Офіційний портал
Запорізької міської влади

69105, м. Запорiжжя, пр. Соборний 206


Регуляторна політика 2

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності регуляторного акта

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Рипення Запорізької міської ради від 18.05.2011р. № 35 «Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжі».

Назва виконавця заходів з відстеження

Виконавцем заходів повторного відстеження є управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради.

Цілі прийняття акта

Конкретизація відносин орендаря та орендодавця, що виникають при укладенні договорів оренди землі, активізація та прискорення роботи по укладенню договорів оренди землі, поповнення місцевого бюджету завдяки конкретизації порядку нарахування та сплати орендарями орендної плати за землю за договорами оренди землі.

Строк виконання заходів з відстеження

Строк з виконання заходів з відстеження складає один рік з моменту вступу в дію регуляторного акта.

Тип відстеження

Дане відстеження є повторним.

Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється щорічно на основі даних управління з питань земельних відносин на підставі даних про облік договорів оренди землі, які надійшли до управління для подальшого укладення договорів оренди землі.

Данні та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Дані про результативність отримуються управлінням з Питань земельних відносин шляхом накопичення протягом року інформації про кількість договорів оренди землі, які надійшли до управління для подальшого укладення договорів оренди землі.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

З моменту вступу в дію рішення від 18.05.2011р. № 35 «Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжі», а саме з 04.06.2011р. та по теперішній час до управління з питань земельних відносин для підписання надійшло 410 додаткових угод та 620 договорів оренди землі. Таким чином, регуляторний акт позитивно вплинув на взаємодію органів місцевого самоврядування з орендарями землі та досягнуто ціль, яка покладалась на регуляторний акт при його затвердженні

 

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради                                                                       С.М. Гладченко


Повідомлення 2

 

Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, департамент архітектури та містобудування  Запорізької міської ради повідомляє, що протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення у газеті «Запорозька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської влади (www.meria.zp.ua) буде оприлюднений проект регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про затвердження Порядку оформлення перепланувань (в тому числі раніше виконаних) в житлових приміщеннях (квартирах) багатоквартирних будинків» та відповідний аналіз регуляторного впливу.

Метою прийняття рішення є затвердження Порядку оформлення перепланувань (в тому числі раніше виконаних) в житлових приміщеннях (квартирах) багатоквартирних будинків.

Зауваження та пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення у газеті «Запорозька Січ» проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу до департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради у письмовому вигляді за поштовою адресою: 69105, м. Запоріжжя, вул. Зелінського, 3, кім. 310, тел. 34-31-91, 289-73-41, тел/факс 233-33-32.


 

Звіт

про базове відстеження результативності проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про введення нових норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Запоріжжя»

 

Базове відстеження результативності проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про введення нових норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Запоріжжя» здійснено департаментом житлового господарства та розподілу житлової площі Запорізької міської ради.

Проблема, яку планується розв'язати з прийняттям цього рішення, полягає у необхідності затвердження нових норм з вивезення твердих побутових відходів (надалі - ТПВ), які б відповідали фактичному їх обсягу. Це пов'язано зі зміною умов життя, зростання кількості товарів, які розфасовано в індивідуальну тару та упаковку.

Обстеження, яке проводило УДНДІ «УкрВОДГЕО» згідно договору з Запорізьким комунальним автотранспортним підприємством 082801 «Комунсантрансекологія» показало, що фактичні норми вивезення ТПВ вищі ніж діючі в місті. Відмічається чітка тенденція щорічного зростання обсягу ТПВ. Все це вказує на невідповідність розміру затверджених норм фактичним показникам вивезення ТПВ, необхідність їх перегляду та затвердження.

Діючі норми накопичення твердих побутових відходів (ТПВ) у м. Запоріжжі затверджені рішенням міської ради від 12.09.2008 №394 є застарілими і не відповідають дійсності, що призводить до щорічних збитків підприємств — виконавців послуг від діяльності, пов'язаної з необхідністю підтримання належного санітарного стану міста, у розмірі близько 1млн.грн. Тому потреба в зміні діючих норм вивезення ТПВ стоїть дуже гостро.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта вигоди та витрати територіальної громади, суб'єктів господарювання, органів місцевого самоврядування будуть наступні: Збільшення оплати за вивезення побутових відходів 35,5% Згідно діючих норм:

Обсяги 713 тис.м3, тариф 23,36 грн. (16655,68 тис. грн.) і  надходження до бюджету - 3813,99 тис. грн.

Пропонується:

Обсяг 966 тис. м3 , тариф 23,36грн (22565,76 тис. грн.) Надходження до бюджету - 5157,91 тис. грн.

При затвердженні середньорічних та середньодобових норм надання послуг із вивезення побутових відходів відповідно до чинного законодавства суб'єкти господарювання, органи місцевого самоврядування не несуть додаткові витрати. Мешканці жилих будинків будуть нести витрати, пов'язані з оплатою наданих послуг із вивезення побутових відходів. Суб'єкти господарювання-виконавці послуг з вивезення побутових відходів несуть витрати, пов'язані з організацією робіт із вивезення побутових відходів.

Унаслідок дії запропонованого регуляторного акта виникатимуть наступні вигоди:

- поліпшення санітарно-епідеміологічного стану міста;

- забезпечення стабільної роботи підприємств-виконавців послуг із вивезення побутових відходів, поліпшення фінансового стану;

- підвищення якості надання послуг із вивезення побутових відходів та рівня організації робіт у сфері поводження з побутовими відходами.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта. За результатами буде можливо порівняти показники базового та повторного відстежень. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

 

Перший заступник міського

голови з питань діяльності

виконавчих органів ради                                                                             А.В. Іванов

 


 

 

Правила утримання домашніх та інших тварин у м. Запоріжжя


                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО:
Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих 
органів ради 
______________В.В.Гриценко

                                                                                                                     "  _14____" _09______ 2011 рік

                                                                                                                                                                         План-графік заходів з відстеження
результативності регуляторних актів 
Запорізької міської ради, виконавчого комітету Запорізької міської ради
та міського голови на 2011 рік

 

Назва регуляторного акту, №, дата прийняття

Структурний підрозділ відповідальний за проведення відстеження

Вид відстеження (базове, повторне, періодичне)

Вид даних, які використовуватимуться для відстеження

Методи отримання даних

                     Строк виконання

виконання заходів

підготовка звіту

оприлюд­нення звіту

надання звіту до представ­ництва Держ­підприємниц­тва України в Запорізькій області

1

Рішення міської ради від 30.11.2007 №24 "Про затвердження правил забудови      м. Запоріжжя"

Головне управління архітектури та містобудування

періодичне

Звітні матеріали

Аналіз результатів діяльності підприємств

30.11.2011

07.12.2011

14.12.2011

15.12.2011

2

Рішення міськвиконкому міської ради від 31.08.2010 №383 «Про затвердження Концепції «Про створення генеральної схеми єдиної телекомунікаційної мережі в                   м. Запоріжжі»

Управління транспорту та зв’язку міської ради

повторне

Звітні матеріали

Аналіз результатів діяльності підприємств

31.08.2011

07.09.2011

14.09.2011

15.09.2011

3

Рішення міськвиконкому міської ради від 31.08.2010 №384 «Про затвердження Положення про єдиний порядок укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності, які надають послуги зв’язку, Інтернет та телекомунікаційні послуги на об’єктах нерухомого майна на території                  м. Запоріжжя»

Управління транспорту та зв’язку міської ради

повторне

Звітні матеріали

Аналіз результатів діяльності підприємств

31.08.2011

07.09.2011

14.09.2011

15.09.2011

4

Рішення міської ради від 06.10.2010 №65 «Про внесення змін до Програми приватизації об’єктів комунальної власності                  м. Запоріжжя»

Управління у справах приватизації міської ради

повторне

Якість звітів

06.10.2011

13.10.2011

20.10.2011

27.10.2011

28.10.2011

5

Рішення міськвиконкому міської ради від  31.05.2010 №250 «Про затвердження Порядку розміщення, експлуатації та демонтажу рекламних засобів у м. Запоріжжі»

КП «Муніципальна телевізійна мережа»

повторне

Звітні матеріали

Аналіз результатів діяльності підприємств

31.05.2011

07.06.2011

14.06.2011

15.06.2011

6

Рішення міської ради від 19.05.2010 №90 «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок (крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації) та комунальної власності під об’єктами нерухомості, які підлягають продажу»

Запорізьке міське управління земельних ресурсів

повторне

Звітні матеріали

Аналіз результатів діяльності підприємств

19.05.2011

26.05.2011

02.06.2011

03.06.2011

7

Рішення міськвиконкому від 31.05.2010 №230 «Про умови музичного супроводження на літніх майданчиках»

Управління розвитку підприємництва, торгівлі та послуг міської ради

повторне

Кількість виданих дозволів на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально - культурного, побутового, торговельного та іншого призначення у      м. Запоріжжі

Аналіз отриманих результатів

31.05.2011

07.06.2011

14.06.2011

15.06.2011

8

Рішення міськвиконкому від 25.11.2010 №555 «Про встановлення тарифів Державному підприємству «міжнародний аеропорт Запоріжжя» на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, послуги водопостачання та водовідведення»

Головне економічне управління міської ради

повторне

Обсяг наданих матеріалів

Аналіз фактичних витрат часу

25.11.2011

02.12.2011

09.12.2011

10.12.2011

9

Рішення міськвиконкому від 25.11.2010 №556 «Про Порядок подання та розгляду розрахунків економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) побутових комунальних (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, які встановлюються Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України транспортування та інших послуг для встановлення тарифів на ці послуги в межах, визначених законодавством»

Головне економічне управління міської ради

повторне

Обсяг наданих матеріалів

Аналіз фактичних витрат часу

25.11.2011

02.12.2011

09.12.2011

10.12.2011

10

Рішення виконавчого комітету міської ради від 31.01.2011 №39 «Про встановлення тарифів на виробництво, транспортування , постачання теплової енергії та на послуги з централізованого опалення і підігріву питної води для населення, затвердження загальних вказівок до тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, на послуги з централізованого опалення і підігріву питної води для населення»

Головне економічне управління міської ради

базове

Обсяг наданих матеріалів

Аналіз фактичних витрат часу

31.01.2011

07.02.2011

14.02.2011

15.02.2011

11

Рішення міської ради від 26.01.2011 №13 «Про затвердження Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності та розмірів ставок»

Управління розвитку підприємництва, торгівлі та послуг міської ради

базове

Кількість платників податків та фактичні надходження до бюджету

Аналіз результатів діяльності підприємств

26.01.2011

02.02.2011

09.02.2011

10.02.2011

12

Рішення міської ради від 26.01.2011 №14 «Про затвердження Положення про збір за місця для паркування транспортних засобів»

Управління транспорту та зв’язку міської ради

базове

Звітні матеріали

Аналіз результатів діяльності підприємств

26.01.2011

02.02.2011

09.02.2011

10.02.2011

13

Рішення міської ради від 26.01.2011 №11 «Про затвердження Положення про туристичний збір»

Управління з питань фізичної культури, спорту та туризму міської ради

базове

Кількість платників податків та фактичні надходження до бюджету

Аналіз результатів діяльності підприємств

26.01.2011

02.02.2011

09.02.2011

10.02.2011

14

Рішення виконавчого комітету міської ради від 21.04.2011 №170 «Про внесення змін до рішення міськвиконкому міської ради від 31.08.2010 №384 «Про затвердження Положення про єдиний порядок укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності, які надають послуги зв’язку, Інтернет та телекомунікаційні послуги на об’єктах нерухомого майна на території                  м. Запоріжжя»

Управління транспорту та зв’язку міської ради

базове

Звітні матеріали

Аналіз результатів діяльності підприємств

21.04.2011

28.04.2011

05.05.2011

06.05.2011

15

Рішення виконавчого комітету міської ради від 21.04.2011 №176 «Про внесення змін до рішення міськвиконкому міської ради від 31.05.2010 №230 «Про умови музичного супроводження на літніх майданчиках»

Управління розвитку підприємництва, торгівлі та послуг міської ради

базове

Кількість виданих дозволів на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально - культурного, побутового, торговельного та іншого призначення у      м. Запоріжжі

Аналіз отриманих результатів

21.04.2011

28.04.2011

05.05.2011

06.05.2011

16

Рішення міської ради від 18.05.2011 №34 «Про встановлення розміру авансового внеску при продажу земельних ділянок під об’єктами нерухомості»

Управління з питань земельних відносин міської ради

базове

Звітні матеріали

Аналіз результатів діяльності підприємств

18.05.2011

25.05.2011

01.06.2011

02.06.2011

17

Рішення міської ради від 18.05.2011 №35 «Про затвердження зразку договору оренди у                    м. Запоріжжя»

Управління з питань земельних відносин міської ради

базове

Звітні матеріали

Аналіз результатів діяльності підприємств

18.05.2011

25.05.2011

01.06.2011

02.06.2011

18

Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.05.2011 №246 «Про внесення змін до рішення міськвиконкому від 28.12.2006 №478/1 «Про затвердження переліку послуг, які не входять до складу тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і можуть надаватися населенню та юридичним особам комунальними підприємствами житлового господарства за окрему плату»

Департамент житлового господарства та розподілу житлової площі міської ради

базове

Звітні матеріали

Аналіз результатів діяльності підприємств

26.05.2011

02.06.2011

09.06.2011

10.06.2011

19

Рішення міської ради від 06.04.2011 №47 «Про затвердження і введення в дію річних ставок орендної плати за використання нерухомого майна права комунальної власності територіальної громади                  м. Запоріжжя»

Департамент комунальної власності та приватизації міської ради

базове

Обсяг наданих матеріалів

Аналіз фактичних витрат часу

06.04.2011

13.04.2011

20.04.2011

21.04.2011

20

Рішення міської ради від 22.06.2011 №48 «Про затвердження правил торгівлі на ринках»

Управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг міської ради

базове

Кількість проведених засідань комісій, кількість прийнятих рішень, стан їх виконання

Організація та проведення засідань комісій

22.06.2011

29.06.2011

06.07.2011

07.07.2011

21

Рішення міської ради від 22.06.2011 №49 «Про Порядок розміщення на території                 м. Запоріжжя об’єктів ресторанного господарства, торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення»

Управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг міської ради

базове

Поліпшення зовнішнього благоустрою міста завдяки приведенню господарюючими суб’єктами об’єктів у відповідність до існуючих вимог

Отримання на підставі узагальненої інформації, наданої районними адміністраціями Запорізької міської ради

22.06.2011

29.06.2011

06.07.2011

07.07.2011

22

Рішення виконавчого комітету міської ради від 24.02.2011 №66 «Про внесення змін до рішення міськвиконкому від 31.05.2010 №228 «Про визначення розміру торгового місця для сплати ринкового збору та послуг ринку на ринках КП «Запоріжринок» зі змінами

Управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг міської ради

базове

Кількість проведених засідань комісій, кількість прийнятих рішень, стан їх виконання

Організація та проведення засідань комісій

24.02.2011

03.03.2011

10.03.2011

11.03.2011

23

Рішення міської ради від 22.06.2011 №7 «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

Департамент фінансової та бюджетної політики міської ради

базове

Кількість платників податків та фактичні надходження до бюджету

Аналіз результатів діяльності підприємств

22.06.2011

29.06.2011

06.07.2011

07.07.2011

24

Рішення міської ради від 22.06.2011 №41 «Про Правила благоустрою території                    м. Запоріжжя»

Інспекція з благоустрою міської ради

базове

Поліпшення зовнішнього благоустрою міста завдяки приведенню господарюючими суб’єктами об’єктів у відповідність до існуючих вимог

Отримання на підставі узагальненої інформації, наданої районними адміністраціями Запорізької міської ради

22.06.2011

29.06.2011

06.07.2011

07.07.2011

25

Департамент комунальної власності та приватизації міської ради

базове

Обсяг наданих матеріалів

Аналіз фактичних витрат часу

22.06.2011

29.06.2011

06.07.2011

07.07.2011

26

Рішення міської ради від 27.07.2011 №13 «Про затвердження Положення про паркування транспортних засобів у                 м. Запоріжжі»

Управління транспорту та зв’язку міської ради

базове

Звітні матеріали

Аналіз результатів діяльності підприємств

27.07.2011

03.08.2011

10.08.2011

11.08.2011

27

Рішення міської ради від 27.07.2011 №4 «Про внесення змін до рішення міської ради від 19.11.2008 №30 «Про індексацію ставок податків і зборів, які зараховуються до бюджету міста»

Управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг міської ради

базове

Звітні матеріали

Аналіз результатів діяльності підприємств

27.07.2011

03.08.2011

10.08.2011

11.08.2011

28

Рішення міської ради від 27.07.2011 №16 «Про затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки певного функціонального призначення у          м. Запоріжжі»

Управління з питань земельних відносин міської ради

базове

Звітні матеріали

Аналіз результатів діяльності підприємств

27.07.2011

03.08.2011

10.08.2011

11.08.2011

29

Рішення міської ради від 27.07.2011 №12 «Про затвердження схем місць розміщення наземних рекламних конструкцій в         м. Запоріжжі»

Управління комунального господарства та дорожнього будівництва міської ради

базове

Звітні матеріали

Аналіз результатів діяльності підприємств

27.07.2011

03.08.2011

10.08.2011

11.08.2011

30

Рішення виконавчого комітету міської ради від 27.07.2011 №329 «Про затвердження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, які надає ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» для інших споживачів у м. Запоріжжя»

Департамент житлового господарства та розподілу житлової площі міської ради

базове

Звітні матеріали

Аналіз результатів діяльності підприємств

27.07.2011

03.08.2011

10.08.2011

11.08.2011

31

Рішення виконавчого комітету міської ради від 01.08.2011 №342 «Про затвердження Положення про порядок визначення витрат на поліпшення орендованого майна та умов їх компенсації»

Департамент комунальної власності та приватизації міської ради

базове

Обсяг наданих матеріалів

Аналіз фактичних витрат часу

01.08.2011

08.08.2011

15.08.2011

16.08.2011

32

Рішення виконавчого комітету міської ради від 25.08.2011 №384 «Про внесення змін та доповнень до рішення міськвиконкому від 31.05.2010 №250 «Про затвердження Порядку розміщення, експлуатації та демонтажу рекламних засобі у м. Запоріжжі»

Управління комунального господарства та дорожнього будівництва міської ради

базове

Звітні матеріали

Аналіз результатів діяльності підприємств

25.08.2011

01.09.2011

08.09.2011

09.09.2011

 

Начальник управління                                                                                                           М.М.Петров


Звіт  

про результати повторного відстеження результативності  

регуляторного акта


  1.Вид та  назва  регуляторного  акта.
Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 31.05.2010 №250 «Про затвердження Порядку розміщення, експлуатації та демонтажу рекламних засобів в м.Запоріжжі» 
2.Назва виконавця заходів з відстеження.
Управління комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької міської ради.
3.Цілі прийняття акта.
Регулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування і фізичними та юридичними особами незалежно від форм власності, що виникають в процесі розміщення, експлуатації, контролю і демонтажу зовнішньої реклами в м.Запоріжжя та визначення порядку видачі дозволів на розміщення такої реклами.
4.Строк виконання заходів з відстеження.  Заходи з відстеження результативності зазначеного регуляторного акта проводились у термін з 01.08.2011 по 31.08.2011.
5.Тип відстеження.
Повторне.
6.Метод одержання результатів відстеження.
Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод.
7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних. 
Статистичні дані за період з 01.06.2009 по 31.05.2011 років: 
- управління комунального господарства та дорожнього будівництва  міської ради - робочого органу з питань розміщення зовнішньої реклами  в м.Запоріжжя на підставі журналу реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами, інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів в м.Запоріжжя;
- відділу по роботі з документами дозвільного характеру (дозвільного центру) управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг міської ради на підставі реєстру документів дозвільного характеру інформаційно-аналітичної системи;
- департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради.
А саме, використані дані про: 
7.1 Загальну кількість суб’єктів господарювання, які звернулися із заявами про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, продовження строку їх дії, скасування до закінчення строку розміщення рекламних засобів, внесення змін в технологічну схему спеціальних конструкцій.
7.2 Прийняті рішення виконавчим комітетом міської ради за результатами розгляду заяв суб’єктів господарювання.
7.3 Загальну кількість суб’єктів господарювання, які звернулися до суду за захистом порушених прав та інтересів.
7.4 Загальну кількість виявлених самовільно встановлених спеціальних конструкцій зовнішньої реклами та приписів наданих суб’єктам господарювання за результатами перевірок.
7.5 Загальну суму коштів нарахованих за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів, які перебувають в комунальній власності.    
8.Кількісні та якісні значення показників результативності акта. 
Ефективність регуляторного впливу рішення виконавчого комітету міської ради від 31.05.2010 №250 «Про затвердження Порядку розміщення, експлуатації та демонтажу рекламних засобів в м.Запоріжжі» визначається порівнянням показників за період з 01.06.2009 по 31.05.2010- та з 01.06.2010 по 31.05.2011 років, а саме:

№ п/п

показники результативності

період

з 01.06.2009 
по 31.05.2010

з 01.06.2010 
по 31.05.2011

1

Загальна кількість суб’єктів господарювання, які звернулися із заявами про:
- надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами

- продовження строку дії дозволів

- скасування (анулювання) дозволів до закінчення строку розміщення рекламних засобів

- внесення змін в технологічну схему спеціальних конструкцій

 

 

279

155

 

35

 

7

 

 

338

270

 

22

 

4

2

Прийнято рішень виконавчим комітетом міської ради за результатами розгляду заяв суб’єктів господарювання, всього:

Із них:

- про надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами

- про продовження строку дії дозволів

- про скасування (анулювання) дозволів

 

- про зміну типу рекламних засобів

- про перенесення спеціальних конструкцій

- зупинення та поновлення розгляду документів на надання дозволів

 

 

87

 

29

 

30

26

 

1

1

 

---

 

 

112

 

46

 

55

9

 

---

1

 

1

3

Загальна кількість суб’єктів господарювання, які звернулися до суду за захистом порушених прав та інтересів

 

4

 

2

4

Загальна кількість виявлених самовільно встановлених спеціальних конструкцій зовнішньої реклами

 

131

 

84

5

Загальна сума коштів нарахованих за тимчасове користування місцями розміщення рекламних засобів, які перебувають в комунальній власності.

* 02-05.2010

06-09.2010

1400465, 62

1598622,07

       9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта  та  ступеня досягнення визначених цілей. 
Прийняття рішення виконавчого комітету міської ради від 30.05.2010 №250 «Про затвердження Порядку розміщення, експлуатації та демонтажу рекламних засобів в м.Запоріжжі» сприяє розвитку ринку зовнішньої реклами в м.Запоріжжя та збалансовує інтереси суб’єктів господарювання і органів місцевого самоврядування. Наявність даного регуляторного акта  забезпечує умови суб’єктам господарювання для динамічного розвитку бізнесу, а територіальній громаді – більш ефективно використовувати територію міста та об’єкти комунальної власності.
Паралельно з посиленням заходів щодо об’єктів зовнішньої реклами, розміщених самовільно або з іншими порушеннями, здійснення яких забезпечується наявністю Порядку демонтажу, обліку, зберігання і реалізації спеціальних конструкцій, які призначені для розміщення зовнішньої реклами, юридичні особи та фізичні особи-підприємці отримали більш прозору процедуру отримання дозволів на розташування даного виду реклами. Скорочено строки надання дозволів. Збільшення кількості рекламних засобів відбулося за рахунок не центральних вулиць міста та збалансованого надання дозволів на різні типи спеціальних конструкцій. 
  Надходження до місцевого бюджету, на протязі 4-ох місяців після прийняття даного регуляторного акта, зросли майже на 200 тис. грн.* Активізувалась робота по усуненню порушень  законодавства під час розміщення зовнішньої реклами,  до  цієї  роботи  залучені  управління  у  справах захисту прав споживачів Запорізької області та інспекція з благоустрою Запорізької міської ради.
Враховуючи, що з 01.01.2012 року наберуть чинність ряд норм Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» планується затвердження нової редакції Порядку розміщення зовнішньої реклами в м.Запоріжжя. В зв’язку з цим, дане питання включено до плану діяльності виконавчого комітету міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік.

 

Начальник управління, 
керівник робочого органу з  
питань розміщення зовнішньої 
  реклами в м.Запоріжжі                                                                                                     О.І.Василенко


До уваги населення, підприємств, установ та організацій!

 

З метою одержання зауважень та пропозицій від населення, підприємств, установ та організацій усіх форм власності Запорізька міська рада публікує повідомлення про оприлюднення проекту рішення міської ради „Про  затвердження  Положення  про  порядок  передачі  в  оренду  об’єктів права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя”.

Проект рішення разом з відповідним аналізом регуляторного впливу даного акту буде оприлюднено на WEB – сайті міської ради та в газеті “Запорізька Січ” не пізніше 5 днів з дня оприлюднення цього оголошення.

Свої зауваження та пропозиції просимо надавати до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: вул.Сорок років Рад.України,60Б, кабінети №№107,318, а також за телефоном 32-65-34.

 

ПРОЕКТ      

 

 Про затвердження  Положення  про  порядок  передачі  в  оренду  об’єктів права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя

 

 

Відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, з метою забезпечення сталого розвитку та вдосконалення матеріальної бази місцевого самоврядування міста Запоріжжя, підвищення ефективності використання комунального майна шляхом передачі його в платне користування та урегулювання орендних відносин, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

1 Затвердити Положення про порядок передачі в оренду об’єктів права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя згідно з додатком 1.

2 Раніше прийняті рішення органів місцевого самоврядування м.Запоріжжя з питань орендних відносин діють в частині, що не суперечить даному рішенню.

3 Зобов’язати управління внутрішньої політики, преси та інформації міської ради забезпечити оприлюднення рішення у засобах масової інформації.

4 Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гриценка В.В та постійну комісію з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (Таран Р.О.).

 

 

Міський голова                                                                                О.Ч.Сін

 

 

Аналіз регуляторного впливу

щодо обґрунтування регуляторного акту – проекту рішення міської ради

“ Про  затвердження  Положення  про  порядок  передачі  в  оренду  об’єктів права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя”

 

1.   Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Врегулювання орендних відносин щодо майна, яке належить на праві комунальної власності територіальній громаді м.Запоріжжя

2.  Визначення цілей державного регулювання

Метою здійснення державного регулювання є забезпечення єдиного чіткого, прозорого та ефективного порядку передачі в оренду об’єктів права комунальної власності та здійснення орендних відносин між орендодавцями та орендарями такого майна.

3.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Альтернативних способів досягнення зазначених цілей немає.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми

Визначена проблема буде вирішена шляхом доведення вищезазначеного рішення до всіх суб’єктів, які прийматимуть участь у процесі оренди майна права комунальної власності, та шляхом фіксування взаємних обов’язків сторін з урахування вимог вказаного рішення у відповідних договорах оренди майна

5. Характеристика очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Результат реалізації цього рішення позитивно відзначиться на ефективності процесу оренди комунального майна, забезпечить прозорість взаємовідносин між орендодавцями та орендарями такого майна, посилить відповідальність сторін за дотримання вимог чинного законодавства

6. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта

Строк не визначений.

7.  Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту

Відстеження результативності цього акту буде здійснюватися шляхом порівняльного аналізу проблемних питань, їх якісних та кількісних показників, які виникатимуть в процесі здійснення орендних відносин

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                              В.В.Гриценко

 

 

 

Порядок розміщення об'єктів зовнішньої реклами в м.Запоріжжя

Порядок демонтажу, обліку, зберігання і реалізації спеціальних конструкцій, які призначені для розміщення зовнішньої реклами


Звіт

про результати базового відстеження результативності регуляторного акту

 

1. Вид та назва регуляторного акта.

Рішення Запорізької міської ради «Про затвердження схем місць розміщення наземних рекламних конструкцій в м.Запоріжжі».

2. Назва виконавця заходів з відстеження.

Управління комунального господарства та дорожнього будівництва Запорізької міської ради.

3. Цілі прийняття акта.

Врегулювання питань благоустрою в м.Запоріжжі, що передбачено Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», а також запобігання невпорядкованого розташування наземних рекламних засобів.

4. Строк виконання заходів з відстеження. 

Заходи з відстеження результативності зазначеного регуляторного акта проводились у термін з 04.07.2011 по 22.07.2011.

5. Тип відстеження.

Базове.

6. Метод одержання результатів відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акту здійснюється на основі кількісних та якісних показників, отриманих робочим органом з питань розміщення зовнішньої реклами в м.Запоріжжі під час виконання покладених повноважень протягом 2009-2010 років.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.  

Управлінням комунального господарства та дорожнього будівництва міської ради-робочим органом з питань розміщення зовнішньої реклами систематично відстежується динаміка розвитку ринку зовнішньої реклами в м.Запоріжжя залежно від стану економіки України. Для аналізу використовуються дані щодо :

         - загальної кількості рекламних засобів форматом 3,0х6,0м, 3,0х4,0м, 1,2х1,8м розміщених на місцях, які перебувають в комунальній власності м.Запоріжжя;

         - середнього відсотку від загальної кількості площин, що використовується щомісячно під розміщення комерційної реклами;

         - кількості заяв суб’єктів господарювання на отримання дозволів на розміщення спеціальних конструкцій мережевих форматів;

         - та інші.

8. Кількісні значення показників результативності акта. 

          - Дані про кількість звернень суб’єктів господарювання із заявами про надання дозволів на розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами мережевих форматів 1,2х1,8м, 3,0х4,0м, 3,0х6,0м та кількість прийнятих рішень місцевим дозвільним органом про відмову у надані дозволів на розміщення зовнішньої реклами даного типу протягом 2009-2010 років, які отримані на підставі аналізу даних Журналу реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

          - дані про кількість спеціальних конструкцій, розміщених з порушенням вимог діючого законодавства, за результатами перевірок стану розташування зовнішньої реклами у м.Запоріжжі, здійснених робочим органом протягом 2009-2010 років;

          - забезпечено благоустрій території в місцях розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами.

           Якісні значення показників результативності акта.

          - Забезпечені права суб’єктів господарювання на отримання дозволів на розміщення наземних рекламних конструкцій мережевих форматів на місцях, які перебувають в комунальній власності, та покращання умов для подальшого розвитку підприємництва у сфері розміщення та розповсюдження зовнішньої реклами в м.Запоріжжі.

          9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта  та  ступеня досягнення визначених цілей.

Регуляторний акт – рішення міської ради від 27.07.2011 №12 «Про затвердження схем місць розміщення наземних рекламних конструкцій в м.Запоріжжя» забезпечує благоустрій територій в місцях розміщення рекламних засобів та створює умови для проведення підприємницької діяльності у сфері зовнішньої реклами. Дії посадових осіб, що погоджують дозвола на розміщення наземних рекламних засобів, стануть більш передбаченими, зросте рівень довіри до місцевої влади.

 Реалізація регуляторного акта при абсолютній відсутності додаткових витрат дозволяє досягти ряд безумовних вигод для територіальної громади міста, а саме:

Для громади:

- збільшення надходжень до місцевого бюджету 300-350 тис.грн. на рік;

- покращення благоустрою прилеглих територій в місцях розміщення рекламних засобів;

Для суб’єктів господарювання:

- зменшено загальний термін отримання дозволів на розміщення наземних рекламних засобів мережевих форматів на місцях, що перебувають в комунальній власності;

- чітко визначені додаткові можливі місця розміщення наземних рекламних засобів мережевого формату, які перебувають в комунальній власності.

Для органів місцевого самоврядування:

- впорядковано розміщення наземних рекламних засобів мережевого формату на місцях, які перебувають в комунальній власності;

- збільшена доходна частина місцевого бюджету;

- підвищено рівень довіри операторів ринку зовнішньої реклами м.Запоріжжя до місцевої влади.

Загалом прийняття регуляторного акту – рішення міської ради від 27.07.2011 №12 «Про затвердження схем місць розміщення наземних рекламних конструкцій в м.Запоріжжя» відповідає принципам доцільності, ефективності, послідовності, прозорості, а також враховані і збалансовані інтереси органів місцевого самоврядування та учасників ринку зовнішньої реклами в м.Запоріжжі.

 

 

 

Начальник управління,

керівник робочого органу з

питань розміщення зовнішньої

реклами в м.Запоріжжі                                                                                                         О.І.Василенко

 


ЗВІТ

 

про базове відстеження результативності рішення Запорізької міської ради № 41 від 22.06.2011 року «Про Правила благоустрою території міста Запоріжжя»

 

1. Вид та назва регуляторного акту

 Рішення Запорізької міської ради ,,Про Правила благоустрою території м. Запоріжжя”

 2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності.

 Інспекція З благоустрою Запорізької міської ради.

 3. Цілі прийняття акта

 Основні цілі прийняття рішення  є:

- підвищення відповідальності суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, громадян, власників приватних осель за утримання закріпленої території в належному стані, збереження елементів благоустрою загального користування, природних ландшафтів;

- визначення прав та обов’язків сторін, які підпадають до сфери регулювання відносин.

 4. Строк виконання заходів з відстеження:

 з 11 липня 2011 року по 19 серпня 2011 року.

 5. Тип  відстеження –  базове відстеження

 6. Метод одержання результатів відстеження результативності

 Для проведення базового відстеження результативності використовувався статистичний метод одержання результатів, які були одержані Інспекцією з 11 липня 2011 року по теперішній час.

 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

 Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акту були визначені такі показники результативності.

Статистичні показники:

Кількість складених адміністративних протоколів за порушення Правил благоустрою території м. Запоріжжя.

Дані показники отримані за допомогою проведення базового відстеження результативності регуляторного акту.

 8. Кількісні та якісні значення показників результативності:

 Статистичні  показники:

 

Показники результативності

Період з

 11.07.2011 по 19.08.2011

Кількість складених адмінпротоколів  за порушення Правил благоустрою території міста Запоріжжя

 

92

 

 

Начальник

Інспекції з благоустрою

Запорізької міської ради                                                                  Л.В. Черленюх

 


Звіт  про базове відстеження  результативності регуляторного акта

 

1.Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

 Рішення виконавчого комітету міської ради від 27.07.2011  №329 „Про затвердження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, які надає ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» для інших споживачів у м.Запоріжжя»

 

2. Назва виконавця  заходів відстеження

            Виконавцем заходів базового відстеження є департамент житлового господарства та розподілу житлової площі міської ради

3. Цілі прийняття акта

            Метою здійснення державного регулювання є впорядкування та контроль за діяльністю ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» в частині надання юридичним особам послуг з вивезення побутових відходів.

 

4. Строк виконання  заходів відстеження

Строк виконання базового відстеження  до 01.09.2011 року.

 

5.Тип відстеженняДане відстеження є базовим.

 

6. Методи одержання  результатів відстеження

Зазначену проблему планується розв»язати шляхом надходжень звернень від юридичних осіб з питань виконання ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» умов договорів щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

 

7. Дані та припущення,  на основі яких відстежувалась результативність,а також способи одержання  даних

         Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися щоквартально на основі звітних даних щодо фактичних витрат на послуги з вивезення побутових відходів

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Забезпечення створення рівних умов для юридичних осіб під час укладання договорів з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів.

 

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта  та  ступеня досягнення визначених цілей

Забезпечення якісного надання послуг з вивезення побутових відходів, які надає ТОВ ««Ремондіс Запоріжжя» для інших споживачів та дотримання відповідного рішення виконавчого комітету міської ради

 

 

Перший заступник міського

голови з питань діяльності

виконавчих органів ради                                                                                     А.В.Іванов

 


Звіт про базове відстеження результативності власних

регуляторних актів

 

І. Рішення Запорізької  міської ради «Про затвердження Положення про паркування транспортних засобів у місті Запоріжжі»

Визначення цілей державного регулювання

  Метою здійснення державного регулювання є  розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку послуг паркування автотранспорту на території міста та вибір на конкурсних засадах оператора, який спроможний забезпечити своєчасне та якісне  обслуговування  і задоволення потреб власників та користувачів автотранспортних засобів  у послугах паркування, екологічні та санітарні вимоги, безпеку дорожнього руху, розвиток системи платного паркування, підвищення дисципліни сплати збору за припаркування, збільшення фінансових надходжень до бюджету міста за рахунок збору за припаркування автотранспорту.

 Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 Вказані вище проблеми планується розв’язати шляхом  проведення конкурсів.

 Характеристика очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Проведення конкурсу надасть можливість визначити найкращого оператора з обладнання та утримання майданчиків паркування, що сприятиме  розвитку систем платного паркування, у тому числі автоматизованих.

 Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

 Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися щорічно на підставі аналізу результатів роботи управління транспорту та зв’язку.

 

ІІ. Рішення Запорізької  міської ради «Про затвердження Положення  про збір за місця для паркування  транспортних засобів».

 

Визначення цілей державного регулювання

Метою здійснення державного регулювання є Забезпечення виконання вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ.

 

Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Вказану вище проблему планується розв’язати шляхом  визначення ставки збору за місця для паркування  транспортних засобів та порядку сплати до бюджету.

 

Характеристика очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

 

Прийняття рішення дозволить на місцевому рівні впровадити єдину політику з питань нормативного регулювання збору за місця для паркування транспортних засобів та порядку сплати до бюджету.

 

Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

 Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися щорічно на підставі аналізу обсягів збору за місця для паркування транспортних засобів до бюджету.

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                        С.М. Гладченко

 

 


 

Запорізька міська рада

Рішення від 27.07.2011 №10

 

«Про скасування рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 22.04.2010 №163 «Про Положення про порядок контролю за виконанням власниками приватизованих об’єктів комунальної власності умов договорів купівлі-продажу»

 

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», враховуючи протокол засідання робочої групи з питань державної регуляторної політики від 07.02.2011р., Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА :

Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 22.04.2010 №163 «Про Положення про порядок контролю за виконанням власниками приватизованих об’єктів комунальної власності умов договорів купівлі-продажу» скасувати.

Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, регламенту, законності і правопорядку (Гунько В.В.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Гриценка В.В.

 

Міський голова                                                                                                              О.Ч.Сін

 

 


 

 

ЗВІТ

про  базове  відстеження результативності регуляторного акта

 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

 

Рішення Запорізької міської ради від 18.05.2011р. №35 «Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжі».

 

Назва виконавця заходів з відстеження

Виконавцем заходів базове  відстеження є управління з питань земельних відносин  Запорізької міської ради.

Цілі прийняття акта

Конкретизація відносин орендаря та орендодавця, що виникають при укладенні договорів оренди землі, активізація та прискорення роботи по укладенню договорів оренди землі, поповнення місцевого бюджету завдяки конкретизації порядку нарахування та сплати орендарями орендної плати за землю за договорами оренди землі.

 

Строк виконання заходів з відстеження

Строк  виконання  заходів з відстеження складає  сорок п’ять робочих днів.

Тип відстеження

Дане відстеження є базовим.

 

   Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється щорічно на основі  даних  управління  з питань земельних відносин про облік договорів оренди землі, які надійшли до управління  для подальшого укладення та сум орендної плати, яку сплачуватимуть орендарі після укладення договорів оренди землі.

 

Данні та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Дані про результативність отримуються управлінням з питань земельних відносин шляхом накопичення протягом року інформації про  кількість договорів оренди землі, які надійшли до управління для подальшого укладення та сум орендної плати, яку сплачуватимуть орендарі після укладення договорів оренди землі.

 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

З моменту вступу в дію рішення від 18.05.2011р. №35 «Про затвердження зразку договору оренди землі у м. Запоріжжі», а саме з 04.06.2011р. та по теперішній час до  управління з питань земельних відносин для підписання надійшло 23 додаткові угоди до договорів оренди землі та 32 договори оренди землі. Таким чином, регуляторний акт позитивно впливає  на взаємодію органів місцевого самоврядування з  орендарями  землі та досягнуто ціль, яка  покладалась на  регуляторний  акт  при  його затвердженні.

 

 

 

Заступник міського голови

з питань виконавчих органів ради                                                                     С.М. Гладченко

 

 


ЗВІТ

про  базове  відстеження результативності  регуляторного акта

 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

 

Рішення Запорізької міської ради від 18.05.2011р. №34  «Про встановлення розміру авансового внеску при продажу земельних ділянок під об’єктами  нерухомості».

 

Назва виконавця заходів з відстеження

Виконавцем заходів базового відстеження є управління з питань земельних відносин  Запорізької міської ради.

Цілі прийняття акта

Поповнення місцевого бюджету шляхом перерахування покупцем земельної ділянки на поточний рахунок місцевого бюджету авансового внеску при продажу земельних ділянок під об’єктами нерухомості.

 

Строк виконання заходів з відстеження

Строк з виконання  заходів з відстеження складає сорок п’ять робочих днів.

Тип відстеження

Дане відстеження є базовим.

 

   Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється щорічно на основі  даних  управління  з питань земельних відносин про  суми авансових внесків, які надійшли при продажу земельних ділянок під об’єктами нерухомості.

 

Данні та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Дані про результативність отримуються управлінням з питань земельних відносин шляхом накопичення протягом року інформації про суми авансових внесків, які надійшли при продажу земельних ділянок під об’єктами нерухомості.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

З моменту вступу в дію рішення від 18.05.2011р. №34 «Про встановлення розміру авансового внеску при продажу земельних ділянок під об’єктами  нерухомості», а саме з 04.06.2011р. по теперішній час до місцевого  бюджету надійшли кошти авансового внеску при продажу земельних ділянок під об’єктами нерухомості, а саме: від ТОВ «Ярус Трейд» авансовий внесок складає  13070,00грн.  та від  ПП «Експромпт Буд» авансовий внесок складає 57841,56 грн. Таким чином, регуляторний акт позитивно впливає на взаємодію органів місцевого самоврядування з  покупцями земель які підлягають продажу та досягнуто ціль, яка  покладалась на  регуляторний  акт  при  його затвердженні.

 

 

Заступник міського голови

з питань виконавчих органів ради                                                С.М. Гладченко

 

 


До  уваги  підприємств, установ та організацій !

 

         З  метою одержання зауважень та пропозицій від підприємств, установ та організацій усіх форм власності виконавчий комітет Запорізької міської ради публікує повідомлення про оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, які надає ТОВ «Екотехнологічна компанія «Гранік» у   м. Запоріжжя» .

        Проект  рішення  разом з відповідним аналізом регуляторного впливу  буде розміщено на офіційному порталі  Запорізької міської ради у розділі «Підприємцям» на сторінці «Регуляторна політика» та оприлюднено у газеті «Запорозька Січ»  не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення цього оголошення в газеті «Запорозька Січ».

       Свої зауваження та пропозиції просимо надавати до департаменту  житлового господарства та розподілу житлової площі міської ради за адресою: пр.Леніна, 214,  кімната № 10, а також за телефоном: 224-03-16, факсом: 224-03-15.

 

Опубліковано у газеті "Запорозька Січ" 27.08.2011

 

ПРОЕКТ

 

 

Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, які надає ТОВ  «Екотехнологічна компанія «Гранік» у м. Запоріжжя

 

            Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів»,  висновку Державної інспекції з контролю за цінами в Запорізькій області від 04.05.2011 № В77/01-15/1244, виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

            1 Встановити тарифи на послуги з вивезення побутових відходів, які надає ТОВ «Екотехнологічна компанія «Гранік» у м. Запоріжжя у розрахунку за 1 м. куб. відходів (додаються).

            2 Дозволити ТОВ  «Екотехнологічна компанія «Гранік» у разі зміни ставок податків і зборів (обов’язкових платежів), рівня заробітної плати відповідно до законодавства, цін (тарифів) на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси  застосовувати механізм коригування тарифів, затверджених п.1 цього рішення відповідно до «Порядку формування  тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010.

            3 Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької  міської ради оприлюднити  дане рішення у засобах масової інформації.

            4 Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Іванова А.В.

 

 

Міський голова                                                                         О.Ч. Сін

 </p>

 

 

                                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                Рішенням виконавчого
                                                                                                                                комітету міської ради 
                                                                                                                                _________№________

 

 

Тарифи
на послуги з вивезення побутових відходів, які надає ТОВ «Екотехнологічна компанія «Гранік» у м. Запоріжжя у розрахунку за 1 м. куб. відходів

 

№ з/п

Група споживачів

Тариф на послуги з вивезення побутових відходів, грн/м.куб. з ПДВ

1

Населення

25,00

2

Бюджетні установи

28,47

3

Інші споживачі

34,28

 

 

Керуючий справами
виконкому ради                                                                                    З.М. Бойко

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

 до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, які надає ТОВ «Екотехнологічна компанія «Гранік» у м. Запоріжжя»

 

            Визначення проблем, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

            Запровадження державного регулювання тарифів на  послуги з вивезення побутових відходів для споживачів, які обслуговує  ТОВ «Екотехнологічна компанія «Гранік» відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Визначення цілей державного регулювання

            Метою здійснення державного регулювання є впорядкування та контроль за діяльністю  ТОВ «Екотехнологічна компанія «Гранік» в частині надання юридичним особам послуг з вивезення побутових відходів.

 

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

            Альтернативних способів досягення зазначених цілей не існує, оскільки відповідно до Закону «Про житлово-комунальні послуги» тарифи на послуги з вивезення побутових відходів встановлюються державою в особі органів місцевого самоврядування.

 

Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

            Зазначену проблему планується розв’язати шляхом прийняття відповідного рішення виконавчого комітету міської ради.

            Дане рішення підлягає оприлюдненню і після цього набуває чинності.

 

Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей

у разі прийняття регуляторного акту

            Встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, які надає  ТОВ «Екотехнологічна компанія «Гранік» для споживачів м. Запоріжжя дозволить забезпечити  впорядкування та контроль за діяльністю  ТОВ «Екотехнологічна компанія «Гранік» в частині надання юридичним особам послуг з вивезення побутових відходів.

 

Характеристика очікуваних результатів прийняття регуляторного акту

Встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, які надає ТОВ «Екотехнологічна компанія «Гранік» для споживачів м. Запоріжжя дозволить забезпечити  створення рівних умов для юридичних осіб  під час укладання договорів з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів.

 

Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту

            Термін дії – постійний, з можливістю внесення до нього змін.

 

Визначення показників результативності регуляторного акту

            Впорядкування відносин з юридичними особами – споживачами послуг щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

 

Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження

результативності регуляторного акту

            Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися щорічно на основі  даних про кількісні показники надходжень звернень від юридичних осіб з питань виконання ТОВ «Екотехнологічна компанія «Гранік» умов договорів щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

 

Перший заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих органів ради                                                                 А.В. Іванов

 


 

До уваги фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань!

 

В газеті «Запорозька Січ» (№155(4842) та на офіційному порталі Запорізької міської влади 16.08.2011 був оприлюднений проект рішення міської ради з назвою: «Про затвердження Порядку  встановлення особистого земельного сервітуту на земельні ділянки у місті Запоріжжі, на яких будуватимуться (прокладатимуться, реконструюватимуться) інженерні споруди, лінійні комунікації, або виконуватимуться роботи з благоустрою території» а також аналіз регуляторного впливу до даного проекту рішення.

З метою виконання рішення Запорізької міської ради  від 22.06.2011 №50 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 22.12.2010 №30 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів», назва опублікованого 16.08.2011р. проекту рішення міської ради підлягає  виправленню та зміні на наступну назву (в тому числі в аналізі регуляторного впливу): «Про затвердження Порядку укладання договорів сервітутів та зразку договору сервітуту у м. Запоріжжі».

Зміна назви даного проекту рішення не впливає на його зміст а також на зміст аналізу регуляторного впливу до даного проекту рішення.

 

 


 

 

Опубліковано у газеті "Запорозька Січ" 16.08.2011

 

До уваги фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань!

 

З метою отримання зауважень та пропозицій впродовж 5 днів буде опубліковано проект рішення міської ради «Про затвердження Порядку  встановлення особистого земельного сервітуту на земельні ділянки у місті Запоріжжі, на яких будуватимуться (прокладатимуться, реконструюватимуться) інженерні споруди, лінійні комунікації, або виконуватимуться роботи з благоустрою території».

Проект рішення разом з відповідним аналізом регуляторного впливу  будуть оприлюднені у газеті «Запорозька Січ» та на офіційному порталі Запорізької міської влади (www.meria.zp.ua) у розділі «Підприємцям» на сторінці «Регуляторна політика» .

            Пропозиції та зауваження до проекту з відповідним порядком надавати до управління з питань земельних відносин Запорізької міської ради за адресою: вул. Зелінського, 3, телефон: 224-52-30, протягом одного місяця з дати оприлюднення зазначеного проекту рішення та аналізу регуляторного впливу у газеті «Запорозька Січ».

 

 

ПРОЕКТ

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Про затвердження Порядку  встановлення особистого земельного сервітуту на земельні ділянки у місті Запоріжжі, на яких будуватимуться (прокладатимуться, реконструюватимуться) інженерні споруди, лінійні комунікації, або виконуватимуться роботи з благоустрою території

 

 

            Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності» «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  «Про благоустрій населених пунктів», «Про оренду землі», «Про землеустрій», «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів», Цивільним кодексом України в інтересах територіальної громади міста, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

1 Затвердити Порядок встановлення особистого земельного сервітуту на земельні ділянки у місті Запоріжжі, на яких будуватимуться (прокладатимуться, реконструюватимуться) інженерні споруди, лінійні комунікації, або виконуватимуться роботи з благоустрою території (додаток 1) та типовий договір про встановлення особистого земельного сервітуту (додаток 2).

            2 Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації  (Сокульський Є.А.) оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.

3 Дане рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення у встановленому законом порядку.

4 Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гладченка С.М. та постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин (Таран Р.О.).

 

Міський голова                                                                                           О.Ч. Сін

 


 ЗВІТ

про базове відстеження результативності регуляторного акта

 Регуляторний акт: рішення міської ради від 22.06.2011 № 48 «Про затвердження правил торгівлі на ринках».

Підстави прийняття акта: нормативний документ було прийнято на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування», Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI.

Виконавець заходів: управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг міської ради.

Мета прийняття акта: рішення прийнято з метою визначення порядку створення та функціонування ринків, прав і обов’язків керівників ринків, суб’єктів господарювання, фізичних осіб, які торгують на ринках міста.

Строк виконання заходів з відстеження: зазначеним рішенням строків виконання заходів не передбачено. В подальшому повторне відстеження буде проведено у встановлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» терміни шляхом проведення перевірок ринків з питань дотримання Правил торгівлі на ринках та контролем за надходженням звернень від суб’єктів господарювання та споживачів з питань, які стосуються ринкової торгівлі.

Методи одержання результатів та спосіб одержання даних: відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на основі даних перевірок ринків та контролем за надходженням звернень від суб’єктів господарювання та споживачів.

Кількісні та якісні показники результативності: зменшення кількості конфліктів між підприємцями, адміністраціями ринків та споживачами.

Очікуваний результат: очікуваним результатом впровадження регуляторного акта є покращання процесу організації ринкової торгівлі.

Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: в подальшому буде здійснюватись шляхом проведення аналізу даних результатів перевірок ринків та кількості надходжень звернень від суб’єктів господарювання та споживачів.

 

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради                                                                В.В.Гриценко


 

 Опубліковано у газеті "Запорозька Січ" 30.07.2011

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Запорізької міської ради «Про Програму приватизації об’єктів комунальної власності м.Запоріжжя»

 

З метою одержання зауважень та пропозицій від підприємств, установ та організацій усіх  форм власності управління у справах приватизації Запорізької міської ради публікує повідомлення про оприлюднення проекту проект рішення Запорізької міської ради «Про Програму приватизації об’єктів комунальної власності м.Запоріжжя»  з відповідним аналізом регуляторного впливу.

Вищевказаний проект буде оприлюднено на офіційному порталі Запорізької міської влади та в газеті «Запорізька Січ» не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення.

Пропозиції та зауваження до проекту з відповідним аналізом регуляторного впливу надавати до департаменту комунальної власності та  приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, вул. Сорок років Радянської України, 60-Б, тел. 233-00-74, 34-33-38  протягом одного місяця з дня оприлюднення.

 

Проект рішення Запорізької міської ради «Про Програму приватизації об’єктів комунальної власності м. Запоріжжя»

ЗВІТ

про базове відстеження результативності регуляторного акту

 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

 Рішення міської ради від 22.06.2011 №7 “Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”.

  Назва виконавця заходів з відстеження

 Виконавцем заходів базового відстеження є департамент фінансової та бюджетної політики міської ради.

 Цілі прийняття акта

1.Метою здійснення державного регулювання є визначення платників, ставок, механізму та порядку сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в м.Запоріжжі у відповідності до Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ.

2.Контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати зазначеного податку покладений на державні податкові інспекції міста.

3. Поповнення бюджету міста.

Строк виконання заходів з відстеження

Строк виконання базового відстеження 20.07.2011 року.

Тип відстеження

Дане відстеження є базовим.

Методи одержання результатів відстеження

Для одержання результатів базового відстеження результативності даного регуляторного акта будуть використовуватись дані про фактичні суми надходжень до бюджету .

Характеристика очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Результат реалізації цього рішення позитивно відзначиться на упорядкуванні механізму справляння та порядку сплати юридичними та фізичними особами податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та збільшенні надходжень до бюджету міста.

Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися починаючи з періоду запровадження податку щорічно на основі даних щодо сум надходження від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

Заступник директора департаменту фінансової та 
бюджетної політики міської ради                                                                                                Л.В.Мамай


 Звіт  про базове відстеження  результативності

 

1.Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

 Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.05.2011  №246 „ Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2006 №478/1 «Про затвердження переліку послуг, які не входять до складу тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і можуть надаватися населенню та юридичним особам комунальними підприємствами житлового господарства за окрему плату»

 2. Назва виконавця  заходів відстеження

            Виконавцем заходів базового відстеження є департамент житлового господарства та розподілу житлової площі міської ради

 3. Цілі прийняття акта

            Метою здійснення державного регулювання є впорядкування та контроль за діяльністю комунальних підприємств житлового господарства в частині надання населенню та юридичним особам послуг, що не входять до складу тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, за окрему плату.

 4. Строк виконання  заходів відстеження

Строк виконання базового відстеження  до 07.07.2011 року.

5.Тип відстеження

Дане відстеження є базовим.

 6. Методи одержання  результатів відстеження

Зазначену проблему планується розв»язати шляхом внесення змін до переліку послуг, які не входять до складу тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і можуть надаватися населенню та юридичним особам комунальними підприємствами житлового господарства за окрему плату.

 7. Дані та припущення,  на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання  даних

            Проведення роботи щодо перегляду умов договорів комунальних підприємств, які надають послуги з обслуговування систем диспетчеризації  житлово-будівельним кооперативам, ОСББ та іншим суб»єктам господарювання.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Впорядкування відносин з власниками житлових будинків та обслуговуючими організаціями щодо виконання робіт по наданню послуги з обслуговування систем диспетчеризації.

 9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 Вилучення із затвердженого переліку послуг, які не входять до складу тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і можуть надаватися населенню та юридичним особам комунальними підприємствами житлового господарства за окрему плату, дозволить укласти договори на виконання підрядних робіт з обслуговування систем диспетчеризації на умовах господарського кодексу.

 

Перший заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради                                                                                     А.В.Іванов


ЗВІТ

про базове відстеження результативності регуляторного акта

 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

 Рішення Запорізької міської ради від 22.06.2011 № 49 «Про порядок розміщення на території м. Запоріжжя об’єктів ресторанного господарства, торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення»

 Назва виконавця заходів з відстеження

 Виконавцем заходів базового відстеження є управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг Запорізької міської ради

 Цілі прийняття акта

 Даний регуляторний акт мотивує суб’єктів підприємницької діяльності виконувати встановлені вимоги щодо благоустрою, порядку розміщення об’єктів торговельного призначення та сфери послуг.

Забезпечується дотримання Закону України «Про благоустрій населених пунктів» шляхом виконання повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування

 Строк виконання заходів з відстеження

 Строк виконання базового відстеження 12.07.2011 року

 Тип відстеження

 Дане відстеження є базовим

 Методи одержання результатів відстеження

 Відстеження здійснюється управлінням розвитку підприємництва та дозвільних послуг міської ради на підставі узагальненої інформації, наданої районними адміністраціями Запорізької міської ради

 Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

 - поліпшення зовнішнього благоустрою міста завдяки приведенню господарюючими суб’єктами об’єктів у відповідність до існуючих вимог;

 - посилення контролю за роботою літніх майданчиків та об’єктів пересувної торговельної мережі;

 -   регулювання режимів роботи об’єктів в нічний час

 Кількісні та якісні значення показників результативності акта

  -   посилення відповідальності суб’єктів господарювання за дотриманням на об’єкті санітарних норм, порядку обслуговування споживачів тощо;

зменшення скарг населення на порушення правил благоустрою від роботи об’єктів торгівлі та послуг.

 

Заступник міського голови з питань
 діяльності виконавчих органів ради                                                                     Ю.В.Каптюх


 ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 22.06.2011                                                                                                               №50

 

Про внесення доповнень до
рішення міської ради від
22.12.2010 № 30 «Про за- 
твердження плану підго-
товки регуляторних актів»

 

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести доповнення до рішення міської ради від 22.12.2010 № 30 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів»:

        до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік включити пункти згідно з додатком.

 

Міський голова                                                                                                                          О.Ч.Сін

 

Додаток                       
до рішення міської ради 
  _22.06.2011__50_     

 

Доповнення до плану діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2011 рік

29.

<;/tbody>

№ п/п

Перелік питань щодо підготовки проектів – рішень міської ради

Мета прийняття рішень міської ради

Підрозділ, відповідальний за розробку проекту

Строк підготовки проекту

Рішення міської ради «Про затвердження «Порядку розміщення та експлуатації тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Запоріжжі»

Приведення до вимог діючого законодавства «Про регулювання містобудівної діяльності»

Департамент архітектури та містобудування міської ради

III квартал 2011 рік

30.

Рішення міської ради «Про затвердження «Правил оформлення документів на проектування та будівництво об’єктів містобудування в місті Запоріжжі»

Приведення до вимог діючого законодавства «Про регулювання містобудівної діяльності»

Департамент архітектури та містобудування міської ради

III квартал 2011 рік

31.

Рішення міської ради «Про затвердження ставок єдиного податку»

Затвердження ставок єдиного податку для суб’єктів господарювання згідно з чинним законодавством

Управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг міської ради

III квартал 2011 рік

32.

Рішення міської ради «Про затвердження порядку укладання договорів сервітутів та зразку договору сервітуту у           м. Запоріжжя»

Врегулювання питання укладання договорів сервітутів

Управління з питань земельних відносин міської ради

III квартал 2011 рік

 

Секретар міської ради                                                          В.Ф.Кальцев


Опубліковано у газеті "Запорозька Січ" 18.06.2011

До  уваги  підприємств, установ та організацій !

         З  метою одержання зауважень та пропозицій від підприємств, установ та організацій усіх форм власності виконавчий комітет Запорізької міської ради публікує повідомлення про оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, які надає ТОВ «Ремондіс Запоріжжя»  для інших споживачів у м. Запоріжжя» .

        Проект  рішення  разом з відповідним аналізом регуляторного впливу  буде розміщено на офіційному порталі  Запорізької міської ради у розділі «Підприємцям» на сторінці «Регуляторна політика» та оприлюднено у газеті «Запорозька Січ»  не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення цього оголошення в газеті «Запорозька Січ».

       Свої зауваження та пропозиції просимо надавати до департаменту  житлового господарства та розподілу житлової площі міської ради за адресою: пр.Леніна, 214,  кімната № 10, а також за телефоном: 224-03-16, факсом: 224-03-15.

проект

 РІШЕННЯ 

Про затвердження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, які надає ТОВ  «Ремондіс Запоріжжя» для інших споживачів у м. Запоріжжя

 

            Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів»,  висновків Державної інспекції з контролю за цінами в Запорізькій області від 15.03.2011 № В43/01-15/723 та від 15.03.2011 № В 44/01-15/722, виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

            1 Встановити тарифи на послуги з вивезення побутових відходів, які надає ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» для інших споживачів  м. Запоріжжя з урахуванням норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Запоріжжя, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради  від 29.04.2011 № 201  «Про введення нових норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Запоріжжі» (із змінами) у розрахунку за 1 м. куб. відходів (додаються).

            2 ТОВ  «Ремондіс Запоріжжя»:

            2.1 У разі зміни ставок податків і зборів (обов’язкових платежів), рівня заробітної плати відповідно до законодавства, цін (тарифів) на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси  застосовувати механізм коригування тарифів, затверджених п. 1 цього рішення відповідно до «Порядку формування  тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010.

            2.2 Щоквартально, до 30 числа місяця наступного за звітним  подавати  звітні  матеріали до департаменту житлового господарства та розподілу житлової площі міської ради щодо фактичних витрат на послуги з вивезення побутових відходів з метою подальшого проведення аналізу відповідності затвердженого тарифу.   

            3 Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 29.04.2011 № 203 «Про затвердження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, які надає ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» для визначеного кола осіб».

            4 Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької  міської ради оприлюднити  дане рішення у засобах масової інформації.

            5 Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Іванова А.В.

 

Міський голова                                                                         О.Ч. Сін

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО              
  Рішенням виконавчого   
  комітету міської ради     
  __________№________

Тарифи на послуги з вивезення побутових відходів, які надає ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» для інших споживачів  м. Запоріжжя з урахуванням норм надання послуг з вивезення побутових відходів у  м. Запоріжжя, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради  від 29.04.2011 № 201  «Про введення нових норм надання послуг з вивезення побутових відходів у  м. Запоріжжі» (із змінами) у розрахунку за 1 м. куб. відходів

 

<td width="180" valign="top">

30,61

№ з/п

Група споживачів

Тариф, грн/м.куб. з ПДВ

на послуги з вивезення побутових відходів

на послуги з захоронення побутових відходів

1

Бюджетні установи

<;/td>

26,37

3,67

2

Інші споживачі

4,27

 

Керуючий справами
  виконкому ради                                                                                    З.М. Бойко

 

Аналіз регуляторного впливу

 до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про затвердження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, які надає ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» для інших споживачів у м. Запоріжжя»

 

            Визначення проблем, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

            Запровадження державного регулювання тарифів на  послуги з вивезення побутових відходів для інших споживачів (крім населення), які обслуговує  ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Визначення цілей державного регулювання

            Метою здійснення державного регулювання є впорядкування та контроль за діяльністю  ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» в частині надання юридичним особам послуг з вивезення побутових відходів.

 

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

            Альтернативних способів досягення зазначених цілей не існує, оскільки відповідно до Закону «Про житлово-комунальні послуги» тарифи на послуги з вивезення побутових відходів встановлюються державою в особі органів місцевого самоврядування.

 

Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

            Зазначену проблему планується розв’язати шляхом прийняття відповідного рішення виконавчого комітету міської ради.

            Дане рішення підлягає оприлюдненню і після цього набуває чинності.

 

Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей

у разі прийняття регуляторного акту

            Затвердження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, які надає ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» для інших споживачів дозволить забезпечити  впорядкування та контроль за діяльністю  ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» в частині надання юридичним особам послуг з вивезення побутових відходів.

 

Характеристика очікуваних результатів прийняття регуляторного акту

Затвердження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, які надає  ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» для інших споживачів дозволить забезпечити  створення рівних умов для юридичних осіб  під час укладання договорів з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів.

 

Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту

            Термін дії – постійний, з можливістю внесення до нього змін.

Визначення показників результативності регуляторного акту

            Впорядкування відносин з юридичними особами – споживачами послуг щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

 

Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження

результативності регуляторного акту

            Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися щорічно на основі  даних про кількісні показники надходжень звернень від юридичних осіб з питань виконання ТОВ «Ремондіс Запоріжжя» умов договорів щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

 

Перший заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих органів ради                                                                 А.В. Іванов

  

Опубліковано у газеті "Запорозька Січ" 11.06.2011

 

До уваги населення, підприємств, установ та організацій!

 

З метою одержання зауважень та пропозицій від населення, підприємств, установ та організацій усіх форм власності Запорізька міська рада публікує повідомлення про оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про затвердження Положення про порядок визначення витрат орендаря на поліпшення орендованого майна та умов їх компенсації».

Проект рішення разом з відповідним аналізом регуляторного впливу даного акту буде оприлюднено на WEB – сайті міської ради та в газеті «Запорізька Січ» не пізніше 5 днів з дня оприлюднення цього оголошення на WEB – сайті та в газеті «Запорізька Січ».

Свої зауваження та пропозиції просимо надавати до виконавчого комітету Запорізької міської ради за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна,206, кабінет №104.

 

 

Про затвердження Положення про порядок визначення витрат орендаря на поліпшення орендованого майна та умов їх компенсації

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», Цивільним кодексом України, на виконання Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами і посадовими особами місцевого самоврядування», виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1 Затвердити Положення про порядок визначення витрат орендаря на поліпшення орендованого майна та умов їх компенсації (додається).

2 Рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.06.2009 №229  «Про затвердження Положення про порядок визначення витрат орендаря на поліпшення орендованого майна та умов їх компенсації» вважати таким, що втратило чинність.

3 Управлінню з питань внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради забезпечити оприлюднення рішення у засобах масової інформації.

4 Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гриценка В.В.

 

 

Міський голова                                                                                О.Ч.Сін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого

комітету міської ради

___________№_______

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок визначення витрат орендаря на поліпшення

орендованого майна та умов їх компенсації

 

1. Загальні положення

 1.1 Положення про порядок визначення витрат орендаря на поліпшення орендованого майна та умов їх компенсації розроблено у відповідності до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Цивільного кодексу України, з метою врегулювання організаційних та майнових відносини між суб’єктами права комунальної власності та орендарями комунального майна, які пов’язані з компенсацією витрат останніх на поліпшення об’єктів оренди.

1.2 Дія цього положення поширюється на відносини, що виникають внаслідок припинення або розірвання договору оренди, у випадку, якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою орендодавця поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди (далі по тексту – поліпшення).

  2 Порядок визначення витрат орендаря на поліпшення орендованого майна

 2.1 Встановлення факту наявності та визначення розміру витрат орендарів на поліпшення об’єктів оренди, що належать до комунальної власності м.Запоріжжя, здійснюється комісією, яка створюється на підставі наказів орендодавців комунального майна: департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради,  комунальних підприємств згідно з їх повноваженнями.

2.2 До складу комісії включаються спеціалісти департаменту власності та приватизації Запорізької міської ради, комунального підприємства за наказом якого призначається комісія, департаменту архітектури та містобудування міської ради, юридичного відділу виконавчого комітету міської ради, повноважний представник балансоутримувача об’єкта оренди, повноважний представник орендаря об’єкта.

2.3 Обстеження об'єкта оренди повинно здійснюватися комісією безпосередньо з виїздом на місце. Ознайомлення з документами, які підтверджують здійснення орендарем невід'ємних поліпшень, може проводитися членами комісії поза обстежуваним об'єктом.

2.4 Комісією підтверджується факт здійснення орендарем поліпшень орендованого майна у разі:

2.4.1 Отримання письмової згоди орендодавця на здійснення капітального ремонту та (або) реконструкції орендованих приміщень.

2.4.2 Наявність рішення виконавчого комітету міської ради про надання дозволу на проведення реконструкції орендованих приміщень в разі її проведення.

2.4.3 Наявність відповідної проектно-кошторисної (кошторисної) документації на проведення поліпшень, узгодженої з орендодавцем (балансоутримувачем).

2.4.4 Надання орендарем актів приймання виконаних будівельних робіт (підписаних замовником і підрядником).

2.4.5 Надання орендарем копій платіжних документів, що підтверджують проведені ним розрахунки за виконані поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від орендованого майна без заподіяння йому шкоди, у тому числі за придбані матеріали, конструкції тощо.

2.4.6 Надання орендарем аудиторського висновку щодо підтвердження фінансування здійснених поліпшень орендованого майна за рахунок коштів орендаря. Аудиторський висновок повинен містити розшифровку періодів освоєння, напрямів та джерел фінансування поліпшень, у тому числі за рахунок коштів орендаря, з посиланням на підтверджувальні документи.

2.4.7 Надання орендарем бухгалтерської довідки, завіреної аудитором, про суму витрат, понесених орендарем у зв'язку із здійсненням поліпшень, яка віднесена орендарем на збільшення вартості його необоротних активів, у розмірі, що перевищує встановлену законодавством з питань оподаткування частку витрат для включення їх до валових витрат.

2.5 Результати роботи комісії оформлюються актом, який повинен містити посилання на документи, перелічені у п.2 даного Положення.

2.5.1 У випадку, якщо в ході роботи комісії встановлено, що орендарем здійснені невід'ємні поліпшення без згоди орендодавця (балансоутримувача), то такі витрати не підлягають відшкодуванню, про що зазначається у акті.

2.5.2 У місячний термін після дня створення вищезазначеної комісії, орендарем подаються перелічені в п.2.4 документи на розгляд комісії по визначенню розміру витрат на поліпшення об’єкту оренди.

2.5.3 Орендар несе відповідальність за достовірність усіх наданих до комісії документів.

2.6 Акт комісії затверджується керівником орендодавця, наказом якого було призначено комісію.

 3 Компенсація витрат орендаря на здійснення невід’ємних поліпшень

 3.1 В залежності від подальшого використання майна, договір оренди якого припиняється або розривається, витрати на здійснення орендарем поліпшень об’єкта оренди, якщо інше не встановлено договором, компенсуються:

- при приватизації об’єкту оренди орендарем, що провів поліпшення, за рахунок зменшення вартості майна, визначеної шляхом незалежної оцінки, на суму, що дорівнює ринковій вартості невід’ємних поліпшень, але не більшу, ніж фактично витрачені орендарем кошти на їх проведення;

- при проведенні конкурсу, аукціону – за рахунок коштів, одержаних від продажу майна на аукціоні, за конкурсом, якщо орендар не брав в них участь, або брав участь, але не став переможцем;

- при передачі майна в оренду іншому суб’єкту підприємницької діяльності – шляхом викупу їх зазначеним суб’єктом у попереднього орендаря, що здійснив поліпшення за їх ринковою вартістю та (або) в межах фактично витрачених коштів на їх проведення (на придбання матеріалів, конструкцій, робіт, послуг тощо).

3.2 В разі припинення або розірвання договору оренди комунального майна, поліпшення якого здійснені орендарем в установленому чинним законодавством порядку і за його заявою підлягають компенсації, та передачі такого майна в оренду іншому суб’єкту підприємницької діяльності, то останній набуває право оренди майна за умови викупу невід’ємних поліпшень у орендаря, що їх здійснив.

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                           З.М.Бойко

 

 

Аналіз

регуляторного впливу регуляторного акту -

рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради 

 «Про затвердження

Положення про порядок визначення витрат орендаря на поліпшення

 орендованого майна та умов їх компенсації»

 

Визначення цілей державного регулювання

Метою здійснення державного регулювання є вдосконалення порядку визначення витрат орендаря на поліпшення орендованого майна, яке належить на праві комунальної власності територіальній громаді м.Запоріжжя, а також визначення умов, за яких здійснюється їх компенсація.

Опис механізму, який пропонується застосувати

для розв’язання проблеми

Зазначених вище цілей планується досягти шляхом встановлення єдиного чіткого переліку умов, у разі виконання яких орендарем майна комунальної власності набувається право на отримання компенсації здійснених поліпшень такого майна.

Також механізм, як один з етапів, включає в себе процес встановлення безпосередньо розміру витрат на поліпшення орендованого майна, які підлягатимуть компенсації. Встановлення розміру витрат відбуватиметься на підставі підтверджувальних документів щодо вартості здійснених поліпшень, поданих орендарем. При цьому виключний перелік таких документів визначається даним Положенням, що дозволяє забезпечити прозорість в цілому всього процесу, рівність всіх суб’єктів господарювання у реалізації своїх прав, а також захищає права власника орендованого майна – територіальної громади м.Запоріжжя.

Характеристика очікуваних результатів прийняття

регуляторного акта

Прийняття даного регуляторного акту та застосування відповідного механізму у якості результату матиме досягнення прозорості та спрощення процедури отримання компенсації суб’єктами господарювання за здійснені поліпшення орендованого майна, забезпечення рівності у реалізації та захисті прав як орендарів так і власника майна – територіальної громади міста.

Визначення заходів, за допомогою яких буде

здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися щорічно на основі даних про заявлені вимоги щодо компенсації поліпшень орендованого майна, факти проведених компенсацій та наявності спірних ситуацій, які виникатимуть в разі наявності недосконалостей у вказаному механізмі.

 

Заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих

органів ради                                                                                В.В.Гриценко

 


 

 

ЗВІТ

про  повторне відстеження результативно регуляторного акта

 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Рішення Запорізької міської ради від 19.05.2010р. №90 «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок державної (крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації) та комунальної власності під об’єктами нерухомості, які підлягають продажу».

 Назва виконавця заходів з відстеження

Виконавцем заходів повторного відстеження є управління з питань земельних відносин  Запорізької міської ради.

Цілі прийняття акта

Поповнення місцевого бюджету та скорочення строків щодо продажу земельних ділянок під об’єктами нерухомості.

 Строк виконання заходів з відстеження

Строк з виконання  заходів з відстеження складає один рік з моменту вступу в дію регуляторного акта.

Тип відстеження

Дане відстеження є повторним.

Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється щорічно на основі  даних  управління  з питань земельних відносин  про суми надходжень від  проданих  земельних  ділянок  під об’єктами нерухомості.

 Данні та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Дані про результативність отримуються управлінням з питань земельних відносин шляхом накопичення протягом року інформації  про суми  надходжень до бюджету  від продажу  земельних ділянок під об’єктами нерухомості.

 Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Порівняно з 2009 роком в якому кількість проданих земельних ділянок під  об’єктами нерухомості склала 5 ділянок, загальною площею 0,4га, за ціною 1 078 378,16 грн. з них  970 540,34 грн. надійшло до місцевого бюджету,  у 2010 році  кількість проданих земельних ділянок склала 15 ділянок, загальною площею 10,5010 га, за ціною  6 741 762,33 грн.  з них 5 819 471,79 грн. надійшло до бюджету міста. Різниця щодо наповнення місцевого бюджету у 2010р. за рахунок продажу земель під об’єктами нерухомості  порівняно з 2009р. склала  4 848531,45 грн. Таким чином, регуляторний акт позитивно вплинув на взаємодію органів місцевого самоврядування з  потенційними покупцями землі які підлягають продажу та досягнуто ціль, яка  покладалась на  регуляторний  акт  при  його затвердженні.

 

 

 

Заступник міського голови

з питань виконавчих органів ради                                                                                            С.М. Гладченко

 


 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 18.05.2011                                                                                      №32

Про внесення доповнень до  рішення міської ради від 22.12.2010 № 30 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів»

 

На виконання Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Запорізька міська рада
ВИРІШИЛА:
Внести доповнення до рішення міської ради від 22.12.2010 № 30 «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів»: 
до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік включити пункти згідно з додатком.

 

Міський голова                                                                           О.Ч.Сін

 

 

 

Додаток                       
до рішення міської ради 
  18.05.2011 _  32   

 

Доповнення до плану діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2011 рік

 

№ п/п

Перелік питань щодо підготовки проектів – рішень міської ради

Мета прийняття рішень міської ради

Підрозділ, відповідальний за розробку проекту

Строк підготовки проекту

26.

Рішення міської ради «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

Визначення платників, ставок та порядку сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у відповідності до Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI; поповнення бюджету міста

Департамент фінансової та бюджетної політики міської ради

II квартал 2011 рік

27.

Рішення міської ради «Про затвердження Положення про аукціон по продажу на оренду земельних ділянок для розміщення мережі спеціалізованих фірмових кіосків на території         м. Запоріжжя»

;Впорядкування розміщення мережі спеціалізованих фірмових кіосків на території         м. Запоріжжя

Департамент архітектури та містобудування міської ради

II квартал 2011 рік

28.

Рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів на право оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади                 м. Запоріжжя»

Встановлення єдиного порядку проведення конкурсів на право оренди комунального майна

Департамент комунальної власності та приватизації міської ради

II квартал 2011 рік

 

Секретар міської ради                                                              В.Ф.Кальцев

 


 

 Опубліковано в газеті "Запорозька Січ" 31.05.2011

 Повідомлення

про оприлюднення проекту рішення міської ради

«Про рішення виконавчого комітету міської ради, які втратили чинність»

 

З метою одержання зауважень та пропозицій від підприємств, установ та організацій усіх  форм власності департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради публікує повідомлення про оприлюднення проекту рішення міської ради «Про рішення виконавчого комітету міської ради, які втратили чинність» з відповідним аналізом регуляторного впливу.

Вищевказаний проект буде оприлюднено на офіційному порталі Запорізької міської влади (www.meria.zp.ua) у розділі «Підприємцям» на сторінці «Регуляторна політика» та в газеті «Запорозька Січ» не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення у газеті «Запорозька Січ».

Пропозиції та зауваження до проекту з відповідним аналізом регуляторного впливу надавати до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: 69037, пр. Леніна, 206, тел. 233-00-74 протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту у газеті «Запорозька Січ».

 

ПРОЕКТ

 рішення Запорізької міської ради «Про рішення виконавчого комітету міської ради, які втратили чинність» 

 

На виконання Законів України«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про приватизацію державного майна», «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування» та у зв’язку з  прийняттям нових нормативно-правових актів України і внесенням відповідних змін до діючих законодавчих актів України з питань приватизації, та враховуючи норми Програми приватизації об’єктів комунальної власності м.Запоріжжя, затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 06.10.2010 №65 у новій редакції, міська рада

ВИРІШИЛА:

1 Вважати такими, що втратили чинність:

рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 30.11.1998 №642 «Про Положення про порядок погодження умов приватизації об’єктів комунальної власності, Порядок отримання дозволу органу приватизації на дії щодо майна об’єктів, включених у перелік об’єктів, що приватизуються, Порядок узгодження з органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації».

рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 22.12.2005 №464 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 30.11.1998 №642 «Про Положення про порядок погодження умов приватизації об’єктів комунальної власності, Порядок отримання дозволу органу приватизації на дії щодо майна об’єктів, включених у перелік об’єктів, що приватизуються, Порядок узгодження з органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації».

рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 27.05.2009 №183 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 30.11.1998 №642 «Про Положення про порядок погодження умов приватизації об’єктів комунальної власності, Порядок отримання дозволу органу приватизації на дії щодо майна об’єктів, включених у перелік об’єктів, що приватизуються, Порядок узгодження з органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації».

2 Департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради у своїй роботі з питань погодження умов продажу об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, надання дозволу на дії щодо цих об’єктів та узгодження подальшого відчуження об’єктів приватизації керуватись вимогами пункту 6 статті 7 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», Порядком надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження та передачу в заставу об’єктів, обтяжених зобов’язаннями їх власників перед державою, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 30.03.2001 № 500 (зі змінами та доповненнями) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.04.2001 №370/5561, Програмою приватизації об’єктів комунальної власності м.Запоріжжя, затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 06.10.2010 №65 у новій редакції, та іншими нормативно-правовими актами з цих питань.

3 Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гриценка В.В.

 

Міський голова                                                                                                                            О.Ч.Сін

 

Аналіз регуляторного впливу

щодо обґрунтування регуляторного акту – проекту рішення Запорізької міської ради ««Про рішення виконавчого комітету міської ради, які втратили чинність»

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв`язати шляхом державного регулювання.

Регуляторний акт приймається у зв’язку з прийняттям нових нормативно-правових актів України і внесенням відповідних змін до діючих законодавчих актів України з питань приватизації, та з урахуванням норм Програми приватизації об’єктів комунальної власності м.Запоріжжя, затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 06.10.2010 №65 у новій редакції.

Приймається з метою:

спрощення порядку погодження умов приватизації об’єктів комунальної власності та порядку отримання дозволу органу приватизації на дії щодо майна об’єктів, включених у перелік об’єктів, що підлягають приватизації;

удосконалення процедури надання органом приватизації згоди на  відчуження та передачу в заставу об’єктів приватизації, обтяжених зобов’язаннями їх власників перед територіальною громадою м.Запоріжжя в особі Запорізької міської ради.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Метою здійснення регуляторного акту є удосконалення взаємовідносин органу приватизації з органами, уповноваженими управляти комунальним майном, орендодавцями, балансоутримувачами, галузевими управліннями та районними адміністраціями міської ради в частині погодження умов продажу об’єктів комунальної власності, які відповідними рішеннями міської ради затверджені у переліках об’єктів, що підлягають приватизації, та отримання дозволу на дії щодо цих об’єктів, а також удосконалення взаємовідносин, які виникають між органом приватизації, що здійснює контроль за виконанням зобов’язань покупця об’єкта права комунальної власності перед територіальною громадою м.Запоріжжя в особі Запорізької міської ради, власником об’єкта та претендентом на придбання об’єкта при його подальшому відчуженні та передачі в заставу в період дії зобов’язань.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Альтернативних способів досягнення зазначеної мети немає.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

Опис процедури погодження умов приватизації об’єктів комунальної власності відображений у пункті 2.5 Програми приватизації об’єктів комунальної власності м.Запоріжжя, затвердженої рішенням міської ради від 06.10.2010 №65, у новій редакції.

Опис процедури отримання дозволу органу приватизації на дії щодо майна об’єктів, включених у перелік об’єктів, що підлягають приватизації, відображений у пункті 6 статті 7 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)».

Опис процедури погодження органом приватизації подальшого відчуження об’єктів приватизації відображений у Порядку надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження та передачу в заставу об’єктів, обтяжених зобов’язаннями їх власників перед державою, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 30.03.2001 № 500 (зі змінами та доповненнями) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.04.2001 №370/5561.

5. Характеристика очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.

Результат  реалізації цього регуляторного акту позитивно відзначиться на ефективності процесу приватизації об’єктів комунальної власності та їх подальшого відчуження за умови дотримання  вимог чинного законодавства з цих питань.

6. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта.

Строк дії регулятивного акта не визначено.

7. Показники результативності регуляторного акта.

Результатом реалізації цього акту буде більш ефективна робота органу приватизації на підставі діючих нормативно-правових актів з цих питань.

8. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності регулятивного акту органом приватизації у своїй роботі з питань погодження умов продажу об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, надання дозволу на дії щодо майна цих об’єктів та узгодження подальшого відчуження об’єктів приватизації буде здійснюватися з урахуванням вимог діючих нормативно-правових актів, а саме: Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», Порядку надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження та передачу в заставу об’єктів, обтяжених зобов’язаннями їх власників перед державою, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 30.03.2001 № 500 (зі змінами та доповненнями) і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.04.2001 №370/5561, та Програмою приватизації об’єктів комунальної власності м.Запоріжжя, затвердженої рішенням Запорізької міської ради від 06.10.2010 №65, у новій редакції, відповідно.

 

Заступник міського голови  з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                                                               В.В.Гриценко

 


 

 

 

Оголошення

Доводимо до уваги юридичних та фізичних осіб, які є власниками об’єктів житлової нерухомості, виконавчих органів міської ради, місцевих органів центральної виконавчої влади, що 23.05.2011 на ВЕБ-сайті міської ради буде опубліковано проект рішення Запорізької міської ради «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та аналіз регуляторного впливу – проекту рішення міської ради «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

Свої пропозиції та зауваження просимо надавати до 23.06.2011 в письмовому вигляді до департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради (вул. 40 років Радянської України, 68а).

Телефон для довідок 224-18-88.

 

Проект

 

 

Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

            Керуючись Законом України від 21.05.1997 №280/97 “Про місцеве самоврядування в Україні” та Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-VІ, Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

            1  Затвердити Положення "Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки" (додається).

            2  Опублікувати дане рішення в газеті "Запорізька Січ".

            3  Рішення набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення.

4  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, директора департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради Малиш В.І. та постійну комісію міської ради з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів.

 

 

Міський голова                                                                                           О.Ч.Сін

 

 

Рішення підготовлено департаментом

фінансової та бюджетної політики

міської ради

 

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради,

директор департаменту фінансової та

бюджетної політики міської ради                                                  В.І.Малиш

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

___________№_______

 

Положення про податок на нерухоме майно,

 

відмінне від земельної ділянки

 

1 Загальні положення

1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється згідно з Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ.

 2 Механізм справляння та порядок сплати

 2.1 Платники податку

2.1.1 Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

2.1.2 Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2.2 Об’єкт оподаткування

2.2.1 Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.

2.2.2 Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

в) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;

г) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям та  прийомним сім’ям, у яких виховується троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

д) гуртожитки.

2.3 База оподаткування

2.3.1 Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.

2.3.2 База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

2.3.3 База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

2.3.4 У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.

2.4 Пільги із сплати податку

2.4.1 База оподаткування об’єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку - на 250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа - платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

2.5 Ставка податку

2.5.1 Ставки податку встановлюються в таких розмірах за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості:

для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить 2,7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

2.6 Податковий період

2.6.1 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.7 Порядок обчислення суми податку

2.7.1 Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.

2.7.2 Податкове повідомлення-рішення про суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об’єкт.

2.7.3 Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації), мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

2.7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня 2012 року,а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

2.7.5 Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

2.7.6 У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

2.8 Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

2.8.1 У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

2.8.2 Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

2.9 Порядок сплати податку

2.9.1 Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до бюджету міста згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

2.10 Строки сплати податку

2.10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 3 Відповідальність платників за сплату податку та контроль за його надходженням до бюджету

 3.1 Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до органу державної податкової служби, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати податку до бюджету міста відповідно до Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року  № 2755-VІ.

3.2 Контроль за своєчасністю подання декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до органу державної податкової служби, правильність його обчислення, повноту і своєчасність сплати до бюджету здійснюють державні податкові інспекції міста.

 

 

Секретар ради                                                                                              В.Ф.Кальцев

 

 

Аналіз регуляторного впливу – проекту рішення «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

 

Аналіз впливу регуляторного акта виконаний відповідно до статті 8 Закону України від 11.09.2003 №1160-15 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. №308.

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Згідно з Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VІ до складу місцевих податків та зборів включений податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Питання запровадження місцевих податків, зборів і розмірів ставок відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” віднесено до компетенції місцевих рад. Податковим кодексом України передбачено, що сільські, селищні, міські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків і зборів.

Відповідно до Податкового кодексу України податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки впроваджується з 1 січня 2012 року.

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом (ст.12 п.12.3 пп.12.3.4. ПКУ від 02.12.2010 № 2755-VІ).

Місцеві ради обов’язково установлюють податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (ст.10 п.10.3 ПКУ).

 2. Визначення цілей державного регулювання

Метою здійснення державного регулювання є визначення платників, ставок, механізму та порядку сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у відповідності до Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ; поповнення бюджету міста.

 3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Альтернативних способів досягнення зазначених цілей немає.

 4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми.

Визначена проблема буде вирішена шляхом доведення вищезазначеного проекту рішення до кожного платника.

 5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта 

Затвердження механізму та порядку справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки забезпечить надходження зазначеного податку до бюджету міста.

 6. Характеристика очікуваних результатів прийняття регуляторного акта 

Результат реалізації цього рішення позитивно відзначиться на упорядкуванні адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та збільшенні надходжень до бюджету міста.

 7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта 

Регуляторний акт приймається безстроково, з можливістю додаткового внесення змін та доповнень.

 8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показником результативності буде розмір надходжень до бюджету міста податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися щорічно на основі даних департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради щодо сум надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

 

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради,

директор департаменту фінансової та

бюджетної політики міської ради                                                                                             В.І.Малиш

 

 


До уваги населення, підприємств, установ та організацій!

            З метою одержання зауважень та пропозицій від населення, підприємств, установ та організацій усіх форм власності Запорізька міська рада публікує повідомлення про оприлюднення проекту рішення Запорізької міської ради «Про Правила благоустрою території міста Запоріжжя», який буде надано на затвердження сесії Запорізької міської ради 22.06.2011

         Проект рішення разом з відповідним аналізом регуляторного впливу данного акту  оприлюднено 20.05.2011 на офіційному порталі Запорізької міської влади (www.meria.zp.ua) у розділі «Підприємцям» на сторінці «Регуляторна політика».

         Свої зауваження та пропозиції просимо надавати у письмовому вигляді до Інспекції з благоустрою Запорізької міської ради (69037, м. Запоріжжя, вул. Зелінського, 3), за телефоном 224-19-58 або на електронну адресу: blagoustrzp@mail.ru

 

 

ПРОЕКТ

 

 

Про Правила благоустрою

території міста Запоріжжя

 

 

З метою забезпечення належного санітарного стану в місті, збереження житлового фонду, шляхів, мостових споруд та інших елементів зовнішнього благоустрою, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Законом України «Про охорону навколишнього середовища» Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

1 Затвердити Правила благоустрою території міста Запоріжжя, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність згідно зі статтями кодексу України про адміністративні правопорушення (додається).

2 Управлінню з питань внутрішньої політики міської ради через засоби масової інформації довести до відома мешканців міста Запоріжжя Правила благоустрою території міста Запоріжжя.

3 Вважати таким, що втратило чинність рішення Запорізької міської ради від 13.06.2007 № 10 «Про Правила благоустрою, забезпечення чистоти, порядку і дотримання тиші в м. Запоріжжі»

4 Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Іванова А.В. та комісію міської ради з питань життєзабезпечення міста  (Рекалов Г.О).

 

 

Міський голова         О.Ч.Сін

 

 

Проект правил благоустрою території міста Запоріжжя з Аналізом регуляторного впливу

До уваги населення</strong>

ПРОЕКТ

 

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів на право оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», Цивільним кодексом України, враховуючи рішення Запорізької міської ради від 18.02.2011 №6 «Про структуру виконавчих органів Запорізької міської ради, загальну чисельність апарату Запорізької міської ради та її виконавчих органів», від 18.02.2011 №66 «Про затвердження Положення про департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради», від 06.04.2011 №20 «Про передачу департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради окремих повноважень щодо управління об’єктами права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя», Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

          1 Затвердити Положення про порядок проведення конкурсів на право оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя (додається).

            2 Рішення Запорізької міської ради від 23.12.2009 №41 "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів на право оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя" вважати таким, що втратило чинність.

3 Раніше прийняті рішення органів місцевого самоврядування м.Запоріжжя з питань орендних відносин діють в частині, що не суперечить даному рішенню.

4 Управлінню з питань внутрішньої політики, преси та інформації міської ради забезпечити оприлюднення рішення у засобах масової інформації.

5 Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гриценка В.В. та постійну комісію з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин Таран Р.О.

 </p>

 

Міський голова                                                                                           О.Ч.Сін

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням міської ради

__________ № ______

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про порядок проведення конкурсів на право оренди об’єктів

 

комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя

 

1 Загальні положення

 1.1 Положення про порядок проведення конкурсів на право оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, Цивільного та Господарського кодексів України, Положення про департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради, затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 18.02.2011 №66, інших нормативно-правових актів.

Дане Положення визначає порядок проведення конкурсів на право оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя.

1.2 Мета конкурсу полягає у визначенні суб’єкта, який запропонує найбільший розмір орендної плати та (або) найбільш вигідні умови сприяння соціально-економічному та культурному розвитку міста.

1.3 Цей порядок поширюється на такі об’єкти оренди: цілісні майнові комплекси, їх структурні підрозділи, об'єкти нерухомості (окремо стоячі будівлі та споруди, нежитлові приміщення), інше окреме індивідуально визначене майно, які належать на праві комунальної власності територіальній громаді м.Запоріжжя (за винятком земельних ділянок).

Порядок проведення конкурсів на право забудови земельних ділянок на території м.Запоріжжя регламентується окремим положенням.

1.4 Учасниками конкурсу можуть бути юридичні та фізичні особи, які наділені правом виступати орендарями комунального майна відповідно до чинного законодавства України.

1.5 Організаційну роботу щодо підготовки та проведення конкурсів на право оренди цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, об’єктів нерухомості (будівель, споруд, нежитлових приміщень) здійснює департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради (організатор конкурсу).

Департамент комунальної власності та приватизації міської ради також здійснює функції організатора конкурсу щодо іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває у його віданні.

1.6 Проведення конкурсів на право оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке перебуває в оперативному управлінні закладів, установ та організацій або господарському віданні комунальних підприємств, засновником яких є Запорізька міська рада, здійснюється безпосередньо вказаними суб’єктами (організаторами конкурсу).

1.7 Кошти, отримані за результатами конкурсів та в якості реєстраційних внесків їх учасників, перераховуються до єдиного цільового фонду Запорізької міської ради.

 

1.8 У випадку, якщо разом з об’єктом нерухомого майна підлягає передачі в оренду інше окреме індивідуально визначене майно, проводиться єдиний конкурс на право його оренди в порядку, передбаченому даним Положенням для об’єктів нерухомості.

 2 Конкурсна комісія

 2.1 Проведення конкурсів на право оренди об’єктів комунальної власності, зазначених в п.1.5 Положення, здійснюється постійно діючою конкурсною комісією.

2.1.1 До складу постійно діючої конкурсної комісії на право оренди об’єктів комунальної власності, які зазначені в п.1.5 Положення, включаються:

- перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (голова конкурсної комісії);

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який відповідно до розподілу функціональних обов’язків координує роботу департаменту комунальної власності та приватизації міської ради  (заступник голови конкурсної комісії);

- начальник відділу з питань оренди управління комунальної власності департаменту комунальної власності та приватизації міської ради (секретар комісії);

- два представники постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин;

- представник постійної депутатської комісії з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів;

- начальник відділу контролю договірних відносин управління приватизації департаменту комунальної власності та приватизації міської ради;

- начальник юридичного відділу виконкому ради.

2.1.2 Персональний склад постійно діючої конкурсної комісії затверджується міським головою з урахуванням вимог п.2.1.1 Положення та за результатом розгляду пропозицій відповідних постійно діючих депутатських комісій.

2.2 Склад конкурсних комісій на право оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке перебуває в оперативному управлінні закладів, установ та організацій або господарському віданні комунальних підприємств, засновником яких є Запорізька міська рада, затверджується наказами керівників даних суб’єктів.

При проведенні конкурсу суб’єкти права комунальної власності керуються нормами даного Положення та несуть відповідальність за дотримання в його процесі вимог чинного законодавства України та актів органів місцевого самоврядування м.Запоріжжя.

2.3 Конкурсна комісія наділяється наступним обсягом прав та обов’язків, а саме здійснює:

- визначення дати проведення та умов конкурсу;

- визначення строку оренди майна;

- встановлення розміру реєстраційного внеску конкурсантів за участь у конкурсі в межах, передбачених п.4.5 Положення;

- прийняття рішення щодо допуску особи до участі у конкурсі;

- розгляд та аналіз пропозицій учасників конкурсу;

- оголошення другого туру конкурсу між його учасниками (за необхідністю);

- оголошення перерви в засіданні конкурсної комісії;

- визначення переможця конкурсу;

- скасування результатів конкурсу;

- визначення строку виконання переможцями конкурсів зобов'язань не фінансового характеру;

- надання пропозицій департаменту комунальної власності та приватизації міської ради та (або) виконавчому комітету міської ради про скасування наказів про проведення конкурсу на право оренди об’єкту права комунальної власності, в тому числі з метою включення його до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом аукціону або конкурсу, або подальшого використання для власних потреб суб’єктами права комунальної власності.

2.4 Керує діяльністю конкурсної комісії та організовує її роботу голова комісії.

2.4.1 Голова комісії в межах своєї компетенції:

- скликає засідання комісії;

- головує на засіданнях;

- організовує роботу комісії;

- дає доручення членам комісії;

- має вирішальний голос при визначенні переможця конкурсу у випадках, встановлених п.5.7 Положення.

2.4.2 Заступник голови конкурсної комісії має право здійснювати повноваження голови комісії, передбачені п.2.4.1 Положення, у разі його відсутності.

2.4.3 Секретар комісії в межах своєї компетенції:

- веде протокол засідання комісії;

- забезпечує роботу комісії;

- здійснює заходи щодо інформування членів комісії та учасників конкурсу про дату, час та місце  засідання комісії.

2.5 У разі відсутності члена конкурсної комісії, який є посадовою особою органів місцевого самоврядування, його повноваження як члена комісії покладаються на його заступника або посадову особу, яка призначена виконувачем його обов’язків на час такої відсутності. Зазначені особи наділяються на відповідний період часу повним обсягом прав та обов’язків члена конкурсної комісії.

2.6 Фіксація роботи конкурсної комісії здійснюється шляхом ведення протоколів її засідань, які підписуються всіма членами комісії, присутніми на відповідних засіданнях.

Протокол підготовчого засідання конкурсної комісії підписується головою та секретарем конкурсної комісії. У разі відсутності голови конкурсної комісії протокол підписується його заступником.

 3 Оголошення конкурсу

 3.1 Оголошення конкурсів на право оренди об’єктів права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя, зазначених в п.1.5 Положення, здійснюється на підставі наказів департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради.

3.2 Конкурси на право оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке перебуває в оперативному управлінні закладів, установ та організацій або господарському віданні комунальних підприємств, засновником яких є Запорізька міська рада, оголошуються даними суб’єктами на підставі наказу органу, уповноваженого управляти комунальним майном, – департаменту комунальної власності та приватизації міської ради.

3.3 Підставою для оголошення конкурсу є надходження заяв про оренду майна від двох або більше суб’єктів, а також ініціатива орендодавців, балансоутримувачів комунального майна або органів місцевого самоврядування відповідно до визначеної компетенції.

Конкурс оголошується в обов’язковому порядку у випадках, коли чинними законодавчими актами України встановлено, що передача в оренду об’єктів права комунальної власності здійснюється виключно на конкурсних засадах.

3.4 Оголошення конкурсу здійснюється шляхом оприлюднення інформації про проведення конкурсу, яка публікується у офіційних засобах масової інформації Запорізької міської ради – газеті “Запорізька Січ” та на WEB-сайті міської ради. Публікація може здійснюватися також в інших засобах масової інформації.

Інформація про проведення конкурсу публікується не пізніше, ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати його проведення.

3.5 Інформація щодо проведення конкурсу, яка оприлюднюється, повинна містити відомості про:

об’єкт, на право оренди якого оголошено конкурс;

розмір реєстраційного внеску за участь у конкурсі;

дату проведення конкурсу;

кінцевий термін прийняття заяв та матеріалів, передбачених умовами конкурсу;

відомості про організатора конкурсу (найменування, юридична адреса, контактні телефони).

Додатково на WEB-сайті міської ради розміщуються умови проведення конкурсу та за необхідності інша інформація.

 4 Підготовка до проведення конкурсу

 4.1 Здійснення заходів з технічного та документального супроводження роботи конкурсної комісії, заходів щодо оприлюднення інформації про проведення конкурсу, здійснення інформаційно-дорадчої роботи з потенційними учасниками конкурсу про порядок його проведення, прийняття заяв та реєстрація учасників, прийняття матеріалів на виконання умов конкурсу від його учасників, подання зазначених матеріалів комісії для розгляду на її засіданні покладається на організаторів конкурсу.

4.2 Підготовці розпорядчого документу про проведення конкурсу на право оренди об’єкта комунальної власності має передувати процедура отримання всіх необхідних узгоджень щодо передачі в оренду майна, встановлених чинним законодавством України та актами органів місцевого самоврядування м.Запоріжжя. Контроль за дотриманням даної процедури здійснюють орендодавці відповідного майна.

4.3 Суб’єкт права комунальної власності, який виступає ініціатором конкурсу та (або) балансоутримувач відповідного майна, зобов’язані подати до виконавчого комітету міської ради:

- клопотання про проведення конкурсу на право оренди об’єкту  комунальної власності;

- відомості про об’єкт (номер приміщення, позначення будівлі згідно з матеріалами технічної інвентаризації, технічні характеристики /площа/);

- ксерокопії матеріалів технічної інвентаризації (за наявності);

- пропозиції щодо умов проведення конкурсу (за необхідності);

- інформацію щодо суб’єкта права комунальної власності, в оперативному управлінні або господарському віданні якого перебуває об’єкт конкурсу;

- інформацію про особу з зазначенням номеру контактного телефону, яка є відповідальною за допуск потенційних учасників конкурсу до огляду об’єкту.

- інші відомості (за необхідності).

4.4 Перше засідання конкурсної комісії є підготовчим.

На підготовчому засіданні конкурсною комісією розглядаються матеріали, зазначені в п.4.3 Положення, та за результатами їх обговорення затверджуються умови конкурсу та строк оренди майна, розмір реєстраційного внеску учасника конкурсу, визначається дата його проведення та кінцеві терміни подання учасниками заяв та матеріалів на виконання умов конкурсу, інші питання.

4.5 Розмір реєстраційного внеску за участь у конкурсі не може бути меншим ніж 200 (двісті) гривень та не може перевищувати 2000 (двох тисяч) гривень.

Сплачені реєстраційні внески поверненню не підлягають, в тому числі особам, що їх сплатили, але не прийняли участь у конкурсі.

Реєстраційні внески підлягають поверненню за заявою особи, що їх сплатила, виключно у випадку, якщо конкурс було оголошено, але не проведено внаслідок його скасування з будь-яких підстав.

4.6 Оприлюднення в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу відповідно до п.п.3.4,3.5 Положення здійснюється після підготовчого засідання конкурсної комісії.

4.7 Суб’єкт права комунальної власності, в оперативному управлінні або господарському віданні якого перебуває об’єкт, а також орендар, якщо на момент оголошення конкурсу об'єкт перебуває в оренді, зобов’язані надати потенційному учаснику конкурсу можливість ознайомлення з відповідним об’єктом.

4.8 Для подання заяви та реєстрації себе у якості учасника конкурсу юридичні та фізичні особи, зазначені в п.1.4 Положення, сплачують реєстраційні внески за участь у конкурсі у розмірі, затвердженому конкурсною комісією.

Заяви встановленого зразку (додаток до Положення) разом з доказами сплати реєстраційного внеску подаються бажаючими прийняти участь у конкурсі організатору конкурсу.

Особа допускається до участі у конкурсі виключно за умови подання відповідної заяви, сплати реєстраційного внеску та подання матеріалів на виконання умов конкурсу.

4.9 Реєстрація осіб у якості учасників конкурсу проводиться з дня його оголошення в засобах масової інформації та закінчується у момент, який визначено конкурсною комісією кінцевим терміном прийняття відповідних заяв.

Реєстрація може здійснюватися в електронному вигляді шляхом внесення відомостей про учасника конкурсу (прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи– суб’єкта підприємницької діяльності, назва юридичної особи, якими подана заява) з зазначенням реєстраційного номеру та дати реєстрації заяви, об’єкта конкурсу. Форму ведення реєстрації конкурсантів обирає організатор конкурсу.

4.10 Не підлягають розголошенню такі відомості:

- про учасників конкурсу та їх кількість (до закінчення конкурсної процедури та оголошення переможця конкурсу);

- які містяться в документах, поданих учасниками конкурсу (за винятком конкурсних пропозицій учасників конкурсу після закінчення конкурсної процедури та оголошення переможця конкурсу).

4.11 Викладені пропозиції та зобов’язання учасників конкурсу в запечатаних конвертах подаються ними в день проведення конкурсу у визначений умовами конкурсу час та зберігаються до засідання комісії у організатора конкурсу або голови конкурсної комісії. Конверт подається з написом «НА КОНКУРС», скріплений печаткою учасника або особистим підписом.

Якщо конкурс не відбувся у встановлений термін і конверти учасників не розкривалися, а конкурсні пропозиції членами конкурсної комісії не вивчалися, учасник конкурсу має право отримати назад конверт зі своїми пропозиціями, та подати його комісії у день її наступного засідання, при цьому учасником конкурсу його пропозиції можуть бути змінені.

4.12 Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями здійснюється на засіданні конкурсної комісії. Перед розкриттям конвертів члени комісії повинні перевірити та засвідчити їх цілісність та неушкодженість.

4.13 Передача в оренду нежитлових приміщень, які розташовані в підвальних поверхах багатоквартирних житлових будинків, здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством.

Підтвердження належності або неналежності приміщення в житловому будинку до допоміжних, здійснюється на підставі висновку експерта, який має відповідну кваліфікацію та дозвіл на виконання таких робіт.

 5 Порядок проведення конкурсу

 5.1 Засідання конкурсної комісії є закритими та проводяться за наявності не менше ніж 2/3 від загального складу комісії.

За необхідності отримання додаткової інформації, на засідання комісії для надання пояснень можуть бути запрошеними учасники конкурсу, а також суб’єкти права комунальної власності, в оперативному управлінні або господарському віданні яких перебувають конкурсні об’єкти.

5.2 Конкурсна комісія має право відмовити особі у прийнятті участі у конкурсі, якщо подані нею матеріали не відповідають вимогам цього Положення та (або) умовам конкурсу.

5.3 Якщо за результатом аналізу поданих матеріалів учасників у конкурсної комісії постала необхідність в отриманні додаткової інформації, може бути оголошено перерву у засіданні конкурсної комісії до подання необхідних відомостей.

5.4 Рішення про визнання учасника переможцем конкурсу приймається простою більшістю голосів присутніх членів комісії шляхом відкритого голосування.

5.5 У випадках, якщо учасником конкурсу є фізична особа-суб’єкт підприємницької діяльності, яка одночасно входить до складу конкурсної комісії, або юридична особа, керівником чи одним із засновників якої є член такої комісії, останній має повідомити комісію про вказані обставини та не приймає участі у обговоренні пропозицій учасників та голосуванні при визначенні переможця конкурсу.

5.6 У разі, якщо жоден з учасників конкурсу не набрав достатньої кількості голосів для визнання його переможцем конкурсу, та (або) пропозиції учасників були рівнозначними або різнилися не суттєво, конкурсна комісія може оголосити другий тур конкурсу між усіма його учасниками або між визначеним колом учасників, які надали найкращі пропозиції, і запропонувати додаткові умови.

До додаткових умов може бути віднесено збільшення розміру орендної плати, надання пропозицій щодо більш ефективних умов використання, капітального ремонту (реконструкції) об’єкту, надання вигідніших умов сприяння соціально-економічному та культурному розвитку міста.

5.7 За умови проведення другого туру конкурсу рішення конкурсної комісії про визнання учасника переможцем приймається простою більшістю голосів присутніх членів комісії шляхом відкритого голосування.

У разі, якщо голоси розділилися порівну, вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

5.8 Визначення переможця конкурсу здійснюється за сукупністю наданих пропозицій щодо розміру орендної плати за користування об’єктом, умов використання та капітального ремонту (реконструкції) об’єкта, умов сприяння соціально-економічному та культурному розвитку міста.

При винесенні рішення про визначення переможця конкурсу, в разі передачі в оренду об’єкту для використання за соціальним спрямуванням, члени комісії керуються власними переконаннями виходячи з пріоритетності вирішення соціальних проблем міста, а за рівності соціальних пропозицій конкурсантів – за вищенаведеними критеріями.

5.9 Конкурс визначається таким, що не відбувся, у випадку якщо:

до закінчення строку прийняття заяв про участь у конкурсі не надійшло жодної заяви;

ні одна з поданих пропозицій не відповідає умовам конкурсу та (або) чинному законодавству України, актам органів місцевого самоврядування м.Запоріжжя.

5.10 У разі, якщо особа, допущена до участі в конкурсі, є єдиним учасником та її пропозиції і подані матеріали відповідають всім умовам конкурсу, комісія може визнати її переможцем конкурсу.

5.11 Інформація про підсумки конкурсу оприлюднюється його організатором в засобах масової інформації, зазначених в п.3.4 Положення, протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту прийняття рішення конкурсною комісією.

5.12 За умови переносу дати конкурсу або засідання конкурсної комісії, учасники конкурсу повідомляються про це шляхом оприлюднення на WEB-сайті міської ради інформації, з зазначенням нової дати засідання комісії, його час та місце.

 6 Заключні положення

 6.1 Суб’єкт, визнаний конкурсною комісією переможцем конкурсу на право оренди об’єкту права комунальної власності, протягом 10 календарних днів з моменту оприлюднення інформації про результати конкурсу повинен виконати фінансові зобов’язання, що були зазначені в його конкурсній пропозиції, та надати відповідні підтверджувальні документи організатору конкурсу.

Зобов’язання переможця конкурсу не фінансового характеру виконуються ним в строки, встановлені конкурсною комісією. Організатор конкурсу зобов’язаний письмово повідомити вказану особу про встановлені конкурсною комісією строки виконання зобов’язань не фінансового характеру.

6.2 Підставою для укладання орендодавцем договору оренди об’єкту права комунальної власності з фізичною або юридичною особою є рішення конкурсної комісії про визнання її переможцем відповідного конкурсу, зафіксоване у протоколі засідання конкурсної комісії.

Договір оренди укладається за умови виконання в повному обсязі фінансових зобов’язань переможця конкурсу та його зобов’язань не фінансового характеру, термін виконання яких наступив на момент укладання відповідного договору.

Зобов’язання переможця конкурсу не фінансового характеру, термін виконання яких не наступив на момент укладання договору оренди, включаються до умов відповідного договору оренди.

6.3 Конкурсна комісія, виконавчий комітет міської ради мають право скасувати результати конкурсу за таких обставин:

а) переможець в установлений строк не виконав в повному обсязі або частково свої зобов’язання, що виникли за результатом конкурсу на право оренди об’єкта комунальної власності;

б) повідомив про відмову від укладання договору оренди або не уклав його у розумний строк;

в) внесено протест органів прокуратури на рішення конкурсної комісії в разі наявності порушень чинного законодавства при проведенні конкурсу;

г) у інших випадках, коли стали відомими факти порушень чинного законодавства та вимог даного Положення при проведенні конкурсу.

6.4 Часткове або в повному обсязі не виконання переможцем конкурсу в установлений строк прийнятих на себе за результатом конкурсу фінансових зобов’язань, а також зобов’язань не фінансового характеру, строк виконання яких наступив до укладання договору оренди, є підставою для скасування конкурсною комісією результатів конкурсу.

Не виконання переможцем конкурсу зобов’язань не фінансового характеру, які включені до умов укладеного з ним договору оренди, є підставою для розірвання договору оренди. При цьому скасування конкурсною комісією результатів конкурсу не вимагається.

6.5 Контроль за виконанням переможцями конкурсів зобов’язань здійснюють виконавчі органи міської ради та інші суб’єкти права комунальної власності відповідно до нижченаведеного розподілу повноважень:

а) щодо своєчасності та повноти надходження коштів до єдиного цільового фонду Запорізької міської ради:

- департамент комунальної власності та приватизації міської ради за результатами конкурсів на право оренди об’єктів права комунальної власності, зазначених у п.1.5 Положення;

- заклади, установи, організації, підприємства, які є суб’єктами права комунальної власності, - за результатами конкурсів на право оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває в їх оперативному управлінні або господарському віданні;

б) щодо виконання зобов’язань не фінансового характеру (передача майна до комунальної власності територіальної громади міста, виконання робіт з капітального ремонту, реконструкції комунальних об’єктів, благоустрою тощо), а також надання благодійної, соціальної допомоги окремим верствам громадян, організаціям, що втілюють соціальні програми - виконавчі органи міської ради відповідно до встановленої міською радою компетенції даних органів та балансоутримувачі відповідного комунального майна.

6.6 За умови порушення вимог, встановлених даним Положенням, учасник має право звернутися з відповідною заявою про усунення порушень до голови конкурсної комісії та (або) виконавчого комітету міської ради.

6.7 Спори, які виникають у процесі проведення або за результатами конкурсу, а також питання, не врегульовані даним Положенням, вирішуються в установленому чинним законодавством порядку.

 

 

Секретар ради                                                                                             В.Ф.Кальцев

 

 

     Додаток  до Положення

Реєстраційний

 

 

 

 

номер
“ ___ ” __________ 200__р.
( дата реєстрації заяви)

 

З А Я В А
на участь в конкурсі на право оренди об’єкта комунальної  власності
територіальної громади м. Запоріжжя

 

ОБ’ЄКТОМ конкурсу є: ________________________________________________
                                                                (відомості про об’єкт)
ЗАЯВНИК - ___________________________________________________               

в особі ________________________________________________________________
(П.І.Б керівника або уповноваженої особи,  посада, контактний телефон)              
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
(юридична адреса, реквізити)

З умовами та процедурою конкурсу ознайомлений, інформаційний пакет отримано.

Додається: копія документа про сплату реєстраційного внеску (в 1 примирнику)

 

 

ЗАЯВНИК                                                                    

______________________                            
м.п. (підпис заявника)
______________________
(дата)                                                                            

Секретар ради                                                                                             В.Ф.Кальцев


 

Звіт про базове відстеження результативності

 

 

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 

відстежується, дата його прийняття та номер.

Рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 31.08.2010 №384 „Про затвердження Положення про єдиний порядок укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності, які надають послуги зв’язку, Інтернет та телекомунікаційні послуги на об’єктах нерухомого майна на території міста Запоріжжя” від 21.04.2010 № 170

2. Назва виконавця заходів відстеження

Виконавцем заходів базового відстеження є управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради.

3. Цілі прийняття акта

Ціллю здійснення державного регулювання є забезпечення єдиного порядку укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності, які надають послуги зв’язку, Інтернет та телекомунікаційні послуги на об’єктах нерухомого майна міста Запоріжжя.

4. Строк виконання базового відстеження

Строк виконання базового відстеження – постійно

5. Методи одержання результатів відстеження

Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради відповідно до методики відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиме відстеження.

6. Дані та припущення на основі яких відстежувалась результативність та способи одержання даних

Пропозиції робочої групи створеної згідно з розпорядженням міського голови від 01.02.2011 №50р «Про затвердження складу робочої групи з питань державної регуляторної політики» стосовно строків розгляду питання про надання згоди  від управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку міської ради і департаменту  архітектури та містобудування міської ради щодо погодження питання суб'єктом господарської діяльності з балансоутримувачами об'єктів нерухомого майна, районними адміністраціями міської ради та мешканцями будинків.

7. Якісні значення показників результативності акта

Якісні значення показників результативності акта забезпечується шляхом визначення строків, а саме: у 10-денний термін розглядаються питання про надання згоди  від управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку міської ради і департаменту  архітектури та містобудування міської ради щодо погодження питання суб'єктом господарської діяльності з балансоутримувачами об'єктів нерухомого майна, районними адміністраціями міської ради та мешканцями будинків на укладання договорів встановлення сервітуту.

8. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта

та ступеня досягнення визначених цілей

Даним рішенням виконавчого комітету міської ради визначається єдиний термін для розгляду питань на надання згоди від управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку міської ради і департаменту  архітектури та містобудування міської ради щодо погодження питання суб'єктом господарської діяльності з балансоутримувачами об'єктів нерухомого майна, районними адміністраціями міської ради та мешканцями будинків.

 

 

Заступник міського голови з

питань діяльності виконавчих

органів ради                                                                                                                              С.М.Гладченко

 

 


 

До уваги населення, підприємств, установ та організацій!

 

З метою одержання зауважень та пропозицій від населення, підприємств, установ та організацій усіх форм власності Запорізька міська рада публікує повідомлення про оприлюднення проекту рішення Запорізької міської ради «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів на право оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя».

Проект рішення разом з відповідним аналізом регуляторного впливу данного акту буде оприлюднено на WEB – сайті міської ради та в газеті «Запорізька Січ» не пізніше 5 днів з дня оприлюднення цього оголошення на WEB – сайті та в газеті «Запорізька Січ».

Свої зауваження та пропозиції просимо надавати до департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради за адресою: пр.Леніна,206, кабінет №104.

 

            ПРОЕКТ

 

Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів на право оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», Цивільним кодексом України, враховуючи рішення Запорізької міської ради від 18.02.2011 №6 «Про структуру виконавчих органів Запорізької міської ради, загальну чисельність апарату Запорізької міської ради та її виконавчих органів», від 18.02.2011 №66 «Про затвердження Положення про департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради», від 06.04.2011 №20 «Про передачу департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради окремих повноважень щодо управління об’єктами права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя», Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

          1 Затвердити Положення про порядок проведення конкурсів на право оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя (додається).

            2 Рішення Запорізької міської ради від 23.12.2009 №41 "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів на право оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя" вважати таким, що втратило чинність.

3 Раніше прийняті рішення органів місцевого самоврядування м.Запоріжжя з питань орендних відносин діють в частині, що не суперечить даному рішенню.

4 Управлінню з питань внутрішньої політики, преси та інформації міської ради забезпечити оприлюднення рішення у засобах масової інформації.

5 Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гриценка В.В. та постійну комісію з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин Таран Р.О.

 

Міський голова                                                                                                               О.Ч.Сін

 

Рішення підготовлено:

департаментом комунальної влас-

ності та приватизації міської ради

Директор департаменту                                                                                                   С.В.Стецюк

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням міської ради

__________ № ______

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення конкурсів на право оренди об’єктів

комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя

 

1 Загальні положення

1.1 Положення про порядок проведення конкурсів на право оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, Цивільного та Господарського кодексів України, Положення про департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради, затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 18.02.2011 №66, інших нормативно-правових актів.

Дане Положення визначає порядок проведення конкурсів на право оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя.

1.2 Мета конкурсу полягає у визначенні суб’єкта, який запропонує найбільший розмір орендної плати та (або) найбільш вигідні умови сприяння соціально-економічному та культурному розвитку міста.

1.3 Цей порядок поширюється на такі об’єкти оренди: цілісні майнові комплекси, їх структурні підрозділи, об'єкти нерухомості (окремо стоячі будівлі та споруди, нежитлові приміщення), інше окреме індивідуально визначене майно, які належать на праві комунальної власності територіальній громаді м.Запоріжжя (за винятком земельних ділянок).

Порядок проведення конкурсів на право забудови земельних ділянок на території м.Запоріжжя регламентується окремим положенням.

1.4 Учасниками конкурсу можуть бути юридичні та фізичні особи, які наділені правом виступати орендарями комунального майна відповідно до чинного законодавства України.

1.5 Організаційну роботу щодо підготовки та проведення конкурсів на право оренди цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, об’єктів нерухомості (будівель, споруд, нежитлових приміщень) здійснює департамент комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради (організатор конкурсу).

Департамент комунальної власності та приватизації міської ради також здійснює функції організатора конкурсу щодо іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває у його віданні.

1.6 Проведення конкурсів на право оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке перебуває в оперативному управлінні закладів, установ та організацій або господарському віданні комунальних підприємств, засновником яких є Запорізька міська рада, здійснюється безпосередньо вказаними суб’єктами (організаторами конкурсу).

1.7 Кошти, отримані за результатами конкурсів та в якості реєстраційних внесків їх учасників, перераховуються до єдиного цільового фонду Запорізької міської ради.

За рахунок коштів, що надійшли до місцевого бюджету в якості реєстраційних внесків, сплачуються витрати департаменту комунальної власності та приватизації міської ради на підготовку та проведення конкурсів, а також судові витрати на розгляд судовими інстанціями справ, пов’язаних з виникненням спорів щодо проведення конкурсів, виконання умов конкурсів, скасування результатів конкурсів та інших.

1.8 У випадку, якщо разом з об’єктом нерухомого майна підлягає передачі в оренду інше окреме індивідуально визначене майно, проводиться єдиний конкурс на право його оренди в порядку, передбаченому даним Положенням для об’єктів нерухомості.

2 Конкурсна комісія 

2.1 Проведення конкурсів на право оренди об’єктів комунальної власності, зазначених в п.1.5 Положення, здійснюється постійно діючою конкурсною комісією.

2.1.1 До складу постійно діючої конкурсної комісії на право оренди об’єктів комунальної власності, які зазначені в п.1.5 Положення, включаються:

- перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (голова конкурсної комісії);

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який відповідно до розподілу функціональних обов’язків координує роботу департаменту комунальної власності та приватизації міської ради  (заступник голови конкурсної комісії);

- директор департаменту комунальної власності та приватизації міської ради;

- начальник відділу з питань оренди управління комунальної власності департаменту комунальної власності та приватизації міської ради (секретар комісії);

- два представники постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації та земельних відносин;

- представник постійної депутатської комісії з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів;

- начальник відділу контролю договірних відносин управління приватизації департаменту комунальної власності та приватизації міської ради;

- начальник юридичного відділу виконкому ради.

2.1.2 Персональний склад постійно діючої конкурсної комісії затверджується міським головою з урахуванням вимог п.2.1.1 Положення та за результатом розгляду пропозицій відповідних постійно діючих депутатських комісій.

2.2 Склад конкурсних комісій на право оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке перебуває в оперативному управлінні закладів, установ та організацій або господарському віданні комунальних підприємств, засновником яких є Запорізька міська рада, затверджується наказами керівників даних суб’єктів.

При проведенні конкурсу суб’єкти права комунальної власності керуються нормами даного Положення та несуть відповідальність за дотримання в його процесі вимог чинного законодавства України та актів органів місцевого самоврядування м.Запоріжжя.

2.3 Конкурсна комісія наділяється наступним обсягом прав та обов’язків, а саме здійснює:

- визначення дати проведення та умов конкурсу;

- визначення строку оренди майна;

- встановлення розміру реєстраційного внеску конкурсантів за участь у конкурсі в межах, передбачених п.4.5 Положення;

- прийняття рішення щодо допуску особи до участі у конкурсі;

- розгляд та аналіз пропозицій учасників конкурсу;

- оголошення другого туру конкурсу між його учасниками (за необхідністю);

- оголошення перерви в засіданні конкурсної комісії;

- визначення переможця конкурсу;

- скасування результатів конкурсу;

- визначення строку виконання переможцями конкурсів зобов'язань не фінансового характеру;

- надання пропозицій департаменту комунальної власності та приватизації міської ради та (або) виконавчому комітету міської ради про скасування наказів про проведення конкурсу на право оренди об’єкту права комунальної власності, в тому числі з метою включення його до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом аукціону або конкурсу, або подальшого використання для власних потреб суб’єктами права комунальної власності.

2.4 Керує діяльністю конкурсної комісії та організовує її роботу голова комісії.

2.4.1 Голова комісії в межах своєї компетенції:

- скликає засідання комісії;

- головує на засіданнях;

- організовує роботу комісії;

- дає доручення членам комісії;

- має вирішальний голос при визначенні переможця конкурсу у випадках, встановлених п.5.7 Положення.

2.4.2 Заступник голови конкурсної комісії має право здійснювати повноваження голови комісії, передбачені п.2.4.1 Положення, у разі його відсутності.

2.4.3 Секретар комісії в межах своєї компетенції:

- веде протокол засідання комісії;

- забезпечує роботу комісії;

- здійснює заходи щодо інформування членів комісії та учасників конкурсу про дату, час та місце  засідання комісії.

2.5 У разі відсутності члена конкурсної комісії, який є посадовою особою органів місцевого самоврядування, його повноваження як члена комісії покладаються на його заступника або посадову особу, яка призначена виконувачем його обов’язків на час такої відсутності. Зазначені особи наділяються на відповідний період часу повним обсягом прав та обов’язків члена конкурсної комісії.

2.6 Фіксація роботи конкурсної комісії здійснюється шляхом ведення протоколів її засідань, які підписуються всіма членами комісії, присутніми на відповідних засіданнях.

Протокол підготовчого засідання конкурсної комісії підписується головою та секретарем конкурсної комісії. У разі відсутності голови конкурсної комісії протокол підписується його заступником.

3 Оголошення конкурсу 

3.1 Оголошення конкурсів на право оренди об’єктів права комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя, зазначених в п.1.5 Положення, здійснюється на підставі наказів департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради.

3.2 Конкурси на право оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке перебуває в оперативному управлінні закладів, установ та організацій або господарському віданні комунальних підприємств, засновником яких є Запорізька міська рада, оголошуються даними суб’єктами на підставі наказу органу, уповноваженого управляти комунальним майном, – департаменту комунальної власності та приватизації міської ради.

3.3 Підставою для оголошення конкурсу є надходження заяв про оренду майна від двох або більше суб’єктів, а також ініціатива орендодавців, балансоутримувачів комунального майна або органів місцевого самоврядування відповідно до визначеної компетенції.

Конкурс оголошується в обов’язковому порядку у випадках, коли чинними законодавчими актами України встановлено, що передача в оренду об’єктів права комунальної власності здійснюється виключно на конкурсних засадах.

3.4 Оголошення конкурсу здійснюється шляхом оприлюднення інформації про проведення конкурсу, яка публікується у офіційних засобах масової інформації Запорізької міської ради – газеті “Запорізька Січ” та на WEB-сайті міської ради. Публікація може здійснюватися також в інших засобах масової інформації.

Інформація про проведення конкурсу публікується не пізніше, ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати його проведення.

3.5 Інформація щодо проведення конкурсу, яка оприлюднюється, повинна містити відомості про:

об’єкт, на право оренди якого оголошено конкурс;

дату проведення конкурсу;

кінцевий термін прийняття заяв та матеріалів, передбачених умовами конкурсу;

відомості про організатора конкурсу (найменування, юридична адреса, контактні телефони).

Додатково на WEB-сайті міської ради розміщуються умови проведення конкурсу та за необхідності інша інформація.

4 Підготовка до проведення конкурсу 

4.1 Здійснення заходів з технічного та документального супроводження роботи конкурсної комісії, заходів щодо оприлюднення інформації про проведення конкурсу, здійснення інформаційно-дорадчої роботи з потенційними учасниками конкурсу про порядок його проведення, прийняття заяв та реєстрація учасників, прийняття матеріалів на виконання умов конкурсу від його учасників, подання зазначених матеріалів комісії для розгляду на її засіданні покладається на організаторів конкурсу.

4.2 Підготовці розпорядчого документу про проведення конкурсу на право оренди об’єкта комунальної власності має передувати процедура отримання всіх необхідних узгоджень щодо передачі в оренду майна, встановлених чинним законодавством України та актами органів місцевого самоврядування м.Запоріжжя. Контроль за дотриманням даної процедури здійснюють орендодавці відповідного майна.

4.3 Суб’єкт права комунальної власності, який виступає ініціатором конкурсу та (або) балансоутримувач відповідного майна, зобов’язані подати до виконавчого комітету міської ради:

- клопотання про проведення конкурсу на право оренди об’єкту  комунальної власності;

- відомості про об’єкт (номер приміщення, позначення будівлі згідно з матеріалами технічної інвентаризації, технічні характеристики /площа/);

- ксерокопії матеріалів технічної інвентаризації (за наявності);

- пропозиції щодо умов проведення конкурсу (за необхідності);

- інформацію щодо суб’єкта права комунальної власності, в оперативному управлінні або господарському віданні якого перебуває об’єкт конкурсу;

- інформацію про особу з зазначенням номеру контактного телефону, яка є відповідальною за допуск потенційних учасників конкурсу до огляду об’єкту.

- інші відомості (за необхідності).

4.4 Перше засідання конкурсної комісії є підготовчим.

На підготовчому засіданні конкурсною комісією розглядаються матеріали, зазначені в п.4.3 Положення, та за результатами їх обговорення затверджуються умови конкурсу та строк оренди майна, розмір реєстраційного внеску учасника конкурсу, визначається дата його проведення та кінцеві терміни подання учасниками заяв та матеріалів на виконання умов конкурсу, інші питання.

4.5 Розмір реєстраційного внеску за участь у конкурсі не може бути меншим ніж 200 (двісті) гривень та не може перевищувати 2000 (двох тисяч) гривень.

Сплачені реєстраційні внески поверненню не підлягають, в тому числі особам, що їх сплатили, але не прийняли участь у конкурсі.

Реєстраційні внески підлягають поверненню за заявою особи, що їх сплатила, виключно у випадку, якщо конкурс було оголошено, але не проведено внаслідок його скасування з будь-яких підстав.

4.6 Оприлюднення в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу відповідно до п.п.3.4,3.5 Положення здійснюється після підготовчого засідання конкурсної комісії.

4.7 Суб’єкт права комунальної власності, в оперативному управлінні або господарському віданні якого перебуває об’єкт, а також орендар, якщо на момент оголошення конкурсу об'єкт перебуває в оренді, зобов’язані надати потенційному учаснику конкурсу можливість ознайомлення з відповідним об’єктом.

4.8 Для подання заяви та реєстрації себе у якості учасника конкурсу юридичні та фізичні особи, зазначені в п.1.4 Положення, сплачують реєстраційні внески за участь у конкурсі у розмірі, затвердженому конкурсною комісією.

Заяви встановленого зразку (додаток до Положення) разом з доказами сплати реєстраційного внеску подаються бажаючими прийняти участь у конкурсі організатору конкурсу.

Особа допускається до участі у конкурсі виключно за умови подання відповідної заяви, сплати реєстраційного внеску та подання матеріалів на виконання умов конкурсу.

4.9 Реєстрація осіб у якості учасників конкурсу проводиться з дня його оголошення в засобах масової інформації та закінчується у момент, який визначено конкурсною комісією кінцевим терміном прийняття відповідних заяв.

Реєстрація може здійснюватися в електронному вигляді шляхом внесення відомостей про учасника конкурсу (прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи– суб’єкта підприємницької діяльності, назва юридичної особи, якими подана заява) з зазначенням реєстраційного номеру та дати реєстрації заяви, об’єкта конкурсу. Форму ведення реєстрації конкурсантів обирає організатор конкурсу.

4.10 Не підлягають розголошенню такі відомості:

- про учасників конкурсу та їх кількість (до закінчення конкурсної процедури та оголошення переможця конкурсу);

- які містяться в документах, поданих учасниками конкурсу (за винятком конкурсних пропозицій учасників конкурсу після закінчення конкурсної процедури та оголошення переможця конкурсу).

4.11 Викладені пропозиції та зобов’язання учасників конкурсу в запечатаних конвертах подаються ними в день проведення конкурсу у визначений умовами конкурсу час та зберігаються до засідання комісії у організатора конкурсу або голови конкурсної комісії. Конверт подається з написом «НА КОНКУРС», скріплений печаткою учасника або особистим підписом.

Якщо конкурс не відбувся у встановлений термін і конверти учасників не розкривалися, а конкурсні пропозиції членами конкурсної комісії не вивчалися, учасник конкурсу має право отримати назад конверт зі своїми пропозиціями, та подати його комісії у день її наступного засідання, при цьому учасником конкурсу його пропозиції можуть бути змінені.

4.12 Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями здійснюється на засіданні конкурсної комісії. Перед розкриттям конвертів члени комісії повинні перевірити та засвідчити їх цілісність та неушкодженість.

4.13 Передача в оренду нежитлових приміщень, які розташовані в підвальних поверхах багатоквартирних житлових будинків, здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством.

Підтвердження належності або неналежності приміщення в житловому будинку до допоміжних, здійснюється на підставі висновку експерта, який має відповідну кваліфікацію та дозвіл на виконання таких робіт.

5 Порядок проведення конкурсу 

5.1 Засідання конкурсної комісії є закритими та проводяться за наявності не менше ніж 2/3 від загального складу комісії.

За необхідності отримання додаткової інформації, на засідання комісії для надання пояснень можуть бути запрошеними учасники конкурсу, а також суб’єкти права комунальної власності, в оперативному управлінні або господарському віданні яких перебувають конкурсні об’єкти.

5.2 Конкурсна комісія має право відмовити особі у прийнятті участі у конкурсі, якщо подані нею матеріали не відповідають вимогам цього Положення та (або) умовам конкурсу.

5.3 Якщо за результатом аналізу поданих матеріалів учасників у конкурсної комісії постала необхідність в отриманні додаткової інформації, може бути оголошено перерву у засіданні конкурсної комісії до подання необхідних відомостей.

5.4 Рішення про визнання учасника переможцем конкурсу приймається простою більшістю голосів присутніх членів комісії шляхом відкритого голосування.

5.5 У випадках, якщо учасником конкурсу є фізична особа-суб’єкт підприємницької діяльності, яка одночасно входить до складу конкурсної комісії, або юридична особа, керівником чи одним із засновників якої є член такої комісії, останній має повідомити комісію про вказані обставини та не приймає участі у обговоренні пропозицій учасників та голосуванні при визначенні переможця конкурсу.

5.6 У разі, якщо жоден з учасників конкурсу не набрав достатньої кількості голосів для визнання його переможцем конкурсу, та (або) пропозиції учасників були рівнозначними або різнилися не суттєво, конкурсна комісія може оголосити другий тур конкурсу між усіма його учасниками або між визначеним колом учасників, які надали найкращі пропозиції, і запропонувати додаткові умови.

До додаткових умов може бути віднесено збільшення розміру орендної плати, надання пропозицій щодо більш ефективних умов використання, капітального ремонту (реконструкції) об’єкту, надання вигідніших умов сприяння соціально-економічному та культурному розвитку міста.

5.7 За умови проведення другого туру конкурсу рішення конкурсної комісії про визнання учасника переможцем приймається простою більшістю голосів присутніх членів комісії шляхом відкритого голосування.

У разі, якщо голоси розділилися порівну, вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

5.8 Визначення переможця конкурсу здійснюється за сукупністю наданих пропозицій щодо розміру орендної плати за користування об’єктом, умов використання та капітального ремонту (реконструкції) об’єкта, умов сприяння соціально-економічному та культурному розвитку міста.

При винесенні рішення про визначення переможця конкурсу, в разі передачі в оренду об’єкту для використання за соціальним спрямуванням, члени комісії керуються власними переконаннями виходячи з пріоритетності вирішення соціальних проблем міста, а за рівності соціальних пропозицій конкурсантів – за вищенаведеними критеріями.

5.9 Конкурс визначається таким, що не відбувся, у випадку якщо:

до закінчення строку прийняття заяв про участь у конкурсі не надійшло жодної заяви;

ні одна з поданих пропозицій не відповідає умовам конкурсу та (або) чинному законодавству України, актам органів місцевого самоврядування м.Запоріжжя.

5.10 У разі, якщо особа, допущена до участі в конкурсі, є єдиним учасником та її пропозиції і подані матеріали відповідають всім умовам конкурсу, комісія може визнати її переможцем конкурсу.

5.11 Інформація про підсумки конкурсу оприлюднюється його організатором в засобах масової інформації, зазначених в п.3.4 Положення, протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту прийняття рішення конкурсною комісією.

5.12 За умови переносу дати конкурсу або засідання конкурсної комісії, учасники конкурсу повідомляються про це шляхом оприлюднення на WEB-сайті міської ради інформації, з зазначенням нової дати засідання комісії, його час та місце.

 6 Заключні положення

 6.1 Суб’єкт, визнаний конкурсною комісією переможцем конкурсу на право оренди об’єкту права комунальної власності, протягом 10 календарних днів з моменту оприлюднення інформації про результати конкурсу повинен виконати фінансові зобов’язання, що були зазначені в його конкурсній пропозиції, та надати відповідні підтверджувальні документи організатору конкурсу.

Зобов’язання переможця конкурсу не фінансового характеру виконуються ним в строки, встановлені конкурсною комісією. Організатор конкурсу зобов’язаний письмово повідомити вказану особу про встановлені конкурсною комісією строки виконання зобов’язань не фінансового характеру.

6.2 Підставою для укладання орендодавцем договору оренди об’єкту права комунальної власності з фізичною або юридичною особою є рішення конкурсної комісії про визнання її переможцем відповідного конкурсу, зафіксоване у протоколі засідання конкурсної комісії.

Договір оренди укладається за умови виконання в повному обсязі фінансових зобов’язань переможця конкурсу та його зобов’язань не фінансового характеру, термін виконання яких наступив на момент укладання відповідного договору.

Зобов’язання переможця конкурсу не фінансового характеру, термін виконання яких не наступив на момент укладання договору оренди, включаються до умов відповідного договору оренди.

6.3 Конкурсна комісія, виконавчий комітет міської ради мають право скасувати результати конкурсу за таких обставин:

а) переможець в установлений строк не виконав в повному обсязі або частково свої зобов’язання, що виникли за результатом конкурсу на право оренди об’єкта комунальної власності;

б) повідомив про відмову від укладання договору оренди або не уклав його у розумний строк;

в) внесено протест органів прокуратури на рішення конкурсної комісії в разі наявності порушень чинного законодавства при проведенні конкурсу;

г) у інших випадках, коли стали відомими факти порушень чинного законодавства та вимог даного Положення при проведенні конкурсу.

6.4 Часткове або в повному обсязі не виконання переможцем конкурсу в установлений строк прийнятих на себе за результатом конкурсу фінансових зобов’язань, а також зобов’язань не фінансового характеру, строк виконання яких наступив до укладання договору оренди, є підставою для скасування конкурсною комісією результатів конкурсу.

Не виконання переможцем конкурсу зобов’язань не фінансового характеру, які включені до умов укладеного з ним договору оренди, є підставою для розірвання договору оренди. При цьому скасування конкурсною комісією результатів конкурсу не вимагається.

6.5 Контроль за виконанням переможцями конкурсів зобов’язань здійснюють виконавчі органи міської ради та інші суб’єкти права комунальної власності відповідно до нижченаведеного розподілу повноважень:

а) щодо своєчасності та повноти надходження коштів до єдиного цільового фонду Запорізької міської ради:

- департамент комунальної власності та приватизації міської ради за результатами конкурсів на право оренди об’єктів права комунальної власності, зазначених у п.1.5 Положення;

- заклади, установи, організації, підприємства, які є суб’єктами права комунальної власності, - за результатами конкурсів на право оренди іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває в їх оперативному управлінні або господарському віданні;

б) щодо виконання зобов’язань не фінансового характеру (передача майна до комунальної власності територіальної громади міста, виконання робіт з капітального ремонту, реконструкції комунальних об’єктів, благоустрою тощо), а також надання благодійної, соціальної допомоги окремим верствам громадян, організаціям, що втілюють соціальні програми - виконавчі органи міської ради відповідно до встановленої міською радою компетенції даних органів та балансоутримувачі відповідного комунального майна.

6.6 За умови порушення вимог, встановлених даним Положенням, учасник має право звернутися з відповідною заявою про усунення порушень до голови конкурсної комісії та (або) виконавчого комітету міської ради.

6.7 Спори, які виникають у процесі проведення або за результатами конкурсу, а також питання, не врегульовані даним Положенням, вирішуються в установленому чинним законодавством порядку.

 

 

Секретар ради                                                                                             В.Ф.Кальцев

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу регуляторного акту -

Рішення Запорізької  міської ради „Про затвердження

Положення про порядок проведення конкурсів на право оренди об’єктів

комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя”

 

м.Запоріжжя

 

Визначення цілей державного регулювання

1. Метою здійснення державного регулювання є вдосконалення адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування м.Запоріжжя та суб’єктами господарської діяльності, які виявили бажання прийняти участь у конкурсі на право оренди об’єкта комунальної власності. Крім того, планується здійснити забезпечення рівності прав всіх конкурсантів, гарантію прийняття конкурсною комісією неупереджених, справедливих рішень щодо визначення переможця конкурсу, забезпечення неможливості будь-якого тиску на конкурсантів або членів конкурсної комісії.

 Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Зазначеної вище мети планується досягти шляхом встановлення чіткого порядку проведення конкурсів на право оренди об’єктів права комунальної власності, який забезпечить рівні умови участі у конкурсі та набуття перемоги для всіх суб’єтів господарювання. Механізм проведення конкурсів передбачатиме обов’язкове оприлюднення в засобах масової інформації відомостей про проведення конкурсу, надання інформації щодо конкурсних об’єктів, подання матеріалів учасниками для розгляду конкурсною комісією у запечатаному вигляді, що забезпечить неможливість передбачуваності поданих пропозицій, а також укладання угод між органами місцевого самоврядування та переможцем конкурсу щодо виконання конкурсних пропозицій та зобов’язань сторін.

Крім того, даний механізм захищатиме інтереси та права територіальної громади міста, як власника об’єктів, в частині можливості скасування результатів конкурсу в разі невиконання переможцем конкурсу взятих на себе зобов’язань.

Характеристика очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

1. Прийняття даного регуляторного акту та застосування відповідного механізму проведення конкурсів на право оренди об’єктів права комунальної власності у якості результату матиме впорядковані, чітко визначені правила здійснення адміністративних відносин між конкурсантами та органами місцевого самоврядування. Буде забезпечено рівність прав всіх конкурсантів, неупередженість та справедливість прийнятих рішень щодо визначення переможця конкурсу.

2. Отримання додаткових надходжень до бюджету міста.

 Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Результативність даного регуляторного акту буде оцінюватись за кількісними та якісними показниками, а саме кількістю об’єктів, переданих в оренду на конкурсних підставах; за прозорістю проведення конкурсів, в тому числі наявністю фактів оскарження результатів конкурсів; за тенденцією зростання надходжень до бюджету міста та на підставі даних фінансового управління міської ради.

 

 

Заступник міського голови  з питань

діяльності виконавчих органів ради                                    В.В.Гриценко

 

 

 


ЗВІТ

про базове відстеження результативності регуляторного акта

 

Регуляторний акт: рішення міської ради «Про затвердження Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності та розмірів ставок»

Підстави прийняття акта: нормативний акт прийнято на підставі закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » та Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ.

Виконавець заходів: управління розвитку підприємництва, торгівлі та послуг міської ради.

Мета прийняття акта: рішення прийнято з метою затвердження Положення про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності та розміру ставок збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг.

Строк виконання заходів з відстеження: зазначеним рішенням строків виконання заходів не передбачено. В подальшому повторне відстеження буде проведено у встановлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» терміни.

Методи одержання результатів та спосіб одержання даних: Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися щорічно на основі бази даних фінансового управління щодо сум надходжень від сплати суб’єктами підприємницької діяльності збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг

Кількісні та якісні показники результативності: сума надходжень від сплати суб’єктами підприємницької діяльності збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг .

Очікуваний результат: очікуваним результатом впровадження регуляторного акта є затвердження розмірів ставок збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг, що дозволить забезпечити збільшення надходжень до бюджету для реалізації програм соціально-економічного розвитку міста.

Очікуване надходження від сплати збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг у 2011 р складає 8751,0 тис.грн.

Крім того, впровадження регулювання надасть можливість здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог чинного законодавства.

Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: в подальшому буде здійснюватись шляхом проведення аналізу даних фінансового управління щодо сум надходжень до місцевого бюджету від сплати суб’єктами підприємницької діяльності збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг.

 

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                          В.В.Гриценко

 


опубліковано 06.05.2011

 

Про порядок розміщення на території м. Запоріжжя об’єктів ресторанного господарства, торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення

 

            Керуючись ст. 26 та 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 та 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», на виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму», Запорізька міська рада

ВИРІШИЛА:

            1 Затвердити Положення про порядок розміщення на території м. Запоріжжя об’єктів ресторанного господарства, торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення (додається).

            2 Оприлюднити дане рішення в газеті «Запорозька Січ» та на офіційному веб-сайті виконавчого комітету Запорізької міської ради.

            3 Вважати такими, що втратили чинність, рішення міської ради від 24.06.2009 № 41 «Про порядок видачі дозволів на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення у м. Запоріжжі», від 30.09.2009 № 36 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24.06.2009 № 41 «Про порядок видачі дозволів на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення у м. Запоріжжі», від 19.05.2010 № 73 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24.06.2009 № 41 «Про порядок видачі дозволів на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення у м. Запоріжжі», рішення міської ради від 30.09.2009 № 35 «Про порядок встановлення режиму роботи підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг».

            4 Дане рішення набуває чинності з дня його опублікування в газеті «Запорозька Січ».

            5 Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гриценка В.В., голову постійної комісії міської ради з питань розвитку підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування населення та захисту прав споживачів Петрова Р.Б. та голів районних адміністрацій Запорізької міської ради.

 

Міський голова                                                                           О.Ч. Сін

 

Положення

про порядок розміщення на території м. Запоріжжя об’єктів ресторанного господарства, торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення

I. Загальні положення

1 Положення про порядок розміщення на території м. Запоріжжя об’єктів ресторанного господарства, торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму», постанови кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження порядку провадження торговельної діяльності і правил торговельного обслуговування населення», Правил побутового обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.1994 № 313, постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 833 «Про затвердження порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення», «Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.1996 № 369.

2 Дане Положення визначає механізм розміщення на території об'єктів благоустрою літніх майданчиків, пересувних малих архітектурних форм, визначає порядок встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери обслуговування.

3 Об'єктами благоустрою є території загального користування (вулиці, парки, майдани, пляжі тощо), прибудинкові території, території будівель та споруд інженерного захисту територій підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору, а також інші території в межах м. Запоріжжя.

4 Положення є обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання, незалежно від форм власності, які здійснюють діяльність на території м. Запоріжжя.

II. Порядок розміщення на території м. Запоріжжя пересувних малих архітектурних форм.

1 Цей порядок поширюється на суб'єктів господарювання всіх форм власності, що здійснюють господарську діяльність поза межами приміщень.

2 Порядок визначає розміщення на території м. Запоріжжя засобів пересувної торговельної мережі, об'єктів з надання послуг поза межами приміщень і не поширюються на літні майданчики та об'єкти розташовані на території ринків і торговельних майданчиків.

3 Для об'єктів, визначених в цьому Порядку, встановлюються щорічні терміни функціонування:

3.1 сезонна виїзна торгівля живою та охолодженою рибою - з 1 серпня поточного року до 1 червня наступного року;

3.2 сезонна виїзна торгівля плодоовочевою продукцією та картоплею - з 1 червня до 1 грудня;

3.3 сезонна виїзна торгівля баштанними культурами – з 1 червня до 1 жовтня;

3.4 весняно-літня виїзна торгівля морозивом, прохолоджуючими напо-ями - з 1 травня до 1 жовтня;

3.5 виїзна торгівля ялинками - з 1 грудня до 1 січня;

3.6 паркові атракціони - з 1 травня до 1 листопада;

3.7 пересувна торговельна мережа та об’єкти з надання послуг поза межами приміщень, пересувні пункти скупки скляної тари та вторинної сировини цілорічного терміну функціонування – 1 рік.

3.8 об’єкти короткотермінового функціонування на ярмарках, загальноміських та районних заходах – в межах термінів, визначених відповідними розпорядженнями міського голови та голів районних адміністрацій міської ради.

4 Районними адміністраціями Запорізької міської ради визначаються на території районів зони для розміщення об’єктів, зазначених в п. 3.1-3.7 цього Порядку.

5 Визначені зони та кількість об’єктів, можлива для розміщення в цих місцях, узгоджуються робочими групами районних адміністрацій міської ради.

6 Узгоджені робочими групами зони розміщення об’єктів затверджуються розпорядженнями голів районних адміністрацій міської ради.

7 Зони розміщення об’єктів, передбачених цим Порядком, повинні розташовуватись з урахуванням безпеки транспортного та пішохідного руху, не створювати погіршення умов для населення, що проживає в розташованих поблизу будинках.

8 На пр. Леніна забороняється встановлення місць для розміщення об’єктів, визначених в п. 3.1; 3.2; 3.3; 3.5 та 3.7 цього Порядку.

На відрізках вулиць, прилеглих до території ринків, забороняється встановлення місць для розміщення пересувної торговельної мережі та об’єктів з надання послуг поза межами приміщень цілорічного терміну функціонування.

9 Пересувні пункти збору скляної тари, збирання, заготівлі окремих відходів, як вторинної сировини, повинні розміщуватись на внутрішньо - квартальних територіях. Зазначені об’єкти не можуть бути розміщені в місцях, визначених для реалізації продовольчих та непродовольчих товарів.

10 Після затвердження в установленому порядку визначених зон для розміщення об’єктів, передбачених цим Порядком, відповідна інформація з зазначенням адрес, опубліковується в засобах масової інформації.

11 Суб’єкти господарювання, які бажають розмістити об’єкти господарської діяльності у визначених зонах звертаються до районних адміністрацій міської ради з заявою про укладання договору на розміщення об’єкту.

До заяви додаються:

- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;

- висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи з погодженим асортиментним переліком на об’єкти, що виготовляють та реалізують продукцію, а в інших випадках – лист погодження територіального санепідзакладу (для об’єктів пересувної торговельної мережі з продажу продукції громадського харчування, продовольчих товарів та ялинок);

- схема – пропозиція щодо розміщення пересувного об’єкта торгівлі чи сфери послуг.

- копія дозволу територіального управління Держгірпромнагляду по Запорізькій області на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, обладнання підвищеної небезпеки за запитуємою адресою – для тимчасових автомобільних газозаправних пунктів, паркових атракціонів, об'єктів з реалізації шаурми, хот – догів та інших об’єктів, які експлуатуються з газокористувальним обладнанням.

12 На підставі наданих документів районні адміністрації міської ради укладають з заявником договір на розміщення об'єкту.

13 При відмові у розміщенні об’єкту суб’єкту господарювання направляється письмове повідомлення у законодавчо визначенний термін, з зазначенням причин відмови.

14 У випадку одночасного звернення 2-х, або більше суб’єктів господарювання, які бажають розмістити об’єкти на одному місці, проводиться конкурс.

Умови конкурсу визначаються конкурсними комісіями, склад яких затверджується розпорядженнями голів районних адміністрацій міської ради.

Суб’єкт господарювання , який являється переможцем конкурсу, укладає з районною адміністрацією міської ради договір на розміщення об’єкта.

15 Договір укладається на термін, визначений п. 3 цього Порядку.

16 Умови договору являються обов’язковими для виконання сторонами договору. Порушення умов договору є підставою для його розірвання.

17 Розміщення та організація роботи на ярмарках, загальноміських районних та інших заходах регулюються окремими розпорядженнями міського голови або голів районних адміністрацій міської ради з зазначенням учасників заходів та видачею їм копій відповідних розпоряджень або витягів з них. 

III Порядок розміщення на території м. Запоріжжя сезонних літніх майданчиків 

1 Порядок розміщення на території м. Запоріжжя сезонних літніх майданчиків поширюється на суб’єктів господарювання всіх форм власності, що здійснюють гоподарську діяльність на сезонних літніх майданчиках.

2 Для сезонних літніх майданчиків встановлюються щорічні терміни функціонування - протягом сезону з 1 березня до 1 грудня.

3 Сезонні літні майданчики поділяється на:

3.1 літні майданчики, що експлуатуються за цільовим відводом земельної ділянки;

3.2 літні майданчики, що експлуатуються без відводу земельної ділянки, обслуговування на яких здійснюється через дрібно-роздрібну торговельну мережу;

3.3 літні майданчики, розташовані біля стаціонарних об’єктів ресторанного господарства, обслуговування на яких здійснюється за рахунок збільшення посадкових місць.

4 Розгляд можливості розміщення на території м. Запоріжжя сезонних літніх майданчиків, визначених п. 3.2 та 3.3 цього Порядку, здійснюється, за зверненням суб’єктів господарювання, робочою групою по врегулюванню питань функціонування об’єктів торгівлі та сфери послуг, затвердженою розпорядженням міського голови, за участю представників районних адміністрацій Запорізької міської ради.

5 За результатами розгляду, на підставі протокольних рішень робочої групи пропозиції щодо можливості розміщення таких літніх майданчиків розглядаються на засіданні виконавчого комітету міської ради та затверджуються відповідним рішенням.

6 Після затвердження рішенням виконавчого комітету міської ради переліку літніх майданчиків, визначених п. 3.2 та 3.3 цього Порядку, суб’єкти господарювання звертаються до управління розвитку підприємництва, торгівлі та послуг міської ради з заявою про укладання договору на розміщення об’єкту.

До заяви додаються:

копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання;

копія висновку санітарно-епідеміологічної експертизи про відповідність об’єкту санітарним нормам;

ескізний проект розміщення літнього майданчику, узгоджений з департаментом архітектури та містобудування Запорізької міської ради – для літніх майданчиків, які уперше розміщуються за певною адресою;

схема літнього майданчика, узгоджена з архітектором району – для літніх  майданчиків, які функціонували у попередні роки.

7 На підставі наданих документів управління розвитку підприємництва, торгівлі та послуг міської ради укладає з суб’єктом господарювання договір на розміщення об’єкту.

8 При відмові у розміщенні об’єкту суб’єкту господарювання направляється письмове повідомлення у законодавчо визначенний термін, з зазначенням причин відмови.

9 Договір укладається на термін, визначений п. 2 цього Порядку.

10 Умови договору являються обов’язковими для виконання сторонами договору. Порушення умов договору є підставою для його розірвання.

 

IV Порядок встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, соціально-культурного та іншого призначення.

 

1 Повноваження з встановленням режимів роботи стаціонарних об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, соціально-культурного та іншого призначення, об’єктів розташованих на спеціально відведених земельних ділянках покладаються на управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг міської ради.

2 Повноваження з встановлення режимів роботи об’єктів, визначених в розділі II цього Положення, покладаються на районні адміністрації міської ради.

3 Продовженим режимом роботи вважається режим з 22.00 до 8.00.

4 З 23.00 до 8.00 не встановлюються режими роботи – для стаціонарних об'єктів торгівлі та сфери обслуговування (окрім об'єктів ресторанного господарства, аптечних закладів, готелів, автостоянок, авто- та газозаправних станцій і пунктів, громадських туалетів та нічних ринків), кіосків, як окремо розташованих, так і в складі торговельно-зупинкових комплексів;

з 22.00 до 8.00 – для літніх майданчиків, пересувної торговельної мережі та об'єктів з надання послуг поза межами приміщень.

5 Встановлення режиму роботи здійснюється на підставі заяви затвердженого зразку (додається) та копії документа, який свідчить про право заявника на використання відповідного об’єкта (свідоцтво про право власності, договір оренди тощо).

6 Відповідальність за достовірність данних, зазначених в заяві та в правовстановлюючих документах на об’єкт, несе суб'єкт господарювання.

7 Документ про встановлення режиму роботи об’єкта торгівлі та сфери обслуговування встановленого зразку (додається) видається суб'єкту господарювання в термін до 5-ти робочих днів.

8 Встановлений режим роботи діє на протязі періоду, визначеного документом, який свідчить про право використання відповідного об'єкта.

9 У разі зміни режиму роботи суб'єкт господарювання подає відповідну заяву, на підставі якої видається новий документ про встановлення режиму роботи об'єкту.

10 Підставою для відмови у встановленні режиму роботи є невідповідність запитуємого суб'єктом господарювання режиму роботи нормам, зазначеним в п.4 цього Порядку.

У випадку відмови у встановленні режиму роботи об’єкта суб’єкту господарювання направляється письмове повідомлення у законодавчо визначенний термін, з зазначенням причин відмови.

11 Суб'єкти господарювання в своїй діяльності повинні дотримуватись вимог Закону України від 03.06.2004 № 1745-IV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму».

Шум на об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

12 При порушенні суб'єктом господарювання вимог Закону України від 03.06.2004 № 1745-IV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу шуму» правоохоронними органами та санітарно-епідеміологічною службою приймаються заходи до порушників в межах наданих повноважень.

13 У випадку неодноразових порушень, режим роботи об’єкта може бути скасований наказом управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг міської ради за рішенням робочої групи з контролю за належною експлуатацією і організацією обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування, сфери послуг, а також захисту прав споживачів, на підставі копій протоколів проведення досліджень шумової характеристики санітарно-епідеміологічних служб або копій протоколів районних відділів ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області.

14 Суб’єкт господарювання, продовжений режим роботи об’єкта якого було скасовано, має право звернутись з повторною заявою не раніше ніж через 3 місяці з дати видання наказу, за умови усунення порушень. Заява в цьому випадку розглядається робочою групою з контролю за належною експлуатацією і організацією обслуговування підприємствами торгівлі, громадського харчування, сфери послуг, а також захисту прав споживачів.

15 Рішення про скасування продовженого режиму роботи може бути оскаржено суб’єктом господарювання у встановленому чинним законодавством порядку.

 

Аналіз впливу регуляторного акта – проекту рішення міської ради «Про Порядок розміщення на території м. Запоріжжя об’єктів ресторанного господарства, торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення»

 

  1. Проблема яку передбачається розв’язати

З метою поліпшення благоустрою міста та впорядкування розміщення об’єктів соціально-культурного, побутового, торговельного призначення чи іншої сфери послуг, у зв’язку із змінами у дозвільному законодавстві та зміною дозвільного органу виникла необхідність затвердження нового Положення про порядок розміщення на території м. Запоріжжя об’єктів ресторанного господарства, торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення.

Необхідність цього регуляторного акта викликана відсутністю законодавчої бази для вирішення питань, пов’язаних із розміщенням об’єктів торгівлі та сфери послуг на території міста.

Приведення даного регулювання доцільно в зв’язку з тим, що іншої альтернативи рішення існуючих проблем не існує. Даний регуляторний акт спрямований на досягнення чітко визначеної мети – удосконалення механізму вирішення питань, пов’язаних із благоустроєм, а саме: розміщенням об’єктів соціально-культурного, побутового, торговельного призначення в м. Запоріжжі.

  1. Мета регулювання

2.1. Відкритість процедури розгляду питань, пов’язаних з розміщенням об’єктів соціально-культурного, побутового, торговельного призначення в       м. Запоріжжі.

2.2. Підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування при рішенні питань, пов’язаних із розміщенням об’єктів соціально-культурного, побутового, торговельного призначення.

2.3. Визначення механізму розміщення літніх майданчиків, пересувних малих архітектурних форм.

  1. Альтернативні способи досягнення цілей

Альтернативні способи досягнення цілей відсутні, т. як законодавчо не врегульовано єдиний порядок розміщення МАФів, що сприяє розвитку стихійної торгівлі.

  1. Механізм та заходи, які пропонуються для розв’язання проблем

Основними завданнями запропонованого проекту рішення є забезпечення прозорості процесу взаємодії органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємницької діяльності при вирішенні питань, пов’язаних з розміщенням літніх майданчиків, пересувних малих архітектурних форм, а також встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі та послуг.

 З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення наступних заходів.

Механізм дії запропонованого регуляторного акта спрямований на безпосереднє розв’язання проблем, пов’язаних з Порядком розміщення об’єктів соціально-культурного, побутового, торговельного призначення.

Вищезазначене Положення забезпечить впорядкування розміщення на території міста літніх майданчиків, об’єктів лоткової торгівлі та сезонної сфери послуг, а також встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі та послуг.

Запропонований вихід із ситуації, що склалася, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, прозорості, передбачуваності, врахуванню громадської думки при вирішенні питань, пов’язаних з встановленням порядку розміщення об’єктів торговельного призначення та сфери послуг на території м. Запоріжжя.

5. Можливості досягнення визначених цілей

Даний акт мотивує суб’єктів підприємницької діяльності виконувати встановлені вимоги щодо благоустрою, порядку розміщення об’єктів торговельного призначення та сфери послуг.

Завдяки даному регуляторному акту підвищується поінформованість суб’єктів підприємницької діяльності щодо змін у чинному законодавстві у  сфери, яка стосується порядку розміщення об’єктів соціально-культурного, побутового та торговельного призначення з метою благоустрою міста.

Дане рішення удосконалює систему розміщення пересувних об’єктів торгівлі та сфери послуг та порядок встановлення режимів роботи.

 

6. Очікувані результати прийняття акта

6.1. Поліпшення зовнішнього благоустрою міста завдяки приведення господарюючими суб’єктами об’єктів у відповідність до сучасних вимог;

6.2. Посилені вимоги дотримання правил благоустрою в сфері торгівлі та сфер послуг в м. Запоріжжі;

6.3. Спрощення для суб’єктів господарювання порядку встановлення режимів роботи об’єктів розміщення літніх майданчиків та пересувних МАФів.

7. Запропонований строк дії акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений у зв’язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі змін у чинному законодавстві, інших необхідних випадках.

 

8. Показники результативності регуляторного акта

8.1. Кількість укладених договорів на розміщення об’єктів соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення;

8.2.  Зменшення скарг населення на порушення правил благоустрою від роботи об’єктів торгівлі та послуг.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись на підставі узагальненої інформації управління розвитку підприємництва та дозвільних послуг міської ради на підставі укладених договорів та встановлення режимів роботи, в т.ч. даних, отриманих від районних адміністрацій міської ради.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акта.

З метою оцінки досягнення цим актом визначених цілей повторне відстеження результативності буде здійснене не пізніше дня закінчення законодавчо визначеного строку.

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                                        В.В.Гриценко

 


ОГОЛОШЕННЯ

            Виконавчим комітетом міської ради підготовлено проект рішення виконавчого комітету міської ради  «Про введення нових норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Запоріжжі», який буде розміщено для проведення публічного обговорення в газеті «Запорозька Січ» та  на офіційному порталі Запорізької міської влади (www.meria.zp.ua ) у розділі «Підприємцям» на сторінці «Регуляторна політика» не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення цього оголошення у газеті «Запорозька Січ». 
Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються протягом місяця з дати публікації проекту у газеті «Запорозька Січ» за адресою: 69037, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 214. Управління житлового господарства міської ради. Кабінет №7. Контактний телефон (061) 224-03-14, (061)224-03-13.

Проект

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Про введення нових норм надання
послуг з вивезення побутових
відходів у м. Запоріжжі

            Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України № 1010 від 26.07.2006 «Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 22.03.10 № 75 «Про затвердження Рекомендованих норм надання послуг з вивезення побутових відходів», «Розрахунку норм надання послуг з вивезення побутових відходів м. Запоріжжя» УНДІ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «УкрВОДГЕО», виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:
1 Затвердити нові норми надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Запоріжжі, розроблені відповідно до діючих методик для міст з роздільним збиранням відходів (додаються).
2 Затверджені норми поширюються на фізичних осіб, підприємства, установи та організації усіх форм власності.
3 Нові норми надання послуг з вивезення побутових відході у м. Запоріжжі вступають в дію одночасно з затвердженням нових тарифів з вивезення та захоронення твердих побутових відходів, розрахованих на підставі цих норм після проведення процедури регуляторного акту.
4 Управлінню з питань внутрішньої політики міської ради оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації.
5 Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Іванова А.В..

 

Міський голова                                                                            О.Ч.Сін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого


комітету міської ради
____________№__________

Норми надання послуг з вивезення побутових відходів у м.Запоріжжі

№ пп

Група об'єкта міста

Розрахункова
одиниця

Норми утворення твердих побутових
відходів на одного мешканця

Щільність
кг/ м3

Середньо добова

Середньо річна

кг

м3

кг

м3

1

2