Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206


Регуляторна політика

Регуляторна політика
2017 рік

 

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта - рішення міської ради від 25.08.2016 №52 «Про затвердження Положень, що регулюють правовідносини функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі на території м.Запоріжжя».

Проект регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради "Про затвердження текстових матеріалів Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності "

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про затвердження текстових матеріалів Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»

Проект регуляторного акта - рішення Запорізької міської ради "Про затвердження зразку договору оренди землі у місті Запоріжжя (нова редакція)"

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта - рішення Запорізької міської ради «Про затвердження зразку договору оренди землі у місті Запоріжжя (нова редакція)»

Проект регуляторного акта – рішення Запорізької міської ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Запоріжжя»

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення Запорізької міської ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Запоріжжя»

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту - рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2012 №79 «Про затвердження Положення про порядок плати за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Запоріжжя»

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 22.02.2013 №45 «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя та Порядку демонтажу, обліку, зберігання і реалізації спеціальних конструкцій, які призначені для розміщення зовнішньої реклами»

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 22.02.2013 №45 «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжя та Порядку демонтажу, обліку, зберігання і реалізації спеціальних конструкцій, які призначені для розміщення зовнішньої реклами»

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта - рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2012 №79 «Про затвердження Положення про порядок плати за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності територіальної громади м.Запоріжжя»

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення Запорізької міської ради від 19.05.2010р. № 90 «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок державної (крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації) та комунальної власності під об’єктами нерухомості, які підлягають продажу»

Доповнення до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 16.06.2017 № 333

Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.05.2017 № 283 "Про виключення з плану підготовки регуляторних актів не прийнятих проектів рішень за 2016 рік"

Виключення з плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів всіх рішень, які не прийняті за 2016 рік (затвердженого рішенням міської ради від 31.05.2017 № 46)

Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування міста за 2016 рік, який затверджено рішенням Запорізької міської ради від 31.05.2017 № 47

Проект рішення Запорізької міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2012 № 79 "Про затвердження положення про порядок плати за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності територіальної громадм м. Запоріжжя"

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Запорізької міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2012 № 79 "Про затвердження Положення про порядок плати за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Запоріжжя" 

Рішення виконавчого комітету міської ради від 24.03.2017 № 149 "Про встановлення гранічних розмірів тарифів на послуги, які надаються комунальним підприємством "Запоріжринок"

Реєстр власних регуляторних актів Запорізької міської ради, виконавчого комітету Запорізької міської ради та міського голови cтаном на 01.03.2017 рік

Проект регуляторного акта – рішення сесії Запорізької міської ради «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та

соціальної інфраструктури м.Запоріжжя», аналіз впливу регуляторного акта та звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта.

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта - рішення Запорізької міської ради "Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури м. Запоріжжя "

Рішення Запорізької міської ради від 25.01.2017 № 45 "Про внесення доповнень до рішення міської ради від 30.11.2016 №97 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2017 рік»"

Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.01.2017 № 31 "Про внесення доповнень до рішення виконкому міської ради від 25.11.2016 № 694 "Про затвердження плану підготовки регуляторних актів"

Рішення виконавчого комітету Запорзької міської ради від 19.12.2016 № 802 "Про внесення доповнень до рішення виконкому міської ради від 25.11.2016 № 694 "Про затвердження плану підготовки регуляторних актів"

 

ЗВІТ
про базове відстеження результативності регулятивного акту

Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер: рішення Запорізької міської ради від 05.10.2011 № 81 «Про затвердження Положення про порядок проведення  конкурсів на право оренди об’єктів права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя».
Назва виконавця заходів з відстеження: виконавцем заходів базового відстеження є департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради.
Цілі прийняття регуляторного акту: метою здійснення державного регулювання є вдоскона Рішення міської ради topлення адміністративних відносин між органаtop valign=/p/strongми місцевого самоврядування м.Запоріжжя та суб’єктами господарської діяльності, які виявили бажання прийняти участь у конкурсі на право оренди об’єктів права комунальної власності. Забе/pзпечення рівності прав всіх конкурсантів, гарантію прийняття конкурсною комісією неупереджених, справедливих рішень щодо визначення переможця конкурсу, забезпечення неможливості будь-якого тиску на конкурсантів або членів комісії.
Зобов’язання переможця конкурсу, які були ним запропоновані, включаються до умов договору оренди.
Крім того, даний механізм захищатиме інтереси та права територіальної громади міста, як власника об’єкта, в частині можливості скасувати результати конкурсу в разі невиконання переможцем конкурсу взятих на себе зобов’язань.
Строк виконання заходів обстеження: регуляторний акт приймається без визначення строку його дії.
Тип вpідстеження: дане відстеження є базовим.
Методи одержання результатів відстеження: для одержання базового відстеження використовувався аналітично-статистичний метод.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних: дані про результативність отримуються департаментом комунальної власності та приватизації шляхом накопичення інформації як організатора конкурсу.
Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акту: значення показників результативності даного акту буде оцінюватись за кількісними та якісними показниками, а саме: кількістю об’єктів, переданих в оренду на конкурсних підставах; прозорістю проведення конкурсів, в тому числі наявністю фактів оскарження результатів конкурсів; за тенденцією зростання надходжень до бюджету міста на підставі даних департаменту фінансів та бюджетної політики міської ради.
Результативність цього регуляторного акту посилить відповідальність за дотриманням вимог чинного законодавства України.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей: результати реалізації регуляторного акту:
впорядковані, чітко визначені правила здійснення адміністративних відносин між конкурсантами та органами місцевого самоврядування;
неупередженість та справедливість прийнятих рішень щодо визнpачення переможця конкурсу;
отримання додаткових надходжень до місцевого бюджету м.Запоріжжя для реалізації програм соціально-культурного розвитку міста;

 

Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради                                                                                                        В.Г Еделєв

 

Опубліковано у газеті "Запорозька Січ" 22.01.2013

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення Запорізької міської ради «Про затвердження порядку розміщення та експлуатації тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території м. Запоріжжя»

Відповідно до порядку оприлюднення регуляторних актів, згідно статті 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики valign=/p valign=br /у сфері господарської діяльності» будуть оприлюднені у газеті «Запорізька Січ» та на офіційному сайті Запорізької міської влади (www.meria.zp.ua):
проект регуляторного акта – ріш p style=ення Запорізької міської ради «Про затвердження порядку розміщення та експлуатації тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території м. Запоріжжя»;
аналіз впливу регуляторного акта  - рішення Запорізької міської ради «Про затвердження порядку розміщення та експлуатації тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території м. Запоріжжя»;
Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта надавати письмово до департаменту архітектури та містобудування Запорізької міськ ої ради (вул.Зелінського,3, каб.208, тел. 233-33-32) на протязі одного місяця з моменту оприлюднення регуляторного акту.

ПРОЕКТ


ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
шостого скликання
________________сесія
Р І Ш Е Н Н Я
м. Запоріжжя
 
 

Про затвердження Порядку розміщення тимчасових  споруд для провадження підприємницької діяльності  на території міста Запоріжжя

 

З метою врегулювання діяльності у сфері розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя, комплексного упорядкування  розмbr //strongіщення тимчbr //strong/pасових споруд на території міста, встановлення контролю та нагляду за їх розміщенням, Тип відстеження:/p/pзабезпечення належного благоустрою міста, захисту інpтересів територіальної громади та забезпечення реалізації конституційного права громадян на підприємницьку діяльність, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального  розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщенняtext-align: justify;td width=/ptext-align: center; тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», Правилами благоустрою території міста Запоріжжя, Запорізька міська рада

 ВИРІШИЛА:

1. Затвердити   Порядок  розміщення тимчасових   споруд   для     провадження підприємницької діяльності  на території міста Запоріжжі (додаток 1).
3.  Контроль  за  виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гладченка С.М. та на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (Полюсов В.В.)

 

Міський голова                                                                                                О.Ч.Сін

Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя

Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення Запорізької міської ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Запоріжжі»

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконаtrння вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері br 104 5. Дане рішення набуває чинності з дня його опублікування в газеті «Запорозька Січ»./text-align: justify; господарської діяльності” від 11.09.2003 № 1160/ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308 та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту рішення Запорізької міської ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в містіПро порядок відведення місць  для розміщення засобів пере- Запоріжжі».

1.Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається 3. Оприлюднити дане рішення в газеті «Запорозька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської влади.розв’язати шляхом державного регулювання.

Проблема – на викоtext-align: right;/pнання положень статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пунктів 1.5., 1.6., 2.4. Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівниц valign=тва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244 виконавчим органам міської ради надано повноваження затверджувати комплексну схему розміщення тимчасових споруд на території населеного пункту. На сьогоднішній день, на території міста Запоріжжя залишаються не визначенні місця розташування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.

1.1. Причини та умови виникнення проблеми:

На сьогоднішній день в м. Запоріжжя відсутній нормативно - правовий акт, яким визначаються місця розташування ТС з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навкоp лишнього природного середовища  та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою. Відсутність даного комплексної схеми стало передумовою ускладнення реалізації з боку суб’єктів господарювання права на розміщенн Відстеження результативності цього акту буде здійснюватися шляхом порівняльного аналізу проблемних питань, їх якісних та кількісних показників, які виникатимуть в процесі здійснення орендних відносин.я тимчасових споруд на території міста Запоріжжя. В свою чергу, зважаючи на пbr /осилення тенденції встановлення тимчасових споруд у місті Запоріжжі та з метою впорядкування розміщення існуючих ТС, це 30.01.2013                                                                                   Строк виконання відстеження  26.12.2012-25.01.2013.               № 32/tdє гострою проблемою і потребує негайного вирішення.
У зв’язку з цим, було розроблено відповідний регуляторний акт.

1.2 Суб’єкти, на яких проблема справляє негативн підставі даних департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради щодо сум надходжень від сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта надавати письмово до департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради (вул.Зелінсьpкого,3, каб.208, тел. 233-33-32) на протязі одного місяця з моменту оприлюднення регуляторного акту.ий вплив:

• суб’єкти господарювання, у зв’язку з неможливістю реалізації права на розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності;
• громада міста, у зв''язку з недопущенням порушень їх прав та закtext-align: justify;онних інтересів пов’язаних із розміщенням тимчасових споруд на території міста.
• органи місцевого самоврядування, у зв’язку з неможливістю видавати паспорти прив’язки тимчасових споруд без затвердженої комплексної схеми.

2. Цілі державного регулювання:

Основною метою даного регулювання є виконання положень статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пунктів 1.5., 1.6., 2.4. Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження РІШЕННЯ підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, забезпечення урахуванням вимог будівель/pних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища  та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини під час розташування ти 3. Оприлюднити дане рішення в газеті «Запорозька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської влади. 4. Розділи II та III Положення про порядок розміщення на території м. Запоріжжя об’єктів ресторанного господарства, торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення, затвердженого рішенням міської ради від 22.06.2011 № 49 «Про порядок розміщення на території м. Запtext-align: justify;Заступник міського головиp style=оріжжя об’єктів ресторанного господарства, торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення» вважати такими, що втратили чинність.text-align: left;мчасових споруд на території міста Запоріжжя.

Цілями рег/strongbr /улювання є:

• забезпечення права суб’єктів господарювання на розташування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності;
• забезпечення права органів місцевого самоврядування на оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруду;
• дотримання передбачених законодавством норм та правил;
• встановлення вимог до утримання ТС, здійснення благоустрою та озеленення прилеглих територ/strongій;

3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження нинішнього стану

Відсутній норp style=мативно – правовий акт, що заp style=безпечить дотримання 26.01.2013text-align: justify; передбачених законодавством норм та правил при вирішенні питання розміщення тимчасових споруд

Немає прозорості в діях щодо розміщення тимчасових споруд

 

Проблеми, зазначені у п.1 даного аналізу не вирішуються

Ущемлення громадських та приватних інтересів

Обраний спосіб

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання

Відповідає потребам у вирішенtd width=/strongні проблем у цілому

Чіткий порядок реалізації прав фізичних та юридичних осіб

Упорядковує відносини у сфері розміщення тимчасових споруд на території міста

Забезпечує урахування громадських та приватних інтересів

4. Механізми і заходи, trstrongякі забезпечать розв’язання проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Принципи та способи досягнення цілей регулювання:

Регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики:

• розташування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності здійснюється з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та /tablepраціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини;
• опублікування в засобах масової інформації та у мережі Інтернет комплексної схеми розміщення тимчасових споруд на території міста Запоріжжя;
• врахування винесених з боку мешканців міста Запоріжжя пропозицій та зауважень.

Ефективність способів досягнення цілей:

• запропоновані способи забезпечують досягнення цілей регулювання:
• діяльність здійснюється у відповідності до чинного законодавства;
• врахування архітектурно – технічних вимог при вирішенні питання розміщення тимчасових споруд;
• зменшення кількості комісійних інстанцій щодо розгляду даних п Рішення міської ради p style=итань.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта:

• підвищення умов обслbr /уговування мешканців міста, що зумовить зростання зовнішньої громадської активності;
• перерозподіл видів об’єктів цивільного призначення, що забезпечує упорядкування громадської забудови на території міста.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.

Акт заtd width=безпечує встановлення спрощеної процедуру регулювання. Рівень впровадження та виконання вимог акта оцінюються як достатній.

Ефективне впровадження методології проекту рішень забезпечить /strongtext-align: left; прозорість дозвільних процедур у сфері розташування тимчасовихp style= споруд для зЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДАдійснення підприємницької діяльності.

Періодичність здійсненtext-align: center;/pня державного контролю та нагляду за додержанням вимог ак0 valign=та: згідно з планами перевірок відповідних контролюючих органів або на підставі звернень фізичних та юридичних осіб.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із 180/strongРегулюва p аналіз впливу регуляторного акта  - рішення Запоbr //pрізьк/pої міської ради «Про затвердження порядку розміщення та експлуатації тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території br //pм. Запоріжжя»;ння побудоване відповідно до принципів регуляторної політики:p style= застосування методу аналізу вигод та витрат.
ОпиУпорядковує відносини у сфері розміщення тимчасових споруд на території містас прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Місцева влада

• Досягнення цілей передбачених п. 2 цього аналізу
• Створення умов для забезпечення участі громади у прийнятті рішень органами місцевого самоврядування
• Підвищення іміджу місцевої влади

Витрати, пов’язані з впровадженням та контролем за strongдотриманням вимог регуляторного акту

Суб’єкти підприємницької діяльності

• /pДосягнення цілей передбачених п. 2 цього аналізу
• Спрощення процедур отримання документів дозвільного характеру
• Реалізації з боку суб’єктів господарювання прав щодо розміщення тимчасових споруд для здійсненням підприємницької діяльності

Витрати, пов’язані з його впровадженням відсутні

Територіальна громада міста

• Створення прозорих механізмів регулювання
• Покращення умов обслуговування мешканців міста.
• Одержання якісних послуг

Витрати, пов’язані з його впровадженням відсутні

7. Обґрунтstrongtd width=ування строку дії регуляторного акту.

Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов''язковим до застосування на території міста Запоріжжя. Строк аналіз впливу регуляторного акта  - рішення Запорізької міської ради «Про затвердження порядку розміщення та експлуатації тимчасових спstrongоруд для здійснення підприємницької діяльності на території м. Запоріжжя»;/p valign=td width= дії регуляторного акту – постійний, з можливістю внесення до нь Проект рішення разом з відповідним аналізом регуляторного впливу даного акта буде оприлюднене на WEB - сайті міської ради та в газеті «Запорізька Січ» не пізніше 5 днів з дня оприлюднення цього оголошення у газеті «Запорізька Січ».ого змін.

8. Визначення показників результативності регуляторного акту.

Індикатори ефективності, які визначаються шляхом аналізу статистичних даних:

1. Кількpість розміщених тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.
2. Використання місць розміщення тимчасових border= споруд з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних нормbr /м. Запоріжжяtext-align: justify;, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища  та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини.

Індикатори ефективності, які визначаються шляхом соціологічного опитування:

1. Поінформованість суб’єктів господарювання міста, які потенційно зацікавленні в вирішенні питань розміщення тимчасових споруд.
2. Рівень задоволеності (незадоволеності) процедурою вирішення вищезазначениp style=х питань.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту

Строки проведення відстеження:

Базове відстеження – до набрання актом чинності.
Повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності.
Періодичні відстеження - раз на кожні три роки, почина ВИРІШИЛА:ючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

Вид даних:

• дослідження статистичних показників;
• опитування суб’єктів господарської діяльності та громадян, які користуються даним регуляторним актом.


 
Запорізька міська рада
 Рішення від 27.07.2011 №10
 «Про скасування рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 22.04.2010 №163 «Про Положення про порядок контролю за виконанням власниками приватизованих об’єктів комунальної власності умов договорів купівлі-продажу»
 
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», div styla href=p style= Відстеження результативності регуляторного актstrongbr /ptext-align: center;а здійснюється щорічно на основі  даних  управління  з питань земельних відносин про /spanоблік дПозитивноp style=оговорів оренди землі, які надійшли до управління для подальшо5. Тип відстеженняnbsp;го укладен/td width=p style=Запорозька Січня та сум орендної плати, яку сплачуватимуть орендарі після укладення договорів оренди землі та додаткових угод про збільшення розміру орендної плати за землю.e=text-align: center;p РІШЕННЯp style=«pbr /toptext-align: justifystrong;Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», враховуючи протокол засідання робочої групи з питань державної регуляторної політики від 07.02.2011р., Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА :
Рішення виконавчого/p комітету Запорізької міської ради від 22.04.2010 №163 «Про Положення про порядок контролю за виконанням власниками приватизованих об’єктів комунальної власності умов договорів купівлі-продажу» скасувати.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, регламенту, законності і правопорядку (Гунько В.В.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Гриценка В.В.
 
Міський голова                                                                                                              О.Ч.Сін
 
 

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторногоакту
 
1.   Вид та назва рnbsp;trегуляторного акту, результативність якого відстежується,дата його прийняття та номер
 
         Рішення Запорізької міської ради від 05.10.2011 № 83 «Про Програмуприватизації об’єктів комунальної власності м.Запоріжжя».
2.   Назва виконавця заходів з відстеження
 
Виконавцемзаходів повторного відстеження є департамент комунальної власності таприватизації Запорізької міської ради.
 3.   Цілі прийняття регуляторногоакту
 Метоюприйняття Програми приватизації об’єктів комунальної власності м.Запоріжжя є:
здійснення приватизаціїоб’єктів комунальної власності міста з урахуванням вимог чинного законодавства;
створення умов для появиефективних власників приватизованих об''єктів в інтересах міста;
забезпечення в процесіприватизації створення підприємств, організацій та господарських товариств, якібbr /br / РІШЕННЯ td width= розширювали обсяги, номенклатуру та якість виробництва та послуг населеннюміста;
забезпечення плановихнадходжень коштів до бюджету міста від приватизації комунального майна.
 
4. Строк виконання заходівобстеження 
Строквиконання повторного відстеження – через рік з дня набрання чинностірегуляторного акту, але не пізніше двох років з дня набрання чинностірегуляторного акту, тобто до 05.10.2013 року.
 
5.  Тип відстеження  Дане відстеження є повторним.
6.  Методи одержаннярезультатів відстеження Для одержання повторноговідстеження використовувався аналітично-статистичний метод.
7. Дані та припущення, наоснові яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних
 
Програмоюприватизації передбачена щоквартальна підготовка органом приват28./strongизації звітівпро хід та результати приватизації: про стан виконання Програми приватизації,суму надходжень коштів до міського бюджету відp приватизації комунального майна,контроль за виконанням умом договорів купівлі-продажу та подання її до міськоїради.
Органом приватизації ведеться облік: поданих заявниками заявпро включення об’єкта до переліку об’єктів, що 0/pпідлягають /strong/pp style=приватизації, укладенихдоговорів купівлі-продажу об’єктів приватизації, надходженн4.     я коштів заукладеними договорами купівлі-продажу, актів проведених перевірок за виконаннямзобов’язань власниками об’єктів за цими договорами та договорів подальшоговідчуження об’єктів, що були раніш прива168тизовані.
 8.   Кількісні та якіснізначення показників результативності регуляторного акту
 Прийняттяцього регулятивного акту дозволяє удосконалити процедуру приватизації об’єктівкомунальної /pвласності, забезпечить прозорість взаємовідносин між органомприватизації та іншими структурними підрозділами міської ради і покупцями,посилить заходи щодо забезпечення надходження коштів до міського бюджету відприватизації комунального майна.
9.     Оцінка результатівреалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей
Результатиреалізації регуляторного акту є сприяння збільшенню надходження коштів дом/polіського бюджету від приватизації комунального майна, розширенню обсягів,номенклатури та якості виробництва і послуг населенню міста, виявленнюефективних власників та залучення інвестицій у розвиток об’єктів правакомунальної власності та міста в цілому.
 
Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради                                                                         В.ГЕделєв
 

ЗВІТ
про базове відстеження результативності регуляторного акту
1. Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер
Рішення сесії Запорізької міської ради від 05.10.2011 № 83 «Про Програму приватизації об’єbr /toptop/pктів комунальної власності м.Запоріжжя»
2. Назва виконавця заходів з відстеження
Виконавцем заходів базового відстеження є департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради.
3. Цілі прийняття регуляторного акту
Метою здійснення державного регулювання є вдосконалення взаємовідносин структурних підрозділів міської ради та органу приватизації стосовно єдиного чіткого, прозорого і ефективного порядку підготовки об’єктів комунальної власності до продажу, подальшої їх приватизації, поповнення місцевого бюджету та здійснення valign=контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єкт alt=ів приватизації.
4. Строк виконання заходів обстеження
 Регуляторний акт приймається  без визначення строку його дії.
5. Тип відстеження
Дане відстеження є базовим.
6. Методи одержання результатів відстеження
Одержання результатів відстеження регулятивного акту буде здійснюватися органом приватизації в проtd width=цесі здійснення відповідних процедур  щодо приватизації об’єктів комунальної власності та здійснення  порівняльного аналізу в/pиконання поклад/pених на нього завдань, функцій та виявлення проблемних питань.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних
Програмою приватизації передбачена щstronghr /pоквартальна підготовка органом приватизації інформації про стан виконання цієї Програми та надходження коштів до міського бюджету від продажу об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, та подання її до міської ради.
Органом приватизац height=ії вtext-align: justify;strongедеться облік: поданих заявниками заяв про включення об’єкта до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, укладених договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації, надходження коштів за укладеними договорами купівлі-продажу, актів проведених перевірок за виконанням зобов’язань власниками об’єктів за цими договорами та договорів подальшого відчуження об’єктів, що були раніш приватизовані.
 8. Кількісні та якісні значення показників результативності  регуляторного акту
 Прийняття цього регулятивного акту дозволить удосконалити процедуру приватизації об’єктів комунальної власності, забезпечить прозорість взаємовідносин  між органом приватизації та іншими структурними text-align: center;підрозділами міської ради і покупцями, посилить заходи щодо забезпечення надходження коштів до міського бюджету від приватизації комунального майна.
Результативність цього регуляторного акту посилить  відповідальність  за дотриманням вимог чинного законодавства України
 9. Оцінка результатів реалізац/pії регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей
Результат width=/strongи реалізації регуляторного акту сприяють збільшенню надходження коштів до міського бюджету від приватизації комунального майна, розширенню обсягів, номенклатури та якості виробництва і послуг населенню міста, виявленню ефективних власників та залучення інвестицій у розвиток об’єктів права комунальної власності та міста в цілому.
 
Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради
В.В. Гриценко

Звіт
про результати базового відстеження результативності
регуляторного акту


1. Вид та  назва  регуляторного  акта.
Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м.Запоріжжя та Порядку демонтажу, обліку, зберігання і реалізації спеціальних конструкцій, які призначені для розміщення зовнішньої реклами».
2. Назва виконавця заходів з відстеження. Управління комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької місьbr /кої ради.
3. Цілі прийняття акта.
Приведення регулювання відносин між виконав проектів регуляторних актів на 2013 рік valign=ПРОЕКТtext-align: justify; чими органами місцевого самоврядування і фізичними та юридичними особами, незалежно від форм власності, що виникають в процесі розміщення зовнішньої реклами в м.Запоріжжі, визначення чіткого порядку надання дозволів, продовження строку їх дії, переоформлення, видачу дублікатів, анулювання на підставі Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та в зв’язку з демонтажем спеціальних конструкцій, встановлених самовільно або з іншими порушеннями.
4. Строк виконання заходів з відстеження.
Заходи з відстеження результативності зазначеного регуляторного акта проводились у термін з 21.09. 2012 по 22.10.2012.
 5. Тип відстеження.
Базове.
6. Метод одержання результатів відстеження.
Аналітично - статистичний метод
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а такожp style=p/tdp6. Метод одержання результатів відстеження. способи одержання даних.
Аналітично-статистичний метод передбачає:
аналіз пропозицій, зауважень, відгуків, у тому числі скарг суб’/tdnbsp;єктів господарюв/tdання та мешканців міста з питань регулювання розміщення зовнішньої р/strong/td168p style=еклами на території міста Запоріжжя, що надійшли до виконавчого комітету Запорізької міської ради, управління комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької міської ради після публікації даного br /проекту рішення;
порівняння за відповідний період статистичних даних:
- управління комунального господарства та дорожнього будівництва  міУправління розвитку  підприємництва та дозвільних послуг міської ради ської ради - робочого органу з питань розміщення зовнішньої реклами  в м.Запоріжжя на підставі журналу реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами, інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів в м.Запоріжжя;
- відділу по роботі з документами дозвільного характеру (дозвільного центруtd width=/pbr /) управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг місьtd width=/pnbsp;кої ради на підставі реєстtd width=I півріччя 2013 рокуру документів дозвільного характеру інформаційно-аналіти/td/tbody/pчної системи;
- департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради.
А саме, порівнювались дані про:
7.1 Загал/tdьну кількість суб’єктів господарювання, які звернулися із заявами про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, продовження строку їх дії, скасува144ння до закінчення строку розміщення рекламних засобів, внесення змін в технологічну схему спеціальних конструкцій.
text-align: justify; Затвердити форми бланків:7.2 Прийняті рішення виконавчим комітетом міської ради за результатами розгляду заяв суб’єктів господарювання.
7.3 Загальну кількість суб’єктів господарювання, які звернулися до суду за захистом порушених прав та інтересів.
7.4 Загальну кількість виявлених самовільно встановлених спеціальних конструкцій зовнішньої реклами та приписів наданих суб’єктам господарювання за результатами перевірок.
7.5 Загальну суму коштів нарахованих за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів, які перебувають в комунальній власності.   

8. Кількісні значення показників результативності акта.
Ефективність регуляторного впливу рішення виконавчого комітету міської ради визначається порівнянням показників за період з 01.06.2009 по 31.05.2010, з 01.06.2010 по 31.05.2011 років, з 01.06.2011 по 31.05.2012 а саме:


№ п/п

показники результативності

період

з 01.06.2009
по 31.05.2010

з 01.06.2010
по 31.05.2011

з 01.06.2011 по 31.05.2012

1

Загальна кількість заяв від суб’єктів господарювання, які з valign=Порядок видачі дозволstrong180text-align: justify;у на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами на території м. Запоріжжявернулися із заявами про:
- надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами

- продовження строку дії дозволів

nbsp;text-align: jus/pbr /p style=Перелік питань щодо підготовки проектів рішень виконавчого комітету міської ради/p

-скасування (анулювання) дозволів до закінчp style=ppp style=ення строку розміщення рекламних засобів

- внесення змін в технологічну схему спеціальних конструкцій

 

 

 

279

 

155

 

35

 

7

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ8. Кількісні значення показників результативності акта.

  до рішення виконавчого /p;

 

 

338

 

270

 

22

 br /nbsp;

4

 

 

 

350

 

431

 

62

 

6

2

Прийнято рішень виконавчим комі0toptd width=тетом міської ради за результатами розгляду заяв суб’єктів господарювання, всього:

Із них:

- про надання дозволів на розміщеp style= valign=з 01.06.2010 ння зовнішньої реклами

- про продовження строку дії дозволів

- про анулювання дозволів

 

- про зміну типу рекламних засобів

- про перенесення спеціальних конструкцій

- зупинення та поновлення розгляду документів на надання дозволів

 

 

87

 

29

 

30

 

26

&np168p style=topbsp;

1

 

1

 

---

 

 

 

112

 

46

 

55

 

9

 

---

 

1

 

1

 

 

150

 

71

 

57

 

18

 

---

 

4

 

---

3

Загальна кількість суб’єктів господарювання, які звернулися до суду за захистом порушених прав та інтересів

 

4

 

2

 

---

4

Загальна кількість виявлених самовільно встановлених спеціальних конструкцій зовнішньо/p71ї реклами

 

131

 

84

 

109

5

Загальна сума коштів нарахованих за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів, які перебувають в комунальній власності.   

* 02-05.2010

06-09.2010

     06-09.2012  

1400465, 62

1598622,07

1615680,8725

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта  та  ступеня досягнення визначених цілей.
Прийняття рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін та доповнеМіський голова         /p                                                                             valign=/p     О.Ч. Сінpнь до рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої ре/trклами в м.Запоріжжя та Порядку демонтажу, обліку, зберігання і реалізації спеціальних конструкцій, які призначені для розміщен168/tdpня зовнішньої реклами»  здійснюється на виконання п.3 Типових  правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постано216Перелік питань щодо підготовки проектОпубліковано у газеті td width=tbodyів –144 рішенням міської ради від 22.06.2011 № 41strongp style= рішень p/tdміської ради nbsp;topвою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067 та має на меті сприяти розвитку ринку зовнішньої реклами у м.Запоріжжі через збалансування144td width=/p інтересів виконавчих органів місцевого самоврядування і фізичних та юридичних осіб, пов’text-align: justify;яtd width=//ppзаних з реалізацією права щодо отримання дозволів/p на розміщення зовнішньої реклами, продовження строку їх дії, переоформлення, ануp180pлюваннtop/pя, видачу дублікатів, перенесення рекламних засобів на нове місце в зв’язку зі зміною містобудівної ситуації, внесенням змін у технологічну схему рекламного засобу.
Наявність даного регуляторного акта забезпечує умови суб’єктам господарювання для динамічного розвитку бізнесу, а територіальній громаді - більш ефективно використовувати територію міста та об’єкти комунальної власності у власних інтересах, при цьому не знижуючи рівень проживання на відповідних територіях.
Паралельно з посиленням заходів щодо об’єктів зовнішньої реклами, розміщених самовільно або з іншими порушеннями, здійснення яких забезпечиться наявністю Порядку демонтажу, обліку, зберігання і реалізації спеціальних конструкцій, які призначені для розміщення зовнішньої реtd width=328/pклами, юридичні особи та фізичні особи - підприємці отримають більш прозору  процедуру надання дозволів на p м. Запоріжжі/tda href=br /topрозташування різних типів реклами, при цьому забезпечуються строки надання дозв valign=strongpолів. Збільшення кількості/tdp/p рекламн168 4. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.их засобів планується не за рахунок центральних вулиць міста, а за рахунок збалансованого надання дозволів на різні типи спеціальних конструкцій та їх модернізаціїp/ptopp Наявність даного регуляторного акта забезпечує умови суб’єктам господарювання для динамічного розвитку бізнесу, а територіальній громаді - більш ефективно використовувати територію міста та об’єкти комунальної власності у власних інтересах, при цьому не знижуючи рівень проживання на відповідних територіях., що сприятиме збільшенню об’єму надходжень до бюджету міста.

 

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                          /strong                                                      С.М. Гладченко

Махінько О.М. 224-22-67


ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акта

 

Регуляторний акт: рішення міської ради від 31.05.2010 № 228 «Про визначення розміру торгового місця для сплати ринкового збору та послуг ринку на ринках комунального підприємства «Запоріжринок» зі змінами.
Виконавець заходів: управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг Запорізької міської ради.
Цілі прийняття акта: рішення прийнято з метою визначення єдиного розміру торгового місця для сп valign=#xa; center;лати за послуги ринку на ринках КП «Запоріжринок» та задля нормативного його закріплення у відповідних актах.
Строк виконання заходів з topвідстеження: Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється у межах строків, встановлених статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» - з 31.05.2010 до 31.05.12.
Тип відстеження: повторне.
Метод одержання результатів відстеження: статистичний.
Відстеження здійснюється за Методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного valign=акта».
Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних: заходи з відстеження результативності регуляторного акта проведено на підставі аналізу даних щорічної інвентаризації торгових місць на ринках КП «Запоріжринок».
Кількісні та якісні показники результативностіtable border=/td/strong: показниками результативності регуляторного акта є визначення розмірів торгових місць на ринках КП «Запоріжринок» для сплати послуг ринку, що сприяє впорядкуванню діяльності підприємства.
Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей: результатом впроваджен cellspacing=td width=topp style=/pbr /ня регуляторного акта є врегулювання інтересів КП «Запоріжринок» з питання ведення господарської діяльності у правовому полі з урахуванням вимог антимонопольного законодавства.

 

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                              В.В.Гриценко

Петров, 52-63-12


Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта


  1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер 
Рішення  Запорізької міської ради від 27.12.2011 №35 «Про затвердження Правил утримання собак, котів і хижих тварин громадянами, підприємствами, установамtd width=/trи та організаціями в м. Запоріжжі»

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності :
Департамент житлового господарa href=/pstrongства та розподілу житлової площі Запорізької міської ради міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акта :
На виконання вимог Закону України «Про захист тварин в ВИРІШИВ:br /ід жорстокого поводження», наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 02.06.2009 № 264 «top/pПро затвердження методичних рекомендацій з розроблення правил Кількість наданих заявникам висновків щодо оформлення нового будівництва, реконструкції, перепланування та оформлення права власності на садибні, дачні та садові будинки (домоволодіння) всіх форм власності на території м. Запоріжжя з моменту набрання чинності регуляторним актом до моменту виконання базового відстеження становить 260 документів. top cellspacing= проведення в м. Запоріжжі Покровського ярмарку» /strong0abr /утримання домашніх тварин у населених пунктах», для урегулювання відносин між власниками домашніх тварин та органами, які мають повноваження у сфері утриtext-alignp: j/pustify;/tdp style=/p/ppМетою державного регулювання є реалізація політики міської p/pради у сфері комунальної /pstrongвласності, галузі житлово-комунального господарства та будівництва./ptext-align: justify;мання та поводження з тваринами, посилення відповідальності власників тварин, за їх утримання забезпечення безпеки життя мешканців міста, забезпечення встановлення належного контролю за утриманням тварин.

4. Строк виконання заходів з відстеження.
Строк виконання базового відстеження до 01.03.2012

5. Тип відстеження :
Базове  відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження :
Статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність регуляторного акта, а також способи одержання даних.
Відстеження  результативності регуляторного акту полягає у збалансованості інтересів  юридичних та фізичних осіб – власників собак та кот?Запорозька Січів, а також кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності, яку вони несуть згідно з діючим законодавством України, та забезпечення безпечного спіtd width=віснування людей та тварин в умовах міста.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.
/td Враховуючи значну кількість безпритульних тварин на території міста, а також зауваження та Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження  порядку оформлення перепланувань (в тому числі раніше ви Пропозиціїtopptd width=p style= таttoptd width=4. Опис механізму, який пропонується застосуватиЗВІТext-align: center;strongtd width= topзауваженн/p/pя до проекту з відповідним аналізом регуляторного впливу надавати протягом місяця до управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг міської ради за адресою: вул. Бородінська, 1а, телефон: 52-74-69.a href=конаних) в житлових приміщеннях (квартирах) багатоповерхових будинків та гуртожитків» пропозиції організаці/pй, установ та з метою посиленн valign=я відповідальності мешканців міста за шкоду, заподіяну санітарному стану і благоустрою міста, виникла необхідність у розробці рішення Запорізької міської ради "«Про затвердження Правил утримання собак, котів /pі хижих тварин громадянами, підприємствами, установами та організаціями в м. Запоріжжі» ".

Перший заступник міського
голови з питань діяльності
виконавчих органів ради                                                             А.В.Іванов

Охріменко, 224-03-08


ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

 

22.02.2012                                                                                                        № 61

 

Про внесенbr /ня доповнень до 
рішення виконкому міської
ради від 23.11.2011 № 495
«Про затвердження плану під-
готовки регуляторних актів»

 

На виконання Закону України «Про засади державної ради від 23.11.2011 № 495 регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
  Внести доповнення до рішен ня виконкому міської ра/pПро внесення доповнень до  ди від 23.11.2011 № 495 «Про затвердження плану підготовки регу..//ляторних актів»: 
до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік включити пункт згідно з додатком.

 

Міський голова                                  br / проектів регуляторних актів на 2012 рік                                         О.Ч.Сін

 

Метою державного регулювання є реалізація політики міської p/pради у сфері комунальної власності, галузі житлово-комунального господарства та будівництва./ptext-align: justify;

 

Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
  __22.02.2012_№__61__

 

 

Доповнення до плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2012 рік

№ з/п

Перелік питань щодо підготовки проектів  рішень виконавчого комітету міської ради

Мета прийняття рішень виконавчого комітету міської ради

Підрозділ, відповідальний за розробку проекту

Строк підготовки проекту

6

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження  порядку оформлення перепланувань (в тому числі раніше ви Пропозиціїtopptd width=p style= таttoptd width=4. Опис механізму, який пропонується застосуватиЗВІТext-align: center;strongtd width= topзауваженн/p/pя до проекту з відповідним аналізом регуляторного впливу надавати протягом місяця до управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг міської ради за адресою: вул. Бородінська, 1а, телефон: 52-74-69.a href=конаних) в житлових приміщеннях (квартирах) багатоповерхових будинків та гуртожитків»

Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства

Департамент архітектури та містобудування міс valign=br /176ької ради

I півріччя 2012 року

 

 

Керуючий справами
виконкому ради                                               /strong                                           З.М.Бойко

 


ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акта

 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

 
Рішення Запорізької міської ради від 27.07.2011р.  «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки певного функціонального призначення у м. Запоріжжі».

Назва виконавця заходів з відстеження

Виконавцем заходів базове відстеження є управління з питань земельних від/strongmso-bidi-font-weight: normal;span style=/strongПорядок розміщення реклами на об’єктах Запорізького коspan style=quot;serif/span- дані про кількість звернень суб’єктів господарювання із заявами про надання до/spanquot;Times New Romanp/strongзволів на розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами мережевих форматів 3,0х6,0м, 3,0х4,0м, 1,2х1,8м та кількість прийнятих рішень місцевим дозвільним органом про відмову у надані дозволів на розміщення зовнішньої реклами даних типів протягом дії рішення міської ради, які отримаpquUKot;,ні на підставі аналізу даних Журналу ре єстрації заявUKnbsp; та дозволів на розміщення зовнішньої реклами;quot;; mso-ansi-36language: UK;мунального підпрquot;,quot;serifЗаступникtd width=pmsospan style=-bidi-font-weight: normal; lang=міського голови з питаньtext-align: right;иємства міського електроЗабезпечення права суб’єктів господарювання на отримання дозволів на розміщення назе120аналіз отриманих результатівмних рекламних конструкцій мережевих форматів на місцях, які перебувають в комунальній влас valign=ності, та покращання умов mso-bidi-font-weight: normal;для подальшого розвитку підприємництва у сфері розміщення та роаналіз отриманих результатівtoptd width=quot;,252br /зповсюдження зовнішньої реклами в м.Запоріжжі./pтранспорту “Запоріжелектротранс”носин Запорізької міської ради.

Цілі прийняття акта


Конкретизація відносин орендаря та орендодавця, що виникають при укладенні договорів оренди землі в частині встановлення розміру орендної плати за землю,  поповнення місцевого бюджету.

Строк виконання заходів з відстеження


Строк виконання заходів з відстеження складає один рік з моменту вступу в дію регуляторного акта.

Тип відстеження


Дане відстеження є повторним.

Методи одержання результатів quot;;відстеження


Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється щорічно на основі даних управління з питань земельних відносин про облік до.font-size: 14.0pt; font-family: span style=говорів оренди землі, які надійшли до управління для подальшого укладення та сум орендної плати, яку сплачуватимуть орендарі після укладення договорів оренди землі та додаткових угод про збільшення розміру орендної плати за землю.

Данні та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних


Дані про результативність отримуються управлінням з пи lang=тань земельних відносин шляхом накопичення протягом року інформації про кількість договорів оренди землі, які надійшли до управління для подальшого укладення та сум орендної плати, яку сплачуватимуть орендарі після укладення договорів оренди землі.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта


З моменту вступу в дію рішення від 27.07.2011р. № 16 «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки певного функціонального призначення у м. Запоріжжі», а саме з 14.08.2011р. та по теперішній час до управління з питань земельних відносин для підписання надійшло 483 договори оренди землі, згідно яких орендна плата складає 22 034 585,84 грн. та 240 додаткових угоди до договорів оренди землі про збільшення розміру орендної плати, згідно яких розмір орендної плати складає 36 408 332,91 грн. Таким чином, регуляторний акт позитивно впливає на взаємодію органів місцевого самоврядування з орендарями щодо врегулювання розміру орендної плати за земельні ділянки певного функціонального призначення.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                                                           С.М. Гладчеspan style=нко

Реєстр власних регуляторних актів Запорізької міської ради, виконавчого комітету Запорізької міської ради та міського голови на 2013 рік


ЗВІТ
про результати базового відстеження результативності регуляторного акту

Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер
Рішення Запорізької міської ради від 26.06.2013р. № 30 «Про створення комісії по Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер визначенню та відшкодуванню збитків власників землі та землекористувачів».

Назва виконавця заходів з відстеження
Виконавцем заходів базового відстеження є Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради.

Цілі прийняття акту
Метою прийняття регуляторного акту є вирішення наступних цілей:
- забезпечення ефективного використання земельного фонду міста;
- додержання прав власників землі та землекористувачів;
- виконання вимог законодавства України

Строк виконання заходів з відстеження
Заходи з відстеження результативності визначеного регуляторного акту проводились у термін з 26.06.2013 по 24.10.2013.

Тип відстеження
Дане відстеження є базовим.

Методи одержання результатів відстеження
Для проведення базового відстеження використовувався аналітично-статистичний метод.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Дані про результативність отримуються Управлінням з питань земельних відносин Запорізької міської ради шляхом аналізу офіційної статистичної інформації, що посвідчує факт кількості заявлених клопотань власником землі або землекористувачем щодо призначення комісії та визначення розміру збитків, завданих зазначеним особам та у подальшому їх стягненням.

Кількісні та якісні значення показників результативності акту
З моменту вступу в дію рішення від 26.06.2013р. № 30 «Про створення комісії по визначенню та відшкодуванню збитків власників землі та землекористувачів», а саме з 26.06.2013р. та по теперішній час встановлено чітку процедуру нарахування та стягнення збитків у сфері земельних відносин; можливість реалізації наданих законодавством прав землекористувачам та власникам землі по відшкодуванню збитків у випадку їх завдання.

Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей
З метою оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених цілей, аналіз його результативності буде здійснюватись за допомогою повторного, а в подальшому періодичного відстеження.

 

 

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                                                            С.М. Гладченко


Повідомлення
про оприлюднення проекту рішення Запорізької міської ради
«Про затвердження Положення про порядок проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя»

 

Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради оприлюднює проект рішення Запорізької міської ради «Про затвердження Положення про порядок проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя» з відповідним аналізом регуляторного впливу.
Даним проектом рішення Запорізької міської ради передбачається затвердження Положення про порядок проведення феєрверків та реаліОсновною метою державного регулювання є забезпечення прозорості та відкритості для суб’єктів господарювання порядку, регламентуючого розміщення пересувних тимчасових споруд, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі та пересувні об’єкти з надання послуг (далі-пересувні об’єкти) під час проведення ярмарків, державних, місцевих святкових, урочистих та інших масових заходів (далі-масові заходи), що надасть можливість залучити більшу кількість суб’єктів господарювання до участі у масових заходах.  зації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя для суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють або планують здійснювати діяльність у сфері проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на терtext-align: right;иторії міста Запоріжжя.
Розробником цього документу виступає Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради.
Пропозиції та зауваження пропонується надсилати до Управління з питань попередження надзвичайнихtop/p ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради за поштовою адресою: 69095, м. Запоріжжя, вул. Першотравнева, 2 або на електронну адресу: mns.zp@mail.ru/. Зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення.
Оприлюднення проекту рішення з відповідним аналізом регуляторного впливу планується у газеті «Запорозька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської влади у розділі «Підприємцям» на сторінці «Регуляторна політика» не пізніше 5 робочих днів з дня оприлюднення цього оголошення у газеті «Запорозька Січ».

 Оприлюднено у газеті Запорозька Січ 19.10.2013

 

ПРОЕКТ


ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
м. Запоріжжя

 

Про затвердження Положення про
порядок    проведення   феєрверків
та реалізації піротехнічних виробів
на території міста Запоріжжя

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 03.06.2004 №1745-IV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму», наказу МВС України від 23.12.2003 №1649 «Про затвердження Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.03.2004 за №263/8862, а також з урахуванням Рекомендацій рішення Асоціації піротехніків України від 01.07.2008, з метою упорядкування та здійснення контролю за проведенням феєрверків, піротехнічних супроводів театральних, концертних, спортивних та інших культурно-розважальних заходів, реалізації піротехнічних виробів на території міста Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Свіркіна Д.О. та постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності і правопорядку (Гунько В.В.).

 

Міський голова                                                                                                                      О.Ч.Сін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
____________ № ____

 

П/td проектів регуляторних актів на 2013 рік проектів регуляторних актів на 2013 рікОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок і правила проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя (далі - Положення) спрямоване на упорядкування місць та забезпечення безпеки проведення феєрверків , масових видовищних заходів із застосуванням піротехнічних виробів та їх реалізації.
1.2. Положення встановлює порядок організації та проведення феєрверків, піротехнічного супроводу театральних, концертних, спортивних та інших культурно-розважальних заходів та святкових дат, а також порядок реалізації піротехнічних виробів.
У Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
пірот/pехнічний виріб – це пристрій, призначений для створення необхідного ефекту (світлового, іскрового, димового, звукового, змішаного) за допомогою горіння (вибуху) піротехнічного складу;
піротех/pнічні вироби побутового призначення – піротехнічні вироби,призначені для розваг (проведення феєрверків), що їх вільно продають населенню та поводження з якими не потребує спеціальних знань та навичок, а використання з дотриманням вимог інструкції із застосування, яка додається до піротехнічного виробу або наноситься на його споживчому пакуванні,забезпечує за межами небезпечних зон безпеку здоров''я та життя людей, не призводить до пошкодження майна і нанесення шкоди навколишньому середовищу та належать до 1 класу небезпечних вантажів (1.4G та 1.4S) згідно з ГОСТ 19433-88 та ДОПНВ (994_217) (номер ООН-0336 та 0337);
піротехнічні вироби технічного та спеціального призначення – піротехнічні вироби, користування якими потребує спеціальних знань та навичок, відповідної атестації виконавців (користувачів) і (або) забезпечення відповідних умов технічного оснащення та які, як правило, відносяться до 1 класу небезпечних вантажів (згідно з ГОСТ 19433-88);
піротехнічний склад – суміш компонентів, яка призначена для спорядження піротехнічних виробів з метою одержання різноманітних зовнішніх ефектів (світлових, теплових,звукових та реактивних) унаслідок само підтримувальної екзотермічної хімічної реакції, яка протікає без детонації;
феєрверк – публічне видовище, яке створюється засобами піротехніки (піротехнічними виробами), що супроводжується різноманітними світловими (декоративне полум''я) та звуковими (постріли, свист) ефектами;
небезпечна зона піротехнічного виробу – частина  простору,  що  оточує
працюючий піротехнічний виріб, у середині якого хоча б один небезпечний чинник досягає небезпечного рівня;
небезпечний чинник піротехнічного виробу – специфічний ефект,  що
його утворює піротехнічний виріб або піротехнічний елемент і який за певних умов здатний загрожувати здоров''ю людей та завдавати шкоди майну і навколишньому середовищу;
замовник феєрверку – фізична або юридична особа, яка уклала відповідний договір (угоду) з ліцензованою організацією, що має дозвіл на проведення професійних феєрверків;
виконавець феєрверку – підприємства, усpтанови, організації, які мають відповідний дозвіл (ліцензію) на здійснення певних відповідних організаційно-технічних заходів, необхідних для проведення феєрверку, і в статуті яких передбачений цей вид діяльності.
1.3. Дія Положення поширюється на підприємства, установи і організації незалежно від їх форми власності та фізичних осіб, які замовляють та (або) безпосередньо проводять феєрверки, інші культурно-розважальні заходи із використанням піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя.
1.4. Проведення феєрверків з використанням піротехнічних виробів технічного та спеціального призначення на території міста Запоріжжя здійснюється згідно рішення виконавчого комітету міської ради на підставі відповідних узгоджень з Запорізьким міським управлінням Головного управління МВС України в Запорізькій області, Головним управліннp style=ям ДСНС України у Запорізькій області.
1.5. Феєрверки з використанням піротехнічних виробів побутового призначення проводяться з додержанням інструкції виробника і правил пожежної безпеки без узгодження з Головним управлінням ДСНС України у Запорізькій області. Забороняється використання піротехнічних виробів приватними особами під час проведення масових заходів.

2. Місце та час проведення та феєрверків

2.1. Проведення феєрверків може здійснюватися на території міста Запоріжжя з 8.00 до 22.00 години поряд з об''єктами, де проводяться театральні, спортивні та інші культурно-розважальні заходи. Застосування піротехнічних виробів технічного та спеціального призначення дозволяється у визначених місцях, а саме:
стадіон Відкритого акціонерного товариства «Дніпроспецсталь» (район каскаду «Райдуга»);
балка між парком «Вознесенівський» та супермаркетом «Амстор».
2.2. До місць, заборонених для проведення феєрверків, відносяться:
місця, відстань від яких менша ніж 350 м до потенційно-небезпечних об''єктів, підприємств, місць продажу та зберігання паливно-мастильних матеріалів, культових закладіbr /в, медичних, шкільних та дошкільних установ, дитячих будинків-інтернатів, будинків-інтернатів для громадян похилого віку, житлових будинків;
мости, шляхопроводи, транспортні магістралі, продуктопроводи, території об''єктів, що мають важливе історико-культурне значення,  пам''ятники історії  і культури, цвинтарі;
території об''єктів природно-заповідного фонду м. Запоріжжя, території рекреаційних зон, у тому числі о. Хортиця, території лісових насаджень та прилеглих до них територій в період з 1 квітня по 1 листопада;
балкони та дахи житлових будинків та toppгромадських споруд.
2.3. Забороняється проведення феєрверків біля будівель та споруд органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
2.4. Забороняється проведення феєрверків у нічний час (з 22.00 до 8.00 години), за винятком святкування Нового року (в ніч з 31 грудня на 1 січня).

3. Вимоги до підприємств, установ і організацій, фізичних осіб,
які проводять феєрверки

3.1. Проведення феєрверків з використанням піротехнічних виробів технічного та спеціального призначення може здійснюватися тільки підприємствами, установами і організаціями, зареєстрованими у встановленому порядку, статут яких передбачає такий вид діяльності і наявності відповідної ліцензії.
3.2. Юридичні та фізичні особи, які проводили феєрверки, зобов''язані після їх закінчення прибрати контейнери пускових установок, відпрацьованих зарядів та провести обстеження прилеглої території на наявність неспрацьованих зарядів.
3.3. Виконавець феєрверку з використанням піротехнічних виробів технічного та спеціального призначення перед началом феєрверку, надає до управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради копії відповідних узгоджень з Запорізьким міським управлінням Головного управління МВС України в Запорізькій області, Головним управлінням ДСНС України у Запорізькій областіp style=, наказ, в якому визначено відповідальних осіб за виконання заходів безпеки при провstrongp style=br /br /еденні феєрверку, калібр та кількість піротехнічних виробів, тривалість проведення феєрверку, викопіювання зі схематичного плану розміщення піротехнічних виробів, будівель із нанесенням прогнозов/tdаної небезпечної зони, під''їзних доріг та інше (підписується керівником орг/pанізації), погоджене з Головним управлінням МВС України в м. Запоріжжя та Головним управлінням ДСНС України в Запорізькій області (скріплене печаткою).
3.4. Управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради узагальнює надані документи та матеріали, перевіряє їх узгодження з відповідними органами державної виконавчої влади та інформує про готовність до проведення феєрверку виконавчий комітет міської ради.
3.5. Виконавцю феєрверку може бути відмовлено в проведені феєрверку, якщо порушуються вимоги розділу 3 цього Положенbr /ня, про що заявнику повідомляється письмово з належним обґрунтуbr /ванням.
3.6. Після проведення феєрверку відповідальний від організації, що виконувала феєрверк, доповідає черговому управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради про проведення заходу по телефону 62-45-80 (негайно) та письмово (до 10 години дня, наступного після дати проведення феєрверку.

4. Заходи безпеки при проведенні феєрверків

4.1. Виконавець феєрверку при проведенні монтажу і демонстрації феєрверку повинен використовувати тільки піротехнічні вироби, які мають відповідний сертифікат.
4.2. Використання піротехнічних виробів для проведення феєрверків повинно проводитись атестованими на право проведенtopня феєрверків професійними піротехніками відповідно до вимог нормативних актів України, які регулюють професійне використання піротехнічних виробів в Україні.
4.3. Замовник феєрверку  зобов''язаний забезпечити охорону пускового обладнання на майданчику і небезпечної робочої зони від проникнення сторонніх осіб, заходи з дотримання вимог безпеки персоналом при виконанні піротехнічних робіт і зберіганні піротехнічних виробів. Виконавець феєрверку несе відповідальність за безпечне проведення феєрверку згідно з чинним законодавством.
4.4. На територіях, що згідно з дозволом відведені для проведення піротехнічних робіт, забороняється палити та використовувати відкритий вогонь, залишати піротехнічні засоби без охорони.
4.5. Після закінчення феєрверку  пусковий майданчик і прилегла територія повинні бути ретельно оглянуті з метою виявлення і збору невідпрацьованих виробів та елементів, залишків відпрацьованpих піротехнічних зарядів спеціалістами організації виконавця феєрверку.
br / 4.6. Знищення непридатних і невикористаних піротехнічних виробів здійснюється організацією виконавцем феєрверку в установленому порядку відповідно до інструкції з експлуатації заводу-виробника та наказу МВС України від 23.12.2003 №1649 «Про затвердження Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротеp style=ЗАТВЕРДЖЕНОхнічних виробів».

5. Порядок реалізації піротехнічних виробів

5.1. Організація виробництва, т/ptext-align: center;ранспортування, зберігання, продажу, дотримання заходів безпеки під час використання піротехнічних виробів здійснюється згідно з наказом МВС України від 23.12.2003 №1649 «Про затвердження Тимчасових правил обігу в Україні побутових піротехнічних виробів».
Побутові піротехнічні вироби, ввезені на територію України для реалізації в торговельній мережі населенню, підлягають обов''язковій сертифікації на відповідність вимогам безпеки згідно з ДСТУ 4105-2002.
5.2. Продаж побутових піротехнічних виробів здійснюється через спеціалізовані підприємства торгівлі та спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальниtd width=ЗВІТpм асортиментом непродовольчих товарів, приміщення яких обладнані згідно з вимогами охорони праці, пожежної безпеки та відп/pовідають технічним, санітарно-гігієнічним, технологічним нормам і правилам.
Реалізацію побутових піротехнічних виробів споживачам мають право здійснювати суб''єкти господарювання, діяльність яких пов''язана з обігом побутових піротехнічних виробіtd width=в, за наявності таких документів:
свідоцтва про реєстрацію;
статуту (для юр балкони та дахи житлових будинків та громадських споруд. идичних осіб);
дозволу на початок роботи, виданий органами державного пожежного нагляду та Держгірпромнагліду;
копії свідоцтв (довідок) про проходження спеціальної підготовки та допуску до роботи з піротехнічними виробами працівників, які мають такі допуски.
5.3. Продаж побутових піротехнічних виробів у спеціалізованих відділах (секціях) підприємств з універсальним асортиментом товарів дозволяється тільки на верхніх поверхах торговельних приміщень за умови виконання Правил пожежної безпеки в Україні. На нижніх поверхах таких торговельних підприємств у вітринах і на стендах можуть розташовуватися муляжі побутових піротехнічних виробів, які не маbr //ptext-align: right;text-align: right;ють усередині піротехнічного складу.
5.4. Дозволяється зберігання побутових піротехнічних виробів в умовах торговельної мережі у підсобних приміщеннях торговельних підприємств у кількості не більше ніж по одному заводському пакуванню кожного найменування побутових піротехнічних виробів, що реалізуються, але не більше 500 кг, при цьому загальна вага піротехнічного складу в піротехнічних виробах не має перевищувати 100 кг.
У торговельних залах торговельних підприємств дозволяється зберігання побутових піротехнічних виробів у кількості не більше ніж по одному заводському пакуванню кожного найменування виробів, що реалізуються, але не більше 50 кг, при цьому загальна вага піротехнічного складу в піротехнічних виробах не має перевищувати 10 кг.
5.5. Усі операції, пов''язані з розкриттям тари, перевіркою її справності, розфасуp style=p style=ванням або перепакуванням продукції, мають проводитись у приміщеннях, ізольованих від місця зберігання.
5.6. Вироби, що залишилися після реалізації, мають бути повернуті на склади постійного та тимчасового зберігання в упакованому вигляді.
5.7. Приміщення для продажу побутових піротехнічних виробів мають бути обладнані системами пожежної автоматики згідно з вимогами Переліку однотипних за призначенням об''єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації та забезпечені первинними засобами пожежогасіння. Технічне утримування установок пожежної автоматики необхідно здійснювати згідно з вимогами Правил пожежної безпеки в Україні та Правил технічного утримання установок пожежної автоматики.
5.8. Побутові піротехнічні вироби, що надходять у продаж, мають бути з паспортом (формуляром, інструкцією з застосування), pякий засвідчує відповідність побутового піротехнічного виробу вимогам нормативної документації, а також із супровідними документами, передбаченими законодавством України: накладними, товарно-трансп З метою оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених цілей, аналіз його результативності буде здійснюватись за допомогою повторного, а в подальшому періодичного відстеження. балкони та дахи житлових будинків та громадських споруд. ортними накладними, сертифікатами відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО або свідоцтвами про визнання, чи їх копіями на бланках установленого зразка.
Продаж побутових піротехнічних виробів здійснюється за наявності інструкції із застосування (експлуатації), розташованій на споживчому пакуванні. Якщо текст інструкції не вміщується на споживчому пакуванні, то аркуш з текстом інструкції має додаватись до кожного побутового піротехнічного виробу або до кожної упаковки з виробами, якщо вироби продаються споживачу упаковками.
Текст інструкції має містити:
обмеження щодо поводження та застосування;
способи і методи безпечної підготовки, запускання та утилізації (у разі необхідності);
термін придатності або гарантійний термін та дату вbr /иготовлення;
попередження про небезпечність побутового піротехнічного виробу;
відомості про виробника;
ідентифікаційні ознаки побутового піротехнічного виробу;
інші відомості, які зумовлені специфікою піротехнічного виробу.
Зазначена інформація має бути викладена українською мовою.
Дозволено її додатково викладати іншими мовами. Текст має бути чітким і добре помітним. Застережливі надписи мають бути виділені жирним шрифтом.
5.9. Суб''єктам господарювання забороняєтьвязати проблему небезпеки громадян, яку викликає використання суб’єктами господарювання вибухонебезпечного обладнання для приготування харчової продукції в об’єктах пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі.br /ся:
5.9.1. Розміщувати спеціалізовані відділи (секції) з продажу побутових піротехнічних виробів на відстані ближче ніж 4-и метри від евакуаційних виходів.
5.9.2. Розміщувати підприємства з продажу піротехнічних побутових виробів у будівлях іншого призначення (не призначених для торгівлі) та організовувати продаж побутових піротехнічних виробів у спеціалізованих відділах (секціях) підприємств з універсальним асортиментом непродовольчих товарів, які розташовані в будівлях іншого призначення.
5.9.3. Розміщувати спеці відстеження результативності регуляторного актаалізовані підприємства з продажу побутових піротехнічних виробів у будинках, де розміщено громадські заклади.
5.9.4. Продавати побутові піротехнічні вироби без захищення фітилів для приведення у дію виробу захисними ковпачками, плівками або пакуванням.
У виключних випадках можливе відхилення від норм, передбачених у пункті 6.3 та підпункті 6.9.2 Положення, за узгодженням з органами Держгірпромнагляду згідно з порядком узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлені норми і правила, та обґрунтованих відхилень від обов''язкових вимог нормативних документів та за умови виконання положень Тимчасових правил.
5.10. Побутові піротехнічні вироби, які не пройшли сертифікаційні випробування, для використання на території України заборонені.
5.11. Не дозволяється зберігати в місцях продажу неякісні (забраковані) побутові піротехнічні вироби та з простроченими термінами придатності або простроченими гарантійними термінами.
5.12. Забороняється продаж побутових піротехнічних виробів, які не мають або втратили ідентифікаційні ознаки, з простроченим терміном придатності або з простроченим гарантійним терміном, а також неякісних (забракованих) та без інструкції із застосування (експлуатації).
5.13. Забороняється продаж побутових піротехнічних виробів за відсутностсертифікатів відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО або свідоцтв про визнання чи їх копій на бланках установленого зразка.
5.14. Продаж побутових піротехнічних виробів на ринках забороняється.
5.15. Побутові піротехнічні вироби для комісійного продажу не приймаються.
5.16. У штаті суб''єкта господарювання, який здp style=ійснює реалізацію побутових піротехнічних виробів, має бути співробітник, що пройшов спеціальну підготовку з питань продажу піротехнічних виробів у навчальних закладах МВС України, які мbr /ають затверджену програму підготовки, тематичний план та ліцензію на навчання фахівців з піротехніки або вибухотехніки. Цей співробітник повинен раз на місяць проводити інструктаж продавців побутових піротехнічних виробів, про що робиться позначення в журналі проведення інструктажів. При цьому продавцеві на робоче місце видається довідка про проходження інструктажу.
5.17. Працівники суб''єкта господарювання, які здійснюють продаж піротехнічних побутових виробів, повинні знати інструкції із застосування (експлуатації) та вимоги безпеки при зберіганні наявних у продажу виробів, проходити спеціальне навчання, перевірку знань та інструктажі з питань пожежної безпеки (Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України), охорони праці (Типове положення про навчання з питань охорони праці) та специфічних питань з реалізації, зберtext-align: justifyігання та поводження з побутовими піротехнічними виробами, про що робиться позначення у відповідних журналах.
5.18. Суб''єкти господарювання, які здійснюють продаж побутових піротехнічних виробів, зобов''язані не порушувати прав споживачів, визначених Законом України "Про захист прав споживачів", керуватися у своїй діяльності Порядком зайняття торговельною діяльністю і правилами торговельного обслуговування населення, Правилами продажу непродовольчих товарів, іншими нормативно-правовими актами, які регламентують торговельну діяльність.

6. Особливості застосування побутових піротехнічних виробів

6.1. При проведенні масових заходів забороняється застосування споживачем побутових піротехнічних виробів, що можуть створити небезпеку травмування людей осколками, горючими елементами та частинами побутових піротехнічних виробів, що рухаються.
6.2. Забороняється: кидати побутові піротехнічні вироби, ударяти по них буд. Зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення.pbr /ь-якими предметами, тягти за фітіль;
переносити побутові піротехнічні вироби в кишенях, під одягом, зберігати без пакування;
залишp 5.5. Усі операції, пов''язані з розкриттям тари, перевіркою її справності, розфасуванням або перепакуванням продукції, мають проводитись у приміщеннях, ізольованих від місця зберігання. ати побутові піротехнічні вироби без догляду;
будь-яка переробка побутових піротехнічних виробів та їх розбирання;
використання побутових піротехнічних виробів другого і третього класу небезпеки особами молодше 18 років;
використовувати побутові піротехнічні вироби, які створюють ефекти на висоті та/або шумові ефекти ближче 100 м від лікарень, церков, дитячих установ, шкіл, будинків престарілих та інших громадських споруд і житлових будинків;
кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих, із вікон та балконів, здійснювати феєрверки з дахів будинків та інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно;
використання побутових піротехнічних виробів особами, які знаходяться в нетверезому стані.
6.3. При поводженні з побутовими піротехнічними виробами, не пов''язаними з приведенням у дію піротехнічних виробів, не допускається куріння та застосування відкритого вогню.

7. Відповідальність за порушення Положення

За порушення вимог цього Положення юридичні та фізичні особи незалежно від форми власності, які замовляють та безпосередньо проводять феєрверки й інші культурно-розважальні заходи із застосуванням піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя, несуть відповідальність у встановленому чинним законодавством порядку.

 

Секретар міської ради                                                                                       Р.О.Таран

 

 

 

Аналіз
регуляторного впливу проекту рішення Запорізької міської ради
«Про затвердження Положення про порядок проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя»

 

1. Проблема для розв’язання

Проблема полягає у тому, що на теперішній час в державі законодавчо чітко не врегульовано порядок проведення феєрверків, а питання реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя потребують конкретизації.
Проведення феєрверків та реалізація піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя вимагають прийняття рішення зі сторони органів місцевого самоврядування щодо вирішення цих питань з метою недопущення на території міста випадків травмування населення та виникнення пожеж в результаті їх застосування.

2. Цілі

Основною метою розробки проекту рішення «Про затвердження Положення про порядок проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя» є виключення можливості травмування мешканців та гостей міста при проведені феєрверків, забезпечення пожежної безпеки при проведені масових заходів та врегулювання питань реалізації піротехнічних виробів на території міста.

3. Оцінка альтернативних засобів досягнення цілей

Альтернативного способу досягнення визначеноa href=ї цілі немає, оскільки відсутня прозора процедура, яка забезпечувала б повним чином інтереси громади міста та суб’єктів господарювання. Відсутній діючий регуляторний акт, за допомогою якого може бути розв`язана визначена проблемаstrongp.
Затвердження Положення про Порядок проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя є найбільш досконалим способом досягнення визначених цілей. Перевага запропонованого способу полягає, насамперед, у забезпеченні впорядкованого механізму цієї процедури.

4. Опис механізму, який пропонується для застосування
у розв’язанні проблеми

Прийняття саме цього регуляторного акта дасть змогу впорядкувати механізм проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя з урахуванням інтересів мешканців міста, суб`єктів господарювання, а також забезпечити безпеку життєдіяльності населення.
Впровадження механізму дозволить запобігти виникненню надзвичайних ситуацій та травмування населення в результаті застосування, реалізації чи зберігання піротехнічних засобів.

5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта можливе досягнення визначених цілей через упорядкування процедури проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя.

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.
Аналіз вигод та витрат.

Вигоди, які виникатимуть внаслідок дії регуляторного акта, не можуть бути визначені кількісно. До якісних показників належать: запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та травмування мешканців міста шляхом дотримання суб`єктами господарювання та мешканцями міста відповідних заходів безпеки.

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Для територіальної громади міста

Зниження можливості травмування мешканців та гостей міста при проведені феєрверків, забезпечення пожежної безпеки при проведені масових заходів

Економічні витрати відсутні

Для суб’єктів господарської діяльності

Створення умов для реалізації і застосування піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя

Економічні витрати відсутні

Для органів місцевого самоврядування

Недопущення виникнення надзвичайних ситуацій при застосуванні піротехнічних виробів

Економічні витрати відсутні

При впровадженні зазначеного проекту рішення відсутні додаткові витрати у всіх сферах інтересів.

7. Строк дії запропонованого регуляторного акту

Строк дії регуляторного акту не обмежений. У разі прийняття нормативно-правових актів, що регулюють питання у сфері проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів, можливе внесення змін до цього регуляторного акту.

8. Показники результативності регуляторного акту

Реалізація положень Порядку проведення феєрверків та реалізації піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя знизить можливість травмування мешканців та гостей міста при проведені феєрверків, забезпечить пожежну безпеку при проведені масових заходів, упорядкує умови для реалізації і застосування піротехнічних виробів на території міста Запоріжжя.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Результативність дії регуляторного акта буде постійно відстежуватися шляхом ведення моніторингу виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з проведенням феєрверків та реалізації піротехнічних виробів у місті.

 

Перший заступник міського
голови  з  питань  діяльності
виконавчих  органів  ради                                                                                         Д.О.Свіркін


Оприлюднено у газеті "Запорозька Січ" 24.09.2013

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акта


Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер:
рішення Запорізької міської ради від 27.04.2012 № 42 «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду об’єктів права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя»
Назва виконавця заходів з відстеження:
департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради
Цілі прийняття регуляторного акта:
удосконалення відносин, пов’язаних із орендою майна, що належить до комунальної власностітериторіальної громади м.Запоріжжя, підвищення ефеtd width=ктивності його використання та збереження, збільшення надходжень до міського бюджету від оренди комунального майна
Строк виконання заходів відстеження:
регуляторний акт прийнято без визначення строку його дії, повторне відстеження регуляторного акта проведено через рік з дня набрання ним чинності
Тип відстеження:
повторне
Методи одержання результатів відстеження:
для відстеження використовувався аналітично-статистичний метод
Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:
дані про результативність отримуються департаментом комунальної власності та приватизації шляхом накопичення (отримання) інформації від суб’єктів права комунальної власності, що є орендодавцями комуна Цілі прийняття регуляторного акта:льного майна, одержувачами орендних платежів та в господарському віданні або оперативному управлінні (на балансі) яких перебувають об’єкти оренди
Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акту:
за 2012 рік загальна сума надходжень до бюджету міста від оренди комунального майна склала 17 557,8 тис.грн. За І півріччя 2013 року загальна сума надходжень до бюджету міста від оренди  комунального майна склала 8 204,9 тис.грн., що складає 54,7% річного плану. Протягом 2012 рік департаментом комунальної власності та приватизації міської ради укладено 149 договорів оренди об’єктів права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя. За І півріччя 2013 року департаментом комунальної власності та приватизації міської ради укладено 78 договорів оренди об’єктів права комунал valign=ьної власності територіальної громади м.Запоріжжя
Оцінка результатів реалізації регуляторногоакту та ступеня досягнення визначених цілей:
мета та завдання, які ставились при прийнятті цього регуляторного акта, досягнуті.

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради                                                                                    В.Г Еделєв


ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акта
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата йогоприйняття та номер
Рішення Запорізької міської ради від 26.06.2013р. № 29 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.05.2011 №35 «Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжя».
2. Назва виконавця заходів з відстеження
Виконавцем заходів повторного відстеження є управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради.
3. Цілі прийняття акта .
Конкретизація відносин орендаря та орендодавця, що виникають при укладенні договорів оренди землі, активізація та прискорення роботи по укладенню договорів оренди землі, поповнення місцевого бюджету завдяки конкретизації порядку нарахування та сплати орендарями орендної плати за землю за договорами оренди землі.
4. Строк виконання заходів з відстеження
Строк з виконання заходів з відстеження складає один рік з моменту вступу в дію регуляторного акта.
5. Тип відстеження
Дане відстеження є повторним.
6. Методи одержання результатів відстеження
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється щорічно на основі даних управління з питань земельних відносин на підставі даних про облік договорів оренди землі, які надійшли до управління для подальшого укладення договорів оренди землі.
7. Дані та припущення, на основі яких віцстежувалася результативність, а такожспособи одержання даних
Дяні про результативність отримуються управлінням з питань земельних відносин шляхом накопичення протягом року інформації про кількість договорів оренди землі, які надійшли до управління для подальшого укладення договорів оренди землі.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта
З моменту вступу в дію рішення від 26.06.2013р. № 29 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.05.2011 №35 «Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжя», а саме з 26.06.2013р. та по теперішній час до управління з питань земельних відносин для підписання надійшло 141 додаткова угода та 550 договорів оренди землі. Таким чином, регуляторний акт позитивно вплинув на взаємодію органів місцевого самоврядування з орендарями землі та досягнуто ціль, яка покладалась на регуляторний акт при його затвердженні.
9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення
визначених цілей
З метою оцінки ступенюдосягнення цим регуляторним актом визначених цілей, аналіз його результативності буде здійснюватись в подальшому за допомогою періодичного відстеження.
Заступник міського голови з питань
 діяльності виконавчихорганів ради                                         С.М. Гладченко  

ЗАПОРІ3ЬКАMICЬKA РАДА
РІШЕННЯ
м. Запоріжжя


  28.08.2013                                                                                                                                                      № 17

top">Про внесення доповненьдо рішення міської ради від 28.11.2012 № 58 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів»

 

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести доповнення до рішення міської ради від 28.11.2012 № 58 «Прозатвердження плану підготовки регуляторних актів»:
до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік включити пункти  згідно з додаpтком.
2. Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г. та постійну комісію міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав

Міський голова                                                                     О.Ч. Сін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
28.08.2013 №17

 

Доповнення до плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2013 рік

 

№ п/п

Перелік питань щодо підготовки проектів – рішень міської ради

Мета прийняття рішень міської ради

Підрозділ, відповідальний за розробку проекту

Строк підготовки проекту

26.

Рішення  мі/pської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2013 № 29 «Про внесення змін до рішення міської ради br / /p108від 18.05.2011 № 35 «Прbr //p/tdо затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжя» 

Затвердження типового договору оренди землі при продажу права на земельну ділянку на конкурентних засадах у формі аукціону

Управління з питань земельних відносин міської ради

III квартал  2013 року

 27.

Рішення міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.04.2012 № 42 «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду об’єктів права вул. Портова проекті/pв регуляторних актів на 2013 ріккомунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя»     

У зв’язку із внесеними змінами до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

Департамент комунальної власності та приватизації міської ради

ІІ квартал 2013 року

28.

Рішення міської ради «Про визначення пропорцій розподілу орендної плати між бюджетом, орендодавцем та балансоутримува-чами об’єктів права комунальної власності»

Приведення у відповідність розподілу орендної плати за об’єкти комунальної власності м. Запорі Інтереси неповнолітніх осіб toptopпредставляють їх батьки або законні представники згідно з чинним законодавством. topВиконання Правил надання посл/ptd width=уг з централізованого опалення, постачання холодної і гарячої води  і водовідведення Департамент комунальної власності та приватизації міської радижжя до постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 «Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна» 

Департамент комунальної власності та приватизації міської ради

ІІ квартал 2013 року

29.

Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2013 № 20 «Про порядок закріплення об’єктів благоустрою за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд тор РІШЕННЯ /plitext-align: center;pговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності власниками засобів пересувної дрібно роздрібної торговельної мережі для утримання в наpлежному стані, укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані в. місті Запоріжжя»   

Перегляд кількості документів необхідних для закріплення території для утримаtd width=ння в належному стані

Інспекція з благоустрою міської ради

ІІ півріччя 2013 року

30.

Рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради №41 від 22.06.2011 «Про правила благоустрою міста Запоріжжя»

У зв’язку із внесеними змінами в законодавстві та нормативно -  правових актах

Інспекція з благоустрою міської ради

ІІ півріччя 2013 року

 

Секретар міської ради                                                              Р.О. Таран


ЗВІТ
про базове відстеження результативності регуляторного акту

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер
Рішення міської ради від 28.08.2013 №40 “Про деякі питання розміщення наземних рекламних конструкцій на місцях, що перебувають в комунальній власності територіальної громади м. Запоріжжя”.
Назва виконавця заходів з відстеження
Виконавцем заходів базового відстеження є департамент житлово-комунального господарства Запорізької міської ради.
Цілі прийняття акта
1. Метою прийняття регуляторного акту є удосконалення механізму оформлення дозвільної документації на розміщення наземних рекламних конструкції - об’ємно-просторових рекламних конструкцій (стели, інформаційні установки, флагштоки, які призначені лише для розміщення інформації про заявника, товари та послуги, що ним надаються) на місцях, що перебувають в комунальній власності.
2. Департамент житлово-комунального господарства Запорізької міської ради під час погодження дозвільної документації має керуватись зазначеним рішенням.
3. Поповнення дохідної частини бюджету міста.
Строк виконання заходів з відстеження
Виконання базового відстеження здійснювалось протягом серпня-вересня поточного року.
  за січень-серпень 2013 року проведено 8 конкурсів, за результатами конкурсів передано в оренду 2text-align: justify;3 об’єкта, до бюджету міста від проведених конкурсів надійшло 61200,00грн;ип відстеження Відстеження є базовим.
Методи одержання результатів відстеження
Відстеження результативності регуляторного акту здійснюється на основі кількісних та якісних показників, отриманих робочим органом з питань розміщення зовнішньої реклами в м. Запоріжжі під час виконання покладених повноважень з 22.02.2013.
Дані, на основі яких відстежується результативність,способи їх одержання
Відстеження результативності забезпечується на підставі наступних даних:
- фактич valign=ної кількості рекламних конструкцій - об’ємно-просторових рекламних конструкцій (стели, інформаційні установки, флагштоки, які призначені лише для розміщення інформації про заявника, товари та послуги, що ним надаються) в м. Запоріжжя;
- фактичної кількості оформлених дозволів на об’ємно-просторові рекламні конструкцій (стели, інформаційні установки, флагштоки, які призначені лише для розміщення інформації про заявника, товари та послугtd width=171 мета nbsp;strongта завдання, які ставились при прийнятті регуляторного акта, досягнуті.и, що ним надаються).
- кількості заяв суб’єктів господарювання на отримання дозволів на  об’ємно-просторові рекламні конструкцій (стели, інформаційні установки, флагштоки, які призначені лише для розміщення інформації про заявника, товари та послуги, що ним надаються).
Оцінка очікуваних результатів реалізації регуляторного акта
Реалізація рішення позитивно вплине на подальший розвиток ринку зовнішньої реклами у м. Запоріжжі з дотриманням вимог щодо комплексного благоустрою територій та правил благоустрою під час розташування наземних рекламних конструкції - об’ємно-просторових рекламних конструкцій (стели, інформаційні установки, флагштоки, які призначені лишеНазва виконавця заptd width=ходів з відстеження:br //strong для розміщення інформації про заявника, товари та послуги, що ним надаються), забезпечить додаткові надходження коштів до бtext-align: right;юджету міста та запобігатиме самовільному встановленню рекламних конструкцій.

 

Заступник директора департаменту
житлово-комунального господарства
Запорізької міської ради                                                          О.М. БородайЗВІТ
про повторневідстеження результативності регуляторного акту

 
1. Видта назва регуляторного акту, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер
Рішення Запорізької міської ради від 26.06.2012р. № 37 «Про внесення змін до рішенняміської ради від 27.07.2011 № 16 «Про затвердження розмірів орендної плати заземельні ділянки певного функціонального призначення у м. Запоріжжя».
2. Назвавиконавця заходів з відстеження
Виконавцемзаходів повторного відстеження є Управління з питань земельних відносинЗапорізької міської ради.
3. Ціліприйняття акту
Прийнятий запропонованийрегуляторний акт передбачає вирішення наступних цілей:

- встановлення соціально - справедливих розмірів орендної плати за земельніділянки;

- забезпечення ефективного використання земельного фонду міста в інтересахтериторіальної громади міста;

- збільшення надходжень до загального фонду міського бюджету за рахунокперегляду розміру ставок за оренду землі та направлення додаткових коштів насоціальний розвиток міста;

- забезпечення більш повного обліку земе/pль, їх власників і користувачів,раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

- можливість вирішення питань оренди землі на території міста в межахчинного законодавства України.
4. Строквиконання заходів з відстеження

Строквиконання заходів з відстеження складає один рік з моменту набрання чинностірегуляторного акту.

5. Типвідстеження

Даневідстеження є повторним.
6. Методиодержання результатів відстеження

Дляпроведення повторного відстеження використовувався аналітично-статистичнийметод.
7. Даніта припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способиодержання даних

Дані про результативність отримуються Управлінням зпитань земельних відносин Запорізької міської ради шляхом аналізу офіційноїстатистичної інформації, щорічно на основі даних Управлінняз питань земельних відносин про облік договорів оренди землі, які надійшли до Управліннядля подальшого укладення та сум орендної плати, яку сплачуватимуть орендаріпісля укладе вул. Валерія Лобановськогоння договорів оренди землі та додаткових угод про збільшеннярозміру орендної плати за землю.
8. Кількісніта якісні значення показників результативності акту

З моментунабрbr /ання чинності рішенням Запорізькоїміської ради від 26.06.2012р. № 37 «Про внесення змін до рішення міської радивід 27.07.2011 № p пр. Дружнийtop152ol16 «Про затвердnbsp;toppження розмірів орендної плати за земельніділянки певного функціонального призначення у м. Запоріжжя», а саме з01.01.2013 на по теперішній час Управлінням з питань земельних відносин булонадіслано 97 додатковихtext-align: center; договорів про внесення змін до розміру орендної платина адреси орендарів для їх підписання. На теперішній час підписано 25додаткових договорів. Обсяг додаткових річних надходжень згідно підписанихдодаткових договорів за новими ставками орендної плати у 2013 році склав828139,16/tdгрн.

Такимчином, регуляторний акт позитивно впливає на взаємодію органів місцевогосамоврядування з орендарями щодо врегулювання розміру орендної плати заземельні ділянки певного функціонального призначення та передбачає збільшення надходжень до міського бюджету зарахунок впорядкування договірних відносин та збільшення розміру орендної плати.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                                                                              С.М. ГладченкоЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
 

 25.06.2013                                                                                                            №250

 

Про внесення доповнень до рішення виконкому міської "Данні та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних ради від 30.11.2012p Суб’єктам господарювання, що здійснюють свою діяльність на території, визначеній додатком до цього рішення:  12 № 444 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів»

 

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчий комітетЗапорізької міської ради ВИРІШИВ:

1.Внести  доповнення  до рішення  виконкому  міської ради  від 30.11.2012 № 444 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів», а саме включити до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік пункти згідно  з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г.

         

 Міський голова                      О.Ч.Сін

 

1. Внести доповнення до рішення міської ради від 28.11.2012 № 58 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів»:                                             
Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради 25.06.2013 250
Доповнення до плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на2013 рік

 

№ з/п

Перелік питань щодо підготовки проектів рішень виконавчого комітету міської ради

Мета прийняття рішень виконавчого комітету міської ради

Підрозділ, відповідаль-ний за розробку проекту

Строк підготовки проекту

13.

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про визначення таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.02.2006

№ 63 «Про порядок визначення розміру орендної плати за нежитлові приміщення (будівлі, споруди) цілісні майнові комплекси, окреме індивідуально визначене майно, що є комунальною власністю

м. Запоріжжя»

Порядок визначення розміру орендної плати за майно комунальної власності співпадає з порядком, викладеним у Методиці розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 ptext-align: center;№ 786

Департамент комунальної власності та приватизації міської ради

Протягом 2013 року

14.

Рішення виконкому міської ради «Про порядок реалізації пива, алкогольних та безалкогольних напоїв під час проведення футбольних матчіtext-align: justify;в»

Визначення  порядку реалізації пива, алкогольних та безалкогольних напоїв під час проведення футбольних матчів»

Управління розвитку  підприєм-ництва та дозвільних послуг міської ради

протягом 2013 року

 

 

 

Керуючий справами

виконкому ради                                                                             З.М.Бойко


До уваги населення, підприємств, установ та організацій!

З метою одержання зауважень та пропозицій в 5.3 На підставі належно оформлених поданих документів, адміністрація кладовища надає користувачу місця поховання відповідний талон-дозвіл.ід населення, підприємств, установ та організацій усіх форм власності Запорізька міська рада публікує повідомлення про оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про порядок плати за комунальні послуги». Проект рішення разом з відповідним аналізом регуляторного впливу даного акту буде оприлюднено на WEB – сайті міської ради (www.meria.zp.ua) у розділі «Підприємцям» на сторінці «Регуляторна політика» та у газеті «Запорозька Січ» не пізніше 5днів з дня оприлюднення цього оголошення у газеті «Запорозька /strongСіч».
Свої зауваження та пропозиції просимо надавати до департаtext-align: justify;менту житлово-комунального господарства Запорізької міської ради за адресою: вул. Сорок років Рад.України, 46 А, кабінети №№5, а також за телефоном 223-75-53.

 Оприлюднено у газеті "Запорозька Січ" 04.06.2013

Проект рішення виконавчого комітету міської ради після узгодження   в установленому порядку вноситься для розгляду на засідання виконавчого комітету Запорізької міської ради.

 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

ПРОЕКТ

 

Про порядок плати за комунальні послуги

 

Керуючись Закономbr /br / України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про питну воду та питне водопостачання», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», постановоp style= РІШЕННЯю Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг і/strongз централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», наказом Міністерства з питань ЖКГ України від 27.06.2008р. №190 «Про затвердження Правил користув 5.10 Встановлення, монтаж, демонтаж намогильних споруд підлягають реєстрації СКП «Запорізька ритуальна служба» в Книзі реєстрації намогильних споруд відповідно до вимог діючого законодавства. Реєстрація намогильних споруд є платною./pання системами комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», рішенням виконавчого комітету За/ppпорізької міської ради від 27.04.2011р. №200 «Про  визначення виконавця комунальних послуг», рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 27.07.2012р. №257  «Про визначення виконавця комунальних послуг», з метою поліпшення та впорядкування системи оплати комунальних послуг споживачами (наймачами, власниками квартир/приватних будинків, житлових будинків садибного типу), виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1 Затвердити Порядок зменшення розміру плати за комунальні послуги в разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім`ї (додається).
2 У разі відсутності споживача та не відключення від послуг централізованого постачання питної води для потреб холодного та гарячого водопостачання, централізованого водовідведення, не опломбування запірних вентилів на вводі в квартиру та відсутності приладів обліку, здійснювати нарахування за послуги згідно зі встановленою нормою використання води з розрахунку на одного мешканця.
3 У разі відсутності показань індивідуального приладу обліку води,  нарахування за надані послуги здійснюються згідно з даними про споживання послуг, отриманих за попередні три місяця за показаннями індивідуального приладу обліку води.
4 Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Свіркіна Д. О.

 

Міський голова                                                                                                      О.Ч. Сін

 

Додаток 1
до рішення міської ради
_____________№______

ПОРЯДОК
зменшення розміру плати за комунальні послуги в разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім`ї

Перерахунок за надані послуги здійснюється, якщо наймач/власник квартири (будинку) або члени його сім''ї тимчасово:
1 Відсутні за місцем реєстрації та проживають за іншою адресою за наявності наступних документів:
- довідки пp style=ро склад сім''ї (будинкова книга) за місцем фактичного проживання з зазначенням відповідального квартиронаймача (В.К.Н.), усіх зареєстрованих за даною адресою осіб (у разі зміни кількості осібstrongtext-align: justify; - із зазначенням дат реєстрації та зняstrongття з реєстрації усіх раніше зареєстрованих за даною адресою осіб), із зазначенням періоду мешкання особи без реєстрації;
- заяви від В.К.Н. за погодженням з пільговиком (якщо він є) про згоду з нарахуванням (із зазначенням дати) на всіх проживаючих без реєстрації. 2 Мешкають за межами України за наявності наступних документів:
- фотокопії закордонного паспорта громадянина України, який містить відповідні штампи про перетин кордону України, (якщо штампи відсутні - довідка митної служби України про перетин державного кордону України).
3 Знаходяться на стаціонарному лікуванні за наявності наступних документі/strong виконавчих органів ради  br /        ЗАТВЕРДЖЕНО                                                     Д.О. Свіркінв:
- довідки з місця стаціонарного лікування, засвідченої  підписом лікаря та печаткою лікарняної установи, із зазначенням періоду лікування.
4 Навчання за наявності наступних документів:
- довідки з місця навчання, засвідченої підписом керівника та печаткою установи, із зазначенням періоду навчання, населеного пункту, в якому особа проходила навчання, та форми навчання (очна, заочна, вечірня).
5) Проходять службу в Збройних Силах України за наявності наступних документів:
- довідки з місця проходження служби, засвідченої  підписом керівника та печаткою установи, із зазначенням періоду служби;
- з моменту демобілізації - фотокопію військового квитка.
6) Відбувають покарання в місцяхbr /text-align: center; позбавлення волі за наявності наступних документів:
- довідки з місця позбавлення волі, засвідченої  підписом керівника та печаткою установи, із зазначенням періоду позбавлення волі;
- з моменту звільнення з місць позбавлення волі - фотокопію відповідної довідки про звільнення, засвідченої підписом керівника та печаткою установи.
7) Працевлаштовані в іншому населеному пункті за наявності наступних документів:
- належним чином оформленої /pдовідки з місця працевлаштування із зазначенням населеного пункту (адреси) роботодавця і періоду працевлаштування.
8) Визначені у встановленому порядку безвісно зниклим за наявності наступних документів:
- фотокопії рішення суду.
9) Визначені у встановленому порядку померлими за наявності наступних документів:
- фотокопії рішення суду;
- фотокопії свідоцтва про смерть.
Крім вищезазначених документів для порушення питання про перерахунок споживачу необхідно надати належним чином оформлену довідку про склад сім''ї (витяг з будинкової книги) за місцем реєстрації із зазначенням В.К.Н., усіх зареєстрованих за даною адресою осіб, дат реєстрації та зняття з реєстрації. Термін дії довідки - 1 місяць з дати видачі.
При несвоєчасному зверненні споживача до виконавця послуг з питання оформлення перерахунку за спожиті послуги останній уточнює та вносить зміни до особових рахунків спочатку поточного кварталу. За попередній період перерахунки/p не проводяться.

 

Керуючий справами
виконкому ради                                                                                          Керуючий справами З.М. Бойко

 

Аналіз
впливу регуляторного акту до проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про порядок плати за комунальні послуги»

1. Визначення та оцінка  важливості проблеми.
Відповідно до «Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холоАналіз/strongдної та гарячої води і водовідведення», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 №630 (далі Правила №630), передбачено зменшення розміру плати за комунальні послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї на підставі письмової заяв/strong/pи споживача та о 04.06.2013фіційного документу, що підтверджує його/їх відсутність, але час, в який споживач повинен надати письмову заяву та офіційний документ не визначений.
Згідно зі ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99р №996-XIV-ВР господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку в тому звітному періоді, в як5. Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблем.ому вони відбулися, та згідно з п.18 Правил № 630 розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць.
Отже, нормами чинного законодавства не обмежений період надання споживачами зазначених документів для здійснення перерахунку, що суттєво ускладнює  роботу підприємства.
Крім того, п.29 Правил № 630 передбачено право споживача на зменшення розміру плати за умови надання довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання тощо. У зв’язку з тим, що перелік підстав для  зменшення розміру плати не є вичерпним, а також у зв’язку з тим, що підстави для звернення до виробників/виконавців комунальних послуг регулюються іншими нормативними документами, виникла необхідність у визначенні переліку документів, необхідних для здійснення перерахунку.
Зазначене питання раніше вже було врегульоване рішенням Запорізької міської ради   від 15.10.2003р № 47 (далі Рішення №47) «Про порядок звільнення наймачів (власників) квартир (приватних будинків) та членів їх сімей за період їх тимчасової відсутності від оплати за комунальні послуги (гаряче та холодне водопостачання, водовідведення, газопостачання)», прийнятим на підставі «Правил надання населенню послуг з водо-, теплопостачання, водовідведення», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.97 №1497, які втратили чинність із прийняттям Правил №630. Отже, фактично з моменту внесення змін в законодавстві  Рішення №47 є не чинним.
Таким чином, з метою спрощення процедури здійснення перерахунків за спожиті послуги та з метою прозорості зазначеного процесу, виникла потреба у його чіткому  регламентуванні  оstrong 1. Затвердити Положення про порядок переведення житлових приміщень (квартир, будинків) до нежитлового фонду (додається).рганами місцевого самоврядування.
Крім того, з урахуванням нестабільного фінансового положення підприємства, КП «Водоканал» недоотримує кошти за послуги, що надаються населенню зі встановленими засобами обліку води, через відсутність даних про їх показання.
З метою врегулювання зазначеної ситуації виникла необхідність в урегулюванні порядку нарахувbr /ань тим споживачам, які, порушуючи умови чинного законодавства, не передають показання чи не забезпечують доступ представників КП «Водоканал» до іbr /ндивідуальних приладів обліку для зняття показань.
2. p style=Визначення цілей державного регулювання.
Метою проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про порядок плати за комунал 04.06.2013ьні послуги» є вжиття заходів щодо спрощення процедури здійснення перерахунків за спожиті послуги водопостачання та водовідведення та урегулювання порядку нарахувань споживачам які, порушуючи умови чинного законодавства, не передають показання чи не забеpзпечують доступ представників КП «Водоканал» до індивідуальних приладів обліку для зняття показань.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
Альтернативних засобів не має.
4. Очікувані результати прийняття регуляторного акту.
4.1 Забезпечення спрощення та прозорості процедури здійснення перерахунків за спожиті послуги водопостачання text-align: justify;та водовідведення.
4.2 Забезпечення порядку нарахувань споживачам які не передають показання приладів обліку чи не забезпечують доступ представників КП «Водоканал» до індивідуальних приладів обліку для зняття показань, що/p відобразиться на покращенні фінансового положення підприємства.
5 .Опис механізму, який пропонується для розв’язання проблем.
Прийняття Порядку плати за комунальні послуги визначить правові та організаційні засади, які відповідатимуть вимогам законодавства України, встановить єдині вимоги до здійснення перерахунків за спожиті послуги водопостачання та водовідведення  та нарахувань споживачам які не передають показання приладів обліку чи не забеbr /зпечують доступ представників КП «Водоканал» до індивідуальних приладів обліку для зняття показань.
6. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта та очікувані результати.
Прийняття Порядку плати за комунальні послуги сприятиме спрощенню та прозорості здійснення перерахунків за спожиті послуги та запобіганню порушень споживачами законодавства в сфері питного водопостачання та водовідведення.
7. Строк дії регуляторного актаbr /.
Строк дії запропонованого регуляторного акту постійний, з можливістю внесення до нього змін, доповнень або його відміни залежно від зміни законодавства України.
8. Показники рез - фотокопії рішення суду.ультативності регуляторного акту.       
Показники результативності цього регуляторного акта є встановлення єдиних вимог до здійснення перерахунків за спожиті послуги водопостачання та водовідведення  та нарахувань споживачам які не передають показання приладів обліку чи не забезпечують доступ представників КП «Водоканал» до індивідуальних приладів обліку для зняття показань.
9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акту.
З метою оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених цілей відстеження його результативності буде здійснюватись базове, повторне, а в подальшому – періодичне відстеження.
Відповідальним за відстеження результативності цього регуляторного акта та відповідну обробку інформації є департамент житлово-комунального господарства Запорізької міської ради.

 

Перший заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради                                                                                     Д.О.Свіркін


Оприлюднено у газеті "Запорозька Січ" 09.04.2013

До уваги населення, підприємств, установ та організацій!

З метою одержання зауважень та пропозицій від населення, підприємств, установ та організацій усіх форм власності Запорізька міська рада публікує повідомлення про оприлюднення проекту рішення br /міської ради «Про затвердження порядку списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить до комунальної власstrongbr /ності територіальної грома valign=br /ди м. Запоріжжя».
Проект рішення разом з відповідним аналізом регуляторного впливу даного акта Перелік питань щодо підготовки проектів – рішень міської ради br /де оприлюднене на WEB - сайті міської ради та в газеті «Запорізька Січ» не пізніше 5 днів з дня оприлюднення цього оголошення у газеті «Запорізька Січ».
Свої зауваження та пропозиції просимо надавати до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за аnbsp;/pдресою:69105, м.Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, 60-б, каб. 302, а також за тел.. 2132491 

 

ПРОЕКТ

 ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

Про затвердження Порядку списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 257 Цивільного кодексу України            

Дане рішення визначає механізм розміщення на території об’єктів благоустрою пересувних тимчасових споруд, засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гладченка С.М. та постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (Полюсов В.В.).5. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту, очікувані витрати та вигоди суб’єктів господарювання, громади та держави внаслідок дії регуляторного акту.br /ережі та пересувних об’єктів з надання послуг під час проведення ярмарків, державних, місцевих святкових, урочистих та інших масових заходів. Департамент комунальної власності та приватизації міської радиїни, Інструкцією з інвентаризації матеріальних цінностей, розрptext-align: justify;/pахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 30 жовтня 1998 року №90 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 листопада 1998 року за №728/3168 із змінами та доповненнями, з метою визначення порядку списання безнtext-align: center;pадійної заборгованості з орендної п  5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта 1.4.  У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:Комісія визначає розміри збитків власників землі та землекористувачів, спричинених випадками, передбаченими ст.156 Земельного кодексу України, а саме:лати та неустойки (пені), нарахованих за договорами оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя (додається).
2. Надати дозвіл департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради щодо майна комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя , яке перебуває у його віданні; бюджетним установам, закладам, організаціям щодо майна комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя, яке знаходиться в їх оперативному управління (балансі); комунальним підприємствам щодо майна комунальної власності тtop Щодо земель всіх категорій:/ptopериторіалpьної громади м.За/trпоріжжя, яке перебуває в їх господарському віданні (балансі) проводити списання безнадійної та простроченої заборгованості з орендної плати.
Проводити списання безнадійної та простроченої заборгованості з орендної плати згідно з затвердженим Порядком.
3. Доручити управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення у засобах масової інформації та на WEB- сайті Запорізької міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Свіркіна Д.О., постійну комісію Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів (Великого В.І.), постійну комісію Запорізької міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (Полюсова В.В.).
 5. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
 

Міський голова                                                                                                           О.Ч.Сін

 

ПОРЯДОК
списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить до комунальної власності територіальноnbsp;РІШЕННЯї громади м.Запоріжжя

Порядок списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя (далі - Порядок) визначає механізм списання заборгованості з орендної плати (далі - заборгованість), строк позовної давності щодо якої минув, а передбачені законодавством України заходи стягнення такої заборгованості, які були застосовані орендодавbr /цем майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя, не призвели до погашення заборгованості.
Списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить до комунальної власності тер - вартість плодоягідних та інших багаторічних насаджень;иторіальної громади м.Запоріж/p - понесені витрати на поліпшення якості земель за період використання земельних ділянок з урахуванням економічних показників, на незавершене сільськогосподарське виробництво (оранка внесення добрив, посів, інші види робіт), на розвідувальні та проектні роботи; проводиться з метою врегулювання орендних відносин, підвищення ефективності використання майна, яке належить на праві комунальної власності територіальній громаді м.Запоріжжя.
У цьому Порядку наведені

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного.Позитивний імідж; можливість забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок; виконання вимог чинного законодавства.нижче терміни вживаються в такому значенні:
протягом 2013 року - позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутись до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна /tdдавність встановлюється тривалістю у три роки;
- безнадійна заборгованість та прострочена заборгованість – заборгованість, яка відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:
- заборгованість з орендної плати, строк позовної давності щодpо якої сплинув, а передбачені законодавством України заходи стягнення такої заборгованості у судовому порядку та (або) в порядку виконавчого провадження, які були застосовані орендодавцем майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя, не призвели до погашення заборгованості;
- заборгованість з орендної плати орендарів, визначених банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичних осіб у зв’язку з їх ліквідацією, якщо внаслідок застосування ліквідаційної процедури щодо орендаря вимоги орендодавця не 24.04.2013  № 25 були задоволені або були задоволені частково;
- заборгованість, яка залишилась непогашеною у зв’язку із набранням законної сили рішенням суду про відмову у її стягненні;
- заборгованість, щодо якої прийнято рішення суду про стягнення та винесено постанову виконавчої служби про закінчення виконавчого провадження у зв’язку з неможливістю його виконання;
- заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтвpерджених у порядку, передбаченому законодавством України;
- прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також осіб, які в судовому порядку оголошені померлими, якщо в судовому порядку буде відмовлено щодо заміни таких осіб правонаступником (правонаступниками) в судовій справі або виконавчо0му провадженні.
- заборгованість фізичної особи-підприємця чи юридичної особи, щодо якої державним реєстратором внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про державну реєстрацію її припинення
Списання безнадійної та простроченої заборгованості, визначеної даним Порядком, здійснюється станом на 1 липня та на 1 січня кожного поточного року.
1. Для визначення заборгованості з орендної плати та неустойки (пені) безнадійною та такою, що підлягає списанню, проводиться інвентаризація розрахунків за договорами оренди майна комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя.
Інвентаризація розрахунків проводиться комісією, персональний склад  якої затверджується розпорядженням міського голови. Інвентаризація здійснюється за відомостями, що надаються орендодавцями та балансоутримувачами комунального майна.
2. Комісія утворюється у кількості від 5 до 7 осіб. До складу комісії включаються:
заступник міського голоp/trви з питань діяльності виконавчих органів ради, який відповідно до розподілу обов’язків координує діяльність суб’єктів права комунальної вtext-align: center;ласності у сфері орендних відносин майна комунальної влаptd width=сності територіальної громади м.Запоріжжя (голова комісії), представник департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради, представник постійної депутатської комісії з соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів Запорізької міської ради, а також представники органів управління майном підприємств, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, бюджетних установ, закладів, організацій, комунальних підприємств майно яких перебуває у їх віданні, оперативному управлінні (балансі), та заборгованість з орендної плати за майно яких списується.
3. Комісія шляхом документальної перевірки повинна установити:
- повноту і достовірність за/tbodytext-align: justify;боргованості в розрахунках;
- дату (термін) виникнення заборгованості;
- заходи, які були вжиті для погашення, та їх своєчасність.
4. За результатами інвентаризації розрахунків комісією складається акт довільної форми з висновками та пропозиціями щодо списання заборгованості або відмову в списанні заборгованості по кожному випадку окремо. В акті повинно буди відображено:
- сума боргу, що включає орендну плату, неустойку (пеню);
- назва боржника та його юридична адреса;
- дата (термін) виникнення заборгованості;
- перелік заходів, що були вжиті для стягнення заборгованості..
5. Проект рішення Запорізької міської ради про списання безнадійної заборгованості готується департаментом комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради після подання відповідними службами до департаменту наступних документів:
- акту комісії, складеного відповідно до вимог п.4 Порядку;
- відомостей, що надані орендодавцями та балансоутримувачами комунального майна;
- письмових пояснень орендодавця та балансоутримувача щодо причtrин, які призвели до виникнення безнадійної заборгованості;
- інших документів, що підтверджують немож0ливість стягнення заборгованості в судовому порядку та (або) в порядку виконавчого провадження.
6. На підставі відповідного рішення Запорізької міської ради, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України списання безнадійної заборгованості здійснюється:
департаментом комунальної власноbr /сті та приватизації Запорізької міської ради – відносно комунального майна, що перебуває; у його віданні;
бюджетними установами, закладами, організаціями – відносно комунального майна, що перебуває в їх оперативному управлінні (балансі);
комунальними пі - заходи, які були вжиті для погашення, та їх своєчасність.дприємствами – відносно комунального майна, що перебуваГладченко С.М.є у їх господарському віданні (балансі).

Аналіз регуляторного впливу
щодо обґрунтування регуляторного акту – проекту рішення міської ради
«Про затвердження Порядку списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя»

1.   Визначення проблеми, яку передбачається розв''язати шляхом державного регулювання
Врегулювання орендних відносин, підвищення ефективності використання майна, яке належить на праві комунальної власності територіальній громаді м.Запоріжжя .
2.  Визначення цілей державного регулювання
Метою здійснення державного регулювання є забезпечення єдиного чіткого, прозорого та ефективного порядку списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить територіальної громади м.Запоріжжя.
3.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей
Альтернативних способів досягнення зазначених цілей немає.
4. Опис механізму, який пропонується з/pастосувати для розв''язання проблеми
Визначена проблема буде вирішена шляхом доведення вищезазначеного рішення до всіх суб’єктів, які прийматимуть участь у процесі списання майна права комунальної власності.
5. Характеристика очікуваних результатів прийняття регуляторного акта
Результат реалізації цього рішення позитивно відзначиться на ефективності процесу оренди комунального майна його обліку та контролю за надходженням коштів від оренди комунального майна, забезпечить покращення фінансової дисципліни, в цілому позитивно вплине на орендні відносини.
6. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта
Строк не визначений.
7.  Визначення заходів, за допомогою яких будtd width=p/pstrongе здійснюватися відстеження результативності акту
Відстеження результативності цього акту буде здійснюватися шляхом порівняльного аналізу проблемних питань, їх якісних та кількісних показників, які виникатимуть в процесі здійснення орендних відносин.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                                        В.Г. Еделєв

 


До уваги фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань!

З метоюотримання зауважень та пропозицій пp style=/ptop180родовж 5 днів буде опубліковано проектрішення міської ради «Про Порядок закріплення об’єктів благоустрою запідприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницькоїдіяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового,соціально-br //td valign=topкультурного чи іншого призначення для здійснення підприємницькоїдіяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережідля утримання в належному стані, укладення договорів про закріплення таутримання об’єктів благоустр/strong valign=ою в належному стані та визначення пайової участі вутриманні об’єктів благоустрою, визначення обсягів пайової участі (внеску)власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чиіншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в утриманніоб''єктів благоустрою міста Запоріжжя».p style=З метоюотримання зауважень та пропозицій пp style=/ptop180родовж 5 днів буде опубліковано проектрішення міської ради «Про Порядок закріплення об’єктів благоустрою запідприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницькоїдіяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового,соціально-br //td valign=topкультурного чи іншого призначення для здійснення підприємницькоїдіяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережідля утримання в належному стані, укладення договорів про закріплення таутримання об’єктів благоустр/strong valign=ою в належному стані та визначення пайової участі вутриманні об’єктів благоустрою, визначення обсягів пайової участі (внеску)власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чиіншого призначенняp style=text-align: right; для здійснення підприємницької діяльності в утриманніСекретар міської ради                                                      /td        Р.О. Тараноб''єктів благоустрою міста Запоріжжя».
Проектрішення з відповідним аналізом регуляторного впливу будуть оприлюднені у газеті«Запорізька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської ради.
Пропозиціїтbr / 19.03.2013а зауваження до проекту з відповідним порядком надавати до Інспекції зблагоустрою Запорізької міської ради за адрbr //pp style=Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської радиесою: м. Запоріжжя, 
вул. Зелінського, б. 3, телефон 224-19p style=/td-58, протягом одного місяця з датиоприлюднення зазначеного проекту рішення та акту регуляторного впливу.

 

Оприлюднено у газеті "Запорозька Січ" 26.02.2013

ЗАПОРІЗЬКАМІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

 

ПРОЕКТ

 

Про Порядок закріплення об’єктів благоустрою  за підприємствами, установами, організаціями,суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових спорудторговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення дляздійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувноїдрібнороздрібної торговельної мережі для утримання в належному стані, укладеннядоговорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою  в належному стані та визначення пайовоїучасті в утриманні об’єктів благоустрою, визначення обсягів пайової участі(внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурногочи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в утриманніоб''єктів благоу 4.2. Унеможливлення функціонування об’єктів телекомунікаційних мереж без укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності, які надають послуги зв’язку, Інтернет та телекомунікаційні послуги на об’єктах нерухомого майна на території міста Запоріжжя  в встановленому порядку. 6.1. Механізм для розв’язання проблеми полягає у наданні чітких доручень підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форм власності, які надають відповідні послуги на території міста Запоріжжя.text-align: justify;строю міста Запоріжжя

 

Керуючись ЗакономУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Кодексу Українипро адміністративні правопорушення, Законів України «Про благоустрій населенихпунктів», «Прооснови містобудування», «Про регулювання містобудівноїдіяльності», Порядку розміщення тимчасових споруд для провадженняпідприємницької діяльності, затвердженого Наказом Міністерства регіональногорозвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від21.10.2011 № 244, рішенням Запорізької міської ради від 22.06.2011 № 41 «ПроПравила благоустрою території міста Запоріжжя», Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

 1.  ЗатвердитиПорядок закріплення об’єктів благоустрою за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницькоїдіяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового,соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницькоїдіяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережідля утримання в належному стані, укладення договорів про закріплення таутримання об’єктів благоустрою  вналежному стані та визначення пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою,визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових спорудторговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення дляздійснення підприємницької діяльності в утриманні об''єктів благоустрою містаЗапоріжжя (додається).

2.  Дане рішеннянабирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення уtop встановленомузаконодавством порядку.

3.  Управліннювнутрішньої пРішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 05.10.2011 № 83 «Про Програму приватизації об’єктів комунальної власності олітики, преси та інформації Запорізької міської ради (КоміссарІ.В.) оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.

4.  Контроль завиконанням даного рішення покластиtext-align: justify;top на першого заступника міського голови зпитань діяльності виконавчих органів ради (br /Свіркін Д.О.) та депутатську комісіюз питань життєзабезпеpbr /text-align: center;text-align: right;чення міста (Рекалов Г.О.).

 

 

Міський голова                                                                     О.Ч.Сін

Порядок закрепления и Анализ регуляторного влияния

До уваги фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань!

 

З метою отриманнязауважень та пропозицій впродовж 5 днів буде опубліковано проект рішенняміської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.05.2011 № 35«Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжя».
Проект рішення разом звідповідним аналізом регуляторного впливу будуть оприлюдненні у газеті«Зtop/aапорозька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської влади.
Пропозиції та зауваженнядо проекту з відповідним порядком надавати до Управління з питань земельнихвідносин Запорізької міської ради за адресою : вул. Зелінського, б. 3, телефон224-52-30, протягом одного місяця з дp 8. Згідно затвердженого проекту будівництва (створення) мереж виконавчий комітет міської ради надає згоду на виконання проекту розташування обладнання та прокладання мереж. Проект узгоджується у встановленому -data/file/Dodatok do 19.docМетоди одержання результатів відстеження:p style= здійснює інші функції відповідно до законодав/strongства, рішень органів місцевого самоврядування міста Запорbr /іжжя, Положення про управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку і цього Положення. Метою здійснення державного регулювання є забезпечення єдиного чіткого, прозорого та ефективного порядку передачі в користування за догtop про базове відстеження результативності регуляторного акта 4.1. Відсутність фактів укладання договору сервітуту на будівництво (створення) телекомунікаційних мереж на об’єктах нерухомого майна без розробки проекту, погодження.оворами позички об’єктів права комунальної власності та здійснення майнових відносин між позичкодавцем та користувачем такого майна. порядку з обов’язковим погодженням з МКП «Основаніє» та іншими балансоутримувачами об''єкту. ати оприлюднення зазначеного проектурішення та акту регуляторного впливу.

 

 Оприлюднено у газеті "Запорозька Січ" 02.03.2013

ПРОЕКТ

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

 Про внесення змін дорішення міської ради від 18.05.2011 №35 «Про затвердження зразку договоруоренди землі у м. Запоріжжя»

 

 З метоюконкретизації типового договору оренди землі, зат Проект зазначеного рішення виконавчого комітету міської ради готує департамент житлово-комунального господарства міської ради./strongвердженого Постановою КабінетуМіністрів України «Про затвердження Типового договору оренди землі» від03.03.2004 №220, керуючись п.4 ст. 179 Господарського кодексу України від 16.01.2003№436, Законом України «Про оренду землі» від 06.10.2006 №161, ст. ст. 2, 93Земельного кодексу України ві/pд 25.10.2001 №2768, Законом України «Про місцевесамоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280, з урахуванням вимог ЗаконуУкраїни «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»від 01.07.2004 №1952 Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести  зміни до зразку договору оренди землі у  м. Запоріжжя, який затверджено рішеннямміської ради від 18.05.2011 №35 та викласти його у новій редакції (додається). 

2. Данерішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення у встановленомузаконодавством порядку.

3.Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації оприлюднити дане рішення узасобах масової інформації.

4   Контроль за виконанням даного рішення покластина заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Гладченка С.М., постійну комісіюміської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації таземельних відносин (Полюсов В.В.).

 

Міський голова                                                                       О.Ч.Сін

 

Образец договора и Анализ регуляторного влияния

ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА
РІШЕННЯ

27.03.2013                                                                                                      № 18

 

Про створення комісій по упорядкуванню роботи об’єктів сфери обслуговування

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з метою оптимізації роботи районних комісій та робочих груп Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про комісію по упорядкуванню роботи об''єктів сфери обслуговування (далі - Положення) (додається).
2. Доручити районним адміністраціям Запорізької міської ради:
2.1. Створити комісії по упорядкуванню роботи об''єктів сфери обслуговування (далі - Комісії).
2.2. Роботу Комісій організувати відповідно до Положення, затвердженого п.1 цього рішення.
3. Оприлюднити дане рішення в газеті «Запорозька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської влади.
4. Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г. та голів районних адміністрацій Запорізької міської ради.


Міський голова                                                                       О.Ч. Сін

 

Положення про комісію по упорядкуванню роботи об’єктів сфери обслуговування

Опубліковано у газеті "Запорозька Січ" 26.01.2013

До уваги населення, підприємств, установ та організацій!

З метою одержання зауважень та пропозицій від населення, підприємств, установ та організацій усіх форм власності Запорізька міська рада публікує повідомлення про оприлюднення проекту рішення міської ради «Про затвердження порядку списання безнадійної заборговано/pДані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:сті з орендної плати за майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Запоріжжя».
Проект рішення разом з відповідним аналізом регуляторного впливу даного акта буде опри.люднене на WEB - сайті міської ради та в газеті «Запорізька Січ» не пізніше 5 днів з дня оприлюднення цього оголошення у газеті «Запорізька Січ».
Свої зауваження та пропозиції просимо надавати до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою:69105, м.Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, 60-б, каб. 302. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акту та ступеня д6. Методи одержання результатів відстеженняосягнення визначених цілейp style=text-align: justify;td width=br /шення сесії Запорізької міської ради від 24.12.2012 № 33 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради в ВИРІШИЛА:ід 05.10.2011 № 83 «Про Програму приват/strong/pизації об’єктів комунальної власності м.Запоріжжя»».strongСума надходжень до міського бюджету також за тел.. 2132491 

                                                                                                              Опубліковано у газеті "Запорозь ка Січ" 29.01.2013

  ПРОЕКТ

 

Про затвердження Порядку списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя

 

З метою врегулювання порядку списанняp безнадійної заборгованості з орендної плати та неустойки (пені), нарахованих за до/p/pговорами оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтею 257 Цивільного кодексу України, Інструкцією з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України Міністерства фінансів України від 30 жовтня 1998 року №90 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 листопада 1998 року за №728/3168 із змінами та доповненнями, Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя (додається).
p style= 2. Надати дозвіл департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради проводити списання безнадійної та простроченої заборгованості з орендної плати згідно з затвердженим Порядком.
3. Комунальним підприємствам, бюджетним установам, які є орендодавцями майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя, у разі необхідності списання заборгованості з орендної плати, керуватись цим Порядком.
4. Доручити управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради забезпечити оприлюднення даного рішення у засобах масової інформації та на WEB- сайті Запорізької міської ради.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Свіркіна Д.О., постійну комісію Запорізької міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів (Великого В.І.), постійну комісію Запорізької міської рад/tra href=и з  питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (Полюсова В.В.).

Міський голова                                                                                                                       О.Ч.Сін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням міської ради
____________№______

ПОРЯДОК
списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя

Порядок списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя (далі - Порядок) визначає механізм списання заборгованості з орендної плати (далі - заборгованість), строк позовної давності щодо якої минув, а передбачені законодавством України заходи стягнення такої заборгованості, які були застосовані орендодавцем майна, що належить доtable border= комунальної власності територіальної громади м.Зp style=/tdапоріжжя, не призвели до погашення заборгованості.
У цьому Порядку наведені нижtopstrongче терміни РІШЕННЯ /pвживаються в такому значенні:
- позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутись до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки;
- безнадійна заборгованість – заборгованість, яка відповідає будь-якій 196hr /6. Методи одержання результатів відстеження156з нВиконавцем заходів базового відстеження є департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради.9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілеtext-align: justify;p style=topйаведених нижче ознак:
- заборгованість з орендної плати, строк позовної давності щодо якої сплинув, а передбачені законодавством України заходи стягнення такої заборгованості у судовому порядку та (або) в порядку виконавчого проtext-align: justify; З метою оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених цілей, аналіз його результативності буде зtd width=дійснюватись за допомогою повторного, а в подальшому періодичного відстеження.ваджен/pня, які були застосовані орендодавцем майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя, не призвели до погашення заборгованості;
- заборгованість з орендної плати орендарів, визначених банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичних осіб у зв’язку з їх ліквідацією, якщо внаслідок застосування ліквідаційної процедури щодо орендаря вимоги орендодавця не будуть /strongtext-align: justify;задоволені або будуть задоволені частково;
- заборгованість, яка залишилась непогашеною у зв’язку із набранням законної сили рішенням суду про відмову у її стягненні;
- забор 2.2. затвердженню розпорядженням голови районної адміністрації міської ради місць, відведених суб’єктам господарювання для розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та сфери послуг;/pгованість, щодо якої прийнято рішення суду про стягнення та винесено постанову виконавчої служби про закінчення виконавчого провадження у зв’язку з неможливістю його виконання;
- заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством України;
- прострДане відстеження є базовим.очена заборгованість померлих фізичних осіб, а також осіб, які в судовому порядку оголошені померлими, якщо в судовому порядку буде відмовлено щодо заміни таких осіб правонаступником (правонаступниками) в судовій справі або виконавчому провадженні.
- заборгованість фізичної особи-підприємця чи юридичної особи, щодо якої державним реєстратором внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про державну реєстрацію її припинення
Списання безнадійної та простроченої заборгованості, визначеної даним Порядком, здійснюється станом на 1 липняtop т /pа на 1 січня кожного поточного року.
1. Для визначення заборгованості з орендної плати та неустойки (пені) безнадійної та такої, що підлягає списанню, проводиться інвентаризація розрахунків за договорами оренди майна комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя.
Інвентаризація розрахунків проводиться комісією, яка затверджується розпорядженням міського голови. Інвентаризація здійснюється за відомостями, що надаються орендbr /pодавцями та балансоутримувачами комунаІнспекція з благоустрою міської радильного майна.
2. Комісія утворюється у кількості від 5 до 7 осіб. До складу комісії включаються представники департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради, департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради, департаменту житлового господарства та розподілу житлової площі Запорізької міської ради, управління культури і мистецтв Запорізької міської ради, департам/pенту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради, управління з питань правового забезпечення роботи галузей міського господарства Запорізької міської р/pади.
3. Комісія шляхом документальної пеtd width= valign=I півріччя 2013 рокуnbsp;ревірки повинна установити:
- повноту і достовірність заборгованості в розрахунках;
- дату (термін) виникнення забор - заборгованість з орендної плати орендарів, визначених банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичних осіб у зв’язку з їх ліквідацією, якtext-align: justify; valign=що внаслідок застосування ліквідаційної процедури щодо орендаря вимоги орендодавця не будуть задоволені або Про результативність прийняття регуляторного акта свідчать наступні дані: (грн.)td width=topnbsp; будуть задоволені частково;гованості;
- заходи, які були вжиті для погашення та їх своєчасність.
4. За результатами інвентаризації розрахунків комісією складається акт довільної форми з висновками та пропозиціями щодо списання заборгованості або відмову в списанні заборгованості по кожному випадку окремо. В акті повинно буди відображено:
top- сума боргу, що включає орендну плату, нstrong м. Запоріжжяеустойку (пеню);
- назва боржника та його юридична адреса;
- дата (термін) виникнення заборгованості;
- перелік заходів, що були вжиті для стягнення заборгованості..
5. Для списання безнадійної заборгованості до департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради подаються насtext-align: justify;strongtd td width=width=/pтупні документи:
- акт комісії, складений відповідно до вимог п.3 Порядку;
- відомості, що надані орендодавцями та балансоутримувачами комунальtopного майна;
- письмові пояснення орендодавця та Балансоутримувача щодо причин, які призвели до виникнення безнадійної заборгованості;
- інші документи, що підтверджують неможливість стягнення заборгованості в судовому порядку та (або) в порядку виконавчого провадження.
6. Списання безнадійної заб border=Пеstrongрший заступник міського оргованості здійснюється Департаментом фінансової та бюджетної політики на підставі відповідного рішення Запорізької міської ради, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України.

 

Секретар міської ради                                             strstrongbr /ong180                                                           Р.О. Таран

 

Аналіз регуляторного впливу
щодо обґрунтування регуляторного акту – проекту рішення міської ради
«Про затвердження Порядку списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя»

1.   Визначення проблеми, яку передбачається розв''язати шляхом державного регулювання
Врегулювання орендних відносин, підвищення ефективності використання майна, яке належить на праві комунальної власності територіальній громаді м.Запоріжжя .
2.  Визначення цілей державного регулювання
Метою здійснення державного регулювання є забезпечення єдиного чіткого, прозорого та ефективного порядку списання безнадійної заборгованості з орендної плати за майно, що належить територіальної громади м.Запоріжжя.
3text-decoration: underline;top.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей
Альтернативних способів досягнення зазначених цілей немає.
4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв''язання проблеми
Визначена проблема буде вирішена шляхом доведення вищезазначеного рішення до всіх суб’єктів, які прийматимуть участь у процесі списання майна правtable border= 29.01.2013а комунальної власності.
5. Характериtd width=стика очікуваних результатів прийняття регуляторного акта
Результат реалізації цього ріbr /шення позpитив2012 р.text-align: center; - сума боргу, що включає орендну плату, неустойку (пеню);но відзначиться на ефективності процесу оренди комунального майна його обліку та контролю за надходженням коштів від оренди комунальног valign=о майна, забезпечить покращення фінансової дисципліни, в цілому позитивно вплине на орендні відносини.
6. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта
Строк не визначений.
7.  Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту
Відстnbsp; щодо обґрунтування регуляторного акту – проекту рішення міської радиеження результативності цього акту буде здійснюватися шляхом порівняльного аналізу проблемних питань, їх якісних та кількісних показників, які виникатимуть в процесі здійснення орендних відносин.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                                                                        В.Г. Еделєв


ЗВІТ
про результати повторного відстеження результативності регуляторного акту

1. Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер
Рішення Запорізької міської ради від 24.12.2012р. № 80 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.05.2011 № 35 «Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжя».

2. Назва виконавця заходів з відстеженняtop Виконавцем заходів повторного відстеження є Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради.

3. Цілі прийняття акту
Метою прийняття регуляторного акту є вирішення наступних цілей:
- забезпечення ефективного використання земельного фонду міста в інтересах територіальної громади;
- забезпечення повного обліку надходжень до місцевого бюджету;
- valign= можливість вирішення питань оренди землі та використання зелених насаджень на території міста в межах чинного законодавства України.

4. Стр/p/pок виконання заходів з відстеження
Заходи з відстеження результативності визначеного регуляторного акту проводились протягом одного року з моменту вступу в дію регуляторного акту.

5. Тип відстеження
Дане відстеження є повторним.

6. Методи одержання результатів відстеження
Для проведення повторного відстеження використовувався аналітично-статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Дані про результативність отримуються Управлінням з питань земельних відносин Запорізької міської ради шляхом накопичення інформації з податкових органів щодо документів, що посвідчують факт введення об’єкту до експлуатації з метою відслідковування дати, з якої орендар має сплачувати орендну плату, як за земельну ділянку, на якій об’єкт містобудування введений до експлуатації, та Упр108Склад комісіїbr /5. Тип відстеженняавління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради стосовно передбаченого чинним законодавством порядку видалення існуючих зелених насаджень, який передбачає сплату їх відновної вартості.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту
З моменту набрання чинності Рішення Запорізької міської ради від 24.12.2012р. № 80 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.05.2011 № 35 «Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжя» Управлінням з питань земельних /tdвідносин Запорізької міської ради було досягнуто наступні показники результативності:
для органу місцевого самоврядування - позитивний імідж; можливість забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок; можливість контролювати видалення зелених насаджень у місті та зобов’язувати орендарів сплачувати їх відновну вартість; забезпечення повного обліку надходжень до місцевого бюджету;
для суб’єктів підприємницької діяльності та громадян - обізнаність з обов’язками землекористувачів та уникнення порушень законодавства в подальшій діяльності;
для населення - контрольованість процесу здійснення видалення зелених насаджень у місті.

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей
З метою оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених цілей, аналіз його результативності в подальшому буде здійснюватись за допомогою періодичного відстеження.
Таким чином, регуляторний акт позитивно впливає на взаємодію органів місцевого самоврядування з суб’єктами підприємницької діяльності та громадян у сфері раціонального та ефективного використання земельних ділянок.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                                                                          С.М. Гладченко


ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА
РІШЕННЯ
м. Запоріжжя

30.01.2013                             № 32

Про внесення доповнень до рішення міської ради від 28.11.2012 № 58 «Про затвердження плану Метою здійснення державного регулювання є приведення Програми приватизації об’єктів комунальної власності м.Запоріжжя у відповідність з прийнятими на теперішній час новими нормативно-правовими актами України (Державної програми приватизації на 2012-2014 роки, затвердженої Законом України від 13.01.2012 № 4335-VІ, Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого наказом ФДМУ від 02.04.2012 № 439) та внесенням/p відповідних змін до діючих законодавчих актів України з питань приватизації (Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», Закону України «Про приватизацію державного майна», Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об''єктів, що підлПропозиціїта зауваження до проекту з відповідним порядком надавати до Інспекції зблагоустрою Запорізької міської ради за адрbr //pp style=Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської радиесою: м. Запоріжжя, ягають приватизації, та заяви про приватизацію щодо об''єктів державної власності груп А, Д та Ж, затверджений наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 7 cellspacing=72 (у редакції наказу ФДМУ від 02.04.2012 № 437))/pp style=p/tdtext-align: center;p тощо) з метою здійснення приватизації об’єктів комунальної власності без порушень вимог чинного законодавства. підготовки регуляторних актів»

 

На виконання Закону України «22.02.2013 № 52 Заступник міського голови з питань /strong p style=strongПро засади державної регуля/trторної політики у сфері господарської діяльності» Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести доповнення до рішення місp№ з/п Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися щорічно на підставі даних виписок органу державної казначейської служби щодо сум надходжень податку на доходи фізичних осіб за trвищевказаним кодом платежу.ької ради від 28.11.2012 № 58 «Про затвердженняtop плану підготовки регуляторних актів»:
до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік включити пункти  згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г. та постійну комісію міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів (Петров Р.Б.).

 

Міський голова                                                                                                           О.Ч.Сін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
30.01.2013 №32

 

 

Доповнення до плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2013 рік

№ п/п

Перелік питань щодо підготовки проектів – рішень міської ради

Мета прийняття рішень міської ради

Підрозділ, відповідальний за розробку проекту

Строк підготовки проекту

9.

Рішення міської ради «Про Порядок закріплення об’єктів благоустрою  за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд тtoptext-align: justify;p style=Строк підготовки проектуорговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі для утримання в належному стані, укл valign=адення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою  nbsp; Телефон для довідок: 224-18-88.p/p/pв належному стані тtd width=td width=а визначення пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою, визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в утриманні об''єктів благоустрою міста Запоріжжя

Запровадження
механізму укладання договорів пайової участі в утриманні території

Інспекція з благоустрою міської ради

I півріччя 2013 року

10.

Рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 22.06.2011 № 41 «Про правила благоустрою території
text-align: center м. Запоріжжя»

Уточнення механізму знесення незаконно розташованих тимчасових споруд на території
м. Запоріжжя

Інспекція з благоустрою міської ради

I півріччя 2013 року

 

 

Секретар міської ради                                                              Р.О. Таран

 

 


 

 

ЗВІТ
про  повторне відстеження результативно регуляторного акта

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Рішення Запорізької міської ради від 26.03.2014р. №13 Про внесення змін до рішення міської ради від 27.03.2013 №43 «Про створення комісії по визначенню та відшкодуванню збитків у сфері земельних відносин».

Назва виконавця заходів з відстеження
Виконавцем заходів повторного відстеження є управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради.

Цілі прийняття акта
Регуляторний акт спрямований на створення єдиних організаційно–правових засад визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок неоформлення правовстановлюючих документів на землю фізичними та юридичними особами, а також їх відшкодування міській раді (поповнення місцевого бюджету).

Строк виконання заходів з відстеження
Строк з виконання  заходів з відстеження складає один рік з моменту вступу в дію регуляторного акта.

Тип відстеження
Дане відстеження є повторним.

Методи одержання результатів відстеження
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється щорічно на основі  даних  управління  з питань земельних відносин  про суми збитків завданих бюджету міста за використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів тощо та їх відшкодування міській раді.

Данні та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Дані про результативність отримуються управлінням з питань земельних відносин шляхомнакопичення протягом року інформації про суми збитків завданих бюджету міста за використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів тощо та їх відшкодування міській раді.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта
Впродовж року з моменту прийняття зазначеного рішення було затверджено 22 акти про визначення розміру збитків на загальну суму 7 403 899,08 грн.
Підписано 6 договорів про добровільне відшкодування збитків на загальну суму 99338,47 грн., відшкодовано 33 416,14 грн. (з них 25 095,87 грн. у 2015 році).
При відмові добровільно відшкодовувати збитки, завдані міській раді, готуються позови до суду щодо примусового стягнення збитків
Таким чином, регуляторний акт позитивно вплинув на взаємодію органів місцевого самоврядування з фізичними та юридичними особами (користувачами земельних ділянок) та досягнуто ціль, яка  покладалась на  регуляторний  акт  при  його затвердженні.

Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей
З метою оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених цілей, аналіз його результативності буде здійснюватись в подальшому за допомогою періодичного відстеження.

 

Перший заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради                                                      Д.О. Свіркін


ЗВІТ
про  базове  відстеження результативності регуляторного акта

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Рішення Запорізької міської ради від 05.11.2014 №37 «Про затвердження Регламенту міської ради по розгляду заяв громадян та юридичних осіб з питань оформлення земельних ділянок у м. Запоріжжі».
Назва виконавця заходів з відстеження
Виконавцем заходів базовевідстеження є управління з питань земельних відносин  Запорізької міської ради.
Цілі прийняття акта
Удосконалення єдиних організаційно-правових засад розгляду заяв громадян, виконаннявимог чинного земельного законодавства України, врегулювання правовідносин між Запорізькою міською радою та суб’єктами господарювання.

Строк виконання заходів з відстеження
Строк  виконання  заходів з відстеження складає  сорок п’ять робочих днів.
Тип відстеження
Дане відстеження є базовим.

Методи одержання результатів відстеження
Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється щорічно на основі  даних  управління  з питань земельних відносин про облік рішень, прийнятих на сесії міської ради.

Данні та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Дані про результативність отримуються управлінням з питань земельних відносинbr > шляхом накопичення протягом року інформації про  кількість рішень міської ради, прийнятих на сесії.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта
З моменту вступу в дію рішення від 05.11.2014 №37 «Про затвердженняРегламенту міської ради по розгляду заяв громадян та юридичних осіб з питань оформлення земельних ділянок у м.Запоріжжі», а саме з 01.12.2014 та по теперішній час на сесіях міської ради прийнято 477 рішення з питань затвердження землевпорядної документації. Дані рішення були затверджені на підставі землевпорядних документацій, розроблених згідно затвердженого Регламенту.

 

Перший заступник міського голови з питань
діяльності  виконавчих органів ради                                                                   Д.О. Свіркін


ЗВІТ

про результати базового відстеження результативності регуляторного акту

1.Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер
Рішення Запорізької міської ради від 26.06.2013р. № 29 «Про внесення змін до рішення міської ряди від 18.05.2011 № 35 «Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжя».
2.Назва виконавця заходів звідстеження
Виконавцем заходів базового відстеження є Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради.
3.Цілі прийняття акту
Метою прийняття регуляторного акту є вирішення наступних цілей:
-конкретизація відносин орендаря та орендодавця, що виникають при укладенні договорів оренди землі;
-активізація та прискорення роботи по укладенню договорів оренди землі;
-поповнення місцевого бюджету завдяки конкретизації порядку нарахування та сплати орендарями орендної плати за землю комунальної власності за договорами оренди землі.
4.Строк виконання заходів з                  відстеження
Заходи з відстеження результативності визначеного регуляторного акту проводились у термін з 26.06.2013 по 16.09.2013.
5.Тип відстеження  
Дане відстеження є базовим.
6.Методи одержання результатів відстеження
Для роведення базового відстеження використовувався аналітично-статистичний метод.
7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних
Дані про результативність отримуються Управлінням з питань земельних відносин Запорізької міської ради шляхом накопичення інформації про кількість договорів оренди землі, які надійшли до управління для подальшого укладення та сум орендної плати, яку сплачуватимуть орендарі після укладення договорів оренди землі, яка знаходиться у комунальній власності.
8.Кількісні та якісні значення показників результативності акту
З моменту вступу в дію рішення від 26.06.2013р. № 29 «Про внесення змін до рішення міської ради від 18.05.2011 № 35 «Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжі», а саме з 26.06.2013р. та по теперішній час до управління з питань земельних відносин для підписання надійшло близько 20 договорів оренди землі. Таким чином, регуляторний акт позитивно впливає на взаємодію органів місцевого самоврядування з орендарями землі та досягнуто ціль, яка покладалась на регуляторний акт при його затвердженні.
9.Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілейbr 
З метою оцінки ступеню досягнення цим регуляторним актом визначених цілей, аналіз його результативності буде здійснюватись за допомогою повторного, а в подальшому періодичного відстеження.

 

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Запорізької міської ради«Про внесення змін та доповнень до Програми приватизаціїоб’єктів комунальної власності м. Запоріжжя»

 

З метою одержання зауважень та пропозицій від підприємств, установ та організацій усіх форм власності виконавчий комітет Запорізької міської ради публікує повідомлення про оприлюднення проекту рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін та доповнень до Програми приватизації об’єктів комунальної власності м.Запоріжжя»з відповідним аналізом регуляторного впливу.
Вищевказанийпроект буде оприлюднено на офіційному порталі Запорізької міської влади та в газеті «Запорізька Січ» не пізніше п’яти робочих днів з дняоприлюднення повідомлення.
Пропозиції та зауваження до проекту з відповідним аналізом регуляторного впливу надавати до департаменту комунальної власності та  приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69105, вул.. Сорок років Радянської України, 60-Б, тел. 34-33-38,213-24-95 протягом одного місяця з дня оприлюднення.

 

Оприлюднено у газеті "Запорозька Січ" 04.11.2014

Додаток
до листа департаменту
       комунальної власності та
  приватизації Запорізької
міської ради
_______________ № ____________

 

ПРОЕКТ
рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 05.10.2011 № 83 «Про Програму приватизації об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя»

 Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державну програму приватизації», «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з метою удосконалення процесу приватизації об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя та забезпечення процесу надходження коштів до міського бюджету від відчуження комунального майна, Запорізька міська рада 
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до Програми приватизації об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя, затвердженої рішенням міської ради від 05.10.2011 №83, а саме:
1) у пункті 1.2 Програми замість слів: «…1993-2011…» читати: «…1993-2014…» та далі за текстом;
2) перше речення пункту 1.12 Програми викласти у такій редакції:
«Не підлягають приватизації об’єкти комунальної власності, які визначені Законами України «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію). Перелік об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя, що не підлягають приватизації, затверджуються міською радою.»;
3) перелічення 14 пункту 3.1.3 Програми доповнити словами «... та підтверджувальні документи з цього приводу;»;
4) перелічення 15 пункту 3.1.3 Програми викласти у такій редакції:
«витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, на якій розташовано зазначений об’єкт комунальної власності (для відокремлених об’єктів нерухомого майна).»;
5) пункт 3.1.3 Програми доповнити абзацом такого змісту:
«Включення об’єкта до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, з ініціативи органу, який уповноважений управляти цим майном, або органу приватизації здійснюється також при наявності технічного паспорту БТІ на об’єкт нерухомого майна; правоустановчого документу, який підтверджує, що об’єкт є власністю територіальної громади м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради, витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, на якій розташовано зазначений об’єкт комунальної власності (для відокремлених об’єктів), тощо та при відсутності законодавчо встановлених обмежень на приватизацію цього об’єкта.»;
6) абзац 2 пункту 3.4 Програми викласти у такій редакції:
«Орган приватизації готує проект рішення міської ради прозатвердження переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та/абопро внесення змін до рішень міської ради про затвердження переліків об’єктів, що підлягають приватизації, та надсилає його для розгляду до постійної комісії міської ради з подальшим включенням до порядку денного чергової сесії міської ради.»;
7) перелічення 4, 5 пункту 4.1 Програми виключити;
8) перелічення 1 пункту 4.10 Програми виключити;
9) пункт 4.10 Програми доповнити переліченням такого змісту:
«створює конкурсні комісії з продажу об’єктів приватизації за конкурсом.»
2. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради забезпечити оприлюднення зазначеного регуляторного акту на офіційному порталі Запорізької міської влади та в газеті «Запорозька Січ».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г., постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин /Полюсов В.В./.

 

Міський голова                                                                                                      О.Ч.Сін

 

Аналіз регуляторного впливу щодо обґрунтування регуляторного акту – проекту рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 05.10.2011 № 83 «Про Програму приватизації об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв`язати шляхом державного регулювання.
Удосконалення процесу приватизації об’єктів права комунальної власності з урахуванням  вимог чинного законодавства України.
2. Визначення цілей державного регулювання.
Метою здійснення регуляторного акту є  забезпечення єдиного чіткого, прозорого та ефективного порядку підготовки об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя до приватизації.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
Альтернативних способів досягнення зазначеної мети немає.
4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.
Визначена проблема буде вирішена доведенням вищезазначеного рішення міської ради до виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій, які прийматимуть участь у процесі приватизації  комунального майна, а також юридичних і фізичних осіб, які є покупцями об’єктів приватизації.
5. Характеристика очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.
Результат реалізації цього рішення позитивно відзначиться на ефективності процесу приватизації комунального майна, збільшить надходження коштів від приватизації комунального майна, забезпечить прозорість  взаємовідносин між продавцем та покупцем такого майна.
6. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта.
Регуляторний акт приймається без визначення строку дії.
7. Показники результативності регуляторного акта.
Результат реалізації цього рішення посилить відповідальність за дотриманням вимог чинного законодавства України.
8. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.
Відстеження результативності регулятивного акту буде здійснюватися органом приватизації в процесі здійснення відповідних процедур щодо об’єктів приватизації шляхом порівняльного аналізу  проблемних питань, які виникатимуть, їх якісних та кількісних показників.

Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих
органів ради                                                                                                                                              В.Г. Еделєв


ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

24.10.2014                                                                                                 № 409 

 

Про внесення доповнень до рішення виконкому міської ради від 24.01.2014 № 8 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів»

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести  доповнення  до  рішення  виконкому  міської  ради  від 24.01.2014  № 8 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів», а саме включити до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік пункти згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г.


Міський голова

О.Ч.Сін

Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
24.10.2014 № 409

Доповнення до плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2014 рік

№ з/п

Перелік питань щодо підготовки проектів рішень виконавчого комітету міської ради

Мета прийняття рішень виконавчого комітету міської ради

Підрозділ, відпові-дальний
за розробку проекту

Строк підго-
товки проекту

9.

 

 

 

 

 

10.

 

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про посилення контролю за розміщенням технічних засобів телекомунікацій»

 

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради            від 23.07.2014 №306/1 «Про порядок плати за комунальні послуги»

Посилення контролю за розміщенням технічних засобів телекомунікацій

 

Приведення рішення виконавчого комітету міської ради від 23.07.2014                 № 306/1 «Про порядок плати за комунальні послуги» у відповідність до чинного законодавства України

Департамент житлово-комуналь-ного господарства Запорізької міської ради

Департамент житлово-комуналь-ного господарства Запорізької міської ради

Протя-гом 2014 року

 

 

Протя-гом
2014 року

 

Керуючий справами
виконкому ради                                                                              З.М.Бойко


ЗВІТ
про повторне відстеження
результативності регуляторного акта

                                                                                  03.07.2014

На виконання ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та згідно постанови КМУ від 11.03.04 р. №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», здійснено повторне відстеження результативності р width=Управління розвитку підприєм- егуляторного акта з метою оцінки стану суспільних відносин.

1. Вид та назва регуляторного акту:
Рішення Запорізької міської ради «Про порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Запоріжжя».

2. Назва виконавця заходів з відстеження:
Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради.

3. Цілі прийняття рішення:
Створення і фінансування програми розвитку інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури м. Запоріжжя, залучення і заохочення до участі в ній інвесторів при забудові міста, забезпечення зростання темпів будівництва та інвестиційної привабливості міста.

4. Строк виконання заходів з відстеження:
З 20.01.2014 по 03.07.2014

5. Тип відстеження:
Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження:
Для проведення повторного відстеження використовувався статистична інформація щодо :
розмір  надходжень до  місцевого  бюджету  коштів участі  замовників у створенні і розвитку інфраструктури м. Запоріжжя;
кількість    суб''єктів    господарювання та/або фізичних осіб,  на   яких поширюватиметься дія акта;
розмір коштів і час, що витрачатимуться суб''єктами господарювання та/або фізичними особами, пов''язаними з виконанням вимог акта;
рівень поінформованості суб''єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,
яка накопичувалась в виконавчому комітеті міської ради та департаменті архітектури ат містобудування міської ради протягом року, з моменту набрання чинності рішенням.

7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
Протягом дії даного рішення укладено 23 договори на суму 1 638,670 тис. грн.
Загальна кількість введених об’єктів містобудування, за якими мала бути сплачена пайова участь, але забудовники не звернулися для укладення договору 419.

8. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта:
Дане рішення не дозволяє в повному обсязі залучати кошти забудовників на пайову участь, а навпаки  дозволяє їм уникнути виконання свого обов’язку щодо укладення договору про пайову участь, що виникає в нього  в силу ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

 

В.о. директора департаменту
архітектури та містобудування
Запорізької міської ради                                                                             О.Б. Яшина  


ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА
РІШЕННЯ
м. Запоріжжя

27.06.2014                                                                                                               № 24

Про внесення доповнень до рішення міської ради від 29.11.2013 № 29 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2014 рік»
На виконання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести доповнення до рішення міської ради від 29.11.2013 № 29 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів»:
до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік включити пункти  згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г. та постійну комісію міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів (Нетреба А.В.).  

 

Міський голова                                                                                                                                              О.Ч.Сін

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
27.07.2014 № 24

Доповнення до плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2014 рік

 

№ п/п

Перелік питань щодо підготовки проектів – рішень міської ради

Мета прийняття рішень міської ради

Підрозділ, відповідальний за розробку проекту

Строк підготовки проекту

 

30.

Рішення міської ради «Про внесен-ня змін до Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  
затвердженого рішенням міської ради від 29.11.2013 № 9»

Приведення елемен-тів податку на неру-хоме майно, відмін-не від земельної ділянки, а саме, бази оподаткування та пільг, у відповід-ність до останніх законодавчих змін до статті 265 Подат-кового кодексу України

Департамент фінансової  та бюджетної політики міської ради

II-III кв.  2014 року

 

31.

Рішення міської ради «Про внесен-ня змін до рішення міської ради від 29.12.2010 № 4 «Про затверджен-ня Регламенту Запорізької міської ради»

Приведення у відповідність до Закону України  від 10.04.2014 № 1197-VII «Про доступ до публічної інформації»

Постійна комісія з питань
депутатської діяльності, законності та правопорядку міської ради

II півріччя 2014 року

 

32.

Рішення міської ради «Про затвердження Положення «Про порядок розміщення літніх майданчиків  на території
м. Запоріжжя»

Визначення порядку розміщення літніх майданчиків  на території
м. Запоріжжя у зв’язку з відсутністю зазначеного регулювання на законодавчому рівні

Управління розвитку підприєм-
ництва та дозвільних послуг міської ради

II півріччя 2014 року

 

33.

Рішення міської ради «Про затвердження  єдиного порядку укладання догово-рів встановлення сервітуту з суб’-єктами госпо-дарської діяль-ності, які надають телекомунікаційні послуги на об’єктах нерухомого майна на території міста Запоріжжя»

Необхідність додаткового обгово-рення та внесення значних змін у рішення ЗМР від 23.04.2014 № 54 «Про затвердження єдиного порядку ук-ладання договорів встановлення сервітуту з суб’єк-тами господарської діяльності, які надають телекомуні-каційні послуги на об’єктах нерухомого майна на території м. Запоріжжя

Управління з питань
транспортного забезпечення та зв’язку міської ради

II півріччя 2014 року

 

 

34

 

Рішення  міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 26.03.14 №17 «Про впорядкування процесу надання житлово-комунальних послуг в м. Запоріжжя»

 

У зв’язку із змінами в законодавстві України, приведення нормативної бази до вимог  діючого законодавства.

 

Департамент житлово-комунального господарства міської ради

 

II півріччя 2014 року

 

35

 

Рішення  міської ради «Про внесення змін до Порядку присвоєння адрес об’єктам нерухомості в м. Запоріжжі та Положення про єдиний адресний реєстр міста Запоріжжя»

 

 Врегулювання питань, що будуть виникати в процесі реалізації Порядку присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості в м. Запоріжжі та ведення і супроводження Єдиного адресного реєстру
м. Запоріжжя

 

Департамент архітектури та містобудування міської ради

 

II півріччя 2014 року

 

36

 

Рішення  міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 28.01.2005 № 28 «Про містобудівну концепцію зберігання особистого автотранспорту в
м. Запоріжжі»

 

Приведення у відповідність до вимог чинного земельного та містобудівного законодавства

 

 

Департамент архітектури та містобудування міської ради

 

II півріччя 2014 року

 

37

 

Рішення міської ради «Про затвердження регламенту Запорізької міської ради по розгляду заяв громадян та юридичних осіб з питань оформлення земельних ділянок»

 

Регулювання проблемних питань, які є у сфері земельних відносин

 

Управління з питань земельних відносин міської ради

 

II півріччя 2014 року

 

Секретар міської ради                                                              Р.О. Таран


Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя»Відповідно до порядку оприлюднення регуляторних актів згідно статті 13 цього Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом 5 робочих днів будуть оприлюднені у газеті «Запорозька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської влади (www.meria.zp.ua) у розділі «Підприємцям» на сторінці «Регуляторна політика»:
проект регуляторного акта – рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя»;
аналіз впливу регуляторного акта - рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя».
Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта надавати письмово до департаменту архітектури та містобудування міської ради (вул.Зелінського,3, кім. 208, тел. 233-33-32) на протязі одного місяця з моменту оприлюднення регуляторного акта.

Оприлюднено у газеті "Запорозька Січ" 17.05.2014

ПРОЕКТ         

«Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя»

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово–комунального господарства України від 21.10.2011 №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», з метою недопущення порушення прав і законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності, для оптимізації та спрощення  отримання адміністративної послуги щодо встановлення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності (надалі – ТС), Запорізька міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя (надалі – Порядок), затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33, а саме:
1.1. Абзац 11, пункту 1.4. Порядку викласти в наступній редакції:«- літній майданчик для харчування – пункт громадського харчування, замощена чи асфальтована ділянка (частина) об’єкту благоустрою, маж обладнання та конструкції, що лег/pко демонтуються, з терміном функціонування з 01 квітня по 01 листопада, і є пересувною ТС »;
1.2.  В пункті 1.7. Порядку слова «Розміщення ТС в м.Запоріжжя» замінити словами «Розміщення нових ТС в м.Запоріжжі та заміна документів на розміщення ТС, виданих до набрання чинності цим Порядком на паспорта прив’язки ТС»;
1.3. Назву розділу 2 Порядку викласти в новій редакції: «2. Порядок отримання паспорту прив’язки ТС при розміщенні нових ТС »;
1.4.  Абзац 2 пункту 2.5. Порядку – виключити;
1.5. Пункт 2.6. Порядку викласти в наступній редакції: «2.6. Копія відповіді про відповідність місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС, будівельним нормам, що надається  замовнику, департамент архітектури та містобудування міської ради надсилає відповідній районній адміністрації за місцем розміщення ТС та управлінню з питань земельних відносин міської ради»; 
1.6. Абзац 3 пункту 2.7. Порядку викласти в наступній редакції: «- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб''єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор,  який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (додаток 1)»;
1.7. Абзац 3 пункту 2.12. Порядку викласти в наступній редакції: «- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС)»;
1.8. Абзац 2 пункту 2.18. Порядку викласти в наступній редакції: «Строк дії паспорту прив’язки  ТС має бути не менше ніж 5 років.»;
1.9. Пункт 2.24. Порядку викласти в наступній редакції: «2.24. Після розміщення ТС замовник подає до районної адміністрації, за місцем розташування ТС, письмову заяву за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, у якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив''язки.»;
1.10. Пункт 2.28 Порядку викласти в наступній редакції: «2.28. Дія паспорта прив''язки ТС анулюється за таких умов:
- недотримання вимог паспорта прив''язки при її встановленні;
- невстановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив''язки;
- надання недостовірних відомостей у документах, зазначених у пункті 2.7 цього Порядку,  під час підготовки  паспорта  прив''язки стаціонарної ТС;
Цей перелік вимог для анулювання паспорта прив’язки є вичерпним.»;
1.11. В пункті 2.31. цифру «21» замінити на цифру «90»;
1.12. В 2.34 слово «заявник» замінити словами «власник (користувач)»;
1.13. Розділ 2 доповнити пунктом 2.35 та викласти його в наступній редакції: «2.35. При зміні власника (користувача) ТС, департамент архітектури та містобудування міської ради вносить відповідні зміни  до паспорту прив’язки ТС за зверненням нового власника (користувача) ТС.
Заява про зміну власника (користувача) подається до Департаменту архітектури та містобудування міської ради з наступним пакетом документів:
- оригінал паспорту прив’язки ТС, виданий попередньому власнику (користувачу) ТС;
- договір купівлі-продажу рухомого майна (ТС) або заява попереднього власника (користувача) ТС на внесення змін до паспорту прив’язки ТС в частині заміни власника (користувача) ТС, написана в присутності головного спеціаліста – районного архітектора та нового користувача ТС.
В разі смерті власника (користувача) ТС надається свідоцтво про смерть та документ нотаріуса про круг спадкоємців.
Внесення змін до паспорту прив’язки відбувається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання повного пакету документів шляхом викреслення попереднього власника (користувача) ТС на титульній сторінці паспорта прив’язки ТС та зазначення найменування, П.І.Б та реквізитів нового власника (користувача) ТС.
Інформація про нового власника (користувача) вноситься до містобудівного кадастру.»         
1.14. Доповнити Порядок розділом 3 «3. Порядок заміни документів на розміщення ТС, виданих до набрання чинності цим Порядком на паспорта прив’язки ТС» та викласти його в наступній редакції: «3.1. Замовник, який має намір замінити наявні в нього документи на розміщення ТС, видані до набрання чинності цим Порядком на паспорт прив’язки ТС, звертається до виконавчого комітету міської ради з відповідною заявою у довільній формі про відповідність розміщення належної йому ТС Комплексній схемі.
3.2. До заяви додаються:
- графічні матеріали із зазначенням фактичного місця розташування ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив’язкою до місцевості;
- реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація).
Цей перелік документів є вичерпним.
3.3. Відповідність місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС, будівельним нормам визначає департамент архітектури та містобудування міської ради, протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви.
Про відповідність місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС, будівельним нормам замовник повідомляється департаментом архітектури та містобудування міської ради письмово протягом трьох робочих днів з дня такого визначення або замовнику надається аргументована відмова.
Копія відповіді про відповідність місця розташування ТС  комплексній схемі розміщення ТС, що надається замовнику, департамент архітектури та містобудування міської ради  надсилає відповідній районній адміністрації за місцем розміщення ТС та управлінню з питань земельних відносин міської ради.
3.4. Для отримання паспорту прив’язки замовник звертається до департаменту архітектури та містобудування міської ради із додатковою заявою щодо оформлення паспорту прив’язки ТС, до якої додає:
- проектні матеріали розміщення ТС, раніше погоджені департаментом архітектури та містобудування міської ради та/або паспорт кіоску, що мають містити інформацію щодо зовнішнього вигляду ТС та схему благоустрою прилеглої території  (в разі розташування ТС з порушеннями, встановлених нормативними актами, норм та правил, надаються погодження відповідних організацій, установ, підприємств та служб міста (області));
-  технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж;
- договір оренди земельної ділянки (чинний або термін дії якого скінчився) на якій розташована ТС (за бажанням).
3.5. Департамент архітектури та містобудування міської ради, протягом п’яти робочих днів, з дня подання пакету документів, визначених п. 3.4. Порядку, перевіряє можливість використання матеріалів інженерно-геодезичних вишукувань минулих років шляхом польового обстеження території розташування існуючої ТС.
3.6.648 В разі невідповідності розташування існуючої ТС раніше погодженим проектним матеріалам (паспорту кіоску) на протязі п’яти робочих днів департамент архітектури та містобудування міської ради письмово інформує заявника.
В даному випадку паспорт прив’язки оформляється, за процедурою, визначеною розділом 2 його Порядку. Зовнішній вигляд такої ТС приводиться змінюється у відповідність до затвердженого архетипу лише за бажанням заявника.
3.7. За умови розташування існуючої ТС у відповідності до погодженої раніше проектної документації (паспорту кіоску) департамент архітектури та містобудування міської ради оформляє паспорт прив’язки ТС.
3.8. Термін оформлення паспорту прив’язки  департаментом архітектури та містобудування міської ради не може перевищувати десяти робочих днів з моменту подання заявником повного пакету документів, передбаченого п. 3.4. Порядку.
3.9. Паспорт прив’язки включає:
-  схему розміщення ТС;
- ескізи фасадів ТС у кольорі;
- технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС, отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж (за наявності);
- копію договору оренди земельної ділянки, термін якого не скінчився (за наявності);
- реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація).
Цей перелік документів є вичерпним.
3.10. Положення пунктів 2.13.-2.34. цього Порядку застосовуються для регулювання відносин заміни документів на розміщення ТС, виданих до набрання чинності цим Порядком на паспорта прив’язки ТС.»
1.15. Розділ 3 Порядку вважати розділом 4.
1.16. Пункт 3.1. Порядку  - виключити;
1.17. Пункт 3.2. Порядку – виключити;
1.18. В пункті 3.3. Порядку слова «шести місяців» читати «року» та вважати його пунктом 4.1.;
1.19. Пункт 3.4. Порядку вважати пунктом 4.2.;
1.20. В пункті 3.5. Порядку слова «31.12.2014 року» читати «01.07.2015 року» та вважати його пунктом 4.3.;
1.21. Пункти 3.6., 3.7. Порядку  - виключити;
1.22.  Пункт 3.8. Порядку викласти в наступній редакції  «3.8. Контроль за виконанням цього Порядку здійснюється інспекцією з благоустрою міста Запоріжжя спільно з районними адміністраціями міської ради в порядку, визначеному Правилами благоустрою території міста Запоріжжя» та вважати його пунктом 4.4.
2.  Внести зміни до додатку 2 до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33, а саме: речення «Укласти договір про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані № ___ від ________» - виключити.
3. Дане рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення.
4. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації міської ради оприлюднити дане рішення в газеті  «Запорозька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської влади.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гладченка С.М. та на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (Полюсов В.В.).

 

Міський голова                                                                                           О.Ч.Сін

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя»
(надалі – Аналіз)


 Назва регуляторного акта:      

Проект рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя»

Регуляторний орган:

Запорізька міська рада

Розробник документа:              

Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради

Відповідальна особа:

Буянкова Л.М.

Контактний телефон:

(061) 233-42-31, (061) 289-73-41

Даний аналіз регуляторного впливу проекту рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя» (далі Аналіз) підготовлений з метою одержання зауважень та пропозицій відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003. №1160-IV, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» від 11.03.2004 №308.

1. Визначення проблеми: 
27.03.2013 в м.Запоріжжі  прийнято рішення Запорізької міської ради №33 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя».
Даним рішення визначено процедуру отримання адміністративної послуги  - паспорту прив’язки ТС.
На сесії міської ради від 23.04.2014 до даного рішення були внесені зміни в частині:
- розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності біля закладів ресторанного господарства та стаціонарних ТС на території м.Запоріжжя здійснювати у відповідності до «Порядку відведення місць для розміщення засобів пересувної дрібно-роздрібної торговельної мережі та сфери послуг», затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 27.03.2013 №19» до затвердження місць їх розташування у складі Комплексної схеми;
- надання  розширеного тлумачення терміну «літній майданчик для харчування»;
- продовжено термін заміни паспорта кіосків, виданих до набрання чинності Порядку розміщення тимчасових споруд до 31.12.2014 року.
Однак в процесі реалізації Порядку розміщення тимчасових споруд виникає необхідність оптимізації та спрощення процедури отримання паспорту прив’язки ТС на  існуючи ТС, у зв’язку з цим,  Порядок  розміщення тимчасових споруд пропонується доповнити додатковим розділом. в якому визначити процедуру заміни документів на розміщення ТС, виданих до набрання чинності цим Порядком на паспорта прив’язки ТС.
Необхідним є також врегулювання питання щодо внесення змін до паспорту прив’язки ТС в разі зміни її власника (користувача).
2. Цілі регулювання: 
Основною метою розробленого регуляторного акта є захист прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності – власників стаціонарних та пересувних ТС.
3. Альтернативні способи досягнення цілей:
Перша альтернатива – залишити ситуацію без змін. Ця альтернатива є неприйнятною, як для органів місцевого самоврядування, так і для суб''єктів господарювання та мешканців міста, у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.
Зважаючи на викладене вище, прийняття рішення міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя» на сьогодні є єдиним оптимальним способом вирішення існуючої проблеми.
4. Механізми і заходи розв’язання проблеми:
Основним механізмом вирішення проблеми, зазначеної у розділі 1 цього Аналізу, є прийняття рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.03.2013 №33 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Запоріжжя».
Запропонованим проектом рішення буде оптимізовано та спрощено процедуру отримання паспорту прив’язку ТС на існуючи ТС, також врегульоване питання щодо внесення змін до паспорту прив’язки ТС в разі зміни її власника (користувача).
5. Строк дії акта:
Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін з можливістю внесення змін.
6. Заходи відстеження результативності регуляторного акта.
Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій та зауважень та їх  аналізу.
Повторне відстеження буде здійснюватись не пізніше двох років з дня набрання чинності рішення. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.
Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

 

Директор департаменту –
головний архітектор міста                                                             В.П. Трубін


ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
м. Запоріжжя

25.04.2014                                                                                                    № 148

Про внесення доповнень до рішення виконкому міської ради від 24.01.2014 № 8 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів»

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести  доповнення  до  рішення  виконкому  міської  ради  від 24.01.2014  № 8 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів», а саме включити до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік пункти згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г.

 

Міський голова                                                               О.Ч.Сін

Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
25.04.2014 № 148

Доповнення до плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2014 рік

№ з/п

Перелік питань щодо підготовки проектів рішень виконавчого комітету міської ради

Мета прийняття рішень виконавчого комітету міської ради

Підрозділ, відпові-дальний
за розроб-ку проекту

Строк підго-
товки проекту

5.

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення допов-нень до рішення вико-навчого комітету місь-кої ради від 30.08.2013 № 372 «Про заборону продажу алкогольних, слабоалкогольних напо-їв, вин столових, пива у скляній тарі під час проведення футбольних матчів»

Визначення порядку реалізації пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв під час проведення футбольних матчів

Управлін-ня розвитку підприєм-
ництва та дозвільних послуг міської ради

Протя-гом 2014 року

6.

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про порядок розміщення літніх майданчиків біля пересувних тимчасових споруд»

Забезпечення порядку на території об’єктів бла-гоустрою та для задо-волення попиту відві-дувачів місць масового відпочинку на прохолод-жуючі напої, морозиво та кондитерські вироби
м. Запоріжжя

Управлін-ня розвитку підприєм-
ництва та дозвільних послуг міської ради

Протя-гом 2014 року

7.

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження текстових матеріалів Комплексної схеми розміщення тимчасо-вих споруд для провадження підприємницької діяльності»

Систематизація діючих нормативних та технічних норм щодо розташування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Запоріжжя

Департа-
p style= мент архітекту-ри та містобуду-
вання міської ради

Протя-гом 2014 року

 

Керуючий справами
виконкому ради                                                                              З.М.Бойко


ЗВІТ

про повторне відстеження результативності регуляторного акта

рішення Запорізької міської ради «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Запоріжжі».

Виконавцем заходів повторного відстеження є департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради.


Метою прийняття рішення є виконання положень статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пунктів 1.5., 1.6., 2.4. Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарств України від 21.10.2011 № 244, забезпечення з урахуванням вимог будівельних, санітарно- гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини під час розташування тимчасових споруд на території міста Запоріжжя.


Строк виконання повторного відстеження 27.03.2014.


Методом одержання результатів відстеження є використання статистичних даних.


Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Запоріжжі розроблений на виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», та вводиться вперше.


Згідно затвердженого Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Запоріжжі виконавчим комітетом Запорізької міської ради від 24.01.2014 було прийняте рішення про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд на території міста Запоріжжя в частині існуючих (по матеріалам інвентаризації) на сьогоднішній день тимчасових споруд в кількості 1836 шт.


Позитивна результативність досягнення цілей регуляторного акту підтверджується проведенням повної інвентаризації встановлених на території міста Запоріжжя тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Дана інформація внесена в електронному вигляді в містобудівний кадастр, що дозволить надавати підприємцям та організаціям паспорти прив''язки на 1836 існуючих тимчасових споруд, поліпшить надання побутових послуг населенню та покращить умови забезпечення мешканців міста товарами народного споживання, пресою, квітами, продуктами харчування.

 

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                                                              С.М.Гладченко


ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

 

28.02.2014                                                                                                                           № 58

 

Про внесення доповнень до рішення виконкому міської ради від 24.01.2014 № 8 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів»

 

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконbr /авчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести  доповнення  до  рішення  виконкому  міської  ради  від 24.01.2014  № 8 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів», а саме включити до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік пункти згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г.

  
Міський голова                                                                                   О.Ч.Сін

 

Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
28.02.2014 № 58

 

Доповнення до плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2014 рік

№ з/п

Перелік питань щодо підготовки проектів рішень виконавчого комітету міської ради

Мета прийняття рішень виконавчого комітету міської ради

Підрозділ, відповідальний за розробку проекту

Строк підготовки проекту

3.

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 22.02.2013
№45 «Про затверд-ження Порядку розміщення зовнішньої реклами в м.Запоріж-жя та Порядку демонтажу, обліку, зберігання і реалізації спеціальних конcт-рукцій, які призначені для розміщення зовнішньої реклами»

Приведення документу у відповідність до вимог чинного законодавства

Департамент житлово-комунального господарства міської ради

Протягом 2014 року

 

Керуючий справами
виконкому ради                                                                              З.М.Бойко До уваги фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань!

З метою отримання зауважень та пропозицій впродовж 5 днів буде опубліковано проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.03.2013 №43 «Про створення комісії по визначенню та відшкодуванню збитків у сфері земельних відносин»».
Проект рішення разом з відповідним аналізом регуляторного впливу будуть оприлюдненні у газеті «Запорізька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської ради.
Пропозиції та зауваження до проекту з відповідним порядком надавати до Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради за адресою : вул. Зелінського, б. 3, телефон 224-52-31, протягом одного місяця з дати оприлюднення зазначеного проекту рішення та акту регуляторного впливу.

Оприлюднено у газеті "Запорозька Січ" 28.01.2014

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

ПРОЕКТ

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 27.03.2013 №43 «Про створення комісії по визначенню та відшкодуванню збитків у сфері земельних відносин»

 

 

З  метою  посилення  контролю  за  використанням  земель,  створення організаційно-правових  та  економічних  засад  визначення  розмірів  збитків, заподіяних  територіальній  громаді  м. Запоріжжя  в  особі  Запорізької  міської ради в сфері земельних відносин, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування   в   Україні»,   Законом   України   «Про   засади   державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Земельним кодексом України, Цивільним Кодексом України,  Запорізька міс/pp style=ька рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести  зміни  в  додатки  1, 2  рішення  міської  ради  від  27.03.2013  №43 «Про створення комісії по визначенню та відшкодуванню збитків у сфері земельних відносин», виклавши їх в новій редакції (додаються).
2. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
3. Дане   рішення   набирає   чинності   з   моменту   його   офіційного  оприлюднення у встановленому законом порядку.
4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гладченка С.М. та постійну  комісію  міської  ради  з  питань  комунальної  власності,  ресурсів, приватизації та земельних відносин (Полюсов В.В.).

 

Міський  голова                                                                         О.Ч. Сін

                                                                                Додаток 1
до рішення міської ради
__________№________

Склад комісії
по відшкодуванню збитків у сфері земельних відносин

 

Гладченко С.М.

Сколибог Ю.О.

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органі ради, голова комісії;
- начальник управління з питань земельних відносин міської ради, заступник голови комісії.

До складу комісії входять уповноважені представники:

- виконавчого комітету міської ради (за згодою);

- постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (за згодою);

- постійної комісії міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку (за згодою);

- постійної комісії міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету та фінансів (за згодою);

- районної адміністрації міської ради по Жовтbr /Запропонованим проектом рішення буде надано розширене тлумачення терміну «літній майданчик для харчування», та визначена приналежність даної пересувної ТС до закладів ресторанного господарства та  стаціонарних ТС, біля яких вони розташовані.pневому району;

- районної адміністрації міської ради по Заводському району;

- районної адміністрації міської ради по Комунарському району;

- районної адміністрації міської ради по Ленінському району;

- районної адміністрації міської ради по Орджонікідзевськом району;

- районної адміністрації міської ради по Хортицькому району;

- районної адміністрації міської ради по Шевченківському району;

- управління з питань земельних відносин міської ради;

- державної податкової служби у Запорізькій області (за згодою);

- департаменту фінансової та бюджетної політики міської Цілі прийняття акта:108trради;

- державної інспекції сільського господарства Запорізької області (за згодою);

- інспекція з благоустрою міської ради;

- головне управління Держземагенства у Запорізькій області (за згодою);

- управління з питань правового забезпечення роботи галузей міського господарства;

- підприємств, установ, організацій та громадяни, які будуть відшкодовувати збитки.

В засіданні Комісії бере участь представник районної адміністрації міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки.

 

Секретар міської ради                                                                           Р.О.Таран

 

                                                              Додаток 2
до рішення міської ради
__________№________

 

Порядок визначення та
відшкодування збитків у сфері земельних відносин

1.Загальні положення

1.1. Конституцією України (ст. 13) визначено, що земля, її надра, які знаходяться в межах території України є об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади, в межах визначених Конституцією.
1.2. Порядок визначення та відшкодування збитків у сфері земельних відносин (далі – Порядок)  розроблений з метою створення єдиних засад визначення розмірів збитків у сфері земельних відносин завданих юридичними або фізичними особами  територіальній громаді м. Запоріжжя,  в особі Запорізької міської ради,  та порядку їх відшкодування.
1.3. Порядок розроблений з урахуванням положень Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів.
1.4. Даний Порядок застосовується при визначенні розміру збитків у наступних випадках:
- фактичного користування земельними ділянками (у разі правомірного набуття особою права на нерухоме майно, розташованого на земельній ділянці) без оформлення правовстановлюючих документів на землю та, як наслідок, несплати або неповної сплати плати за землю;
- перевищення строку укладення договору оренди, який визначено у рішенні міської ради про надання земельних ділянок в оренду та, як наслідок, несплати або неповної сплати плати за землю;
- невиконання обов’язків, передбачених договором оренди землі, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, нормативно-правовими актами, пов’язаними з сплатою орендної плати за землю та, як наслідок, несплати або неповної сплати плати за землю.
1.5. Шкода, заподіяна внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, визначається та стягується згідно з Методикою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2007 №963 та не розраховується згідно даного Порядку.
1.6. Даний порядок поширюється на всіх юридичних, фізичних осіб у користуванні яких перебувають земельні ділянки у межах м. Запоріжжя.

 

2. Порядок розгляду матеріалів комісією по визначенню
та відшкодуванню збитків у сфері земельних відносин

2.1. Визначення сум збитків покладається на коміс valign=ію по визначенню та відшкодуванню збитків у сфері земельних відносин (далі – Комісія).
2.2. Засідання Комісії скликається головою Комісії (y разі його відсутності заступником) та є правомочним за наявності більшості від її складу.
2.3. Рішення приймається більшістю голосів шляхом відкритого голосування.
2.4. Рішення Комісії фіксуються у протоколі, який ведеться під час її  засідання. Члени Комісії мають право на висловлювання окремої думки щодо розгляду матеріалів, яка фіксується у протоколі засідання Комісії. Протокол Комісії ведеться працівником управління з питань земельних відносин міської ради та затверджується головою Комісії.
2.5. Матеріали по збиткам розглядаються по кожному суб''єкту окремо.
2.6. При розгляді матеріалів та прийнятті рішення про визначення розміру збитків Комісія враховує наступне:
- наявність протиправної поведінки фізичної або юридичної особи;
- причинного зв’язку між протиправною поведінкою фізичної або юридичної особи та настанням несприятливих наслідків – завдання збитків територіальній громаді міста Запоріжжя у вигляді недоотриманих платежів за землю;
- вини фізичної або юридичної особи;
- заходи, вжиті щодо уникнення збитків;
- наявність доказів на підтвердження вищевикладеного.
2.7. На засідання Комісії по визначенню збитків запрошуються фізичні та юридичні особи, діями або бездіяльністю яких територіальній громаді спричинені збитки у сфері земельних відносин. Повноваження запрошених на засідання Комісії осіб повинні бути належним чином оформлені та підтверджені (довіреність, паспорт та інше).
2.8. Засідання ведеться головою комісії.
2.9. Головуючий доповідає матеріали по збиткам, та пропонує відповідним суб''єктам надати пояснення.
2.10. За результатами розгляду матеріалів Комісією складаються акти про визначення збитків по кожному суб''єкту окремо.
2.11. Акт підписується головою комісії та повинен містити:
- дату складання акту;
- відомості про юридичну або фізичну особу, діями або бездіяльністю якої територіальній громаді спричинені збитки у сфері земельних відносин;
- викладення обставин, встановлених при розгляді матеріалів Комісією;
- визначення розміру збитків.
У випадку відсутності при розгляді Комісією матеріалів юридичної або фізичної особи або їх уповноважених представників, діями або бездіяльністю яких територіальній громаді спричинені збитки у сфері земельних відносин, про це робиться застереження у акті.
2.12. Акти про визначення збитків затверджуються рішенням виконавчого комітету міської ради. У разі необхідності внесення змін або доповнень до затвердженого виконавчим комітетом міської ради Акту про визначення розміру збитків, такі Акти складаються за результатами повторного розгляду матеріалів Комісією та подаються на затвердження виконавчим комітетом у новій редакції.

3. Порядок підготовки та оформлення
матеріалів по визначенню збитків

3.1.Підготовка матеріалів пов’язаних з визначенням розміру збитків  здійснюється управлінням з питань земельних відносин міської ради, по мірі надходження інформації стосовно фактів, що є підставою для нарахування збитків.
3.2. На засідання Комісії для розгляду готуються наступні матеріали:
- інформація реєстраційної служби Головного управління юстиції у Запорізькій області про власника нерухомого майна, розташоваbr /ptd width=ного на земельній ділянці (у разі визначення розміру збитків у випадку, передбаченому абзацом першим пункту 1.4 цього Порядку);
- копія рішення міської ради про надання в оренду або про поновлення договору оренди землі (при наявності);
- договір оренди землі (при наявності);
- акт обстеження земельної ділянки, приписи, протоколи адміністративного правопорушення, постанови про накладення адміністративних стягнень (у випадках необхідності);
- довідка державного податкового органу щодо сплати плати за землю за весь період стягнення збитків;
- розрахунок суми збитків;
-  письмове повідомлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, якими нанесені збитки, про час та дату засідання комісії з документальним підтвердженням його отримання. Повідомлення повинно бути одержане не пізніше, ніж з/tdа 3 дні до дати засідання комісії та містити розрахунок суми нанесених збитків.
- документи на підтвердження вчинення дії щодо спонукання фізичної або юридичної особи оформити право землекористування;
- копії матеріалів листування міської ради та її виконавчих органів з підприємствами, установами, організаціями та з фізичними особами, якими нанесені збитки (при наявності);
- інші документи, що підтверджують використання суб''єктами земельної ділянки з порушенням вимог земельного законодавства.
3.3. Управління з питань земельних відносин міської ради забезпечує  ведення протоколу засідання Комісії та складання проектів актів  про визначення збитків, проектів рішень виконавчого комітету міської ради про затвердження даних актів.

4. Порядок нарахування збитків

4.1. Відшкодування збитків проводиться за період використання землі з порушенням земельного законодавства у розмірі орендної плати за землю, яка могла би надійти до міського бюджету при належному виконанні (дотриманні) землекористувачем вимог земельного законодавства.
4.2. У разі фактичного користування земельною ділянкою без документів, що посвідчують права на неї, збитки визначаються за фактичний період користування земельною ділянкою.
4.3. У разі перевищення орендарем строку на укладення договору оренди визначеного у рішенні міської ради про її надання, збитки визначаються з наступного дня після завершення вказаного строку.
4.4.Збитки, завдані внаслідок порушення строку виконання обов’язку орендаря, передбаченого договором оренди, по укладенню додаткової угоди  на збільшення орендної плати у випадку затвердження нової нормативної грошової оцінки, нараховуються в сумі орендної плати, яку орендар має сплачувати  відповідно до нової нормативної грошової оцінки починаючи з наступного дня після закінчення такого строку.
4.5. Збитки визначаються за ставками орендної плати, які діяли на момент виникнення таких збитків.
4.6. У разі сплати користувачем земельної ділянки плати за землю, її розмір враховується при визначенні розміру збитків, про що зазначається в  розрахунку та акті про визначення збитків.
4.7. Факт використання земельної ділянки без наявності правовстановлюючих документів на землю має підтверджуватись відповідними актами реагування органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі (акт обстеження земельної ділянки, приписи, протоколи адміністративного правопорушення, постанови про накладення адміністративних стягнень, у випадках необхідності).

5. Порядок відшкодування збитків
5.1. Після затвердження акту про визначення збитків рішенням виконавчого комітету  міської ради управління з питань земельних відносин міської ради направляє суб''єктам повідомлення про необхідність відшкодування збитків.
5.2. У повідомленні містяться:
-  результати розгляду матеріалів Комісією, розрахунок суми збитків, рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження акту про визначення збитків з пропозицією добровільного відшкодування збитків;
- у відповідності до вимог Господарського кодексу України надсилається два примірники договору про добровільне відшкодування збитків;
- попередження про необхідність надати письмову відповідь про результати розгляду повідомлення та доданих до нього матеріалів для врегулювання спору у досудовому порядку та пропозиція укласти у 20-денний термін з дня отримання повідомлення договір про добровільне відшкодування збитків. У разі не укладання договору або відсутності відповіді у зазначений термін, юридична або фізична особа вважається такою, що відмовилась добровільно відшкодувати збитки.
5.3. Повідомлення підписується головою Комісії та надсилається юридичним та фізичним особам рекомендованим листом із зворотнім повідомленням про отримання або вручається особисто під підпис.
5- районної адміністрації міської ради по Комунарському району;.4. У разі визнання вимог, зазначених у повідомленні та надання згоди добровільного відшкодування збитків укладається договір про добровільне відшкодування збитків.
5.5. Добровільне відшкодування збитків здійснюється шляхом укладання договору про відшкодування збитків, який готується управлінням з питань земельних відносин міської ради та надсилається одночасно з повідомленням, згідно до п.5. 2 цього Положення. Строк, протягом якого мають бути сплачені відповідні збитки, дорівнює 10 банківським дням з дати реєстрації договору в управлінні з питань земельних відносин, або за заявою землекористувача сплата збитків може бути розстрочена шляхом сплати рівними  щомісячними платежами на строк до закінчення календарного року. Рішення про розстрочення сплати збитків приймається Комісією на toptopокремому засіданні.
5.6. Невід''ємною частиною договору є:
- розрахунок суми збитків;
- акт Комісії про визначення збитків;
- рішення виконавчого комітету міської ради про затвердження акту про визначення збитків;
- документ, що підтверджує згоду на добровільне відшкодування збитків (лист землекористувача).
5.7. Договір про добровільне відшкодування збитків підписується головою Комісії.
5.8. У випадку недосягнення сторонами згоди щодо відшкодування збитків у добровільному порядку, неотримання результатів розгляду повідомлення про необхідність відшкодування збитків у встановлений строк з урахуванням поштового обігу, або несплати коштів за підписаним договором про добровільне відшкодування збитків, збитки підлягають стягненню у судовому порядку.

 

Секретар міської ради                                                                                Р.О.Таран

Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.03.2013 №43 «Про створення комісії по визначенню та відшкодуванню збитків у сфері земельних відносин»

Цей документ містить обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акту - проекту рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.03.2013 №43 «Про створення комісії по визначенню та відшкодуванню збитків у сфері земельних відносин» та складено відповідно до ст. 8 Закону України "Про основні засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Документ включає аналіз потенційного впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб''єктів господарювання, громадян та держави. Цей документ містить обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв''язати шляхом  регулювання.
З метою посилення контролю за оформленням правовстановлюючих документів на землю, створення єдиних організаційно–правових засад визначення та відшкодування збитків у сфері земельних відносин, заподіяних внаслідок неоформлення правовстановлюючих документів на землю фізичними та юридичними особами та, як наслідок, неодержання місцевим бюджетом плати за оренду земельних ділянок у   м. Запоріжжі, а також їх відшкодування Запорізькій міській раді, на підставі Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України,  Закону України «Про оренду землі», Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 року №284, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», розроблено проект рішення Запорізької міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.03.2013 №43 «Про створення комісії по визначенню та відшкодуванню збитків у сфері земельних відносин» .
З метою ефективного використання земельних ділянок, отримання неодержаних надходжень до бюджету від недобросовісних землекористувачів, сприяння розвитку програм соціально-економічного розвитку, даним рішенням передбачається удосконалити порядок, відповідно до якого буде здійснюватися визначення та відшкодування збитків заподіяних територіальній громаді м. Запоріжжя.

2. Визначення цілей державного регулювання та обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.
Проект рішення спрямований на удосконалення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розміру та порядку відшкодування збитків заподіяних територіальній громаді м. Запоріжжя.
Відповідно до статті 144 Конституції України рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законами, обов’язкові для виконанtopня на відповідній території. Тобто, у разі прийняття міською радою даного рішення, воно буде обов’язковим для виконання відповідними виконавчими органами міської ради та землекористувачами.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного.
Обраний спосіб є єдиним можливим способом передбаченим законодавством про місцеве самоврядування.
Прийняття міською радою запропонованого регуляторного акту дасть можливість вирішити визнаstrongчені проблеми при дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін, з найменшими витратами.

4. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.
Орган місцевого самоврядування та землекористувачі зацікавлені в тому, щоб максимально визначити порядок та алгоритм процедури нарахування та стягнення збитків. Регулювання даного питання неможливо за допомогою ринкових механізмів.

5. Визначення очікуваних результатів прийняття акта.
З прийняттям регуляторного акта головним очікуваним результатом є чіткий механізм визначення та відшкодування Запорізькій міській раді збитків, заподіяних внаслідок недобросовісного використання земельних ділянок землекористувачами.
Крім того, в проекті рішення більш деталізується і уточнюється процедура відшкодування збитків, нанесених міській раді.
Регуляторний акт, що пропонується прийняти, не зачіпає інтересів добросовісних суб’єктів земельних правовідносин.

Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв''язання визначеної проблеми
шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:
1. Більш детальним визначенням процедури нарахування та стягнення збитків завданих територіальній громаді міста у сфері земельних відносин. 2. Прийняття місцевого нормативного документу, який в рамках чинного законодавства дає можливість зробити прозорим порядок нарахування та стягнення збитків у сфері земельних відносин.
3. Невідкладне оприлюднення нового регулювання в засобах масової інформації з метою громадського обговорення проекту регуляторного акту, та надання зауважень та пропозицій від громадськості.

7.  Обґрунтування, щbr /о досягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави.
Досягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави за рахунок:
- відповідності в повній мірі положень регуляторного акту нормам чинного законодавства;
- встановлення  чіткого врегульованого порядку визначення та відшкодування збитків у сфері земельних відносин;
- запропонований регуляторний акт не буде впливати на права та інтереси законослухняних землекористувачів;
- забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок.

8. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акту.
Вплив зовнішніх факторів на виконання регуляторного акту виключається, окрім змін в чинному законодавстві з питань регулювання земельних відносин та оподаткування.

9. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта та переліку заходів, спрямованих на відстеження дії регуляторного акта.
Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні зміни, або доповнення.

10.Визначення показників результативності цього регуляторного акту.
Основним показником результативності запропонованого регуляторного акту буде:
- чіткий порядок здійснення процедури визначення та відшкодування збитків у сфері земельних відносин;
- кількість засідань Комісій;
  - рівень інформованості – очікується на рівні до 100% за рахунок оприлюднення регуляторного акту в друкованих засобах масової інформації, в мережі Інтернет, на офіційному сайті міської ради та її виконавчого комітету.

11. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.
Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

 

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                                               С.М. Гладченко


До уваги фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань!

З метою отримання зауважень та пропозицій впродовж 5 робочих днів буде опубліковано проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2013 № 20 «Про Порядок закріплення об’єктів благоустрою за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі для утримання в належному стані, укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані в місті Запоріжжя».
Проект рішення разом з відповідним аналізом регуляторного впливу будуть оприлюдненні у газеті «Запорозька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської влади (www.meria.zp.ua) у розділі «Підприємцям» на сторінці «Регуляторна політика».
Пропозиції та зауваження до проекту з відповідним порядком надавати до Інспекції з благоустрою Запорізької міської ради за адресою: вул. Зелінського, б. 3, телефон 224-19-58, протягом одного місяця з дати оприлюднення зазначеного проекту рішення та аналізу регуляторного впливу у газеті «Запорозька Січ».

ПРОЕКТ

 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

 

Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2013 № 20 «Про Порядок закріплення об’єктів благоустрою за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі для утримання в належному стані, укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані в місті Запоріжжя»

 

З метою посилення контролю за порядком закріплення об’єктів благоустрою за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі для утримання в належному стані та порядком укладання договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на виконання Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, рішенням Запорізької міської ради від 22.06.2011 № 41 «Про Правила благоустрою території міста Запоріжжя», Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 26.06.2013 № 20 «Про Порядок закріплення об’єктів благоустрою за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі для утримання в належному стані, укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані в місті Запоріжжя», виклавши Порядок у новій редакції (додається).
2. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації міської ради оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
3. Дане рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення у встановленому законом порядку.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г. та постійну комісію міської ради з питань життєзабезпечення міста (Рекалов Г.О.).

 

Міський голова                                                                                           О.Ч. Сін

 

Рішення підготовлено:

Інспекцією з благоустрою
Запорізької міської ради
Начальник Інспекції                                                                                              В.І. Лобко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
____________ № ______

Порядок
закріплення об’єктів благоустрою за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі для утримання в належному стані, укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані в місті Запоріжжя

Загальні положення

Даний Порядок розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою території міста Запоріжжя та інших нормативно правових актів.
Даний Порядок визначає:
-              порядок закріплення об’єктів благоустрою за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі для утримання в належному стані;
-              порядок укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані;
Визначення термінів:
Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту;
Пересувна ТС – споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;
Стаціонарна ТС – споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв. м;
Засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі – автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики, майданчики для торгівлі баштанними культурами та ялинками тощо;
Пересувні об’єкти з надання послуг – пункти з надання послуг поза межами приміщень, в т.ч. пересувні атракціони, які використовуються без наявності тимчасових споруд;
Засоби пересувної мережі – засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та пересувні об’єктів з надання послуг;
Користувачі ТС - суб''єкти господарювання, які мають намір розмістити або вже розмістили ТС на підставі паспорта прив''язки ТС;
Користувачі засобів пересувної мережі - суб''єкти господарювання, які мають намір розмістити або вже розмістили засоби пересувної мережі – автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики тощо;
Договір 1 – договір про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані, який укладається між районними адміністраціями Запорізької міської ради по Жовтневому, Заводському, Комунарському, Ленінському, Орджонікідзевському, Хортицькому, Шевченківському району (далі – Районні адміністрації) і Користувачами ТС. Примірна форма Договору 1 наведена в Додатку 1.
Договір 2 – договір про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані, який укладається між Районними адміністраціями і Користувачами засобів пересувної мережі. Примірна форма Договору 2 наведена в Додатку 2.
Договір 3 – договір про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані, який укладається між Районними адміністраціями і підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності. Примірна форма Договору 3 наведена в Додатку 3.
Договори – Договір 1, Договір 2, Договір 3 у сукупності.
Паспорт прив’язки ТС – комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС на топографо-геодезичній основі М 1:500, схему благоустрою прилеглої території;
Територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об''єктів благоустрою населених пунктів: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об''єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших об''єктів у межах населеного пункту;
Утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об''єктів благоустрою.
Об’єкти благоустрою – до об''єктів благоустрою населених пунктів належать:
1)            території загального користування:
а)            парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам''ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
б)            пам''ятки культурної та історичної спадщини;
в)            майдани, площі, бульвари, проспекти;
г)             вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;
ґ)             пляжі;
д)            кладовища;
е)            інші території загального користування;
2)            прибудинкові території;
3)            території будівель та споруд інженерного захисту територій;
4)            території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.
До об''єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах міста Запоріжжя.
Комісія – Комісія районної адміністрації Запорізької міської ради по упорядкуванню роботи об’єктів сфери обслуговування.
Об’єкти благоустрою, що знаходяться в комунальній власності, для утримання їх в належному стані та здійснення заходів з благоустрою можуть бути закріплені за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, Користувачами ТС, Користувачами засобів пересувної мережі на підставі Договорів.
Заходи щодо визначення об’єктів благоустрою для закріплення їх за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, Користувачами ТС, Користувачами засобів пересувної мережі для утримання їх в належному стані, укладення Договорів здійснюють Районні адміністрації.
Районні адміністрації
залучають на договірних засадах кошти і матеріально-технічні ресурси юридичних та фізичних осіб для здійснення утримання в належному стані території;
Голови Районних адміністрацій:
визначають об’єкти благоустрою та межі території міста Запоріжжя, що підлягають закріпленню за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, Користувачами ТС, Користувачами засобів пересувної мережі для утримання їх в належному стані;
ведуть переговори з керівниками підприємств, установ, організацій, суб’єктами підприємницької діяльності, Користувачами ТС, Користувачами засобів пересувної мережі щодо закріплення за ними об’єктів благоустрою для утримання їх в належному стані та укладення Договорів;
видають розпорядження про закріплення за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, Користувачами ТС, Користувачами засобів пересувної мережі об’єктів благоустрою для утримання їх в належному стані та укладення Договорів;
укладають і підписують Договори з керівниками підприємств, установ, організацій, суб’єктами підприємницької діяльності, Користувачами ТС, Користувачами засобів пересувної мережі.
Відділи житлово-комунального господарства Районних адміністрацій:
оформлюють проекти Договорів на підставі примірних форм, що наводяться у додатках до цього Порядку;
реєструють укладені Договори;
зберігають Договори та додані до них документи;
повідомляють голів районних адміністрацій та Інспекцію з благоустрою про виконання (невиконання) умов договору.
За Користувачами ТС закріплюється об’єкт благоустрою на якій розміщується (або планується розміщення) тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності та прилегла до неї територія у радіусі до 15 метрів від межі наданої території об’єкту благоустрою для розміщення ТС, з урахуванням прилеглих об’єктів благоустрою, і визначена розпорядженням Голови районної адміністрації, для утримання об’єкту благоустрою в належному стані.
З Користувачами ТС укладається Договір 1.
Договір 1 укладається на строк дії Паспорту прив’язки ТС. Договір 1 починає діяти з дати розміщення ТС, що підтверджується заявою про виконання Паспорту прив’язки ТС, і до закінчення строку дії Паспорту прив’язки ТС.
Продовження строку дії Договору 1 здійснюється після продовження дії паспорту прив’язки за відповідною заявою Користувача ТС до Районної адміністрації.
Укладення договору 1 Користувачем ТС не надає користувачу ТС права на користування земельною ділянкою та ведення на ній будь-якої діяльності, окрім зазначеної у Договорі 1.
Користувач ТС здійснює права та обов’язки за Договором 1 протягом всього строку дії Договору 1.
Зміни та доповнення до Договору 1 можуть бути внесені додатковою угодою.
За Користувачами засобів пересувної мережі закріплюється об’єкт благоустрою, на якому розміщуються (або планується розміщення) засоби пересувної мережі та (у разі необхідності) прилегла до нього територія у радіусі до 15 метрів від межі наданої території об’єкту благоустрою для розміщення засобу пересувної мережі, і визначена розпорядженням Голови районної адміністрації, для утримання об’єкту благоустрою в належному стані.
З Користувачами засобів пересувної мережі укладаються Договір 2.
Договір 2 укладається на строк визначений в розпорядженні голови районної адміністрації.
Продовження строку дії Договору 2 здійснюється після видання Розпорядження голови Районної адміністрації про відведення місця для розміщення засобу пересувної мережі.
Користувач засобів пересувної мережі здійснює права та обов’язки за Договором 2 протягом всього строку дії Договору 2.
Зміни та доповнення до Договору 2 можуть бути внесені додатковою угодою.
За підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності закріплюється об’єкт благоустрою (у т.ч. частина прилеглої території міста Запоріжжя) у межах, визначених розпорядженням голови районної адміністрації, для утримання об’єкту благоустрою в належному стані.
З підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності укладається Договір 3.
Договір 3 укладається на строк визначений в розпорядженні голови районної адміністрації.
Зміни та доповнення до Договору 3 можуть бути внесені додатковою угодою.

Укладання Договорів

Оформлення та укладення Договорів здійснюється Районними адміністраціями на підставі примірних форм, що наведенні в додатках до цього Порядку.
Укладання Договору 3.
Районні адміністрацій визначають попередні об’єкти благоустрою та межі земельних ділянок території міста Запоріжжя що підлягають закріпленню за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності та перелік підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності з якими необхідно укласти Договір 3.
Відділи житлово-комунального господарства Районних адміністрацій направляють на адресу підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності пропозиції щодо укладення Договору 3 та надання необхідних документів, а саме
Для фізичних осіб - підприємців:
- заява про укладення договору про закріплення та утримання об’єктів благоустрою  в належному стані.
До заяви додається:
- копія документу, що підтверджує державну реєстрацію фізичних та юридичних осіб;
- копія паспорту;
- копія договору на вивезення ТПВ;
- згода на обробку персональних даних;
- схема благоустрою прилеглої території, складена районною адміністрацією міської ради відповідного району.
Для юридичних осіб:
- копія документу, що підтверджує державну реєстрацію фізичних та юридичних осіб;
- копія статуту або положення;
- копія рішення про призначення (обрання) керівника юридичної особи;
- копія паспорту та ідентифікаційного номеру керівника юридичної особи;
- копія довіреності на представника юридичної особи (у випадку представництва юридичної особи);
- згода на обробку персональних даних керівника юридичної особи та представника юридичної особи (у випадку представництва юридичної особи);
- копія договору на вивезення ТПВ;
- схема благоустрою прилеглої території, складена районною адміністрацією міської ради відповідного району.
Голови Районних адміністрацій на протязі 1 місяця з дати направлення пропозиції щодо укладення Договору 3 ведуть переговори з керівниками підприємств, установ, організацій, суб’єктами підприємницької діяльності, щодо закріплення за ними об’єктів благоустрою для утримання їх в належному стані та укладення Договорів 3 і за підсумками проведених переговорів видають розпорядження про закріплення за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, об’єктів благоустрою для утримання їх в належному стані та укладення Договорів 3, укладають і підписують з керівниками підприємств, установ, організацій, суб’єктами підприємницької діяльності Договори 3.
Під час підписання Договору 3 керівники підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності повинні надати до Районної адміністрації документи зазначені в п. 2.2.2. цього Порядку.
Укладання Договору 2.
Укладення Договору 2 здійснюється Районними адміністраціями на підставі заяви Користувача засобів пересувної мережі про закріплення та утримання об’єктів благоустрою і укладення Договору 2, яка подається одночасно з Заявою про можливість розміщення засобу пересувної мережі, що подається з метою відведення місця для розміщення засобу пересувної мережі.
До заяви додаються:
Для фізичних осіб - підприємців:
-              копія документу, що підтверджує державну реєстрацію фізичних та юридичних осіб;
-              копія паспорту;
-              копія договору на вивезення ТПВ;
-              згода на обробку персональних даних;
-              копії документів, що підтверджують право власності (користування) на засоби пересувної мережі - для автомагазинів, автокафе, авторозвозок, автоцистерн, лавок-автопричепів.
Для юридичних осіб:
-              копія документу, що підтверджує державну реєстрацію фізичних та юридичних осіб;
-              копія статуту або положення;
-              копія рішення про призначення (обрання) керівника юридичної особи;
-              копія паспорту та ідентифікаційного номеру керівника юридичної особи;
-              копія довіреності на представника юридичної особи (у випадку представництва юридичної особи);
-              згода на обробку персональних даних керівника юридичної особи та представника юридичної особи (у випадку представництва юридичної особи);
-              копія договору на вивезення ТПВ;
-              копія документів, що підтверджують право власності (користування) на засоби пересувної мережі - для автомагазинів, автокафе, авторозвозок, автоцистерн, лавок-автопричепів.
2.3.2.      Заява з доданими документами протягом 10 робочих днів з дати її отримання розглядається Комісією, яка надає висновок про визначення розмірів прилеглої території об’єкту благоустрою.
Висновки Комісії оформлюються протоколом.
2.3.3.      На підставі висновків Комісії Голова Районної адміністрації видає Розпорядження про закріплення за Користувачем засобів пересувної мережі об’єктів благоустрою для утримання їх в належному стані та укладення Договору 2.
2.3.4.      Посадові особи Відділів житлово-комунального господарства Районних адміністрацій протягом 5 робочих днів після видання розпорядження Голови Районної адміністрації оформлюють проекти Договорів 2 та, під час видачі копії Розпорядження Голови Районної адміністрації про відведення місця для розміщення засобу пересувної мережі, підписують у Користувача засобів пересувної мережі обидва примірника Договору 2 та видають один із них Користувачу засобів пересувної мережі.
Укладання Договору 1.
Укладання Договору 1 здійснюється Районними адміністраціями на підставі Паспорту прив’язки ТС та заяви Користувача ТС про закріплення та утримання об’єктів благоустрою і укладення Договору 1.
До заяви додаються:
Для фізичних осіб - підприємців:
-              копія документу, що підтверджує державну реєстрацію фізичних та юридичних осіб;
-              копія паспорту;
-              копія договору на вивезення ТПВ;
-              згода на обробку персональних даних;
-              копія Паспорту прив’язки ТС;
-              схема благоустрою прилеглої території, складена районною адміністрацією міської ради відповідного району;
-              копія договору ТС (у разі оренди ТС).
Для юридичних осіб:
-              копія документу, що підтверджує державну реєстрацію фізичних та юридичних осіб;
-              копія статуту або положення;
-              копія рішення про призначення (обрання) керівника юридичної особи;
-              копія паспорту та ідентифікаційного номеру керівника юридичної особи;
-              копія довіреності на представника юридичної особи (у випадку представництва юридичної особи);
-              згода на обробку персональних даних керівника юридичної особи та представника юридичної особи (у випадку представництва юридичної особи);
-              копія договору на вивезення ТПВ;
-              копія Паспорту прив’язки ТС;
-              схема благоустрою прилеглої території, складена районною адміністрацією міської ради відповідного району;
-              копія договору ТС (у разі оренди ТС).
Документи подаються замовником на реєстрацію до загального відділу районної адміністрації та реєструються в присутності замовника.
2.4.2.      Заява з доданими документами протягом 5 робочих днів з дати її отримання розглядається Комісією, яка надає висновок про визначення розмірів прилеглої території об’єкту благоустрою.
Висновки Комісії оформлюються протоколом.
2.4.3.      На підставі висновків Комісії Голова Районної адміністрації видає Розпорядження про закріплення за Користувачем ТС об’єктів благоустрою для утримання їх в належному стані та укладення Договору 1.
2.4.4.      Посадові особи Відділів житлово-комунального господарства Районних адміністрацій протягом 5 робочих днів після видання розпорядження Голови Районної адміністрації оформлюють проекти Договорів 1 та підписують у Користувача ТС обидва примірника Договору 1, і видають один із них Користувачу ТС.

 

Секретар міської ради                                                                                                                      Р.О.Таран

Договір про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані. Додаток 1.

Договір про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані. Додаток 2.

Договір про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані. Додаток 3.

Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2013 № 20 «Про Порядок закріплення об’єктів благоустрою за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі для утримання в належному стані, укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані в місті Запоріжжя»

Цей документ містить обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акту - проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2013 № 20 «Про Порядок закріплення об’єктів благоустрою за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі для утримання в належному стані, укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані в місті Запоріжжя» та складено відповідно до ст. 8 Закону України «Про основні засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Документ включає аналіз потенційного впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб''єктів господарювання, громадян та держави. Цей документ містить обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв''язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми.
Даними змінами до Порядку, який є регуляторним актом, пропонується розв’язати проблеми, які виникають при здійсненні заходів із закріплення об''єктів благоустрою міста Запоріжжя, зокрема, спростити перелік документів, що подаються до заяви щодо укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані об’єктів благоустрою міста Запоріжжя.
Слід зазначити, що важливим є те, що регуляторний акт містить конкретизовані вимоги щодо благоустрою міста та утримання об’єктів та елементів благоустрою.
2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.
Орган місцевого самоврядування та підприємства, установи, організації, суб’єкти підприємницької діяльності, власники тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, власники засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі зацікавлені в тому, щоб максимально визначити порядок та алгоритм процедури укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані в місті Запоріжжя. Регулювання даного питання неможливо за допомогою ринкових механізмів.
3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв''язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянути можливість внесення змін до них.
Після прийняття чинної редакції Порядку, пройшло більше року. За час дії зазначеного Порядку виникла необхідність спрощення процедури для підготовки та подачі заяви про закріплення об’єктів благоустрою.
4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб''єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акту.
В приведеній нижче таблиці приведені соціальні, адміністративно-господарчі та економічні вигоди а також витрати, які очікуються в наслідок застосування запропонованого регуляторного акта.

 

Суб’єкт

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів органу місцевого самоврядування

Більш детальне упорядкування відносин між усіма суб’єктами та ефективне використання, збереження об’єктів та елементів благоустрою міста;
Покращення санітарного стану міста;
Створення умов для сталого розвитку міста;
Підвищення відповідальності посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадян, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, що знаходяться на території міста Запоріжжя, за вжиття заходів з відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об''єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;
Позитивний імідж місцевої влади.

Відсутні

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Більш детальне упорядкування відносин між усіма суб’єктами та ефективне використання, збереження об’єктів та елементів благоустрою міста;
Покращення санітарного стану міста;
Встановлення максимально чіткої спрощеної процедури укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані в місті Запоріжжя; Передбачуваність дій місцевої влади;
Прогнозування умов господарювання.

Відсутні

Сфера інтересів громадян

Більш детальне упорядкування відносин між усіма суб’єктами та ефективне використання, збереження об’єктів та елементів благоустрою міста;
Покращення санітарного стану міста.

Відсутні

5. Визначення цілей державного регулювання.
Прийняття запропонованого регуляторного акту передбачає вирішення наступних цілей:
- спрощення процедури для підготовки та подачі заяви про закріплення об’єктів благоустрою та подальшого укладання відповідних договорів;
- виправлення технічних помилок під час прийняття основного акту.
6. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин.
Обраний спосіб є єдиним можливим способом передбаченим законодавством про місцеве самоврядування.
Прийняття міською радою запропонованого регуляторного акту дасть можливість вирішити визначені проблеми при дотриманні норм чинного законодавства України, в найбільш короткий термін, з відсутністю витрат.
7. Аргументація переваги обраного способу досягнення встановлених цілей.
Аргументацією переваги обраного способу досягнення встановлених цілей є те, що якщоможливо залишити існуюче становище без змін.
Однак вказаний спосіб не може бути прийнятним оскільки, по-перше, як свідчить практика, такий спосіб не забезпечує необхідного ставлення мешканців міста та суб’єктів господарювання до питань з благоустрою міста, забезпечення в ньому чистоти та порядку, та, по-друге, не врегульовує тих питань стосовно благоустрою, які з’явилися вже після прийняття діючих «Правил благоустрою території міста Запоріжжі».
Прийняття запропонованих змін до регуляторного акта є найбільш прийнятним способом досягнення встановлених цілей.

Відповідно до статті 144 Конституції України рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законами, обов’язкові для виконання на відповідній території. Тобто, у разі прийняття міською радою даного рішення, воно буде обов’язковим для виконання відповідними виконавчими органами міської ради та підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі.
8. Описання механізмів і заходів, які забезпечать розв''язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту.
Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:
За загальним положенням, встановленим Законом України «Про благоустрій населених пунктів», об’єкти благоустрою міста використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою міста, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.
Утримання в належному стані об’єкта благоустрою здійснює його балансоутримувач власними силами або з залученням на конкурсних засадах інших підприємств, установ, організації та укладання наступних договорів:
Договір 1 - договір про закріплення та утримання об’єктів благоустрою  в належному стані в утриманні об’єктів благоустрою, який укладається між районними адміністраціями Запорізької міської ради по Жовтневому, Заводському, Комунарському, Ленінському, Орджонікідзевському, Хортицькому, Шевченківському району (далі – Районні адміністрації) і Користувачами ТС. Примірна форма Договору 1 наведена в Додатку 1.
Договір 2 - договір про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані, який укладається між Районними адміністраціями і Користувачами засобів пересувної мережі. Примірна форма Договору 2 наведена в Додатку 2.
Договір 3 - договір про закріплення та утримання об’єктів благоустрою  в належному стані, який укладається між Районними адміністраціями і підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності. Примірна форма Договору 3 наведена в Додатку 3.
9. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту.
Дані зміни до регуляторного акту спрощують порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою міста Запоріжжя, регулюють права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території міста Запоріжжя.
10. Обґрунтована доведеність, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб''єктів господарювання, громадян та держави.
Досягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей є можливим з відсутністю витрат для суб’єктів господарювання, громадян та держави за рахунок:
- відповідності в повній мірі положень регуляторного акту нормам чинного законодавства;
- забезпечення закріплення та утримання об’єктів благоустрою м. Запоріжжя в належному стані.
11. Обґрунтована доведеність, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акту, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені.
  У зв’язку з тим, що досягнення запропонованих регуляторним актом встановлених цілей є можливим з відсутністю витрат для суб’єктів господарювання, громадян та держави, то вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акту, однозначно виправдовуватимуть його прийняття.
12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.
Впровадження та виконання вимог регуляторного акту для місцевої влади не становить жодних проблем, оскільки за роки дії нинішніх Правил органами місцевого самоврядування, які є відповідальними за виконання Правил благоустрою території міста Запоріжжя та здійснюють контроль за ними накопичені певні напрацювання та досвід, створена організаційно-матеріальна база.
В цілому, максимальна ефективність впровадження даного регуляторного акту та досягнення ним поставлених цілей регуляторного акта досягається у разі його дотримання всіма суб’єктами на яких поширюється дія акту.
13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту.
До ймовірних факторів, які можуть вплинути на дію акту та призвести до невиконання окремих його положень, можна віднести невідповідальність та ігнорування регуляторного акту або його окремих положень особами, на яких поширюється його дія.
А взагалі, вплив зовнішніх факторів на виконання регуляторного акту виключається, окрім змін в чинному законодавстві з питань закріплення об’єктів благоустрою за підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, власниками тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, власниками засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі для утримання в належному стані, укладення договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані в містах.
14. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акту.
Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні зміни, або доповнення.
15. Визначення показників результативності регуляторного акту.
Основними показниками результативності запропонованого регуляторного акту будуть:
- відповідність в повній мірі положень регуляторного акту нормам чинного законодавства;
- забезпечення закріплення та утримання об’єктів благоустрою м. Запоріжжя в належному стані;
- рівень інформованості – очікується на рівні до 100% за рахунок оприлюднення регуляторного акту в друкованих засобах масової інформації, в мережі Інтернет, на офіційному сайті міської ради та її виконавчого комітету.
16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття.
Відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою наступних заходів:
- аналіз кількості укладених договорів про закріплення та утримання об’єктів благоустрою в належному стані в місті Запоріжжі, які ухилялись від цього до прийняття даного регуляторного акту.
Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акту буде здійснена за підсумками проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

 

 

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                    В.Г. Еделєв

 

Начальник інспекції з благоустрою
Запорізької міської ради                                                       В.І. Лобко

 

Оприлюднено в газеті "Запорозька Січ" 19.12.2015 № 224 (5950)
                                                                   
                                                                                             Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту
 
Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується
Рішення міської ради «Про внесення змін до Положення про податок на майно (в  частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), затвердженого рішенням міської ради від 28.01.2015 №5».
 
Назва виконавця заходів з відстеження
Виконавцем заходів з базового відстеження є департамент фінансової та бюджетної політики міської ради.
 
Цілі прийняття акта
Згідно з Податковим кодексом України (надалі - ПКУ) до місцевих податків належить податок на майно (ст.10 та ст.265 ПКУ).
Встановлення місцевих податків відноситься до виключної компетенції міських рад (ст.26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»). Під час прийняття такого рішення обов’язково визначається низка елементів податку (ст.7 та пп.12.3.2 п.12.3 ст.12 ПКУ).
Положення про податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) розроблене та затверджене міською радою на підставі відповідних положень ПКУ, з урахуванням вимог Закону України від 28.12.2014 №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», є чинним на території міста Запоріжжя з 7 лютого 2015 року.
Пунктом 2.5 частини 2 Положення ставки з податку встановлені лише на поточний рік, тому виникла необхідність щодо встановлення ставок на наступні податкові (звітні) періоди, а також щодо коригування переліку об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, на які надається пільга по даному податку (пункт 2.4 частини 2 Положення).
 
Строк виконання заходів з відстеження
Тип відстеження
Відстеження є базовим.
Методи одержання результатів відстеження
Для одержання результатів базового відстеження результативності і їх співставлення в майбутньому з аналогічними показниками наступних звітних (податкових) періодів впродовж 2013-2015 років забезпечено щоденний аналіз Звіту про виконання місцевих бюджетів за доходами по формі №412-Д, який надається до департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради управлінням Державної казначейської служби України у м.Запоріжжі Запорізької області. Крім того: по юридичних особах узагальнено інформацію, відображену в Податкових деклараціях з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за звітні (податкові) періоди 2013-2015 роки; по фізичних особах проаналізовано дані вручених районними податковими органами податкових повідомлень-рішень про сплату сум податку за звітні (податкові) 2013 та 2014 роки.
 
Дані, на основі яких відстежується результативність, способи їх одержання
Результативність відстежується на основі обсягу фактичних надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за кодами бюджетної класифікації доходів 18010100 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами», 18010200 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості» та 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості», а також основних показників відповідної податкової звітності та податкових повідомлень-рішень.  
 
Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта
Протягом першого базового звітного періоду (2013 рік) до спеціального фонду (бюджету розвитку) міста перераховано податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в розмірі 436 707,45  грн., в тому числі сплата податкового зобов’язання, фінансових санкцій та пені за актом позапланової документальної перевірки податкового органу на загальну суму 170 925,09  грн. (сплату здійснили 114 юридичних осіб). Річні суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що підлягали сплаті, в найбільшому розмірі задекларували наступні суб’єкти господарювання (питома вага в загальному обсязі надходжень податку  -  73,2 відсотка): ТОВ  «Венчурні інвестиційні проекти», ТОВ  «Адмін», ПАТ  «Мотор Січ», ТОВ  «Ключове рішення», ПАТ  «Платинум Банк», ПАТ  «Укртрансгаз», ТОВ  «Арсенал-Резерв».
У відповідності до Податкових декларацій з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (за 2013 рік до державних податкових інспекцій міста надано  111  звітів), задекларовано 400 об’єктів оподаткування (об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки), житлова площа яких (тобто база оподаткування) складала 33 971,00 м², а сума податку в цілому за 2013 рік дорівнювала 306 589,95 грн.
Через те, що органами державної реєстрації речових прав на нерухоме майно не було остаточно сформовано реєстр фізичних осіб - платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в 2013 році державними податковими інспекціями податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичним особам не нараховувався.
Протягом 2014 року до спеціального фонду (бюджету розвитку) м.Запоріжжя сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, становила 577 561,72 грн., в тому числі від юридичних осіб надійшло 458 897,40 грн. (114 платників), від фізичних осіб - 118 664,32 грн. (265 платників). Збільшення надходжень в порівнянні з попереднім роком на 116 355,03 грн. відбулось за рахунок: 1) підвищення розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) 2014 року (1 218,00 грн. в порівнянні з 1 147,00 грн. на 1 січня 2013 року), який впливає на кінцевий результат обчислення даного податку; 2) розширення кола платників за рахунок фізичних осіб - власників об’єктів житлової нерухомості (квартир, будинків, в тому числі їх часток); 3) суттєвої зміни бази оподаткування (замість житлової площі об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, з 1 квітня 2014 року оподатковується загальна площа).
Згідно з Податковими деклараціями з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2014 рік власниками житлової нерухомості - юридичними особами задекларовано 372  об’єкта оподаткування і сума податку в цілому за минулий рік дорівнювала 507 050,20 грн.
У відповідності до вимог законодавства податкове зобов’язання юридичними особами сплачується авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, який наступає за звітним кварталом. Таким чином, за будь-який звітний (податковий) рік на рік календарний припадає три граничних строка сплати податку і один строк сплати є перехідним. Фізичними ж особами податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується протягом 60 днів з дня вручення податковим органом податкового (податкових) повідомлення-рішення про сплату суми (сум) податку (при цьому таке вручення відбувається до 1 липня року, що настає за звітним).
В загальному обсязі податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого торік, 65,1 відсотка сплати здійснено найбільшими платниками: ТОВ  «Венчурні інвестиційні проекти», ПАТ  «Платинум Банк», ТОВ  «Адмін», ПАТ  «Мотор Січ», ТОВ  «Ключове рішення», ПАТ  «Укртрансгаз», Першина С.А, Елькіна Л.М., Кузьма М.В., Корепін Є.Г., Морозова А.М.
У зв’язку зі змінами, регламентованими Законом України від 28.12.2014 №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з січня поточного року входить до складу податку на майно (ст.265,266 ПКУ) і належить до доходів загального фонду бюджету м.Запоріжжя (ст.64 Бюджетного кодексу України в редакції Закону України від 28.12.2014 №79-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин»).
Головною зміною в структурі податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є запровадження оподаткування об’єктів нежитлової нерухомості.
Так, станом на 01.12.2015 року до загального фонду бюджету міста фактично надійшло податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в сумі 13 395 291,14 грн., у тому числі: від юридичних осіб, які є власниками об'єктів житлової нерухомості - 685 275,49 грн. (123 платника), власниками об’єктів нежитлової нерухомості – 12 151 685,57 грн. (1331 платник); за звітний 2014 рік сплачено фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 558 330,08 грн. (483 платника).
Зведені дані Головного управління ДФС у Запорізькій області та Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м.Запоріжжі Міжрегіонального ГУ ДФС по юридичних особах – декларантах на території м.Запоріжжя:
- кількість юридичних осіб, якими за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості надано Податкові декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1789;
- в цілому по місту задекларовано об’єктів житлової нерухомості, що належать платникам на правах власності – 311 та нежитлової нерухомості – 3 643;
- база оподаткування (загальна площа всіх об’єктів житлової та нежитлової нерухомості) дорівнює 3 513 288,03 м²;
- річна сума податку, яка підлягає сплаті відповідно до наданих звітних та уточнюючих податкових декларацій на 2015 рік – 17 599 664,08 грн.
Найбільшими платниками цього податку (протягом року здійснено сплату понад  100 000,00 грн.) є: ПСК «ВТП «Універсал» ЗОССТ», ПАТ «Запорізький завод феросплавів», ТОВ «Призма Альфа», ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», ТОВ  «Аврора   Девелопмент», ТДВ   «Торговельно-виробничий центр «Україна», ПАТ  «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», ПрАТ «Українська гірничо-металургійна компанія», ТОВ «А-Ріалті», ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М.Кузьміна», ПАТ «Українська автомобільна корпорація», ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь», ПАТ «Мотор Січ».
Найбільша кількість об'єктів оподаткування в частині нежитлової (комерційної) нерухомості зосереджена в Орджонікідзевському, Жовтневому та Ленінському районах м.Запоріжжя. Здебільшого ними володіють на правах власності підприємства мережевої торгівлі (суб’єкти господарювання, які здійснюють основну діяльність з роздрібної торгівлі продовольчими та/або непродовольчими товарами в спеціалізованих магазинах, оптово-роздрібної торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, з роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами), а також банківські установи.
Зведені дані Головного управління ДФС у Запорізькій області щодо платників – фізичних осіб:
- кількість фізичних осіб, які відповідно до отриманих від податкових органів податкових повідомлень-рішень мали сплатити до міського бюджету обчислений за минулий рік податок – 458;
- кількість об’єктів житлової нерухомості, що в умовах діючого законодавства підпали під оподаткування й знаходяться при цьому на території м.Запоріжжя - 784;
- база оподаткування (загальна площа всіх об’єктів житлового нерухомого майна) становить 59 903,00 м²;
- річна сума податку до сплати в 2015 році за 2014 рік – 509 292,53 грн.
Найбільшими платниками є наступні фізичні особи – власники житлової нерухомості: Михайлова О.С., Завалко І.А., Батраков О.Н., Філіпенко С.Г., Морозова А.М., Крещук З.Г., Мацегорова М.В.
 
Оцінка очікуваних результатів реалізації регуляторного акта  та ступеня досягнення визначених цілей
У зв’язку із прийняттям даного регуляторного акта, яким вносяться зміни до  пункту 2.5 частини 2 Положення про податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), затвердженого відповідним рішенням міської ради від 28.01.2015 №5, стосовно ставок цього податку починаючи з 01.01.2016 року, до загального фонду бюджету міста Запоріжжя впродовж наступного року додатково надійде податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (за розрахунками виходячи з розміру мінімальної заробітної плати - 1 378,00 грн.):
- по об’єктах нежитлової нерухомості (з місцезнаходженням за визначеним переліком поштових адрес), що перебувають у власності юридичних осіб, в яких розташовані супермаркети та гіпермаркети (в тому числі на умовах оренди), для оподаткування яких застосовуватиметься ставка податку на рівні 2 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування – понад 3,1 млн.грн.;
- по об’єктах нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, які розташовані по пр-ту Леніна (від Транспортної площі до площі Леніна), для оподаткування яких застосовуватиметься ставка податку на рівні 1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування – понад 0,9 млн.грн.
 

Опубліковано в газеті «Запорозька Січ»
від 25.07.2015 № 129/5855

 

ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторного акту -
рішення Запорізької міської ради від 28.08.2013 №9
“Про затвердження Положення про порядок переведення  житлових приміщень (квартир, будинків, їх частин) до нежитлового фонду”

м.Запоріжжя                                                                                                                                                                                                                                 21.07.2015

Цей звіт підготовлений на виконання Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” в порядку, визначеному Методикою відстеження результативності регуляторного  акту, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308.   

1. Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Рішення Запорізької міської ради від 28.08.2013 №9 «Про затвердження Положення про порядок переведення житлових приміщень (квартир, будинків, їх частин) до нежитлового фонду».

2. Назва виконавця заходів відстеження

Виконавцем заходів з повторного відстеження є департамент комунальної власності  та приватизації Запорізької міської ради.

3. Цілі прийняття регуляторного акту

Метою здійснення державного регулювання є вдосконалення порядку переведення житлових приміщень (квартир, будинків, їх частин) до нежитлового фонду, фізичними і юридичними особами, які виявили бажання перевести належні їм на праві власності житлові приміщення до нежитлового фонду та забезпечення   захисту прав власників на розпорядження належним їм майном на власний розсуд у відповідності до чинного законодавства України, зокрема шляхом використання його для ведення господарської діяльності.
4. Строк виконання заходів обстеження

Строк виконання повторного відстеження результативності регуляторного акту  до 28.08.2015.

5. Методи одержання результатів відстеження

Методом відстеження результативності даного регуляторного акту є аналіз підготовлених та прийнятих, за звітний період, рішень виконавчого комітету Запорізької міської ради про переведення житлових приміщень до нежитлового фонду та аналіз наявності або відсутності спірних питань між власниками житлових приміщень, які виявили бажання перевести їх до нежитлового фонду та органами місцевого самоврядування Запорізької міської ради. 

6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Підготовка  та прийняття рішень виконавчого комітету міської ради здійснюється на підставі документів поданих власником майна. При цьому перелік таких документів визначається Положенням, що дозволяє забезпечити прозорість в цілому всього процесу, рівність всіх суб'єктів господарювання у реалізації своїх прав, а також захищає права власників на розпорядження належним їм майном на власний розсуд у відповідності до чинного законодавства України, зокрема шляхом використання його для ведення господарської діяльності.
7. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

 Протягом періоду, в якому відстежується регуляторний акт - рішення Запорізької міської ради від 28.08.2013 №9 “Про затвердження Положення про порядок переведення  житлових приміщень (квартир, будинків, їх частин) до нежитлового фонду” виконавчим комітетом Запорізької міської ради підготовлено та прийнято 36 рішень про переведення житлових приміщень до нежитлового фонду. На протязі всього періоду підготовки та прийняття рішень, будь-яких спірних питань (скарг, відмов, тощо) між органами місцевого самоврядування Запорізької міської ради та фізичними і юридичними особами, які виявили бажання перевести належні їм на праві власності житлові приміщення до нежитлового фонду, не виникало, що дозволяє оцінити результат реалізації даного регуляторного акту, як позитивний.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                                                     В.Г.Еделєв


ЗВІТ
про повторне відстеження результативності регуляторних актів

Регуляторні акти: Рішення Запорізької міської ради від 26.01.2011 № 11 «Про затвердження Положення про туристичний збір».  Рішення міської ради від 27.12.2011 № 37 «Про внесення змін до Положення про туристичний збір»;
Виконавець заходів: Управління з питань фізичної культури, спорту та туризму департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради.
Цілі прийняття актів: Рішення приймалось з метою використання резервів поповнення бюджету для забезпечення реалізації програм соціально-економічного розвитку міста.
Строк виконання заходів з відстеження: Відстеження здійснено у відповідності до Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.
Тип відстеження: Повторне.
Методи одержання результатів відстеження: Відстеження результативності регуляторних актів здійснювалося раз на три роки  на основі бази даних Головного управління Міністерства доходів і зборів у Запорізькій області щодо сум надходжень від сплати єдиного податку суб’єктами підприємницької діяльності.
Кількісні та якісні показники результативності: За період терміну дії рішень зафіксовано збільшення сум надходжень єдиного податку до бюджету міста.
Оцінка результатів реалізації регуляторних актів та ступеня досягнення визначених цілей: результатами дій регуляторних актів є незначне збільшення сум надходжень єдиного податку до бюджету міста.
Про результативність прийняття регуляторних актів свідчать наступні дані:
Сума надходжень до міського бюджету     від туристичного збору склали: 2011 рік – 218,3 тис. грн., 2012 рік – 242,6 тис. грн., 2013 рік  – 237,7 тис. грн.
та заплановані на 2014 в сумі 237,0 тис. грн.
Тобто, сума надходжень від сплати єдиного податку у 2013 році зменшилась порівняно з 2012 роком на 2,1%., але збільшилась на 8,2% в порівнянні з 2011 роком.
Відстеження результативності регуляторних актів буде здійснюватися згідно з методикою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів від 11.03.2004 № 308, у межах строків, встановлених ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», протягом  трьох років.

 

Заступник міського голови з питань
діяльності  виконавчих органів ради                                          Кузьмін О.С.

 


ЗВІТ
Про повторне відстеження результативності регуляторного акта  «Рішення виконавчого комітету міської ради «Про Порядок розміщення на території м. Запоріжжя пересувних тимчасових споруд під час проведення ярмарків, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів».

Регуляторний акт: рішення виконавчого комітету міської ради від 25.06.2013 № 249 «Про Порядок розміщення на території м. Запоріжжя на пересувних тимчасових споруд під час проведення ярмарків, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів».
Виконавець заходів: управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг Запорізької міської ради.
Цілі прийняття акта: рішення прийнято з метою регулювання, забезпечення прозорості та відкритості для суб’єктів господарювання порядку, який регламентує розміщення  засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та пересувних об’єктів з надання послуг (далі – пересувні об’єкти) під час проведення ярмарків, державних, місцевих святкових, урочистих та інших масових заходів (далі - масові заходи), що надає можливість залучити більшу кількість суб’єктів господарювання до участі у масових заходах.
Дія цього Порядку поширюється на правовідносини, що виникають при проведенні ярмарків та масових заходів, організаторами яких являються Запорізька міська рада, виконавчий комітет Запорізької міської ради та районні адміністрації Запорізької міської ради.
Строк виконання заходів з відстеження: відстеження результативності регуляторного акта здійснюється у межах строків, встановлених статтею 10 Закону України «Про засади держаної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» - з 25.06.2013 до 25.06.2015.
 Тип відстеження: повторне.
Метод одержання результатів відстеження: відстеження здійснюється на підставі узагальненої інформації, наданої районними адміністраціями Запорізької міської ради, які залучають суб’єктів господарювання  для проведення масових заходів та на які покладено обов’язки щодо контролю за розміщенням пересувних тимчасових споруд під час проведення ярмарків, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на території  м. Запоріжжя.
Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних: результативністю  цього регуляторного акта є залучення більшої кількості суб’єктів господарювання до участі у масових заходах за рахунок прозорості процедури.
Кількісні та якісні показники результативності: показниками є залучення більшої кількості суб’єктів господарювання  до участі у масових заходах, що призводить до здешевлення продукції, що реалізується під час проведення масових заходів.    

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей: результатом впровадження регуляторного акта є забезпечення прозорості та відкритості для суб’єктів господарювання процедури проведення масових заходів та визначення механізму їх розміщення під час проведення заходів на території м. Запоріжжя.
Учасники масових заходів, в свою чергу:

  • розміщують об’єкти у відповідності до визначених розпорядниками торгових місць;
  • забезпечують на об’єктах наявність:
  • копії документу, який підтверджує реєстрацію суб’єкта господарювання;
  • асортиментного переліку товарів, узгодженого з санепідзакладом та організаторами заходу для реалізації на даному об’єкті;
  • забезпечують санітарний стан торгового місця та прибирання відведеної для торгівлі території після закінчення роботи, збереження всіх елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, на наданій території;
  • дотримуються визначеного часу і терміну проведення заходу;
  • забезпечують належний зовнішньоестетичний вигляд об’єкту та його обладнання;
  • забезпечують дотримання вимог Закону України «Про захист прав споживачів» та правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі;
  • забезпечують виконання вимог щодо заборони продажу напоїв у скляній тарі;
  • під час проведення масових заходів не функціонують об’єкти, експлуатація яких не узгоджена з територіальним управлінням Держгірпромнагляду (за необхідності узгодження).    

 

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради                                              В.Г.Еделєв


До уваги фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань!

З метою отримання зауважень та пропозицій впродовж 5 днів буде опубліковано проект рішення міської ради «Про встановлення податку на майно (в частині плати за землю)».
Проект рішення разом з додатками та відповідним аналізом регуляторного впливу будуть оприлюдненні у газеті «Запорізька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської ради (www.meria.zp.ua) у розділі «Підприємцям» на сторінці «Регуляторна політика».
Пропозиції та зауваження до проекту з відповідним порядком надавати до Управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради за адресою : вул. Зелінського, б. 3, телефон 224-52-33, протягом одного місяця з дати оприлюднення зазначеного проекту рішення та акту регуляторного впливу.

 

Начальник управління з питань земельних
відносин Запорізької міської ради                                                                                  Ю.О. Сколибог

РІШЕННЯ
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ

 

Про   встановлення   податку   на
майно (в частині плати за землю)

 

Керуючись ст.143 Конституції України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом України, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих України щодо податкової реформи», Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Встановити ставки  земельного податку за земельні ділянки у межах м. Запоріжжя згідно з додатком 1.
2. Встановити розмір орендної плати за використання земельних ділянок, які перебувають у державній або комунальній власності (у відсотках від їх нормативної грошової оцінки) згідно з додатком 2.
3. Рішення міської ради від 27.07.2011 №16 «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки певного функціонального призначення у м. Запоріжжя», від 26.06.2012 №37 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27.07.2011 №16 «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки певного функціонального призначення у м. Запоріжжя» втрачають чинність з 01.01.2016.
4. Доручити управлінню з питань внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
5. Дане рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення та вводиться в дію з 01.01.2016.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Гладченко С.М.) та постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (Полюсов В.В.).

 

Міський голова                                                                                                               О.Ч. Сін

Рішення підготовлено

Управлінням з питань
земельних відносин
міської ради
Начальник Управління                                                                                                 Ю.О. Сколибог

 

                      Додаток 1
до рішення міської ради
№_________                  

 

 

 

Ставки земельного податку за земельні ділянки
у межах м. Запоріжжя

 


з/п

Ставка податку за земельні ділянки у відсотках (%) від їх нормативної грошової оцінки

На які землі розповсюджується

1

1

Земельні ділянки під розташуванням  сільськогосподарських угідь

2

1

Всі земельні ділянки м. Запоріжжя земельних ділянок, наведених нижче

3

0,03

Земельні ділянки зайняті житловим фондом, які надані об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків

4

0,03

За земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб

5

3

Земельні ділянки, надані для розташування автозаправних станцій, газових автозаправних станцій

6

3

Земельні ділянки, надані фінансовим установам, їх підрозділам

7

3

Земельні ділянки, зайняті об’єктами по торгівлі авто-мототехнікою (автосалони)

8

3

Земельні ділянки, зайняті об’єктами по торгівлі ювелірними виробами

9

3

Земельні ділянки, зайняті підприємствами по виробництву лікеро-горілчаних та тютюнових виробів

10

3

Земельні ділянки, на яких розташовані суб’єкти господарювання, які надають в оренду й експлуатацію власне чи орендоване нерухоме майно

11

3

Земельні ділянки, на яких розташовані страхові компанії та їх підрозділи

12

3

Земельні ділянки, на яких розташовані ломбарди

 

*Відповідно до п. 274.1 ст.274 Податкового кодексу України ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.
*Відповідно до п. 274.2 ст.274 Податкового кодексу України ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

 

Секретар міської ради                                                                                            Р.О.Таран

 

                      Додаток 2
до рішення міської ради
№_________                  

 

 

 

Розміри орендної плати за використання земельних ділянок, які перебувають у державній або комунальній власності (у відсотках від суми їх грошової оцінки)


з/п

Розмір орендної плати
у відсотках від їх нормативної грошової оцінки

На які землі розповсюджується

1

3

Всі земельні ділянки м. Запоріжжя крім пунктів, наведених нижче

2

6

Земельні ділянки, надані для розташування автозаправних станцій, газових автозаправних станцій

3

8

Земельні ділянки, надані фінансовим установам, їх підрозділам

4

 

Земельні ділянки, які розташовані на о. Хортиця:

4.1

5

Землі рекреаційного та оздоровчого призначення, крім земельних ділянок вказаних у пунктах 4.3, 4.4, 11

4.2

10

Інші категорії земель, крім земельних ділянок вказаних у пунктах 4.3, 4.4, 11

4.3

3

Земельні ділянки, зайняті лікувальними, навчальними закладами, закладами охорони здоров´я, фізкультурно-оздоровчими та спортивними закладами, закладами культури, науково-дослідними, проектними установами, санаторіями-профілакторіями

4.4

3

Землі транспорту

5

5

Земельні ділянки, об’єкти на яких підлягають виносу, відповідно до Генерального плану розвитку міста

6

3

Земельні ділянки під індивідуальними гаражами громадян України, які звільнені від сплати земельного податку, на прибудинкових територіях та інших міських землях

7

5

Земельні ділянки під індивідуальними гаражами громадян України, на яких не розповсюджується звільнення від сплати земельного податку, на прибудинкових територіях та інших міських землях

8

4

Земельні ділянки, зайняті об’єктами по торгівлі авто-мототехнікою (автосалони)

9

8

Земельні ділянки, зайняті об’єктами по торгівлі ювелірними виробами

10

8

Земельні ділянки, зайняті підприємствами по виробництву лікеро-горілчаних та тютюнових виробів

11

3

Земельні ділянки, на яких розташовані діючі, незалежно від підпорядкування, типів і форм власності: дитячі  оздоровчі заклади (центри, комплекси і т.і.), дитячі санаторно-курортні, реабілітаційні заклади, дитячі заклади відпочинку, табори (комплекси), дошкільні, позашкільні, середні навчальні заклади, навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, дитячі спортивно-розважальні комплекси, заклади по організації дитячого виховання, дозвілля, розваг  (центри, гуртки, секції, і т.і.), дитячі ігрові майданчики, дитячо-юнацькі фізкультурно-оздоровчі заклади (в тому числі на о. Хортиця)

           
У разі передачі земельних ділянок в оренду для розміщення кількох видів об’єктів, зазначених в даному рішенні, без визначення площ земельних ділянок для кожного об’єкту, розмір орендної плати (у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки) за використання земельної ділянки визначається як середньоарифметичне від розмірів орендної плати (у відсотках від нормативної грошової оцінки земельної ділянки) для кожного з видів об’єкту, що встановлені даним рішенням.

 

Секретар міської ради                                                                                            Р.О.Таран

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Запорізької міської ради «Про встановлення податку на майно (в частині плати за землю)»
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ 
м. Запоріжжя

27.03.2015                                                                                                                                                                                     № 129

 

Про внесення доповнень до рішення виконкому міської ради від 28.11.2014 № 460 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів»
            На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
            1. Внести  доповнення  до  рішення  виконкому  міської  ради  від 28.11.2014  № 460 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів», а саме включити до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік пункти згідно з додатком.
            2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г.

Міський голова

О.Ч.Сін

 

Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
27.03.2015 № 129

Доповнення до плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2015 рік

№ з/п

Перелік питань щодо підготовки проектів рішень виконавчого комітету міської ради

Мета прийняття рішень виконавчого комітету міської ради

Підрозділ, відповідальний за розробку проекту

Строк підготовки проекту

12.

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору житлових будинків ОСББ та ЖБК у           м. Запоріжжя для виконання робіт з капітального ремонту за рахунок коштів місцевого бюджету»

Створення ефективного власника житла, поліпшення технічного стану житлового фонду та забезпечення його збереження

Департамент житлово-комунального господарства міської ради

I півріччя
2015 року

13.

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору житлових будинків ОСББ та ЖБК у           м. Запоріжжя для виконання робіт з реконструкції, модернізації та капітального ремонту житлових будинків за рахунок кредитів з компенсацією відсоткової ставки за рахунок коштів місцевого бюджету»

Створення сприятливих умов для залучення позабюджетних коштів у розвиток об’єктів житлово-комунального господарства, поліпшення технічного стану житлового фонду та забезпечення його збереження

Департамент житлово-комунального господарства міської ради

I півріччя
2015 року

14.

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Положення про взаємодію ОСББ, ЖБК з підприємствами, що надають послуги  з централізованого водопостачання, водовідведення та теплопостачання в        м. Запоріжжя»

Скасування перешкод у сфері надання послуг з централізованого водопостачання, водовідведення та теплопоста-чання, які заважають створенню та функціонуванню об’єднань спів-власників багато-квартирних будинків, а також функціонуванню житлово-будівельних кооперативів

Департамент житлово-комунального господарства міської ради

I півріччя
2015 року

15.

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору підприємств для надання послуг з утримання, ремонту будинків, споруд та прибудинкових територій у                  м. Запоріжжя»

Поліпшення технічного стану житлового фонду та забезпечення його збереження, підвищення якості надання послуг з обслуговування та ремонту житлового фонду і прибудинкових територій, створення конкурентного середовища на ринку надання житлово-комунальних послуг та сприятливих умов для залучення позабюджетних коштів у розвиток об’єктів житлово-комунального господарства

Департамент житлово-комунального господарства міської ради

I півріччя
2015 року

 

 

Керуючий справами
виконкому ради                                                                              З.М.Бойко


ЗАПОРІ3ЬКА MICЬKA РАДА
РІШЕННЯ 
м. Запоріжжя
25.03.2015                                                                                                             № 74
 

Про внесення доповнень до рішення міської ради від 05.11.2014 № 45 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2015 рік»
     На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
     1. Внести доповнення до рішення міської ради від 05.11.2014 № 45 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2015 рік»:
     до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік включити пункти  згідно з додатком.
     2. Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г. та постійну комісію міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів (Нетреба А.В.).

 

Міський голова                                                                                                   О.Ч.Сін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
25.03.2015 №74

 

Доповнення до плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2015 рік

№ п/п

Перелік питань щодо підготовки проектів – рішень міської ради

Мета прийняття рішень міської ради

Підрозділ, відповідальний за розробку проекту

Строк підготовки проекту

16.

Рішення
міської ради
«Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 10.09.2014 № 40 «Про внесення змін до Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури             м. Запоріжжя, затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 24.12.2012 № 77»  

Врегулювання порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури              м. Запоріжжя

Департамент архітектури та містобудування Запорізької міської ради

Протягом 2015 року

17.

Рішення
міської ради
«Про затвердження Порядку плати за тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності територіальної громади                          м. Запоріжжя»

Організація роботи ведення договірних відносин за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів

Департамент житлово-комунального
господарства міської ради

Протягом 2015 року

18.

Рішення
міської ради
«Про затвердження єдиного порядку укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності, які надають телекомунікаційні послуги на об’єктах нерухомого майна на території міста Запоріжжя» 

Врегулювання відносин, що виникають у сфері надання телекомунікаційних послуг мешканцям міста Запоріжжя та користування суб’єктами господарської діяльності, які надають такі послуги, об’єктами нерухомого майна житлового фонду на території міста Запоріжжя

Департамент житлово-комунального
господарства міської                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ради

I півріччя 2015 року 

19.

 

Рішення міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 05.10.2011 № 81 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів на право оренди об’єктів права комунальної власності територіальної громади                          м. Запоріжжя»

Вдосконалення відносин між органами місцевого самоврядування     м. Запоріжжя та суб’єктами господарської діяльності, які виявили бажання взяти участь в конкурсі на право оренди об’єктів права комунальної власності територіальної громади                 м. Запоріжжя

Департамент комунальної власності та приватизації
міської ради

 I півріччя 2015 року 

20.

Рішення міської ради «Про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 27.04.2012 № 42 «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду об’єктів права комунальної власності територіальної громади                          м. Запоріжжя»

Врегулювання та вдосконалення порядку передачі в оренду об’єктів права