Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206Інвестиційна привабливість

Інвестиційна діяльність за січень-червень 2017 року[1]

Залучення прямих іноземних інвестицій є стратегічним напрямком інвестиційної політики. Основна частка залучених у місто іноземних інвестицій – прямі іноземні інвестиції.

Упродовж І півріччя 2017 року в економіку міста надійшло 14,4 млн.дол.США іноземних інвестицій. Загальний обсяг акціонерного капіталу нерезидентів станом на 01.07.2017 склав 798,9 млн.дол.США. що на 4,2% більше, ніж на 01.01.2017 (766,6 млн.дол.США).

В економіку міста залучено 94,2% від обсягу прямих іноземних інвестицій області. У розрахунку на одного мешканця міста цей показник склав 1065,4 дол.США.

Приріст інвестицій спостерігався у металургійній галузі на 19,0%, у фінансовій та страховій діяльності - на 16,0%, у сфері транспортного, складського господарства, поштовій та кур’єрській діяльності - на 7,8%, у сфері тимчасового розміщення й організації харчування - на 59,8%, в сфері інформації та телекомунікації - на 19,9%.

Капітал нерезидентів спрямовано, переважно, у промисловість (65,0% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій), а саме: у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (22,1%), машинобудування (25,2%), металургійне виробництво (10,4%). Крім того, значу частку інвестицій спрямовано в сферу оптової та роздрібної торгівлі, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (15,9%) та в сферу операцій з нерухомим майном (11,7%).

Прямі іноземні інвестиції в економіку м.Запоріжжя надходили із більш, ніж 50 країн світу. Найбільші інвестори: Кіпр, Швеція, Республіка Корея.

Станом на 01.07.2017 прями іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з м.Запоріжжя в економіку країн світу склали 29,4 млн.дол.США. 

Зовнішньоекономічна діяльність за січень-червень 2017 року1

Промисловість міста має чітко визначену експортну орієнтацію, про що свідчать високі обсяги зовнішньоторговельного товарообігу, 74,1% якого складає експорт.  

Підприємства та організації міста у січні-червні 2017 року експортували товарів і послуг на суму 1262,7 млн.дол.США (на 29,0% більше, ніж за відповідний період 2016 року), імпортували – 440,9 млн.дол.США (на 9,5% більше, ніж за відповідний період 2016 року). Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу міста склало 821,8 млн.дол.США.

Як і в попередні періоди, основу зовнішньої торгівлі міста становили товари. На їх долю припадало 93,3% експорту та 93,9% імпорту. 

За січень-червень 2017 року експорт товарів становив 1177,5 млн.дол. США (збільшився на 30,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року), імпорт – 414,0 млн. дол. США (збільшився на 8,8% у порівнянні з 2016 роком). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 763,5 млн. дол. США.

Зовнішньоторговельні взаємовідносини підтримувались з партнерами із понад 140 країнами світу. Найвагоміша частка запорізької продукції (30,0%) була поставлена до країн Азії. До країн Європи та СНД відправлено відповідно 29,3% та 27,7% від загального експорту товарів. Експорт до Азії збільшився на 25,9%, до, Європи - на 30,5%, до СНД - на 35,0%.

Значні експортні поставки товарів здійснювались у  Російську Федерацію (23,0% загального обсягу експорту), Туреччину (14,2%), Польщу (6,2%), Італію (4,6%), Болгарія (4,5), Німеччину (2,9%), Ліван (2,5%), Єгипет (2,4%).

Імпорт товарів здійснювався, зокрема, з РФ (38,8% від загального обсягу імпорту), Німеччини (7,9%), Китаю (6,6%), Туреччини (4,8%), Білорусії (3,7%), Польщі (3,4%), Казахстану (3,0%), Словаччини (2,9), США (2,9%), Норвегії (2,4%).  

У структурі експорту основну частку склали: чорні метали (64,0%); машини, обладнання та механізми (17,9%); продукти рослинного походження (3,8%); продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (3,1%) в структурі імпорту - мінеральні продукти (36,0%); недорогоцінні метали та  вироби з них (23,4%); реактори, котли, машини (11,0%); живі тварини, продукти тваринного походження (7,0%).

[1] Інформацію підготовлено на підставі даних Головного управління статистики у Запорізькій області

 


Інвестиційна діяльність за січень-березень 2017 року
Залучення прямих іноземних інвестицій є стратегічним напрямком інвестиційної політики. Основна частка залучених у місто іноземних інвестицій – прямі іноземні інвестиції.
Упродовж І кварталу 2017 року в економіку міста надійшло 13,4 млн.дол.США іноземних інвестицій. Загальний обсяг акціонерного капіталу нерезидентів станом на 01.04.2017 склав 785,5 млн.дол.США. що на 2,4% більше, ніж на 01.01.2017 (766,8 млн.дол.США).
В економіку міста залучено 94,2% від обсягу прямих іноземних інвестицій області. У розрахунку на одного мешканця міста цей показник склав 1047,5 дол.США.
Приріст інвестицій спостерігався у металургійній галузі на 17,7%, у фінансовій та страховій діяльності - на 12,3%, у сфері транспортного, складського господарства, поштовій та кур’єрській діяльності - на 8,7% та у оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів - на 5,9%.
Капітал нерезидентів спрямовано, переважно, у промисловість (64,9% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій), а саме: у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (21,6%), машинобудування (25,6%), металургійне виробництво (10,5%). Крім того, значу частку інвестицій спрямовано в сферу оптової та роздрібної торгівлі, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (16,0%) та в сферу операцій з нерухомим майном (11,8%).
Прямі іноземні інвестиції в економіку м.Запоріжжя надходили із більш, ніж 50 країн світу. Найбільші інвестори: Кіпр, Швеція, Республіка Корея.
Станом на 01.04.2017 прями іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з м.Запоріжжя в економіку країн світу склали 30,5 млн.дол.США.
 
Зовнішньоекономічна діяльність за січень-березень 2017 року
Промисловість міста має чітко визначену експортну орієнтацію, про що свідчать високі обсяги зовнішньоторговельного товарообігу, 74,3% якого складає експорт.  
Підприємства та організації міста у січні-березні 2017 року експортували товарів і послуг на суму 595,14 млн.дол.США (на 33,8% більше, ніж за відповідний період 2016 року), імпортували – 205,99 млн.дол.США (на 7,4% більше, ніж за відповідний період 2015 року). Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу міста склало 389,15 млн.дол.США.
Як і в попередні періоди, основу зовнішньої торгівлі міста становили товари. На їх долю припадало 93,9% експорту та 92,8% імпорту. 
За січень-березень 2017 року експорт товарів становив 558,9 млн.дол. США (збільшився на 39,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року), імпорт – 191,1 млн. дол. США (збільшився на 5,5% у порівнянні з 2016 роком). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 367,8 млн. дол. США.
Зовнішньоторговельні взаємовідносини підтримувались з партнерами із понад 120 країнами світу. Найвагоміша частка запорізької продукції (31,7%) була поставлена до країн Азії. До країн Європи та СНД відправлено відповідно 30,2% та 27,4% від загального експорту товарів. Експорт до Азії збільшився на 22,2%, до, Європи - на 39,1%, до СНД - на 67,5%.
Значні експортні поставки товарів здійснювались у  Російську Федерацію (22,7% загального обсягу експорту), Туреччину (13,9%), Польщу (8,2%), Болгарія (4,9), Індію (3,8%), Італію (3,6%), Ліван (3,4%), Німеччина (3,2%), Єгипет (2,8%).
Імпорт товарів здійснювався, зокрема, з РФ (40,6% від загального обсягу імпорту), Німеччини (8,8%), Китаю (6,3%), Туреччини (4,7%), Білорусії (3,9%), Польщі (3,9%), Словаччини (3,5), Норвегії (3,0%), США (2,9%).  
У структурі експорту основну частку склали: чорні метали (63,7%); машини, обладнання та механізми (19,3%); продукти рослинного походження (3,5%); продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (3,2%) в структурі імпорту - мінеральні продукти (37,2%); недорогоцінні метали та  вироби з них (24,1%); реактори, котли, машини (9,2%); живі тварини, продукти тваринного походження (8,1%). 

 Інвестиційна діяльність за січень-грудень 2016 року

 Залучення прямих іноземних інвестицій є стратегічним напрямком інвестиційної політики. Основна частка залучених у місто іноземних інвестицій – прямі іноземні інвестиції.
Упродовж 2016 року в економіку міста надійшло 14,3 млн.дол.США іноземних інвестицій. Загальний обсяг акціонерного капіталу нерезидентів станом на 31.12.2016 склав 601,3 млн.дол.США. що на 4,6% менше, ніж на 01.01.2016 (630,3 млн.дол.США).
В економіку міста залучено близько 94% від обсягу прямих іноземних інвестицій області. У розрахунку на одного мешканця міста цей показник склав 801,9 дол.США.
Приріст інвестицій спостерігався у сфері виробництва хімічних речовин і хімічної продукції на 25,9%, тимчасового розміщення й організації харчування - на 81,9%, інформації та телекомунікації – на 35,7% та у фінансовій та страховій діяльності – на 59,5%.
Капітал нерезидентів спрямовано, переважно, у промисловість (82,8% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій), а саме: у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (28,2%), машинобудування (33,5%), металургійне виробництво (11,9%).
Прямі іноземні інвестиції в економіку м.Запоріжжя надходили із більш, ніж 50 країн світу. Найбільші інвестори: Кіпр, Швеція, Республіка Корея.
 
Зовнішньоекономічна діяльність за січень-грудень 2016 року
Промисловість міста має чітко визначену експортну орієнтацію, про що свідчать високі обсяги зовнішньоторговельного товарообігу, 70,7% якого складає експорт. 
Підприємства та організації міста у січні-грудні 2016 року експортували товарів і послуг на суму 2074,06 млн.дол.США (на 21,3% менше, ніж за відповідний період 2015 року), імпортували – 858,69 млн.дол.США (на 16,3% менше, ніж за відповідний період 2015 року). Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу міста склало 1215,37 млн.дол.США.
Як і в попередні періоди, основу зовнішньої торгівлі міста становили товари. На їх долю припадало 92,2% експорту та 94,0% імпорту. 
За січень-грудень 2016 року експорт товарів становив 1911,98 млн.дол. США (зменшився на 23,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2015 року), імпорт – 807,14 млн. дол. США (зменшився на 16,1% у порівнянні з 2015 роком). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 1104,84 млн. дол. США.
Зовнішньоторговельні взаємовідносини підтримувались з партнерами із понад 150 країнами світу. Найвагоміша частка запорізької продукції (29,9%) була поставлена до країн Європи, експорт зменшився на 16,9% в порівнянні з відповідним періодом 2015 року. До країн Азії та СНД відправлено відповідно 29,4% та 29,0% від загального експорту товарів. Експорт до Азії зменшився на 21,9%, до СНД - на 30,9%.
Значні експортні поставки товарів здійснювались у  Російську Федерацію (23,8% загального обсягу експорту), Туреччину (13,2%), Італію (6,7%), Польщу (6,2%), Болгарія (4,9), Єгипет (3,8%), Індію (3,4%), Німеччина (2,4%), Ліван (2,3%).
Імпорт товарів здійснювався, зокрема, з РФ (34,5% від загального обсягу імпорту), Німеччини (9,6%), Китаю (8,6%), Польщі (4,6%), Туреччини (3,4%), Литви (3,1%), Білорусії (3,0%), Норвегії (2,9%). 
У структурі експорту основну частку склали: чорні метали (61,3%); машини, обладнання та механізми (17,5%); продукти рослинного походження (5,0%); продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (3,4%) в структурі імпорту – мінеральні продукти (30,5%); недорогоцінні метали та  вироби з них (20,4%); реактори, котли, машини (9,9%); живі тварини, продукти тваринного походження (7,4%). 

Аналіз потенціалу енергетичної ефективності міста Запоріжжя

У Запоріжжі за програмою підтримки управління енергетичним сектором (Energy Sector Management Assistance Program - ESMAP) у рамках програми Світового банку «Ініциатива енергоефективної трансформації міст» (City Energy Efficiency Transformation Initiative - CEETI) TOB «ЕСКО «Екологічні системи» був проведений аналіз потенціалу енергетичної ефективності міста.

Звіт про аналіз потенціалу енергетичної ефективності м.Запоріжжя

 

«Звіт з підготовки попереднього ТЕО підвищення енергоефективності 60 бюджетних будівель м. Запоріжжя та додатки до нього»
Звіт з підготовки попереднього ТЕО підвищення енергоефективності 60 бюджетних будівель м. Запоріжжя

Проекти підтримки Європейським Союзом України у сфері децентралізації та регіональної політики

Програма ЄС із фінансової та технічної співпраці підтримує перспективний план дій України щодо впровадження реформ. Більше 250 проектів нині здійснюються в широкому спектрі галузей, регіонів і міст України. Допомога ЄС зосереджується зокрема на підтримці демократичного розвитку і правильного керування, реформ регулювання й зміцнення адміністративного потенціалу, розвитку інфраструктури та ядерної безпеки. Фінансування ЄС проектів в Україні здійснюється у формі грантів, контрактів і зростаючої підтримки бюджету.

 Проекти підтримки Європейським Союзом України у сфері децентралізації та регіональної політики

 

Посібник "Доступ до донорських та інвестиційних ресурсів в галузі регіонального розвитку" призначений для широкого кола осіб, компаній, державних установ та інших зацікавлених сторін, залучених до планування, фінансування та здійснення заходів з регіонального розвитку в Україні. Цей посібник розроблений як оперативний інструмент для орієнтування і сприяння пошуку фінансування окремих заходів та проектів. Очікується, що посібник буде також корисним для співробітників галузевих міністерств, регіональних і місцевих органів влади, інститутів громадянського суспільства, або будь-яких інших зацікавлених сторін, а також для бенефіціарів проектів, що реалізуються в рамках донорських програм технічної допомоги.

Посібник не претендує на повноту - він був задуманий в першу чергу для практичного використання як допоміжне джерело інформації. Зокрема він містить рекомендації про те, де зацікавлені особи зможуть знайти більш докладну інформацію з конкретних питань.

Посібник складається з чотирьох розділів.

Розділ I стисло представляє в алфавітному порядку джерела фінансування та інформації, що доступні в Україні;

Розділ II пропонує класифікацію джерел фінансування та інформації у вигляді таблиці;

Розділ III коротко розповідає про допомогу в рамках двостороннього співробітництва;

Розділ IV представляє перелік програм та проектів технічної допомоги, пов'язаних з регіональним розвитком, що реалізуються або готуються до реалізації в Україні.

Посібник "Доступ до донорських та інвестиційних ресурсів в галузі регіонального розвитку"

До уваги потенційних інвесторів

З метою залучення інвестицій у розвиток м.Запоріжжя міська влада розширює напрямки пошуку потенційних інвесторів. На цей час в Україні  впроваджується світовий досвід залучення інвестицій шляхом розроблення інвестиційних проектів на засадах державно-приватного партнерства (ДПП).
У зв’язку з цим для зацікавлених осіб надаємо інформацію стосовно проектів, які можливо впроваджувати на засадах ДПП.

Пропозиції стосовно проектів, які можливо впроваджувати на засадах державно-приватного партнерства

Назва проекту «Будівництво цеху утилізації осаду після механічного зневоднення на центральних каналізаційних очисних спорудах Лівого берега ЦОС № 1 м. Запоріжжя».
Мета проекту: звільнення родючих ґрунтів, зайнятих під складування осаду, отримання теплової енергії для забезпечення потреб мешканців Комунарського району м.Запоріжжя, запобігання забруднення атмосферного повітря, утилізація відходів в обсязі 75 000,0 т/рік.
Загальна вартість проекту: кошторисна вартість в цінах 2009 року 264 100,092тис. грн.
Прогнозована сума інвестицій: 264 100,092 тис. грн.
Економічний ефект: Звільнення родючих ґрунтів, зайнятих під складування осаду, отримання теплової енергії.

2. Назва проекту «Будівництво споруд для очищення та повторного використання промивних вод ДВС–1 м. Запоріжжя».
Мета проекту:
- запобігання скидання забруднених технологічних вод в р. Дніпро;
- зменшення екологічного навантаження на природне середовище;
- очищення технологічних вод до рівня води питної якості;
- оптимізація енерговитрат по станції, завдяки зменшенню навантаження на технологічні споруди.
Загальна вартість проекту: кошторисна вартість в цінах 2012 року 370 104,904 тис.грн.
Прогнозована сума інвестицій: 370 104,904 тис.грн.
Економічний ефект:
- зменшення екологічного навантаження на природне середовище;
- очищення технологічних вод до рівня води питної якості.

3.  Назва проекту: «Модернізація котельні по пров. Зустрічний, 10, з улаштуванням котлів на біопаливі (пелети або паливні брикети)».
Мета проекту: використання альтернативного виду палива (пелети або паливні брикети) для опалення споживачів Шевченківського району за містом розташування котельні. Зменшення газової залежності міста.
Загальна вартість проекту: орієнтовно 5000 тис.грн.

4. Назва проекту: «Модернізація обладнання котельні по вул. Війскбуд, 124б, та будівництво складів запасу палива».
Мета проекту: Використання альтернативного виду палива (пелети або
паливні брикети) для опалення споживачів Шевченківського району за містом розташування котельні. Зменшення газової залежності міста.
Загальна вартість проекту: орієнтовно 5000 тис.грн.

5. Назва проекту: «Будівництво крематорію в м. Запоріжжя (проектні, проектно-вишукувальні та  будівельні роботи)».
Мета проекту: надати мешканцям міста та області можливість вибору між кремацією померлого та традиційним засобом поховання.
Загальна вартість проекту: 40 664,100тис. грн.
Прогнозована сума інвестицій: 40 664,100 тис. грн.
Будівництво крематорію та колумбарію у м.Запоріжжі надасть можливість забезпечити:
- екологічну безпеку;
- економію земельних ресурсів міста;
- зменшення розміру санітарно-захисної зони;
- скоротити затрати замовника на погребіння на 25-40% в порівнянні з традиційним похованням;
- поховання урни з прахом в колумбаріях унеможливлює прояви актів вандалізму на кладовищах;
- підвищення естетичного зовнішнього вигляду місць погребіння;
- зниження витрат на прибирання міських кладовищ.

Назва проекту: «Будівництво дитячого майданчика «Поляна казок» у Ландшафтному парку «Вознесенівський»
Мета проекту: створення нового дитячого містечка, з сучасними атракціонами, з «казковим майданчиком» з встановленням МАФ, облаштування квітників  тощо.
Загальна вартість проекту: 730,000 тис. грн.
Прогнозована сума інвестицій: 730,000 тис. грн.

Назва проекту: «Створення на базі будівлі колишнього КП «Кінотеатр «Космос» сучасного кіноконцертного комплексу».
Мета проекту: створення сучасного багатофункціонального центру дозвілля для мешканців м.Запоріжжя.
Соціальний ефект: розширення кола розважальних послуг для мешканців Комунарського району міста.

Назва проекту: «М’ясний павільйон на ринку Соцміста КП Запоріжринок» по вул. Рекордній, 2».
Мета проекту: Поновлення роботи зруйнованого м’ясного павільйону на території ринку Соцміста шляхом його будівництва за рахунок коштів суб’єктів господарювання з подальшою передачею їм у користування за призначенням на визначений термін.
Економічний ефект:
- підвищення заповнюваності торговельних місць та відвідуваності  на ринку Соцміста.
Соціальний ефект:
- створення нових робочих місць на ринку;
- покращення умов для покупців та торгуючих;
- створення інфраструктури сучасно оформлених і оснащених ринків;
 - оптимізація системи руху споживчих товарів від виробника до споживача. 

Контакти: тел. 233-42-64, 239-33-92, електронна адреса: ekonomik2007@ukr.net


Інформація про земельні ділянки під створення індустріальних парків

З метою забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності території м.Запоріжжя, активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць та розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури Запорізька міська рада пропонує потенційним інвесторам та іншим зацікавленим суб’єктам господарювання розглянути можливість створення індустріальних (промислових) парків у м.Запоріжжі.
Створення і функціонування індустріальних парків здійснюються на таких засадах:
- вільний доступ до інформації про можливість використання земель для створення індустріальних парків;
- конкурентності у виборі керуючої компанії на землях державної та комунальної власності;
- гарантування прав на земельні ділянки у межах індустріального парку;
- державної підтримки створення індустріальних парків;
- державного стимулювання залучення інвестицій в індустріальні парки.
Право на створення індустріальних парків на землях державної і комунальної власності мають органи державної влади, органи місцевого самоврядування та орендарі земельних ділянок, які відповідають законодавчим вимогам щодо зазначених парків.
У зв’язку з цим, звертаємось до суб’єктів господарювання (промислових, будівельних підприємств міста та підприємств малого та середнього бізнесу) з пропозицією розглянути інформацію про земельні ділянки, на яких можливо створити індустріальні парки.
Основними напрямками використання нижченаведених ділянок визначено створення логістичних центрів та торговельно-складських об’єктів.

Земельна ділянка №1
Характеристика земельної ділянки: будівництво індустріального парку на межі Вільнянського та Заводського районів
Адреса земельної ділянки: землі Вільнянського району, що межують із Заводським районом м.Запоріжжя (у р-ні вул.Скворцова).
Розмір ділянки: 49 га.
Підведення комунікацій: водозабезпечення – земельну ділянку перетинають магістральні водогони Ø700мм та Ø800мм, каналізація (від Павло-Кічкаського вузла) – Ø300мм відстань 2300м; електрозабезпечення – підстанція «Промзона» 150/35/10 кВ, відстань 1000м; газозобезпечення – газопровід високого тиску перетинає ділянку.
Можливі напрямки використання: розміщення промислових об’єктів.
Віддаленість від транспортних артерій: відстань від магістральної вулиці міського значення вул.Скворцова – 1,5 тис.м. Від залізничного сполучення –  1,0 тис.м. Від авіасполучення – 10,0тис.м. Від водного сполучення – 6,0 тис.м.

Земельна ділянка №2
Характеристика земельної ділянки: будівництво індустріального парку на території Шевченківського району в районі кар’єру.
Адреса земельної ділянки: Територія Мокрянського кар’єру №№ 2 та 3 с.Креміно.
Розмір ділянки: 116 га.
Підведення комунікацій: інженерними комунікаціями забезпечена.
Можливі напрямки використання: після завершення розробок видобування корисних копалин можливе використання під логістичні центри, виробничі та складські об’єкти.

Земельна ділянка №3
Характеристика земельної ділянки: будівництво індустріального парку на території Комунарського району, нижче авторинку.
Адреса земельної ділянки: Оріхівське шосе, нижче авто ринку.
Розмір ділянки: 25 га.
Підведення комунікацій: водозабезпечення – водогін Ø1000мм по трасі Харків-Сімферополь, приблизна відстань – 2,5 тис.м; водогін Ø200мм, по Оріхівському шосе відстань – 400м;
- каналізування – насосна станція в районі обласної клінічної лікарні, відстань 1,8 тис.м; газозабезпечення – газопровід високого тиску до котельні КУ ЗОКЛ 1,7 тис.м.; електрозабезпечення – підстанція «Больнична» 150/35/10КВ – відстань 4,0 тис.м.
Можливі напрямки використання: розміщення комунально-складських об’єктів, логістичних центрів.
Віддаленість від транспортних артерій: відстань до траси Харків-Сімферополь –2,5 тис.м; від автодороги Запоріжжя-Оріхів – 300м; від залізничного сполучення – ст.Запоріжжя-І – 6,5 тис.м; від авіасполучення – Запорізький аеропорт – 100,0 тис.м; від водного сполучення – річковий порт (нижній б’єф) – 8,5 тис.м.

Земельна ділянка №4
Характеристика земельної ділянки: будівництво індустріального парку на території Комунарського району, в районі автодороги Дослідної станції та траси Харків-Сімферополь
Адреса земельної ділянки: Ділянка знаходиться на території Запорізького району поза межами м.Запоріжжя.
Розмір ділянки: 80 га.
Підведення комунікацій: потребує виконання проектних робіт.
Можливі напрямки використання: розміщення комунально-складських об’єктів, логістичних центрів.
Віддаленість від транспортних артерій: знаходиться біля траси траси Харків-Сімферополь. До межі м.Запоріжжя – 2,5 тис.м.

Телефон для довідок (061) 233-39-52 або факс 233-42-64.

Заздалегідь дякуємо за співпрацю.


До уваги органів місцевого самоврядування  та підприємств всіх форм власності 

Державне підприємство «Центр  розвитку державно-приватного партнерства» пропонує співробітництво в напрямку залучення інвестицій необхідних для модернізації та сталого розвитку житлово-комунального господарства, а саме:

  • надає фахову  допомогу в розробці бізнес-планів (ТЕО) для отримання кредитних коштів як міжнародних, так і вітчизняних фінансових установ.
  • здійснює комплексний консультативних супровід  проектів державно-приватного партнерства на стадіях  їх планування та підготовки, за необхідності – також і на стадії реалізації.
  • здійснює інформаційно-консультативний супровід розробки та погодження інвестиційних  програм.
  • проводить моніторинг грантових програм, про які   інформує міста-партнери, допомагає з підготовкою заявок на участь.

Якщо у Вас є потреба в залученні інвестицій та  отримання консультаційної підтримки,  звертайтесь  за адресою:  м.Київ-35,  вул. Димитрова, б.24 , к.105,  тел. (044)2071817, е-mail: dpp@minregion.gov.ua

Процедура надання державної підтримки для розробки та реалізації інвестиційних проектів

Дорожня карта отримання суб'єктами господарювання державної підтримки

 


Анкети інвестиційних проектів

ПАТ Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь»

ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь»

Концерн "Міські теплові мережі"

КП "Водоканал

 


 Інвестиційна діяльність за січень-грудень 2015 року


Залучення прямих іноземних інвестицій є стратегічним напрямком інвестиційної політики. Основна частка залучених у місто іноземних інвестицій – прямі іноземні інвестиції.
Упродовж 2015 року в економіку міста надійшло 21,1 млн.дол.США іноземних інвестицій. Загальний обсяг акціонерного капіталу нерезидентів станом на 31.12.2015 склав 880,7 млн.дол.США. що на 9,8% менше, ніж на 01.01.2015 (976,3 млн.дол.США). Зменшення загального обсягу інвестицій відбулося через курсову різницю.
В економіку міста залучено 94,5% від обсягу прямих іноземних інвестицій області. У розрахунку на одного мешканця міста цей показник склав 1158,6 дол.США.
Приріст інвестицій спостерігався у сфері інформації та телекомунікації на 62,3%, у сфері охорони здоров’я та надані соціальної допомоги  – на 74,0% та у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – на 37,5%.
Капітал нерезидентів спрямовано, переважно, у промисловість (65,1% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій), а саме: у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (24,2%), машинобудування (23,2%), металургійне виробництво (10,7%) та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (5,9%).
Прямі іноземні інвестиції в економіку м.Запоріжжя надходили із більш, ніж 50 країн світу. Найбільші інвестори: Кіпр (46,7% від загальної суми прямих іноземних інвестицій), Швеція (19,3%), Республіка Корея (17,0%).
Станом на 31.12.2015 прями іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з м.Запоріжжя в економіку країн світу склали майже 25,0 млн.дол.США.

Зовнішньоекономічна діяльність за січень-грудень 2015 року


Промисловість міста має чітко визначену експортну орієнтацію, про що свідчать високі обсяги зовнішньоторговельного товарообігу, 72,1% якого складає експорт.  
Підприємства та організації міста у січні-грудні 2015 року експортували товарів і послуг на суму 2629,7 млн.дол.США (на 22,2% менше, ніж за відповідний період 2014 року), імпортували – 1019,8 млн.дол.США (на 30,9% менше, ніж за відповідний період 2014 року). Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу міста склало 1609,9 млн.дол.США.
Як і в попередні періоди, основу зовнішньої торгівлі міста становили товари. На їх долю припадало 95,0% експорту та 94,1% імпорту. 
За січень-грудень 2015 року експорт товарів становив 2498,5 млн.дол. США (зменшився на 21,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року), імпорт – 960,2 млн. дол. США (зменшився на 31,6% у порівнянні з 2014 роком). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 1538,3 млн. дол. США.
Зовнішньоторговельні взаємовідносини підтримувались з партнерами із понад 140 країнами світу. Найвагоміша частка запорізької продукції (32,2%) була поставлена до країн СНД, експорт зменшився на 36,2% в порівнянні з відповідним періодом 2014 року. До країн Європи та Азії відправлено відповідно 27,8% та 28,8% від загального експорту товарів. Експорт до Європи зменшився на 1,2%, до Азії - на 15,6%.
Значні експортні поставки товарів здійснювались у  Російську Федерацію (27,7% загального обсягу експорту), Туреччину (11,0%), Італію (5,6%), Індію (5,0%), Болгарія (4,8), Польщу (4,5%), Німеччина (2,4%), Китай (2,2%).
Імпорт товарів здійснювався, зокрема, з РФ (40,4% від загального обсягу імпорту), Німеччини (7,3%), Китаю (5,9%), Польщі (4,1%), Туреччини (3,7%), Білорусії (3,1%), Словаччини (3,1%).  
У структурі експорту основну частку склали: чорні метали (57,4%); машини, обладнання та механізми (24,7%); продукти рослинного походження (3,2%); продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (3,0%); засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (1,8%) в структурі імпорту – мінеральні продукти (34,0%); недорогоцінні метали та  вироби з них (21,1%); реактори, котли, машини (9,5%); нікель і вироби з нього (8,4%); живі тварини, продукти тваринного походження (5,3%).
 


Інвестиційна діяльність за січень-грудень 2014 року


Залучення прямих іноземних інвестицій є стратегічним напрямком інвестиційної політики. Основна частка залучених у місто іноземних інвестицій – прямі іноземні інвестиції.
Упродовж 2014 року в економіку міста надійшло 71,5 млн.дол.США іноземних інвестицій. Загальний обсяг акціонерного капіталу нерезидентів станом на 31.12.2014 склав 821,7 млн.дол.США. що на 20,8% менше, ніж на 01.01.2014 (1037,97 млн.дол.США). Зменшення загального обсягу інвестицій відбулося через курсову різницю.
В економіку міста залучено 92,8% від обсягу прямих іноземних інвестицій області. У розрахунку на одного мешканця міста цей показник склав 1074,7 дол.США.
Найбільший приріст інвестицій спостерігався у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у 8,6 рази, у сфері тимчасового розміщення й організації харчування – на 0,9%, інформації та телекомунікації – на 3,1%.
Капітал нерезидентів спрямовано, переважно, у промисловість (81,5% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій), а саме: у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (27,0%), машинобудування (25,9%), металургійне виробництво (11,5%) та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (9,6).
Прямі іноземні інвестиції в економіку м.Запоріжжя надходили із 50 країн світу. Найбільші інвестори: Кіпр (38,6% від загальної суми прямих іноземних інвестицій), Швеція (22,2%), Республіка Корея (18,3%).
Станом на 03.12.2014 прями іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з м.Запоріжжя в економіку країн світу склали 33,95 млн.дол.США.

Зовнішньоекономічна діяльність за січень-грудень 2014 року


Промисловість міста має чітко визначену експортну орієнтацію, про що свідчать високі обсяги зовнішньоторговельного товарообігу, 69,8% якого складає експорт.  
Підприємства та організації міста у січні-грудні 2014 року експортували товарів і послуг на суму 3377,1 млн.дол.США (на 0,9% менше, ніж за відповідний період 2013 року), імпортували – 1464,1 млн.дол.США (на 13,0% менше, ніж за відповідний період 2013 року). Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу міста склало 1913,0 млн.дол.США.
Як і в попередні періоди, основу зовнішньої торгівлі міста становили товари. На їх долю припадало 94,5% експорту та 95,1% імпорту. 
За січень-грудень 2014 року експорт товарів становив 3193,2 млн.дол. США (зменшився на 0,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2013 року), імпорт – 1392,4 млн. дол. США (зменшився на 12,2% у порівнянні з 2013 роком). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 1800,8 млн. дол. США.
Зовнішньоторговельні взаємовідносини підтримувались з партнерами із понад 138 країнами світу. Найвагоміша частка запорізької продукції (39,5%) була поставлена до країн СНД, експорт зменшився на 21,5% в порівнянні з відповідним періодом 2013 року. До країн Європи та Азії відправлено відповідно 21,8% та 26,7% від загального експорту товарів. Експорт до Європи збільшився на 37,8%, до Азії - на 19,4%.
Російська Федерація залишається найбільшим торгівельним партнером міста (34,0% експортних та 47,6% імпортних поставок товарів).
Значні експортні поставки товарів здійснювались у Туреччину (11,9% загального обсягу експорту), Польщу (4,5%), Болгарія (3,8), Індію (3,4%).
Імпорт товарів здійснювався, зокрема, з Китаю (7,7% від загального обсягу імпорту), Німеччини (6,4%), Норвегії (5,0%), Туреччини (1,8%).
У структурі експорту основну частку склали: чорні метали (58,0%); машини, обладнання та механізми (27,4%); продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (3,3%); в структурі імпорту – недорогоцінні метали та  вироби з них (23,4%); мінеральні продукти (30,0%); реактори, котли, машини (10,2%); живі тварини, продукти тваринного походження (7,7%), засоби наземного транспорту, літальні апарати (4,1).


Інвестиційна діяльність за січень-грудень 2013 року


Залучення прямих іноземних інвестицій є стратегічним напрямком інвестиційної політики.
Основна частка залучених у місто іноземних інвестицій – прямі іноземні інвестиції.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 31.12.2013 склав 1036,4 млн.дол.США, що на 6,5% більше, ніж на 01.01.2013 (972,9 млн.дол.США). В економіку міста залучено 92,2% від обсягу прямих іноземних інвестицій області. У розрахунку на одного мешканця міста цей показник склав 1350,0 дол.США.
За січень-грудень 2013 року абсолютний приріст прямих іноземних інвестицій склав 63,5 млн.дол.США. Найбільший приріст спостерігався у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції в 3,2 рази, в операціях з нерухомим майном - на 40,3%, у фінансовій та страховій діяльності – на 29,6%.
Капітал нерезидентів спрямовано, переважно, у промисловість (73,9% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій), а саме: у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (23,4%), машинобудування (19,9%), металургійне виробництво (14,2%) та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (15,0).
Прямі іноземні інвестиції в економіку м.Запоріжжя надходили із 48 країн світу. Найбільші інвестори: Кіпр (44,5% від загальної суми прямих іноземних інвестицій), Швеція (19,1%), Республіка Корея (14,5%).
Станом на 31.12.2013 прями іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з м.Запоріжжя в економіку країн світу склали 48,1 млн.дол.США.

 

Зовнішньоекономічна діяльність за січень-грудень 2013 року


Промисловість міста має чітко визначену експортну орієнтацію, про що свідчать високі обсяги зовнішньоторговельного товарообороту, 66,96% якого складає експорт.
Підприємства та організації міста у січні-грудні 2013 року експортували товарів і послуг на суму 3406,6 млн.дол.США (на 8,5% менше, ніж за відповідний період 2012 року), імпортували – 1681,0 млн.дол.США (на 11,2% менше, ніж за відповідний період 2012 року). Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу міста склало 1725,6 млн.дол.США.
Як і в попередні періоди, основу зовнішньої торгівлі міста становили товари. На їх долю припадало 93,9% експорту та 94,4% імпорту. 
За січень-грудень 2013 року експорт товарів становив 3198,6 млн.дол. США (зменшився на 7,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року), імпорт – 1586,2 млн. дол. США (зменшився на 12,7% у порівнянні з 2012 роком). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 1612,4 млн. дол. США.
Зовнішньоторговельні взаємовідносини підтримувались з партнерами із понад 137 країнами світу. Найвагоміша частка запорізької продукції (50,2%) була поставлена до країн СНД, експорт зменшився на 12,3% в порівнянні з відповідним періодом 2012 року. До країн Європи та Азії відправлено відповідно 15,8% та 22,3% від загального експорту товарів. Експорт до Європи зменшився на 18,2%, до Азії збільшився на 0,1%.
Російська Федерація залишається найбільшим торгівельним партнером міста (42,6% експортних та 42,3% імпортних поставок товарів).
Значні експортні поставки товарів здійснювались у Туреччину (8,0% загального обсягу експорту), Китай (4,3%), Польщу (3,5%), Болгарія (2,9), Індію (2,6%).
Імпорт товарів здійснювався, зокрема, з Німеччини (8,2% від загального обсягу імпорту), Китаю (7,2%), Норвегії (3,6%), США (2,6%).
У структурі експорту основну частку склали: чорні метали (47,8%); машини, обладнання та механізми (36,8%); продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (4,6%); в структурі імпорту – недорогоцінні метали та  вироби з них (25,9%); мінеральні продукти (19,7%); реактори, котли, машини (14,1%); живі тварини, продукти тваринного походження (7,3%).


Інвестиційна діяльність за січень-грудень 2012 року

Залучення прямих іноземних інвестицій є стратегічним напрямком інвестиційної політики.
Основна частка залучених у місто іноземних інвестицій – прямі іноземні інвестиції.
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 31.12.2012 склав 1040,1 млн.дол.США, що на 16,9% більше, ніж на 01.01.2012 (889rsquo;ясного павільйону на території ринку Соцміста шляхом його будівництва за рахунок коштів субraquo; пропонує співробітництво в напрямку залучення інвестицій необхідних для модернізації та сталого розвитку житлово-комунального господарства, а strongсbr /аме:,7 млн.дол.США). В економіку міста залучено 90,9% від обсягу прямих іноземних інвестицій області. У розрахунку на одного мешканця міста цей показник склав 1349,7 дол.США.
За січень-грудень 2012 року абсолютний приріст прямих іноземних інвестицій склав 150,4 млн.дол.США. Найбільший приріст спостерігався у виробництві та розподілені електроенергії, газу та води у майже 20 разів; будівництві – на 6,3%; металургії – на 6,2%.
Капітал нерезидентів спрямовано, в основному, у промисловість (76,2% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій), а саме: в виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (22,0%), машинобудування (19,4%), металургійне виробництво (19,1%) та виробництво та розподілення електроенергії, газу та води (15,0).
Прямі іноземні інвестиції в економіку м.Запоріжжя надходили із 49 країн світу. Найбільші інвестори: Кіпр (49,0% від загальної суми прямих іноземних інвестицій), Швеція (18,5%), Республіка Корея (14,4%).

Зовнішньоекономічна діяльність за січень-грудень 2012 року

Промисловість міста має чітко визначену експортну орієнтацію, про що свідчать високі обсяги зовнішньоторговельного товарообороту, 66,3% якого складає експорт.

Підприємства та організації міста у січні-грудні 2012 року експортували товарів і послуг на суму 3721,78 млн.дол.США (на 5,1% менше, ніж за відповідний період 2011 року), імпортували – 1891,73 млн.дол.США (на 13,6% менше, ніж за відповідний період 2011 року). Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу міста склало 1830,05 млн.дол.США.
Як і в попередні періоди, основу зовнішньої торгівлі міста становили товари. На їх долю припадало 93,1% експорту та 96,1% імпорту. 
За січень-грудень 2012 року експорт товарів становив 3465,8 млн. дол. США (зменшився на 6,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року), імпорт – 1817,6 млн. дол. США (зменшився на 14,1% у порівнянні з 2011 роком). Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 1648,2 млн. дол. США.
Зовнішньоторговельні взаємовідносини підтримувались з партнерами із понад 130 країнами світу. Найвагоміша частка запорізької продукції (52,6%) була поставлена до країн СНД, експорт збільшився на 0,2% в порівнянні з 2011 роком. До країн Європи та Азії відправлено відповідно 17,8% та 20,6% від загального експорту товарів. Експорт до Європи зменшився на 20,4%, до Азії –на 14,0%.
Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (44,8% експортних та 42,6% імпортних поставок товарів).
Значні експортні поставки товарів здійснювались у Туреччину (8,9% загального обсягу експорту), Казахстан (3,7%), Польщу (3,6%), Німеччину (2,8%), Індію (2,7%), Болгарію (2,6%).
Імпорт товарів здійснювався, зокрема, з Російської Федерації (42,6% від загального обсягу імпорту), Китаю (9,4%), Німеччини (6,4%), Республіки Корея (4,8%), США (2,8%).
В структурі експорту основну частку склали: чорні метали (49,2%); машини, обладнання та механізми (18,6%); електричні машини (14,2%); засоби наземного транспорту, крім залізничного (4,5%); в структурі імпорту – палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (15,2%); реактори ядерні, котли, машини (13,4%); чорні метали (11,6%); електричні машини (7,1%); нікель і вироби з нього (6,4%); засоби наземного транспорту, крім залізничного (5,0%); риба і ракоподібні (4,5%).


 Яндекс.Метрика
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet