Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206


Рада трудових колективів при виконавчому комітеті Запорізької міської ради

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

13.11.2006 № 409


Про Раду трудових колективів м. Запоріжжя


З метою надання рекомендацій для прийняття рішень з питань життєзабезпечення м. Запоріжжя, підвищення якості підготовки та прийняття рішень органами місцевого самоврядування, розвитку громадської активності жителів міста, більш широкого їх залучення до громадського життя міста, враховуючи рішення зборів трудових колективів міста, виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Утворити Раду трудових колективів м. Запоріжжя при виконавчому комітеті Запорізької міської ради.
2. Затвердити Положення про Раду трудових колективів м. Запоріжжя при виконавчому комітеті Запорізької міської ради (додається).
3. Затвердити склад Ради трудових колективів м. Запоріжжя при виконавчому комітеті Запорізької міської ради (додається).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Карташова Є.Г.

Міський голова Є.Г.Карташов
  ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
13.11.2006 № 409

ПОЛОЖЕННЯ
Про Раду трудових колективів м. Запоріжжя при виконавчому комітеті Запорізької міської ради

 

1. Рада трудових колективів м. Запоріжжя (далі – Рада) є дорадчо-консультативним органом.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Ради є:
3.1. надання рекомендацій для прийняття рішень з питань життєзабезпечення міста;
3.2. підвищення якості підготовки та прийняття рішень органами місцевого самоврядування;
3.3. розвиток громадської активності жителів міста, більш широке їх залучення до громадського життя міста;
3.4. встановлення зв'язків з трудовими колективами підприємств, установ і організацій різних форм власності щодо вирішення основних економічних, громадських, соціальних, правових питань життєзабезпечення міста.
4. Відповідно до покладених на неї завдань Рада має право:
4.1. брати участь у роботі комісій, робочих груп (за згодою керівника комісії, робочої групи) щодо вироблення рекомендацій для прийняття рішень з питань соціального та економічного розвитку міста;
4.2. організовувати зустрічі з трудовими колективами підприємств, установ, організацій різних форм власності з метою вивчення громадської думки щодо актуальних питань економічного, громадського, соціального розвитку міста;
4.3. одержувати в установленому порядку інформацію та матеріали, необхідні для її діяльності, в порядку, передбаченому чинним законодавством;
4.4. заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції Ради;
4.5. подавати міській раді та її виконавчому комітету пропозиції з питань, що належать до компетенції Ради.
5. До складу Ради входять представники трудових колективів підприємств, установ, організацій м. Запоріжжя.
6. Склад Ради затверджується виконавчим комітетом міської ради за пропозицією загальних зборів Ради трудових колективів м. Запоріжжя.
7. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи Ради або скликаються головою Ради за потребою.
Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш половини від її складу.
Засіданням Ради керує її голова або за дорученням його заступник.
Керівники структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету, інші особи, запрошені на розгляд окремих питань, можуть брати участь у їх обговоренні.
8. Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів Ради, присутніх на її засіданні.
9. Підготовку матеріалів до засідання Ради та контроль за реалізацією прийнятих рішень здійснює секретар Ради.
10. Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, є рекомендаційними для розгляду і врахування в роботі міської ради та її виконавчого комітету, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території міста.
11. Питання організаційного забезпечення діяльності Ради вирішується головою Ради.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради,
керуючий справами виконкому ради
К.О. Вайтаник

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
13.11. 2006 № 409

Склад Ради трудових колективів м. Запоріжжя
при виконавчому комітеті Запорізької міської ради

Назва підприємства

Представник трудового колективу

1

ВАТ „Запорізький металургійний комбінат „Запоріжсталь”

Онода Костянтин Костянтинович – начальник мартенівського цеху

2

ВАТ Електрометалургійний завод „Дніпроспецсталь”
ім. А.М. Кузьміна

Гусєв Володимир Іванович – начальник енергосилового цеху

3

ВАТ „Запорізький завод феросплавів”

Головань Олександр Іванович – начальник відділу кадрів, в.о. заступника голови правління по персоналу

4

ВАТ „Запорізький сталепрокатний завод”

Бережна Світлана В'ячеславівна – голова профспілкового комітету

5

ВАТ „Запоріжвогнетрив”

Гурській Валерій Іванович – голова профспілкового комітету

6

Казенне підприємство „Запорізький титано-магнієвий комбінат”

Жигунов Микола Миколайович – заступник генерального директора з кадрів, праці та соціального розвитку
Мількевич Георгій Петрович – голова профспілкового комітету

7

Державне підприємство „Кремнійполімер”

Герцик Олександр Петрович – голова профспілкового комітету

8

ВАТ „Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів”

Щебетун Марія Олександрівна – заступник голови правління з економіки

9

ЗАТ „Завод ЖБК № 1”

Єрьоменко Марія Григорівна – голова профспілкового комітету

10

ВАТ “Запорізький завод металевих конструкцій”

Бараннік Віталій Олександрович – начальник загального відділу

11

ВАТ „ Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат”

Юферев Олександр Валентинович – директор по персоналу та адміністративним питанням

12

УІ ТОВ „ХАРВЕСТ Індустріалес, С.Л.”

Войний Олександр Іванович – виконавчий директор

13

ВАТ „Український графіт”

Єрмаков Володимир Миколайович – голова профспілкового комітету

14

ДНВП „Інститут „Титану”

Архіпов Володимир Іванович – голова профспілкового комітету

15

Торгово-Промислова Транснаціональна Корпорація “Кераміст”

Пєшков Олексій Анатолійович – референт генерального директора

16

Запорізька дирекція українського державного підприємства поштового зв'язку “Укрпошта”

Ковпак Василь Миколайович – начальник Запорізького поштамту

17

Запорізька філія ВАТ “Укртелеком”

Харченко Наталія Вікторівна – начальник центру обслуговування споживачів та продажу послуг

18

ТОВ “Запорізький авторемонтний завод”

Костецький Анатолій Ілліч – директор заводу

19

ВАТ “Запоріжгаз”

Стехіна Ірина Анатоліївна – голова об'єднаної профспілкової організації

20

„УКРНДІспецсталь”

Такіянузов Рашид Салахович – заступник директора з охорони праці

21

ТОВ “Ольф ЛТД”

Коваленко Валерій Вікторович – директор з виробництва

22

ЗМКБ „Прогрес”

Тимошенко Віктор Васильович – заступник директора з кадрів та режиму

23

ЗАТ „ Запорізький оліяжиркомбінат”

Іпатов Володимир Миколайович – директор з персоналу та соціальних питань

24

ВАТ „ Запорізький хлібокомбінат №3”

Проценко Єлизавета Ігорівна – голова правління

25

Казенне підприємство „Науково-виробничий комплекс „Іскра”

Євсеєв Сергій Дмитрович – голова профспілкового комітету

26

ДП “Міжнародний аеропорт Запоріжжя”

Бадулін Михайло Олексійович – голова профспілкового комітету

27

ЗАТ „ЗАЗ”

Крайній Валерій Григорович – заступник голови правління

28

ДП „Радіоприлад”

Крючков Олександр Григорович – заступник генерального директора з економічних питань

29

ВП „Неон” УТОГ

Закутна Тамара Миколаївна – заступник директора, голова профкому

30

ТОВ “МВФ МІДА, лтд”

Ткаченко Віра Павлівна – голова Ради трудового колективу ТОВ “МВФ МІДА, лтд”

31

ВАТ „Запорізький електровозоремонтний завод”

Тутов Анатолій Іванович – заступник голови правління з кадрів

32

КП “Запоріжелекторотранс”

Гусаченко Євген Юрійович – перший заступник генерального директора, заступник генерального директора з експлуатації

33

ВАТ ВТФ „Селена”

Савочкіна Ольга Михайлівна – голова профспілкового комітету

34

ВАТ „Запорізький механічний завод”

Вознюк Любов Костянтинівна – голова профспілкового комітету

35

ВАТ „Запорізька кондитерська фабрика”

Павленко Василь Миронович – голова правління

36

ЗАТ фармацевтична фабрика “Віола”

Применко Вікторія Миколаївна – завідуюча лабораторією ВТК, голова ради трудового колективу фабрики

37

ВАТ „ПБК „Славутич”

Жеребна Валентина Анатоліївна – голова профспілкового комітету, провідний спеціаліст з питань побуту та соцрозвитку

38

ВАТ „Завод „Перетворювач”

Тарасенко Олександр Вікторович – перший заступник генерального директора

39

Філія „ДніпроГЕС”

ВАТ “Укргідроенерго”

Івко Іван Петрович – начальник зміни ГЕС

 

40

ВАТ „Запорізький завод високовольтної апаратури”

Бойко Сергій Петрович – заступник генерального директора з виробництва

41

ВАТ „Запорізький кабельний завод”

Скрипка В'ячеслав Вікторович – начальник управління з соціальних та господарських питань

42

ЗАТ ”Запоріжкран”

Ткаліч Михайло Андрійович – директор із зовнішніх зв'язків

43

ВАТ “Запоріжжяобленерго”

Кірей Олександр Михайлович – голова профспілкового комітету

44

ВАТ „Запоріжтрансформатор”

Перун Юліана Романівна – директор з персоналу
Григорцов Олександр Степанович – заступник голови профспілкового комітету

45

ВАТ “Дніпроенерго”

Бочкарьов Юрій Георгієвич – генеральний директор

46

ООО “Запорізький завод кольорових сплавів”

Григоренко Микола Іванович – заступник директора заводу

47

ВАТ “НВФ Форум”

Мухін Анатолій Михайлович – директор ТОВ “Запорізький завод кольорових сплавів”

48

Голова Запорізької обласної ради профспілок

Сластен Віктор Максимович

49

Голова Ради Почесних Громадян Запоріжжя

Хаджинов Леонід Петрович

 

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради,
керуючий справами виконкому ради
К.О.Вайтаник

Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet