Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206
Інформація
департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів права комунальної власності м. Запоріжжя:
 
Здійснити конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності для визначення вартості об'єктів права комунальної власності м. Запоріжжя:
1) Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 41 підвального поверху (літ. А-5) площею 211,6 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69041, м. Запоріжжя, вул. Вишневського, 30.
Балансоутримувач: МКП «ОСНОВАНІЄ».
Платник робіт з оцінки: Єврейська месіанська (християнська) релігійна громада «Бейт Ель Ісраель» («Дім Бога Ізраїлева»).
Замовник робіт з оцінки: департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради.
Електронна адреса замовника: dkvp@meriazp.gov.ua, телефон (0612) 34-33-38.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу.
Запланована дата оцінки: 31.08.2016.
2) Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 85 цокольного поверху (літ. А-5) площею 58,1 кв.м.
Місцезнаходження об’єкта: 69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 58.
Балансоутримувач: МКП «ОСНОВАНІЄ».
Платник робіт з оцінки: фізична особа Окс Б.І.
Замовник робіт з оцінки: департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради.
Електронна адреса замовника: dkvp@meriazp.gov.ua, телефон (0612) 34-33-38.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою приватизації шляхом викупу.
Запланована дата оцінки: 31.08.2016.
3) Назва об’єкта: будівля кінотеатру «КОСМОС» (літ. А, А1) площею 1371,8 кв.м та замощення І, ІІ.  
Місцезнаходження об’єкта: 69083, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 79-а.
Мета оцінки: визначення розміру збитків, що завдання майнової шкоди територіальній громаді м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради.
Балансоутримувач, замовник та платник робіт з оцінки: комунальний заклад «Кіноконцертний зал ім. О.Довженка».
Електронна адреса замовника та платника: dovgenko@zp.velton.ua, телефон: (061) 233-88-99. 
Запланована дата оцінки: на дату передачі об’єкта за актом прийому-передачі
4) Назва об’єкта: будівля насосної станції (літ. А-2), інв. № 10104 площею 27,50 кв.м, склад (літ. Б) інв. № 10504 площею 20,00 кв.м, вбиральня (літ. Г) інв. № 11294645 площею 1,00 кв.м, паркан (літ. № 1) інв. № 20660, підпірна стінка (літ. № 3) інв. № 20656, паркан (літ. № 4) інв. № 20659, замощення (літ. І) інв. № 11294648, ворота (літ. № 2) інв. № 20658.   
Місцезнаходження об’єкта: 69017, м. Запоріжжя, вул. Наукового містечка, о. Хортиця.
Балансоутримувач, замовник та платник робіт з оцінки: комунальне підприємство «Водоканал».
Мета оцінки: визначення розміру збитків, що завдання майнової шкоди територіальній громаді м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради.
Запланована дата оцінки: 01.08.2016.
Електронна адреса замовника та платника: info@vodokanal.zp.ua., телефон: (061) 222-24-01.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, у складі вищенаведених об’єктів комунальної власності, відсутні.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, (далі – Положення). До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах напрямів, що відповідають об’єкту оцінки. Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо).
1) Підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення), копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна, копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності), інформація про претендента (додаток 4 до Положення);
2) Документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, (додаток 2 до Положення);
3) Конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 14 календарних днів.
Документи, подані на конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності  в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 60-б, каб. № 415, телефони для довідок: (0612) 13-24-92, (0612) 13-24-96.
Конкурсна документація подається до адміністративного відділу департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 60-б, каб. № 107 до 1545  02 вересня 2016 року включно.
Конкурс відбудеться 08 вересня 2016 року о 10-тій годині у приміщенні департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 60-б, каб. № 105, телефон для довідок: (0612) 13-24-92.

 Яндекс.Метрика
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet