Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206Інформація
про роботу районної адміністрації
Запорізької міської ради по Хортицькому району
за І півріччя 2017 року

 

Районна адміністрація протягом звітного періоду здійснювала свою діяльність згідно з чинним законодавством України, нормативно-правовими документами органів влади вищого рівня, планами роботи районної адміністрації.

Керівництво районної адміністрації постійно приділяло увагу актуальним питанням: благоустрій та приведення території району до належного санітарного стану, ремонт житлового фонду, погашення заборгованості із заробітної плати, ліквідація стихійної торгівлі, своєчасне реагування на звернення громадян.

Постійно проводилася робота щодо реалізації державної політики, спрямованої на збереження, підтримку і розвиток вітчизняних товаровиробників у галузях і виробництвах, що забезпечують життєві інтереси району та соціальний і культурний рівень життя населення.

У районній адміністрації проведено певну роботу з кадрових питань. Протягом звітного періоду підготовлені та затверджені особисті річні плани осіб, зарахованих до кадрового резерву оформлені довідки про перебування в кадровому резерві, надіслані листи керівникам підприємств та проаналізовано кількісний та якісний склад кадрового резерву на посади осіб районної адміністрації.

Протягом І півріччя звільнено 2 працівника, прийнято на роботу 4 працівника (2 посадові особи - за конкурсом, 2 працівника - по 0,5 ставки), підвищено кваліфікацію 10 осіб, присвоєно черговий ранг 1 посадовій особі, приведені у відповідність розподіл обов’язків між головою районної адміністрації та заступниками голови, розроблені інструкції голови районної адміністрації та на вакантну посаду головного спеціаліста відділу організаційної та кадрової роботи, підготовлені документи щодо проведення конкурсу на заміщення вакантних посад. Забезпечено подання на офіційному веб-сайті Національного агентства за 2016 рік е-декларацій 38 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та 2 декларацій осіб, які припинили в 2016 році діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Керуючись розпорядженнями міського голови від 12.01.2017 №28к/тр „Про затвердження термінів і графіка проведення співбесід з керівниками виконавчих органів міської ради, посадовими особами місцевого самоврядування апарату міської ради, апарату виконавчого комітету міської ради” (зі змінами), від 01.04.2010 №154р „Про затвердження Порядку проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків та завдань” та розпорядженням голови районної адміністрації від 12.01.2017 №07к/тр „Про затвердження термінів і графіка проведення співбесід з посадовими особами районної адміністрації”, підготовлені документи для проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами районної адміністрації покладених на них обов’язків і завдань. У лютому поточного року щорічну оцінку пройшли 31 посадова особа, з яких 16 осіб отримали підсумкову оцінку „висока”, 15 –„добра”.

З метою підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування проведено 6 занять апаратного навчання, на яких надавалися роз’яснення щодо окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно фінансового контролю, консультації щодо заповнення е-декларацій, про роботу зі зверненнями громадян в районній адміністрації за підсумками 2016 року та вдосконалення відповідної роботи, ознайомлення зі змінами в нормативних документах та інші питання.

У звітному періоді проводилася робота з ініціативною групою щодо ініціювання створення квартального комітету по вул. Доблесній, підготовлені документи до виконавчого комітету міської ради про внесення змін до Положення про будинковий комітет по бул. Будівельників, 10 з питань  неприбутковості.Проведено нарадуз головами будинкових комітетів з питань роботи на поточний рік.

Організовано роботу щодо проведення в районі громадських обговорень з питань подальшого розпорядження бронзовою скульптурою В.І.Леніна та скульптурами сталевара, колгоспниці, електрика, інженера-будівельника, в яких взяли участь 1427 осіб.

Організовано роботу серед установ та підприємств району щодо проведення 8 днів інформування населення, розміщення інформаційних матеріалів про популяризацію безвізового режиму з ЄС, розповсюдження підписних листів щодо підтримки проекту «Напиши листа світові».

За звітний період до районної адміністрації надійшло 329 звернень від 1122 громадян (3 безробітні, 1 дитина війни, 13 інвалідів, 46 пенсіонерів, 55 працюючих, 7 непрацюючих, 3 ветерани праці, 1 учасник ліквідації на ЧАЕС, 5 підприємців, 199 інших категорій), з них 303 – письмових. Із загальної кількості звернень, що надійшли до районної адміністрації, 68 колективних, 8 повторних. У зверненнях порушено 329 питань. Найбільшу кількість становлять питання житлового господарства – 124, комунального-дорожнього господарства – 77,  науки, освіти, виховання і навчання дітей, роботи навчально-виховних закладів – 47, торгівлі і громадського харчування – 41, соціального захисту – 15, охорони здоров’я - 10та інш. Розглянуто і опрацьовано 9 запитів на інформацію. Підготовлено розпорядження голови районної адміністрації «Про роботу щодо розгляду звернень громадян у районній адміністрації у 2016 році».

Головою районної адміністрації проведено 7 особистих прийомів, прийнято 26 громадян, розглянуто 26 питань, з яких 1 вирішено позитивно, роз’яснено 25.

За І півріччя 2017 року загальним відділом зареєстровано 1490 документів вхідної службової кореспонденції, на контроль поставлено 225, надано відповіді на 316 контрольних документів, відправлено 2117 листів, зареєстровано445 розпоряджень голови районної адміністрації.

Спеціалістами загального відділу проведена робота щодо укладання 38 договорів стосовно матеріально-технічного обслуговування районної адміністрації та проведено допорогову закупівлю через електронну систему закупівель«ProZorro»бензину А-95, цифрової фотокамери, БФП для друку, персональних комп’ютерів, ноутбука, послуг з постачання ліцензійного програмного забезпечення, проектно-кошторисної документації з реконструкції будівлі районної адміністрації. Зареєстровано 75 договорів про закупівлю товарів, виконання робіт та послуг.

Спеціалістами загального відділу проведені перевірки відділу бухгалтерського обліку та звітності з питань дотримання термінів виконання контрольних документів органів влади вищого рівня та ведення діловодства і формування справ,  відділу житлово-комунального господарства щодо дотримання законодавства про звернення громадян.

Спеціалістами відділу адміністративно-правової роботи, відповідно до покладених на них завдань, впродовж звітного періоду було забезпечено представництво районної адміністрації у 62 судових засіданнях, в яких районна адміністрація та Запорізька міська рада виступають відповідачем та третьою особою щодо справ з житлових відносин та успадкування.

Спеціалісти відділу взяли участь у 105 засіданнях комісій, підготовлено 45 відповідей на контрольні документи, 26 відповідей на звернення громадян та підприємств, підготовлено 9 запитів про надання інформації та 6 проектів господарських договорів, 1 позовну заяву до Господарського суду Запорізької області та 1 заяву до районного Хортицького суду. За звітний період погоджено 445 проектів розпоряджень, 75 проектів договорів. Постійно надається правова допомога спеціалістам районної адміністрації та мешканцям району, з питань отримання консультацій прийнято 18 громадян, взято участь у правових зустрічах для малозабезпечених категорій населення району щодо роз’яснення  чинного законодавства.

У І півріччі проведено 10 засідань адміністративної комісії, протягом звітного періоду надійшов31 протокол про адмінпорушення, оформлено 22 постанови, закрито 13 адміністративних справ, оформлено 17 листів з повідомленням. Рішенням комісії накладено штрафів на суму 5882,0 грн., стягнуто – 1632,0 грн., за грудень 2016 року - 4845,0 грн. Правопорушникам відправлено 16 постанов, для примусового стягнення штрафу відправлено до ВДВС 14 постанов адміністративної комісії. За 2016 рік згідно з актами ВДВС стягнуто 4760, 0 грн.

Протягом І півріччя 2017 року до АІТС Державного реєстру виборців завантажено 101 відомість та опрацьовано 2940 записів, з них завантажено і оброблено 50 ініціативних відомостей.

Постійно проводиться аналітична робота, спрямована на усунення існуючих кратних включень виборців до Реєстру та запобігання утворення нових пар “двійників” в кількості 326 осіб.       

За звітний період проведено 206 наказів начальника відділу ведення Державного реєстру виборців, з них: за зверненнями АІТС ДРВ (25), внесення змін до персональних даних виборців (108), внесення запису до бази даних (31), знищення запису (42).

Сформовано та надіслано 59 запитів до суб’єктів подання відомостей щодо 1160 осіб: підтвердження факту реєстрації виборців (87), уточнення ідентифікаційних даних виборців (1059), підтвердження факту громадянства (4), уточнення факту смерті виборців (5), підтвердження недієздатності виборців (5).

Надано 65 відповідей на запити виборців щодо надання персональних даних, які містяться у Державному реєстрі виборців. Проаналізовано стан 52 виборців в Реєстрі, які вибули з військових частин та установ відбування покарань, попередня адреса яких в межах Хортицького району.

Проведено роботу з опрацювання геоінформації в підсистемі «Державний реєстр виборців» щодо зовнішніх границь території району, меж виборчих дільниць.

Одним із провідних напрямків роботи відділу житлово-комунального господарства - проведення заходів з благоустрою території району, підтримання її в належному санітарному стані, організації роботи системи житлово-комунального господарства.

Протягом звітного періоду послідовно проводилася робота з благоустрою району: утримання в належному санітарному стані парків, скверів, куточків відпочинку, алей, дитячих майданчиків, вулиць, прибудинкових територій.

З метою вжиття заходів із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з несприятливими погодними умовами районним штабом була організована чітка робота з прибирання снігу, ліквідації ожеледиці і посипці спеціальними сумішами шляхів та тротуарів. В зимовий період було забезпечено безаварійний рух транспортних засобів по вуличним мережам, посипано автошляхи, тротуари, зупинки протиожеледною сумішшю в кількості 151,1 т, розчищено 32,73 км доріг, 88,578 тис. м2 тротуарів.

Працівниками КРБП «Зеленбуд» виконані роботи з прибирання 1464,52 га територій від випадкового сміття, очищення 90,810 м2 газонів від опалого листя, обрізання 8774 дерев та кущів, звалювання 244 дерев, навантаження та вивезення 52 т опалого листя та87 т гілля, посадки 327 од. кущів, садіння 3467 од. однорічних квітів. При ліквідації наслідків негоди у березні згідно з актом видалення аварійних дерев 6,5 т дров передані громадянам пільгових категорій для опалення.

Відділом житлово-комунального господарства організовано вивезення КП «Запоріжремсервіс» з прибудинкових територій 829,5 т опалого листя та гілля з 173 адрес, невивезеними залишаються на 89 адресах.

З метою дотримання підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності вимог Правил благоустрою щотижнево проводяться обстеження території району. У разі виявлення порушень терміново вживаються заходи щодо усунення виявлених недоліків. 

Налагоджена співпраця з ТОВ «УМВЕЛЬТ-Запоріжжя» щодо надання інформації про необхідність виконання заміни, ремонту, додаткового встановлення контейнерів та адресів невивезеного ТПВ.

На виконання розпорядження міського голови від 23.11.216 №565р «Про створення робочої групи щодо перевірки рекламних засобів, розміщених в м. Запоріжжя» проводиться робота з моніторингу та перевірки рекламних засобів на території району, за результатами якої у І півріччі виявлено 1181 рекламний засіб, та щомісячно надається інформація до департаменту комунальної власності та приватизації міської ради. Взято участь у знесенні незаконно розміщеної рекламної конструкції по вул. Рубана, 13.

З метою приведення в належний фітосанітарний та естетичний стан територій району виконуються роботи з ліквідації карантинних рослин. Підприємствами, організаціями та установами виконано покіс трав на закріплених територіях на площі 243,648 га.

Виконані роботи з ліквідації аварійно небезпечних ділянок вулично-шляхової мережі на площі 1704,79 м2 (вул. Хортицьке шосе, вул. Новгородська, вул. Рубана, вул. Курузова, пр.Ювілейний, вул. Козака Бабури, вул. Запорозького козацтва, вул. Воронезька, вул. Чотирнадцятого жовтня, вул. Василя Сергієнка, вул. Героїв 93-ї бригади, пр. Інженера Преображенського, дорога по 2-му мосту ім. Преображенського, вул. Лахтінська, вул. Ентузіастів, вул. Світла, вул. Василя Стуса, вул. Маршала Судця).

Підрядними організаціями за дорученням КП «Управління капітального будівництва» міської ради виконана І черга робіт з реконструкції бул. Будівельників (влаштування асфальтобетонного покриття внутрішньо-квартальної дороги, побудовані сходи, тротуарні доріжки від вул. Маршала Судця, 1 до бул. Будівельників, 19), влаштоване освітлення, виконані роботи з озеленення, розпочата ІІ та ІІІ черга робіт. Продовжено реконструкцію скверу по пр. Ювілейному (на 3 доріжках укладено тротуарну плитку).

Районною адміністрацією укладені договори на надання послуг: з обрізки та видалення аварійно-небезпечних дерев на суму 45938,00 грн., поточного ремонту автопавільйонів по вул. Чотирнадцятого жовтня на суму 20107,03 грн., вул. Хортицьке шосе на суму 80362,28 грн.,  по вул. Курузова на суму 20107,03 грн., по вул. Запорозького козацтва на суму 40214,06 грн.,  по пр. Ювілейному на суму 40181,14 грн., поточного ремонту павільйону чекання по вул. Василя Сергієнка на суму 40181,14 грн., поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів (доріг) по вул. Героїв 93-ї бригади, вул. Воронезькій, вул. Василя Сергієнка, на суму 195121,95 грн., поточного ремонту малих архітектурних форм на суму 94829,76 грн., встановлення малих архітектурних форм (елементів дитячого майданчику) за адресою: вул. Новгородська, 26б та послуги з ліквідації стихійних звалищ на суму 159900,00 грн.

Виконані роботи з ліквідації стихійних звалищ загальним обсягом 309,5 т на суму 103270,32 грн. по вул. Ентузіастів, 16, 18, вул. Чотирнадцятого жовтня, 1 та поблизу ЗНВК «Молодь», вул. Запорозького козацтва, 29, вул. Лахтінська, 4б, вул. Воронезька біля ЗОШ №51, вул. Калнишевського, 8, пр. Інженера Преображенського біля кафе «Дублет» та КУ «ЗМБДЛ №5».

Протягом травня установлені зупинки громадського транспорту по вул. Хортицьке шосе, вул. Чотирнадцяте жовтня, вул. Курузова, вул. Василя Сергієнка, вул. Запорозького козацтва, пр. Ювілейний. Представниками ТОВ «КЛІМАТІК» у червні встановлено дитячий майданчик по вул. Новгородській, 26б, працівниками КП «Запоріжремсервіс» проводяться роботи з поточного ремонту дитячих майданчиків у парку «Поколінь», сквері Ювілейному та куточках відпочинку району.

Проведено 7 засідань комісії з питань присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна та об’єктам незавершеного будівництва, розглянуто 82 звернення підприємств та 3 звернення громадян, видано 83 розпорядження голови районної адміністрації.

Проведено 7 засідань громадської комісії з житлових питань при районній адміністрації, прийнято на квартирний облік 12 громадян, видано 17 довідок, підготовлено 7 розпоряджень про зміну договору найму та 7 про прийняття/зняття з квартирного обліку.

З питання приватизації житла звернулось 385 громадян. Приватизовано 78 квартир загальною площею 3768,99 м2, оформлено 85свідоцтв про право власності на житло. Проведено 6 засідань комісії для встановлення фактичного проживання громадян у гуртожитках, прийнято 16 громадян, проведено складено 18 актів щодо обстеження приміщень. Розглянуто 85 звернень громадян, які надійшли на міський «Контакт центр 15-80».    

У І півріччі 2017 року робота відділу економічного розвитку та підприємництва направлена на виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку м. Запоріжжя на 2017 рік, Програми сприяння розвитку малого і середнього підприємництва у м. Запоріжжі, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, на збереження та зміцнення економічного потенціалу району, підвищення рівня та якості життя населення шляхом забезпечення комплексного і збалансованого розвитку району.

В районі діють 4 ринки та 2 торговельних комплекси, 195 підприємств роздрібної торгівлі, 73 підприємства ресторанного господарства, 120 підприємств по наданню послуг населенню, 303 тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності, з них: 23 торговельно-зупинкових комплекси.

У І півріччі 2017 рокуврайонній адміністрації проведено:

11 засідань комісії по упорядкуванню роботи об’єктів сфери обслуговування, розглянуто 27 питань;

65 засідань тендерного комітету, розглянуто 113 питань.

Спеціалістами відділу забезпечено попередню підготовку документів та видано 12 режимів роботи на об’єкти торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, у тому числі підготовлено 1 розпорядження щодо встановлення продовженого режиму роботи, укладено 37 договорів на право користування місцем для розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності, 33 договори – для розташування дрібно-роздрібної торговельної мережі та сфери послуг, підготовлено 15 розпоряджень голови районної адміністрації про затвердження висновків комісії для розміщення засобів пересувної мережі та визначені розміри плати за цими договорами.

Оновлено дислокацію місць розміщення сезонної пересувної торговельної мережі: затверджено 61 зону в кількості 139 місць.

Сформовано загальнудислокаціютимчасовихспорудучасників меморандуму «КупуйЗапорізьке - обирай своє» в кількості 11 од.

У І півріччі 2017 року спеціалістами відділу економічного розвитку та підприємництва розглянуто та надано відповіді на 46 письмових скарг та звернень мешканців району,  депутатських звернень та інформаційних запитів, на 60 усних звернень  від громадян щодо порушення суб’єктами господарювання Правил торгівлі та інших питань. Складено 87 довідок щодо обстеження об’єктів сфери торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства з питань дотримання Правил благоустрою м. Запоріжжя.

У січні поточного року підведені результати конкурсу на «Краще підприємство сфери торгівлі по підготовці до новорічних і різдвяних свят». Переможцем конкурсу визнано орендаря кафе «Шато» ФОП Алієву Е.Г. та нагороджено грамотою міськвиконкому.

В лютому проведена робота із суб’єктами господарювання щодо участі в загальноміському святі «Масляна», організовано безкоштовну роздачу 200 млинців. Для реалізації продукції до Великодня та поминальних днів на території району відведено 16 місць.

У березні-квітні поточного року проведено роботу із суб’єктами господарювання з питання утримання прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані, видано 25 попереджень представникам сфери торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства стосовно додержання  «Правил благоустрою території міста Запоріжжя».

З метою ліквідації «стихійної» торгівлі мобільною робочою групою по координації роботи з упорядкування стихійної торгівлі проведено 54 спільних рейди, під час яких були перевірені вул. Новгородська, вул. Героїв 93-ї бригади, пр. Ювілейний, вул. Лахтінська, вул. Ентузіастів та інші. За вищезазначений період встановлено 34 правопорушення, за якими складені адміністративні протоколи за ст. 156, 160, 164 КУпАП та направлені до Хортицького районного суду. Станом на 01.07.2017 надійшло 5 повідомлень на «гарячу лінію» з питань, які пов’язані з несанкціонованою торгівлею в районі. У І кварталі ліквідовано «стихійну» торгівлюна асфальтовому майданчику по пр. Ювілейному, 27в, дана територія використовується для безкоштовної стоянки.

На виконання листа Держпродспоживслужби в м. Запоріжжі від 01.06.2017 №825 про вжиття заходів з профілактики захворювань на ботулізм серед населення при вживання риби, доручення міського голови створена комісія для проведення перевірок закладів торговельної мережі та місць «стихійної» торгівлі з питань реалізації та рибної продукції на території району. Щонедільно проводяться перевірки місць реалізації рибної продукції, проведено 3 виїзних рейди комісії, здійснено перевірки 31 об’єкта торгівлі та ресторанного господарства, 1 об’єкт зачинено.

На виконання розпорядження міського голови від 24.02.2012 №94р«Про здійснення заходів щодо припинення торгівлі декоративними видами ранньоквітучих рослин» проведено операцію «Первоцвіт». За даними Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій обл. порушень не виявлено.

З метою надання безкоштовної правової допомоги населенню району в І півріччі поточного року проведені 6 консультативно-правових зустрічей, в яких взяли участь представники районної адміністрації, спеціалісти управлінь та комунальних служб району, юристи різних галузей права. За консультаціями звернулось 22 громадянина стосовно надбавок до пенсії як учаснику ВВв та за особливі заслуги перед Україною, перерахунку пенсій, санаторно-курортного лікування пенсіонерів, нарахування пенсії працюючому пенсіонеру, оформлення соціальної послуги по догляду за інвалідом, виплати допомоги одинокій матері, виплати аліментів, переобрання голови ЖБК, оформлення та продажу-купівлі квартири, оформлення нотаріальної довіреності, отримання статусу безробітного, нарахування матеріальної допомоги по безробіттю. З усіх порушених питань були надані відповідні роз’яснення та консультації. 

Для організації якісного проведення районних заходів спеціалістами сектору по культурі та спорту підготовлені та підписані договори з постачальниками товарів на отримання продукції (квітів, грамот та дипломів, нагородної продукції, косметичних товарів) та послуг (транспортні перевезення призовників).

Згідно з планом роботи сектору по культурі та спорту проводився прийом громадян з питань опікунської ради та спостережної комісії. Секретарем опікунської ради проведено 6 обстежень житлово-побутових умов осіб,  справи яких розглядались у суді про визнання недієздатності, 1 – про призначення помічника дієздатній особі. Тричі проводилось відвідання самотнього літнього мешканця району з метою забезпечення його соціального захисту, організовано його медичний огляд; підготовлені документи для подання заяви до суду від імені опікунської ради на визнання його обмежено дієздатним, встановлення піклування та призначення піклувальника.

Проведено 6 засідань спостережної комісії. Секретарем комісії ведеться постійна робота щодо обліку громадян умовно-достроково звільнених з місць позбавлення волі, налагодження взаємодії закладів, установ та громадських організацій з питань соціального патронату осіб зазначеної категорії. На обліку знаходиться 5 осіб, направлено до центру зайнятості 26 осіб.

Протягом І півріччя забезпечено проведення запланованих масових заходів патріотичного, культурологічного, розважального напрямків.

Протягом першої декади січня поточного року у КЗ «ПК «Хортицький», у клубах школярів та бібліотеках району проводились новорічні та різдвяні заходи для мешканців району та дітей прилеглих будинків.

До Дня Св. Валентина в КЗ «ПК «Хортицький» проведено традиційну молодіжну конкурсно-розважальну програму «Кохання двох сердець». У заході брали участь 6 пар учнівської, студентської та робітничої молоді району. Кожен учасник отримав приз від спонсорів, перші 3 пари – від районної адміністрації.

З нагоди відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав районною адміністрацією спільно із закладами освіти та районною організацією ветеранів Афганістану 16.02.2017 в СШ №40 відбувся урочистий захід з нагоди вшанування воїнів-афганців.

26.02.2017 на майданчику біля зупинки громадського транспорту «Вул. Лахтінська» для мешканців району за ініціативою релігійної громади при Ново-Свято-Успенському Храмі Запорізької єпархії УПЦ м. Запоріжжя при підтримці районної адміністрації проведено свято Масляна. У заході брали участь творчі колективи Центру естетичного виховання, ветеранської організації, школярі та мешканці району.

До Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні у всіх навчальних та культурологічних закладах району проводились виховні години, мітинги, зустрічі з учасниками АТО та волонтерами.

В рамках відзначення річниці народження Шевченка Т.Г. 06.03.2017 в ЗОШ №49 проведені Шевченківські читання для школярів 1-4 класів шкіл району. У традиційному фестивалі «Шевченківська весна», який відбувся 10.03.2017 в ЗОШ №51, брали участь учні середніх та старших класів. У бібліотеках району пройшли тематичні години, читання, бесіди, оформлені тематичні куточки.

До Міжнародного жіночого дня 8 Березня районною адміністрацією організовано проведення 06.03.2017 святкового концерту «Світ – у долонях Жінки» для жінок-керівниць закладів та установ, представниць підприємств, громадських організацій району. Жінкам, які народилися 8 Березня, вручені подарунки від депутатів міської ради від Хортицького району, 3-х представниць закладів, установ та підприємств Хортицького району нагороджено  грамотою районної адміністрації.  В фойє оформлено виставку малюнків та виробів художньо-прикладного мистецтва дітей та підлітків.

27-28 березня 2017 року проведено Першість з волейболу серед учнівської молоді району на Кубок голови районної адміністрації. У змаганнях брали участь 4 команди юнаків та 4 команди дівчат. Кубки вибороли команди Запорізького багатопрофільного навчально-виховного комплексу №106  (юнаки) та Запорізької гімназії  №45 (дівчата).

У І півріччі 2017 року продовжено співпрацю з учнівським  самоврядуванням. Спеціалісти сектору брали участь у роботі журі конкурсу проектів серед школярів району «Район моєї мрії». Найкращий проект, підготовлений учнями ЗГ №45, представляв Хортицький район на міському конкурсі.

Для представників учнівських парламентів Запорізького колегіуму «Мала гуманітарна академія» та Запорізької гімназії №45 14.02.2017 та 17.03.2017 організовано та проведено в районній адміністрації  День відкритих дверей.

Спеціалісти сектору по культурі та спорту брали участь у роботі журі районного фестивалю шкільних театральних колективів «Березіль-2017». Проведено урочисте відкриття фестивалю та урочисте вручення нагород учасникам та переможцям.

Районною адміністрацією проведено роботу щодо участі працівників державних установ району у Всеукраїнській акції «Великодній кошик солдату». Представниками районної адміністрації, Правобережного центру зайнятості та управління Пенсійного фонду зібрані на кошти, на які придбано 80 кг допомоги, що були передані волонтерам для військовослужбовцям 55-ої артилерійської бригади.

20.04.2017 в Центрі допризовної підготовки проведено військову-спортивну гру «Допризовний-2017», 27.04.2017 в ЗБНВК № 106 – військово-спортивне свято «Джура» за участю команд школярів віком 11-15 років.

З нагоди відзначення 31-ї річниці аварії на ЧАЕС 27.04.2017 в ЗОШ №91 відбувся концерт-реквієм за участю представників районної адміністрації, ліквідаторів аварії та членів їх сімей. В бібліотеках району та шкільних бібліотеках організовані виставки документальної та художньої літератури, фото- та відеоматеріали, проведені інформаційні години, бесіди.

02.05.217 проведено районний масовий захід з нагоди відзначення Дня Європи. У сквері Ювілейний відбувся Хортицький ярмарок, в якому взяли участь члени громадської організації «Запорізький колорит», що представили вироби прикладного мистецтва, святковий концерт для мешканців району, велопробіг за участю представників закладів, установ та жителів району.

До Дня Перемоги над нацизмом у Європі проведено в КЗ «ПК «Хортицький»концертну програму «Є пам’ять, якій не буде кінця» за участю представників ветеранської та інших громадських організацій, закладів, установ та підприємств, учасників бойових дій в АТО, депутатів міської ради від Хортицького району. Забезпечено участь ветеранів війни та демобілізованих учасників АТО в обласному телемарафоні «Пам’ять», міських та обласних заходах. Учнівською та студентською молоддю району вручені на дому 164 інвалідам та ветеранам-учасникам війни подарунки від міської ради.

До Міжнародного дня сім’ї та Дня матері 14 травня в ЗОШ №32 відбувся урочистий концерт для жінок-матерів з категорії багатодітних сімей, сімей з дітьми-інвалідами, загиблих воїнів в АТО та мирний час. Вручені 10 подарунків матерям загиблих в АТО воїнів та 4 подарунки сім’ям з дітьми пільгових категорій.

18.05.2017 проведено урочистий мітинг з нагоди відкриття інформаційної дошки на будівлі автоматизованої телефонної станції (вул. Героїв 93-ї бригади, 10) на честь військовослужбовців 93-ї окремої моторизованої бригади, які загинули під час проведення АТО.

До Міжнародного дня захисту дітей для вихованців літніх пришкільних таборів в ЗНВК №108, ЗОШ №24,40,51 проведені концертно-ігрові програми, Центром естетичного виховання – концерт для мешканців району, святковий захід-зустріч для батьків та дітей-інвалідів, які обслуговуються Хортицьким відділенням реабілітації дітей-інвалідів міського територіального центру.

До Дня Конституції України у бібліотеках району, клубах школярів, у літніх пришкільних таборах відбулися святкові заходи.

В травні-червні проведено Першість району з аматорського (дворового футболу), в якому взяли участь по 8 команд від дорослих та дітей. Переможці нагороджені кубками, медалями та грамотами.


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet