Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206


Соціально-економічний розвиток міста

Основні показники соціально-економічного розвитку Запоріжжя за 2016 рік
Основні показники соціально - економічного розвитку м. Запоріжжя за 2016 рік
Основні показники соціально-економічного розвитку Запоріжжя за січень - жовтень 2016 року


Соціально-економічний стан м. Запоріжжя за січень-вересень 2016 року

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

За січень-вересень2016 року в порівнянніз відповідним періодом 2015 року в цілому по Запорізькій області обсяги промислової продукції зменшилися на 4,2% (індекс промислової продукції – 95,8%).

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-вересень2016 року по області складав98 164,0 млн.грн., по м.Запоріжжю –72 735,98 млн.грн. (74,1% до обласного показника та на 2,3% більше, ніж у відповідному періоді 2015 року), у розрахунку на одного мешканця показник становив95,8тис.грн.

У загальному обсязі реалізованої промислової продукції міста металургійне виробництво складало 49,2%; машинобудування – 14,1%; виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 6,6%; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 15,1%.

Обсяги реалізації промислової продукції по районах міста складали:

 • Вознесенівський – 10855,6 млн.грн. (14,9% до загальноміського обсягу реалізації);
 • Дніпровський – 5 021,9 млн. грн. (6,9%);
 • Заводський – 38 210,7 млн. грн. (52,5%);
 • Комунарський – 932,7 млн. грн. (1,3%);
 • Олександрівський –1 073,96млн. грн. (1,5%);
 • Хортицький –3750,7 млн. грн. (5,2%);
 • Шевченківський – 12890,4 млн. грн. (17,7%).

 Переробна промисловість:

1. Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування

За січень-вересень2016 року в порівнянні з відповідним періодом 2015 року обсяги промислового виробництва в металургійній галузі по Запорізькій області зменшилися на 2,0%.

У м.Запоріжжі за січень-вересень2016 рокув порівнянні з відповідним періодом 2015року збільшено виробництво резервуарів, цистерн, баків та контейнерів подібних з металів чорних або алюмінію, місткістю більше 300 л на 35,7% проте зменшено виробництво сталі на 1,6%;конструкцій інших та їх частин, плит, прутків, кутків, профілів та виробів подібних, з металів чорних або алюмінію - на 37,9%; послуг з лиття сталі - на 42,7%; феросплавів - на 3,9%.

Упродовж звітного періоду металургійними підприємствами міста вироблено 36,9% всієї сталі, виробленої в Україні,15,4% чавунута 12,9% конструкцій інших та їх частин, плит, прутків, кутків, профілів та виробів подібних, з металів чорних або алюмінію, 13,3 резервуарів, цистерн, баків та контейнерів подібних з металів чорних або алюмінію, місткістю більше 300 л.

Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за січень-вересень2016 рокупо області складав 36 296,2 млн.грн., по м.Запоріжжю–35 800,97 млн.грн. (98,6% до обласного показника та на 2,8%менше, ніж за аналогічний період 2015 року).

2. Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування

За січень-вересень2016 року в порівнянні з відповідним періодом 2015 року обсяги промислового виробництва в машинобудуванні по Запорізькій області зменшилися на 0,6%.

У м.Запоріжжізасічень-вересень2016 року в порівнянні з відповідним періодом 2015 рокузбільшено виробництво трансформаторів на 28,8%, елементів баластних для ламп і трубок газорозрядних, перетворювачів статичних, котушок індуктивності інших на – 80,1%при цьому зменшено виробництво апаратури електричної для комутації або захисту електричних схем на напругу більше 1000 В на 11,0%.

Протягом звітного періоду машинобудівними підприємствами міста виготовлено73,1% апаратури електричної для комутації або захисту електричних схем на напругу більше 1000 В, виробленої на території країни.

Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за січень-вересень 2016 рокупо областіскладав 12 236,1млн. грн., по м.Запоріжжю– 10 245,9 млн.грн. (83,7% до обласного показника та на 13,2%менше, ніж за аналогічний період 2015 року).

 3. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

За січень-вересень2016 року в порівнянні з відповідним періодом 2015 року по Запорізькій областіспостерігалось збільшення на 2,0% виробництвапромислової продукціїв галузі.

У м.Запоріжжі за січень-вересень2016 року в порівнянні з відповідним періодом 2015 року збільшено виробництво хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання на 6,6%; печива солодкого і вафлі - на 38,6% при цьому зменшеновиробництво пряників і виробів подібних на 12,4%; борошна на – 8,0%; безалкогольних напоїв – на 0,8%; виробів здобних – на3,2%.

Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за січень-вересень 2016 рокупо області складав 10 055,2 млн. грн., по м.Запоріжжю4 827,1 млн.грн. (48,0% до обласного показника та на 39,0% більше, ніж у аналогічному періоді 2015 року).

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

За січень-вересень2016 року в порівнянні з відповідним періодом 2015 року по Запорізькій області обсяги виробництва по галузі зменшилися на 18,8%.

У місті за січень-вересень2016 року в порівнянні з відповідним періодом 2015 року збільшено виробництво електроенергії на 40,5%та зменшено виробництво пари та води гарячої на 2,6%.

Обсяг реалізації по галузіза січень-вересень 2016 року по Запорізькій області складав 25 160,3млн. грн., по м.Запоріжжю – 10 973,8млн.грн. (43,6% до обласного показника та на 26,0% більше, ніж у аналогічному періоді 2015 року).

 

ФІНАНСИ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

У січні-вересні 2016 року середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб та більше) по м.Запоріжжю становила 5213,89 грн., що в3,6 рази перевищує рівень мінімальної заробітної плати (1450,0 грн.) та прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи. У січні-вересні 2016 року в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року розмір заробітної плати збільшився на 21,0%.

Середньомісячна заробітна платаодногоштатного працівника по м.Запоріжжю на 5,9% більше, ніж по області та на 4,5%- ніж по Україні.

Станом на 01.10.2016заборгованість із виплати заробітної плати по м.Запоріжжю становила 23,7млн.грн., у т.ч. 13,9 млн.грн. - на економічно-активних підприємствах (що складає 58,7% від загальної суми). У порівнянні з 01.01.2016 загальна сума заборгованості збільшилась на12,1%, на економічно активних підприємствах збільшилась на 20,9%.

Фінансовий результат великих та середніх підприємств по м.Запоріжжюдо оподаткування за І півріччя 2016 року був позитивний та становив 2392,14 млн.грн. прибутку проти 4663,16 млн.грн. збитків в аналогічному періоді 2015 року.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 66,3% отримано 5828,98 млн.грн. прибутку. Основна його часина (94,0%) сформована в промисловості.У порівнянні з аналогічним періодом 2015 рокукількість прибуткових підприємств збільшилася з 59,6%  до 66,3%, проте прибутки на цих підприємствах зменшилися на 13,2%.

Упродовж січня-червня 2016 року 33,7% підприємствотримали 3436,84 млн.грн. збитку, що в 3,3 рази менше, ніж у січні-червні  2015року. Найбільшіобсягизбитківбули отримані в промисловості (94,8%) та торгівлі (3,5%).

Фінансовий результат до оподаткування промислових підприємств зазвітний період був також позитивним та становив 2224,03 млн.грн. прибутку проти 4286,17 млн.грн. збиткув І півріччі 2015року.

Прибутки прибуткових промислових підприємств зменшилисяна 14,0%порівнянні

Прибутки прибуткових промислових підприємств зменшилисяна 14,0%порівнянні з січнем-червнем 2015 року та становили 5483,21 млн.грн. проти 6376,08 млн.грн.

Збитки промислових підприємств зменшилися в 3,3 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року та становили 3259,17 млн.грн. проти 10662,25 млн.грн. Найбільші збитки отримали підприємства хімічної промисловості - 1458,81 млн.грн. (44,8%), машинобудування - 728,74 млн.грн. (22,4%), енергетики - 630,17 млн.грн. (19,3%), металургії - 377,45 млн.грн. (11,6%).

 

 

Основні показники соціально-економічного розвитку
Запоріжжя за 2015 рік

 

Основні показники соціально-економічного розвитку м. Запоріжжя (січень - грудень 2015 року)

 

Соціально-економічний стан м. Запоріжжя
за січень-грудень 2015 року

ПРОМИСЛОВІСТЬ
За січень-грудень 2015 року в порівнянні з відповідним періодом 2014 року в цілому по Запорізькій області обсяги промислової продукції зменшилися на 4,7% (індекс промислової продукції – 95,3%).
Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-грудень 2015 року по області складав 130 767,5 млн.грн., по м.Запоріжжю95 222,7 млн.грн. (72,8% до обласного показника та на 36,1% більше, ніж у відповідному періоді 2014 року), у розрахунку на одного мешканця показник становив 124,6 тис.грн.
У загальному обсязі реалізованої промислової продукції міста металургійне виробництво складало 49,7%; машинобудування – 17,7%; виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 4,6%; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 13,0%.
Обсяги реалізації промислової продукції по районах міста складали:

 • Олександрівський – 1 309,1 млн. грн. (1,4% до загальноміського обсягу реалізації);
 • Заводський – 50 983,7 млн. грн. (53,5%);
 • Комунарський – 1 296,2 млн. грн. (1,4%);
 • Дніпровський – 5 652,5 млн. грн. (5,9%);
 • Вознесенівський – 13 216,2 млн. грн. (13,9%);
 • Хортицький – 4 077,6 млн. грн. (4,3%);
 • Шевченківський – 18 687,4 млн. грн. (19,6%).

 

Переробна промисловість:

1. Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
За січень-грудень 2015 року в порівнянні з відповідним періодом 2014 року обсяги промислового виробництва в металургійній галузі по Запорізькій області зменшилися на 1,8%.
У м.Запоріжжі за січень-грудень 2015 року в порівнянні з відповідним періодом 2014 року збільшено виробництво конструкцій інших та їх частин, плит, прутків, кутків, профілів та виробів подібних, з металів чорних або алюмінію на  19,3%; послуг з лиття сталі на – 45,9% проте зменшено виробництво сталі на 0,4%; феросплавів - на 21,9%; резервуарів, цистерн, баків та контейнерів з металів чорних або алюмінію місткістю більше 300 л – на 59,3%.
Упродовж звітного періоду металургійними підприємствами міста вироблено 37,6% всієї сталі, виробленої в Україні, 17,4% чавуну, 11,7% резервуарів, цистерн, баків та контейнерів з металів чорних або алюмінію місткістю більше 300 л та 22,1% конструкцій інших та їх частин, плит, прутків, кутків, профілів та виробів подібних, з металів чорних або алюмінію.
Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за січень-грудень 2015 року по області складав 47 989,3 млн.грн., по м.Запоріжжю – 47 295,9 млн.грн. (98,5% до обласного показника та на 39,8% більше, ніж за аналогічний період 2014 року).

2. Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування
За січень-грудень 2015 року в порівнянні з відповідним періодом 2014 року обсяги промислового виробництва в машинобудуванні по Запорізькій області зменшилися на 6,6%.
У м.Запоріжжі за січень-грудень 2015 року в порівнянні з відповідним періодом 2014 року зменшено виробництво апаратури електричної для комутації або захисту електричних схем на напругу більше 1000 В на 0,1%, елементів баластних для ламп і трубок газорозрядних, перетворювачів статичних, котушок індуктивності інших - на 31,8%, трансформаторів – на 41,6%, автомобілів легкових – на 60,8%, автомобілів вантажних - на 32,6%. 
Протягом звітного періоду машинобудівними підприємствами міста вироблено 74,3% апаратури електричної для комутації або захисту електричних схем на напругу більше 1000 В, виробленої на території країни та 16,0% автомобілів вантажних.
Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за січень-грудень 2015 року по області складав 19 051,5 млн. грн., по м.Запоріжжю – 16 875,3 млн.грн. (88,6% до обласного показника та на 28,5% більше, ніж за аналогічний період 2014 року).

3. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
За січень-грудень 2015 року в порівнянні з відповідним періодом 2014 року по Запорізькій області спостерігалось зменшення на 5,2% виробництвапромислової продукціїв галузі.
У м.Запоріжжі за січень-грудень 2015 року в порівнянні з відповідним періодом 2014 року зменшено виробництво пряників і виробів аналогічних на 10,4%; хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання - на 1,3%; борошна - на 20,1%;  печива солодкого і вафлі - на 5,3%; безалкогольних напоїв – на 6,2%; виробів здобних - на 23,4%.  
Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за січень-грудень 2015 року по області складав 10 984,4 млн. грн., по м.Запоріжжю4 372,5 млн.грн. (39,8% до обласного показника та на 17,5% більше, ніж у аналогічному періоді 2014 року). 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
За січень-грудень 2015 року в порівнянні з відповідним періодом 2014 року по Запорізькій області обсяги виробництва по галузі зменшилися на 0,9%.
У місті за січень-грудень 2015 року в порівнянні з відповідним періодом 2014 року зменшено виробництво пари та води гарячої на 6,0%; електроенергії - на 37,7%.
За січень-грудень 2015 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги виробництва електроенергії на Дніпровській гідроелектростанцій у порівняних цінах зменшилися на 20,9%.
Обсяг реалізації по галузі за січень-грудень 2015 року по Запорізькій області складав 33 846,8 млн. грн., по м.Запоріжжю – 12 359,7 млн.грн. (36,5% до обласного показника та на 90,8% більше, ніж у аналогічному періоді 2014 року).  

ФІНАНСИ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Середньомісячна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника підприємств з кількістю працюючих 10 осіб та більше за 2015 рік складала  4470,20 грн., що на 6,4% більше, ніж по області та на 6,6% - ніж по Україні.
Рівень середньомісячної заробітної плати м.Запоріжжя в 3,2 рази перевищував встановлені державні соціальні стандарти (мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум для працездатної особи - 1378,0 грн.).
У порівнянні з 2014 роком (3510,97 грн.) заробітна плата збільшилася на 23,7%. Темп зростання заробітної плати значно перевищує аналогічний показник минулого року, торік він становив 110,1%.
Рівень заробітної плати м.Запоріжжя перевищує відповідний показник наступник міст:  Дніпропетровська - на 4,8%, Миколаєва – 5,3%, Одеси – 9,3%.
01.01.2016 заборгованість із виплати заробітної плати по м.Запоріжжю становила 21,1 млн.грн., у т.ч. 11,5 млн.грн. - на економічно-активних підприємствах (що складає 54,4% від загальної суми). У порівнянні з 01.01.2015 загальна сума заборгованості зменшилась на 12,7%, на економічно активних підприємствах зменшилась на 7,0%.  
Фінансовий результат великих та середніх підприємств по м.Запоріжжю  до оподаткування за 9 місяців 2015 року був негативним як і в аналогічному періоді 2014 року, проте збитки зменшилися  та становили 3335,27 млн.грн. проти  5319,16 млн.грн. торік.
Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 61,5%, отримано 9883,14 млн.грн. прибутку. Основна його частина (94,6%) сформована в  промисловості. У порівнянні з аналогічним періодом 2014 року кількість прибуткових підприємств збільшилася з  58,9% до 61,5%, а  прибутки на цих підприємствах збільшилися в 2,2 рази.
Упродовж січня-вересня 2015 року 38,5% підприємств отримали 13218,41 млн.грн. збитку, що на 34,8% більше, ніж у січні-вересні  2014 року. Найбільші  обсягизбитків були отримані в промисловості (95,7%) та торгівлі (2,1%).                             
Фінансовий результат до оподаткування промислових підприємств за звітний період був також негативним та становив 3299,07 млн.грн. збитку, проти 4217,61 млн.грн. в січні-вересні 2014 року.
Прибутки прибуткових промислових підприємств збільшилися в 2,2 рази в порівнянні з січнем-вереснем 2014 року та становили 9346,42 млн.грн. проти  4251,29 млн.грн.
Збитки промислових підприємств збільшилися в 1,5 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року та становили 12645,48 млн.грн. проти 8468,89 млн.грн. Найбільші збитки отримали підприємства хімічної промисловості - 4424,86 млн.грн. (35,0%), машинобудування - 2932,97 млн.грн. (23,2%), енергетики - 2828,74 млн.грн. (22,4%), металургії -2064,77 млн.грн. (16,3%).

Соціально-економічний стан м. Запоріжжя
за січень-грудень 2014 року

ПРОМИСЛОВІСТЬ
За січень-грудень 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року в цілому по Запорізькій області обсяги промислової продукції зменшилися на 3,7% (індекс промислової продукції – 96,3%).
Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-грудень 2014 року по області складав 94 205,7 млн.грн., по м.Запоріжжю67 623,7 млн.грн. (71,8% до обласного показника та на 25,4% більше, ніж у відповідному періоді 2013 року), у розрахунку на одного мешканця показник становив 88,0 тис.грн.
У загальному обсязі реалізованої промислової продукції міста металургійне виробництво складало 50,0%; машинобудування – 19,4%; виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 5,5%; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 9,6%.
Обсяги реалізації промислової продукції по районах міста складали:

 • Жовтневий – 892,2 млн. грн. (1,3% до загальноміського обсягу реалізації);
 • Заводський – 37 144,7 млн. грн. (54,9%);
 • Комунарський – 1 360,6 млн. грн. (2,0);
 • Ленінський – 4 771,5 млн. грн. (7,1%);
 • Орджонікідзевський – 7 619,0 млн. грн. (11,3%);
 • Хортицький – 2 998,3 млн. грн. (4,4%);
 • Шевченківський – 12 837,3 млн. грн. (19,0%).

Переробна промисловість:
1. Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
За січень-грудень 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року обсяги промислового виробництва в металургійній галузі по Запорізькій області зменшилися на 2,1%.
У м.Запоріжжі за січень-грудень 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року збільшено виробництво феросплавів на 13,4%; сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям - на 3,6% проте зменшено виробництво дроту з міді на 10,8%; дроту з алюмінію – на 55,8%; конструкцій інших та їх частин, плит, прутків, кутків, профілів та виробів подібних, з металів чорних або алюмінію - на 3,5%; послуг з лиття сталі  – на 29,7%; резервуарів, цистерн, баків та контейнерів з металів чорних або алюмінію місткістю більше 300 л – на 61,0%.
Протягом звітного періоду металургійними підприємствами міста вироблено 33,5% всієї сталі, виробленої в Україні, 14,2% чавуну, 20,1% резервуарів, цистерн, баків та контейнерів з металів чорних або алюмінію місткістю більше 300 л. 
Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за січень-грудень 2014 року по області складав 34 246,7 млн.грн., по м.Запоріжжю – 33 829,6 млн.грн. (98,8% до обласного показника та на 54,3% більше, ніж за аналогічний період 2013 року).
2. Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування
За січень-грудень 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року обсяги промислового виробництва в машинобудуванні по Запорізькій області зменшилися на 9,0%.
У м.Запоріжжі за січень-грудень 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зменшено виробництво автомобілів вантажних на 46,2%; трансформаторів електричних - на 14,5%; автомобілів легкових – на 51,6%; елементів баластних для ламп і трубок газорозрядних, перетворювачів статичних, котушок індуктивності інших – на 1,5%; апаратури електричної для комутації або захисту електричних схем на напругу більше 1000 В - на 19,9%. 
Протягом звітного періоду машинобудівними підприємствами міста вироблено 25,9% всіх автомобілів вантажних, вироблених на території країни, 65,3% апаратури електричної для комутації або захисту електричних схем на напругу більше 1000 В.
Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за січень-грудень 2014 року по області складав 14 763,9 млн. грн., по м.Запоріжжю – 13 132,1 млн.грн. (88,9% до обласного показника та на 2,7% менше, ніж за аналогічний період 2013 року).
3. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
За січень-грудень 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року по Запорізькій області спостерігалось збільшення на 1,8% виробництвапромислової продукціїв галузі.
У м.Запоріжжі за січень-грудень 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року збільшено виробництво виробів здобних на 11,9%; борошна – на 47,3%; печива солодкого і вафлі - на 17,4%; безалкогольних напоїв – на 10,3%; пряників і виробів аналогічних - на 0,8% при цьому зменшено виробництво хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання на 2,3%.
Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за січень-грудень 2014 року по області складав 8 271,6 млн. грн., по м.Запоріжжю3 720,3 млн.грн. (45,0% до обласного показника та на 33,3% більше, ніж у аналогічному періоді 2013 року). 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
За січень-грудень 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року по Запорізькій області обсяги виробництва по галузі збільшилися на 1,6%.
У місті за січень-грудень 2014 року в порівнянні з відповідним періодом 2013 року зменшено виробництво пари та води гарячої на 4,3%; електроенергії на 42,6%.
Обсяг реалізації по галузі за січень-грудень 2014 року по Запорізькій області складав 22 153,1 млн. грн., по м.Запоріжжю – 6 475,9 млн.грн. (29,2% до обласного показника та на 8,7% менше, ніж у аналогічному періоді 2013 року).  

ФІНАНСИ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
У м.Запоріжжі середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника підприємств з кількістю працюючих 10 осіб та більше за 2014 рік складала  3612,31 грн., що на 5,3% більше, ніж по області та на 3,9% - ніж по Україні.
Рівень середньомісячної заробітної плати в 3,0 рази перевищував встановлений прожитковий мінімум для працездатної особи (1218,0 грн.). У порівнянні з 2013 роком (3281,0 грн.) заробітна плата збільшилася на 10,1%.
Станом на 01.01.2015 заборгованість із виплати заробітної плати по м.Запоріжжю становила 24,2 млн.грн., у т.ч. 12,4 млн.грн. – на економічно-активних підприємствах (що складає 51,1% від загальної суми). У порівнянні з 01.01.2014 загальна сума заборгованості збільшилась на 44,1%, на економічно активних підприємствах збільшилась у 4,3 рази.  
Фінансовий результат  підприємств до  оподаткування по м.Запоріжжю    (крім  результатів діяльності банків та   бюджетних установ)  за 2014 рік був негативним та становив  12110,4 млн.грн. збитку, проти 4314,6 млн.грн. прибутку за 2013 рік.
Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 64,2% отримано 6943,7 млн.грн. прибутку, що на 6,5% більше, ніж торік.
Упродовж  2014 року  35,8%  підприємств отримали 19054,06 млн.грн. збитку, що в 8,6 рази більше, ніж у 2013 році.

Соціально-економічний стан м. Запоріжжя
за січень-грудень 2013 року

ПРОМИСЛОВІСТЬ
За січень-грудень 2013 року в порівнянні з відповідним періодом 2012 року в цілому по Запорізькій області обсяги промислової продукції зменшилися на 3,0% (індекс промислової продукції – 97,0%). У грудні в порівнянні з листопадом обсяги промислового виробництва збільшилися на 6,6%. 
Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-грудень 2013 року по області складав 75835,2 млн.грн., по м.Запоріжжю53922,0 млн.грн. (71,1% до обласного показника та на 6,7% менше, ніж у відповідному періоді 2012 року), у розрахунку на одного мешканця показник становив 69,9 тис.грн. 
У загальному обсязі реалізованої промислової продукції міста металургійне виробництво складало 40,7%; машинобудування – 25,0%; виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 5,2%; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; забір, очищення та постачання води – 13,7%.
Обсяги реалізації промислової продукції по районах міста складали:

 • Жовтневий – 958,3 млн. грн. (1,8% до загальноміського обсягу реалізації);
 • Заводський – 24563,6 млн. грн. (45,6%);
 • Комунарський – 1944,0 млн. грн. (3,6%);
 • Ленінський – 5617,1 млн. грн. (10,4%);
 • Орджонікідзевський – 7774,2 млн. грн. (14,4%);
 • Хортицький – 2955,3 млн. грн. (5,5%);
 • Шевченківський –  10109,5 млн. грн. (18,7%).

Переробна промисловість:
1. Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування
За січень-грудень 2013 року в порівнянні з відповідним періодом 2012 року обсяги промислового виробництва в металургійній галузі по Запорізькій області зменшилися на 4,0%, у грудні в порівнянні з листопадом – збільшилися на 14,3%. 
У м.Запоріжжі за січень-грудень 2013 року в порівнянні з відповідним періодом 2012 року збільшено виробництво дроту з алюмінію на 20,3%; феросплавів - на 38,4% проте зменшено виробництво конструкцій інших та їх частин, плит, прутків, кутків, профілів та виробів подібних, з металів чорних або алюмінію на 21,7%; сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям - на 0,5%; дроту з міді – на 11,9%; послуг з лиття чавуну сірого – на 4,1%;  резервуарів, цистерн, баків та контейнерів подібних, з металів чорних або алюмінію, місткістю більше 300 літрів – на 25,5%.
Протягом звітного періоду металургійними підприємствами міста вироблено 25,5% всієї сталі, виробленої в Україні, 11,0% чавуну та 33,0% резервуарів, цистерн, баків та контейнерів подібних, з металів чорних або алюмінію, місткістю більше 300 літрів. 
Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за січень-грудень 2013 року по  області  складав 22374,2 млн. грн., по м.Запоріжжю – 21927,3 млн.грн. (98,0% до обласного показника та на 6,2% менше, ніж за аналогічний період 2012 року).
 2. Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування
За січень-грудень 2013 року в порівнянні з відповідним періодом 2012 року обсяги промислового виробництва в машинобудуванні по Запорізькій області зменшилися на 1,2% у грудні в порівнянні з листопадом обсяги промислового виробництва збільшилися на 13,1%. 
У м.Запоріжжі за січень-грудень 2013 року в порівнянні з відповідним періодом 2012 року зменшено виробництво апаратури електричної для комутації або захисту електричних схем на напругу більше 1000 В на 8,6%; трансформаторів електричних - на 10,6%;  елементів баластних для ламп і трубок газорозрядних, перетворювачів статичних, котушок індуктивності інших – на 33,2%; автомобілів легкових – на 50,8%; автомобілів вантажних – на 18,6%.
Протягом звітного періоду машинобудівними підприємствами міста вироблено 41,3% всіх автомобілів легкових, вироблених на території країни, 29,5% автомобілів вантажних, 48,1% апаратури електричної для комутації або захисту електричних схем на напругу більше 1000 В.
Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за січень-грудень 2013 року по  області  складав 14840,96 млн. грн., по м.Запоріжжю – 13503,9 млн.грн. (91,0% до обласного показника та на 19,7% менше, ніж за аналогічний період 2012 року).
3. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
За січень-грудень 2013 року в порівнянні з відповідним періодом 2012 року по Запорізькій області спостерігалось зменшення на 11,2% виробництвапромислової продукціїв галузі, у грудні в порівнянні з листопадом виробництво збільшилося на 12,0%.  
У м.Запоріжжі за січень-грудень 2013 року в порівнянні з відповідним періодом 2012 року збільшено виробництво пряників і виробів аналогічних на 39,2%; печива солодкого і вафлі – на 0,7%; виробів здобних – на 12,3%; борошна – на 243,8%, безалкогольних напоїв – на 16,1% при цьому зменшено виробництво хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання на 6,1%. 
Обсяг реалізованої промислової продукції галузі за січень-грудень 2013 року по області  складав 6726,9 млн. грн., по м.Запоріжжю2791,4 млн.грн. (41,5% до обласного показника та на 7,3% більше, ніж у аналогічному періоді 2012 року). 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Забір, очищення та постачання води
За січень-грудень 2013 року в порівнянні з відповідним періодом 2012 року по Запорізькій області обсяги виробництва у галузі постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря збільшилися на 5,8%, у грудні в порівнянні з листопадом збільшилися – на 4,9%.
У місті за січень-грудень 2013 року в порівнянні з відповідним періодом 2012 року збільшено виробництво електроенергії на 34,1% та зменшено виробництво пари та води гарячої на 10,0%.
За січень-грудень 2013 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги виробництва електроенергії на Дніпровській гідроелектростанцій у порівняних цінах збільшилися на 14,3%.
Обсяг реалізації по галузям постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, а також забір, очищення та постачання води за січень-грудень 2013 року по Запорізькій області складав 19830,4 млн. грн., по м.Запоріжжю – 7391,7 млн. грн. (37,3% до обласного показника та на 11,6% менше, ніж у аналогічному періоді 2012 року).  

ФІНАНСИ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
У м.Запоріжжі середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника підприємств з кількістю працюючих 10 осіб та більше за 2013 рік складала 3281,0 грн., що на 4,4% більше, ніж по області та на 0,5% – ніж по Україні.
Рівень середньомісячної заробітної плати міста в 2,7 рази перевищував встановлений прожитковий мінімум для працездатної особи (1218,0 грн.).
У порівнянні з 2012 роком (3096,32 грн.) заробітна плата збільшилася на 6,0%. Темп зростання заробітної плати значно уповільнився, торік він становив 110,6%. У 2013 році планувалося зростання заробітної плати одного штатного працівника на 7,5%.
Серед промислових центрів східного регіону по рівню заробітної плати місто посідає друге місце (після Донецька) та перевищує рівень заробітної плати наступних міст: Дніпропетровська на – 1,8%, Луганська – 4,5%, Харкова – 6,0%.
Станом на 01.01.2014 заборгованість із виплати заробітної плати по м.Запоріжжю становила 16,8 млн.грн., у т.ч. 2,87 млн.грн. – на економічно-активних підприємствах (що складає 17,1% від загальної суми). У порівнянні з 01.01.2013 загальна сума заборгованості зменшилась на 48,2%, на економічно активних підприємствах зменшилась на 82,5%.  
Фінансовий результат  підприємств до  оподаткування по м.Запоріжжю    (крім  результатів діяльності банків та   бюджетних установ)  за 2013 рік був позитивним та становив  4314,6 млн.грн. прибутку, що на 76,2% більше, ніж за 2012 рік (2447,9 млн.грн.). За видами економічної діяльності за результатами 2013 року від’ємний фінансовий результат отримали майже всі галузі за винятком промисловості, транспорту та освіти.
Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 63,6% отримано 6519,2 млн.грн. прибутку, що на 8,0% менше, ніж торік. Основна  його  частина (87,0%) сформована в промисловості.
Упродовж  2013 року  36,4%  підприємств отримали 2204,5 млн.грн. збитку, що в вдвічі менше, ніж торік.  Найбільші суми збитків отримали підприємства промисловості (1134,5 млн.грн.) та  торгівлі (381,4 млн.грн.).
Фінансовий результат до оподаткування промислових підприємств за звітний період був позитивним та становив 4523,09 млн.грн. прибутку, що в 1,6 рази більше, ніж торік (2746,9 млн.грн.).
Прибутки промислових підприємств зменшилися на 9,5%  в порівнянні з 2012 роком та становили 5657,6 млн.грн. проти 6250,5 млн.грн.
Найбільші прибутки в промисловості отримали підприємства машинобудування – 2751,0 млн.грн. (48,6%), з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 1680,7 млн.грн. (29,7%) та харчовій промисловості – 830,0 млн.грн. (14,6%).
Збитки промислових підприємств зменшилися втричі в порівнянні з 2012 роком та становили 1134,5 млн.грн. проти 3503,6 млн.грн.
  
РИНОК ПРАЦІ             
Упродовж 2013 року в центрах зайнятості м.Запоріжжя зареєструвалося 16096 безробітних, а з урахуванням осіб, які перебували на обліку станом на 01.01.2013, загальна чисельність зареєстрованих безробітних громадян складала 20865 чол., у порівнянні з 13462 чол. в 2012 році. Станом на 01.01.2014 на обліку в центрах зайнятості міста перебувало 5682 безробітних, з яких 4308 осіб отримували допомогу по безробіттю.
Рівень працевлаштування на кінець звітного періоду склав 36,6%, проти 26,9%  на кінець 2012 року.  Упродовж 2013 року  7629 осіб, яки мали статус безробітного, знайшли робоче місце за сприянням міської служби зайнятості.
Станом на 01.01.2014 в місті налічувалося 580 вільних робочих місць, що майже в 4,0 рази більше, ніж на 01.01.2013. Навантаження на одне вільне робоче місце складало 10 осіб в порівнянні 32 особами на 01.01.2013.
У 2013 році роботодавцям на створення додаткових робочих місць за рахунок дотацій (за договорами, які укладено в 2012 році) із фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття спрямовано 14,40 млн.грн. Крім того, станом на 01.01.2014 206 безробітних працевлаштовано на нові робочі місця із виплатою компенсації фактичних витрат роботодавця на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (відповідно до Постанови КМУ від 15.04.2013 № 347).
Важливим напрямком соціального захисту громадян в умовах існуючої економічної ситуації, є використання праці безробітних на громадських роботах.
Упродовж 2013 року для організації оплачуваних громадських та інших робіт тимчасового характеру з підприємствами міста укладено 24 договори на 1422 робочих місця і направлено на громадські та інші тимчасові роботи  526 безробітних.           
Для поліпшення економічної ситуації на ринку праці в звітному періоді 212 осіб отримали одноразову допомогу для започаткування власної справи.
На виплату допомоги по безробіттю (в т.ч. й на зайняття підприємницькою діяльністю) у 2013 році спрямовано  79,90 млн.грн. Середній розмір допомоги в грудні поточного року становив 1422,17 грн.
За оперативними даними станом на 01.01.2014 265 підприємств, установ та організацій міста надали списки на вивільнення 9816 працівників за скороченням штатів та реорганізацією виробництва (п.1 ст. 40 КЗпП). У звітному періоді фактично вивільнено 2174 чол. З початку 2013 року на обліку в центрах зайнятості перебувало 2416 безробітних цієї категорії, з яких 1654 особи зареєструвалися в січні-грудні 2013 року. За сприянням міської служби зайнятості працевлаштовано 663 безробітних цієї категорії.
Ефективною формою пошуку претендентів на вакантні місця є проведення міні-ярмарків. З початку року спеціалістами центрів зайнятості міста проведено 211 міні-ярмарок вакансій, аукціонів претендентів, презентацій професій і підприємств.
У 2013 році створено10952 нових робочих місця. 

Соціально-економічний стан м. Запоріжжя
за січень-грудень 2012 року

ПРОМИСЛОВІСТЬ
За січень-грудень 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року в цілому по Запорізькій області обсяги промислової продукції зменшилися на 3,2% (індекс промислової продукції – 96,8%). У грудні 2012 року в порівнянні з листопадом поточного року обсяги промислового виробництва зменшилися на 1,1%. 
Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-грудень 2012 року по області складав 77891,3 млн.грн., по м.Запоріжжю57787,9 млн.грн. (74,2% до обласного показника та на 3,5% менше, ніж у відповідному періоді 2011 року), у розрахунку на одного мешканця показник становив 74,6 тис.грн. 
У загальному обсязі реалізованої промислової продукції міста металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів складало 40,4%; машинобудування – 29,1%; виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 4,5%; виробництво та розподілення електроенергії, газу та води – 14,5%.
Обсяги реалізації промислової продукції по районах міста складали:

 • Жовтневий – 1053,96 млн. грн. (1,8% до загальноміського обсягу реалізації);
 • Заводський – 26446,4 млн. грн. (45,8%);
 • Комунарський – 3229,8 млн. грн. (5,6%);
 • Ленінський – 6117,3 млн. грн. (10,6%);
 • Орджонікідзевський – 8856,99 млн. грн. (15,3% );
 • Хортицький – 2604,3 млн. грн. (4,5%);
 • Шевченківський –  9479,1 млн. грн. (16,4%).

Переробна промисловість:
1. Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів
За січень-грудень 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року обсяги промислового виробництва в металургійній галузі по Запорізькій області зменшилися на 3,7%, у грудні в порівнянні з листопадом поточного року – зменшилися на 7,4%. 
У м.Запоріжжі за січень-грудень 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року збільшено виробництво конструкцій інших, частин конструкцій, плит, панелей та виробів аналогічних з металів чорних або алюмінію на 25,1%; резервуарів та цистерн металевих місткістю понад 300 літрів – на 70,0% проте зменшено виробництво сталі на 2,9%; феросплавів - на 1,6%; дроту з міді – на 11,2%; дроту з алюмінію – на 10,6%; виробів, одержаних холодним штампуванням і гнуттям зі сталі нелегованої (вуглецевої) – на 19,1%. 
Протягом звітного періоду металургійними підприємствами міста вироблено 24,7% всієї сталі, виробленої в Україні, 33,6% резервуарів та цистерн металевих місткістю понад 300 літрів.
Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-грудень 2012 року по  області  складав 23878,7 млн. грн., по м.Запоріжжю – 23371,8 млн.грн. (97,9% до обласного показника та на 15,4% менше, ніж за аналогічний період 2011 року).

2. Машинобудування
За січень-грудень 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року обсяги промислового виробництва в машинобудуванні по Запорізькій області зменшилися на 3,5%, у грудні в порівнянні з листопадом поточного року обсяги промислового виробництва зменшилися на 7,4%. 
У м.Запоріжжі на підприємствах машинобудування за січень-грудень 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року збільшено виробництво апаратури електричної високовольтної на 6,0%; пристроїв керування електричних комплектних низьковольтних – на 43,0% проте зменшено виробництво трансформаторів електричних на 2,4%;  апаратури електричної низьковольтної на 11,5%; реакторів електричних, котушок індуктивності та перетворювачів статичних електричних – на 25,8%; автомобілів вантажних - на 20,8%; автомобілів легкових – на 31,1%.
Протягом звітного періоду машинобудівними підприємствами міста вироблено 55,2% всіх автомобілів легкових, вироблених на території країни, 24,6% автомобілів вантажних, 31,1% апаратури електричної високовольтної.
Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-грудень 2012 року по  області  складав 18077,7 млн. грн., по м.Запоріжжю – 16832,1 млн.грн. (93,1% до обласного показника та на 11,7% більше, ніж за аналогічний період 2011 року).

3. Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
За січень-грудень 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року по Запорізькій області спостерігалось зменшення на 4,4% виробництвапромислової продукціїв галузі, у грудні в порівнянні з листопадом поточного року виробництво збільшилося на 17,6%.  
У м.Запоріжжі за січень-грудень 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року зменшено виробництво напоїв безалкогольних на 0,9%; виробництво виробів здобних - на 14,1%; виробів хлібобулочних - на 8,8%; борошна - на 74,8%. 
Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-грудень 2012 року по області  складав 6024,2 млн. грн., по м.Запоріжжю2601,0 млн.грн. (43,2% до обласного показника та на 2,6% менше, ніж у аналогічному періоді 2011 року). 

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
За січень-грудень 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року по Запорізькій області обсяги виробництва в галузі зменшилися на 0,4%, у грудні в порівнянні з листопадом поточного року – збільшилися на 15,1%.
У місті за січень-грудень 2012 року в порівнянні з відповідним періодом 2011 року збільшено виробництво електроенергії на 3,5%, а теплоенергії зменшено на 7,3%.
Обсяг реалізації по галузі за січень-грудень 2012 року по Запорізькій області складав 20053,9 млн. грн., по м.Запоріжжю – 8356,9 млн. грн. (41,7% до обласного показника та на 12,1% більше, ніж у аналогічному періоді 2011 року).  

ФІНАНСИ ТА ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників м.Запоріжжя за 2012 рік становила 3096,32 грн., що на 5,8% більше, ніж по області та на 2,4% – ніж по Україні. У порівнянні з 2011 роком середньомісячна заробітна плата збільшилася на 10,6%. Рівень середньомісячної заробітної плати міста в 2,7 рази перевищував встановлений прожитковий мінімум для працездатної особи (1134,0 грн.).
Серед промислових центрів східного регіону по рівню заробітної плати місто посідає друге місце (після Донецька) та перевищує рівень заробітної плати наступних міст: Дніпропетровська на – 2,1%, Харкова – 8,5%, Луганська – 8,6%.
Станом на 01.01.2013 заборгованість із виплати заробітної плати по м.Запоріжжю становила 32,4 млн.грн., у т.ч. 10,6 млн.грн. – на економічно-активних підприємствах (що складає 32,7% від загальної суми). У порівнянні з початком року загальна сума заборгованості зменшилась на 14,5%, на економічно активних підприємствах – на 9,0%.   
Фінансовий  результат  підприємств м.Запоріжжя  від  звичайної  діяльності  до  оподаткування (без урахування результатів діяльності банків  та   бюджетних установ)  за  2012 рік був позитивним та становив 3690,71 млн.грн. прибутку. У порівнянні з 2011 роком (3358,0 млн.грн.) прибуток збільшився на 10,0%.
Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 60,5%, отримано 5881,09 млн.грн.  прибутку.  Основна  його  частина  сформована  в  промисловості  (88,5%). У порівнянні з 2010 роком кількість прибуткових підприємств збільшилася з 57,9% до 60,5%, а прибутки на цих підприємствах зросли на 13,6% (з 5178,16 млн.грн. до 5881,09 млн.грн.).
Упродовж  2011 року  39,5%  підприємств отримали  2190,38 млн.грн. збитку. У порівнянні з 2010 роком їх кількість зменшилася з 42,1% до 39,5%, проте збитки збільшилися на 20,3% (з 1820,20 млн.грн. до 2190,38 млн.грн.).
Найбільше збиткових підприємств спостерігалось у торгівлі автомобілями та мотоциклами, їх технічному обслуговування та ремонті (52,6% від  загальної  кількості  підприємств відповідного виду діяльності); у наданні комунальних та індивідуальних  послуг,  діяльності  у  сфері  культури  та  спорту  (48,4%), діяльності готелів та ресторанів (45,8%), в операціях з нерухомим майном, в оренді, інжинірингу та наданні послуг підприємцям (45,5%). У той же час значні  обсяги  збитків  були  отримані  в  промисловості  (1728,70  млн.грн.) та  торгівлі,  ремонті  автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (259,85 млн.грн.).
  
РИНОК ПРАЦІ
За січень-грудень 2012 року кількість незайнятих громадян, зареєстрованих у центрах зайнятості міста складала 20604 чол., а з урахуванням осіб, які перебували на обліку на 01.01.2012, загальна чисельність зареєстрованих незайнятих громадян складала 25195 чол., що на 1495 чол. менше, ніж в 2011 році. Станом на 01.01.2013 на обліку в центрах зайнятості міста перебувало 5024 чол., з яких 4769 чол. мали статус безробітного і 2994 безробітних отримували допомогу по безробіттю.  
Офіційно зареєстрований рівень безробіття по місту на 01.01.2013 складав 1,0% проти 0,93% на 01.01.2012. Рівень працевлаштування на 01.01.2013 складав 52,8% у порівнянні з 46,0% станом на 01.01.2012. З початку року працевлаштовано 13307 чол., що на 7,5% більше, ніж 2012 році.
В місті на 01.01.2013 налічувалося 155 вільних робочих місця, що на 316 од. менше, ніж на 01.01.2012.
Навантаження на одне вільне робоче місце складало 32 особи проти 10 на 01.01.2012.
На виплату допомоги по безробіттю з початку 2012 року витрачено 45,58 млн. грн. Середній розмір допомоги по безробіттю в січні-грудні 2012 року становив 1410,41 грн.
Протягом січня-грудня 2012 року на додаткові робочі місця, створені підприємствами міста за рахунок дотацій, фондом загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття спрямовано 8,866 млн.грн. За       2012 рік на ці місця працевлаштовано 736 безробітних.
З початку 2012 року для організації оплачуваних громадських робіт укладено 169 договорів з підприємствами міста на 9085 робочих місць і протягом січня-грудня 2012 року направлено на тимчасові роботи 6322 незайнятих громадянина. На ці цілі з початку року фондом спрямовано 1,745 млн.грн.
Для поліпшення економічної ситуації на ринку праці станом на 01.01.2013 168 безробітних отримали одноразову допомогу для започаткування власної справи, на загальну суму 2,34 млн.грн.
Ефективною формою пошуку претендентів на вакантні місця є проведення міні-ярмарків. З початку року спеціалістами центрів зайнятості міста проведено 215 міні-ярмарок вакансій, аукціонів претендентів, презентацій професій і підприємств.
За січень-грудень 2012 року створено15790 нових робочих місць. 


Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet