код згідно ДК 016:2010 - 35.30.1

2271

29448,00
(Двадцать девять тисяч чотириста сорок вісім грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Обробляння та розподіляння води трубопроводами, код згідно ДК 016:2010 - 36.00.2

2272

1990,00
(Одна тисяча дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Послуги з постачання електроенергії, код згідно ДК 016:2010 -  35.11.1

2273

31062,00
(Тридцять одна тисяча шістдесят дві грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, код згідно ДК 016:2010 - 59.11.1

2240

120000,00
(сто двадцять тисяч грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Послуги щодо організовування конференцій і спеціалізованих виставок, код згідно ДК 016:2010 - 82.30.1

2282

38000,00
(тридцять вісім тисяч грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 17.06.2016 №4.

 
 

Голова комітету з конкурсних торгів     

                                                                                                                 М.П.

____________          (підпис)        

Нарсєєва Г.В.

(прізвище, ініціали)

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

____________
(підпис) 

Габрінастова М.В.
(прізвище, ініціали)

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Наказ Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України 
15.09.2014  № 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ/ 
річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2016 рік 
управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради, код за ЄДРПОУ 37591569 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 26.01.2016 №1.

Голова комітету з конкурсних торгів

________________ 
(підпис)

____Нарсєєва Г.В.___ 
(ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

________________ 
(підпис)

__Габрінастова М.В.__ 
(ініціали та прізвище)


Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік
управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівель
(грн.)

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітка

 

1

2

3

4

5

6

 

Місцевий бюджет

 

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (продукти нафто перероблення рідкі), код згідно ДК 016:2010 - 19.20.2

2210

36799,00
(Тридцять шість тисяч сімсот дев’яносто дев’ять грн. 00 коп.

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове, код згідно ДК 016:2010 -  22.29.25

2210

243,00
(Двісті сорок три грн. 00коп.)

Без процедури

 

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Вироби канцелярські, паперові (папір, марки поштові та марковані конверти), код згідно ДК 016:2010 - 17.23.1

2210

9430,10
(Дев’ять тисяч чотириста тридцять грн. 10 коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Газети друковані (спецвипуск до газети), код згідно ДК 016:2010 - 58.13.1

2240

80000,00
(вісімдесят тисяч грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання (заправка картриджів для принтерів), код згідно ДК 016:2010 - 95.11.1

2240

9012,00
(Дев’ять тисяч дванадцять грн. 00коп)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Устаткування для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні; прокладки (заправка вогнегасників), код згідно ДК 016:2010 - 28.29.2

2240

276,87
(Двісті сімдесят шість грн. 87коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів (послуги з ремонту автомобіля), код згідно ДК 016:2010 - 45.20.1

2240

6957,15
(Шість тисяч дев’ятсот п’ятдесят сім грн. 15 коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Послуги щодо страхування життя (страхування водія від нещасних випадків), код згідно ДК 016:2010 - 65.11.1

2240

102,00
(Сто дві грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Послуги щодо страхування загальної відповідальності (страхування цивільно-правової відповідальності водія), код згідно ДК 016:2010 - 65.12.5

2240

629,00
(Шістсот двадцять дев’ять грн. 00коп)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Утримання у належному стані кранів клапанів і систем водо забезпечення та водопостачання

2240

1465,00
(Одна тисяча чотириста шістдесят п’ять грн. 00 коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Утримання у належному стані регулювальних систем центрального опалення будівлі

2240

1396,45
(Одна тисяча триста дев’яносто шість грн. 45 коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Технічне обслуговування та утримання в належному стані електромереж будівлі

2240

1596,61
(Одна тисяча п’ятсот дев’яносто шість грн. 61 коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування, зібрані (послуги щодо збирання безпечних відходів), код згідно ДК 016:2010 - 38.11.3

2240

600,88
(Шістсот грн. 88 коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Послуги щодо передавання даних і повідомлень (послуги зв’язку), код згідно ДК 016:2010 - 61.10.1

2240

3803,04
(Три тисячі вісімсот три грн. 04коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення, код згідно ДК 016:2010 - 62.02.2

2240

11016,00
(Одинадцять тисяч шістнадцять грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Послуги щодо керування комп’ютерними засобами, код згідно ДК 016:2010 - 62.03.1

2240

12240,00
(Дванадцять тисяч двісті сорок грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням (подовження ліцензії на антивірусну програмне забезпечення Kaspersky Anti-Virus), код згідно ДК 016:2010 - 58.29.5

2240

4500,00
(Чотири тисячі п’ятсот грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Видатки на відрядження

2250

2040,00
(Дві тисячі сорок грн. 00 коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

 

Навчання,курси, код згідно ДК 016:2010 - 85.59.1

2282

3000,00
(Три тисячі грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами), код згідно ДК 016:2010 - 35.30.1

2271

29448,00
(Двадцать девять тисяч чотириста сорок вісім грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Обробляння та розподіляння води трубопроводами, код згідно ДК 016:2010 - 36.00.2

2272

1990,00
(Одна тисяча дев’ятсот дев’яносто дев’ять грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Послуги з постачання електроенергії, код згідно ДК 016:2010 -  35.11.1

2273

31062,00
(Тридцять одна тисяча шістдесят дві грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші, код згідно ДК 016:2010 - 58.19.1

2240

54000,00
(п’ятдесят чотири тисячі грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, код згідно ДК 016:2010 - 59.11.1

2240

98000,00
(дев’яносто вісім тисяч грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Послуги щодо організовування конференцій і спеціалізованих виставок, код згідно ДК 016:2010 - 82.30.1

2282

11000,00
(одинадцять тисяч грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Послуги щодо організовування конференцій і спеціалізованих виставок, код згідно ДК 016:2010 - 82.30.1

2240

27000,00
(двадцять сім тисяч грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 26.01.2016 №1.

 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів     

                                                                                                                 М.П.

 

____________          (підпис)         

 

Нарсєєва Г.В.
(прізвище, ініціали)

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

____________
(підпис) 

Габрінастова М.В.
(прізвище, ініціали)

 


РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ/ 
річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель 
на 2015 рік
Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради 37591569
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Затверджений протоколом комітету з конкурсних торгів від 02.02.2015 № 1

Голова комітету з конкурсних торгів

Нарсєєва Г.В.
(прізвище, ініціали) 

____________
(підпис)               М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів

Рижик О.О.
(прізвище, ініціали) 

____________
(підпис) 


Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік
управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівель
(грн.)

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітка

1

2

3

4

5

6

Місцевий бюджет

Журнали та періодичні видання друковані (видання періодичні), код згідно ДК 016:2010 - 58.14.1

2210

692,00
(шістсот дев’яносто дві грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (продукти нафто перероблення рідкі), код згідно ДК 016:2010 - 19.20.2

2210

30179,50 (тридцять тисяч сто сімдесят дев’ять грн. 50коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Вироби канцелярські, паперові (папір, марки поштові та марковані конверти), код згідно ДК 016:2010 - 17.23.1

2210

3911,00
(три тисячі дев’ятсот одинадцять грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Газети друковані (спецвипуск до газети), код згідно ДК 016:2010 - 58.13.1

2240

70000,00
(сімдесят тисяч грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання (заправка картриджів для принтерів), код згідно ДК 016:2010 - 95.11.1

2240

2870,79
(дві тисячі вісімсот сімдесят грн. 79коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Устаткування для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні; прокладки (заправка вогнегасників), код згідно ДК 016:2010 - 28.29.2

2240

240,00
(двісті сорок грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів (послуги з ремонту автомобіля), код згідно ДК 016:2010 - 45.20.1

2240

8368,55
(вісім тисяч триста шістдесят вісім грн. 55коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Послуги щодо страхування життя (страхування водія від нещасних випадків), код згідно ДК 016:2010 - 65.11.1

2240

102,00
(сто дві грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Послуги щодо страхування загальної відповідальності (страхування цивільно-правової відповідальності водія), код згідно ДК 016:2010 - 65.12.5

2240

437,00
(чотириста тридцять сім грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Утримання у належному стані кранів клапанів і систем водо забезпечення та водопостачання

2240

1327,68
(одна тисяча триста двадцять сім грн. 68коп)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Утримання у належному стані регулювальних систем центрального опалення будівлі

2240

1292,27
(одна тисяча двісті дев’яносто дві грн. 27коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Технічне обслуговування та утримання в належному стані електромереж будівлі

2240

1411,69
(одна тисяча чотириста одинадцять грн. 69коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування, зібрані (послуги щодо збирання безпечних відходів), код згідно ДК 016:2010 - 38.11.3

2240

682,32
(шістсот вісімдесят дві грн. 32коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Послуги щодо передавання даних і повідомлень (послуги зв’язку), код згідно ДК 016:2010 - 61.10.1

2240

3449,40
(три тисячі чотириста сорок дев’ять грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення, код згідно ДК 016:2010 - 62.02.2

2240

12382,00 (дванадцять тисяч триста вісімдесят дві грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Послуги щодо керування комп’ютерними засобами, код згідно ДК 016:2010 - 62.03.1

2240

11970,00
(одинадцять тисяч дев’ятсот сімдесят грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням (подовження ліцензії на антивірусну програмне забезпечення Kaspersky Anti-Virus), код згідно ДК 016:2010 - 58.29.5

2240

4500,00
(чотири тисячі п’ятсот грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Видатки на відрядження

2250

2040,00
(дві тисячі сорок грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Навчання,курси, код згідно ДК 016:2010 - 85.59.1

2282

4500,00
(чотири тисячі п’ятсот грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами), код згідно ДК 016:2010 - 35.30.1

2271

30483,00
(тридцять тисяч чотириста вісімдесят три грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Обробляння та розподіляння води трубопроводами, код згідно ДК 016:2010 - 36.00.2

2272

1962,00
(одна тисяча дев’ятсот шістдесят дві грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Послуги з постачання електроенергії, код згідно ДК 016:2010 -  35.11.1

2273

24960,00
(двадцять чотири тисячі дев’ятсот шістдесят грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Послуги щодо видавання друкованої продукції, інші, код згідно ДК 016:2010 - 58.19.1

2240

11834,00
(одинадцять тисяч вісімсот тридцять чотири грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Послуги щодо виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, код згідно ДК 016:2010 - 59.11.1

2240

98000,00
(дев’яносто вісім тисяч грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Послуги щодо організовування конференцій і спеціалізованих виставок, код згідно ДК 016:2010 - 82.30.1

2282

22500,00
(двадцять дві тисячі п’ятсот грн. 00коп.)

Без процедури

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015

-

118175,82
(сто вісімнадцять тисяч сто сімдесят п’ять грн. 82коп.)

-

-

Вартість предмета закупівлі не перевищує межі, встановленої ч.1 ст.2 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

Затверджений протоколом комітету з конкурсних торгів від 02.02.2015  № 1

 

Голова комітету з конкурсних торгів

 

Нарсєєва Г.В.
(прізвище, ініціали) 

 

____________
(підпис)           М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів

Рижик О.О.
(прізвище, ініціали) 

____________
(підпис) 

 


 Яндекс.Метрика
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet