Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206


Департамент фінансової та бюджетної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки 26.07.2010 N 922
(у редакції наказу
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 N 428)
(z0128-12)ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів1. Замовник:
1.1. Найменування: Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради.
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37573424.
1.3. Місцезнаходження: Запорізька область, м.Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вул.40 років Радянської України, 68-А, кім.№4, 69035.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35417001004257.
1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).
Тріль Ірина Миколаївна – начальник управління аналізу та контролю за виконанням бюджету по доходах департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради; м.Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вул.40 років Радянської України, 68-А, кім.№4, 69035; тел. факс (061)224-18-88; e-mail: zpgorfin@ukr.net.
Логвиненко Вікторія Василівна – заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради; м.Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вул.40 років Радянської України, 68-А, кім. №3, 69035; тел.(061)224-62-95; факс (061)224-18-04; e-mail: zpgorfin@ukr.net.

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради, ЄДРПОУ - 37573424.

2. Фінансування закупівлі:
2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти міського бюджету.
2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення).
Очікувана вартість закупівлі – 28 796 700,00 грн.
2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення).

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.meria.zp.ua.

5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: 65.12.1 (Послуги з грошового посередництва інші) – (Випуск, розміщення, обіг, виплата відсоткового доходу та погашення облігацій внутрішньої місцевої позики).
5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг.
5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг – м.Запоріжжя
5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2012-2016 р.р.

6. Місце отримання документації конкурсних торгів: Запорізька область, м.Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вул.40 років Радянської України, 68-А, кім.№4, 69035.

7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): Не вимагається.
7.1. Розмір. -
7.2. Вид. -
7.3. Умови надання. -

8. Подання пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Місце: Запорізька область, м.Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вул.40 років Радянської України, 68-А, кім.№4, 69035.
8.2. Строк: 03.05.2012р. – до 13-00 години.

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:
9.1. Місце: Запорізька область, м.Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вул.40 років Радянської України, 68-А, кім.№4, 69035.
9.2. Дата: 03.05.2012р.
9.3. Час: о 15-00 годині.

10. Додаткова інформація: Кваліфікаційні вимоги відповідно до ст.16 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
Телефони для довідок: (061)224-18-88; (061)224-62-95.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради,
директор департаменту фінансової
та бюджетної політики Запорізької
міської ради В.І.Малиш


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
26.07.2010 № 922
(у редакції наказу Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України
від 27.12.2011 № 428)


Річний план закупівель
на 2012 рік
Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради, 37573424
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет
закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

65.12.1 “Послуги грошового посередництва інші” – Випуск, розміщення, обіг, виплата відсоткового доходу та погашення облігацій внутрішньої місцевої позики)

1200

Кошти міського бюджету

 

Відкриті торги

Квітень

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 21.03.2012 №3.


Голова комітету з конкурсних торгів

Тріль І.М.
(прізвище, ініціали)

_______________
(підпис)
М.П.

 

Секретар комітету з конкурсних торгів

Найдьонова А.В. (прізвище,ініціали)

_______________
(підпис)

 

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО   
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 922
 
ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів

1. Замовник: 
1.1. Найменування: Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради. 
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37573424. 
1.3. Місцезнаходження: Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вул. 40 років Радянської України, 68-А,     кім. №4, 69035. 
 1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35413005004257. 

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):
Тріль Ірина Миколаївна - начальник управління аналізу та контролю за виконанням бюджету по доходах департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради; м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вул. 40 років Радянської України, 68-А, кім. №4, 69035; тел.(061)224-18-88; факс (061)224-18-04; e-mail: zpgorfin@ukr.net.
Логвиненко Вікторія Василівна - заступник директора – начальник бюджетного управління департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради; м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вул. 40 років Радянської України, 68-А, кім. №3, 69035; тел.(061)224-62-95; факс (061)224-18-04; e-mail: zpgorfin@ukr.net.

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради, ЄДРПОУ – 37573424.
 2. Джерело фінансування закупівлі: кошти міського бюджету.
 3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю:www.tender.me.gov.ua. 
 4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): www.meria.zp.ua. 
 5. Інформація про предмет закупівлі: 

5.1. Найменування предмета закупівлі: 65.12.1 (Послуги з грошового посередництва інші) – (Організація випуску, розміщення, обігу та погашення облігацій внутрішньої місцевої позики).

    5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг - м. Запоріжжя.

    5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 2011-2015 р.р. 
    6. Місце отримання документації конкурсних торгів: Запорізька область, м.Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вул. 40 років Радянської України, 68-А, кім. №4, 69035. 
    7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати): Не вимагається. 
    7.1. Розмір. -
    7.2. Вид. -
    7.3. Умови надання. -
    8. Подання пропозицій конкурсних торгів: 
    8.1. Місце: Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вул. 40 років Радянської України, 68-А, кім. №4, 69035.
    8.2. Строк: 20.05.2011 р. - до 13-00 години. 
    9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів: 
    9.1. Місце: Запорізька область, м. Запоріжжя, Орджонікідзевський район, вул. 40 років Радянської України, 68-А, кім. №4, 69035. 
    9.2. Дата: 20.05.2011 р.
    9.3. Час: о 15-00 годині.
    10. Додаткова інформація: 
    Кваліфікаційні вимоги відповідно до ст.16 Закону України «Про здійснення державних закупівель». 

Телефони для довідок: (061)224-18-88; (061)224-62-95.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради,
директор департаменту фінансової
та бюджетної політики Запорізької
міської ради В.І.Малиш


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 922

Річний план закупівель на 2011 рік
департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради, 37573424
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Джерело фінансування

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Підрозділ (и) (особа (и)), яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових, кваліфікаційної документації)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

65.12.1 «Послуги з грошового посередництва інші» – (Організація випуску, розміщення, обігу та погашення облігацій внутрішньої місцевої позики)

1134

Кошти міського бюджету

300 000 (триста тисяч гривень)

Відкриті торги

Квітень

Начальник відділу загального планування та організації виконання бюджету департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради Селезньова О.В.

-

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 08.04.2011 №2.

Голова комітету з конкурсних торгів Тріль І.М.

Секретар комітету з конкурсних торгів Захаренко Л.В.

80

Яндекс.Метрика  
Шановні відвідувачі і користувачі сайту,
ми будемо вдячні, якщо Ви не забудете зробити посилання на нашу адресу www.meria.zp.ua
при використанні матеріалів сайту.

© 2007
Разработка сайта Smart Internet