Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206


Підрозділи районної адміністрації

 

СПИСОК ТЕЛЕФОНІВ КЕРІВНИКІВ,

СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ РАЙОННОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПО ВОЗНЕСЕНІВСЬКОМУ РАЙОНУ

Адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 5, факс  2256505, e-mail: orjra@meriazp.gov.ua

Посада

Прізвище, ім’я, по-батькові

Телефон службовий

Голова
районної адміністрації

Звегінцев Андрій Вікторович

2256592
2363331

Заступник голови
районної  адміністрації

Демчевський Єгор Ігорович

2256300

Заступник голови
районної  адміністрації

Лисак Віталій Вікторович

2256099

Заступник голови
районної  адміністрації

Крайній Максим Валерійович

2363330

Заступник голови
районної адміністрації

Кириченко Віктор Миколайович

2363344

Відділ організаційної та кадрової роботи

Начальник  відділу

Патлаченко Ірина Володимирівна

2363342

Загальний відділ

Начальник відділу

Пащенко Тетяна Василівна

2363350

Відділ  адміністративно-правової  роботи

Начальник відділу

Каткова Світлана Миколаївна

2363367

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Начальник  відділу

Мисенко Лілія Михайлівна

2363360

Відділ економічного розвитку та підприємництва

Начальник  відділу

Чупахіна  Тетяна Юріївна

2363333

Відділ  ведення Державного реєстру виборців

Начальник відділу

Шевкунов Олександр Васильович

2256484

Відділ житлово-комунального господарства

Начальник відділу

Жученко Олександр Миколайович

2363352

Сектор по культурі та спорту

Завідувач сектору

Водоп'янова Марія Михайлівна

2335021

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ


Відділ організаційної та кадрової роботи

планування роботи районної адміністрації;
навчання та підвищення кваліфікації кадрів;
кадровий облік;
інформаційне та організаційне забезпечення діяльності районної адміністрації та її структурних підрозділів. Взаємодія з цих питань з засобами масової інформації;
здійснення інформування населення на території району;
контроль та забезпечення святкового оформлення району в дні державних свят;
підготовка документів щодо нагородження представників трудових колективів підприємств, організацій, установ, закладів району, їх керівників відзнаками районної адміністрації, органів вищого рівня, державними нагородами;
організація виконання вимог законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування;
робота щодо формування та супроводження соціально-економічного паспорту району;
взаємозв’язок з трудовими колективами та органами самоорганізації населення;
забезпечення взаємодії районної адміністрації з депутатами різних рівнів;
матеріально-технічне забезпечення виборчих комісій у виконанні ними повноважень щодо підготовки та проведення виборів різних рівнів (референдумів).

Загальний відділ

ведення діловодства районної адміністрації;
облік та здійснення контролю за строками розгляду документів, звернень, пропозицій, заяв та скарг громадян, інформаційних запитів;
організація роботи архіву районної адміністрації;
довідково-методична робота;
перевірка, за дорученням керівництва райадміністрації, в структурних підрозділах стану організації діловодства і контролю щодо виконання актів вищих державних органів, розпоряджень голови районних адміністрацій, інших службових документів, роботи зі зверненнями громадян згідно Закону України "Про звернення громадян";
утримання та належна експлуатація приміщення районної адміністрації;
організаційно-технічне та господарське обслуговування районної адміністрації.

Відділ адміністративно-правової роботи

представництво інтересів Запорізької міської ради та районної адміністрації міської ради в судах та правоохоронних органах; розгляд звернень громадян та надання юридичних висновків;
правове забезпечення роботи всіх підрозділів районної адміністрації;
надання консультацій та методичної допомоги у вирішенні правових питань;
забезпечення відповідністі проектів розпоряджень голови районної адміністрації міської ради законам України та нормативним актам центральних органів державної виконавчої влади.


Відділ бухгалтерського обліку та звітності

забезпечення правильної організації бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджету в районній адміністрації;
здійснення контролю за правильним та економним використанням коштів та їх цільовим призначенням;
збереження грошових коштів та матеріальних цінностей;
ведення обліку операцій за позабюджетними рахунками;
нарахування та виплата заробітної плати та матеріальної допомоги;
забезпечення систематичного контролю за ходом виконання кошторисів витрат, станом розрахунків з підприємствами, установами, організаціями та особами, збереженням грошових коштів та матеріальних цінностей;
здійснення обліку виконання кошторисів по бюджету, спецкоштам та цільовим коштам в районній адміністрації міської ради та її структурних підрозділах; забезпечення своєчасного проведення розрахунків з підприємствами та установами;
участь у проведенні інвентаризації грошових коштів, розрахунків та матеріальних цінностей, правильності визначення результатів інвентаризації та відображення їх в обліку;
складання та подання управлінню Державної казначейської служби України у м.Запоріжжі Запорізької області та департаменту фінансової та державної політики міської ради, державній податковій інспекції, управлінню статистики та іншим фондам у встановлений термін бухгалтерської звітності по затвердженим формам;
зберігання бухгалтерських документів, регістрів обліку, кошторисів витрат, розрахунків до них та інших документів.
Відділ економічного розвитку та підприємництва
сприяння розвитку підприємництва, надання консультативної, інформаційної та іншої допомоги суб’єктам підприємницької діяльності, які займаються розробленням і впровадженням інноваційних проектів, виробництвом товарів народного споживання, наданням різноманітних послуг населенню. Участь у розробці регіональних програм підтримки підприємництва, сприяння їх виконанню;
сприяння реалізації регіональних і місцевих науково-технічних програм, впровадженню нових технологій, створенню інноваційних центрів;
забезпечення контролю за дотриманням правил торгівлі та побутового обслуговування населення;
здійснення заходів щодо вдосконалення організації торговельного та побутового обслуговування;
реалізація державної політики, спрямованої на розвиток роздрібної торгівлі, а також торговельно-виробничої сфери (ресторанне господарство) і побутового обслуговування населення, на основі використання ринкових механізмів господарювання; 
сприяння формуванню торгового насичення споживчого ринку товарами широкого вжитку (товари народного споживання), розширенню їх асортименту та поліпшенню якості з урахуванням попиту населення, а також задоволенню його потреб у побутових послугах; 
вивчення та внесення пропозицій щодо організації місцевих ринків, ярмарок, сприяння розвитку усіх форм торгівлі та побутового обслуговування населення району; 
організація проведення ярмарок у районі, торговельного обслуговування святкових заходів; 
сприяння здійсненню заходів щодо розширення і упорядкування мережі об’єктів торгівлі і побутового обслуговування населення. 

Відділ житлово-комунального господарства

координація роботи комунальних підприємств, які забезпечують належне утримання та ефективну експлуатацію житла, що належать до комунальної власності територіальної громади міста;
контроль за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства;
розгляд звернень громадян, що відносяться до компетенції вітділу;
проведення роботи серед колективів підприємств, організацій та установ, мешканців приватного сектору району щодо благоустрою та озеленення району;
охорона навколишнього природного середовища;
розробляє систему заходів для забезпечення безперебійної роботи комунального господарства в надзвичайних ситуаціях, таких як аварії, катастрофи, стихійні лиха, погодні умови і ліквідації їх наслідків;
сприяння створенню та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів на території району;
організація роботи по санітарному утриманню та благоустрою території району;
здійснення контролю та догляд за утриманням та ремонтом об’єктів та споруд благоустрою, малих архітектурних форм, доріг, тротуарів та пішохідних доріжок;
оформлення документів щодо приватизації державного житла та кімнат в гуртожитках;
надання консультативно-методичної допомоги підприємствам та громадянам щодо приватизації житла.

Відділ ведення Державного реєстру виборців

ведення персоніфікованого обліку виборців Державного реєстру виборців, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу та виборчу адресу на території Орджонікідзевського району м.Запоріжжя;
внесення записів (змін) до персональних даних Реєстру, контроль повноти та коректності персональных даних Реєстру;
сладання списків виборців для виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, міського голови, для всеукраїнських та місцевих             референдумів.

Сектор по культурі та спорту

сприяння діяльності дитячих, молодіжних, спортивних, громадських організацій    району;
організація і проведення святкових, культурно-масових, фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення;
реалізація соціальної політики у сфері соціального захисту незахищених верств  населення (забезпечення, в межах своїх повноважень, додержання законодавства про працю, зайнятість, погашення заборгованості із виплати заробітної плати, платежів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування населення);
сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, роботи з молоддю;
забезпечення надання пропозицій щодо розвитку всіх видів освіти і медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі освітніх і лікувальних закладів усіх форм власності;
сприяння створенню молодіжних та дитячих громадських організацій, клубів за інтересами за місцем проживания;
сприяння органам соціального захисту щодо соціальної адаптації безпритульних громадян.


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet