Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206


КУ "Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5"

Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік

Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік (кошторис 2016 ) зі змінами станом на 29.06.2016. Затверджено рішенням ККТ від29.06.2016 № 88


Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», код ЄДРПОУ 05498789
Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік (кошторис 2016р.) зі змінами станом на 28.03.2016  

Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік. Затверджено рішенням ККТ від 28.03.2016 № 52


Зміни до річного плану закупівель на 2016 рік (рішення ККТ від 13.01.2016 №1)
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», код ЄДРПОУ 05498789

Зміни до РП закупівель на 2016 рік КУ "Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня № 5"


Додаток до річного плану закупівель на 2016 (рішення ККТ від 13.01.2016 № 1)
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», код ЄДРПОУ 05498789
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Додаток до РП закупівель на 2016 рік КУ "Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня № 5"

Додаток до річного плану закупівель (зі змінами) на 2015  рік станом на 29.12.2015р. (рішення ККТ від 29.12.2015 № 138)
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», код ЄДРПОУ 05498789
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік (станом на 29.12.2015)


Додаток до річного плану закупівель (зі змінами) на 2015  рік станом на 01.10.2015р. (рішення ККТ від 28.09.2015 № 105)

Додаток до річного плану закупівель (зі змінами) на 2015 рік станом на 01.10.2015р.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 15.09.2014 №1106
ЗМІНИ ДО РІЧНОГО  ПЛАНУ  ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік (ДК 016-2010)
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», код ЄДРПОУ 05498789
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ

(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість

предмета закупівлі

Процедура

закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (пара та гаряча вода) 35.30.1 (35.30.11-00.00)

2271

447191,09 грн.

(Чотириста сорок сім тисяч сто дев’яносто одна грн., 09 коп.)

(з урахування ПДВ)

Переговорна процедура закупівлі

вересень

2015 року

 

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

Кошти місцевого бюджету

Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (постачання пари та гарячої води трубопроводами)

35.30.1 (35.30.12-00.00)

2272

606734,89 грн.

(Шістсот шість тисяч сімсот тридцять чотири грн., 89 коп.)

(з урахування ПДВ)

Переговорна процедура закупівлі

вересень

2015 року

 

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

Кошти місцевого бюджету

Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

 
Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від 03.09.2015 року № 96.
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів                                                  _______________                      Н.О. Мерецька                                  
                                                                                                                    (підпис)                        (ініціали, прізвище)                                                                                 
                                                                        М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів                                           _______________                        І.О. Дюжник                                 
                                                                                                                     (підпис)                     (ініціали, прізвище)                 
 


ЗМІНИ ДО РІЧНОГО  ПЛАНУ  ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік (ДК 016-2010)
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», код ЄДРПОУ 05498789
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
 
Предмет закупівлі
Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)
Очікувана вартість
предмета закупівлі
Процедура
закупівлі
Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі
Примітки

1

2

3

4

5

6

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані (газ природний) 06.20.1
2274
253855,08 грн.
(Двісті п’ятдесят три тисячі вісімсот п’ятдесят п’ять  гривень 08 коп.)
(з урахуванням ПДВ)
 
Переговорна процедура закупівлі
липень
2015 рік
Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Кошти місцевого бюджету
Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

 

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від 22.07.2015 року № 83.

 


ЗАТВЕРДЖЕНО       
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України 15.09.2014 №1106    

      

Додаток до річного плану закупівель (зі змінами)
на 2015 рік (кошторис 2015р.)
станом на 01.07.2015 
КУ "Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5, код за  ЄДРПОУ 05498789

 

 

 

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ     (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Вироби текстильні готові для домашнього господарства
(пелюшки бавовняні, подушки)
13.92.1

2210

11166,37
(Одинадцять тисяч сто шiстдесят шiсть  грн.,37 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

Вироби текстильні готові, інші (тканина, прапор)
13.92.2

2210

2427,90
(Двi тисячi чотириста двадцять сiм грн., 90 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

Мотузки, канати, шпагат і сіткове полотно, крім відходів
(шпагат)
13.94.1

2210

231,18
(Двiстi тридцять одна грн., 18 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

Вироби текстильні готові для домашнього господарства
(пелюшки бавовняні)
13.92.1

2210

4000,00
(Чотири тисячі грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти спеціального фонду  25010300

 

 

 

 

 

 

Одяг робочий, інший
(рукавички)
14.12.3

2210

44,28
(Сорок чотири грн., 28 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

Папір і картон оброблені
(папір А-4, папки)
17.12.7

2210

10670,36
(Десять тисяч шiстсот сiмдесят грн., 36 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

Вироби канцелярські, паперові
(бланки)
17.23.1

2210

24011,10
(Двадцять чотири тисячi одинадцять грн., 10 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

Вироби канцелярські, паперові
(бланки)
17.23.1

2210

3488,20
(Три тисячi чотириста вiсiмдесят вiсiм грн., 20 коп.)

             

на протязі року

Кошти спеціального фонду 25010300 (кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015)

 

 

 

 

 

 

Сульфіди, сульфати; нітрати, фосфати і карбонати (сода)
20.13.4

2210

7298,00
(Сiм тисяч двiстi дев`яносто вiсiм грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

Кислоти монокарбонові жирні технічні; кислоти карбонові та їхні солі
(літол)
20.14.3

2210

247,92
(Двiстi сорок сiм грн., 92 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; барвники художні та друкарські чорнила (фарба)
20.30.2

2210

3657,56
(Три тисячi шiстсот п`ятдесят сiм грн., 56 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

Мило, засоби мийні та засоби для чищення
(мило туалетне)
(мило господарське )
(мило рідке)
(засоби мийні)
20.41.3

2210

36342,90
(Тридцять шiсть тисяч триста сорок двi  грн.,90 коп.)

 

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клеї
(клеї ПВА)
20.52.1

2210

 

20,52
(Двадцять грн.,52коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

Засоби змащувальні; присадки; речовини антифризні готові
( тосол)
20.59.4

2210

1257,00
(Одна тисяча двiстi п`ятдесят сiм грн.,00коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

Ґума невулканізована та вироби з неї; ґума вулканізована, крім твердої ґуми, ґуми у формі ниток, кордів, пластин, листів, стрічок, стрижнів і профілів
(ізолента)
22.19.2

2210

 

240,48
(Двiстi сорок грн., 48 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

Тара пластмасова                                                             (мішки)
22.22.1

 

 

2210

345,00
(Триста сорок п`ять грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді, не пластикові
(короб, вимикач, розетки,москітна сітка)
22.23.1

2210

 

3063,92
(Три тисячi шiстдесят три грн., 92 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

Вироби пластмасові інші, н. в. і. у.                                  (файли, ізолента, відро, таз)
22.29.2

2210

1530,76
(Одна тисяча п`ятсот тридцять грн., 76 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

Цемент
(цемент)
23.51.1

2210

887,10
(Вiсiмсот вiсiмдесят сiм грн.,10 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

Вапно негашене, гашене та гідравлічне                       (вапняна паста)
23.52.1

2210

461,76
(Чотириста шiстдесят одна грн., 76 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

Труби та трубки зварні, круглого поперечного перерізу, зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі
(труби зі сталі)
24.20.2

2210

678,00
(Шiстсот сiмдесят вiсiм  грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

Вироби конструкційні металеві та їхні частини
(кутик металевий,драбина)
25.11.2

2210

2323,64
(Двi тисячi триста двадцять три грн., 64 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

Замки та завіси
(замок)
25.72.1

2210

1037,00
(Одна тисяча тридцять сiм грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

Інструменти ручні, інші       ( пензлик)
25.73.3

2210

715,74
(Сiмсот п`ятнадцять грн., 74 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

Деталі змінні до ручних інструментів з механічним урухомлювачем/приводом чи без нього, або до верстатів
(сверло,диск,електроди)
25.73.4

2210

1441,76
(Одна тисяча чотириста сорок одна   грн., 76 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

Вироби кріпильні та ґвинтонарізні
(болти,цвяхи,гайки,шайби)
25.94.1

2210

1682,75
(Одна тисяча шiстсот вiсiмдесят двi  грн., 75 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

Вироби для ванн і кухні, металеві
(скребок кухоний, відро)
25.99.1

2210

290,00
(Двісті дев'яносто грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

Вироби з недорогоцінних металів, інші
(скріпки)
25.99.2

2210

156,60
(Сто п`ятдесят шiсть  грн., 60 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них
(калькулятор,скоби, скрепки)
26.20.1

2210

1445,84
(Одна тисяча чотириста сорок п`ять  грн., 84 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

Прилади для контролювання інших фізичних характеристик
(аріометр, термометр)
26.51.5

2210

207,96
(Двiстi сiм грн., 96 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

Елементи первинні, первинні батареї та частини до них
(батарейки)
27.20.1

2210

14,76
(Чотирнадцять грн., 76 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

Акумулятори електричні та частини до них
(клема акумулятора, перемичка )
27.20.2

2210

 

132,00
(Сто тридцять двi   грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

Проводи та кабелі електронні й електричні, інші
(провода)
27.32.1

2210

299,02
(Двiстi дев`яносто дев`ять  грн.,02 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

 

Лампи та світильники
(лампи, ліхтар)
27.40.2

2210

15461,54
(П`ятнадцять тисяч чотириста шiстдесят одна грн., 54 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів
(кран, задвижка)
28.14.1

2210

 

6393,96
( Шiсть тисяч триста дев`яносто три грн., 96 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

Інструмент електромеханічний для роботи однією рукою; інструмент ручний портативний із силовим урухомлювачем/приводом, інший
(паяльник)
28.24.1

 

 

2210

 

198,54
(Сто дев`яносто вiсiм грн., 54 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

Устатковання для миття, наповнювання, пакування та обгортання пляшок або іншої тари; вогнегасники, пульверизатори, машини пароструминні та піскоструминні; прокладки
(вогнегасники)
28.29.2

2210

2000,00
(Дві тисячі грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Устатковання електричне, інше, до моторних транспортних засобів і його частини
(комутатор, котушка запалення, реле і стартер)
29.31.2

2210

5179,00
(П`ять тисяч сто сiмдесят дев`ять грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Устатковання електричне, інше, до моторних транспортних засобів і його частини
(замок запалювання, вимикач маси, рилє)
29.32.1

2210

621,00
(Шістсот двадцять одна грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н. в. і. у.
(запчастини)
29.32.3

2210

 

33618,00
(Тридцять три тисячi шiстсот вiсiмнадцять грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н. в. і. у.
(запчастини)
29.32.3

2210

 

7500,00
(Сiм тисяч п`ятсот грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти спеціального фонду  25010400

 

 

Матраци
(матраци)
31.03.1

2210

3435,00
(Три тисячi чотириста тридцять п'ять грн., 00 коп.) 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

Мітли та щітки
(метла 10 шт, йоршик)
32.91.1

2210

571,20
(П`ятсот сiмдесят одна грн., 20 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки
(фарба штемпельна, олівці, ручки, стержні)
32.99.1

2210

100,08
(Сто грн.,08 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Журнали та періодичні видання друковані
(журнали та періодичні видання друковані)
58.14.1

 

13047,00
(Тринадцять тисяч сорок сiм  грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

209942,70

 

 

 

 

Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми
(манжет до унітазу)
22.19.7

2210

 

50,00
(П`ятдесят грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету
(кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015р.)

 

 

 

Замки та завіси
(серцевина до замку)
25.72.1

2210

 

162,00
(Сто шiстдесят двi грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету
(кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015р.)

 

 

 

Вироби кріпильні та ґвинтонарізні
(дюбель)
25.94.1

2210

163,00
(Сто шiстдесят три грн., 00 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету
(кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015р.)

 

 

 

Апаратура електрична для комутації чи захисту електричних кіл, на напругу не більше ніж 1000 В
(автоматичний вимикач з коробкою)
27.12.2

2210

 

76,00
(Сімдесят  шiсть грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету
(кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015р.)

 

 

 

Проводи та кабелі електронні й електричні, інші
(провод ПВС)
27.32.1

2210

797,50
(Сiмсот дев`яносто сiм  грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету
(кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015р.)

 

 

 

Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів
(змішувач до ванни)
28.14.1

 

 

500,00
(П`ятсот грн., 00 коп.)

 

 

Кошти місцевого бюджету
(кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015р.)

 

 

 

 

 

1748,50

 

 

 

 

 

 

211691,20

 

 

 

 

Олії рафіновані
(олія соняшникова )
10.41.5

 

2220

 

984,20
(Дев'ятсот вiсiмдесят чотири грн., 20 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Крохмалі і крохмалепродукти; цукор і цукрові сиропи, н. в. і. у.
(глюкоза та сироп глюкози; фруктоза та сироп фруктози; цукор інвертний; цукор і цукрові сиропи, н. в. і. у.)
(гель, крохмаль кукурудзяний)
10.62.1

2220

11571,25
(Одинадцять тисяч п`ятсот сiмдесят одна  грн., 25коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

Папір газетний, папір ручного виготовляння та інший некрейдований папір, або картон для графічних цілей
(папір-основа та картон-основа для фоточутливого, термочутливого чи електрочутливого паперу; папір-основа для копіювального паперу; основа для шпалер)
17.12.1

2220

 

17967,15
(Сiмнадцять тисяч дев`ятсот шiстдесят сiм   грн., 15 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Папір і картон оброблені
(диски папірові)
17.12.7

2220

 

41910,46
(Сорок одна тисяча дев`ятсот десять  грн., 46 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Гази промислові
(кисень медичний рідкий - 20т )                       
20.11.1

2220

80014,60

(Вiсiмдесят тисяч чотирнадцять грн., 60 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Оксиди, пероксиди та гідроксиди
(натрій гідрат окису єдкий)
20.12.1

2220

 

30,24
( Тридцять грн., 24 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Елементи хімічні, н. в. і. у.; кислоти та сполуки неорганічні
(кислота соляна)
20.13.2

2220

354,62
(Триста п`ятдесят чотири  грн., 62 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

Солі металів галоїдні; гіпохлорити, хлорати й перхлорати
(хлориди (крім хлориду амонію)
оксиди хлору і хлориди гідроксидів міді та інших металів)
20.13.3

2220

13435,53

(Тринадцять тисяч чотириста тридцять п`ять  грн., 53 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

Сульфіди, сульфати; нітрати, фосфати і карбонати
(магнія сульфат)
20.13.4

2220

286,90
(Двiстi вiсiмдесят шiсть грн., 90 коп.)

 

травень 2015 року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Речовини хімічні неорганічні основні, інші, н. в. і. у.
(пероксид водню)
20.13.6

 

2220

13741,44
(Тринадцять тисяч сiмсот сорок одна грн.,44 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Кислоти монокарбонові жирні технічні; кислоти карбонові та їхні солі
(кислота бензойна, кислота оцтова)
20.14.3

2220

 

 

1000,00
(Одна тисяча  грн.,00 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Сполуки органічні з азотною функційною групою
(амінокапроновая кислота)
20.14.4

2220

4791,70
(Чотири тисячі сiмсот дев`яносто одна грн., 70 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Ефіри, пероксиди, епоксиди, ацеталі та напівацеталі органічні; сполуки органічні, інші
(формалін)
20.14.6

2220

219,50
(Двiстi дев`ятнадцять грн.,50 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Продукти хімічні органічні, основні, різноманітні
(спирт етиловий та напої спиртні денатуровані, інші, будь-якої міцності)
20.14.7

2220

84360,00
(Вiсiмдесят чотири тисячi триста шiстдесят  грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Кислота азотна; кислоти сульфоазотні; аміак
(аміак водний, кислота азотна, кислоти сульфазотні)
20.15.1

2220

599,00
(П'ятсот дев`яносто дев`ять грн.,00 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Пестициди та інші агрохімічні продукти
(засоби дезінфекційні, азопірамова проба )
20.20.1

2220

157994,24
(Сто п`ятдесят сiм тисяч дев`ятсот дев`яносто чотири  грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

9672 td rowspan=107 valign=td width=

 

 

Пестициди та інші агрохімічні продукти
(засоби дезінфекційні )
20.20.1

2220

56532,00
(П`ятдесят шiсть тисяч п`ятсот тридцять двi  грн., 24 коп.)

 

на протязі року

Кошти спеціального фонду  25010300

 

 

 

Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого друку; фотохімікати та фотографічні незмішані речовини
(фотоплівка)
20.59.1

2220

30000,00
(Тридцять тисяч грн., 00 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Продукти хімічні різноманітні
(олія вазелинова, реактиви для КДЛ)
20.59.5

2220

106124,80
(Сто шiсть тисяч сто двадцять чотири  грн.,80 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

Продукти хімічні різноманітні
(реактиви)
20.59.5

2220

3326,00

(Три тисячi триста двадцять шiсть грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти спеціального фонду 25020200

 

 

 

Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; солі та гідроксиди амонію четвертинні; фосфоаміноліліди; аміди та їхні похідні й солі з цих речовин
(лізин)
21.10.2

2220

 

172,80
(Сто сiмдесят двi грн., 80коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро-атомом(-ами) азоту, що мають у структурі неконденсоване піразинове кільце, піримідинове кільце, піперазольне кільце чи фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; гідантоїн та його п
(наркотичні, психотропні препарати та  прекурсори)
21.10.3

2220

34000,00
(Тридцять чотири тисячi грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та алкалоїди рослинного походження та їхні похідні; антибіотики
(антибіотики, вітаміни та гормони)
21.10.5

2220

 

17667,16
(Сiмнадцять тисяч шiстсот шiстдесят сiм грн.16 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Ліки
(ліки, інші, зі змішаних чи незмішаних препаратів, розфасовані для роздрібної торгівлі, н. в. і. у.)
21.20.1

2220

44411,85

(Сорок чотири тисячi чотириста одинадцять грн.,85 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Препарати фармацевтичні, інші
(кетгут хірургічний стерильний,вата, марля та подібні вироби, вкриті фармацевтичними речовинами, розфасовані для роздрібної торгівлі, н. в. і. у.)
21.20.2

2220

108767,28
(Сто вiсiм тисяч сiмсот шiстдесят сiм   грн.,28 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з твердої ґуми
(пробки, перчатки,соски)
22.19.7

2220

151753,10
(Сто п`ятдесят одна тисяча сiмсот п`ятдесят три грн., 10 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

Скло напівоброблене, інше
(посуд лабораторний)
23.19.1

2220

 

2472,00
(Двi тисячi чотириста сiмдесят двi грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Скло технічне та інше скло
(лабораторний посуд)
23.19.2

2220

36368,55
 (Тридцять шiсть тисяч триста шiстдесят вiсiм  грн., 55 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Вмістини металеві легкі
(ковпачки)
25.92.1

2220

9792,00
(Дев`ять тисяч сiмсот дев`яносто двi  грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

Прилади для контролювання інших фізичних характеристик
(безконтактний термометр "DT-806")
26.51.5

2220

622,72
(Шiстсот двадцять двi грн., 72 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Прилади для контролювання інших фізичних характеристик
(безконтактний термометр "DT-806")
26.51.5

2220

300,00
(Триста гривень грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти спеціального фонду 25020200

 

 

 

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні
(шприци, голки, катетери)
32.50.1

2220

95640,89
(Дев`яносто п`ять тисяч шiстсот сорок  грн.,89 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

Вироби медичної та хірургічної призначеності, інші
(імплант до одноразового шприцу)
32.50.5

2220

14700,00
(Чотирнадцять тисяч сiмсот  грн.,00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

1141911,98

 

 

 

 

Овочі бобові сушені
(квасоля сушена, горох)
01.11.7

 

 

2230

22000,00
(Двадцять двi тисячi  грн. 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Овочі листкові
(капуста)
01.13.1

2230

23000,00

(Двадцять три тисячi грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Культури овочеві плодоносні, інші (кабачки,баклажани, томати, огірки)
01.13.3

2230

20000,00
(Двадцять тисяч грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні
(морква, цибуля) 
01.13.4

2230

31300,00
(Тридцять одна тисяча триста грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та інуліну
(картопля) 
01.13.5

2230

82500,00
(Вiсiмдесят двi тисячi п`ятсот грн., 00 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Буряки цукрові
(буряки цукрові)
01.13.7

2230

12600,00
 (Дванадцять тисяч шiстсот грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Плоди цитрусових культур
(лимон)
01.23.1

2230

4000,00
(Чотири  тисячi  грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Яблука (яблука)
01.24.1

2230

15000,00
(П`ятнадцять тисяч грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

Плоди зерняткових і кісточкових культур, інші (слива, алича,вишня)
01.24.2

2230

10000,00
(Десять тисяч грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

Яйця у шкаралупі, свіжі (яйця у шкарлупі, свіжі)
01.47.2

2230

80000,00
(Вiсiмдесят тисяч грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та інших тварин родини конячих, свіже чи охолоджене
(м'ясо великої рогатої худоби, свіже чи охолоджене)
10.11.1

2230

90000,00
(Дев`яносто тисяч грн., 00 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

М'ясо заморожене та заморожені харчові субпродукти; м'ясо та харчові субпродукти, інші
(печінка яловича)
10.11.3

 

2230

78000,00
(Сiмдесят вiсiм тисяч грн., 00 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

М'ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене
(м'ясо курей, свіжі чи охолоджені)
10.12.1

2230

99900,00
(Дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот грн., 00 коп.)  

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

М'ясо свійської птиці, заморожене
(печінка куряча)
10.12.2

2230

70796,53
(Сiмдесят тисяч сiмсот дев`яносто шiсть  грн., 53 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Консерви та готові страви з м'яса, м'ясних субпродуктів чи крові
(ковбаса)
10.13.1

2230

99900,00
(Дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена
(риба, заморожена)
10.20.1

2230

79900,00
(Сiмдесят дев`ять тисяч дев`ятсот грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Риба, оброблена чи законсервована іншим способом; ікра осетрових та замінники ікри
(консерви рибні)
10.20.2

2230

20045,88
(Двадцять тисяч сорок п`ять грн., 88 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Соки фруктові та овочеві
(соки фруктові)
10.32.1

2230

30000,00
(Тридцять тисяч грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі
(ікра кабачкова, томатна паста)
10.39.1

2230

25000,00
(Двадцять п`ять тисяч грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані
(повидло, родзинки, сухофрукти)
10.39.2

2230

20000,00
(Двадцять тисяч грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Олії рафіновані
(олія рафінована)
10.41.5

2230

20000,00
(Двадцять тисяч грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

Молоко у твердих формах
(сухе молоко)
10.51.2

2230

99900,00

(Дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот  грн., 00 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

Сир сичужний та кисломолочний сир
(творог, сир)
10.51.4

2230

40000,00
(Сорок тисяч грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Продукти молочні, інші
(сметана, згущене молоко)
10.51.5

2230

37464,32
 (Тридцять сiм тисяч чотириста шiстдесят чотири грн., 32 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Масло вершкове та молочні пасти
(масло вершкове)
10.51.3

2230

 

99900,00
(Дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот  грн., 00 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи дроблений
(рис повністю обрушений)
10.61.1

2230

 

30004,00
(Тридцять тисяч чотири  грн., 00 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Борошно зернових і овочевих культур; їхні суміші
(борошно)
10.61.2

2230

12198,00
 (Дванадцять тисяч сто дев`яносто вiсiм грн., 00 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна зернових культур
(крупа з вівса, крупа гречана, арнаутка)
10.61.3

2230

99900,00
 (Дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот грн., 00 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Крохмалі і крохмалепродукти; цукор і цукрові сиропи, н. в. і. у.
(крохмаль)
10.62.1

2230

1000,00
(Одна тисяча грн., 00 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

Вироби хлібобулочні,  кондитерські та кулінарні,борошняні,нетривалого зберігання
(хліб пшеничний з борошна вищого гатунку)
10.71.1

2230

17556,00
(Сiмнадцять тисяч п`ятсот п`ятдесят шiсть грн., 00 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та кондитерські, борошняні, тривалого зберігання
(печиво та вафлі
10.72.1

2230

9954,12
(Дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят чотири  грн.,12 коп.)

 

&n td rowspan=/tdbsp;

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби
(макарони, локшина й подібні борошняні вироби)
10.73.1

2230

56326,00
(П`ятдесят шiсть тисяч триста двадцять шiсть грн., 00 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Цукор-сирець, тростинний і очищений тростинний чи буряковий цукор (сахароза); меляса
(цукор білий, кристалічний)
10.81.1

2230

99900,00
(Дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот  грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Чай і кава, оброблені
( чай чорний ,цикорій смажений та інші смажені замінники кави, екстракти, есенції та концентрати з них)
10.83.1

2230

17000,00
(Сiмнадцять тисяч грн. 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Сіль харчова
( сіль харчова)
10.84.3

2230

5000,00
(П`ять тисяч грн. 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Продукти харчові готові гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування
(молочні суміші)
10.86.1

 

 

2230

29535,68
(Двадцять дев`ять тисяч п`ятсот тридцять п`ять грн., 68 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти; екстракти та соки з м'яса, риби й водяних безхребетних
(дріжджі (активні чи неактивні))
10.89.1

2230

2000,00
(Дві тисячі грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

1591580,53

 

 

 

 

Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. і. у.
(т/о ШГРП)
25.92.1

2240

2738,76
(Двi тисячi сiмсот тридцять вiсiм грн., 76 коп.)

 

лютий 2015 року

Кошти спеціального фонду 25020200 (кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015)

 

 

 

Ремонтування та технічне обслуговування підіймального та вантажного устатковання                                                                                    (ліфти)
33.12.1

2240

17220,00
(Сiмнадцять тисяч двiстi двадцять грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності
(ремонт мед.обладнання)
33.12.1

2240

10000,00
(Десять тисяч грн., 00 коп.)

 

лютий 2015 року

Кошти спеціального фонду 25020200 (кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015)

 

 

 

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності
(заправка  вогнегасників)
(послуги з повірки різноманітних приладів)
(технічне осблуг.штучної нирки та систем очищ.води)
33.12.2

2240

21881,53
(Двадцять одна тисяча вiсiмсот вiсiмдесят одна грн. 53 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

 

 

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності
(заправка картриджів )
(послуги з повірки різноманітних приладів)
(технічне обслуговування киснепроводу)
33.12.2

2240

18968,42
(Вiсiмнадцять тисяч дев`ятсот шiстдесят вiсiм грн. 42 коп.)

 

на протязі року

Кошти спеціального фонду  25010300

 

 

 

 

 

Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання
(ремонт і технічне обслуговування медичної техніки)
33.13.1

2240

80609,00
(Вiсiмдесят тисяч шiстсот дев`ять  грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання
(ремонт і технічне обслуговування медичної техніки (кювез, ШВЛ))
33.13.1

2240

11820,00
(Одинадцять тисяч вiсiмсот двадцять   грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти спеціального фонду  25010300

 

 

 

Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання
(технічне обслуговування гематологічного аналізатора)
33.13.1

 

 

2240

 

4700,00
(Чотири тисячi сiмсот грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти спеціального фонду 25020200

 

 

 

Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устатковання
(технічне обслуговування та ремонт множильної техніки, заправка картриджів)
33.14.1

2240

13488,00
(Тринадцять тисяч чотириста вiсiмдесят вiсiм грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устатковання
(заміна трансформатора струму)
33.14.1

2240

449,34
(Чотириста сорок дев`ять грн., 34 коп.)

 

на протязі року

Кошти спеціального фонду  25010300

 

 

 

Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного устатковання
(заземлення електробладнання лікарні)
33.14.1

2240

18490,80
(Вiсiмнадцять тисяч чотириста дев`яносто грн., 80 коп.)

 

лютий 2015 року

Кошти спеціального фонду 25020200 (кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015)

 

 

 

Ремонтування іншого устатковання
(коректор об? єму газу)
33.19.1

2240

1353,58
(Одна тисяча триста п`ятдесят три грн., 58 коп.)

 

на протязі року

Кошти спеціального фонду 25010300

 

 

 

Ремонтування іншого устатковання
(послуги з повірки різноманітних приладів)
33.19.1

2240

2683,47
(Двi тисячi шiстсот вiсiмдесят три грн., 47 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування                                                                                             
( вивіз сміття)
38.11.2

2240

73390,00
(Сiмдесят три тисячi триста дев`яносто  грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Утилізування відсортованих матеріальних ресурсів
(утилізація медичних голок та відходів із пластмаси )
38.32.1

2240

12192,07
(Дванадцять тисяч сто дев`яносто двi грн., 07 коп.) 

 

на протязі року

Кошти спеціального фонду 25020200

 

 

Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і маловантажних автотранспортних засобів
( ремонт автомобілів)
45.20.1

2240

26169,00
(Двадцять шiсть тисяч сто шiстдесят дев`ять грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

 

Послуги щодо передавання даних і повідомлень
(абон плата та міжміські переговори)
61.10.1

2240

14131,12
 (Чотирнадцять тисяч сто тридцять одна грн., 12 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

Послуги щодо передавання даних і повідомлень
(абон плата та міжміські переговори)
61.10.1

2240

27943,34

(Двадцять сiм тисяч дев`ятсот сорок три   грн.,34 коп.)

 

на протязі року

Кошти спеціального фонду 25020200

Послуги щодо передавання даних і повідомлень
(абонплата та межміські переговори)
61.10.1

2240

 

643,43
(Шiстсот сорок три грн., 43 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти спеціального фонду 25010300

Послуги щодо керування комп'ютерними засобами
( супроводження програм)
62.03.1

2240

11004,00
(Одинадцять тисяч чотири грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою
63.11.1

2240

780,00
(Сiмсот вiсiмдесят грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

Послуги щодо страхування автотранспорту
(послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальність перевізника)
65.12.2

2240

6281,40
(Шiсть тисяч двiстi вiсiмдесят одна грн., 40 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

Послуги щодо страхування автотранспорту
(послуги щодо страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту (зокрема відповідальність перевізника)
65.12.2

2240

9343,26
(Дев`ять тисяч триста сорок три  грн.,26 коп.)

 

на протязі року

Кошти спеціального фонду  25010300

Послуги щодо страхування загальної відповідальності
(страхування цівільної відповідальності суб'єктів господарювання)
65.12.5

2240

1290,00
(Одна тисяча двiстi дев`яносто грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

Послуги щодо технічного випробовування й аналізування
( метрологічна повірка)
71.20.1

 

2240

37370,60
(Тридцять сiм тисяч триста сiмдесят грн., 60 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

Послуги щодо технічного випробовування й аналізування
(метрологічна повірка)
71.20.1

2240

6500,00
(Шiсть тисяч п`ятсот  грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти спеціального фонду  25010300

Послуги щодо технічного випробовування й аналізування
(виміри ефектівності роботи вентиляції)
71.20.1

2240

 

1066,54
(Одна тисяча шiстдесят шiсть грн., 54 коп.)

 

на протязі року

Кошти спеціального фонду 25020200

Послуги щодо технічного випробовування й аналізування
(проведення аналізу стічної води)
71.20.1

2240

1200,00
(Одна тисяча двiстi грн., 00 коп.)

 

лютий 2015 року

Кошти спеціального фонду 25010300 (кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015)

Поточний ремонт внутрішніх мереж опалення
ДСТУ Б.Д.1.1-1-2013 (Інв.№10310004)

2240

5280,00
(П`ять тисяч двiстi вiсiмдесят  грн.,00коп.)

 

лютий 2015 року

Кошти спеціального фонду 25010300

Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. і. у.
(технічне обслуговування шафового газорозподільного пункту)
74.90.2

2240

18972,00
(Вiсiмнадцять тисяч дев`ятсот сiмдесят двi   грн., 00 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. і. у.
(промивка опалювальної системи )
(послуги на проведення робіт з перевірки протипожежного стану димових і вентиляційних каналів від газових приладів в котельні)
74.90.2

2240

30456,62
(Тридцять тисяч чотириста п`ятдесят шiсть грн., 62 коп.)

 

на протязі року

Кошти спеціального фонду  25010300

Послуги, пов'язані з особистою безпекою
(охорона )
80.10.1

2240

24999,00
(Двадцять чотири тисячi дев`ятсот дев`яносто дев`ять  грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти спеціального фонду  25010300

Послуги систем безпеки                                                                                      
( технічне обслуговування пожежної і охороної сигналізації, позовідомча охорона)
80.20.1

 

2240

46200,00
(Сорок шiсть тисяч двiстi грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

Послуги щодо очищування, інші
(дезінсекція та дератизація)
81.29.1

2240

 

5940,00
(П`ять тисяч дев`ятсот сорок  грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти спеціального фонду 25010300

Послуги лікувальних закладів
(обов? язкові профілактичні наркологічні огляди)
86.10.1

2240

10971,90
(Десять тисяч дев`ятсот сiмдесят одна грн., 90 коп.)

 

 

лютий 2015 року

Кошти спеціального фонду 25010300

Послуги у сфері охорони здоров'я, інші
(послуги медичних лабораторій ( медичний огляд водіїв))
86.90.1

2240

2207,00
(Дві тисячі двісті сiм  грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

Послуги у сфері охорони здоров'я, інші
(проведення бактеріологічних та вірусологічних досліджень біологічного матеріалу)
86.90.1

2240

8911,30
(Вiсiм тисяч дев`ятсот одинадцять грн.,30 коп.)

 

 

лютий 2015 року

Кошти спеціального фонду 25010300

Послуги бібліотек і архівів
(підготовка документів до здачі в архів)
91.01.1

2240

2030,00
(Двi тисячi тридцять грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти спеціального фонду  25010300

Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання
(ремонт системного блоку)
95.11.1

2240

1752,00
(Одна тисяча сiмсот п`ятдесят двi грн., 00 коп.)

 

 

лютий 2015 року

Кошти спеціального фонду 25010300 (кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015)

 

 

591427,48

 

 

 

Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання
(технічне осблуг.штучної нирки та систем очищ.води, заточка медичного інстументу, ремонт медичного обладнання)
33.13.1

2240

5462,00
(П`ять тисяч чотириста шiстдесят двi  грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету
(кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015р.)

Ремонтування та технічне обслуговування машин і устатковання спеціальної призначеності
(заправка картриджів, ремонт водопідготовчого обладнання)
33.12.2

2240

4223,00
(Чотири тисячi двiстi двадцять три грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету
(кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015р.)

Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використовування                                                                                             
( вивіз сміття)
38.11.2

2240

9788,68
Дев`ять тисяч сiмсот вiсiмдесят вiсiм грн., 68 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету
(кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015р.)

Послуги щодо керування комп'ютерними засобами
( супроводження програм)
62.03.1

2240

900,00

(Дев`ятсот  грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету
(кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015р.)

Послуги щодо страхування майна від пожежі та інших небезпек
(страхування аптеки, головного корпуса)
65.12.4

2240

650,00
(Шiстсот п`ятдесят грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету
(кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015р.)

Послуги щодо технічного випробовування й аналізування
( іспит автоклавів, вимірювання засобів захисту)
71.20.1

2240

2255,20
(Двадцять двi тисячi п`ятсот двадцятьгрн., 20 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету
(кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015р.)

Послуги професійні, технічні та комерційні, інші, н. в. і. у.
(послуги на проведення робіт з перевірки протипожежного стану димових і вентиляційних каналів від газових приладів в котельні)
74.90.2

2240

300,00
(Триста грн., 00 коп.)

 

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету
(кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015р.)

Послуги систем безпеки                                                                                      
( технічне обслуговування пожежної і охороної сигналізації, позовідомча охорона)
80.20.1

2240

810,00
(Вісімсот десять  грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету
(кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015р.)

 

 

24388,88

 

 

 

 

 

615816,36

 

 

 

Відрядження

 

2250

13925,00
(Тринадцять тисяч дев`ятсот двадцять п`ять  грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

13925,00

 

 

 

 

 

 

Послуги освітянські допоміжні
(навчання працівників з питань забезпечення
радіоційної безпеки та охорони праці, навчання тендерного комітету)
85.60.1

2282

7698,00
(Сiм тисяч шiстсот дев`яносто вiсiм грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

7698,00

 

 

 

Послуги допоміжні щодо страхування та пенсійного забезпечення, інші
(виплата пенсій і допомоги)
66.29.1

2710

 

63925,00
(Шiстдесят три тисячi дев`ятсот двадцять п`ять  грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

63925,00

 

 

 

Послуги щодо страхування від нещасних випадків і страхування здоров'я
(оплата видатків на обов,язкове державне страхування)
65.12.1

2730

 

4229,00
(Чотири тисячi двiстi двадцять дев`ять грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

 

 

4229,00

 

 

 

Послуги загальнодержавного характеру
(державна реєстрація джерел
іоніз.випромінювання)
84.11.1

2800

1760,28
(Одна тисяча сiмсот шiстдесят три грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету

Пеня

 

2800

 

2,72
 (Дві  грн., 72 коп.)

 

на протязі року

Кошти місцевого бюджету
(кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015р.)

 

Земельний податок

 

2800

27959,00
(Двадцять сiм тисяч дев`ятсот п`ятдесят дев`ять грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти спеціального фонду  25010300

Обов'язкові платежі до бюджету за срібло
(бюджетний кодекс доходи, видатки та кредитування державного бюджету України пп54,п.2,ст.29 Бюджетного кодексу)

2800

1650,00
(Одна тисяча шiстсот п`ятдесят грн., 00 коп.)

 

на протязі року

Кошти спеціального фонду  25010400

 

 

 

 

31372,00

 

 

 

Акумулятори електричні та частини до них
(акумуляторна батарея)
27.20.2

3110

7000,00

(Сім тисяч грн.,00 коп.)

 

березень 2015 року

Кошти спеціального фонду 25010300

 Холодильники та морозильники; машини пральні; електроковдри; вентилятори
(холодильник Snaige RF-240)
27.51.1

3110

4100,00
(Чотири тисячi сто грн., 00 коп.)

 

лютий 2015 року

Кошти спеціального фонду 25020200 (кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015)

Прилади для вимірювання чи перевіряння витрати, рівня, тиску та інших змінних характеристик рідин і газів
(індикатор внутрішньоочного тиску портативний ИГД-02 ПРА та Diathera)
26.51.52

3110

15000,00
(П`ятнадцять тисяч грн., 00 коп.)

 

квітень 2015 року

Кошти бюджету розвитку

Холодильники та морозильники; машини пральні; електроковдри; вентилятори
(холодильник Snaige)
27.51.1

3110

 

6000,00
(Шiсть тисяч грн., 00 коп.)

 

квітень 2015 року

Кошти бюджету розвитку

Теплообмінники; установки для кондиціювання повітря непобутові, непобутове холодильне та морозильне устатковання
(кондиціонер "Midea-07")
28.25.1

3110

 

6000,00
(Шiсть тисяч грн., 00коп.)

 

квітень 2015 року

Кошти бюджету розвитку

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них
(МФУ Canon MF 3010)
26.20.1

3110

4290,00
(Чотири тисячi двiстi дев`яносто грн., 00 коп.)

 

квітень 2015 року

Кошти бюджету розвитку

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні
(офтальмоскоп)
32.50.1

3110

6120,00
(Шiсть тисяч сто двадцять грн., 00 коп.)

 

квітень 2015 року

Кошти бюджету розвитку

 

 

48510,00

 

 

 

Разом

 

3730659,07

 

 

 

           Затверджений  рішенням  комітету з конкурсних торгів від 26.06.2015р. № 70

 

 

 

 

 

 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів

 

 

С.В. Бузовєрова

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

М.П.

 

 

 

 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

 

 

Н.О. Мерецька

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України 15.09.2014 №1106ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік (ДК 016-2010)
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», код ЄДРПОУ 05498789
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

 

2

3

4

5

6

Ліки
(лот №1  - ліки, з умістом антибіотиків, гормонів, вітамінів та алкалоїдів дозовані чи розфасовані;
лот №2 – лікарські засоби для забезпечення роботи реанімаційних відділень;
лот №3 – імпортні лікарські засоби для забезпечення роботи реанімаційних відділень)
21.20.1

2220

2 090 084,00 грн.
(Два мільйони дев`яносто тисяч вiсiмдесят чотири грн., 00 коп.), з ПДВ

Переговорна процедура закупівлі

Червень
2015 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Кошти місцевого бюджету

 

         Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  05.06.2015р. №59

Заступник  голови комітету з конкурсних торгів                                 _______________                   С.В. Бузовєрова                            

Секретар комітету з конкурсних торгів                                                 _______________                   Н.О. Мерецька                           
                


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України 15.09.2014 №1106

 

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік (ДК 016-2010)
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», код ЄДРПОУ 05498789
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

 

2

3

4

5

6

Ліки
(лот №1  - ліки, з умістом антибіотиків, гормонів, вітамінів та алкалоїдів дозовані чи розфасовані;
лот №2 – лікарські засоби для забезпечення роботи реанімаційних відділень;
лот №3 – імпортні лікарські засоби для забезпечення роботи реанімаційних відділень)
21.20.1

2220

2 090 084,00 грн.
(Два мільйони дев`яносто тисяч вiсiмдесят чотири грн., 00 коп.), з ПДВ

Відкриті торги

Травень
2015 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Кошти місцевого бюджету

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  14.05.2015р. №48

Заступник  голови комітету з конкурсних торгів                                 _______________                   С.В. Бузовєрова                            
(підпис)                        (ініціали, прізвище)                                                                                 
М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів                                                 _______________                   Н.О. Мерецька                           
(підпис)                       (ініціали, прізвище)                   


 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України 15.09.2014 №1106


ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік (ДК 016-2010)
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», код ЄДРПОУ 05498789
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

 

2

3

4

5

6

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні
(лот №1 – (32.50.13-11.00) шприци, з голками  чи без голок, призначені для
використовування в медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії ,
лот №2  - (32.50.13-17.00) голки, катетери, зонди та подібні вироби (крім голок трубчастих і голок для накладання швів), призначені для використовування в медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії)  
32.50.1

2220

1 268 196,00 грн.
(Один мiльйон  двiстi  шiстдесят  вiсiм тисяч сто дев`яносто шiсть грн., 00 коп.), з  ПДВ

Відкриті  торги

Травень
2015 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Кошти місцевого бюджету

 

         Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  29.04.2015р. №43

Заступник  голови комітету з конкурсних торгів                                                                   _______________                   С.В. Бузовєрова                            

Секретар комітету з конкурсних торгів                                                                                  _______________                   Н.О. Мерецька                           
                


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України 15.09.2014 №1106

 

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік (ДК 016-2010)
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», код ЄДРПОУ 05498789
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

 

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (32.50.13-79.00 - інструменти та прилади, інші (інкубатор для новонароджених ))
32.50.1

3110

490000,00грн.
(Чотириста дев`яносто тисяч грн, 00 коп.), з ПДВ

Відкриті  торги

травень
2015 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Кошти місцевого бюджету

 

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (32.50.12-00.00 - стерилізатори медичні, хірургічні чи лабораторні (стерилізатор паровий))
32.50.1

3110

1731150,00грн.
(Один мільйон сімсот тридцять одна тисяча сто п`ятдесят грн, 00 коп.), з ПДВ

Відкриті  торги

липень
2015 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Кошти місцевого бюджету

 Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої (32.50.21-80.00 - апаратура для озонотерапії, кисневої та аерозольної терапії, апаратура для штучного дихання    ( апарат штучної вnbsp;nbsp;ентиляції легенів)) 
32.50.2

3110

1267000,00грн.
(Один мільйон  двiстi шiстдесят сiм тисяч  грн, 00 коп.), з  ПДВ

Відкриті  торги

травень
2015 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Кошти місцевого бюджету

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  28.04.2015р. №42

 

Заступник  голови комітету з конкурсних торгів                                                                         _______________                     С.В. Бузовєрова                              
 

Секретар комітету з конкурсних торгів                                                                                          _______________                     Н.О. Мерецька                                      
              


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України 15.09.2014 №1106ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік (ДК 016-2010)
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», код ЄДРПОУ 05498789
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

 

2

3

4

5

6

Ліки
(лот №1- препарати для лікування імунодефіциту;
лот №2  - ліки, з умістом антибіотиків, гормонів, вітамінів та алкалоїдів дозовані чи розфасовані;
лот №3 – лікарські засоби для забезпечення роботи реанімаційних відділень;
лот №4 – імпортні лікарські засоби для забезпечення роботи реанімаційних відділень) -  21.20.1

2220

2 680 084,00 грн.
(два мільйони шістсот вісімдесят тисяч вісімдесят  чотири грн., 00 коп.), з ПДВ

Відкриті торги

Квітень
2015 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Кошти місцевого бюджету

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні
(лот №1 – (32.50.13.-11.00) шприци, з голками  чи без голок, призначені для
використовування в медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії ,
лот №2  - (32.50.13-17.00) Голки, катетери, зонди та подібні вироби (крім голок трубчастих і голок для накладання швів), призначені для використовування в медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії) -  32.50.1

2220

1 268 196,00 грн.
(Один мiльйон  двiстi  шiстдесят  вiсiм тисяч сто дев`яносто шiсть грн., 00 коп.), з  ПДВ

Відкриті  торги

Квітень
2015 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Кошти місцевого бюджету

 Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  20.04.2015р. №38

Заступник  голови комітету з конкурсних торгів                                 _______________                   С.В. Бузовєрова                            
                                                                             
Секретар комітету з конкурсних торгів                                             _______________                   Н.О. Мерецька                           
                  


 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України 15.09.2014 №1106


ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік (ДК 016-2010)
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», код ЄДРПОУ 05498789
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

 

2

3

4

5

6

Ліки
(лот №1- препарати для лікування імунодефіциту;
лот №2  - ліки, з умістом антибіотиків, гормонів, вітамінів та алкалоїдів дозовані чи розфасовані) – 21.20.1

2220

1 055 944,00 грн.
(один мільйон п’ятдесят п’ять тисяч дев’ятсот сорок чотири гривні 00 коп.), з ПДВ

Відкриті торги

Квітень
2015 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Кошти місцевого бюджету

Ліки
(лот №1 – лікарські засоби для забезпечення роботи реанімаційних відділень;
лот №2 – імпортні лікарські засоби для забезпечення роботи реанімаційних відділень) -  21.20.1

2220

1 624 140,00 грн
(один мiльйон шiстсот двадцять чотири тисячі сто сорок грн., 00 коп.), з ПДВ

Відкриті  торги

Квітень
2015 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Кошти місцевого бюджету

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні
(лот №1 – (32.50.13.-11.00) шприци, з голками  чи без голок, призначені для
використування в медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії ,
лот №2  - (32.50.13-17.00) Голки, катетери, зонди та подібні вироби (крім голок трубчастих і голок для накладання швів), призначені для використовування в медицині, хірургії, стоматології чи ветеринарії) -  32.50.1

2220

1 268 196,00 грн.
(Один мiльйон двiстi шiстдесят вiсiм тисяч сто дев`яносто шiсть грн., 00 коп.), з  ПДВ

Відкриті  торги

Квітень
2015 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Кошти місцевого бюджету

 

         Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  14.04.2015р. №35

Голова комітету з конкурсних торгів                                                _______________                         М. М. Галкіна_                           

Секретар комітету з конкурсних торгів                                           _______________                          Н.О. Мерецька_                         
           


Додаток до річного плану закупівель (зі змінами) на 2015 рік станом на 01.04.2015 КУ "Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5, код за ЄДРПОУ 05498789


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України 15.09.2014 №1106ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік (ДК 016-2010)
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», код ЄДРПОУ 05498789
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

 

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин А-95 – 5600 л, бензин А-92 – 7340 л) – код 19.20.2

2210

258 000,00 грн.
(двісті п’ятдесят вісім тисяч гривень 00 коп.)
(з ПДВ)

Запит цінових пропозицій

лютий 2015 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Кошти місцевого бюджету
Відповідно статті 35 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

         Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 23.02.2015 року №   16 .

Голова комітету з конкурсних торгів                                                _______________                         М. М. Галкіна_                           
Секретар комітету з конкурсних торгів                                           _______________                          Н.О. Мерецька_                         
                


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України 15.09.2014 №1106ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік (ДК 016-2010)
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», код ЄДРПОУ 05498789
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

 

Продукти хімічні різноманітні (лот №1 – хімічні реактиви для КДЛ; лот №2 – реактиви для гематологічного аналізатора; лот №3 – реактиви для ЦБЛ) – код 20.59.5

2220

260 000,00 грн.
(двісті шістдесят тисяч гривень 00 коп.)
(з ПДВ)

Запит цінових пропозицій

лютий 2015 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Кошти місцевого бюджету
Відповідно статті 35 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

 

Лактони, н. в. і. у., сполуки гетероциклічні лише з гетеро-атомом(-ами) азоту, що мають у структурі неконденсоване піразольне кільце, піримідинове кільце, піперазинове кільце чи фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; гідантоїн і його похідні; сульфонаміди (наркотичні, психотропні препарати та прекурсори) – код 21.10.3

2220

177 000,00 грн.
(сто сімдесят сім тисяч гривень 00 коп.)
(з ПДВ)

Запит цінових пропозицій

лютий 2015 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Кошти місцевого бюджету
Відповідно статті 35 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

 

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин А-95 – 7340 л, бензин А-92 – 5600 л) – код 19.20.2

2210

258 000,00 грн.
(двісті п’ятдесят вісім тисяч гривень 00 коп.)
(з ПДВ)

Запит цінових пропозицій

лютий 2015 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Кошти місцевого бюджету
Відповідно статті 35 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

 

Ліки (лот №1 – препарати для лікування імунодефіциту; лот №2 – ліки, з умістом антибіотиків, гормонів, дозовані чи розфасовані для роздрібної торгівлі) – код 21.20.1

2220

 

877 051,59 грн.
(вісімсот сімдесят сім тисяч п’ятдесят одна гривня 59 коп.)
(з ПДВ)

Відкриті торги

лютий 2015 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Кошти місцевого бюджету

 Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 19.02.2015 року №   14 .

Голова комітету з конкурсних торгів                                                _______________                         М. М. Галкіна_                           
Секретар комітету з конкурсних торгів                                           _______________                          Н.О. Мерецька_                         
               


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України 15.09.2014 №1106

 

 

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік (ДК 016-2010)
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», код ЄДРПОУ 05498789
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні
(бензин А-92  - 8400 л.;
бензин А-95  - 6400 л)                                          
19.20.2

2210

258000,00 грн.
(Двiстi п`ятдесят вiсiм тисяч грн., 00коп.), з ПДВ

Запит цінових пропозицій

Лютий  
2015 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Кошти місцевого бюджету
Відповідно статті 35 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

Гази промислові
(кисень медичний рідкий – 74 тонни; кисень медичний газоподібний – 50 балонів)
20.11.1

2220

314800,00 грн.
(Триста чотирнадцять тисяч вісімсот грн., 00коп.), з ПДВ

Відкриті  торги

Лютий  
2015 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Кошти місцевого бюджету

Продукти хімічні різноманітні
( лот №1-хімічні реактиви для КДЛ;                                           лот №2-реактиви для газового аналізатора;                              
лот №3 - реактиви для гематологічного аналізатора;
лот №4 - реактиви для БАК)
20.59.5

2220

205641,00 грн.
(Двiстi п`ять тисяч шiстсот сорок одна грн., 00 коп.), з ПДВ

Запит цінових пропозицій

Березень
2015 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Кошти місцевого бюджету
Відповідно статті 35 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

Ліки
(лот №1- препарати для лікування імунодефіциту;
лот №2  - ліки, інші, зі змішаних чи незмішаних препаратів, розфасовані для роздрібної торгівлі, н. в. і. у.)
21.20.1

2220

457655,75 грн
(Чотириста п`ятдесят сiм тисяч шiстсот п`ятдесят п`ять грн., 75 коп.), з ПДВ

Відкриті  торги

Березень
2015 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Кошти місцевого бюджету

Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише з гетеро-атомом(-ами) азоту, що мають у структурі неконденсоване піразинове кільце, піримідинове кільце, піперазольне кільце чи фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; гідантоїн та його похідні; сульфонаміди
(наркотичні, психотропні препарати та прекурсори)
21.10.3

2220

177001,22 грн.
(Сто сiмдесят сiм тисяч одна грн., 22 коп.) , з ПДВ

Відкриті  торги

Лютий  
2015 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Кошти місцевого бюджету

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні
(шприци, голки, катетери, зонди та подібні вироби)
32.50.1

2220

103000,00 грн.
(Сто три тисячi грн., 00 коп.), з  ПДВ

Запит цінових пропозицій

Лютий
2015 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Кошти місцевого бюджету
Відповідно статті 35 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої (апарат штучної вентиляції легенів, кювез для новонароджених)  32.50.2

3110

2488150,00грн.
(Два мiльйони чотириста вiсiмдесят вiсiм тисяч сто п`ятдесят  грн, 00 коп.), з  ПДВ

Відкриті  торги

Квітень
2015 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Кошти місцевого бюджету

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні (стерилізатор паровий) 
32.50.1

3110

1000000,00грн.
(Один мiльйон грн, 00 коп.), з ПДВ

Відкриті  торги

Квітень
2015 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Кошти місцевого бюджету

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  11.02.2015р. №12

Голова комітету з конкурсних торгів                                                _______________                         М. М. Галкіна_                           
                                                                                                                    (підпис)                           (ініціали, прізвище)                                                                                 
М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів                                           _______________                          Н.О. Мерецька_                         
                                                                                                                     (підпис)                       (ініціали, прізвище)                   


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України 15.09.2014 №1106ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік (ДК 016-2010)
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», код ЄДРПОУ 05498789
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання (хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку) – 10.71.1

2230

258 392,40 грн.
(двісті п’ятдесят вісім тисяч триста дев’яносто дві гривні 40 коп.), в тому числі ПДВ – 43065,40 грн. (сорок три тисячі шістдесят п’ять гривень 40 коп.)

Запит цінових пропозицій

Січень 2015 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Кошти місцевого бюджету
Відповідно статті 35 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.01.2015 року №2.

Голова комітету з конкурсних торгів                                                _______________                         М. М. Галкіна_                           
 Секретар комітету з конкурсних торгів                                           _______________                          Н.О. Мерецька                     
     


Додаток до річного плану закупівель на 2015 рік КУ "Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5, код за ЄДРПОУ 05498789


Додаток до річного плану закупівель (із змінами) на 2014 рік КУ "Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5, код за ЄДРПОУ 05498789


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 №1106ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік (ДК 016-2010)
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», код ЄДРПОУ 05498789
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (пара та гаряча вода )
– 35.30.1 (35.30.11-00.00)

2271

3878837,39 грн.
(Три мiльйони вiсiмсот сiмдесят вiсiм тисяч вiсiмсот тридцять сім грн.,39 коп.)
(без урахування ПДВ)

Переговорна процедура закупівлі

Грудень 2014 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Очікувана вартість закупівлі – 4654604,87 грн.
(з ПДВ)
Кошти місцевого бюджету
Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (постачання пари та гарячої води )
– 35.30.1 (35.30.12-00.00)

2272

2233934,70 грн.
(Два мiльйони двiстi тридцять три тисячi дев`ятсот тридцять чотири грн., 70 коп.)
(без урахування ПДВ)

Переговорна процедура закупівлі

Грудень 2014 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Очікувана вартість закупівлі – 2680721,64грн.
(з ПДВ)
Кошти місцевого бюджету
Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

         Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 17.12.2014 року №138.

Голова комітету з конкурсних торгів                                                _______________                         М. М. Галкіна                           
Секретар комітету з конкурсних торгів                                           _______________                          Н.О. Мерецька 


ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства економічного розвитку|
і торгівлі України 15.09.2014 №1106


ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2015 рік (ДК 016-2010)
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», код ЄДРПОУ 05498789
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Гази промислові (кисень медичний рідкий – 100 тонн; кисень медичний газоподібний – 50 балонів) – 20.11.1

2220

424000,00 грн.
(Чотириста двадцять чотири тисячi грн., 00 коп.)
(без урахування ПДВ)

Відкриті  торги

Грудень 2014 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Очікувана вартість закупівлі – 424000,00 грн. (без ПДВ)
Кошти місцевого бюджету

Обробляння та розподіляння води трубопроводами (обробляння та розподіляння води трубопроводами) – 36.00.2

2272

253712,24 грн.
(двісті п’ятдесят три тисячі сімсот дванадцять гривень 24 коп.)
(без урахування ПДВ)

Переговорна процедура закупівлі

Грудень 2014 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Очікувана вартість закупівлі – 304454,69 грн. (з ПДВ)
Кошти місцевого бюджету
Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

Послуги каналізаційні (послуги каналізаційні) – 37.00.1

2272

302208,18 грн.
(триста дві тисячі двісті вісім гривень 18 коп.)
(без урахування ПДВ)

Переговорна процедура закупівлі

Грудень 2014 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Очікувана вартість закупівлі – 362649,82 грн. (з ПДВ)
Кошти місцевого бюджету
Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

         Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10.12.2014 року №130.

Голова комітету з конкурсних торгів                                                _______________                         М. М. Галкіна_                           

Секретар комітету з конкурсних торгів                                           _______________                          Н.О. Мерецька_                         
     


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України 15.09.2014 №1106ЗМІНИ ДО РІЧНОГО  ПЛАНУ  ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік (ДК 016-2010)
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», код ЄДРПОУ 05498789
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані
(газ природний)  - 06.20.1

2274

391675,03 грн.
(Триста дев`яносто одна тисяча шістсот  сімдесят п`ять  гривень 03 коп.)
(без урахування ПДВ)

Переговорна процедура закупівлі

Грудень 2014 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Очікувана вартість закупівлі – 470046,04 грн. (з ПДВ)
Кошти місцевого бюджету
Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

         Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 09.12.2014 року №127.

Голова комітету з конкурсних торгів                                                _______________                         М. М. Галкіна_                           
                                                                       
 Секретар комітету з конкурсних торгів                                           _______________                          Н.О. Мерецька_                         
               


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
15.09.2014 №1106РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік (ДК 016-2010)
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», код ЄДРПОУ 05498789
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Енергія електрична (енергія електрична) – 35.11.1

2273

1601600,52 грн.
(Один мільйон шістсот одна тисяча шістсот грн., 52коп.)
(без урахування ПДВ)

Переговорна процедура закупівлі

Грудень 2014 року

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради
Очікувана вартість закупівлі – 1921920,63 грн. (з ПДВ)
Кошти місцевого бюджету
Відповідно пункту 2 частини 2 статті 39 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  08.12.2014 року №126.

Голова комітету з конкурсних торгів                                                _______________                         М. М. Галкіна_                           
 
Секретар комітету з конкурсних торгів                                           _______________                          Н.О. Мерецька_                         
                  


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України 15.09.2014 №1106

Зміни до річного плану  закупівель
на 2014 рік
Комунальна установа  «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5»
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ     (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

1

2

3

4

5

6

Енергія електрична
ДК 016-2010  код 35.11.1

2273

162202,78
без ПДВ 
(Сто шістдесят дві тисячі двiстi дві грн.., 78 коп.)

Переговорна  процедура

Грудень
2014 року

Управління з питань охорони здоров,я Запорізької міської ради,
Очікувана вартість предмета закупівлі
194643,34 у т.ч. ПДВ
32440,56
Кошти місцевого бюджету

 

 Затверджений  рішенням  комітету з конкурсних торгів від  28.11.2014р. № 117

Голова комітету з конкурсних торгів ____________________М.М. Галкіна
Секретар комітету з конкурсних торгів__________________ Н.О. Мерецька


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922 (у редакції наказу
Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)

 

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2014 рік (ДК 016-2010)
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», код ЄДРПОУ 05498789
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

32.50.1– Інструменти та прилади медичні, хірургічні та стоматологічні
(шприци, катетери та інші медичні інструменти) -21 найменування.

2220

Кошти місцевих бюджетів

 

Запит цінових пропозицій

вересень 2014 року

 

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 15.09.2014 року № 89.

Голова комітету з конкурсних торгів                                 Галкіна М.М.                          ___________

Секретар комітету з конкурсних торгів                              Мерецька Н.О.                       ___________


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922 (у редакції наказу
Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)

ПРОЕКТ РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік (ДК 016-2010)
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», код ЄДРПОУ 05498789
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

35.30.1 – Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

2271

Кошти місцевих бюджетів

-

Переговорна процедура

грудень 2014 року

-

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

36.00.2 – Обробляння та розподіляння води трубопроводами

2272

Кошти місцевих бюджетів

-

Переговорна процедура

грудень 2014 року

-

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

37.00.1 – Послуги каналізаційні

2272

Кошти місцевих бюджетів

-

Переговорна процедура

грудень 2014 року

-

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

35.11.1 – Енергія електрична

2273

Кошти місцевих бюджетів

-

Переговорна процедура

грудень 2014 року

-

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

06.20.1 – Газ природний, скраплений або в газоподібному стані

2274

Кошти місцевих бюджетів

-

Переговорна процедура

грудень 2014 року

-

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

20.11.1 – Гази промислові (кисень медичний, кисень медичний газоподібний)

2220

Кошти місцевих бюджетів

-

Відкриті торги

грудень 2014 року

-

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

21.20.1 - Ліки

2220

Кошти місцевих бюджетів

-

Відкриті торги

січень 2015 року

-

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

20.59.5 – Продукти хімічні різноманітні

2220

Кошти місцевих бюджетів

-

Відкриті торги

січень 2015 року

-

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

32.50.1 – Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні

2220

Кошти місцевих бюджетів

-

Запит цінових пропозицій

грудень 2014 року

-

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

10.71.1 – Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання (хліб пшеничний з борошна вищого гатунку)

2230

Кошти місцевих бюджетів

-

Відкриті торги

лютий 2015 року

-

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

19.20.2 – Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин А-95, бензин А-92, дизельне паливо, масло моторне)

2210

Кошти місцевих бюджетів

-

Відкриті торги

березень 2015 року

-

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 26.08.2014 року №84.

 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів               Бузовєрова С.В.                           ___________
(прізвище, ініціали)                          (підпис)
М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів                              Галкіна М.М.                              ___________
(прізвище, ініціали)                         (підпис)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922 (у редакції наказу
Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2014 рік (ДК 016-2010)
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», код ЄДРПОУ 05498789

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

21.20.1 – «Ліки» (24 найменування)

2220

Кошти місцевих бюджетів

-

Переговорна процедура

серпень 2014 року

-

Управління з питань охорони здоров’я Запорізької міської ради

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 08.08.2014 року № 81.

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                     Мерецька Н.О.                           ___________
                                                                                             (прізвище, ініціали)                         (підпис)
М.П.
Секретар комітету з конкурсних торгів                                 Галкіна М.М.                              ___________
                                                                                             (прізвище, ініціали)                        (підпис)


 

Інформація по отриманню та використанню благодійних внесків за І півріччя 2014 року


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922 (у редакції наказу
Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)


ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2014 рік
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», код ЄДРПОУ 05498789
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

21.20.1 – «Ліки» (Лот №1 – препарати для лікування імунодефіциту – 2 найменування; Лот №2 – ліки, з умістом антибіотиків, гормонів, дозовані, чи розфасовані для роздрібної торгівлі – 22 найменування)

2220

Кошти місцевого бюджету

-

Відкриті торги

липень 2014 року

-

Управління охорони здоров’я Запорізької міської ради

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 01.07.2014 року № 65.

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                     Мерецька Н.О.                           ___________

Секретар комітету з конкурсних торгів                                 Галкіна М.М.                              ___________


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922 (у редакції наказу
Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)


ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2014 рік
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», код ЄДРПОУ 05498789
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

32.50.2 – «Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої» (апарат штучної вентиляції легенів)

3110

Кошти місцевого бюджету

-

Відкриті торги

червень 2014 року

-

Управління охорони здоров’я Запорізької міської ради

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 20.06.2014 року № 57.

Голова комітету з конкурсних торгів                                     Мерецька Н.О.                           ___________

Секретар комітету з конкурсних торгів                                 Галкіна М.М.                              ___________


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 N 922 (у редакції наказу
Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України від 27.12.2011 № 428)


ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2014 рік
Комунальна установа «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5», код ЄДРПОУ 05498789
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)


Предмет закупівлі

Код КЕКВ
(для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

19.20.2 - Паливо рідинне та газ; оливи мастильні
(бензин А-95 – 6000 л.;
бензин А-92 – 7325л.;
паливо дизельне – 1000л.;
масло моторне 10W40 – 81 каністра (4л.)

2210

Кошти місцевого бюджету

-

Запит цінових пропозицій

червень 2014 року

-

Управління охорони здоров’я Запорізької міської ради

20.59.5 – Продукти хімічні різноманітні (реагенти, середовища - 78 найменувань)

2220

Кошти місцевого бюджету

-

Запит цінових пропозицій

червень 2014 року

-

Управління охорони здоров’я Запорізької міської ради

21.20.1 – Ліки (Лот №1 – препарати для лікування імунодефіциту – 2 найменування; Лот №2 – ліки, з умістом антибіотиків, гормонів, дозовані чи розфасовані для роздрібної торгівлі – 22 найменування)

2220

Кошти місцевого бюджету

-

Запит цінових пропозицій

червень 2014 року

-

Управління охорони здоров’я Запорізької міської ради

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10.06.2014 року № 54.

Голова комітету з конкурсних торгів        Мерецька Н.О.           ___________
                                                           (прізвище, ініціали)          (підпис)

Секретар комітету з конкурсних торгів         Галкіна М.М.          ___________
                                                             (прізвище, ініціали)        (підпис)


 

 

 

 

 

Затверджено

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства економіки України

 

 

 

 

 

 

26.07.2010 № 922

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до річного плану  закупівель

 

 на  2014рік

 

(Кошторис на 2014рік)

 

ДК 016:2010

 

КУ”Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5” 05498789

 

     (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

 
 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

19.20.2

2210

Кошти місцевого бюджету

 

Відкриті торги

квітень 2014 року

 

Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

 

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

 

 

(бензин А-95 - 8370 л.;                                            бензин А-92 - 8000л.;

 

 

паливо дизельне - 2000 л.;                                                                   масло моторне 10W40 - 400 л.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів  від  24.04.2014р.№43

 

 

 

 

 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів

 

Начальник ВМТП

С.В. Бузовєрова

 

 

 

 

 

 

 

                                        (ініціали, прізвище)                               (підпис)                 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

 

 

                      Л.В. Муравйова

 

 

 

 

 

                                       (ініціали, прізвище)                               (підпис)                 

 


 

 

 

 

 

 

Затверджено

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства економіки України

 

 

 

 

 

 

 

26.07.2010 № 922

 

Зміни до річного плану закупівель

 

 на  2014рік

 

 

ДК 016:2010

 

 

КУ”Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5” 05498789

 

 

     (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

20.59.5

2220

Кошти місцевого бюджету
(спеціальний фонд 25020200)

 

відкриті торги

Квітень
2014 року

 

Управління з питань охорони здоров,я Запорізької міської ради

 

 

Продукти хімічні різноманітні

 

 

( блок розчинів для Easy Lyte K+/Na+ (800мл) - 9 шт;  експлуатаційний набір для аналізатора електролітів - 1 набір;                                                                                     контрольні матеріали - Рівень 1 для аналізатора газів крові та електролітів 1 уп.;                                               модуль реагантів для EasyBlood Gas - 8 шт.; ополіскуючий розчин для Ca++  електрода - 2 комплекта)                            

 

 

 

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів  від  07.04.2014р. №38

 

 

 

 

 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів

 

 

Начальник ВМТП

С.В. Бузовєрова

 

 

 

 

 

 

 

            (ініціали, прізвище)                  (підпис)                            

М.П.

 

 

Секретар комітету з конкурсних

 

торгів

 

 

Л.В. Муравйова

 

 

 

 

           (ініціали, прізвище)                 (підпис)    


 

 

 

 

 

 

Затверджено

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства економіки України

 

 

 

 

 

 

26.07.2010 № 922

 

Зміни до річного плану  закупівель

 

 на  2014рік

 

(Кошторис на 2014рік)

 

ДК 016:2010

 

КУ”Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5” 05498789

 

     (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

21.20.1

2220

Кошти місцевого бюджету

 

відкриті торги

березень 2014 року

 

Управління з питань охорони здоров,я Запорізької міської ради

 

Ліки

 

 

( Лот №1 - препарати для лікування імунодефіциту - 3 найменування;                                                                                         

 

 

лот №2 - ліки, з умістом антибіотиків, гормонів, дозовані чи розфасовані для роздрібної торгівлі - 35 найменувань;

 

 

лот №3 -  ліки, інші, зі змішаних чи незмішаних препаратів, розфасовані для роздрібної торгівлі -119 найменувань )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів  від  07.03.2014р.№24

 

 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів

 

Заступник головного лікаря з економічних питань

А.М. Мосейко

 

 

 

 

 

 

                   (ініціали, прізвище)     (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

 

Секретар комітету з конкурсних                                                                                                                        

 

торгів

 

 

Л.В. Муравйова

 

 

 

 

                                          (ініціали, прізвище)   (підпис)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Затверджено

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства економіки України

 

 

 

 

 

26.07.2010 № 922

Зміни до річного плану  закупівель

 на  2014рік

(Кошторис на 2014рік)

ДК 016:2010

КУ”Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5” 05498789

     (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

19.20.2

2210

Кошти місцевого бюджету

 

Відкриті торги

грудень 2013 року

 

Управління з питань охорони здоров'я Запорізької міської ради

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

 

Бензин А-95 - 12500 л.;                                            Бензин А-92 - 12500л.;

 

Паливо дизельне - 3000 л.;                                                                   Масло моторне 10W40 - 400 л.

 

20.11.1

2220

Кошти місцевого бюджету

 

відкриті торги

грудень 2013 року

 

Управління з питань охорони здоров,я Запорізької міської ради

Гази промислові

 

(кисень медичний рідкий - 90т;                         кисень медичний газоподібний - 50 балонів)

 

20.59.5

2220

Кошти місцевого бюджету

 

відкриті торги

лютий 2014 року

 

Управління з питань охорони здоров,я Запорізької міської ради

Продукти хімічні різноманітні

 

( лот №1-хімічні реактиви для КДЛ;                                           лот №2-реактиви для газового аналізатора;                                 лот №3 - реактиви для гематологічного аналізатора;  лот №4 - реактиви для БАК)

 

21.20.1

2220

Кошти місцевого бюджету

 

відкриті торги

лютий 2014 року

 

Управління з питань охорони здоров,я Запорізької міської ради

Ліки

 

(ліки, інші, зі змішаних чи незмішаних препаратів, розфасовані для роздрібної торгівлі, н. в. і. у.)

 

10.71.1

2230

Кошти місцевого бюджету

 

відкриті торги

лютий 2014 року

 

Управління з питань охорони здоров,я Запорізької міської ради

Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, нетривалого зберігання

 

(хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку 37185 кг)

 

35.30.1

2271

Кошти місцевого бюджету

 

Закупівля в одного учасника

грудень 2013 року

 

Суб’єкт господарювання, що займає монопольне становище на ринку постачання водяної пари та гарячої води

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води

(постачання пари та гарячої води)

 

36.00.2

2272

Кошти місцевого бюджету

 

Закупівля в одного учасника

грудень 2013 року

 

Суб’єкт господарювання, що займає монопольне становище на ринку оброблення та розподілення води трубопроводами

Обробляння та розподіляння води трубопроводами

 

 

 

 

 

37.00.1

2272

Кошти місцевого бюджету

 

Закупівля в одного учасника

грудень 2013 року

 

Суб’єкт господарювання, що займає монопольне становище на ринку послуг каналізаційних

Послуги каналізаційні

 

35.11.1

2273

Кошти місцевого бюджету

 

Закупівля в одного учасника

грудень 2013 року

 

Суб’єкт господарювання, що займає монопольне становище на ринку постачання енергії електричної

Енергія електрична

 

 

 

06.20.1

2274

Кошти місцевого бюджету

 

Закупівля в одного учасника

грудень 2013 року

 

Суб’єкт господарювання, що займає монопольне становище на ринку постачання газу природного, скрапленого або в газоподібному стані

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані

 

(газ природний)

 

26.60.1

3110

Кошти місцевого бюджету

 

відкриті торги

березень 2014 року

 

Управління з питань охорони здоров,я Запорізької міської ради

Устаткування радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устаткування

 

лот1- апарат штучної вентиляції легень;                                              лот 2 - стіл операційний.

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів  від  20.02.2014р.№20

Голова комітету з конкурсних торгів

Заступник головного лікаря з економічних питань

А.М. Мосейко

 

 

 

 

 

            (ініціали, прізвище)         (підпис)                  М.П.

 

Секретар комітету з конкурсних

торгів

 

 

Л.В. Муравйова

 

 

 

                                                                           (ініціали, прізвище)         (підпис)    


 

 

 

 

 

 

Затверджено

 

 

 

 

 

 

 

Наказ Міністерства економіки України

 

 

 

 

 

 

 

26.07.2010 № 922

 

Зміни до річного плану закупівель

 

 на  2014рік

 

 

ДК 016:2010

 

 

КУ”Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5” 05498789

 

 

     (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

20.59.5

2220

Кошти місцевого бюджету

 

відкриті торги

Лютий
2014 року

 

Управління з питань охорони здоров,я Запорізької міської ради

 

 

Продукти хімічні різноманітні

 

 

( лот №1-хімічні реактиви для КДЛ -103 найменування;                                                                лот №2-реактиви для газового аналізатора - 9 найменувань;                                                                 лот №3 - реактиви для гематологічного аналізатора - 6 найменувань;                                                            лот №4 - реактиви для БАК - 49 найменувань)

 

 

 

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів  від  28.01.2014р. №10

 

 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів

 

 

Заступник головного лікаря з економічних питань

А.М. Мосейко

 

 

 

 

 

 

 

            (ініціали, прізвище)                  (підпис)                            

М.П.

 

 

Секретар комітету з конкурсних

 

торгів

 

 

Л.В. Муравйова

 

 

 

 

           (ініціали, прізвище)                 (підпис)    


Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010922

Річний план закупівель
на  2011 рік.
КУ”Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5” 05498789
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі, грн.

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Продукти нафтоперероблення рідкі

1131

Кошти місцевого бюджету

 

Відкриті торги

лютий  2011 року

 

23.20.1

Капітальний ремонт інженерних мереж підвалів поліклініки

2133

Кошти місцевого бюджету

 

Відкриті торги

серпень  2011 року

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 07.02.2011р  № 3

 Голова комітету з конкурсних торгів                                                                         О.І. Токар

Секретар комітету з конкурсних торгів                                                                       Л.В.Муравйова


 Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
  26.07.2010 № 922

Річний план закупівель на 1 квартал 2011 рік

 
КУ”Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня №5” 05498789
  (найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі, грн.

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Централізоване постачання теплової енергії

1161

Кошти місцевого бюджету

 

Закупівля в одного учасника

січень 2011 року

 

 

Централізоване водопостачання та водовідведення

1162

Кошти місцевого бюджету

 

Закупівля в одного учасника

січень 2011 року

 

 

Електрична енергія

1163

Кошти місцевого бюджету

 

Закупівля в одного учасника

січень 2011 року

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 04.01.2011р № 1

В.о голови комітету з конкурсних торгів                                                                                  А.М.Мосейко

Секретар комітету з конкурсних торгів                                                                                 Л.В.Муравйова


 Зміни до річного плану державних закупівель

КУ «Запорізька міська багато профільна дитяча лікарня №5» на 2010 рік.
( найменування замовника)

Предмет закупівлі  

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)  

Джерело фінансу - вання 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

Процедура закупівлі 

Орієнтов - ний початок проведення процедури закупівлі 

Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) 

Примітки 

Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне (ендоскоп, стерилізатор, апарат штучної вентиляції легень).

2110

Кошти міського бюджету   

 

Запит цінових пропозицій

   серпень

2010

 

33.10.1

 

Голова тендерного комітету 

головний лікар О.І.Токар
(посада, прізвище, ініціали)  

____________
(підпис) 

(за рішенням тендерного комітету від 30.06.2010р. №7 )

 

 


Зміни до річного плану державних закупівель

 

КУ «Запорізька міська багато профільна дитяча лікарня №5» на 2010 рік. 
( найменування замовника)

Предмет закупівлі  

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)  

Джерело фінансу - вання 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

Процедура закупівлі 

Орієнтов - ний початок проведення процедури закупівлі 

Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) 

Примітки 

Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне ( інкубатор для новонароджених).

2110

Кошти міського бюджету   

 

Відкриті торги

   червень 2010

 

33.10.1

 

Голова тендерного комітету 

головний лікар О.І.Токар
(посада, прізвище, ініціали)  

____________
(підпис) 

(за рішенням тендерного комітету від 26.05.10 №3 )

 

 


  Річний план державних закупівель
КУ «Запорізька міська багато профільна дитяча лікарня №5» на 2010 рік.
(найменування замовника)

Предмет закупівлі  

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)  

Джерело фінансу - вання 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

Процедура закупівлі 

Орієнтов - ний початок проведення процедури закупівлі 

Підрозділ/и (особа/и), яких планується залучити до підготовки тендерної документації (запиту цінових котирувань) 

Примітки 

Вироби хлібобулочні, тістечка та здобні хлібобулочні вироби

1133

Кошти міського бюджету   

 

Запит цінових пропозицій

   грудень

2009

 

15.81.1

 

Голова тендерного комітету 

головний лікар О.І.Токар
(посада, прізвище, ініціали)  

____________
(підпис) 

(за рішенням тендерного комітету від 10.12.2009 № 5 )

 

text-align: centerp style= valign= p style=td width= /td rowspan=
Предмет закупівлі 3

Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet