Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206
Реєстр власних регуляторних актів Запорізької міської ради, виконавчого комітету Запорізької міської ради та міського голови на 2013 рік


ЗВІТ
про результати базового відстеження результативності регуляторного акту

Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер
Рішення Запорізької міської ради від 26.06.2013р. № 30 «Про створення комісії по Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер визначенню та відшкодуванню збитків власників землі та землекористувачів».

Назва виконавця заходів з відстеження
Виконавцем заходів базового відстеження є Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради.

Цілі прийняття акту
Метою прийняття регуляторного акту є вирішення наступних цілей:
- забезпечення ефективного використання земельного фонду міста;
- додержання прав власників землі та землекористувачів;
- виконання вимог законодавства України

Строк виконання заходів з відстеження
Заходи з відстеження результативності визначеного регуляторного акту проводились у термін з 26.06.2013 по 24.10.2013.

Тип відстеження
Дане відстеження є базовим.

Методи одержання результатів відстеження
Для проведення базового відстеження використовувався аналітично-статистичний метод.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Дані про результативність отримуються Управлінням з питань земельних відносин Запорізької міської ради шляхом аналізу офіційної статистичної інформації, що посвідчує факт кількості заявлених клопотань власником землі або землекористувачем щодо призначення комісії та визначення розміру збитків, завданих зазначеним особам та у подальшому їх стягненням.

Кількісні та якісні значення показників результативності акту
З моменту вступу в дію рішення від 26.06.2013р. № 30 «Про створення комісії по визначенню та відшкодуванню збитків власників землі та землекористувачів», а саме з 26.06.2013р. та по теперішній час встановлено чітку процедуру нарахування та стягнення збитків у сфері земельних відносин; можливість реалізації наданих законодавством прав землекористувачам та власникам землі по відшкодуванню збитків у випадку їх завдання.

Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей
З метою оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених цілей, аналіз його результативності буде здійснюватись за допомогою повторного, а в подальшому періодичного відстеження.

 

 

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                                                            С.М. Гладченко


Повідомлення
про оприлюднення проекту рішення Запорізької міської ради
«Про затвердження Положення про порядок проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя»

 

Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради оприлюднює проект рішення Запорізької міської ради «Про затвердження Положення про порядок проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя» з відповідним аналізом регуляторного впливу.
Даним проектом рішення Запорізької міської ради передбачається затвердження Положення про порядок проведення феєрверків та реаліОсновною метою державного регулювання є забезпечення прозорості та відкритості для суб’єктів господарювання порядку, регламентуючого розміщення пересувних тимчасових споруд, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі та пересувні об’єкти з надання послуг (далі-пересувні об’єкти) під час проведення ярмарків, державних, місцевих святкових, урочистих та інших масових заходів (далі-масові заходи), що надасть можливість залучити більшу кількість суб’єктів господарювання до участі у масових заходах.  зації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя для суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють або планують здійснювати діяльність у сфері проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на терtext-align: right;иторії міста Запоріжжя.
Розробником цього документу виступає Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради.
Пропозиції та зауваження пропонується надсилати до Управління з питань попередження надзвичайнихtop/p ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради за поштовою адресою: 69095, м. Запоріжжя, вул. Першотравнева, 2 або на електронну адресу: mns.zp@mail.ru/. Зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення.
Оприлюднення проекту рішення з відповідним аналізом регуляторного впливу планується у газеті «Запорозька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської влади у розділі «Підприємцям» на сторінці «Регуляторна політика» не пізніше 5 робочих днів з дня оприлюднення цього оголошення у газеті «Запорозька Січ».

 Оприлюднено у газеті Запорозька Січ 19.10.2013

 

ПРОЕКТ


ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
м. Запоріжжя

 

Про затвердження Положення про
порядок    проведення   феєрверків
та реалізації піротехнічних виробів
на території міста Запоріжжя

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 03.06.2004 №1745-IV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму», наказу МВС України від 23.12.2003 №1649 «Про затвердження Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.03.2004 за №263/8862, а також з урахуванням Рекомендацій рішення Асоціації піротехніків України від 01.07.2008, з метою упорядкування та здійснення контролю за проведенням феєрверків, піротехнічних супроводів театральних, концертних, спортивних та інших культурно-розважальних заходів, реалізації піротехнічних виробів на території міста Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Свіркіна Д.О. та постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності і правопорядку (Гунько В.В.).

 

Міський голова                                                                                                                      О.Ч.Сін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
____________ № ____

 

П/td проектів регуляторних актів на 2013 рік проектів регуляторних актів на 2013 рікОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок і правила проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя (далі - Положення) спрямоване на упорядкування місць та забезпечення безпеки проведення феєрверків , масових видовищних заходів із застосуванням піротехнічних виробів та їх реалізації.
1.2. Положення встановлює порядок організації та проведення феєрверків, піротехнічного супроводу театральних, концертних, спортивних та інших культурно-розважальних заходів та святкових дат, а також порядок реалізації піротехнічних виробів.
У Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
пірот/pехнічний виріб – це пристрій, призначений для створення необхідного ефекту (світлового, іскрового, димового, звукового, змішаного) за допомогою горіння (вибуху) піротехнічного складу;
піротех/pнічні вироби побутового призначення – піротехнічні вироби,призначені для розваг (проведення феєрверків), що їх вільно продають населенню та поводження з якими не потребує спеціальних знань та навичок, а використання з дотриманням вимог інструкції із застосування, яка додається до піротехнічного виробу або наноситься на його споживчому пакуванні,забезпечує за межами небезпечних зон безпеку здоров''я та життя людей, не призводить до пошкодження майна і нанесення шкоди навколишньому середовищу та належать до 1 класу небезпечних вантажів (1.4G та 1.4S) згідно з ГОСТ 19433-88 та ДОПНВ (994_217) (номер ООН-0336 та 0337);
піротехнічні вироби технічного та спеціального призначення – піротехнічні вироби, користування якими потребує спеціальних знань та навичок, відповідної атестації виконавців (користувачів) і (або) забезпечення відповідних умов технічного оснащення та які, як правило, відносяться до 1 класу небезпечних вантажів (згідно з ГОСТ 19433-88);
піротехнічний склад – суміш компонентів, яка призначена для спорядження піротехнічних виробів з метою одержання різноманітних зовнішніх ефектів (світлових, теплових,звукових та реактивних) унаслідок само підтримувальної екзотермічної хімічної реакції, яка протікає без детонації;
феєрверк – публічне видовище, яке створюється засобами піротехніки (піротехнічними виробами), що супроводжується різноманітними світловими (декоративне полум''я) та звуковими (постріли, свист) ефектами;
небезпечна зона піротехнічного виробу – частина  простору,  що  оточує
працюючий піротехнічний виріб, у середині якого хоча б один небезпечний чинник досягає небезпечного рівня;
небезпечний чинник піротехнічного виробу – специфічний ефект,  що
його утворює піротехнічний виріб або піротехнічний елемент і який за певних умов здатний загрожувати здоров''ю людей та завдавати шкоди майну і навколишньому середовищу;
замовник феєрверку – фізична або юридична особа, яка уклала відповідний договір (угоду) з ліцензованою організацією, що має дозвіл на проведення професійних феєрверків;
виконавець феєрверку – підприємства, усpтанови, організації, які мають відповідний дозвіл (ліцензію) на здійснення певних відповідних організаційно-технічних заходів, необхідних для проведення феєрверку, і в статуті яких передбачений цей вид діяльності.
1.3. Дія Положення поширюється на підприємства, установи і організації незалежно від їх форми власності та фізичних осіб, які замовляють та (або) безпосередньо проводять феєрверки, інші культурно-розважальні заходи із використанням піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя.
1.4. Проведення феєрверків з використанням піротехнічних виробів технічного та спеціального призначення на території міста Запоріжжя здійснюється згідно рішення виконавчого комітету міської ради на підставі відповідних узгоджень з Запорізьким міським управлінням Головного управління МВС України в Запорізькій області, Головним управліннp style=ям ДСНС України у Запорізькій області.
1.5. Феєрверки з використанням піротехнічних виробів побутового призначення проводяться з додержанням інструкції виробника і правил пожежної безпеки без узгодження з Головним управлінням ДСНС України у Запорізькій області. Забороняється використання піротехнічних виробів приватними особами під час проведення масових заходів.

2. Місце та час проведення та феєрверків

2.1. Проведення феєрверків може здійснюватися на території міста Запоріжжя з 8.00 до 22.00 години поряд з об''єктами, де проводяться театральні, спортивні та інші культурно-розважальні заходи. Застосування піротехнічних виробів технічного та спеціального призначення дозволяється у визначених місцях, а саме:
стадіон Відкритого акціонерного товариства «Дніпроспецсталь» (район каскаду «Райдуга»);
балка між парком «Вознесенівський» та супермаркетом «Амстор».
2.2. До місць, заборонених для проведення феєрверків, відносяться:
місця, відстань від яких менша ніж 350 м до потенційно-небезпечних об''єктів, підприємств, місць продажу та зберігання паливно-мастильних матеріалів, культових закладіbr /в, медичних, шкільних та дошкільних установ, дитячих будинків-інтернатів, будинків-інтернатів для громадян похилого віку, житлових будинків;
мости, шляхопроводи, транспортні магістралі, продуктопроводи, території об''єктів, що мають важливе історико-культурне значення,  пам''ятники історії  і культури, цвинтарі;
території об''єктів природно-заповідного фонду м. Запоріжжя, території рекреаційних зон, у тому числі о. Хортиця, території лісових насаджень та прилеглих до них територій в період з 1 квітня по 1 листопада;
балкони та дахи житлових будинків та toppгромадських споруд.
2.3. Забороняється проведення феєрверків біля будівель та споруд органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
2.4. Забороняється проведення феєрверків у нічний час (з 22.00 до 8.00 години), за винятком святкування Нового року (в ніч з 31 грудня на 1 січня).

3. Вимоги до підприємств, установ і організацій, фізичних осіб,
які проводять феєрверки

3.1. Проведення феєрверків з використанням піротехнічних виробів технічного та спеціального призначення може здійснюватися тільки підприємствами, установами і організаціями, зареєстрованими у встановленому порядку, статут яких передбачає такий вид діяльності і наявності відповідної ліцензії.
3.2. Юридичні та фізичні особи, які проводили феєрверки, зобов''язані після їх закінчення прибрати контейнери пускових установок, відпрацьованих зарядів та провести обстеження прилеглої території на наявність неспрацьованих зарядів.
3.3. Виконавець феєрверку з використанням піротехнічних виробів технічного та спеціального призначення перед началом феєрверку, надає до управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради копії відповідних узгоджень з Запорізьким міським управлінням Головного управління МВС України в Запорізькій області, Головним управлінням ДСНС України у Запорізькій областіp style=, наказ, в якому визначено відповідальних осіб за виконання заходів безпеки при провstrongp style=br /br /еденні феєрверку, калібр та кількість піротехнічних виробів, тривалість проведення феєрверку, викопіювання зі схематичного плану розміщення піротехнічних виробів, будівель із нанесенням прогнозов/tdаної небезпечної зони, під''їзних доріг та інше (підписується керівником орг/pанізації), погоджене з Головним управлінням МВС України в м. Запоріжжя та Головним управлінням ДСНС України в Запорізькій області (скріплене печаткою).
3.4. Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради узагальнює надані документи та матеріали, перевіряє їх узгодження з відповідними органами державної виконавчої влади та інформує про готовність до проведення феєрверку виконавчий комітет міської ради.
3.5. Виконавцю феєрверку може бути відмовлено в проведені феєрверку, якщо порушуються вимоги розділу 3 цього Положенbr /ня, про що заявнику повідомляється письмово з належним обґрунтуbr /ванням.
3.6. Після проведення феєрверку відповідальний від організації, що виконувала феєрверк, доповідає черговому управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради про проведення заходу по телефону 62-45-80 (негайно) та письмово (до 10 години дня, наступного після дати проведення феєрверку.

4. Заходи безпеки при проведенні феєрверків

4.1. Виконавець феєрверку при проведенні монтажу і демонстрації феєрверку повинен використовувати тільки піротехнічні вироби, які мають відповідний сертифікат.
4.2. Використання піротехнічних виробів для проведення феєрверків повинно проводитись атестованими на право проведенtopня феєрверків професійними піротехніками відповідно до вимог нормативних актів України, які регулюють професійне використання піротехнічних виробів в Україні.
4.3. Замовник феєрверку  зобов''язаний забезпечити охорону пускового обладнання на майданчику і небезпечної робочої зони від проникнення сторонніх осіб, заходи з дотримання вимог безпеки персоналом при виконанні піротехнічних робіт і зберіганні піротехнічних виробів. Виконавець феєрверку несе відповідальність за безпечне проведення феєрверку згідно з чинним законодавством.
4.4. На територіях, що згідно з дозволом відведені для проведення піротехнічних робіт, забороняється палити та використовувати відкритий вогонь, залишати піротехнічні засоби без охорони.
4.5. Після закінчення феєрверку  пусковий майданчик і прилегла територія повинні бути ретельно оглянуті з метою виявлення і збору невідпрацьованих виробів та елементів, залишків відпрацьованpих піротехнічних зарядів спеціалістами організації виконавця феєрверку.
br / 4.6. Знищення непридатних і невикористаних піротехнічних виробів здійснюється організацією виконавцем феєрверку в установленому порядку відповідно до інструкції з експлуатації заводу-виробника та наказу МВС України від 23.12.2003 №1649 «Про затвердження Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротеp style=ЗАТВЕРДЖЕНОхнічних виробів».

5. Порядок реалізації піротехнічних виробів

5.1. Організація виробництва, т/ptext-align: center;ранспортування, зберігання, продажу, дотримання заходів безпеки під час використання піротехнічних виробів здійснюється згідно з наказом МВС України від 23.12.2003 №1649 «Про затвердження Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів».
Побутові піротехнічні вироби, ввезені на територію України для реалізації в торговельній мережі населенню, підлягають обов''язковій сертифікації на відповідність вимогам безпеки згідно з ДСТУ 4105-2002.
5.2. Продаж побутових піротехнічних виробів здійснюється через спеціалізовані підприємства торгівлі та спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальниtd width=ЗВІТpм асортиментом непродовольчих товарів, приміщення яких обладнані згідно з вимогами охорони праці, пожежної безпеки та відп/pовідають технічним, санітарно-гігієнічним, технологічним нормам і правилам.
Реалізацію побутових піротехнічних виробів споживачам мають право здійснювати суб''єкти господарювання, діяльність яких пов''язана з обігом побутових піротехнічних виробіtd width=в, за наявності таких документів:
свідоцтва про реєстрацію;
статуту (для юр балкони та дахи житлових будинків та громадських споруд. идичних осіб);
дозволу на початок роботи, виданий органами державного пожежного нагляду та Держгірпромнагліду;
копії свідоцтв (довідок) про проходження спеціальної підготовки та допуску до роботи з піротехнічними виробами працівників, які мають такі допуски.
5.3. Продаж побутових піротехнічних виробів у спеціалізованих відділах (секціях) підприємств з універсальним асортиментом товарів дозволяється тільки на верхніх поверхах торговельних приміщень за умови виконання Правил пожежної безпеки в Україні. На нижніх поверхах таких торговельних підприємств у вітринах і на стендах можуть розташовуватися муляжі побутових піротехнічних виробів, які не маbr //ptext-align: right;text-align: right;ють усередині піротехнічного складу.
5.4. Дозволяється зберігання побутових піротехнічних виробів в умовах торговельної мережі у підсобних приміщеннях торговельних підприємств у кількості не більше ніж по одному заводському пакуванню кожного найменування побутових піротехнічних виробів, що реалізуються, але не більше 500 кг, при цьому загальна вага піротехнічного складу в піротехнічних виробах не має перевищувати 100 кг.
У торговельних залах торговельних підприємств дозволяється зберігання побутових піротехнічних виробів у кількості не більше ніж по одному заводському пакуванню кожного найменування виробів, що реалізуються, але не більше 50 кг, при цьому загальна вага піротехнічного складу в піротехнічних виробах не має перевищувати 10 кг.
5.5. Усі операції, пов''язані з розкриттям тари, перевіркою її справності, розфасуp style=p style=ванням або перепакуванням продукції, мають проводитись у приміщеннях, ізольованих від місця зберігання.
5.6. Вироби, що залишилися після реалізації, мають бути повернуті на склади постійного та тимчасового зберігання в упакованому вигляді.
5.7. Приміщення для продажу побутових піротехнічних виробів мають бути обладнані системами пожежної автоматики згідно з вимогами Переліку однотипних за призначенням об''єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації та забезпечені первинними засобами пожежогасіння. Технічне утримування установок пожежної автоматики необхідно здійснювати згідно з вимогами Правил пожежної безпеки в Україні та Правил технічного утримання установок пожежної автоматики.
5.8. Побутові піротехнічні вироби, що надходять у продаж, мають бути з паспортом (формуляром, інструкцією з застосування), pякий засвідчує відповідність побутового піротехнічного виробу вимогам нормативної документації, а також із супровідними документами, передбаченими законодавством України: накладними, товарно-трансп З метою оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених цілей, аналіз його результативності буде здійснюватись за допомогою повторного, а в подальшому періодичного відстеження. балкони та дахи житлових будинків та громадських споруд. ортними накладними, сертифікатами відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО або свідоцтвами про визнання, чи їх копіями на бланках установленого зразка.
Продаж побутових піротехнічних виробів здійснюється за наявності інструкції із застосування (експлуатації), розташованій на споживчому пакуванні. Якщо текст інструкції не вміщується на споживчому пакуванні, то аркуш з текстом інструкції має додаватись до кожного побутового піротехнічного виробу або до кожної упаковки з виробами, якщо вироби продаються споживачу упаковками.
Текст інструкції має містити:
обмеження щодо поводження та застосування;
способи і методи безпечної підготовки, запускання та утилізації (у разі необхідності);
термін придатності або гарантійний термін та дату вbr /иготовлення;
попередження про небезпечність побутового піротехнічного виробу;
відомості про виробника;
ідентифікаційні ознаки побутового піротехнічного виробу;
інші відомості, які зумовлені специфікою піротехнічного виробу.
Зазначена інформація має бути викладена українською мовою.
Дозволено її додатково викладати іншими мовами. Текст має бути чітким і добре помітним. Застережливі надписи мають бути виділені жирним шрифтом.
5.9. Суб''єктам господарювання забороняєтьвязати проблему небезпеки громадян, яку викликає використання суб’єктами господарювання вибухонебезпечного обладнання для приготування харчової продукції в об’єктах пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі.br /ся:
5.9.1. Розміщувати спеціалізовані відділи (секції) з продажу побутових піротехнічних виробів на відстані ближче ніж 4-и метри від евакуаційних виходів.
5.9.2. Розміщувати підприємства з продажу піротехнічних побутових виробів у будівлях іншого призначення (не призначених для торгівлі) та організовувати продаж побутових піротехнічних виробів у спеціалізованих відділах (секціях) підприємств з універсальним асортиментом непродовольчих товарів, які розташовані в будівлях іншого призначення.
5.9.3. Розміщувати спеці відстеження результативності регуляторного актаалізовані підприємства з продажу побутових піротехнічних виробів у будинках, де розміщено громадські заклади.
5.9.4. Продавати побутові піротехнічні вироби без захищення фітилів для приведення у дію виробу захисними ковпачками, плівками або пакуванням.
У виключних випадках можливе відхилення від норм, передбачених у пункті 6.3 та підпункті 6.9.2 Положення, за узгодженням з органами Держгірпромнагляду згідно з порядком узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлені норми і правила, та обґрунтованих відхилень від обов''язкових вимог нормативних документів та за умови виконання положень Тимчасових правил.
5.10. Побутові піротехнічні вироби, які не пройшли сертифікаційні випробування, для використання на території України заборонені.
5.11. Не дозволяється зберігати в місцях продажу неякісні (забраковані) побутові піротехнічні вироби та з простроченими термінами придатності або простроченими гарантійними термінами.
5.12. Забороняється продаж побутових піротехнічних виробів, які не мають або втратили ідентифікаційні ознаки, з простроченим терміном придатності або з простроченим гарантійним терміном, а також неякісних (забракованих) та без інструкції із застосування (експлуатації).
5.13. Забороняється продаж побутових піротехнічних виробів за відсутностсертифікатів відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО або свідоцтв про визнання чи їх копій на бланках установленого зразка.
5.14. Продаж побутових піротехнічних виробів на ринках забороняється.
5.15. Побутові піротехнічні вироби для комісійного продажу не приймаються.
5.16. У штаті суб''єкта господарювання, який здp style=ійснює реалізацію побутових піротехнічних виробів, має бути співробітник, що пройшов спеціальну підготовку з питань продажу піротехнічних виробів у навчальних закладах МВС України, які мbr /ають затверджену програму підготовки, тематичний план та ліцензію на навчання фахівців з піротехніки або вибухотехніки. Цей співробітник повинен раз на місяць проводити інструктаж продавців побутових піротехнічних виробів, про що робиться позначення в журналі проведення інструктажів. При цьому продавцеві на робоче місце видається довідка про проходження інструктажу.
5.17. Працівники суб''єкта господарювання, які здійснюють продаж піротехнічних побутових виробів, повинні знати інструкції із застосування (експлуатації) та вимоги безпеки при зберіганні наявних у продажу виробів, проходити спеціальне навчання, перевірку знань та інструктажі з питань пожежної безпеки (Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України), охорони праці (Типове положення про навчання з питань охорони праці) та специфічних питань з реалізації, зберtext-align: justifyігання та поводження з побутовими піротехнічними виробами, про що робиться позначення у відповідних журналах.
5.18. Суб''єкти господарювання, які здійснюють продаж побутових піротехнічних виробів, зобов''язані не порушувати прав споживачів, визначених Законом України "Про захист прав споживачів", керуватися у своїй діяльності Порядком зайняття торговельною діяльністю і правилами торговельного обслуговування населення, Правилами продажу непродовольчих товарів, іншими нормативно-правовими актами, які регламентують торговельну діяльність.

6. Особливості застосування побутових піротехнічних виробів

6.1. При проведенні масових заходів забороняється застосування споживачем побутових піротехнічних виробів, що можуть створити небезпеку травмування людей осколками, горючими елементами та частинами побутових піротехнічних виробів, що рухаються.
6.2. Забороняється: кидати побутові піротехнічні вироби, ударяти по них буд. Зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення.pbr /ь-якими предметами, тягти за фітіль;
переносити побутові піротехнічні вироби в кишенях, під одягом, зберігати без пакування;
залишp 5.5. Усі операції, пов''язані з розкриттям тари, перевіркою її справності, розфасуванням або перепакуванням продукції, мають проводитись у приміщеннях, ізольованих від місця зберігання. ати побутові піротехнічні вироби без догляду;
будь-яка переробка побутових піротехнічних виробів та їх розбирання;
використання побутових піротехнічних виробів другого і третього класу небезпеки особами молодше 18 років;
використовувати побутові піротехнічні вироби, які створюють ефекти на висоті та/або шумові ефекти ближче 100 м від лікарень, церков, дитячих установ, шкіл, будинків престарілих та інших громадських споруд і житлових будинків;
кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів, здійснювати феєрверки з дахів будинків та інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно;
використання побутових піротехнічних виробів особами, які знаходяться в нетверезому стані.
6.3. При поводженні з побутовими піротехнічними виробами, не пов''язаними з приведенням у дію піротехнічних виробів, не допускається куріння та застосування відкритого вогню.

7. Відповідальність за порушення Положення

За порушення вимог цього Положення юридичні та фізичні особи незалежно від форми власності, які замовляють та безпосередньо проводять феєрверки й інші культурно-розважальні заходи із застосуванням піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя, несуть відповідальність у встановленому чинним законодавством порядку.

 

Секретар міської ради                                                                                       Р.О.Таран

 

 

 

Аналіз
регуляторного впливу проекту рішення Запорізької міської ради
«Про затвердження Положення про порядок проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя»

 

1. Проблема для розв’язання

Проблема полягає у тому, що на теперішній час в державі законодавчо чітко не врегульовано порядок проведення феєрверків, а питання реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя потребують конкретизації.
Проведення феєрверків та реалізація піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя вимагають прийняття рішення зі сторони органів місцевого самоврядування щодо вирішення цих питань з метою недопущення на території міста випадків травмування населення та виникнення пожеж в результаті їх застосування.

2. Цілі

Основною метою розробки проекту рішення «Про затвердження Положення про порядок проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя» є виключення можливості травмування мешканців та гостей міста при проведені феєрверків, забезпечення пожежної безпеки при проведені масових заходів та врегулювання питань реалізації піротехнічних виробів на території міста.

3. Оцінка альтернативних засобів досягнення цілей

Альтернативного способу досягнення визначеноa href=ї цілі немає, оскільки відсутня прозора процедура, яка забезпечувала б повним чином інтереси громади міста та суб’єктів господарювання. Відсутній діючий регуляторний акт, за допомогою якого може бути розв`язана визначена проблемаstrongp.
Затвердження Положення про Порядок проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя є найбільш досконалим способом досягнення визначених цілей. Перевага запропонованого способу полягає, насамперед, у забезпеченні впорядкованого механізму цієї процедури.

4. Опис механізму, який пропонується для застосування
у розв’язанні проблеми

Прийняття саме цього регуляторного акта дасть змогу впорядкувати механізм проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя з урахуванням інтересів мешканців міста, суб`єктів господарювання, а також забезпечити безпеку життєдіяльності населення.
Впровадження механізму дозволить запобігти виникненню надзвичайних ситуацій та травмування населення в результаті застосування, реалізації чи зберігання піротехнічних засобів.

5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта можливе досягнення визначених цілей через упорядкування процедури проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя.

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.
Аналіз вигод та витрат.

Вигоди, які виникатимуть внаслідок дії регуляторного акта, не можуть бути визначені кількісно. До якісних показників належать: запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та травмування мешканців міста шляхом дотримання суб`єктами господарювання та мешканцями міста відповідних заходів безпеки.

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Для територіальної громади міста

Зниження можливості травмування мешканців та гостей міста при проведені феєрверків, забезпечення пожежної безпеки при проведені масових заходів

Економічні витрати відсутні

Для суб’єктів господарської діяльності

Створення умов для реалізації і застосування піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя

Економічні витрати відсутні

Для органів місцевого самоврядування

Недопущення виникнення надзвичайних ситуацій при застосуванні піротехнічних виробів

Економічні витрати відсутні

При впровадженні зазначеного проекту рішення відсутні додаткові витрати у всіх сферах інтересів.

7. Строк дії запропонованого регуляторного акту

Строк дії регуляторного акту не обмежений. У разі прийняття нормативно-правових актів, що регулюють питання у сфері проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів, можливе внесення змін до цього регуляторного акту.

8. Показники результативності регуляторного акту

Реалізація положень Порядку проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя знизить можливість травмування мешканців та гостей міста при проведені феєрверків, забезпечить пожежну безпеку при проведені масових заходів, упорядкує умови для реалізації і застосування піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Результативність дії регуляторного акта буде постійно відстежуватися шляхом ведення моніторингу виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з проведенням феєрверків та реалізації піротехнічних виробів у місті.

 

Перший заступник міського
голови  з  питань  діяльності
виконавчих  органів  ради                                                                                         Д.О.Свіркін


Оприлюднено у газеті "Запорозька Січ" 24.09.2013

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акта


Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер:
рішення Запорізької міської ради від 27.04.2012 № 42 «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду об’єктів права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя»
Назва виконавця заходів з відстеження:
департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради
Цілі прийняття регуляторного акта:
удосконалення відносин, пов’язаних із орендою майна, що належить до комунальної власностітериторіальної громади м.Запоріжжя, підвищення ефеtd width=ктивності його використання та збереження, збільшення надходжень до міського бюджету від оренди комунального майна
Строк виконання заходів відстеження:
регуляторний акт прийнято без визначення строку його дії, повторне відстеження регуляторного акта проведено через рік з дня набрання ним чинності
Тип відстеження:
повторне
Методи одержання результатів відстеження:
для відстеження використовувався аналітично-статистичний метод
Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:
дані про результативність отримуються департаментом комунальної власності та приватизації шляхом накопичення (отримання) інформації від суб’єктів права комунальної власності, що є орендодавцями комуна Цілі прийняття регуляторного акта:льного майна, одержувачами орендних платежів та в господарському віданні або оперативному управлінні (на балансі) яких перебувають об’єкти оренди
Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акту:
за 2012 рік загальна сума надходжень до бюджету міста від оренди комунального майна склала 17 557,8 тис.грн. За І півріччя 2013 року загальна сума надходжень до бюджету міста від оренди  комунального майна склала 8 204,9 тис.грн., що складає 54,7% річного плану. Протягом 2012 рік департаментом комунальної власності та приватизації міської ради укладено 149 договорів оренди об’єктів права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя. За І півріччя 2013 року департаментом комунальної власності та приватизації міської ради укладено 78 договорів оренди об’єктів права комунал valign=ьної власності територіальної громади м.Запоріжжя
Оцінка результатів реалізації регуляторногоакту та ступеня досягнення визначених цілей:
мета та завдання, які ставились при прийнятті цього регуляторного акта, досягнуті.

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради                                                                                    В.Г Еделєв


ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акта
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата йогоприйняття та номер
Рішення Запорізької міської ради від 26.06.2013р. № 29 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.05.2011 №35 «Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжя».
2. Назва виконавця заходів з відстеження
Виконавцем заходів повторного відстеження є управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради.
3. Цілі прийняття акта .
Конкретизація відносин орендаря та орендодавця, що виникають при укладенні договорів оренди землі, активізація та прискорення роботи по укладенню договорів оренди землі, поповнення місцевого бюджету завдяки конкретизації порядку нарахування та сплати орендарями орендної плати за землю за договорами оренди землі.
4. Строк виконання заходів з відстеження
Строк з виконання заходів з відстеження складає один рік з моменту вступу в дію регуляторного акта.
5. Тип відстеження
Дане відстеження є повторним.
6. Методи одержання результатів відстеження
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється щорічно на основі даних управління з питань земельних відносин на підставі даних про облік договорів оренди землі, які надійшли до управління для подальшого укладення договорів оренди землі.
7. Дані та припущення, на основі яких віцстежувалася результативність, а такожспособи одержання даних
Дяні про результативність отримуються управлінням з питань земельних відносин шляхом накопичення протягом року інформації про кількість договорів оренди землі, які надійшли до управління для подальшого укладення договорів оренди землі.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
З моменту вступу в дію рішення від 26.06.2013р. № 29 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.05.2011 №35 «Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжя», а саме з 26.06.2013р. та по теперішній час до управління з питань земельних відносин для підписання надійшло 141 додаткова угода та 550 договорів оренди землі. Таким чином, регуляторний акт позитивно вплинув на взаємодію органів місцевого самоврядування з орендарями землі та досягнуто ціль, яка покладалась на регуляторний акт при його затвердженні.
9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення
визначених цілей
З метою оцінки ступенюдосягнення цим регуляторним актом визначених цілей, аналіз його результативності буде здійснюватись в подальшому за допомогою періодичного відстеження.
Заступник міського голови з питань
 діяльності виконавчихорганів ради                                         С.М. Гладченко  

ЗАПОРІ3ЬКАMICЬKA РАДА
РІШЕННЯ
м. Запоріжжя


  28.08.2013                                                                                                                                                      № 17

top">Про внесення доповненьдо рішення міської ради від 28.11.2012 № 58 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів»

 

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести доповнення до рішення міської ради від 28.11.2012 № 58 «Прозатвердження плану підготовки регуляторних актів»:
до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік включити пункти  згідно з додаpтком.
2. Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г. та постійну комісію міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав

Міський голова                                                                     О.Ч. Сін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
28.08.2013 №17

 

Доповнення до плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2013 рік

 

№ п/п

Перелік питань щодо підготовки проектів – рішень міської ради

Мета прийняття рішень міської ради

Підрозділ, відповідальний за розробку проекту

Строк підготовки проекту

26.

Рішення  мі/pської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2013 № 29 «Про внесення змін до рішення міської ради br / /p108від 18.05.2011 № 35 «Прbr //p/tdо затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжя» 

Затвердження типового договору оренди землі при продажу права на земельну ділянку на конкурентних засадах у формі аукціону

Управління з питань земельних відносин міської ради

III квартал  2013 року

 27.

Рішення міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.04.2012 № 42 «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду об’єктів права вул. Портова проекті/pв регуляторних актів на 2013 ріккомунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя»     

У зв’язку із внесеними змінами до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

Департамент комунальної власності та приватизації міської ради

ІІ квартал 2013 року

28.

Рішення міської ради «Про визначення пропорцій розподілу орендної плати між бюджетом, орендодавцем та балансоутримува-чами об’єктів права комунальної власності»

Приведення у відповідність розподілу орендної плати за об’єкти комунальної власності м. Запорі Інтереси неповнолітніх осіб toptopпредставляють їх батьки або законні представники згідно з чинним законодавством. topВиконання Правил надання посл/ptd width=уг з централізованого опалення, постачання холодної і гарячої води  і водовідведення Департамент комунальної власності та приватизації міської радижжя до постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 «Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна» 

Департамент комунальної власності та приватизації міської ради

ІІ квартал 2013 року

29.

Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2013 № 20 «Про порядок закріплення об’єктів благоустрою за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд тор РІШЕННЯ /plitext-align: center;pговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності власниками засобів пересувної дрібно роздрібної торговельної мережі для утримання в наpлежному стані, укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані в. місті Запоріжжя»   

Перегляд кількості документів необхідних для закріплення території для утримаtd width=ння в належному стані

Інспекція з благоустрою міської ради

ІІ півріччя 2013 року

30.

Рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради №41 від 22.06.2011 «Про правила благоустрою міста Запоріжжя»

У зв’язку із внесеними змінами в законодавстві та нормативно -  правових актах

Інспекція з благоустрою міської ради

ІІ півріччя 2013 року

 

Секретар міської ради                                                              Р.О. Таран


ЗВІТ
про базове відстеження результативності регуляторного акту

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер
Рішення міської ради від 28.08.2013 №40 “Про деякі питання розміщення наземних рекламних конструкцій на місцях, що перебувають в комунальній власності територіальної громади м. Запоріжжя”.
Назва виконавця заходів з відстеження
Виконавцем заходів базового відстеження є департамент житлово-комунального господарства Запорізької міської ради.
Цілі прийняття акта
1. Метою прийняття регуляторного акту є удосконалення механізму оформлення дозвільної документації на розміщення наземних рекламних конструкції - об’ємно-просторових рекламних конструкцій (стели, інформаційні установки, флагштоки, які призначені лише для розміщення інформації про заявника, товари та послуги, що ним надаються) на місцях, що перебувають в комунальній власності.
2. Департамент житлово-комунального господарства Запорізької міської ради під час погодження дозвільної документації має керуватись зазначеним рішенням.
3. Поповнення дохідної частини бюджету міста.
Строк виконання заходів з відстеження
Виконання базового відстеження здійснювалось протягом серпня-вересня поточного року.
  за січень-серпень 2013 року проведено 8 конкурсів, за результатами конкурсів передано в оренду 2text-align: justify;3 об’єкта, до бюджету міста від проведених конкурсів надійшло 61200,00грн;ип відстеження Відстеження є базовим.
Методи одержання результатів відстеження
Відстеження результативності регуляторного акту здійснюється на основі кількісних та якісних показників, отриманих робочим органом з питань розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжі під час виконання покладених повноважень з 22.02.2013.
Дані, на основі яких відстежується результативність,способи їх одержання
Відстеження результативності забезпечується на підставі наступних даних:
- фактич valign=ної кількості рекламних конструкцій - об’ємно-просторових рекламних конструкцій (стели, інформаційні установки, флагштоки, які призначені лише для розміщення інформації про заявника, товари та послуги, що ним надаються) в м. Запоріжжя;
- фактичної кількості оформлених дозволів на об’ємно-просторові рекламні конструкцій (стели, інформаційні установки, флагштоки, які призначені лише для розміщення інформації про заявника, товари та послугtd width=171 мета nbsp;strongта завдання, які ставились при прийнятті регуляторного акта, досягнуті.и, що ним надаються).
- кількості заяв суб’єктів господарювання на отримання дозволів на  об’ємно-просторові рекламні конструкцій (стели, інформаційні установки, флагштоки, які призначені лише для розміщення інформації про заявника, товари та послуги, що ним надаються).
Оцінка очікуваних результатів реалізації регуляторного акта
Реалізація рішення позитивно вплине на подальший розвиток ринку зовнішньої реклами у м. Запоріжжі з дотриманням вимог щодо комплексного благоустрою територій та правил благоустрою під час розташування наземних рекламних конструкції - об’ємно-просторових рекламних конструкцій (стели, інформаційні установки, флагштоки, які призначені лишеНазва виконавця заptd width=ходів з відстеження:br //strong для розміщення інформації про заявника, товари та послуги, що ним надаються), забезпечить додаткові надходження коштів до бtext-align: right;юджету міста та запобігатиме самовільному встановленню рекламних конструкцій.

 

Заступник директора департаменту
житлово-комунального господарства
Запорізької міської ради                                                          О.М. БородайЗВІТ
про повторневідстеження результативності регуляторного акту

 
1. Видта назва регуляторного акту, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер
Рішення Запорізької міської ради від 26.06.2012р. № 37 «Про внесення змін до рішенняміської ради від 27.07.2011 № 16 «Про затвердження розмірів орендної плати заземельні ділянки певного функціонального призначення у м. Запоріжжя».
2. Назвавиконавця заходів з відстеження
Виконавцемзаходів повторного відстеження є Управління з питань земельних відносинЗапорізької міської ради.
3. Ціліприйняття акту
Прийнятий запропонованийрегуляторний акт передбачає вирішення наступних цілей:

- встановлення соціально - справедливих розмірів орендної плати за земельніділянки;

- забезпечення ефективного використання земельного фонду міста в інтересахтериторіальної громади міста;

- збільшення надходжень до загального фонду міського бюджету за рахунокперегляду розміру ставок за оренду землі та направлення додаткових коштів насоціальний розвиток міста;

- забезпечення більш повного обліку земе/pль, їх власників і користувачів,раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

- можливість вирішення питань оренди землі на території міста в межахчинного законодавства України.
4. Строквиконання заходів з відстеження

Строквиконання заходів з відстеження складає один рік з моменту набрання чинностірегуляторного акту.

5. Типвідстеження

Даневідстеження є повторним.
6. Методиодержання результатів відстеження

Дляпроведення повторного відстеження використовувався аналітично-статистичнийметод.
7. Даніта припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способиодержання даних

Дані про результативність отримуються Управлінням зпитань земельних відносин Запорізької міської ради шляхом аналізу офіційноїстатистичної інформації, щорічно на основі даних Управлінняз питань земельних відносин про облік договорів оренди землі, які надійшли до Управліннядля подальшого укладення та сум орендної плати, яку сплачуватимуть орендаріпісля укладе вул. Валерія Лобановськогоння договорів оренди землі та додаткових угод про збільшеннярозміру орендної плати за землю.
8. Кількісніта якісні значення показників результативності акту

З моментунабрbr /ання чинності рішенням Запорізькоїміської ради від 26.06.2012р. № 37 «Про внесення змін до рішення міської радивід 27.07.2011 № p пр. Дружнийtop152ol16 «Про затвердnbsp;toppження розмірів орендної плати за земельніділянки певного функціонального призначення у м. Запоріжжя», а саме з01.01.2013 на по теперішній час Управлінням з питань земельних відносин булонадіслано 97 додатковихtext-align: center; договорів про внесення змін до розміру орендної платина адреси орендарів для їх підписання. На теперішній час підписано 25додаткових договорів. Обсяг додаткових річних надходжень згідно підписанихдодаткових договорів за новими ставками орендної плати у 2013 році склав828139,16/tdгрн.

Такимчином, регуляторний акт позитивно впливає на взаємодію органів місцевогосамоврядування з орендарями щодо врегулювання розміру орендної плати заземельні ділянки певного функціонального призначення та передбачає збільшення надходжень до міського бюджету зарахунок впорядкування договірних відносин та збільшення розміру орендної плати.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                                                                              С.М. ГладченкоЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
 

 25.06.2013                                                                                                            №250

 

Про внесення доповнень до рішення виконкому міської "Данні та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних ради від 30.11.2012p Суб’єктам господарювання, що здійснюють свою діяльність на території, визначеній додатком до цього рішення:  12 № 444 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів»

 

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчий комітетЗапорізької міської ради ВИРІШИВ:

1.Внести  доповнення  до рішення  виконкому  міської ради  від 30.11.2012 № 444 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів», а саме включити до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік пункти згідно  з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г.

         

 Міський голова                      О.Ч.Сін

 

1. Внести доповнення до рішення міської ради від 28.11.2012 № 58 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів»:                                             
Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради 25.06.2013 250
Доповнення до плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на2013 рік

 

№ з/п

Перелік питань щодо підготовки проектів рішень виконавчого комітету міської ради

Мета прийняття рішень виконавчого комітету міської ради

Підрозділ, відповідаль-ний за розробку проекту

Строк підготовки проекту

13.

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про визначення таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.02.2006

№ 63 «Про порядок визначення розміру орендної плати за нежитлові приміщення (будівлі, споруди) цілісні майнові комплекси, окреме індивідуально визначене майно, що є комунальною власністю

м. Запоріжжя»

Порядок визначення розміру орендної плати за майно комунальної власності співпадає з порядком, викладеним у Методиці розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 ptext-align: center;№ 786

Департамент комунальної власності та приватизації міської ради

Протягом 2013 року

14.

Рішення виконкому міської ради «Про порядок реалізації пива, алкогольних та безалкогольних напоїв під час проведення футбольних матчіtext-align: justify;в»

Визначення  порядку реалізації пива, алкогольних та безалкогольних напоїв під час проведення футбольних матчів»

Управління розвитку  підприєм-ництва та дозвільних послуг міської ради

протягом 2013 року

 

 

 

Керуючий справами

виконкому ради                                                                             З.М.Бойко


До уваги населення, підприємств, установ та організацій!

З метою одержання зауважень та пропозицій в 5.3 На підставі належно оформлених поданих документів, адміністрація кладовища надає користувачу місця поховання відповідний талон-дозвіл.ід населення, підприємств, установ та організацій усіх форм власності Запорізька міська рада публікує повідомлення про оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про порядок плати за комунальні послуги». Проект рішення разом з відповідним аналізом регуляторного впливу даного акту буде оприлюднено на WEB – сайті міської ради (www.meria.zp.ua) у розділі «Підприємцям» на сторінці «Регуляторна політика» та у газеті «Запорозька Січ» не пізніше 5днів з дня оприлюднення цього оголошення у газеті «Запорозька /strongСіч».
Свої зауваження та пропозиції просимо надавати до департаtext-align: justify;менту житлово-комунального господарства Запорізької міської ради за адресою: вул. Сорок років Рад.України, 46 А, кабінети №№5, а також за телефоном 223-75-53.

 Оприлюднено у газеті "Запорозька Січ" 04.06.2013

Проект рішення виконавчого комітету міської ради після узгодження   в установленому порядку вноситься для розгляду на засідання виконавчого комітету Запорізької міської ради.

 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

ПРОЕКТ

 

Про порядок плати за комунальні послуги

 

Керуючись Закономbr /br / України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про питну воду та питне водопостачання», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», постановоp style= РІШЕННЯю Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг і/strongз централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», наказом Міністерства з питань ЖКГ України від 27.06.2008р. №190 «Про затвердження Правил користув 5.10 Встановлення, монтаж, демонтаж намогильних споруд підлягають реєстрації СКП «Запорізька ритуальна служба» в Книзі реєстрації намогильних споруд відповідно до вимог діючого законодавства. Реєстрація намогильних споруд є платною./pання системами комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», рішенням виконавчого комітету За/ppпорізької міської ради від 27.04.2011р. №200 «Про  визначення виконавця комунальних послуг», рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 27.07.2012р. №257  «Про визначення виконавця комунальних послуг», з метою поліпшення та впорядкування системи оплати комунальних послуг споживачами (наймачами, власниками квартир/приватних будинків, житлових будинків садибного типу), виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1 Затвердити Порядок зменшення розміру плати за комунальні послуги в разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім`ї (додається).
2 У разі відсутності споживача та не відключення від послуг централізованого постачання питної води для потреб холодного та гарячого водопостачання, централізованого водовідведення, не опломбування запірних вентилів на вводі в квартиру та відсутності приладів обліку, здійснювати нарахування за послуги згідно зі встановленою нормою використання води з розрахунку на одного мешканця.
3 У разі відсутності показань індивідуального приладу обліку води,  нарахування за надані послуги здійснюються згідно з даними про споживання послуг, отриманих за попередні три місяця за показаннями індивідуального приладу обліку води.
4 Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Свіркіна Д. О.

 

Міський голова                                                                                                      О.Ч. Сін

 

Додаток 1
до рішення міської ради
_____________№______

ПОРЯДОК
зменшення розміру плати за комунальні послуги в разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім`ї

Перерахунок за надані послуги здійснюється, якщо наймач/власник квартири (будинку) або члени його сім''ї тимчасово:
1 Відсутні за місцем реєстрації та проживають за іншою адресою за наявності наступних документів:
- довідки пp style=ро склад сім''ї (будинкова книга) за місцем фактичного проживання з зазначенням відповідального квартиронаймача (В.К.Н.), усіх зареєстрованих за даною адресою осіб (у разі зміни кількості осібstrongtext-align: justify; - із зазначенням дат реєстрації та зняstrongття з реєстрації усіх раніше зареєстрованих за даною адресою осіб), із зазначенням періоду мешкання особи без реєстрації;
- заяви від В.К.Н. за погодженням з пільговиком (якщо він є) про згоду з нарахуванням (із зазначенням дати) на всіх проживаючих без реєстрації. 2 Мешкають за межами України за наявності наступних документів:
- фотокопії закордонного паспорта громадянина України, який містить відповідні штампи про перетин кордону України, (якщо штампи відсутні - довідка митної служби України про перетин державного кордону України).
3 Знаходяться на стаціонарному лікуванні за наявності наступних документі/strong виконавчих органів ради  br /        ЗАТВЕРДЖЕНО                                                     Д.О. Свіркінв:
- довідки з місця стаціонарного лікування, засвідченої  підписом лікаря та печаткою лікарняної установи, із зазначенням періоду лікування.
4 Навчання за наявності наступних документів:
- довідки з місця навчання, засвідченої підписом керівника та печаткою установи, із зазначенням періоду навчання, населеного пункту, в якому особа проходила навчання, та форми навчання (очна, заочна, вечірня).
5) Проходять службу в Збройних Силах України за наявності наступних документів:
- довідки з місця проходження служби, засвідченої  підписом керівника та печаткою установи, із зазначенням періоду служби;
- з моменту демобілізації - фотокопію військового квитка.
6) Відбувають покарання в місцяхbr /text-align: center; позбавлення волі за наявності наступних документів:
- довідки з місця позбавлення волі, засвідченої  підписом керівника та печаткою установи, із зазначенням періоду позбавлення волі;
- з моменту звільнення з місць позбавлення волі - фотокопію відповідної довідки про звільнення, засвідченої підписом керівника та печаткою установи.
7) Працевлаштовані в іншому населеному пункті за наявності наступних документів:
- належним чином оформленої /pдовідки з місця працевлаштування із зазначенням населеного пункту (адреси) роботодавця і періоду працевлаштування.
8) Визначені у встановленому порядку безвісно зниклим за наявності наступних документів:
- фотокопії рішення суду.
9) Визначені у встановленому порядку померлими за наявності наступних документів:
- фотокопії рішення суду;
- фотокопії свідоцтва про смерть.
Крім вищезазначених документів для порушення питання про перерахунок споживачу необхідно надати належним чином оформлену довідку про склад сім''ї (витяг з будинкової книги) за місцем реєстрації із зазначенням В.К.Н., усіх зареєстрованих за даною адресою осіб, дат реєстрації та зняття з реєстрації. Термін дії довідки - 1 місяць з дати видачі.
При несвоєчасному зверненні споживача до виконавця послуг з питання оформлення перерахунку за спожиті послуги останній уточнює та вносить зміни до особових рахунків спочатку поточного кварталу. За попередній період перерахунки/p не проводяться.

 

Керуючий справами
виконкому ради                                                                                          Керуючий справами З.М. Бойко

 

Аналіз
впливу регуляторного акту до проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про порядок плати за комунальні послуги»

1. Визначення та оцінка  важливості проблеми.
Відповідно до «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холоАналіз/strongдної та гарячої води і водовідведення», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 №630 (далі Правила №630), передбачено зменшення розміру плати за комунальні послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї на підставі письмової заяв/strong/pи споживача та о 04.06.2013фіційного документу, що підтверджує його/їх відсутність, але час, в який споживач повинен надати письмову заяву та офіційний документ не визначений.
Згідно зі ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р №996-XIV-ВР господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку в тому звітному періоді, в як5. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблем.ому вони відбулися, та згідно з п.18 Правил № 630 розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць.
Отже, нормами чинного законодавства не обмежений період надання споживачами зазначених документів для здійснення перерахунку, що суттєво ускладнює  роботу підприємства.
Крім того, п.29 Правил № 630 передбачено право споживача на зменшення розміру плати за умови надання довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання тощо. У зв’язку з тим, що перелік підстав для  зменшення розміру плати не є вичерпним, а також у зв’язку з тим, що підстави для звернення до виробників/виконавців комунальних послуг регулюються іншими нормативними документами, виникла необхідність у визначенні переліку документів, необхідних для здійснення перерахунку.
Зазначене питання раніше вже було врегульоване рішенням Запорізької міської ради   від 15.10.2003р № 47 (далі Рішення №47) «Про порядок звільнення наймачів (власників) квартир (приватних будинків) та членів їх сімей за період їх тимчасової відсутності від оплати за комунальні послуги (гаряче та холодне водопостачання, водовідведення, газопостачання)», прийнятим на підставі «Правил надання населенню послуг з водо-, теплопостачання, водовідведення», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.97 №1497, які втратили чинність із прийняттям Правил №630. Отже, фактично з моменту внесення змін в законодавстві  Рішення №47 є не чинним.
Таким чином, з метою спрощення процедури здійснення перерахунків за спожиті послуги та з метою прозорості зазначеного процесу, виникла потреба у його чіткому  регламентуванні  оstrong 1. Затвердити Положення про порядок переведення житлових приміщень (квартир, будинків) до нежитлового фонду (додається).рганами місцевого самоврядування.
Крім того, з урахуванням нестабільного фінансового положення підприємства, КП «Водоканал» недоотримує кошти за послуги, що надаються населенню зі встановленими засобами обліку води, через відсутність даних про їх показання.
З метою врегулювання зазначеної ситуації виникла необхідність в урегулюванні порядку нарахувbr /ань тим споживачам, які, порушуючи умови чинного законодавства, не передають показання чи не забезпечують доступ представників КП «Водоканал» до іbr /ндивідуальних приладів обліку для зняття показань.
2. p style=Визначення цілей державного регулювання.
Метою проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про порядок плати за комунал 04.06.2013ьні послуги» є вжиття заходів щодо спрощення процедури здійснення перерахунків за спожиті послуги водопостачання та водовідведення та урегулювання порядку нарахувань споживачам які, порушуючи умови чинного законодавства, не передають показання чи не забеpзпечують доступ представників КП «Водоканал» до індивідуальних приладів обліку для зняття показань.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
Альтернативних засобів не має.
4. Очікувані результати прийняття регуляторного акту.
4.1 Забезпечення спрощення та прозорості процедури здійснення перерахунків за спожиті послуги водопостачання text-align: justify;та водовідведення.
4.2 Забезпечення порядку нарахувань споживачам які не передають показання приладів обліку чи не забезпечують доступ представників КП «Водоканал» до індивідуальних приладів обліку для зняття показань, що/p відобразиться на покращенні фінансового положення підприємства.
5 .Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблем.
Прийняття Порядку плати за комунальні послуги визначить правові та організаційні засади, які відповідатимуть вимогам законодавства України, встановить єдині вимоги до здійснення перерахунків за спожиті послуги водопостачання та водовідведення  та нарахувань споживачам які не передають показання приладів обліку чи не забеbr /зпечують доступ представників КП «Водоканал» до індивідуальних приладів обліку для зняття показань.
6. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта та очікувані результати.
Прийняття Порядку плати за комунальні послуги сприятиме спрощенню та прозорості здійснення перерахунків за спожиті послуги та запобіганню порушень споживачами законодавства в сфері питного водопостачання та водовідведення.
7. Строк дії регуляторного актаbr /.
Строк дії запропонованого регуляторного акту постійний, з можливістю внесення до нього змін, доповнень або його відміни залежно від зміни законодавства України.
8. Показники рез - фотокопії рішення суду.ультативності регуляторного акту.       
Показники результативності цього регуляторного акта є встановлення єдиних вимог до здійснення перерахунків за спожиті послуги водопостачання та водовідведення  та нарахувань споживачам які не передають показання приладів обліку чи не забезпечують доступ представників КП «Водоканал» до індивідуальних приладів обліку для зняття показань.
9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акту.
З метою оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених цілей відстеження його результативності буде здійснюватись базове, повторне, а в подальшому – періодичне відстеження.
Відповідальним за відстеження результативності цього регуляторного акта та відповідну обробку інформації є департамент житлово-комунального господарства Запорізької міської ради.

 

Перший заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради                                                                                     Д.О.Свіркін


Оприлюднено у газеті "Запорозька Січ" 09.04.2013

До уваги населення, підприємств, установ та організацій!

З метою одержання зауважень та пропозицій від населення, підприємств, установ та організацій усіх форм власності Запорізька міська рада публікує повідомлення про оприлюднення проекту рішення br /міської ради «Про затвердження порядку списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить до комунальної власstrongbr /ності територіальної грома valign=br /ди м. Запоріжжя».
Проект рішення разом з відповідним аналізом регуляторного впливу даного акта Перелік питань щодо підготовки проектів – рішень міської ради br /де оприлюднене на WEB - сайті міської ради та в газеті «Запорізька Січ» не пізніше 5 днів з дня оприлюднення цього оголошення у газеті «Запорізька Січ».
Свої зауваження та пропозиції просимо надавати до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за аnbsp;/pдресою:69105, м.Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, 60-б, каб. 302, а також за тел.. 2132491 

 

ПРОЕКТ

 ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

Про затвердження Порядку списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 257 Цивільного кодексу України            

Дане рішення визначає механізм розміщення на території об’єктів благоустрою пересувних тимчасових споруд, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гладченка С.М. та постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (Полюсов В.В.).5. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту, очікувані витрати та вигоди суб’єктів господарювання, громади та держави внаслідок дії регуляторного акту.br /ережі та пересувних об’єктів з надання послуг під час проведення ярмарків, державних, місцевих святкових, урочистих та інших масових заходів. Департамент комунальної власності та приватизації міської радиїни, Інструкцією з інвентаризації матеріальних цінностей, розрptext-align: justify;/pахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 30 жовтня 1998 року №90 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 листопада 1998 року за №728/3168 із змінами та доповненнями, з метою визначення порядку списання безнtext-align: center;pадійної заборгованості з орендної п  5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта 1.4.  У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:Комісія визначає розміри збитків власників землі та землекористувачів, спричинених випадками, передбаченими ст.156 Земельного кодексу України, а саме:лати та неустойки (пені), нарахованих за договорами оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя (додається).
2. Надати дозвіл департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради щодо майна комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя , яке перебуває у його віданні; бюджетним установам, закладам, організаціям щодо майна комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя, яке знаходиться в їх оперативному управління (балансі); комунальним підприємствам щодо майна комунальної власності тtop Щодо земель всіх категорій:/ptopериторіалpьної громади м.За/trпоріжжя, яке перебуває в їх господарському віданні (балансі) проводити списання безнадійної та простроченої заборгованості з орендної плати.
Проводити списання безнадійної та простроченої заборгованості з орендної плати згідно з затвердженим Порядком.
3. Доручити управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення у засобах масової інформації та на WEB- сайті Запорізької міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Свіркіна Д.О., постійну комісію Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів (Великого В.І.), постійну комісію Запорізької міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (Полюсова В.В.).
 5. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
 

Міський голова                                                                                                           О.Ч.Сін

 

ПОРЯДОК
списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить до комунальної власності територіальноnbsp;РІШЕННЯї громади м.Запоріжжя

Порядок списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя (далі - Порядок) визначає механізм списання заборгованості з орендної плати (далі - заборгованість), строк позовної давності щодо якої минув, а передбачені законодавством України заходи стягнення такої заборгованості, які були застосовані орендодавbr /цем майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя, не призвели до погашення заборгованості.
Списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить до комунальної власності тер - вартість плодоягідних та інших багаторічних насаджень;иторіальної громади м.Запоріж/p - понесені витрати на поліпшення якості земель за період використання земельних ділянок з урахуванням економічних показників, на незавершене сільськогосподарське виробництво (оранка внесення добрив, посів, інші види робіт), на розвідувальні та проектні роботи; проводиться з метою врегулювання орендних відносин, підвищення ефективності використання майна, яке належить на праві комунальної власності територіальній громаді м.Запоріжжя.
У цьому Порядку наведені

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного.Позитивний імідж; можливість забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок; виконання вимог чинного законодавства.нижче терміни вживаються в такому значенні:
протягом 2013 року - позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутись до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна /tdдавність встановлюється тривалістю у три роки;
- безнадійна заборгованість та прострочена заборгованість – заборгованість, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:
- заборгованість з орендної плати, строк позовної давності щодpо якої сплинув, а передбачені законодавством України заходи стягнення такої заборгованості у судовому порядку та (або) в порядку виконавчого провадження, які були застосовані орендодавцем майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя, не призвели до погашення заборгованості;
- заборгованість з орендної плати орендарів, визначених банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичних осіб у зв’язку з їх ліквідацією, якщо внаслідок застосування ліквідаційної процедури щодо орендаря вимоги орендодавця не 24.04.2013  № 25 були задоволені або були задоволені частково;
- заборгованість, яка залишилась непогашеною у зв’язку із набранням законної сили рішенням суду про відмову у її стягненні;
- заборгованість, щодо якої прийнято рішення суду про стягнення та винесено постанову виконавчої служби про закінчення виконавчого провадження у зв’язку з неможливістю його виконання;
- заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтвpерджених у порядку, передбаченому законодавством України;
- прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також осіб, які в судовому порядку оголошені померлими, якщо в судовому порядку буде відмовлено щодо заміни таких осіб правонаступником (правонаступниками) в судовій справі або виконавчо0му провадженні.
- заборгованість фізичної особи-підприємця чи юридичної особи, щодо якої державним реєстратором внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про державну реєстрацію її припинення
Списання безнадійної та простроченої заборгованості, визначеної даним Порядком, здійснюється станом на 1 липня та на 1 січня кожного поточного року.
1. Для визначення заборгованості з орендної плати та неустойки (пені) безнадійною та такою, що підлягає списанню, проводиться інвентаризація розрахунків за договорами оренди майна комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя.
Інвентаризація розрахунків проводиться комісією, персональний склад  якої затверджується розпорядженням міського голови. Інвентаризація здійснюється за відомостями, що надаються орендодавцями та балансоутримувачами комунального майна.
2. Комісія утворюється у кількості від 5 до 7 осіб. До складу комісії включаються:
заступник міського голоp/trви з питань діяльності виконавчих органів ради, який відповідно до розподілу обов’язків координує діяльність суб’єктів права комунальної вtext-align: center;ласності у сфері орендних відносин майна комунальної влаptd width=сності територіальної громади м.Запоріжжя (голова комісії), представник департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради, представник постійної депутатської комісії з соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Запорізької міської ради, а також представники органів управління майном підприємств, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, бюджетних установ, закладів, організацій, комунальних підприємств майно яких перебуває у їх віданні, оперативному управлінні (балансі), та заборгованість з орендної плати за майно яких списується.
3. Комісія шляхом документальної перевірки повинна установити:
- повноту і достовірність за/tbodytext-align: justify;боргованості в розрахунках;
- дату (термін) виникнення заборгованості;
- заходи, які були вжиті для погашення, та їх своєчасність.
4. За результатами інвентаризації розрахунків комісією складається акт довільної форми з висновками та пропозиціями щодо списання заборгованості або відмову в списанні заборгованості по кожному випадку окремо. В акті повинно буди відображено:
- сума боргу, що включає орендну плату, неустойку (пеню);
- назва боржника та його юридична адреса;
- дата (термін) виникнення заборгованості;
- перелік заходів, що були вжиті для стягнення заборгованості..
5. Проект рішення Запорізької міської ради про списання безнадійної заборгованості готується департаментом комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради після подання відповідними службами до департаменту наступних документів:
- акту комісії, складеного відповідно до вимог п.4 Порядку;
- відомостей, що надані орендодавцями та балансоутримувачами комунального майна;
- письмових пояснень орендодавця та балансоутримувача щодо причtrин, які призвели до виникнення безнадійної заборгованості;
- інших документів, що підтверджують немож0ливість стягнення заборгованості в судовому порядку та (або) в порядку виконавчого провадження.
6. На підставі відповідного рішення Запорізької міської ради, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України списання безнадійної заборгованості здійснюється:
департаментом комунальної власноbr /сті та приватизації Запорізької міської ради – відносно комунального майна, що перебуває; у його віданні;
бюджетними установами, закладами, організаціями – відносно комунального майна, що перебуває в їх оперативному управлінні (балансі);
комунальними пі - заходи, які були вжиті для погашення, та їх своєчасність.дприємствами – відносно комунального майна, що перебуваГладченко С.М.є у їх господарському віданні (балансі).

Аналіз регуляторного впливу
щодо обґрунтування регуляторного акту – проекту рішення міської ради
«Про затвердження Порядку списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя»

1.   Визначення проблеми, яку передбачається розв''язати шляхом державного регулювання
Врегулювання орендних відносин, підвищення ефективності використання майна, яке належить на праві комунальної власності територіальній громаді м.Запоріжжя .
2.  Визначення цілей державного регулювання
Метою здійснення державного регулювання є забезпечення єдиного чіткого, прозорого та ефективного порядку списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить територіальної громади м.Запоріжжя.
3.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей
Альтернативних способів досягнення зазначених цілей немає.
4. Опис механізму, який пропонується з/pастосувати для розв''язання проблеми
Визначена проблема буде вирішена шляхом доведення вищезазначеного рішення до всіх суб’єктів, які прийматимуть участь у процесі списання майна права комунальної власності.
5. Характеристика очікуваних результатів прийняття регуляторного акта
Результат реалізації цього рішення позитивно відзначиться на ефективності процесу оренди комунального майна його обліку та контролю за надходженням коштів від оренди комунального майна, забезпечить покращення фінансової дисципліни, в цілому позитивно вплине на орендні відносини.
6. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта
Строк не визначений.
7.  Визначення заходів, за допомогою яких будtd width=p/pstrongе здійснюватися відстеження результативності акту
Відстеження результативності цього акту буде здійснюватися шляхом порівняльного аналізу проблемних питань, їх якісних та кількісних показників, які виникатимуть в процесі здійснення орендних відносин.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                                        В.Г. Еделєв

 


До уваги фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань!

З метоюотримання зауважень та пропозицій пp style=/ptop180родовж 5 днів буде опубліковано проектрішення міської ради «Про Порядок закріплення об’єктів благоустрою запідприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницькоїдіяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового,соціально-br //td valign=topкультурного чи іншого призначення для здійснення підприємницькоїдіяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережідля утримання в належному стані, укладення договорів про закріплення таутримання об’єктів благоустр/strong valign=ою в належному стані та визначення пайової участі вутриманні об’єктів благоустрою, визначення обсягів пайової участі (внеску)власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чиіншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в утриманніоб''єктів благоустрою міста Запоріжжя».p style=З метоюотримання зауважень та пропозицій пp style=/ptop180родовж 5 днів буде опубліковано проектрішення міської ради «Про Порядок закріплення об’єктів благоустрою запідприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницькоїдіяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового,соціально-br //td valign=topкультурного чи іншого призначення для здійснення підприємницькоїдіяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережідля утримання в належному стані, укладення договорів про закріплення таутримання об’єктів благоустр/strong valign=ою в належному стані та визначення пайової участі вутриманні об’єктів благоустрою, визначення обсягів пайової участі (внеску)власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чиіншого призначенняp style=text-align: right; для здійснення підприємницької діяльності в утриманніСекретар міської ради                                                      /td        Р.О. Тараноб''єктів благоустрою міста Запоріжжя».
Проектрішення з відповідним аналізом регуляторного впливу будуть оприлюднені у газеті«Запорізька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської ради.
Пропозиціїтbr / 19.03.2013а зауваження до проекту з відповідним порядком надавати до Інспекції зблагоустрою Запорізької міської ради за адрbr //pp style=Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської радиесою: м. Запоріжжя, 
вул. Зелінського, б. 3, телефон 224-19p style=/td-58, протягом одного місяця з датиоприлюднення зазначеного проекту рішення та акту регуляторного впливу.

 

Оприлюднено у газеті "Запорозька Січ" 26.02.2013

ЗАПОРІЗЬКАМІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

 

ПРОЕКТ

 

Про Порядок закріплення об’єктів благоустрою  за підприємствами, установами, організаціями,суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових спорудторговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення дляздійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувноїдрібнороздрібної торговельної мережі для утримання в належному стані, укладеннядоговорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою  в належному стані та визначення пайовоїучасті в утриманні об’єктів благоустрою, визначення обсягів пайової участі(внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурногочи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в утриманніоб''єктів благоу 4.2. Унеможливлення функціонування об’єктів телекомунікаційних мереж без укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності, які надають послуги зв’язку, Інтернет та телекомунікаційні послуги на об’єктах нерухомого майна на території міста Запоріжжя  в встановленому порядку. 6.1. Механізм для розв’язання проблеми полягає у наданні чітких доручень підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форм власності, які надають відповідні послуги на території міста Запоріжжя.text-align: justify;строю міста Запоріжжя

 

Керуючись ЗакономУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Кодексу Українипро адміністративні правопорушення, Законів України «Про благоустрій населенихпунктів», «Прооснови містобудування», «Про регулювання містобудівноїдіяльності», Порядку розміщення тимчасових споруд для провадженняпідприємницької діяльності, затвердженого Наказом Міністерства регіональногорозвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від21.10.2011 № 244, рішенням Запорізької міської ради від 22.06.2011 № 41 «ПроПравила благоустрою території міста Запоріжжя», Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

 1.  ЗатвердитиПорядок закріплення об’єктів благоустрою за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницькоїдіяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового,соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницькоїдіяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережідля утримання в належному стані, укладення договорів про закріплення таутримання об’єктів благоустрою  вналежному стані та визначення пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою,визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових спорудторговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення дляздійснення підприємницької діяльності в утриманні об''єктів благоустрою містаЗапоріжжя (додається).

2.  Дане рішеннянабирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення уtop встановленомузаконодавством порядку.

3.  Управліннювнутрішньої пРішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 05.10.2011 № 83 «Про Програму приватизації об’єктів комунальної власності олітики, преси та інформації Запорізької міської ради (КоміссарІ.В.) оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.

4.  Контроль завиконанням даного рішення покластиtext-align: justify;top на першого заступника міського голови зпитань діяльності виконавчих органів ради (br /Свіркін Д.О.) та депутатську комісіюз питань життєзабезпеpbr /text-align: center;text-align: right;чення міста (Рекалов Г.О.).

 

 

Міський голова                                                                     О.Ч.Сін

Порядок закрепления и Анализ регуляторного влияния

До уваги фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань!

 

З метою отриманнязауважень та пропозицій впродовж 5 днів буде опубліковано проект рішенняміської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.05.2011 № 35«Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжя».
Проект рішення разом звідповідним аналізом регуляторного впливу будуть оприлюдненні у газеті«Зtop/aапорозька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської влади.
Пропозиції та зауваженнядо проекту з відповідним порядком надавати до Управління з питань земельнихвідносин Запорізької міської ради за адресою : вул. Зелінського, б. 3, телефон224-52-30, протягом одного місяця з дp 8. Згідно затвердженого проекту будівництва (створення) мереж виконавчий комітет міської ради надає згоду на виконання проекту розташування обладнання та прокладання мереж. Проект узгоджується у встановленому -data/file/Dodatok do 19.docМетоди одержання результатів відстеження:p style= здійснює інші функції відповідно до законодав/strongства, рішень органів місцевого самоврядування міста Запорbr /іжжя, Положення про управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку і цього Положення. Метою здійснення державного регулювання є забезпечення єдиного чіткого, прозорого та ефективного порядку передачі в користування за догtop про базове відстеження результативності регуляторного акта 4.1. Відсутність фактів укладання договору сервітуту на будівництво (створення) телекомунікаційних мереж на об’єктах нерухомого майна без розробки проекту, погодження.оворами позички об’єктів права комунальної власності та здійснення майнових відносин між позичкодавцем та користувачем такого майна. порядку з обов’язковим погодженням з МКП «Основаніє» та іншими балансоутримувачами об''єкту. ати оприлюднення зазначеного проектурішення та акту регуляторного впливу.

 

 Оприлюднено у газеті "Запорозька Січ" 02.03.2013

ПРОЕКТ

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

 Про внесення змін дорішення міської ради від 18.05.2011 №35 «Про затвердження зразку договоруоренди землі у м. Запоріжжя»

 

 З метоюконкретизації типового договору оренди землі, зат Проект зазначеного рішення виконавчого комітету міської ради готує департамент житлово-комунального господарства міської ради./strongвердженого Постановою КабінетуМіністрів України «Про затвердження Типового договору оренди землі» від03.03.2004 №220, керуючись п.4 ст. 179 Господарського кодексу України від 16.01.2003№436, Законом України «Про оренду землі» від 06.10.2006 №161, ст. ст. 2, 93Земельного кодексу України ві/pд 25.10.2001 №2768, Законом України «Про місцевесамоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280, з урахуванням вимог ЗаконуУкраїни «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»від 01.07.2004 №1952 Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести  зміни до зразку договору оренди землі у  м. Запоріжжя, який затверджено рішеннямміської ради від 18.05.2011 №35 та викласти його у новій редакції (додається). 

2. Данерішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення у встановленомузаконодавством порядку.

3.Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації оприлюднити дане рішення узасобах масової інформації.

4   Контроль за виконанням даного рішення покластина заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Гладченка С.М., постійну комісіюміської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації таземельних відносин (Полюсов В.В.).

 

Міський голова                                                                       О.Ч.Сін

 

Образец договора и Анализ регуляторного влияния

ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА
РІШЕННЯ

27.03.2013                                                                                                      № 18

 

Про створення комісій по упорядкуванню роботи об’єктів сфери обслуговування

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з метою оптимізації роботи районних комісій та робочих груп Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про комісію по упорядкуванню роботи об''єктів сфери обслуговування (далі - Положення) (додається).
2. Доручити районним адміністраціям Запорізької міської ради:
2.1. Створити комісії по упорядкуванню роботи об''єктів сфери обслуговування (далі - Комісії).
2.2. Роботу Комісій організувати відповідно до Положення, затвердженого п.1 цього рішення.
3. Оприлюднити дане рішення в газеті «Запорозька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської влади.
4. Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г. та голів районних адміністрацій Запорізької міської ради.


Міський голова                                                                       О.Ч. Сін

 

Положення про комісію по упорядкуванню роботи об’єктів сфери обслуговування

Опубліковано у газеті "Запорозька Січ" 26.01.2013

До уваги населення, підприємств, установ та організацій!

З метою одержання зауважень та пропозицій від населення, підприємств, установ та організацій усіх форм власності Запорізька міська рада публікує повідомлення про оприлюднення проекту рішення міської ради «Про затвердження порядку списання безнадійної заборговано/pДані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:сті з орендної плати за майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя».
Проект рішення разом з відповідним аналізом регуляторного впливу даного акта буде опри.люднене на WEB - сайті міської ради та в газеті «Запорізька Січ» не пізніше 5 днів з дня оприлюднення цього оголошення у газеті «Запорізька Січ».
Свої зауваження та пропозиції просимо надавати до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою:69105, м.Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, 60-б, каб. 302. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акту та ступеня д6. Методи одержання результатів відстеженняосягнення визначених цілейp style=text-align: justify;td width=br /шення сесії Запорізької міської ради від 24.12.2012 № 33 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради в ВИРІШИЛА:ід 05.10.2011 № 83 «Про Програму приват/strong/pизації об’єктів комунальної власності м.Запоріжжя»».strongСума надходжень до міського бюджету також за тел.. 2132491 

                                                                                                              Опубліковано у газеті "Запорозь ка Січ" 29.01.2013

  ПРОЕКТ

 

Про затвердження Порядку списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя

 

З метою врегулювання порядку списанняp безнадійної заборгованості з орендної плати та неустойки (пені), нарахованих за до/p/pговорами оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 257 Цивільного кодексу України, Інструкцією з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 30 жовтня 1998 року №90 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 листопада 1998 року за №728/3168 із змінами та доповненнями, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя (додається).
p style= 2. Надати дозвіл департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради проводити списання безнадійної та простроченої заборгованості з орендної плати згідно з затвердженим Порядком.
3. Комунальним підприємствам, бюджетним установам, які є орендодавцями майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя, у разі необхідності списання заборгованості з орендної плати, керуватись цим Порядком.
4. Доручити управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення у засобах масової інформації та на WEB- сайті Запорізької міської ради.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Свіркіна Д.О., постійну комісію Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів (Великого В.І.), постійну комісію Запорізької міської рад/tra href=и з  питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (Полюсова В.В.).

Міський голова                                                                                                                       О.Ч.Сін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням міської ради
____________№______

ПОРЯДОК
списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя

Порядок списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя (далі - Порядок) визначає механізм списання заборгованості з орендної плати (далі - заборгованість), строк позовної давності щодо якої минув, а передбачені законодавством України заходи стягнення такої заборгованості, які були застосовані орендодавцем майна, що належить доtable border= комунальної власності територіальної громади м.Зp style=/tdапоріжжя, не призвели до погашення заборгованості.
У цьому Порядку наведені нижtopstrongче терміни РІШЕННЯ /pвживаються в такому значенні:
- позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутись до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки;
- безнадійна заборгованість – заборгованість, яка відповідає будь-якій 196hr /6. Методи одержання результатів відстеження156з нВиконавцем заходів базового відстеження є департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради.9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілеtext-align: justify;p style=topйаведених нижче ознак:
- заборгованість з орендної плати, строк позовної давності щодо якої сплинув, а передбачені законодавством України заходи стягнення такої заборгованості у судовому порядку та (або) в порядку виконавчого проtext-align: justify; З метою оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених цілей, аналіз його результативності буде зtd width=дійснюватись за допомогою повторного, а в подальшому періодичного відстеження.ваджен/pня, які були застосовані орендодавцем майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя, не призвели до погашення заборгованості;
- заборгованість з орендної плати орендарів, визначених банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичних осіб у зв’язку з їх ліквідацією, якщо внаслідок застосування ліквідаційної процедури щодо орендаря вимоги орендодавця не будуть /strongtext-align: justify;задоволені або будуть задоволені частково;
- заборгованість, яка залишилась непогашеною у зв’язку із набранням законної сили рішенням суду про відмову у її стягненні;
- забор 2.2. затвердженню розпорядженням голови районної адміністрації міської ради місць, відведених суб’єктам господарювання для розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та сфери послуг;/pгованість, щодо якої прийнято рішення суду про стягнення та винесено постанову виконавчої служби про закінчення виконавчого провадження у зв’язку з неможливістю його виконання;
- заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством України;
- прострДане відстеження є базовим.очена заборгованість померлих фізичних осіб, а також осіб, які в судовому порядку оголошені померлими, якщо в судовому порядку буде відмовлено щодо заміни таких осіб правонаступником (правонаступниками) в судовій справі або виконавчому провадженні.
- заборгованість фізичної особи-підприємця чи юридичної особи, щодо якої державним реєстратором внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про державну реєстрацію її припинення
Списання безнадійної та простроченої заборгованості, визначеної даним Порядком, здійснюється станом на 1 липняtop т /pа на 1 січня кожного поточного року.
1. Для визначення заборгованості з орендної плати та неустойки (пені) безнадійної та такої, що підлягає списанню, проводиться інвентаризація розрахунків за договорами оренди майна комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя.
Інвентаризація розрахунків проводиться комісією, яка затверджується розпорядженням міського голови. Інвентаризація здійснюється за відомостями, що надаються орендbr /pодавцями та балансоутримувачами комунаІнспекція з благоустрою міської радильного майна.
2. Комісія утворюється у кількості від 5 до 7 осіб. До складу комісії включаються представники департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради, департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради, департаменту житлового господарства та розподілу житлової площі Запорізької міської ради, управління культури і мистецтв Запорізької міської ради, департам/pенту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради, управління з питань правового забезпечення роботи галузей міського господарства Запорізької міської р/pади.
3. Комісія шляхом документальної пеtd width= valign=I півріччя 2013 рокуnbsp;ревірки повинна установити:
- повноту і достовірність заборгованості в розрахунках;
- дату (термін) виникнення забор - заборгованість з орендної плати орендарів, визначених банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичних осіб у зв’язку з їх ліквідацією, якtext-align: justify; valign=що внаслідок застосування ліквідаційної процедури щодо орендаря вимоги орендодавця не будуть задоволені або Про результативність прийняття регуляторного акта свідчать наступні дані: (грн.)td width=topnbsp; будуть задоволені частково;гованості;
- заходи, які були вжиті для погашення та їх своєчасність.
4. За результатами інвентаризації розрахунків комісією складається акт довільної форми з висновками та пропозиціями щодо списання заборгованості або відмову в списанні заборгованості по кожному випадку окремо. В акті повинно буди відображено:
top- сума боргу, що включає орендну плату, нstrong м. Запоріжжяеустойку (пеню);
- назва боржника та його юридична адреса;
- дата (термін) виникнення заборгованості;
- перелік заходів, що були вжиті для стягнення заборгованості..
5. Для списання безнадійної заборгованості до департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради подаються насtext-align: justify;strongtd td width=width=/pтупні документи:
- акт комісії, складений відповідно до вимог п.3 Порядку;
- відомості, що надані орендодавцями та балансоутримувачами комунальtopного майна;
- письмові пояснення орендодавця та Балансоутримувача щодо причин, які призвели до виникнення безнадійної заборгованості;
- інші документи, що підтверджують неможливість стягнення заборгованості в судовому порядку та (або) в порядку виконавчого провадження.
6. Списання безнадійної заб border=Пеstrongрший заступник міського оргованості здійснюється Департаментом фінансової та бюджетної політики на підставі відповідного рішення Запорізької міської ради, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України.

 

Секретар міської ради                                             strstrongbr /ong180                                                           Р.О. Таран

 

Аналіз регуляторного впливу
щодо обґрунтування регуляторного акту – проекту рішення міської ради
«Про затвердження Порядку списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя»

1.   Визначення проблеми, яку передбачається розв''язати шляхом державного регулювання
Врегулювання орендних відносин, підвищення ефективності використання майна, яке належить на праві комунальної власності територіальній громаді м.Запоріжжя .
2.  Визначення цілей державного регулювання
Метою здійснення державного регулювання є забезпечення єдиного чіткого, прозорого та ефективного порядку списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить територіальної громади м.Запоріжжя.
3text-decoration: underline;top.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей
Альтернативних способів досягнення зазначених цілей немає.
4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв''язання проблеми
Визначена проблема буде вирішена шляхом доведення вищезазначеного рішення до всіх суб’єктів, які прийматимуть участь у процесі списання майна правtable border= 29.01.2013а комунальної власності.
5. Характериtd width=стика очікуваних результатів прийняття регуляторного акта
Результат реалізації цього ріbr /шення позpитив2012 р.text-align: center; - сума боргу, що включає орендну плату, неустойку (пеню);но відзначиться на ефективності процесу оренди комунального майна його обліку та контролю за надходженням коштів від оренди комунальног valign=о майна, забезпечить покращення фінансової дисципліни, в цілому позитивно вплине на орендні відносини.
6. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта
Строк не визначений.
7.  Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту
Відстnbsp; щодо обґрунтування регуляторного акту – проекту рішення міської радиеження результативності цього акту буде здійснюватися шляхом порівняльного аналізу проблемних питань, їх якісних та кількісних показників, які виникатимуть в процесі здійснення орендних відносин.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                                                                        В.Г. Еделєв


ЗВІТ
про результати повторного відстеження результативності регуляторного акту

1. Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер
Рішення Запорізької міської ради від 24.12.2012р. № 80 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.05.2011 № 35 «Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжя».

2. Назва виконавця заходів з відстеженняtop Виконавцем заходів повторного відстеження є Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради.

3. Цілі прийняття акту
Метою прийняття регуляторного акту є вирішення наступних цілей:
- забезпечення ефективного використання земельного фонду міста в інтересах територіальної громади;
- забезпечення повного обліку надходжень до місцевого бюджету;
- valign= можливість вирішення питань оренди землі та використання зелених насаджень на території міста в межах чинного законодавства України.

4. Стр/p/pок виконання заходів з відстеження
Заходи з відстеження результативності визначеного регуляторного акту проводились протягом одного року з моменту вступу в дію регуляторного акту.

5. Тип відстеження
Дане відстеження є повторним.

6. Методи одержання результатів відстеження
Для проведення повторного відстеження використовувався аналітично-статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Дані про результативність отримуються Управлінням з питань земельних відносин Запорізької міської ради шляхом накопичення інформації з податкових органів щодо документів, що посвідчують факт введення об’єкту до експлуатації з метою відслідковування дати, з якої орендар має сплачувати орендну плату, як за земельну ділянку, на якій об’єкт містобудування введений до експлуатації, та Упр108Склад комісіїbr /5. Тип відстеженняавління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради стосовно передбаченого чинним законодавством порядку видалення існуючих зелених насаджень, який передбачає сплату їх відновної вартості.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту
З моменту набрання чинності Рішення Запорізької міської ради від 24.12.2012р. № 80 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.05.2011 № 35 «Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжя» Управлінням з питань земельних /tdвідносин Запорізької міської ради було досягнуто наступні показники результативності:
для органу місцевого самоврядування - позитивний імідж; можливість забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок; можливість контролювати видалення зелених насаджень у місті та зобов’язувати орендарів сплачувати їх відновну вартість; забезпечення повного обліку надходжень до місцевого бюджету;
для суб’єктів підприємницької діяльності та громадян - обізнаність з обов’язками землекористувачів та уникнення порушень законодавства в подальшій діяльності;
для населення - контрольованість процесу здійснення видалення зелених насаджень у місті.

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей
З метою оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених цілей, аналіз його результативності в подальшому буде здійснюватись за допомогою періодичного відстеження.
Таким чином, регуляторний акт позитивно впливає на взаємодію органів місцевого самоврядування з суб’єктами підприємницької діяльності та громадян у сфері раціонального та ефективного використання земельних ділянок.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                                                                          С.М. Гладченко


ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА
РІШЕННЯ
м. Запоріжжя

30.01.2013                             № 32

Про внесення доповнень до рішення міської ради від 28.11.2012 № 58 «Про затвердження плану Метою здійснення державного регулювання є приведення Програми приватизації об’єктів комунальної власності м.Запоріжжя у відповідність з прийнятими на теперішній час новими нормативно-правовими актами України (Державної програми приватизації на 2012-2014 роки, затвердженої Законом України від 13.01.2012 № 4335-VІ, Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого наказом ФДМУ від 02.04.2012 № 439) та внесенням/p відповідних змін до діючих законодавчих актів України з питань приватизації (Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», Закону України «Про приватизацію державного майна», Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об''єктів, що підлПропозиціїта зауваження до проекту з відповідним порядком надавати до Інспекції зблагоустрою Запорізької міської ради за адрbr //pp style=Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської радиесою: м. Запоріжжя, ягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об''єктів державної власності груп А, Д та Ж, затверджений наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 7 cellspacing=72 (у редакції наказу ФДМУ від 02.04.2012 № 437))/pp style=p/tdtext-align: center;p тощо) з метою здійснення приватизації об’єктів комунальної власності без порушень вимог чинного законодавства. підготовки регуляторних актів»

 

На виконання Закону України «22.02.2013 № 52 Заступник міського голови з питань /strong p style=strongПро засади державної регуля/trторної політики у сфері господарської діяльності» Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести доповнення до рішення місp№ з/п Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися щорічно на підставі даних виписок органу державної казначейської служби щодо сум надходжень податку на доходи фізичних осіб за trвищевказаним кодом платежу.ької ради від 28.11.2012 № 58 «Про затвердженняtop плану підготовки регуляторних актів»:
до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік включити пункти  згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г. та постійну комісію міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів (Петров Р.Б.).

 

Міський голова                                                                                                           О.Ч.Сін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
30.01.2013 №32

 

 

Доповнення до плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2013 рік

№ п/п

Перелік питань щодо підготовки проектів – рішень міської ради

Мета прийняття рішень міської ради

Підрозділ, відповідальний за розробку проекту

Строк підготовки проекту

9.

Рішення міської ради «Про Порядок закріплення об’єктів благоустрою  за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд тtoptext-align: justify;p style=Строк підготовки проектуорговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі для утримання в належному стані, укл valign=адення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою  nbsp; Телефон для довідок: 224-18-88.p/p/pв належному стані тtd width=td width=а визначення пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою, визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в утриманні об''єктів благоустрою міста Запоріжжя

Запровадження
механізму укладання договорів пайової участі в утриманні території

Інспекція з благоустрою міської ради

I півріччя 2013 року

10.

Рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 22.06.2011 № 41 «Про правила благоустрою території
text-align: center м. Запоріжжя»

Уточнення механізму знесення незаконно розташованих тимчасових споруд на території
м. Запоріжжя

Інспекція з благоустрою міської ради

I півріччя 2013 року

 

 

Секретар міської ради                                                              Р.О. Таран

 

 


 


 Яндекс.Метрика
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet