Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206
Протокол
засідання Громадської ради
при виконавчому комітеті Запорізької міської ради

 

Дата і час проведення:                              23.06.2016, 16-00 – 18-00

Місце проведення:                                    Запорізька міська рада, велика зала

Присутні:                                                   74 членів Громадської ради з 101

Акула К.Ю., голова Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради, відкрила засідання Громадської ради.

Слухали: Вагіс О.А., директор департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради, яка надала інформацію про громадський бюджет м. Запоріжжя, надала інформацію щодо строків подачі проектів та подальші етапи розгляду проектів координаційною радою. Відповіла на запитання членів Громадської ради.

Звіт мандатної комісії Громадської ради.
Слухали: Зарву В.М., голову мандатної комісії, який зачитав протокол мандатної комісії № 1 про легітимність проведення зборів.
Голосували: «За»-74, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: затвердити протокол мандатної комісії № 1 про легітимність проведення зборів.

Звіт лічильної комісії Громадської ради.
Слухали: Васильєва Д.О., голову лічильної комісії, який зачитав протокол мандатної комісії № 2.
Голосували: «За»-74, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: затвердити протокол мандатної комісії № 2.

Про секретаря засідання Громадської ради.
Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання про обрання секретарем зборів Громадської ради Бороненкова В.В. – головного спеціаліста управління внутрішньої політики, преси та інформації міської ради.
Голосували: «За»-73, «Проти»-0, «Утримались»-1.
Вирішили: затвердити секретарем зборів Громадської ради Бороненкова В.В. – головного спеціаліста управління внутрішньої політики, преси та інформації міської ради.

 

Про затвердження порядку денного засідання Громадської ради.
Слухали: Акула К.Ю., яка запитала у присутніх, чи є пропозиції до проекту порядку денного, який включає наступні питання, та запропонувала затвердити порядок денний засідання Громадської ради:

 1. Про регламент засідання Громадської ради.
 2. Звіт про роботу Громадської ради за І півріччя 2016 року.
 3. Про участь Голови Громадської ради, заступника Голови та секретаря у засіданнях комітетів.
 4. Про заміну представників громадських організацій у складі Громадської ради.
 5. Про виключення зі складу Громадської ради представників громадських організацій.
 6. Про включення до складу Громадської ради представників громадських організацій, які подали необхідні документи до Громадської ради.
 7. Про громадський бюджет м. Запоріжжя.
 8. Про розгляд рішення сесії Запорізької міської ради від 30.06.2015 р за №7 «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Запоріжжя».
 9. Про створення у місті Запоріжжя Центру громадських ініціатив.
 10. Про дату наступного засідання Громадської ради.
 11. Різне.

Голосували: «За»-74, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: затвердити регламент засідання Громадської ради.

1 питання порядку денного. Про регламент засідання Громадської ради.
Слухали: Акула К.Ю., яка винесла на голосування питання затвердження регламенту засідання Громадської ради.
Голосували: «За»-74, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: затвердити регламент засідання Громадської ради.

2 питання порядку денного. Звіт про роботу Громадської ради за І півріччя 2016 року.
Слухали: Акула К.Ю., яка надала звіт про роботу комітетів Громадської ради за І півріччя 2016 року.
Слухали: Васильєва Д.О., який надав звіт про роботу комітету культури Громадської ради за І півріччя 2016 року.
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти звіт про роботу комітетів Громадської ради за І півріччя 2016 року.
Голосували: «За»-74, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: прийняти звіт про роботу комітетів Громадської ради за І півріччя 2016 року.

3 питання порядку денного. Про участь Голови Громадської ради, заступника Голови та секретаря у засіданнях комітетів.
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала дати дозвіл Голові Громадської ради, заступнику Голови та секретарю відвідувати засідання комітетів за можливістю.
Голосували: «За»-69, «Проти»-2, «Утримались»-3.
Вирішили: дати дозвіл Голові Громадської ради, заступнику Голови та секретарю відвідувати засідання комітетів за можливістю.

 4 питання порядку денного. Про заміну представників громадських організацій у складі Громадської ради.
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала замінити представника громадської організації «Запорізька справа» Мостового В.О. на Вислогузова О.М. у зв’язку з тим, що Мостовий В.О. зайняв посаду голови районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району.
Голосували: «За»-74, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: замінити представника громадської організації «Запорізька справа» Мостового В.О. на Вислогузова О.М.

5 питання порядку денного. Про виключення зі складу Громадської ради представників громадських організацій.
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала виключити зі складу Громадської ради представників громадських організацій «Антикорупційний рух Запоріжжя» Белова К.Г., «Громадський захист» Кіріченко К.Ф., «Союз православний «Радомир» Тімофєєва Д.О. за порушення Положення про Громадську раду, за поданням Голови профільного комітету,членами якого є ці організації.
Слухали: Кіріченко К.Ф., яка попросила надати інформацію за які порушення виключаються представники громадських організацій зі складу Громадської ради.
Слухали: Артьоменко В.В., Голова профільного комітету, членами якого є кандидати на виключення, яка надала інформацію за які порушення Положення про Громадську раду виключаються представники громадських організацій зі складу Громадської ради.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала виключити зі складу Громадської ради представника громадської організації «Антикорупційний рух Запоріжжя» Белова К.Г.
Голосували: «За»-55, «Проти»-10, «Утримались»-9.
Вирішили: виключити зі складу Громадської ради представника громадської організації «Антикорупційний рух Запоріжжя» Белова К.Г.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала виключити зі складу Громадської ради представника громадської організації «Громадський захист» Кіріченко К.Ф.
Голосували: «За»-11, «Проти»-19, «Утримались»-44.
Вирішили: не виключати зі складу Громадської ради представника громадської організацій «Громадський захист» Кіріченко К.Ф.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала виключити зі складу Громадської ради представника громадської організації «Союз православний «Радомир» Тімофєєва Д.О.
Голосували: «За»-65, «Проти»-3, «Утримались»-6.
Вирішили: виключити зі складу Громадської ради представника громадської організації «Союз православний «Радомир» Тімофєєва Д.О.

7 питання порядку денного. Про громадський бюджет м. Запоріжжя.
Слухали: Акула К.Ю., яка повідомила про те, що виконавчий комітет звернувся до президії Громадської ради з проханням надати список кандидатів до координаційної ради для розгляду проектів до громадського бюджету м. Запоріжжя. Відповіла на запитання членів Громадської ради. Також, був запропонований список від Президії до складу Координаційної ради по Громадському бюджету.
Слухали: Бондаренко Т.О., яка повідомила про спільну роботу проектного комітету з бюджетним комітетом та виконкомом міської ради, запропонувала замінити Глазунова В.В. на Бондаренко Т.О. і Матрія А.К.
Слухали: Паскевська Ю.А., яка запропонувала себе як кандидата до координаційної ради.
Слухали: Ніконова О.В., який запропонував розглянути пропозиції від профільного комітету, протокол якого було надано президії.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала провести рейтингове голосування за всі запропоновані кандидатури.
Акула К.Ю.
Голосували:
Акула К.Ю.     «За»-67.
Глазунова В.В., який взяв самовідвід.
Зарву В.М.      «За»-42.
Ловчикова Ю.А. «За»-51
Пічкур Н.В. «За»-61
Бєлікова О.Ю. «За»-29
Чуприну І.В. «За»-49
Васильєва Д.О. «За»-52
Помазан О.П. «За»-45
Костюченка Л.А. «За»-25
Бондаренко Т.О. «За»-14
Матрія А.К. «За»-17
Черванську Н.І. «За»-29
Паскевську Ю.А. «За»-37
Бакуменко О.В. «За»-20
Бабенко Н.В. «За»-26

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала провести повторне рейтингове голосування за Черванську Н.І. та Бєлікова О.Ю. так як вони набрали однакову кількість голосів.
Голосували:
Черванську Н.І. «За»-28.
Бєлікова О.Ю. «За»-20

Слухали: Васильєва Д.О, який зачитав список кандидатів до координаційної ради, згідно проведеного рейтингового голосування: Акула К.Ю., Пічкур Н.В., Ловчиков Ю.А., Чуприна І.В., Васильєв Д.О., Памазан О.П., Зарва В.М., Паскевська Ю.А., Черванська Н.І.

Слухали: Матрія А.К., який запропонував провести консультації на тему «Громадський бюджет м. Запоріжжя».

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала прийняти пропозицію Матрія А.К. до відома.

8 питання порядку денного. Про розгляд рішення сесії Запорізької міської ради від 30.06.2015 р за №7 «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Запоріжжя».
Слухали: Ловчикова Ю.А., який надав інформацію про негативні наслідки, які принесло рішення сесії Запорізької міської ради від 30.06.2015 №7 «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Запоріжжя».

Слухали: Васильєва Д.О., який запропонував відмінити рішення сесії Запорізької міської ради від 30.06.2015 №7 «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Запоріжжя» та звернутися із пропозицією до Запорізької міської ради. Відповів на запитання членів Громадської ради.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала проголосувати за пропозицію Васильєва Д.О.
Голосували: «За»-72, «Проти»-2, «Утримались»-0.
Вирішили: звернутися до Запорізької міської ради з пропозицією скасувати рішення сесії Запорізької міської ради від 30.06.2015 №7 «Про затвердження нормативної грошової оцінки земель міста Запоріжжя».

9 питання порядку денного. Про створення у місті Запоріжжя Центру громадських ініціатив.
Слухали: Пічкур Н.В., яка запропонувала звернутися до Запорізької міської ради щодо розгляду питання про надання приміщення для засідань громадських організацій м. Запоріжжя. Відповіла на запитання членів Громадської ради.

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала проголосувати за пропозицію Пічкур Н.В.
Голосували: «За»-71, «Проти»-0, «Утримались»-3.
Вирішили: звернутися до Запорізької міської ради щодо розгляду питання про надання приміщення для засідань громадських організацій м. Запоріжжя.

10 питання порядку денного. Про визначення дати наступного засідання Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради.
Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала провести наступне засідання Громадської ради 29.09.2016 о 16-00 у великій зали Запорізької міської ради.
Голосували: «За»-74, «Проти»-0, «Утримались»-0.
Вирішили: провести наступне засідання Громадської ради 29.09.2016 о 16-00 у великій зали Запорізької міської ради.

 

11 питання порядку денного. Різне.
Слухали: Акула К.Ю., яка надала інформацію про план заходів із проведення консультацій із громадськістю. Запропонувала доручити президії допрацювати зміни до плану заходів із проведення консультацій із громадськістю.
Голосували: «За»-73, «Проти»-0, «Утримались»-1.
Вирішили: доручити президії допрацювати зміни до плану заходів із проведення консультацій із громадськістю.

Слухали: Акула К.Ю., яка надала інформацію про те, що у центральному парку «Дубовий гай» 25.06.2016 відкривається пересувна бібліотека з міста-побратима Оберхауза та запропонувала долучитися до її наповнення книжками.

Слухали: Васілічева Ю.Є., який повідомив про плануємий склад постійно діючого комітету з питань автомобільного транспорту в м. Запоріжжя та висловив думку про необхідність доручення до вказаного конкурсного комітету додатково ще двох представників Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради.

 

О 18-00 годині Акула К.Ю. закрила засідання

Голова Громадської ради                                                     К.Ю. Акула

 

Секретар зборів                                                                   В.В. Бороненков

 


 Яндекс.Метрика
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet