Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206


Документи міськвиконкому

УКРАЇНА
ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
м. Запоріжжя

№ 836 -2016-12-27 - Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 15.11.2016 № 683 «Про скликання позачергових зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Територіальне міжгалузеве об’єднання «Запоріжжя»

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про акціонерні товариства», виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 15.11.2016 № 683 «Про скликання позачергових зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Територіальне міжгалузеве об’єднання «Запоріжжя», а саме:

п. 2 рішення викласти у наступній редакції:

«2. Запропонувати наступний порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Територіальне міжгалузеве об’єднання «Запоріжжя» (далі – Товариство):

1) Припинення повноважень лічильної комісії, обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень, затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних Зборів  Товариства.

2) Обрання голови та секретаря позачергових Загальних Зборів Товариства.

3) Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом  викладення Статуту в новій редакції.

4) Скасування Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАПОРІЖЖЯ»», Положення «Про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МІЖГАЛУЗЕВЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЗАПОРІЖЖЯ»».

5) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

6) Прийняття рішення про дострокове  припинення повноважень Ревізора Товариства.

7) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Директора Товариства.

8)  Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

9) Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.

10) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з  членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.»

п. 3 рішення викласти у наступній редакції:

«3. Затвердити проекти рішень позачергових Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Міжгалузеве територіальне управління «Запоріжжя» з питань порядку денного у новій редакції (додаються).»

п. 5 рішення викласти у наступній редакції:

«5. Директору департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради Зломинозі В.М. від імені виконавчого комітету Запорізької міської ради, який є акціонером ПрАТ «ТМО «Запоріжжя» та володіє акціями у кількості 2869 (дві тисячі вісімсот шістдесят дев’ять) штук простих іменних акцій (98,7268%):

5.1. Доручити підписати вимогу про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ТМО «Запоріжжя», а також бути його представником у відносинах із ПрАТ «ТМО «Запоріжжя» з питання участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.

5.2. Надати право від імені виконавчого комітету Запорізької міської ради: здійснювати необхідні дії для реєстрації до участі на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства; брати участь у роботі позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства; голосувати на свій розсуд з усіх питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства всіма належними голосами; подавати, одержувати та підписувати будь-які документи, пов’язані з реалізацією акціонером права участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства.»

 

Міський голова                                                             В.В.Буряк

Прикріплені файли:

dodatok 836.rar


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet