Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206


Завдання підрозділів Заводської районної адміністрації

Підрозділи Заводської районної адміністрації

 

Відділ організаційної та кадрової роботи

 Основні напрями роботи:

 • планування роботи районної адміністрації та контроль за виконанням планів;
 • здійснення контролю за термінами виконання розпоряджень голови районної адміністрації;
 • контрольна та аналітична робота з питань виконавчої та трудової дисципліни в підрозділах районної адміністрації;
 • організація роботи з кадрами та проходження служби в районній адміністрації;
 • надання консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам районної адміністрації, підприємствам, організаціям, установам та закладам з питань, що належать до компетенції відділу;
 • надання методичної допомоги щодо виконання вимог Закону України "Про органи самоорганізації населення";
 • здійснення організаційного забезпечення виборів та референдумів згідно з  законодавством України.

Начальник відділу організаційної та кадрової роботи – Тархова Інна Олексіївна, тел. (061) 289-81-02 

Загальний відділ

Основні напрями роботи:

 • методичне керівництво роботою по веденню діловодства в підрозділах районної адміністрації;
 • прийом, реєстрація, комп'ютерний облік та обробка, доведення до виконавців, оперативний пошук документів, надання інформації стосовно їх проходження;
 • здійснення контролю за термінами виконання документів вищих органів;
 • облік та здійснення контролю за термінами розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян, відправлення кореспонденції та відповідей по зверненням громадян;
 • виконання друкарських робіт, ксерокопіювання документів;
 • організація архівного зберігання документів;
 • технічне обслуговування апаратних служб районної адміністрації, утримання будівлі, господарське забезпечення.

Начальник загального відділу – Коляда Валентина Григорівна, тел. (061)289-81-41.


Відділ адміністративно-правової роботи
Основні напрями роботи:
 • реалізація державної політики на території району в сфері адміністративно-правової роботи;
 • надання консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам  районної адміністрації, підприємствам, установам, організаціям та закладам усіх форм власності з питань, що належать до компетенції відділу;
 •  здійснення зв'язку з правоохоронними органами і координація роботи правоохоронних органів по виконанню рішень та розпоряджень органів вищого рівня;
 • організація та проведення засідань адміністративної комісії, підготовка справ про адміністративні правопорушення, облік розглянутих справ, забезпечення їх схоронності;
 • забезпечення у межах визначеної компетенції законних прав та інтересів районної адміністрації в судах та інших органах під час розгляду правових питань та спорів;
 • організація та проведення безкоштовних консультативно-правових зустрічей з населенням району.

Начальник відділу адміністративно-правової роботи – Шеєнко Наталія Іванівна, тел. (061) 289-81-19.

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності
Основні напрями роботи:
 • забезпечення організації ведення бухгалтерського обліку та звітності у відповідності до Інструкції по бухгалтерському обліку в установах і організаціях, які знаходяться на державному бюджеті;
 • здійснення контролю за використанням коштів відповідно до відкритих кредитів та їх цільових призначень згідно з  затвердженими кошторисами по бюджету, збереженням коштів та матеріальних цінностей;
 • здійснення обліку спеціальних коштів;
 • здійснення нарахування та виплати заробітної плати працівникам райадміністрації;
 • забезпечення своєчасного проведення розрахунків з  підприємствами та установами за надані товари та послуги;
 • складання та погодження з керівниками підрозділів кошторисів видатків та розрахунків до них;
 • здійснення контролю за зберіганням основних засобів, матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів та інших матеріальних цінностей.

      Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер – Заболотній Михайло Вікторович, тел. (061) 289-81-17;

Відділ економічного розвитку та підприємництва

Основні напрями роботи:
 • реалізація державної економічної політики, її регіональних та місцевих напрямків;
 • розробка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку району і здійснення контролю за її виконанням;
 • організація розвитку транспортної мережі та координація пасажиро- перевезень в районі;
 • координація робіт по наданню населенню послуг зв'язку;
 • координація роботи щодо розробки інвестиційних проектів на підприємствах району;
 • забезпечення розвитку соціальної інфраструктури району;
 • організація роботи з підприємствами та установами району щодо зниження енергоспоживання;
 • проведення робіт щодо розвитку та підтримки малого підприємництва в районі.

  Начальник відділу економічного розвитку та підприємництва – Гуржій Олена Валентинівна, тел. (061) 289-81-20.

  

Відділ житлово-комунального господарства 
Основні напрями роботи:
 • забезпечення управління об'єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності, їх належного утримання та ефективної експлуатації, надання необхідного рівня та якості послуг населенню;
 • організація благоустрою району, залучення з цією метою коштів, трудових та матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а  також населення, здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, створення місць відпочинку громадян;
 • здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства.

Начальник відділу комунального господарства  Юрков Олександр Анатолійович –  тел. (061) 222-56-67.

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців

Основні напрями роботи:
 • внесення запису про виборців до бази даних Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру, візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру;
 • складання, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях у разі призначення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, міських голів, всеукраїнських та місцевих референдумів;
 • ведення обліку усіх операцій, пов'язаних із змінами бази даних Реєстру;
 • надання статистичної інформації про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;
 • розглядання запитів та звернень виборців.         

  Начальник  відділу ведення Державного реєстру виборців -  Лукашов Петро Миколайович, тел. (0612) 271-10-10.

 

Сектор по культурі та спорту
Основні напрями роботи:
 • реалізація державної політики у сфері культури, фізичної культури та спорту, охорони здоров’я, соціального захисту, освіти; дітей, сім’ї та молоді;
 • організація взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями у вирішенні питань гуманітарної та соціальної політики;
 • сприяння процесу впровадження у сферу громадських відносин принципів духовності, патріотизму, захисту моралі;
 • співпраця з ветеранськими, громадськими, благодійними організаціями, благодійними фондами. 

Завідувач сектору по культурі та спорту – Козиряцька Ірина Володимирівна, тел. (0612) 289-81-11

 


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet