Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206Портал електронних петицій

УВАГА!
Перед створенням своєї електронної петиції, рекомендуємо ознайомитись із нижченаведеним рішенням Запорізької міської ради!

  

                                                                                                                                                                                               

Портал електронних петицій


 

УКРАЇНА

 ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА
 РІШЕННЯ 
 м. Запоріжжя 

 

          Керуючись Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян», «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції, «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою розширення можливостей реалізації прав громадян на вирішення питань місцевого самоврядування в місті Запоріжжя, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про електронні петиції (додається).
2. Доручити комунальному підприємству «Центр управління інформаційними технологіями» розробити та впровадити в строк до 31.12.2016 на офіційному порталі Запорізької міської влади розділ «Електронні Петиції».
3. Доручити управлінню внутрішньої політики, преси та інформації опублікувати дане рішення в засобах масової інформації та на офіційному порталі Запорізької міської влади.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Пидорича Р.О., керуючого справами виконавчого комітету міської ради Омельяновича Р.А. та постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції (Согорін А.А.).
 
 
Міський голова                                                                                                  В.В.Буряк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
30.11.2016 №101

ПОЛОЖЕННЯ

про електронні петиції

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Електронна петиція – це колективне звернення громадян до Запорізької міської ради через офіційний портал Запорізької міської влади або веб–сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

1.2. Діловодство щодо розгляду електронних петицій адресованих Запорізькій міській раді ведеться окремо від інших видів діловодства та покладається на відділ по роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету Запорізької міської ради.

1.3. Організацію розгляду електронних петицій адресованих Запорізькій міській раді забезпечує управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради.

 

II. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

2.1. Для створення електронної петиції до Запорізької міської ради її автор (ініціатор) реєструється або авторизується на офіційному порталі Запорізької міської влади, заповнює спеціальну форму та розміщує текст електронної петиції.

Автор електронної петиції має дотримуватися правил щодо оформлення петиції, а саме:

- зазначити прізвище, ім’я, по батькові, електронну та поштову адресу автора (ініціатора), (за умовчанням підставляються реєстраційні дані);

- вказати заголовок петиції;

- викласти суть електронної петиції;

- в петиції може бути зазначено одне питання.

2.2. Петиція не може бути оприлюднена, якщо в ній зазначено більш ніж одне питання, якщо її суть не відповідає повноваженням міської ради, або спонукає до перевищення її повноважень. Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та вислови порнографічного, еротичного або сексуального характеру, матеріали та вислови, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг.

2.3. Електронна петиція оприлюднюється на офіційному порталі Запорізької міської влади протягом строку встановленого законом.

2.3. У разі сумнівів щодо відповідності петиції встановленим вимогам, петиція направляється на розгляд постійної комісії з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції для розгляду із залученням відповідних фахівців та надання висновків по розміщенню даної петиції на офіційному порталі Запорізької міської влади.

2.4. У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору із зазначенням причин відмови, не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

2.5. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

 

III. ЗБІР ПІДПИСІВ

3.1. Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному порталі Запорізької міської влади є датою початку збору підписів на її підтримку.

3.2. На офіційному порталі Запорізької міської влади обов'язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та списку осіб, які підписали електронну петицію.

3.3. До визначення у статуті територіальної громади вимог щодо кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до Запорізької міської ради та строку збору підписів  електронна петиція розглядається за умови збору на її підтримку не менше як 750 підписів громадян протягом не більше 60 днів з дня оприлюднення петиції.

3.4. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів розглядається як звернення громадян.

3.5. Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт громадського об’єднання і яка протягом установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня після набрання необхідної кількості підписів надсилається громадським об’єднанням Запорізькій міській раді із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву та адресу електронної пошти громадського об’єднання, а також поштову адресу для отримання письмової відповіді.

 

IV. РОЗГЛЯД ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

4.1. Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному порталі Запорізької міської влади не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об'єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.

4.2. Запорізький міський голова невідкладно, але не пізніше ніж через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку електронної петиції, направляє її на розгляд до постійної депутатської комісії Запорізької міської ради, предметом відання якої є порушене автором петиції питання, та до профільних виконавчих органів міської ради для опрацювання та надання відповідної інформації профільній депутатській комісії. Ця інформація має бути надана впродовж (але не більше) чотирьох робочих днів.

4.3. Постійна комісія здійснює розгляд електронної петиції невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду на офіційному порталі Запорізької міської влади.

На засідання постійної комісії, у разі необхідності, запрошується автор (ініціатор) електронної петиції, залучаються фахівці, спеціалісти, інші особи виконавчих органів Запорізької міської ради або органів державної влади.

За результатами розгляду електронної петиції постійна комісія надає висновки і рекомендації відповідно до своєї компетенції. Виконавчий орган міської ради, до компетенції якого віднесено порушене автором (ініціатором) петиції питання, готує проект рішення Запорізької міської ради щодо підтримки або не підтримки електронної петиції та передає його на розгляд постійних комісій.

4.4. Розгляд проекту рішення щодо електронної петиції здійснюється Запорізькою міською радою першочергово на найближчому пленарному засіданні ради у порядку, визначеному Регламентом Запорізької міської ради.

4.5. Інформація про результати розгляду електронної петиції не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному порталі Запорізької міської влади, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції або відповідному громадському об'єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.

 4.6. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається протягом трьох років з дня оприлюднення петиції.

 

Секретар міської ради                                                         Р.О.Пидорич


 Яндекс.Метрика
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet