Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206


Управління соціального захисту населення міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 № 922
(у редакції наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
України від 27.12.2011 № 428)

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2014 рік
управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району,37573817
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджет
них кош
тів)

Джерело фінансу
вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтов
ний початок проведен
ня процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и), яких планується
залучити до підготовки документації конкурс
них торгів (запиту цінових
пропозицій, кваліфіка
ційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

35.30.1 Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (теплова енергія))

 

 

 

 

 

86.10.1 послуги лікувальних закладів (86.10.1 Послуги лікувальних закладів (послуги лікувальних закладів з оздоровлення))

2271

 

 

 

 

 

 

 

 

2730

 

 

 

Місь
кий бюд
жет

 

 

 

 

 

 

Місь
кий бюд
жет

 

 

 

Закупівля в одного учасника

 

 

 

 

 

 

 

Відкриті торги

 

 

лютий
2014р.

 

 

 

 

 

 

 


квітень 2014р.

 

 

 

Відсутність конкурен
ції (у тому числі з технічних причин) на послуги, які можуть бути надані тільки певним постачаль
ником, за відсутності альтернативи

Укладено договір на суму 329364,00 грн.(триста двадцять

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

86.10.1 послуги лікувальних закладів (послуги лікувальних закладів з оздоровлення)

 

 

 

 

 

 

 

 

2730

 

 

 

 

 

 

 

Місь
кий бюд
жет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запит цінових пропози
цій

 

 

 

 

 

 

 

серпень
2014р.

 

 

 

 

дев'ять тисяч триста шістдесят чотири грн. 00 коп.) у тому числі ПДВ 34602,00 грн.(трид
цять чотири тисячі шістсот дві грн. 00 коп.)

Згідно листа Головного управління статистики у Запорізькій області від 15.07.2014 № 08-11/166 на території Запорізької області цілорічно діють 18 санаторіїв, санаторіїв-профілак
торіїв, пансіонатів з лікуванням (постіно діючий ринок)

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 29.07.2014 № 17.

 

Голова комітету з конкурсних торгів С.У.Гібатова

 

Секретар комітету з конкурсних торгів В.В.Шульц

ОГОЛОШЕННЯ
про результати проведення торгів

 

1. Замовник:
1.1. Найменування:Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37573438
1.3. Місцезнаходження: м.Запоріжжя, проспект Маяковського, буд.3, 69035
1.4.Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради, код за ЄДРПОУ 37573438
2. Джерело фінансування закупівлі: Кошти місцевого бюджету
3. Процедура закупівлі: Відкриті торги
4. Інформація про предмет закупівлі:
4.1.Найменування предмета закупівлі: Послуги місць короткотермінового проживання інших (послуги з організації відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки) – два лоти – код ДКПП 016-97- 55.23.1:
- ЛОТ №1 – позаміський заклад оздоровлення та відпочинку на р.Дніпро;
-ЛОТ №2 – позаміський заклад оздоровлення та відпочинку, розташований на узбережжі відкритого моря.
4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Послуги місць короткотермінового проживання інших (послуги з організації відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки) – два лоти
4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Запоріжжя, Запорізька область
4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Червень – серпень 2012 року
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення): www.meria.zp.ua
5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: ІБ «Вісник державних закупівель» від 12.03.2012 №31(633) огол.№116710
5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель”):-
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: ІБ «Вісник державних закупівель» від 25.04.2012 №50(652) огол.№182904
6. Результат проведення процедури закупівлі:
6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною: 20 квітня 2012 року
6.2. Дата укладення договору про закупівлю: 11 травня 2012 року
6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:
6.3.1. Дата прийняття рішення.
6.3.2. Причина.
7. Сума, визначена в договорі про закупівлю без ПДВ (згідно п.197.1.6 Податкового кодексу України):
Лот№1
цифрами: 898380грн.
словами: вісімсот дев’яносто вісім тисяч триста вісімдесят грн.
Лот№2
цифрами: 1883628грн.
словами: один мільйон вісімсот вісімдесят три тисячі шістсот двадцять вісім грн.
8. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару): -
9. Інформація про переможця торгів:
Лот№1
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Дитячий оздоровчий центр ім.Ю.Гагаріна»
9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 20529197
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи): 69008, м.Запоріжжя
9.4. Номер телефону, телефаксу: (061)2869806
Лот№2
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Хартрон-Віоліс»
9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 13617860
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи): 71100, Запорізька область, м.Бердянськ
9.4. Номер телефону, телефаксу: (0253)41785

Заступник начальника управління,
Голова комітету з конкурсних торгів І.В.Озьорна

Кожанова,2246564


ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції,
або пропозиції за результатами застосування процедури
закупівлі в одного учасника

Замовник:
1.1. Найменування: Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 37573438
1.3. Місцезнаходження. м.Запоріжжя, Орджонікідзевський район, проспект Маяковського, буд.3, 69035
Предмет закупівлі:
2.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги місць короткотермінового проживання інших (послуги з організації відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки) – два лоти – код ДКПП 016-97- 55.23.1:
- ЛОТ №1 – позаміський заклад оздоровлення та відпочинку на р.Дніпро;
-ЛОТ №2 – позаміський заклад оздоровлення та відпочинку, розташований на узбережжі відкритого моря.
2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: Послуги місць короткотермінового проживання інших (послуги з організації відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки) – два лоти
2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Запоріжжя, Запорізька область
2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Червень-серпень 2012 року
Процедура закупівлі: Відкриті торги
4.Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: ІБ «Вісник державних закупівель» від 12.03.2012 №31(633) огол.№116710
5.Учасник-переможець:
Лот№1
5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Дитячий оздоровчий центр ім.Ю.Гагаріна»
5.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 20529197
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: 69008, м.Запоріжжя, Заводський район, вул.Південне шосе, 74, тел./телефакс (061)2869806

 

Лот№2
5.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Хартрон-Віоліс»
5.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 13617860
5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: 71100, Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Курортна,69, тел./телефакс (0253)41785
6.Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника) без ПДВ:
ціна за 18 днів перебування однієї дитини у закладі відпочинку:
лот№1 – 2790грн.
лот№2 – 1926грн.
Загальна вартість закупівлі:
Лот№1
цифрами: 898380грн.
словами: вісімсот дев’яносто вісім тисяч триста вісімдесят грн.
Лот№2
цифрами: 1883628грн.
словами: один мільйон вісімсот вісімдесят три тисячі шістсот двадцять вісім грн.
6.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
7.Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника): 20 квітня 2012 року
8.Кінцевий строк укладення договору про закупівлю: 18 травня 2012 року

 

Заступник начальника управління,
Голова комітету з конкурсних торгів І.В.Озьорна


Звіт
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника


1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління праці та соцзахисту населення Запорізької міськради по Шевченківському районі
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37573780
1.3. Місцезнаходження: вул.Чарівна, 16, м.Запоріжжя,69068
1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району, 37573780
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти міського бюджету
3. Інформація про предмет закупівлі:
3.1. Найменування предмета закупівлі: код 40.30.10 - послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами) - 129,4 Гкал
3.2. Кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи надання послуг: за адресою замовника, 1 січня - 31 грудня 2012р.
4. Інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника www.tender.me.gov.ua
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника
4.3. Дата оприлюднення та номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: № 237952, “ВДЗ” №154 (600) від 26.12.2011р.
4.4. Дата оприлюднення та номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в відповідних міжнародних виданнях:
4.5. Дата оприлюднення та номер обгрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки Укаїни:
4.6. Дата оприлюднення відомостей щодо рішення Міністерства економіки України про погодження або відмову у погоджені застосування процедури закупівлі, опублкованих у державному офіційному виданні з питань державних закупівель:
4.7. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: № 256748, “ВДЗ” №155/11 (601/11) від 29.12.2011р.
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведені процедури закупівлі: 05.12.2011р.
6. Іформація про запрошеного учасниика процедури закупівлі:
Концерн “Міські теплові мережі”, 32121458, бульв.Гвардійський, 137, м.Запоріжжя, 69091, (0612) 67-84-12
7. Результат проведення процедури закупівлі:
7.1. Дата укладення договору про закупівлю:
Концерн “Міські теплові мережі” - 03.02.2012р.
7.2 Ціна договору про закупівлю
Концерн “Міські теплові мережі” - 111759 грн. (з ПДВ)
7.3. Процедура закупівлі в одного учасника відмінена:
8. Додаткова інформація:
9. Iнформація для оператору прийому:
10. Голова комітету з конкурсних торгів Супрун І.Б.


ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів

1. Замовник:
1.1.Найменування: Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37573438
1.3. Місцезнаходження: : м.Запоріжжя, проспект Маяковського, буд.3, 69035
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: №35410001004254

1.5.Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Кожанова Світлана Вікторівна, головний спеціаліст, секретар комітету з конкурсних торгів, 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 3, каб. 6, тел/телефакс (061)224-65-64, 236-15-78, e-mail: svetender@mail.ru

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради, код за ЄДРПОУ 37573438

2. Фінансування закупівлі
2.1. Джерело фінансування закупівлі: Кошти місцевого бюджету

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): meria.zp.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги місць короткотермінового проживання інших (послуги з організації відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки) – два лоти – код ДКПП 016-97- 55.23.1:
- ЛОТ №1 – позаміський заклад оздоровлення та відпочинку на р.Дніпро;
-ЛОТ №2 – позаміський заклад оздоровлення та відпочинку, розташований на узбережжі відкритого моря.

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 2 лоти орієнтовно для 1069 дітей
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Запоріжжя, Запорізька область
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: червень – серпень 2012 року
6. Місце отримання документації конкурсних торгів: м.Запоріжжя, проспект Маяковського, 3, 69035, кабінет 4
7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): Не вимагається
7.1. Розмір.
7.2. Вид.
7.3. Умови надання.
8. Подання пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 3, 69035, кабінет 4
8.2. Строк: 11. 04.2012
9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
9.1. Місце: м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 3, 69035, кабінет начальника
9.2. Дата: 11. 04.2012
9.3. Час: 11-00
10. Додаткова інформація: Способи зв'язку для отримання додаткової інформації тел/телфакс: (061)224-65-64; 236-15-78
Кваліфікаційні критерії до Учасників встановлюються відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Заступник начальника управління,
Голова комітету з конкурсних торгів І.В.Озьорна


РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2012 рік


Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради
по Шевченківському району ЄДРПОУ 37573780
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансу-вання

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтований початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Послуги с постачання водяної пари і горячої води (включно з холодоагентами)

КЕКВ 1161
КФК 010116

місцевий бюджет

-

Процедура закупівлі в одного учасника

Грудень 2011р.

-

-

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від __28.11.2011____ N __1_____.Голова комітету
з конкурсних торгів

 

_Супрун І.Б.

 

_______________

 

(прізвище, ініціали)

(підпис)

 

 

М. П.

Секретар комітету
з конкурсних торгів

 

_Чорна Л.В.

 

_______________

 

(прізвище, ініціали)

(підпис)


ОГОЛОШЕННЯ

про результати проведення торгів

 

1. Замовник:

1.1.Найменування: Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37573438

1.3.Місцезнаходження: м.Запоріжжя, Орджонікідзевський район, проспект Маяковського, 3, 69035

1.4.Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради, код 37573438

2.Джерело фінансування закупівлі: Кошти місцевого бюджету

3. Процедура закупівлі: Відкриті торги

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги місць короткотермінового проживання інших (послуги з організації відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки) – два лоти – код ДКПП 016-97- 55.23.1:

- ЛОТ №1 – позаміський заклад оздоровлення та відпочинку на р.Дніпро;

-ЛОТ №2 – позаміський заклад оздоровлення та відпочинку, розташований на узбережжі відкритого моря.

4.2. Кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт чи надання послуг: Послуги місць короткотермінового проживання інших (послуги з організації відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки) – два лоти – код ДКПП 016-97- 55.23.1, м.Запоріжжя, Запорізька область

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1.Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2.Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення): www.meria.zp.ua

5.3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі,опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: ІБ «Вісник державних закупівель» від 28.03.11 №37(483) огол.№019699

5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель: ІБ «Вісник державних закупівель» №55 (501) від 09.05.2011, №060651

6. Результат проведення процедури закупівлі:

6.1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визначена найбільш економічно вигідною: 04 травня 2011 року

6.2. Дата укладення договору про закупівлю: 25 травня 2011 року

6.3. Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися: -

6.3.1. Дата прийняття рішення.

6.3.2. Причина.

7. Ціна договору про закупівлю без ПДВ:

Лот№1

цифрами: 979506грн.

словами: дев’ятсот сімдесят дев’ять тисяч п’ятсот шість грн.

Лот№2

цифрами: 1819125грн.

словами: один мільйон вісімсот дев’ятнадцять тисяч сто двадцять п’ять грн.

8. Інформація про переможця торгів:

Лот№1

8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Дитячий оздоровчий центр ім.Ю.Гагаріна»

8.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 20529197

8.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи): м.Запоріжжя, Заводський район, вул.Південне шосе, 74, 69008

8.4. Номер телефону, телефаксу: (061)2869806

Лот№2

8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Підприємство «Обласний центр з організації дозвілля та оздоровлення дітей»

8.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 20484649

8.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи): м.Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вул.Профспілок, 5, 69035

8.4. Номер телефону, телефаксу: (0612)341723; 345202

 

 

Заступник начальника управління,

голова комітету з конкурсних торгів І.В.Озьорна

 

 

ЗВІТ
про результати проведення процедур
відкритих і двоступеневих торгів
N 05-05/1 від 25.05.2011


1. Замовник:
1.1. Найменування: Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37573438
1.3. Місцезнаходження: м.Запоріжжя, Орджонікідзевський район, проспект Маяковського, 3, 69035
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Кожанова Світлана Вікторівна, головний спеціаліст, секретар комітету з конкурсних торгів, 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 3, каб. 4, тел/телефакс (061) 224-65-64, e-mail: svetender@mail.ru
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради, код 37573438
2. Джерело фінансування закупівлі: Кошти місцевого бюджету
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування: Послуги місць короткотермінового проживання інших (послуги з організації відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки) – два лоти – код ДКПП 016-97- 55.23.1:
- ЛОТ №1 – позаміський заклад оздоровлення та відпочинку на р.Дніпро;
-ЛОТ №2 – позаміський заклад оздоровлення та відпочинку, розташований на узбережжі відкритого моря.
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: Послуги місць короткотермінового проживання інших (послуги з організації відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки) – два лоти
4. Процедура закупівлі: Відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності): www.meria.zp.ua
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: ІБ «Вісник державних закупівель» від 28.03.11 №37(483) огол.№019699
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: ІБ «Вісник державних закупівель» №55 (501) від 09.05.2011, №060651
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: ІБ «Вісник державних закупівель» №62/2 (508/2) від 25.05.2011, №078992
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі:6 (шість)
Лот №1


6.2.Найменування/прізвище, ім'я, по батькові

6.3.Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер

6.4.Місцезнаходження

Первинна профспілкова організація Відкритого акціонерного товариства «Запоріжсталь» ДОЦ «Супутник»

25890271

м.Запоріжжя, вул.Південне шосе, 72а, 69008

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дитячий оздоровчий центр ім.Ю.Гагаріна»

20529197

м.Запоріжжя, вул.Південне шосе, 74, 69008

Лот №2


6.2.Найменування/прізвище, ім'я, по батькові

6.3.Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер

6.4. Місцезнаходження

Міжгосподарський оздоровчий комплекс санаторного типу «Ольвія» для дітей, підлітків та молоді

05383371

Миколаївська обл., м.Очаків, вул.60 років СРСР, 7, 57500

Підприємство «Обласний центр з організації дозвілля та оздоровлення дітей»

20484649

м.Запоріжжя, вул.Профспілок, 5, 69035

Товариство з обмеженою відповідальністю «Еліна плюс» ДЗОВ «Северянін»

24907070

Запорізька обл., м.Мелітополь, вул.Гер.Сталінграду,3/5, 72319

Товариство з обмеженою відповідальністю «Промінь»

25492808

Запорізька обл.,Бердянський район,с.Новопетрівка, вул.Піонерська,16, 71162

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 27 квітня 2011 року 10-00.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 27 квітня 2011 року об 11-00.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 6 (шість)
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі
застосування процедури двоступеневих торгів): -
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:
Лот №1
1. Первинна профспілкова організація Відкритого акціонерного товариства «Запоріжсталь» ДОЦ «Супутник» – 2700грн. – за 18 днів перебування на одну дитину - інші умови пропозиції конкурсних торгів згідно документації конкурсних торгів ;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дитячий оздоровчий центр ім.Ю.Гагаріна» - 2619грн. - за 18 днів перебування
на одну дитину - інші умови пропозиції конкурсних торгів згідно документації конкурсних торгів.

Лот №2
1.Міжгосподарський оздоровчий комплекс санаторного типу «Ольвія» для дітей, підлітків та молоді – 2610грн. - за 18 днів перебування на одну дитину - інші умови пропозиції конкурсних торгів згідно документації конкурсних торгів ;
2. Підприємство «Обласний центр з організації дозвілля та оздоровлення дітей» - 2205грн.- за 18 днів перебування на одну дитину - інші умови пропозиції конкурсних торгів згідно документації конкурсних торгів ;
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Еліна плюс» ДЗОВ «Северянін» - 2484грн. за 18 днів перебування на одну дитину - інші умови пропозиції конкурсних торгів згідно документації конкурсних торгів ;
4. Товариство з обмеженою відповідальністю «Промінь» - 2304грн. - за 18 днів перебування на одну дитину - інші умови пропозиції конкурсних торгів згідно документації конкурсних торгів.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: 2 (дві) по лоту №2
- Міжгосподарський оздоровчий комплекс санаторного типу «Ольвія» для дітей, підлітків та молоді - пропозиція не відповідає умовам документації конкурсних торгів – підпункт3, пункту1,ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель»- місцем надання послуг передбачено Запорізьку область, учасник надає послуги у м.Очаків, Миколаївської обл.;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Еліна плюс» ДЗОВ «Северянін» - пропозиція не відповідає кваліфікаційним критеріям ст.16– підпункт1, пункту 1 ст.29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» - відсутні копії укладених договорів про надання аналогічних послуг відпочинку дітей.
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
Лот№1
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів (без ПДВ): 2619грн./за 18 днів перебування – на одну дитину;
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів (без ПДВ): 2700грн./за 18 днів перебування – на одну дитину;
номер 6 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (без ПДВ): 2619 грн., словами: дві тисячі шістсот дев’ятнадцять гривень.

Лот№2
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів (без ПДВ): 2205грн./за 18 днів перебування – на одну дитину;
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів (без ПДВ): 2304грн./за 18 днів перебування – на одну дитину;
номер 3 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (без ПДВ): 2205 грн., словами: дві тисячі двісті п’ять гривень.
Ціни зазначені без урахування ПДВ згідно п.197.1.6 Податкового кодексу України
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 04 травня 2011 року

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
Лот№1
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Дитячий оздоровчий центр ім.Ю.Гагаріна»
9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 20529197
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс : м.Запоріжжя, Заводський район, вул.Південне шосе, 74, 69008, (061)2869806.
Лот№2
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Підприємство «Обласний центр з організації дозвілля та оздоровлення дітей»
9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 20484649
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: м.Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вул.Профспілок, 5, 69035, (0612)341723; 345202
10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна (без ПДВ): 25 травня 2011 року
Лот№1
цифрами: 979506грн.
словами: дев’ятсот сімдесят дев’ять тисяч п’ятсот шість грн.
Лот№2
цифрами: 1819125грн.
словами: один мільйон вісімсот дев’ятнадцять тисяч сто двадцять п’ять грн.
11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися: -
12.1. Дата прийняття рішення.
12.2. Причини.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:
Лот №1
1.Первинна профспілкова організація Відкритого акціонерного товариства «Запоріжсталь» ДОЦ «Супутник»
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дитячий оздоровчий центр ім.Ю.Гагаріна»

Лот №2
1. Підприємство «Обласний центр з організації дозвілля та оздоровлення дітей»
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Промінь»
13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам:
Лот №2
1.Міжгосподарський оздоровчий комплекс санаторного типу «Ольвія» для дітей, підлітків та молоді
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Еліна плюс» ДЗОВ «Северянін»
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:
Лот №1
1.Первинна профспілкова організація Відкритого акціонерного товариства «Запоріжсталь» ДОЦ «Супутник»
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Дитячий оздоровчий центр ім.Ю.Гагаріна»

Лот №2
1. Підприємство «Обласний центр з організації дозвілля та оздоровлення дітей»
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Промінь»
13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):
Оцінка тендерних пропозицій здійснювалася на основі наступного критерію: ціна тендерної пропозиції. Максимальна можлива кількість балів дорівнює 100 балам.
Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином: тендерній пропозиції, ціна якої найбільш економічно вигідна (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти тендерних пропозицій визначається за формулою:
Б обчисл = Цmin/Цобчисл*100, де
Б обчисл – обчислювана кількість балів;
Цmin - найнижча ціна;
Цобчисл – ціна тендерної пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

Розрахунок балів по пропозиціях учасників (окремо по кожному лоту):
Лот №1


Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи), ідентифікаційний код / ідентифікаційний номер (за наявності) учасника процедури закупівлі

Критерії оцінки
пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)

Значення показників згідно з
пропозиціями конкурсних торгів (ціновими пропозиціями) за критеріями оцінки

Кількість балів або інших оціночних одиниць за критеріями відповідно до методики оцінки (не заповнюється для процедури запиту цінових пропозицій)

Примітка

Ціна, грн.

Ціна, грн.

Первинна профспілкова організація відкритого акціонерного товариства «Запоріжсталь» - ДОЦ «Супутник» код ЄДРПОУ 25890271

2700,00

97

97

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дитячий оздоровчий центр ім.Ю.Гагаріна»
код ЄДРПОУ 20529197

2619,00

100

100 - переможець

 

Лот №2

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи), ідентифікаційний код / ідентифікаційний номер (за наявності) учасника процедури закупівлі

Критерії оцінки
пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій)

Значення показників згідно з
пропозиціями конкурсних торгів (ціновими пропозиціями) за критеріями оцінки

Кількість балів або інших оціночних одиниць за критеріями відповідно до методики оцінки (не заповнюється для процедури запиту цінових пропозицій )

Примітка

Ціна, грн.

Ціна, грн.

Підприємство «Обласний центр з організації дозвілля та оздоровлення дітей» ДЗОВ «Прометей» (м.Приморськ, Запорізької обл.)
код ЄДРПОУ 20484649

 

2205,00

 

100

 

100 - переможець

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Промінь» ДЗОВ «Молода гвардія» (м.Бердянськ, Запорізької обл.)
код ЄДРПОУ 25492808

 

2304,00

 

95,7

 

95,7

 

15. Склад комітету з конкурсних торгів:
-Озьорна І.В. заступник начальника управління соціального захисту населення Запорізької міської ради;
-Стародуб В.І. начальник відділу прийому громадян та міських соціальних програм управління соціального захисту населення Запорізької міської ради;
-Нікітенко О.М. головний спеціаліст відділу прийому громадян та міських соціальних програм управління соціального захисту населення Запорізької міської ради;
-Кожанова С.В. головний спеціаліст відділу прийому громадян та міських соціальних програм управління соціального захисту населення Запорізької міської ради;
-Хижняк Е.В. головний спеціаліст відділу державних соціальних програм управління соціального захисту населення Запорізької міської ради.

 

Голова комітету з конкурсних торгів,
заступник начальника управління
соціального захисту населення
Запорізької міської ради І.В.Озьорна


 

 

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів

 

1.Замовник:

1.1.Найменування:Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37573438

1.3.Місцезнаходження: м.Запоріжжя, проспект Маяковського, буд.3, 69035

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: №35410001004254

1.5.Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail):

Кожанова Світлана Вікторівна, головний спеціаліст, секретар комітету з конкурсних торгів, 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 3, каб. 6, тел/телефакс (061)224-65-64, e-mail: svetender@mail.ru

1.6.Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради, код за ЄДРПОУ 37573438

2.Джерело фінансування закупівлі: Кошти місцевого бюджету

3.Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю:www.tender.me.gov.ua.

4.Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.meria.zp.ua.

5.Інформація про предмет закупівлі:

5.1.Найменування предмета закупівлі: Послуги місць короткотермінового проживання інших (послуги з організації відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки) – два лоти – код ДКПП 016-97- 55.23.1:

- ЛОТ №1 – позаміський заклад оздоровлення та відпочинку на р.Дніпро;

-ЛОТ №2 – позаміський заклад оздоровлення та відпочинку, розташований на узбережжі відкритого моря.

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

м. Запоріжжя, Запорізька область

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Червень-серпень 2011 року

6. Місце отримання документації конкурсних торгів: м.Запоріжжя, проспект Маяковського, 3, 69035, кабінет 4

7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): Не вимагається

7.1. Розмір:

7.2. Вид:

7.3. Умови надання.

8. Подання пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Місце: м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 3, 69035, кабінет 4

8.2. Строк: 27.04.2011р. до 10-00

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

9.1.Місце: м. Запоріжжя, проспект Маяковського, 3, 69035, кабінет начальника

9.2.Дата: 27.04.2011

9.3.Час: 11-00

10. Додаткова інформація:

Способи зв'язку для отримання додаткової інформації тел/телфакс: (061)224-65-64; 236-15-78

Кваліфікаційні критерії до Учасників встановлюються відповідно до статті 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

 

Заступник начальника управління,
Голова комітету з конкурсних торгів І.В.Озьорна

Тендерна документація

 

br / cellpadding=

p style=

Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet