Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206


Департамент архітектури та містобудування міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106
Додаток до протоколу
ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і
двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації
№ 1 від 01.07.2016 р.

1.Замовник.
1.1. Найменування: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 37612054.
1.3. Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):
Гарбуз Тетяна Олександрівна, заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради – начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудівного кадастру, вул. Зелінського, 3, каб. 203, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037, телефон (0612) 33-04-74, телефакс (0612) 33-33-32, tat78283@gmail.com.
Кудря Тетяна Анатоліївна, головний спеціаліст – юрисконсульт юридичного сектору департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради, вул. Зелінського,3, каб. 107, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037, тел. (0612) 12-36-71, zpdatam@ukr.net.
2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.
2.1. Найменування.
2.2. Код за ЄДРПОУ.
2.3. Місцезнаходження.
2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.
3. Предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016:2010 - 74.20.3 Послуги фотографічні, інші (послуги зі створення ортофотопланів М=1:1000 на територію м. Запоріжжя (ІІ черга – Лівий берег), за кодом CPV за ДК 021:2015 код 71222100-1. Послуги з картування міських зон.
3.2 Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги зі створення ортофотопланів м. Запоріжжя (ІІ черга – Лівий берег) загальною площею 215,00 кв.км.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Зелінського, 3, м. Запоріжжя.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 30.07.2016 р.
4. Процедура закупівлі: відкриті торги.
5. Інформування про процедура закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю: http://meriazp.gov.ua/test/.
5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: «ВДЗ» від 07.04.2016 р. № 097432.
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: «ВДЗ» від 01.06.2016 р. № 126469.
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-сайті Уповноваженого органу з питань закупівель: «ВДЗ» від 01.07.2016 р. № 139813.
5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю.
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3 (три).
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
6.2.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіаційний розрахунковий центр».
6.2.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Картографія+».
6.2.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «АНАЛІТИКА».
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
6.3.1. Код за ЄДРПОУ: 30678461.
6.3.2. Код за ЄДРПОУ: 38192964.
6.3.3. Код за ЄДРПОУ: 13337103.
6.4. Місцезнаходження/місце проживання:
6.4.1. Пр. Повітрофлотський, 90-а, Київська область, м. Київ, 03036.
6.4.2. Пров. Машинобудівників, 28, оф.103, Київська область, м. Київ, 03067.
6.4.3. Вул. 600 річчя, 25, Вінницька область, м. Вінниця, 21027.
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) - 25.05.2016 р. до 9:10 год.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) - 25.05.2016 р.,10:00.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 3 (три).
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.
7.5.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіаційний розрахунковий центр» - 386418,00 грн. (триста вісімдесят шість тисяч чотириста вісімнадцять грн. нуль коп.) з урахуванням ПДВ.
7.5.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Картографія+» - 366240,00 грн.(триста шістдесят шість тисяч двісті сорок грн. нуль коп.) без урахування ПДВ.
7.5.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «АНАЛІТИКА» - 348954,00 грн. (триста сорок вісім тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотири грн. нуль коп.) з урахуванням ПДВ.
7.6. Перелік відхилень пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення.
7.6.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Картографія+» з причини відсутності оригінала довідки з обслуговуючого банку (підпункт 4.4 пункту 2 розділу III Документації конкурсних торгів).
8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
 

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів

348954,00 грн. (триста сорок вісім тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотиригривень нуль копійок) з ПДВ;

(цифрами і словами)

 

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів

386418,00 грн. (триста вісімдесят шість тисяч чотириста вісімнадцять гривень нуль копійок) з ПДВ;

(цифрами і словами)

 

ціна акцептованої ціна пропозиції конкурсних торгів

348954,00 грн. (триста сорок вісім тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотири гривень нуль копійок) з ПДВ;

(цифрами і словами)

 

8.2. Дата акцепту пропозицій конкурсних торгів: 01.06.2016 р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
9.1. Найменування/ прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «АНАЛІТИКА».
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 13337103.
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: вул. 600 річчя, 25, Вінницька область, м. Вінниця, 21027, телефон/телефакс: (0432) 52-34-98.
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 29.06.2016 р., 348954,00 грн.( триста сорок вісім тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотири грн. нуль коп.) з урахуванням ПДВ.
11. Підстави при прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).
12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.
12.1. Дата прийняття рішення.
12.2. Підстави.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.
13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону:
13.1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіаційний розрахунковий центр».
13.1.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «АНАЛІТИКА».
13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону: Товариство з обмеженою відповідальністю «Картографія+».
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону:
13.3.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіаційний розрахунковий центр».
13.3.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «АНАЛІТИКА».
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини визначені статтею 17 Закону, із значенням таких обставин для кожного учасника.
14. Інформація про укладену рамкову угоду.
14.1 Дата та номер рамкової угоди.
14.2. Учасники рамкової угоди.
14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.
14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.
14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.
15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників).
16. Склад комітету з конкурсних торгів:
Гарбуз Т.О. - заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради (далі – ДатаМ)-начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудівного кадастру ДАтаМ;
Валящук В.В. – заступник начальника відділу будівництва та інвестиційного розвитку міста ДАтаМ;
Полякова Ю.В. – начальник відділу бухгалтерського обліку та діловодства-головний бухгалтер ДАтаМ;
Помаз А.О. – головний спеціаліст відділу містобудівного моніторингу та містобудівного кадастру ДАтаМ;
Кудря Т.А. – головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного сектору ДАтаМ.
________________________________________________________________________________
(прізвище, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)
 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів

 ______________В.В. Валящук

 

  
ПРОТОКОЛ
м. Запоріжжя                                                                                   05.07.2016 р. 17:00 год.
засідання комітету з конкурсних торгів департаменту архітектури та
містобудування Запорізької міської ради
ПРИСУТНІ:

Заступник голови комітету з конкурсних торгів-заступник начальника відділу будівництва та інвестиційного розвитку ДАтаМ

 Начальник відділу бухгалтерського обліку та діловодства-головний бухгалтер ДАтаМ

 Валящук В.В.

 Полякова Ю.В.

 

 Секретар комітету з конкурсних торгів-головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного сектору ДАтаМ

 Кудря Т.А.

 

 

Головний спеціаліст відділу мостобудівного моніторингу та містобудівного кадастру ДАтаМ

 Помаз А.О.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
  1. Виправлення помилок в звіті про результати проведення процедур відкритих торгів і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 1 від 01.07.2016 року.
 
СЛУХАЛИ:
1. Заступник голови комітету з конкурсних торгів Валящук В.В. доповів, що звіт про результати проведення процедур відкритих торгів і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 1 від 01.07.2016 року складений за формою, затвердженою наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.09.2014 № 1106, проте в його формі та змісті допущені помилки, які виправлені.
На обговорення ставиться питання про повторне оприлюднення виправленого звіту про результати проведення процедур відкритих торгів і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 1 від 01.07.2016 року.
Голосували:
Полякова Ю.В. – «ЗА»
Валящук В.В. – «ЗА»
Кудря Т.А. – «ЗА»
Помаз А.О. – «ЗА»
 
ВИРИШИЛИ:
Повторно оприлюднити виправлений звіт про результати проведення процедур відкритих торгів і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 1 від 01.07.2016 року.
(додаток)
З протоколом ознайомлені:

Начальник відділу бухгалтерського обліку

та діловодства - головний бухгалтер ДАтаМ         Полякова Ю.В.

                                                                 (посада, прізвище, ініціали)

 

 __________________

(підпис)

 

Головний спеціаліст відділу містобудівного
моніторингу та містобудівного кадастру ДАтаМ               Помаз А.О.                                   ___________________           
                                                                 (посада, прізвище, ініціали)                                     (підпис)

 

 Заступник голови комітету з конкурсних торгів

 

 

 

 __________________

          (підпис)

 

               В.В. Валящук

          (ініціали та прізвище)

 

 Секретар комітету з конкурсних торгів

__________________

(підпис)

Т.А.Кудря

(ініціали та прізвище)

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і
двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації
№ 1 від 01.07.2016 р.

1.Замовник.
1.1. Найменування: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 37612054.
1.3. Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):
Гарбуз Тетяна Олександрівна, заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради – начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудівного кадастру, 69037, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Зелінського,3, каб. 203, тел. (0612) 33-04-74, (0612) 33-33-32, tat78283@gmail.com.
Кудря Тетяна Анатоліївна, головний спеціаліст – юрисконсульт юридичного сектору департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради, 69037, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Зелінського,3, каб. 107, тел. (0612) 12-36-71, zpdatam@ukr.net.
2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.
2.1. Найменування.
2.2. Код за ЄДРПОУ.
2.3. Місцезнаходження.
2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.
3. Предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016:2010 - 74.20.3 Послуги фотографічні, інші (послуги зі створення ортофотопланів М=1:1000 на територію м. Запоріжжя (ІІ черга – Лівий берег), за кодом CPV за ДК 021:2015 код 71222100-1. Послуги з картування міських зон.
3.2 Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги зі створення ортофотопланів м. Запоріжжя (ІІ черга – Лівий берег) загальною площею 215,00 кв.км.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Зелінського, 3, м. Запоріжжя.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 30.07.2016 р.
4. Процедура закупівлі: відкриті торги.
5. Інформування про процедура закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю: http://meriazp.gov.ua/test/.
5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-сайті Уповноваженого органу з питань закупівель: № 67 (07.04.2016) від 07.04.2016 р. № 097432.
5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-сайті Уповноваженого органу з питань закупівель: № 103 (01.06.2016) від 01.06.2016 р. № 126469.
5.4. Дата та номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-сайті Уповноваженого органу з питань закупівель: № 122 (01.07.2016) від 01.07.2016 р. № 139813.
5.5. Дата та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю.
6. Інформація про учасника процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3 (три).
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.
6.2.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіаційний розрахунковий центр».
6.2.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Картографія+».
6.2.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «АНАЛІТИКА».
6.3. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
6.3.1. Код за ЄДРПОУ: 30678461.
6.3.2. Код за ЄДРПОУ: 38192964.
6.3.3. Код за ЄДРПОУ: 13337103.
6.4. Місцезнаходження/місце проживання:
6.4.1. Пр. Повітрофлотський, 90-а, Київська область, м. Київ, 03036.
6.4.2. Пров. Машинобудівників, 28, оф.103, Київська область, м. Київ, 03067.
6.4.3. Вул. 600 річчя, 25, Вінницька область, м. Вінниця, 21027.
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) - 25.05.2016 р. до 9:10 год.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) - 25.05.2016 р.,10:00.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 3 (три).
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.
7.5.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіаційний розрахунковий центр» - 386418,00 грн. (триста вісімдесят шість тисяч чотириста вісімнадцять грн. нуль коп.) з урахуванням ПДВ.
7.5.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Картографія+» - 366240,00 грн.(триста шістдесят шість тисяч двісті сорок грн. нуль коп.) без урахування ПДВ.
7.5.3. Товариство з обмеженою відповідальністю «АНАЛІТИКА» - 348954,00 грн. (триста сорок вісім тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотири грн. нуль коп.) з урахуванням ПДВ.
7.6. Перелік відхилень пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення.
7.6.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Картографія+» з причини відсутності оригінала довідки з обслуговуючого банку (підпункт 4.4 пункту 2 розділу III Документації конкурсних торгів).
8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:


найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів

348954,00 грн. (триста сорок вісім
тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотири гривень нуль копійок) з ПДВ;
(цифрами і словами)

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів

386418,00 грн. (триста вісімдесят шість тисяч чотириста вісімнадцять гривень нуль копійок) з ПДВ;
(цифрами і словами)

ціна акцептованої ціна пропозиції конкурсних торгів

348954,00 грн. (триста сорок вісім
тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотири гривень нуль копійок) з ПДВ;
(цифрами і словами)

8.2. Дата акцепту пропозицій конкурсних торгів: 01.06.2016 р.
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
9.1. Найменування/ прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «АНАЛІТИКА».
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 13337103.
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: вул. 600 річчя, 25, Вінницька область, м. Вінниця, 21027, телефон/телефакс: (0432) 52-34-98.
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 29.06.2016 р., 348954,00 грн.( триста сорок вісім тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотири грн. нуль коп.) з урахуванням ПДВ.
11. Підстави при прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).
12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.
12.1. Дата прийняття рішення.
12.2. Підстави.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.
13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону:
13.1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіаційний розрахунковий центр».
13.1.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «АНАЛІТИКА».
13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону: Товариство з обмеженою відповідальністю «Картографія+».
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону:
13.3.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіаційний розрахунковий центр».
13.3.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «АНАЛІТИКА».
13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини визначені статтею 17 Закону, із значенням таких обставин для кожного учасника.
14. Інформація про укладену рамкову угоду.
14.1 Дата та номер рамкової угоди.
14.2. Учасники рамкової угоди.
14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.
14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.
14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.
15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників).
16. Склад комітету з конкурсних торгів:
(прізвище, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)
Гарбуз Т.О. - заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради (далі – ДатаМ)-начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудівного кадастру ДАтаМ;
Валящук В.В. – заступник начальника відділу будівництва та інвестиційного розвитку міста ДАтаМ;
Полякова Ю.В. – начальник відділу бухгалтерського обліку та діловодства-головний бухгалтер ДАтаМ;
Помаз А.О. – головний спеціаліст відділу містобудівного моніторингу та містобудівного кадастру ДАтаМ;
Кудря Т.А. – головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного сектору ДАтаМ.

 

Голова комітету з конкурсних торгів-заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради-начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудування

 

 

М.П.  ______________Т.О. Гарбуз
(підпис)

Головний спеціаліст-юрисконсульт Кудря Тетяна Анатоліївна
(0612) 12-36-71 


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
15.09.2014 № 1106

 

ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів
1. Замовник.
1.1. Найменування: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради.
1.2. Код за ЄДРПОУ: 37612054.
1.3. Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037.
2. Джерело фінансування закупівля: кошти місцевого бюджету.
3. Процедура закупівлі: відкриті торги.
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016:2010 - 74.20.3 Послуги фотографічні, інші (послуги зі створення ортофотопланів М=1:1000 на територію м. Запоріжжя (ІІ черга – Лівий берег), за кодом CPV за ДК 021:2015 код 71222100-1. Послуги з картування міських зон.
4.2 Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги з картування міських зон на території м. Запоріжжя (ІІ черга – Лівий берег) загальною площею 215,00 кв.км.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Зелінського, 3, м. Запоріжжя.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 30.07.2016 р.
5. Інформування про процедуру закупівлі.
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення): http://meriazp.gov.ua/test/.
5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: № 67 (07.04.2016) від 07.04.2016 р. № 097432.
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів: № 103 (01.06.2016) від 01.06.2016 р. № 126469.
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
6. Результат проведення процедури закупівлі.
6.1. Дата акцепту пропозицій конкурсних торгів: 01.06.2016 р.
6.2. Дата укладення договору про закупівлю: 29.06.2016 р.
6.3. Торги відмінені чи такі, що не відбулися:
дата прийняття рішення;
підстава.
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 348954,00 грн. (триста сорок вісім тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотири грн. нуль коп.) з урахуванням ПДВ.
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
9. Інформація про переможця торгів.
9.1. Найменування/ прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «АНАЛІТИКА».
9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 13337103.
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу: вул. 600 річчя, 25, Вінницька область, м. Вінниця, 21027, телефон/телефакс: (0432) 52-34-98.
10. Інформація про рамкову угоду.
10.1. Дата та номер рамкової угоди.
10.2. Учасники рамкової угоди.
10.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.
 
 

Голова комітету з конкурсних торгів-заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради-начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудування

 

М.П.    ______________       Т.О. Гарбуз

                   (підпис)

 
Головний спеціаліст-юрисконсульт Кудря Тетяна Анатоліївна
(0612) 12-36-71

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової
пропозиції за результатами застосування
переговорної процедури закупівлі

1. Замовник.
1.1. Найменування: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37612054.
1.3. Місцезнаходження: 69037, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Зелінського, 3.
2. Предмет закупівлі.
2.1. Найменування предмета закупівлі: послуги фотографічні, інші (послуги зі створення ортофотопланів М=1:1000 на територію м. Запоріжжя (ІІ черга – Лівий берег), за кодом CPV за ДК 021:2015 код 71222100-1. Послуги з картування міських зон.
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 69037, м. Запоріжжя, вул. Зелінського, 3.
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2 (два) місяці (відповідно до умов договору).
3. Процедура закупівлі: відкриті торги.
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 07.04.2016 № 097432.
5. Учасник-переможець (учасники-переможці).
5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «АНАЛІТИКА».
5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 13337103.
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: вул. 600 річчя, 25, м. Вінниця ,21027, телефон/факс: (0432) 52-34-98.
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
348954,00 грн. (з урахуванням ПДВ)
          (цифрами)
Триста сорок вісім тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотири грн. (з урахуванням ПДВ)
          (словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозицій (пропозиції) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі): 31.05.2016 р.
8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода): 30.06.2016.

 

Голова комітету з конкурсних торгів – заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради – начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудівного кадастру

                                                 М.П.

 

 

 

 __________________

(підпис)

 

 

 

 Т.О.Гарбуз

(ініціали та прізвище)Додаток до протоколу від 11.05.2016 р. № 5
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.09.2014р. № 1106           
РІЧНИЙ   ПЛАН  ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2016 рік
(зміна №1)
Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради,  37612054
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Послуги щодо планування міських та сільських поселень – 71.11.3
Експертні послуги – 71319000-7 (послуги по проведенню експертизи Генерального плану м.Запоріжжя)

2281

107 560,00 грн.
сто сім тисяч п’ятсот шістдесят грн., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

серпень
вересень

 

Послуги щодо планування міських та сільських поселень – 71.11.3
Послуги у сфері містобудування – 71410000-5
(доопрацювання плану зонування території міста Запоріжжя з планом червоних ліній магістральних та основних житлових вулиць міста)

2281

2 250 000,00 грн.
два мільйона двісті п’ятдесят тисяч грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

жовтень
листопад

 

Послуги фотографічні, інші – 74.20.3
Послуги з картування міських зон – 71222100-1
(послуги зі створення ортофотопланів М = 1: 1000 на територію м.Запоріжжя (ІІ- черга – Лівий берег)

2240

391 511,00 грн.
триста дев’яносто одна тисяча п’ятсот одинадцять грн. 00 коп.,
в т.ч. ПДВ

відкриті торги

лютий - березень

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 11.05.2016 р. № 5
Голова комітету з конкурсних торгів                   _____________                                     Гарбуз Т.О.                                                                                                                                                                                                                                                                      (підпис)                                 (ініціали та прізвище)                 М.П 
Секретар комітету  з конкурсних торгів                          ______                                Кудря Т.А.___________
                                                                              (підпис)                             (ініціали та прізвище)       
ДОДАТОК
до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ на 2016 рік
Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради, 37612054
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюд-жетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні – 19.20.2
09132000-3 – бензин (Бензин А-95)

2210

39 725,56 грн.
тридцять дев’ять тисяч сімсот двадцять п’ять грн. 56 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

січень –
грудень

 

Вироби канцелярські, паперові - 17.23.1
Папір для друку – 30197630-1 (папір для ксерокса, офсетний, для факсу)

2210

71 462,00 грн.
сімдесят одна тисяча чотириста шістдесят дві грн. 00коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

січень –
грудень

 

Папір і картон гофровані, паперова й картонна тара – 17.21.1
Паперове канцелярське приладдя та інші паперові вироби – 30199000-0 (сегрегатори)

2210

1 875,00 грн.
одна тисяча вісімсот сімдесят п’ять грн. 00коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

січень –
грудень

 

Послуги інформаційних агентств – 63.91.1 Періодичні видання - 22212000-9
(передплата періодичних видань)

2210

4 633,51 грн.
чотири тисячі шістсот тридцять три грн. 51 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування
процедури закупівель

січень –
грудень

 

Марки поштові, гербові чи подібні нові; гербовий папір; чекові книжки; банкноти, акції, облігації та подібні цінні папери, друковані – 58.19.14
Марки – 22410000-7 (марки)

2210

1 400,00 грн.
одна тисяча чотириста грн.
00 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування
процедури закупівель

січень –
грудень

 

Конверти – 30199230-1
(конверти)

2210

2 970,00 грн.
дві тисячі дев’ятсот сімдесят грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування
процедури закупівель

січень –
грудень

 

Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки -  32.99.1
Кулькові ручки – 30192121-5 (кулькові ручки)

2210

1 665,00 грн.
одна тисяча шістсот шістдесят п’ять грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування
процедури закупівель

січень –
грудень

 

Вироби з недорогоцінних металів, інші – 25.99.2
Канцелярські скріпки – 30197220-4 (канцелярські скріпки)

2210

1200,00 грн.
одна тисяча двісті грн.
00 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування
процедури закупівель

січень –
грудень

 

Машини й устаткування друкарські та палітурні – 28.99.1
Степлери – 30197320-5 (степлер)

2210

490,00 грн.
чотириста дев’яносто грн.
00 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування
процедури закупівель

січень –
грудень

 

Дрібне канцелярське приладдя – 30197000-6 (файли)

2210

7 800,00 грн.
сім тисяч вісімсот грн.
00 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування
процедури закупівель

січень –
грудень

 

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них -26.20.1 
Персональні комп’ютери – 30213000-5
(комп’ютери – 10 од.)

3110

104 770,00 грн.
сто чотири тисячі сімсот сімдесят грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

Без застосування
процедури закупівель

січень –
лютий

 

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них -26.20.1 
Лазерні принтери – 30232110-8 (принтери формату А4 Canon LBP 6020 або аналог- 6 од.)

2210

17 400,00 грн.
сімнадцять тисяч чотириста грн.
00 коп., в т.ч. ПДВ

Без застосування
процедури закупівель

січень –
лютий

 

Послуги щодо страхування автотранспорту – 65.12.2
Послуги зі страхування цивільної відповідальності власників автомобільного транспорту – 66516100-1 (послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту)

2240

787,00 грн.
сімсот вісімдесят сім грн.
00 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування
процедури закупівель

квітень –
травень

 

Послуги щодо консультування стосовно апаратного забезпечення – 62.02.1
Послуги у сфері локальних мереж – 72710000-0
(технічне та системне обслуговування комп’ютерної техніки, точок доступу до локальної обчислювальної мережі)

2240

115 026,00 грн.
сто п'ятнадцять тисяч двадцять шість грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедур закупівель

січень –
грудень

 

Послуги щодо консультування стосовно апаратного забезпечення – 62.02.1
Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки – 50310000-1 (послуги з технічного обслуговування оргтехніки)

2240

43 055,50 грн.
сорок три тисячі п’ятдесят п’ять грн. 50 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

січень –
грудень

 

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення – 62.02.2
Послуги з обслуговування програмного забезпечення – 72261000-2 системне обслуговування робочих місць системи містобудівного кадастру м.Запоріжжя)

2240

89 714,00 грн.
вісімдесят дев’ять тисяч сімсот чотирнадцять грн. 00 коп.,
в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

січень –
грудень

 

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення – 62.02.2
Послуги з обслуговування програмного забезпечення – 72261000-(послуги по супроводженню програми «ОПТИМА»)

2240

5 151,00 грн.
п’ять тисяч сто п’ятдесят одна грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

січень –
грудень

 

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення – 62.02.2
Послуги з обслуговування програмного забезпечення – 72261000-2 (Системний супровід програмного забезпечення 1-С )

2240

16 800,00 грн.
шістнадцять тисяч вісімсот грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

січень –
грудень

 

Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів – 45.20.1
Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів - 50112000-3 (планово-технічне обслуговування службового легкового автомобілю)

2240

12 691,00 грн.
дванадцять тисяч шістсот дев’яносто одна грн. 00 коп.,
в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

січень –
грудень

 

Послуги щодо передавання даних і повідомлень – 61.10.1
Послуги громадського телефонного зв’язку – 64211000-8 (послуги електрозв’язку)

2240

15 633,60 грн.
п'ятнадцять тисяч шістсот тридцять три грн. 60 коп.

Без застосування процедури закупівель

січень –
грудень

 

Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій - 62.02.3
Послуги з обробки даних – 72310000-1
(Послуги по системному обслуговуванню бази даних системи містобудівного кадастру м.Запоріжжя)

2240

97 128,00 грн.
дев’яносто сім тисяч сто двадцять вісім грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ – 16 188,00 грн.

Без застосування процедури закупівель

січень –
грудень

 

Голова комітету з конкурсних торгів                               _____________                                                                            Гарбуз Т.О.                                                                                                                                                                                                                    (підпис)                                                                    (ініціали та прізвище)         М.П    

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення відкритих торгів


1. Замовник (генеральний замовник).
1.1. Найменування: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради;
1.2. Код за ЄДРПОУ: 37612054;
1.3. Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, м. Запоріжжя, 69037;
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): р/р 35412002078726 в ГУДКСУ в Запорізькій області, МФО 813015;
1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Гарбуз Тетяна Олександрівна, заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради – начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудівного кадастру, 69037, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Зелінського, 3, каб. 203, (0612) 33-04-74, tat78283@gmail.com.
Кудря Тетяна Анатоліївна, головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного сектору, 69037, Запорізька оласть, м. Запоріжжя, вул. Зелінського, 3, каб. 107, (0612) 12-36-71, kudrya_t@mail.ua.
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 391511, 00 грн. (триста дев’яносто одна тисяча п’ятсот одинидцять грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 20%.
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується інформація про закупівлю: http://meriazp.gov.ua/test/
4. Інформація про предмет закупівлі.
4.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016:2010 – 74.20.3 Послуги фотографічні, інші (послуги зі створення ортофотопланів М=1:1000 на територію м. Запоріжжя (II черга – Лівий берег), за кодом CPV за ДК 021:2015 код 71222100-1 Послуги з картування міських зон.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 од.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Запоріжжя, вул. Зелінського, 3.
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2 (два) місяці (відповідно до умов договору).
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: вул. Зелінського, 3, каб. 203, м. Запоріжжя, 69037.
6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) вимагає його надати): не вимагається.
6.1. Розмір.
6.2. Вид.
6.3. Умови надання.
7. Подання пропозицій конкурсних торгів.
7.1. Місце: вул. Зелінського, 3, каб. 203, м. Запоріжжя, 69037.
7.2. Строк: 12.05.2016 р. до 09:10 год.
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Місце: вул. Зелінського, 3, каб. 203, м. Запоріжжя, 69037.
8.2. Дата: 12.05.2016 р.
8.3. Час: 10:00 год.
9. Інформація про рамкову угоду.
9.1. Строк, на який укладається рамкова угода.
9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.
10. Додаткова інформація.

 

Голова комітету з конкурсних торгів,
заступник директора департаменту
архітектури та містобудування
Запорізької міської ради, начальник
відділу містобудівного моніторингу та
містобудівного кадастру                                                                                                                                                                                                        ___________________ Т.О. Гарбуз
(підпис, М.П.)


ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів

1. Замовник:
1.1. Найменування:  Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 37612054
1.3. Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, м. Запоріжжя, 69037
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради, код ЄДРПОУ 37612054.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти міського бюджету.
3. Процедура закупівлі: відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі:
  1. Найменування предмета закупівлі: машини обчислювальні, частини та приладдя до них – 26.20.1 (сервер - 1 од.)
  2. Кількість товарів  або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м.Запоріжжя, вул.Зелінського,3
4.4. Строк поставки  товарів, виконання робіт чи надання послуг:   грудень 2015р.
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення) www.meria.zp.ua
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 24.09.2015  №202952.
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів:
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів:
6.2. Дата укладення договору про закупівлю:
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
дата прийняття рішення: 05.11.2015
підстава: допущення до оцінки менше ніж двох учасників 
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):
9. Інформація про переможця торгів :  
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:
9.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків:
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу:
10. Інформація про рамкову угоду.
10.1. Дата та номер рамкової угоди.
10.2. Строк, на який укладено рамкову угоду.

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник  начальника відділу будівництва та інвестиційного розвитку департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради                       

головн. спеціаліст – економіст Каменєва Ірина Іванівна
(061) 289-73-41, (061) 213-39-43, 050-420-95-30

_____________ В.В. Валящук
(підпис, М. П.) 


ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів

1. Замовник:
1.1. Найменування:  Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 37612054
1.3. Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, м. Запоріжжя, 69037
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради, код ЄДРПОУ 37612054.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти міського бюджету.
3. Процедура закупівлі: відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі:
Найменування предмета закупівлі: машини обчислювальні, частини та приладдя до них – 26.20.1 (принтери формату А3 Epson L1300 - 2 од., принтери формату А4 Canon LBP 6020 - 2 од., монітори  LG 20(або більше) – 7 од., ПК CPU INTEL Pentium 3.1GHz/RAM DDR3 4Gb/HDD500Gb/MB H81/CASE ATX 400W/Key/Mouse/ Win 8.1 Professional – 5 од., БФУ CANON i-SENSYS MF211 – 5 од., БФУ CANON IR2520 – 1 од., факс Panasonic KX-FT982UA-B – 3 од.)
Кількість товарів  або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 25
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м.Запоріжжя, вул.Зелінського,3
4.4. Строк поставки  товарів, виконання робіт чи надання послуг:   грудень 2015р.
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення) www.meria.zp.ua
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 23.09.2015  №202273.
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів:
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів:
6.2. Дата укладення договору про закупівлю:
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
дата прийняття рішення: 06.11.2015
підстава: відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів, що були подані для участі в конкурсних торгах
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):
9. Інформація про переможця торгів :  
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:
9.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків:
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу:
10. Інформація про рамкову угоду.
10.1. Дата та номер рамкової угоди.
10.2. Строк, на який укладено рамкову угоду.


Голова комітету з конкурсних торгів, заступник  начальника відділу будівництва та інвестиційного розвитку департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради                       

головн. спеціаліст – економіст Каменєва Ірина Іванівна
(061) 289-73-41, (061) 213-39-43, 050-420-95-30

_____________ В.В. Валящук
(підпис, М. П.) 


ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів
1. Замовник:
1.1. Найменування:  Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 37612054
1.3. Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, м. Запоріжжя, 69037
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради, код ЄДРПОУ 37612054.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти міського бюджету.
3. Процедура закупівлі: відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі:
Найменування предмета закупівлі: послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням  - 58.29.5 (послуги з придбання ліцензії СУБД «Oracle»).
4.2. Кількість товарів  або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м.Запоріжжя, вул.Зелінського,3
4.4. Строк поставки  товарів, виконання робіт чи надання послуг:   грудень 2015р.
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення) www.meria.zp.ua
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 23.09.2015  №202244.
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів:
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів:
6.2. Дата укладення договору про закупівлю:
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
дата прийняття рішення: 04.11.2015
підстава: допущення до оцінки менше ніж двох учасників 
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):
9. Інформація про переможця торгів :  
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:
9.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків:
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу:
10. Інформація про рамкову угоду.
10.1. Дата та номер рамкової угоди.
10.2. Строк, на який укладено рамкову угоду.

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник  начальника відділу будівництва та інвестиційного розвитку департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради                       

головн. спеціаліст – економіст Каменєва Ірина Іванівна
(061) 289-73-41, (061) 213-39-43, 050-420-95-30

  
_____________ В.В. Валящук
(підпис, М. П.) 


ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів

1. Замовник:
1.1. Найменування:  Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 37612054
1.3. Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, м. Запоріжжя, 69037
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради, код ЄДРПОУ 37612054.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти міського бюджету.
3. Процедура закупівлі: відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі:
Найменування предмета закупівлі: послуги архітектурні щодо будівель - 71.11.2 (інвентаризація та паспортизація щойно виявлених об’єктів культурної спадщини архітектури та містобудування на території м.Запоріжжя)
Кількість товарів  або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 од.
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м.Запоріжжя, вул.Зелінського,3
4.4. Строк поставки  товарів, виконання робіт чи надання послуг:  грудень 2015р.
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення) www.meria.zp.ua
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 24.09.2015  №202974.
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів:
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів:
6.2. Дата укладення договору про закупівлю:
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
дата прийняття рішення: 02.11.2015
підстава:  подання  для участі менше двох пропозицій конкурсних торгів
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю:
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):
9. Інформація про переможця торгів :  
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:
9.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків:
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу:
10. Інформація про рамкову угоду.
10.1. Дата та номер рамкової угоди.
10.2. Строк, на який укладено рамкову угоду.

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник  начальника відділу будівництва та інвестиційного розвитку міста департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради                       

головн. спеціаліст – економіст Каменєва Ірина Іванівна
(061) 289-73-41, (061) 213-39-43, 050-420-95-30

  

_____________ В.В.Валящук
(підпис, М. П.) 

 

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів


1. Замовник:
Найменування: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради;
Код за ЄДРПОУ: 37612054;
Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника):  р/р  35412002078726 в
ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015;
1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв'язок з
учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із
зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку,  електронна адреса):  Гарбуз  Тетяна
Олександрівна,    заступник    директора    департаменту    архітектури    та    містобудування
Запорізької міської ради - начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудівного
кадастру Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Зелінського, З, кім.203,    (0612) 33-04-74,
(0612) 33-33-32, zpdatam@ukr.net
2. Розмір  бюджетного  призначення  за кошторисом  або  очікувальна вартість  предмету
закупівлі: 214 530,00 грн. (двісті чотирнадцять тисяч п’ятсот тридцять грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20%
3. Адреса    веб-сайта,    на   якому    замовником    (генеральним    замовником)    додатково
розміщується інформація про закупівлю: www.meria.zp.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
Найменування предмета закупівлі: машини обчислювальні, частини та приладдя до них – 26.20.1 (сервер - 1 од.)
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 од.
4.3. Місце   пославки   товарів,   виконання   робіт   чи   надання   послуг – м. Запоріжжя,
вул.Зелінського,3;
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:   грудень 2015р.
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: каб. 209, вул.Зелінського, 3, м.Запоріжжя, 69037.
6. Забезпечення  пропозиції конкурсних  торгів  (якщо  замовник  (генеральний  замовник)
вимагає його надати): не вимагається.
Розмір:
Вид:
Умови надання:
7. Подання пропозицій конкурсних торгів:
Місце: каб. 209, вул.Зелінського, 3, м. Запоріжжя, 69037;
Строк 26.10.2015 до 09.10
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
Місце: каб. 201, вул. Зелінського, 3, м. Запоріжжя, 69037;
Дата: 26.10.2015р.;
Час 11.00;
9. Інформація про рамкову угоду.
Строк, на який укладається рамкова угода.
Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.
10. Додаткова інформація

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради

 

 

 

_________________
(підпис, М.П.)

 

 

Л.М.Буянкова

 


ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів


1. Замовник:
Найменування: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради;
Код за ЄДРПОУ: 37612054;
Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника):  р/р  35412002078726 в
ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015;
1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв'язок з
учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із
зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку,  електронна адреса):  Юріна Надія Василівна, головний спеціаліст  по охороні пам’яток архітектури сектору архітектурно-художнього оформлення та дизайну міського середовища   департаменту    архітектури    та    містобудування Запорізької міської ради Запорізька область, м.Запоріжжя, вул.Зелінського,3,кім.205,(0612) 33-15-84,(0612) 33-33-32, zpdatam@ukr.net
2. Розмір  бюджетного  призначення  за кошторисом  або  очікувальна вартість  предмету
закупівлі: 189 554,00 грн. (сто вісімдесят дев’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят чотири грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ
3. Адреса    веб-сайта,    на   якому    замовником    (генеральним    замовником)    додатково
розміщується інформація про закупівлю: www.meria.zp.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
Найменування предмета закупівлі: послуги архітектурні щодо будівель - 71.11.2 (інвентаризація та паспортизація щойно виявлених об’єктів культурної спадщини архітектури та містобудування на території м.Запоріжжя)
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 од.
4.3. Місце   пославки   товарів,   виконання   робіт   чи   надання   послуг – м. Запоріжжя,
вул.Зелінського,3;
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:   грудень 2015р.
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: каб.209, вул.Зелінського, 3, м.Запоріжжя, 69037.
6. Забезпечення  пропозиції конкурсних  торгів  (якщо  замовник  (генеральний  замовник)
вимагає його надати): не вимагається.
Розмір:
Вид:
Умови надання:
7. Подання пропозицій конкурсних торгів:
Місце: каб.206, вул.Зелінського, 3, м.Запоріжжя, 69037;
Строк 26.10.2015 до 09.10
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
Місце: каб.201,  вул.Зелінського, 3, м.Запоріжжя, 69037;
Дата: 26.10.2015р.;
Час 14.00;
9. Інформація про рамкову угоду.
Строк, на який укладається рамкова угода.
Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.
 10. Додаткова інформація

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради

 

_________________
(підпис, М.П.)

 

Л.М.Буянкова


ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів


1. Замовник:
Найменування: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради;
Код за ЄДРПОУ: 37612054;
Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника):  р/р  35412002078726 в
ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015;
1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв'язок з
учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із
зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку,  електронна адреса):  Гарбуз  Тетяна
Олександрівна,    заступник    директора    департаменту    архітектури    та    містобудування
Запорізької міської ради - начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудівного
кадастру Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Зелінського, З, кім.203,    (0612) 33-04-74,
(0612) 33-33-32, zpdatam@ukr.net
2. Розмір  бюджетного  призначення  за кошторисом  або  очікувальна вартість  предмету
закупівлі: 336 690,00 грн. (триста тридцять шість тисяч шістсот дев’яносто грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20%
3. Адреса    веб-сайта,    на   якому    замовником    (генеральним    замовником)    додатково
розміщується інформація про закупівлю: www.meria.zp.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
Найменування предмета закупівлі: Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням  - 58.29.5 (послуги з придбання ліцензії СУБД «Oracle»)
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
4.3. Місце   пославки   товарів,   виконання   робіт   чи   надання   послуг – м. Запоріжжя,
вул.Зелінського,3;
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:   грудень 2015р.
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: каб.209, вул.Зелінського,3, м.Запоріжжя, 69037.
6. Забезпечення  пропозиції конкурсних  торгів  (якщо  замовник  (генеральний  замовник)
вимагає його надати): не вимагається.
Розмір:
Вид:
Умови надання:
7. Подання пропозицій конкурсних торгів:
Місце: каб. 206, вул.Зелінського, 3, м.Запоріжжя, 69037;
Строк: 26.10.2015 до 09.10
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
Місце: каб. 201, вул.Зелінського, 3, м.Запоріжжя, 69037;
Дата: 26.10.2015р.;
Час: 10.00;
9. Інформація про рамкову угоду.
Строк, на який укладається рамкова угода.
Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.
10. Додаткова інформація

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради

 

 

 

_________________
(підпис, М.П.)

 

 

Л.М.Буянкова


ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів


1.Замовник:
Найменування: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради;
Код за ЄДРПОУ: 37612054;
Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника):  р/р  35412002078726 в
ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015;
1.5.  Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв'язок з
учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із
зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку,  електронна адреса):  Гарбуз  Тетяна
Олександрівна,    заступник    директора    департаменту    архітектури    та    містобудування
Запорізької міської ради - начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудівного
кадастру Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Зелінського, З, кім.203,    (0612) 33-04-74,
(0612) 33-33-32, zpdatam@ukr.net
2. Розмір  бюджетного  призначення  за кошторисом  або  очікувальна вартість  предмету
закупівлі: 155 716,00 грн. (сто п’ятдесят п’ять тисяч сімсот шістнадцять грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ
3. Адреса    веб-сайта,    на   якому    замовником    (генеральним    замовником)    додатково
розміщується інформація про закупівлю: www.meria.zp.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
Найменування предмета закупівлі: машини обчислювальні, частини та приладдя до них – 26.20.1 (принтери формату А3 Epson L1300 - 2 од., принтери формату А4 Canon LBP 6020 - 2 од., монітори  LG 20(або більше) – 7 од., ПК CPU INTEL Pentium 3.1GHz/RAM DDR3 4Gb/HDD500Gb/MB H81/CASE ATX 400W/Key/Mouse/ Win 8.1 Professional – 5 од., БФУ CANON i-SENSYS MF211 – 5 од., БФУ CANON IR2520 – 1 од., факс Panasonic KX-FT982UA-B – 3 од.)
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 25 од.
4.3.  Місце   пославки   товарів,   виконання   робіт   чи   надання   послуг – м. Запоріжжя,
вул.Зелінського,3;
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:   грудень 2015р.
5.  Місце отримання документації конкурсних торгів: каб. 209, вул.Зелінського, 3, м.Запоріжжя, 69037.
6. Забезпечення  пропозиції конкурсних  торгів  (якщо  замовник  (генеральний  замовник)
вимагає його надати): не вимагається.
Розмір:
Вид:
Умови надання:
7. Подання пропозицій конкурсних торгів:
Місце: каб. 206, вул.Зелінського, 3, м.Запоріжжя, 69037;
Строк 26.10.2015 до 09.10
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
Місце: каб. 201,  вул.Зелінського, 3, м.Запоріжжя, 69037;
Дата: 26.10.2015р.;
Час 12.00;
9. Інформація про рамкову угоду.
Строк, на який укладається рамкова угода.
Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.
10. Додаткова інформація

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради

 

_________________
(підпис, М.П.)

 

Л.М.Буянкова


Додаток до протоколу від 04.09.2015р. № 15
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 15.09.2014р. № 1106   

РІЧНИЙ   ПЛАН  ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
(зміна №1)
Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради,  37612054
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Послуги архітектурні щодо будівель – 71.11.2 (інвентаризація та паспортизація щойно виявлених об’єктів культурної спадщини архітектури та містобудування на території м.Запоріжжя)

2240

189 554 грн.
сто вісімдесят дев’ять  тисяч п’ятсот п’ятдесят чотири грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

травень – вересень

 

Послуги щодо планування міських та сільських поселень – 71.11.3  (послуги по проведенню експертизи Генерального плану м.Запоріжжя)

2281

107 560,00 грн. сто сім тисяч п’ятсот шістдесят грн., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

липень
серпень

 

Послуги щодо планування міських та сільських поселень – 71.11.3  (доопрацювання плану зонування території міста Запоріжжя)

2281

780 000,00 грн. сімсот вісімдесят тисяч грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

серпень –
вересень

 

Послуги фотографічні спеціалізовані
-74.20.2 (послуги з аерофотознімання М=1:1000 території м.Запоріжжя  (ІІ черга – Лівий берег)

2240

644 558,00 грн.
шістсот сорок чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят  вісім грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

березень -
квітень

 

Послуги фотографічні, інші – 74.20.3 (послуги зі створення ортофотопланів М = 1: 1000 на територію м.Запоріжжя
(ІІ- черга – Лівий берег)

2240

391 511,00 грн.
триста дев’яносто одна тисяча п’ятсот одинадцять  грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 

відкриті торги

жовтень - листопад

 

Оригінали програмного забезпечення – 62.01.2 (послуги з розробки програмного комплексу «Містобудівний кадастр»

2240

240 355,00 грн. двісті сорок тисяч триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

травень - серпень

 

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них -26.20.1  (сервер - 1 од.)

3110

214 530,00 грн.
двісті чотирнадцять тисяч п’ятсот тридцять  грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

березень - вересень

 

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них –26.20.1 (принтери формату А3 Epson L1300 - 2 од., принтери формату А4 Canon LBP 6020 - 2 од., монітори  LG 20”(або більше) – 7 од., ПК CPU INTEL Pentium 3.1GHz/RAM DDR3 4Gb/HDD500Gb/MB H81/CASE ATX 400W/Key/Mouse/ Win 8.1 Professional – 5 од., БФУ CANON i-SENSYS MF211 – 5 од., БФУ Canon IR2520 – 1 од., факс Panasonic KX-FT982UA-B – 3 од. )

2210
3110

155 716,00 грн.
Сто п’ятдесят п’ять тисяч сімсот шістнадцять  грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

березень - вересень

 

Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням – 58.29.5 – (послуги з придбання ліцензії СУБД «Оraclе»)

2240

336 690,00 грн.
триста тридцять шість тисяч шістсот дев’яносто  грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

березень -
вересень

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 04.09.2015р. № 15

Голова комітету з конкурсних торгів                   _____________                                                     Буянкова Л.М.        

                                                                        (підпис)                                                       (ініціали та прізвище)                        М.П    

Cекретар комітету  з конкурсних торгів               ______________                                                    Каменєва І.І. 

                                                                         (підпис)                                                         (ініціали та прізвище)       


ДОДАТОК
до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ  на 2015 рік
(зміна № 1)
Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради,  37612054
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні – 19.20.2 (Бензин А-95)
Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин - 19.20.21-00.00

2210

25 304,40 грн.
двадцять п’ять тисяч триста чотири грн. 40 коп.,
в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Вироби канцелярські, паперові - 17.23.1 (папір для ксерокса, офсетний, для факсу)

2210

49 550,00 грн.
Сорок дев’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят грн. 00коп.,
в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Папір і картон гофровані, паперова й картонна тара – 17.21.1 (сегрегатори)
Сегрегатори, лотки на листи, ящики паперові для зберігання та подібні вироби, використовувані в конторах/офісах, магазинах або подібних закладах – 17.21.15-50.00

2210

5 250,00 грн.
п’ять тисяч двісті п’ятдесят грн. 00 коп.,
в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги інформаційних агентств – 63.91.1 (передплата періодичних видань)

2210

4 137,06 грн.
чотири тисячі сто тридцять сім грн. 06 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування
процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо страхування автотранспорту – 65.12.2 (послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту)
Послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальність перевізника) - 65.12.21-00.00

2240

787,00 грн.
сімсот вісімдесят сім грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування
процедури закупівель

лютий –
березень

 

Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки -  32.99.1 (ручки кулькові)
Ручки кулькові - 32.99.12-10.00

2210

1 485,00 грн.
одна тисяча чотириста вісімдесят п’ять грн.
00 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування
процедури закупівель

лютий –
березень

 

Вироби з недорогоцінних металів, інші – 25.99.2 (скріпки)
Вироби канцелярські, інші, зокрема затискачі, скріпки та кутики на папір, з недорогоцінних металів - 25.99.23-70.00

2210

653,50 грн.
шістсот п’ятдесят три грн.
50 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування
процедури закупівель

лютий –
березень

 

Машини й устаткування друкарські та палітурні – 28.99.1 (степлер)
Машини для безниткового з'єднання - 28.99.11-70.00

2210

860,00 грн.
вісімсот шістдесят грн.
00 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування
процедури закупівель

лютий –
березень

 

Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове - 22.29.25 (файли та інш.)

2210

2 865,00 грн.
дві тисячі вісімсот шістдесят п’ять грн. 00 коп.,
в т.ч. ПДВ.

Без застосування
процедури закупівель

липень –
серпень

 

Картки поштові, вітальні листівки та подібні вироби, друковані - 22.29.25 (конверти з марками, марки)

2210

12 800,00 грн.
дванадцять тисячі вісімсот грн. 00 коп.,
в т.ч. ПДВ.

Без застосування
процедури закупівель

липень –
листопад

 

Послуги щодо консультування стосовно апаратного забезпечення – 62.02.1 (технічне та системне обслуговування комп’ютерної техніки, точок доступу до локальної обчислювальної мережі)

2240

84 092,40 грн.
вісімдесят чотири тисячі дев’яносто дві грн. 40 коп.,
в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедур закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо консультування стосовно апаратного забезпечення – 62.02.1 (послуги з технічного обслуговування оргтехніки)

2240

28 688,00 грн.
двадцять вісім тисяч шістсот вісімдесят вісім грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення – 62.02.2 (послуги щодо консультування стосовно систем та програмного забезпечення «Системне обслуговування робочих місць системи містобудівного кадастру м.Запоріжжя»)

2240

83 070,00 грн.
вісімдесят три тисячі сімдесят грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення – 62.02.2 (послуги по супроводженню програми «ОПТИМА»)

2240

4 128,00 грн.
чотири тисячі сто двадцять вісім грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення – 62.02.2 (Системний супровід програмного забезпечення 1-С )

2240

21 600,00 грн.
двадцять одна тисяча шістсот грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів – 45.20.1 (планово-технічне обслугову-вання службового легкового автомобілю)

2240

12 570,00 грн.
дванадцять тисяч п’ятсот сімдесят грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо передавання даних і повідомлень – 61.10.1 (послуги  електрозв’язку)

2240

16 717,73 грн.
шістнадцять тисяч сімсот сімнадцять грн. 73 коп.,
в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій - 62.02.3 (Послуги по системному обслуговуванню бази даних системи містобудівного кадастру м.Запоріжжя)

2240

97 128,00 грн.
дев’яносто сім тисяч сто двадцять вісім грн. 00 коп.,
в т.ч. ПДВ.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо керування комп’ютерними засобами - 62.03.1 (послуги з ведення та адміністрування єдиного адресного реєстру м.Запоріжжя)

2240

97 128,00 грн.
дев’яносто сім тисяч сто двадцять  грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою - 63.11.1 (послуги з перетворення файлів  та відновлення даних  підсистеми «Містобудівний кадастр»)

2240

25 400,00 грн.
двадцять п’ять тисяча чотириста грн. 00 коп, в т.ч. ПДВ

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за бензин моторний
(Бензин А-95)

2210

9 960,00 грн.
Дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят грн. 00 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за товарно – матеріальні цінності (монітори, принтери)

2210

 14 834,52 грн.
чотирнадцять тисяч вісімсот тридцять чотири грн. 52 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за періодичні видання

2210

4 137,06 грн.
чотири тисячі сто тридцять сім грн.06 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за придбання канцелярських товарів та паперу

2210

17 150,00
сімнадцять тисяч сто п’ятдесят гривень 00 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за послуги з супроводу програми 1-С «Бухгалтерія»

2240

2 810,00 грн.
дві тисячі вісімсот десять грн. 00 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за послуги з електронного документообігу OPTIMA-WorkFlow

2240

688,00 грн.
шістсот вісімдесят вісім грн. 00 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за послуги з поточного ремонту орг. техніки

 

2240

900,00 грн.
дев’ятсот грн. 00 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за послуги електрозв’язку

2240

366,72 грн.
триста шістдесят шість грн. 72 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за послуги з планово-технічного обслуговування службового легкового автомобілю

2240

4 858,80 грн.
чотири тисячі вісімсот п’ятдесят вісім грн. 80 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік  за послуги з проведення аукціонів на право оренди та продажу земельних ділянок

2281

34 000,00 грн.
тридцять чотири тисячі грн. 00 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                   _____________                                                                            Буянкова Л.М. 

                                                                         (підпис)                                                                                 (ініціали та прізвище)        М.П    

 


ЗВІТ
про результати  проведення процедур
відкритих  і двоступеневих торгів
та попередньої кваліфікації
№ 1 від  20.05.2015р.


1. Замовник:
1.1. Найменування: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 37612054
1.3. Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, м. Запоріжжя, 69037
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку,  електронна адреса):  Гарбуз  Тетяна Олександрівна,    заступник    директора    департаменту    архітектури    та    містобудування Запорізької міської ради - начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудівного кадастру вул.Зелінського,З, кім.203,  м.Запоріжжя, (0612) 33-04-74, (0612) 33-33-32, zpdatam@ukr.net
2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.
2.1. Найменування.
2.2. Код за ЄДРПОУ.
2.3. Місцезнаходження.
2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.
3. Предмет закупівлі.
3.1. Найменування предмета закупівлі: послуги фотографічні спеціалізовані -74.20.2 (послуги
з аерофотознімання М=1:1000 території м. Запоріжжя (II черга - Лівий берег)).
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги фотографічні спеціалізовані -74.20.2 (послуги з аерофотознімання М=1:1000 території м. Запоріжжя (II черга - Лівий берег))  територія  лівобережної частини м. Запоріжжя, загальною площею 215,00кв.км.
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт  чи надання послуг: вул.Зелінського,3, м.Запоріжжя.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  липень 2015р.
4. Процедура закупівлі: відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю: www.meria.zp.ua.
5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 207 (06.03.2015) від 06.03.2015  № 077232.
5.3. Дата оприлюднення та  номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 235 (17.04.2015) від 17.04.2015 № 115094.
5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого о105ргану з питань закупівель:  253 (18.05.2015) від 18.05.2015 № 132674.
5.5.Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю.
6.  Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два).
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіаційний розрахунковий центр»;
2. Державне науково-виробниче  підприємство «Геосистема».
6.3. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків:
1. код за ЄДРПОУ: 30678461;
2. код за ЄДРПОУ: 20084335.

6.4. Місцезнаходження/місце проживання:
1. пр.Повітрофлотський,90а, м.Київ, 03036;
2. вул.600 річчя,25, м.Вінниця, 21027.
7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) – 07.04.2015, 9.10;
7.2.  Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів  (дата і час) –07.04.2015, 10.00;
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (дві)
7.4. Кількість  пропозицій  конкурсних торгів,  поданих  на другому  етапі  (у разі
застосування процедури двоступеневих торгів);
7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіаційний розрахунковий центр» -  640 800,00 грн. з ПДВ
2. Державне науково-виробниче  підприємство «Геосистема» - 636 340,63 грн. з ПДВ
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення.
8.  Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів:
8.1.Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів: 636 340,63 грн. (шістсот тридцять шість тисяч триста сорок грн. 63 коп.) з ПДВ
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів:  640 800,00 грн. (шістсот сорок тисяч вісімсот грн..) з ПДВ
ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: 636 340,63 грн. (шістсот тридцять шість тисяч триста сорок грн. 63 коп.) з ПДВ
8.2.Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 14.04.2015
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
Найменування /прізвище, ім'я, по батькові: Державне науково-виробниче  підприємство «Геосистема».
Код за ЄДРПОУ /реєстраційний номер облікової картки платника податків: 20084335.
9.3.Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної
особи), телефон, телефакс: вул.600річчя,25, м.Вінниця, 21027, телефон (0432) 52-46-19, телефакс. (0432) 52-30-43.
Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 13.05.2015, 636 340,63 грн. з ПДВ
Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке
мало місце).
Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:
Дата прийняття рішення;
Підстави;
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим
законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників
кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність
обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіаційний розрахунковий центр»;
2. Державне науково-виробниче  підприємство «Геосистема».
Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону
Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею17  Закону:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіаційний розрахунковий центр»;
2. Державне науково-виробниче  підприємство «Геосистема».
Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17
Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника. 
14. Інформація про укладену рамкову угоду.
14.1. Дата та номер рамкової угоди.
14.2. Учасники рамкової угоди.
14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.
14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.
14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.
15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників.)
16.Склад комітету з конкурсних торгів
(прізвище, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів)
Буянкова Л.М. – в.о. директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради (надалі ДАтаМ) – заступник головного архітектора міста;
Гарбуз Т.О. – заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради - начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудівного кадастру ДАтаМ ;
Каменєва І.І. - головний спеціаліст відділу бух. обліку  та діловодства - економіст ДАтаМ;
Пальцева Г.І. – заступник начальника відділу планування та забудови міста ДАтаМ; 
Полякова Ю.В. – начальник відділу бух. обліку  та діловодства ДАтаМ - головний бухгалтер ДАтаМ.

 

Голова комітету з конкурсних торгів,
в.о. директора департаменту архітектури
та містобудування Запорізької міської ради
- заступник головного архітектора міста

 

Л.М. Буянкова
(підпис, М..П..)


15053XX420769                                      

ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів

1. Замовник:
1.1. Найменування:  Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради
1.2. Код за ЄДРПОУ: 37612054
1.3. Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, м. Запоріжжя, 69037
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради, код ЄДРПОУ 37612054.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти міського бюджету.
3. Процедура закупівлі: відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: послуги фотографічні спеціалізовані -74.20.2 (послуги з аерофотознімання М=1:1000 території м. Запоріжжя (II черга - Лівий берег))
4.2. Кількість товарів  або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м.Запоріжжя, вул.Зелінського,3
4.4. Строк поставки  товарів, виконання робіт чи надання послуг:  листопад 2015р.
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення) www.meria.zp.ua
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 06.03.2015  №077232.
5.3. Дата оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів: 17.04.2015 №115094.
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 14.04.2015
6.2. Дата укладення договору про закупівлю: 13.05.2015
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
дата прийняття рішення:
підстава.
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю: 636340,63 (шістсот тридцять шість тисяч триста сорок грн. 63 коп.) з ПДВ
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):
9. Інформація про переможця торгів :  
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Державне науково-виробниче підприємство «Геосистема»
9.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків: 20084335 9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) та номер телефону, телефаксу: вул.600-річчя, м.Вінниця, 25, 21027, (0432) 52-34-98, телефакс (0432) 52-34-98.
10. Інформація про рамкову угоду.
10.1. Дата та номер рамкової угоди.
10.2. Строк, на який укладено рамкову угоду.


Голова комітету з конкурсних торгів, в.о. директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради                         

головн. спеціаліст – економіст Каменєва Ірина Іванівна
(061) 289-73-41, (061) 213-39-43, 050-420-95-30

  
_____________ Л.М. Буянкова
(підпис, М. П.) 


 


 

 №15052XX415843

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів


1.         Замовник:
Найменування: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37612054;
Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
1.4.      Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника):  р/р  35412001004304 в
ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015;
1.5.      Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку,  електронна адреса):  Гарбуз  Тетяна Олександрівна,    заступник    директора    департаменту    архітектури    та    містобудування Запорізької міської ради - начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудівного кадастру Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Зелінського, З, кім.203,    (0612) 33-04-74,
(0612) 33-33-32, zpdatam@ukr.net
2.         Розмір  бюджетного  призначення  за кошторисом  або  очікувальна вартість  предмету закупівлі: 47 200,00 грн. (сорок сім тисяч двісті грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20%
3.         Адреса    веб-сайта,    на   якому    замовником    (генеральним    замовником)    додатково розміщується інформація про закупівлю: www.meria.zp.ua
4.         Інформація про предмет закупівлі:
Найменування предмета закупівлі: машини обчислювальні, частини та приладдя до них – 26.20.1 (принтери формату А3 Epson L 1300 - 2 од., принтери формату А4 Canon LBP 6020 - 2 од., монітори LG 21,5 - 2 од.)
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 6 од.
4.3.      Місце   пославки   товарів,   виконання   робіт   чи   надання   послуг – м. Запоріжжя,
вул.Зелінського,3;
4.4.      Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:   серпень 2015р.
5.         Місце отримання документації конкурсних торгів: вул. Зелінського,3, кім. 206, Запорізька
область, м.Запоріжжя, 69037.
6.         Забезпечення  пропозиції конкурсних  торгів  (якщо  замовник  (генеральний  замовник)
вимагає його надати): не вимагається.
Розмір:
Вид:
Умови надання:
7.         Подання пропозицій конкурсних торгів:
Місце: вул. Зелінського, 3, кім. 206, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
Строк 15.06.2015 до 09.10
8.         Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
Місце: вул. Зелінського, 3, кім. 201, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
Дата: 15.06.2015р.;
Час 10.00;
9.         Інформація про рамкову угоду.
Строк, на який укладається рамкова угода.
Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.
10.      Додаткова інформація

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької            міської ради - заступник головного архітектора міста
головн. спеціаліст - економіст Каменева Ірина Іванівна
(061) 213-39-43, (061) 289-73-41

 

 

_________________
(підпис, М.П.)

 

 

Л.М.Буянкова


№15052XX415843


ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів


1.Замовник:
Найменування: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37612054;
Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника):  р/р  35412001004304 в
ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015;
1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку,  електронна адреса):  Гарбуз  Тетяна Олександрівна,    заступник    директора    департаменту    архітектури    та    містобудування Запорізької міської ради - начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудівного кадастру Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Зелінського, З, кім.203,    (0612) 33-04-74,  (0612) 33-33-32, zpdatam@ukr.net
2.  Розмір  бюджетного  призначення  за кошторисом  або  очікувальна вартість  предмету
закупівлі: 47 200,00 грн. (сорок сім тисяч двісті грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20%
3. Адреса    веб-сайта,    на   якому    замовником    (генеральним    замовником)    додатково
розміщується інформація про закупівлю: www.meria.zp.ua
4.Інформація про предмет закупівлі:
Найменування предмета закупівлі: машини обчислювальні, частини та приладдя до них – 26.20.1 (принтери формату А3 Epson L 1300 - 2 од., принтери формату А4 Canon LBP 6020 - 2 од., монітори LG 21,5 - 2 од.)
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 6 од.
4.3.Місце   пославки   товарів,   виконання   робіт   чи   надання   послуг – м. Запоріжжя,
вул.Зелінського,3;
4.4.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:   серпень 2015р.
5.Місце отримання документації конкурсних торгів: вул. Зелінського,3, кім. 206, Запорізька область, м.Запоріжжя, 69037.
6. Забезпечення  пропозиції конкурсних  торгів  (якщо  замовник  (генеральний  замовник)
вимагає його надати): не вимагається.
Розмір:
Вид:
Умови надання:
7. Подання пропозицій конкурсних торгів:
Місце: вул. Зелінського, 3, кім. 206, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
Строк 15.06.2015 до 09.10
8.Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
Місце: вул. Зелінського, 3, кім. 201, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
Дата: 15.06.2015р.;
Час 10.00;
9. Інформація про рамкову угоду.
Строк, на який укладається рамкова угода.
Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.
10. Додаткова інформація

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької            міської ради - заступник головного архітектора міста
головн. спеціаліст - економіст Каменева Ірина Іванівна
(061) 213-39-43, (061) 289-73-41

 

 

_________________
(підпис, М.П.)

 

 

Л.М.Буянкова

Документація конкурсних торгів «машини обчис-лювальні, частини та приладдя до них (сервер - 1 од.) код 26.20.1

15052ХХ411083
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів


1.Замовник:
Найменування: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37612054;
Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
1.4.Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника):  р/р  35412001004304 в
ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015;
1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв'язок з
учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із
зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку,  електронна адреса):  Гарбуз  Тетяна
Олександрівна,    заступник    директора    департаменту    архітектури    та    містобудування
Запорізької міської ради - начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудівного
кадастру Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Зелінського, З, кім.203,    (0612) 33-04-74,
(0612) 33-33-32, zpdatam@ukr.net
2. Розмір  бюджетного  призначення  за кошторисом  або  очікувальна вартість  предмету
закупівлі: 214 530,00 грн. (двісті чотирнадцять тисяч п’ятсот тридцять грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20%
3. Адреса    веб-сайта,    на   якому    замовником    (генеральним    замовником)    додатково
розміщується інформація про закупівлю: www.meria.zp.ua
4. Інформація про предмет закупівлі:
Найменування предмета закупівлі: машини обчислювальні, частини та приладдя до них – 26.20.1 (сервер - 1 од.)
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:1 од.
4.3. Місце   пославки   товарів,   виконання   робіт   чи   надання   послуг – м. Запоріжжя,
вул.Зелінського,3;
4.4.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:   серпень 2015р.
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: вул. Зелінського,3, кім. 206, Запорізька
область, м.Запоріжжя, 69037.
6. Забезпечення  пропозиції конкурсних  торгів  (якщо  замовник  (генеральний  замовник)
вимагає його надати): не вимагається.
Розмір:
Вид:
Умови надання:
7.  Подання пропозицій конкурсних торгів:
Місце: вул. Зелінського, 3, кім. 206, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
Строк 15.06.2015 до 09.10
8.  Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
Місце: вул. Зелінського, 3, кім. 201, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
Дата: 15.06.2015р.;
Час 11.00;
9. Інформація про рамкову угоду.
Строк, на який укладається рамкова угода.
Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.
10.Додаткова інформація

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької            міської ради - заступник головного архітектора міста
головн. спеціаліст - економіст Каменева Ірина Іванівна
(061) 213-39-43, (061) 289-73-41

 

 

_________________
(підпис, М.П.)

 

 

Л.М.Буянкова


15052XX411083
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів


1.Замовник:
Найменування: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради;
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37612054;
Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
1.4.Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника):  р/р  35412001004304 в
ГУДКСУ у Запорізькій області, МФО 813015;
1.5.Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку,  електронна адреса):  Гарбуз  Тетяна Олександрівна,    заступник    директора    департаменту    архітектури    та    містобудування Запорізької міської ради - начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудівного кадастру Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Зелінського, З, кім.203,    (0612) 33-04-74,
(0612) 33-33-32, zpdatam@ukr.net
2.Розмір  бюджетного  призначення  за кошторисом  або  очікувальна вартість  предмету закупівлі: 336 690,00 грн. (триста тридцять шість тисяч шістсот дев’яносто грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20%
3.Адреса    веб-сайта,  на якому замовником (генеральним    замовником)    додатково
розміщується інформація про закупівлю: www.meria.zp.ua
4.Інформація про предмет закупівлі:
Найменування предмета закупівлі: Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням  - 58.29.5 (послуги з придбання ліцензії СУБД «Oracle»)
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
4.3.Місце   пославки   товарів,   виконання   робіт   чи   надання   послуг – м. Запоріжжя,
вул.Зелінського,3;
4.4.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:   серпень 2015р.
5.Місце отримання документації конкурсних торгів: вул. Зелінського,3, кім. 206, Запорізька
область, м.Запоріжжя, 69037.
6.Забезпечення  пропозиції конкурсних  торгів  (якщо  замовник  (генеральний  замовник)
вимагає його надати): не вимагається.
Розмір:
Вид:
Умови надання:
7.Подання пропозицій конкурсних торгів:
Місце: вул. Зелінського, 3, кім. 206, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
Строк 12.06.2015 до 09.10
8.Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
Місце: вул. Зелінського, 3, кім. 201, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
Дата: 12.06.2015р.;
Час 12.00;
9.Інформація про рамкову угоду.
Строк, на який укладається рамкова угода.
Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.
10.Додаткова інформація

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької            міської ради - заступник головного архітектора міста
головн. спеціаліст - економіст Каменева Ірина Іванівна
(061) 213-39-43, (061) 289-73-41

 

 

_________________
(підпис, М.П.)

 

 

Л.М.Буянкова

Документація конкурсних торгів "Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням - 58.29.5 (послуги з придбання ліцензії СУБД «Oracle»)"

№15043ХХ374576

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних
торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції
за результатами застосування переговорної процедури
закупівлі


1. Замовник:
1.1. Найменування: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 37612054
1.3. Місцезнаходження: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Зелінського, 3, 69037
2. Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: послуги фотографічні спеціалізовані – 74.20.2 (послуги з аерофотознімання М = 1:1000 території м.Запоріжжя (ІІ – черга – Лівий берег))  

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м.Запоріжжя, вул.Зелінського,3
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: липень 2015р.
3. Процедура закупівлі: відкриті торги
4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:  06.03.2015 № 077232.
5. Учасник-переможець (учасники-переможці):
5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Державне науково-виробниче підприємство «Геосистема»
5.2. Код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків: 20084335;
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: вул. 600-річчя, 25, м.Вінниця, 21027, телефон (0432) 52-46-19, телефакс (0432) 52-30-43
6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):
636 340,63 грн. з ПДВ (цифрами) Шістсот тридцять шість тисяч триста сорок грн. 63 коп.)  з ПДВ (словами)
7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі): 14.04.2015
8. Строк, протягом якого має бути укладено договір про закупівлю (рамкова угода).
14.05.015


Голова комітету з конкурсних торгів, в.о. директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради –заступник головного архітектора міста                       

Головн. спеціаліст-економіст Каменєва Ірина Іванівна
(061) 289-73-41, (061) 213-39-43

  
______________Л.М. Буянкова
(підпис, М. П.) 


 

Протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій № 3 від 07.04.2015

 

№ 15032ХХ277138

 

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів


1.Замовник:
1.1. Найменування: Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради;
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:  37612054;
1.3. Місцезнаходження: вул. Зелінського, 3, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
1.4. Реєстраційний рахунок замовника (генерального замовника): р/р 35412001004304 в ГУДКCУ у Запорізькій області, МФО 813015;
1.5. Посадові особи замовника (генерального замовника), уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Гарбуз Тетяна Олександрівна, заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради – начальник відділу містобудівного моніторингу та містобудівного кадастру Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Зелінського, 3, кім.203,  (0612) 33-04-74, (0612) 33-33-32, zpdatam@ukr.net;
2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувальна вартість предмету закупівлі: 644 558,00 грн. (шістсот сорок чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят  вісім грн. 00 коп.), в т.ч. ПДВ 20%
3. Адреса веб-сайта, на якому замовником (генеральним замовником) додатково розміщується інформація про закупівлю: www.meria.zp.ua.
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1. Найменування предмета закупівлі: послуги фотографічні спеціалізовані -74.20.2 (послуги з аерофотознімання М=1:1000 території м.Запоріжжя  (ІІ черга – Лівий берег)
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт  чи надання послуг:
4.3. Місце пославки товарів, виконання робіт чи надання послуг – м.Запоріжжя, вул.Зелінського,3;
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:   липень 2015р.
5. Місце отримання документації конкурсних торгів: вул. Зелінського,3, кім. 206, Запорізька область, м.Запоріжжя, 69037.
6. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник (генеральний замовник) вимагає його надати): не вимагається.
6.1. Розмір:
6.2. Вид:
6.3. Умови надання:
7. Подання пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Місце: вул. Зелінського, 3, кім. 206, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
7.2. Строк 07.04.2015 до 09.10
8. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце:  вул. Зелінського, 3, кім. 201, Запорізька область, м. Запоріжжя, 69037;
8.2. Дата: 07.04.2015р.;
8.3. Час 10.00;
9. Інформація про рамкову угоду.
9.1. Строк, на який укладається рамкова угода.
9.2. Кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду.  
10. Додаткова інформація 

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради – заступник головного архітектора міста   
головн. спеціаліст – економіст Каменєва Ірина Іванівна
(061) 213-39-43, (061) 289-73-41

  
______________ Л.М. Буянкова
(підпис, М.П.) 

 050-420-95-30 

                                                                                                                       

Документація конкурсних торгів

Додаток
до протоколу від 12.02.2015р. № 1
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України від 15.09.2014р. № 1106 

РІЧНИЙ   ПЛАН  ЗАКУПІВЕЛЬ  
на 2015 рік
Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради,  37612054
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Послуги архітектурні щодо будівель – 71.11.2 (інвентаризація та паспортизація щойно виявлених об’єктів культурної спадщини архітектури та містобудування на території м.Запоріжжя)

2240

189 554 грн.
сто вісімдесят дев’ять  тисяч п’ятсот п’ятдесят чотири грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

травень – червень

 

Послуги щодо планування міських та сільських поселень – 71.11.3  (послуги по проведенню експертизи Генерального плану м.Запоріжжя)

2281

107 560,00 грн. сто сім тисяч п’ятсот шістдесят грн., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

липень
серпень

 

Послуги щодо планування міських та сільських поселень – 71.11.3  (доопрацювання плану зонування території міста Запоріжжя)

2281

780 000,00 грн. сімсот вісімдесят тисяч грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

серпень –
вересень

 

Послуги фотографічні спеціалізовані
-74.20.2 (послуги з аерофотознімання М=1:1000 території м.Запоріжжя  (ІІ черга – Лівий берег)

2240

644 558,00 грн.
шістсот сорок чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят  вісім грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

березень -
квітень

 

Послуги фотографічні, інші – 74.20.3 (послуги зі створення ортофотопланів М = 1: 1000 на територію м.Запоріжжя (ІІ- черга – Лівий берег)

2240

391 511,00 грн.
триста дев’яносто одна тисяча п’ятсот одинадцять  грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ 

відкриті торги

жовтень - листопад

 

Оригінали програмного забезпечення – 62.01.2 (послуги з розробки програмного комплексу «Містобудівний кадастр»

 

2240

240 355,00 грн. двісті сорок тисяч триста п’ятдесят п’ять грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

травень - червень

 

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них -26.20.1  (сервер - 1 од.)

3310

214 530,00 грн.
двісті чотирнадцять тисяч п’ятсот тридцять  грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

березень - квітень

 

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них –26.20.1 (принтери формату А3 Epson L1300 - 2 од., принтери формату А4 Canon LBP 6020 - 2 од., монітори  LG 21.5” – 2 од.)

3310

47 200,00 грн.
сорок сім тисяч двісті  грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

березень - квітень

 

Послуги щодо видання ліцензії на право користування програмним забезпеченням – 58.29.5 – (послуги з придбання ліцензії СУБД «Оraclе»)

2240

336 690,00 грн.
триста тридцять шість тисяч шістсот дев’ять  грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

відкриті торги

березень -
квітень

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.02.2015р. № 1

Голова комітету з конкурсних торгів                      _____________                                                                             Буянкова Л.М.                                                                                                                                                   (підпис)                                                                           (ініціали та прізвище)                                                                                            М.П           
Секретар комітету  з конкурсних торгів                  ____________                                                                               Каменєва І.І._____________
(підпис)                                                                             (ініціали та прізвище)          

 

ДОДАТОК
до РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ  на 2015 рік
Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради,  37612054
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні – 19.20.2 (Бензин А-95)
Бензин моторний (газолін), зокрема авіаційний бензин - 19.20.21-00.00

2210

25 304,40 грн.
двадцять п’ять тисяч триста чотири грн. 40 коп., в т.ч. ПДВ - 4 217,40 грн.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Вироби канцелярські, паперові - 17.23.1 (папір для ксерокса, офсетний, для факсу)

2210

33 300,00 грн.
тридцять три  тисячі триста  грн. 00коп., в т.ч. ПДВ – 5 550,00 грн.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Папір і картон гофровані, паперова й картонна тара – 17.21.1 (сегрегатори)
Сегрегатори, лотки на листи, ящики паперові для зберігання та подібні вироби, використовувані в конторах/офісах, магазинах або подібних закладах – 17.21.15-50.00

2210

2 625,00 грн.
дві  тисячі шістсот двадцять п’ять  грн. 00коп., в т.ч. ПДВ – 437,50 грн.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги інформаційних агентств – 63.91.1 (передплата періодичних видань)

2210

4 137,06 грн.
чотири тисячі сто тридцять сім грн. 06 коп., в т.ч. ПДВ – 689,51 грн

Без застосування
процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо страхування автотранспорту – 65.12.2 (послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту)
Послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальність перевізника) - 65.12.21-00.00

 

2240

662,00 грн.
шістсот шістдесят дві грн. 00 коп.

Без застосування
процедури закупівель

лютий –
березень

 

Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки -  32.99.1 (ручки кулькові)
Ручки кулькові - 32.99.12-10.00

2210

735,00 грн.
сімсот тридцять п’ять грн.
00 коп., в т.ч. ПДВ – 122,5 грн.

Без застосування
процедури закупівель

лютий –
березень

 

Вироби з недорогоцінних металів, інші – 25.99.2 (скріпки)
Вироби канцелярські, інші, зокрема затискачі, скріпки та кутики на папір, з недорогоцінних металів - 25.99.23-70.00

2210

303,50 грн.
триста три грн.
50 коп., в т.ч. ПДВ – 50,58 грн.

Без застосування
процедури закупівель

лютий –
березень

 

Машини й устатковання друкарські та палітурні – 28.99.1 (степлер)
Машини для безниткового з'єднання - 28.99.11-70.00

2210

430,00 грн.
чотириста тридцять грн.
00 коп., в т.ч. ПДВ – 71,67 грн.

Без застосування
процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо консультування стосовно апаратного забезпеченняи – 62.02.1 (технічне та системне обслуговування комп’ютерної техніки, точок доступу до локальної обчислювальної мережі)

2240

84 092,40 грн.
вісімдесят чотири тисячі дев’яносто дві грн. 40 коп., в т.ч. ПДВ – 14 015,40 грн.

Без застосування процедур закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо консультування стосовно апаратного забезпечення – 62.02.1 (послуги з технічного обслуговування оргтехніки)

2240

23 326,00 грн.
двадцять три тисячі триста двадцять шість грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ – 3893,67 грн.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення – 62.02.2 (послуги щодо консультування стосовно систем та програмного забезпечення «Системне обслуговування робочих місць системи містобудівного кадастру м.Запоріжжя»)

2240

83 070,00 грн.
вісімдесят три тисячі сімдесят грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ – 13 845,00 грн.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення – 62.02.2 (послуги по супроводженню програми «ОПТИМА»)

2240

4 128,00 грн.
чотири тисячі сто двадцять вісім грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ – 688,00 грн.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення – 62.02.2 (Системний супровід програмного забезпечення 1-С )

2240

21 600,00 грн.
двадцять одна тисяча шістсот грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ – 3 600,00 грн.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів – 45.20.1 (планово-технічне обслугову-вання службового легкового автомобілю)

2240

12 695,00 грн.
дванадцять тисяч шістсот дев’яносто п’ять грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ – 2 155,83 грн.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо передавання даних і повідомлень – 61.10.1 (послуги  електрозв’язку)

2240

16 717,73 грн.
шістнадцять тисяч сімсот сімнадцять грн. 73 коп.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо технічної допомоги у сфері інформаційних технологій - 62.02.3 (Послуги по системному обслуговуванню бази даних системи містобудівного кадастру м.Запоріжжя)

2240

97 128,00 грн.
дев’яносто сім тисяч сто двадцять вісім грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ – 16 188,00 грн.

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо керування комп’ютерними засобами - 62.03.1 (послуги з ведення та адміністрування єдиного адресного реєстру м.Запоріжжя)

2240

97 128,00 грн.
дев’яносто сім тисяч сто двадцять  грн. 00 коп., в т.ч. ПДВ

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою - 63.11.1 (послуги з перетворення файлів  та відновлення даних  підсистеми «Містобудівний кадастр»)

2240

25 400,00 грн.
двадцять п’ять тисяча чотириста грн. 00 коп, в т.ч. ПДВ

Без застосування процедури закупівель

лютий –
березень

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за бензин моторний
(Бензин А-95)

2210

9 960,00 грн.
Дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят грн. 00 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за товарно – матеріальні цінності (монітори, принтери)

2210

 14 834,52 грн.
чотирнадцять тисяч вісімсот тридцять чотири грн. 52 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за періодичні видання

2210

4 137,06 грн.
чотири тисячі сто тридцять сім грн.06 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за придбання канцелярських товарів та паперу

2210

17 150,00
сімнадцять тисяч сто п’ятдесят гривень 00 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за послуги з супроводу програми 1-С «Бухгалтерія»

2240

2 810,00 грн.
дві тисячі вісімсот десять грн. 00 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за послуги з електронного документообігу OPTIMA-WorkFlow

2240

688,00 грн.
шістсот вісімдесят вісім грн. 00 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за послуги з поточного ремонту орг. техніки

2240

900,00 грн.
дев’ятсот грн. 00 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік за послуги електрозв’язку

2240

366,72 грн.
триста шістдесят шість грн. 72 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік за послуги з планово-технічного обслуговування службового легкового автомобілю

2240

4 858,80 грн.
чотири тисячі вісімсот п’ятдесят вісім грн. 80 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік  за послуги з проведення аукціонів на право оренди та продажу земельних ділянок

2281

34 000,00 грн.
тридцять чотири тисячі грн. 00 коп.

Без застосування процедури закупівель

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів                      _____________                                                                            Буянкова Л.М.                                                                                                      (підпис)                                                                           (ініціали та прізвище)                                                                                            М.П           

204

Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet